<สำหรับจัดการระบบ>  USERNAME:     PASSWORD:  

ระบบสารสนเทศ บช.ศ.

     
หน่วยงานผู้ออกคำสั่ง :   กลุ่มคำสั่ง :
ช่วง วดป.ออกคำสั่ง :  -   เลขที่คำสั่ง :  /
ส่วนของข้อความในชื่อเรื่อง :   

ปี พ.ศ.ที่ออกคำสั่ง :

[จัดเรียงข้อมูลโดยคลิกที่ชื่อคอลัมน์ คลิกซ้ำ=สลับระหว่างน้อย<->มาก    คลิกที่เลขที่คำสั่ง หรือ ชื่อเรื่อง เพื่อดูรายละเอียด]

หน้า : 6/52
รวม 10355 รายการ 33406 หน้า รายการต่อหน้า

เลือกหน้า : 

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52]

หน้าที่ 6  

ลำดับ กลุ่มคำสั่ง หน่วยงาน คำสั่งที่ ชื่อเรื่อง ลงวันที่
9355 เลื่อนขั้นเงินเดือน บช.ศ. 44/2554 เลื่อนเงินเดือนข้าราชการตำรวจ [2 แผ่น อ่าน 311 ครั้ง] 23 ก.พ.2554
9354 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 44/2555 แต่งตั้งคณะทำงานให้คำแนะนำและเสนอแนะด้านกฏหมายของกองบัญชาการศึกษา [2 แผ่น อ่าน 320 ครั้ง] 10 ก.พ.2555
9353 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 44/2556 แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำคู่มือหลักสูตรการฝึกอบรมสำหรับผู้ทำหน้าที่ปกครองโรงเรียน [2 แผ่น อ่าน 291 ครั้ง] 13 ก.พ.2556
9352 ไปราชการ ฝรก. 44/2557 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 229 ครั้ง] 12 ก.พ.2557
9351 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บช.ศ. 44/2558 แต่งตั้งว่าที่ยศตำรวจชั้นสัญญาบัตร [1 แผ่น อ่าน 231 ครั้ง] 03 ก.พ.2558
9350 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บก.อก. 45/2536 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 407 ครั้ง] 08 ก.พ.2536
9349 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 45/2537 แต่งตั้งกองอำนวยการอบรมสัมมนาและคณะเจ้าหน้าที่ดำเนินโครงการ [3 แผ่น อ่าน 398 ครั้ง] 31 ม.ค.2537
9348 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 45/2539 แต่งตั้งอาจราย์และคูร หลักสูตรการป้องกันปราบปรามอาชญกรรม เพื่อพัฒนาข้าราชการชั้นประทวนและพลเรือน ประจำปี 2539 [3 แผ่น อ่าน 421 ครั้ง] 25 ม.ค.2539
9347 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 45/2540 เพิ่มเติมคำสั่งแต่งตั้งอนุกรรมการและเจ้าหน้าที่ดำเนินกราจัดให้ผู้คัดเลือกได้สำรองรวมเลือกบรรจุเป็นักเรียนพลตำรวจ ประจำปี 2540 [1 แผ่น อ่าน 474 ครั้ง] 29 ม.ค.2540
9346 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 45/2541 แต่งตั้งคณะทำงานช่วยเหลือคณะกรรมการตรวจรับระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ตามโครงการ POLIS [1 แผ่น อ่าน 528 ครั้ง] 28 ม.ค.2541
9345 ไปราชการ บก.อก. 45/2542 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 407 ครั้ง] 18 ม.ค.2542
9344 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 45/2543 แต่งตั้งอารจาย์ผู้สอนในหลักสูตรสารวัตร รุ่นที่ 56-58 [8 แผ่น อ่าน 391 ครั้ง] 24 ม.ค.2543
9343 ไปราชการ บก.อก. 45/2544 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 347 ครั้ง] 22 ม.ค.2544
9342 ไปราชการ บก.อก. 45/2545 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 382 ครั้ง] 24 ม.ค.2545
9341 ไปราชการ บก.อก. 45/2546 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 354 ครั้ง] 30 ม.ค.2546
9340 ไปราชการ ฝรก. 45/2547 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 349 ครั้ง] 23 ม.ค.2547
9339 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บก.อก. 45/2548 ระเบียบและวิธีปฏิบัติในการเลือกตำแหน่ง [6 แผ่น อ่าน 382 ครั้ง] 02 ก.พ.2548
9338 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บก.อก. 45/2549 ให้ข้าราชการตำรวจปฏิบัติหน้าที่ราชการ [1 แผ่น อ่าน 375 ครั้ง] 01 มี.ค.2549
9337 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 45/2550 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริงและประเมินราคาขั้นต่ำ [1 แผ่น อ่าน 357 ครั้ง] 12 มี.ค.2550
9336 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน กอจ. 45/2551 แต่งตั้งคณะทำงานศึกษาและพิจารณาปรับปรุงหลักสูตรและเนื้อหาวิชาตามโครงการพัฒนาหลักสูตรการศึกษา การฝึกอบรมทุกประเภทให้ทันสมัย [3 แผ่น อ่าน 403 ครั้ง] 15 ก.พ.2551
9335 ให้รับเงินเดือน,ค่าตอบแทน บก.อก. 45/2552 ให้ข้าราชการตำรวจได้รับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ [2 แผ่น อ่าน 364 ครั้ง] 17 ก.พ.2552
9334 ให้รับเงินเดือน,ค่าตอบแทน บช.ศ. 45/2554 ให้ข้าราชการตำรวจได้รับเงินตอบแทนพิเศษ [2 แผ่น อ่าน 314 ครั้ง] 23 ก.พ.2554
9333 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บช.ศ. 45/2555 ให้ข้าราชการตำรวจปฏิบัติหน้าที่ราชการ [1 แผ่น อ่าน 345 ครั้ง] 14 ก.พ.2555
9332 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 45/2556 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจการจัดจ้างตรวจสภาพ ซ่อม และเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์ราชการ [1 แผ่น อ่าน 296 ครั้ง] 14 ก.พ.2556
9331 เลื่อนขั้นเงินเดือน บก.อก. 45/2557 เลื่อนเงินเดือนข้าราชการตำรวจ [7 แผ่น อ่าน 266 ครั้ง] 30 ก.ย.2557
9330 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน ฝรก. 45/2557 แต่งตั้งคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ดำเนินการสอบความรู้ นักเรียนนายสิบตำรวจ รุ่นที่ ๕ ภาคเรียนที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๖ [10 แผ่น อ่าน 232 ครั้ง] 17 ก.พ.2557
9329 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 46/2534 ตั้งคณะกรรมการจัดทำโครงการพัฒนา กองบัญชาการศึกษา [2 แผ่น อ่าน 539 ครั้ง] 06 ก.พ.2534
9328 เลื่อนขั้นเงินเดือน บก.อก. 46/2536 ถอนรายชื่อข้าราชการตำรวจออกจากคำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือน [1 แผ่น อ่าน 409 ครั้ง] 10 ก.พ.2536
9327 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บช.ศ. 46/2537 กำหนดมอบหมายอำนาจหน้าที่ให้ รองผู้บัญชาการศึกษา ผู้ช่วยผู้บัญชาการศึกษา ปฏิบัติราชการแทน และรักษาราชการแทนผู้บัญชาการศึกษา [2 แผ่น อ่าน 400 ครั้ง] 02 ก.พ.2537
9326 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 46/2539 แต่งตั้งอาจราย์และคูร หลักการนสืบสวน เพื่อพัฒนาข้ารชการชั้นประทวนและพลเตรวจ ประจำปี 2539 [3 แผ่น อ่าน 391 ครั้ง] 25 ม.ค.2539
9325 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บก.อก. 46/2540 บรรจุและแต่งตั่งข้าราชการตำรวจ [59 แผ่น อ่าน 465 ครั้ง] 30 ม.ค.2540
9324 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 46/2541 แต่งตั้งอนุกรรมการรับรายงานตัวผู้คัดเลือกได้สำรองรวมเข้าเป็นนักเรียนพลตำรวจ ของโรงเรียนตำรวจนครบาล [1 แผ่น อ่าน 550 ครั้ง] 30 ม.ค.2541
9323 ไปราชการ บก.อก. 46/2542 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 426 ครั้ง] 19 ม.ค.2542
9322 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 46/2543 แต่งตั้งคณะกรรมการการสืบสวนข้อเท็จจริง [2 แผ่น อ่าน 388 ครั้ง] 26 ม.ค.2543
9321 ไปราชการ บก.อก. 46/2544 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 366 ครั้ง] 22 ม.ค.2544
9320 ไปราชการ บก.อก. 46/2545 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 413 ครั้ง] 24 ม.ค.2545
9319 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บก.อก. 46/2546 การบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ [23 แผ่น อ่าน 481 ครั้ง] 31 ม.ค.2546
9318 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 46/2547 ตั้งกองอำนวยการฝึกอบรมและแต่งตั้งครู-อาจารย์ ในการฝึกอบรมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต เพื่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ของนักเรียนพลตำรวจ (พิเศษ) เพื่อปฏิบัตองานในพิ้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ กองกำกับการโรงเรียนตำรวจภูธร 7 [2 แผ่น อ่าน 362 ครั้ง] 26 ม.ค.2547
9317 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 46/2548 แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง (ปีงบประมาณ พ.ศ.2549-2552) ของกองบัญชาการศึกษา [3 แผ่น อ่าน 378 ครั้ง] 02 ก.พ.2548
9316 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ ว.ตร. 46/2549 แต่งตั้งอาจารย์และครูผู้สอนในหลักสูตรการสืบสวนคดีอาญา รุ่นที่ 83 เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 [1 แผ่น อ่าน 331 ครั้ง] 01 มี.ค.2549
9315 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ ว.ตร. 46/2550 ตั้งกองอำนวยการฝึกอบรมและแต่งตั้งอาจารย์ - ครู หลักสูตรการจราจร ประจำปีงบประมาณ 2550 [4 แผ่น อ่าน 389 ครั้ง] 13 มี.ค.2550
9314 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ กอจ. 46/2551 แต่งตั้งอาจารย์และครูผู้สอนในหลักสูตรฝ่ายอำนวยการตำรวจ รุ่นที่ 29 [11 แผ่น อ่าน 446 ครั้ง] 18 ก.พ.2551
9313 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 46/2552 ตั้งคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือก [2 แผ่น อ่าน 468 ครั้ง] 18 ก.พ.2552
9312 ให้รับเงินเดือน,ค่าตอบแทน บช.ศ. 46/2554 การลดจำนวนเงินเบิกลด [2 แผ่น อ่าน 361 ครั้ง] 23 ก.พ.2554
9311 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 46/2555 แต่งตั้งผู้มีอำนาจลงนามในหนังสือผ่านสิทธิและรับรองเงินเดือนกับธนาคารออมสิน [1 แผ่น อ่าน 305 ครั้ง] 15 ก.พ.2555
9310 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 46/2556 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจการจ้าง สำหรับการจ้างทำตรายาง ป้ายชื่อ ป้ายไวนิล อัดและตกแต่งภาพผู้บังคับบัญชา โดยวิธีตกลงราคา [1 แผ่น อ่าน 278 ครั้ง] 14 ก.พ.2556
9309 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บช.ศ. 46/2557 แต่งตั้งว่าที่ยศตำรวจชั้นสัญญาบัตร [1 แผ่น อ่าน 310 ครั้ง] 18 ก.พ.2557
9308 ไปราชการ ฝรก. 46/2557 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 276 ครั้ง] 17 ก.พ.2557
9307 เลื่อนขั้นเงินเดือน บก.อก. 46/2557 เลื่อนเงินเดือนข้าราชการตำรวจผู้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงของระดับเงินเดือน (เต็มขั้น) และได้รับการปรับระดับอัตราเงินเดือน [2 แผ่น อ่าน 280 ครั้ง] 30 ก.ย.2557
9306 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 47/2534 ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบสภาพยานพาหนะ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2534 [1 แผ่น อ่าน 589 ครั้ง] 06 ก.พ.2534
9305 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บก.อก. 47/2535 กำหนดรายชื่อข้าราชการตำรวจปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาสถานที่ราชกร กองบัญชาการศึกษา ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2535 [8 แผ่น อ่าน 459 ครั้ง] 31 ม.ค.2535
9304 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 47/2536 แต่งตั้งคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ในการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นลูกจ้างประจำ ในสังกัด กองกำกับการโรงเรียนตำรวจนครบาล [2 แผ่น อ่าน 390 ครั้ง] 10 ก.พ.2536
9303 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บช.ศ. 47/2537 มอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบให้ข้าราชการตำรวจปฏิบัติ [2 แผ่น อ่าน 433 ครั้ง] 03 ก.พ.2537
9302 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 47/2539 แต่งตั้งอาจราย์และคูร หลักสูตรการจราจร เพื่อพัฒนาข้าราชการชั้นประทวนและพลเรือน ประจำปี 2539 [3 แผ่น อ่าน 443 ครั้ง] 25 ม.ค.2539
9301 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บก.อก. 47/2540 บรรจุและแต่งตั่งข้าราชการตำรวจ [56 แผ่น อ่าน 475 ครั้ง] 31 ม.ค.2540
9300 ไปราชการ บก.อก. 47/2541 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [2 แผ่น อ่าน 451 ครั้ง] 30 ม.ค.2541
9299 ไปราชการ บก.อก. 47/2542 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 436 ครั้ง] 19 ม.ค.2542
9298 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 47/2543 ตั้งกองอำนวยการฝึกอบรมและแต่งตั้งคูร-อาจารย์ ในการฝึกอบรมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ให้แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรการฝึกอบรม ข้าราชการตำรวจและที่บรรจุหรือโอนมาเป็นมาเป็นราชการชั้นประทวนและชั้นพลตำรวจ (สายธุรการ) รุ่นที่ 11 [3 แผ่น อ่าน 505 ครั้ง] 26 ม.ค.2543
9297 ไปราชการ บก.อก. 47/2544 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 423 ครั้ง] 22 ม.ค.2544
9296 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 47/2545 แต่งตั้งคณะกรรมการ เจ้าหน้าที่ วิทยากร และกองอำนวยการ ดำเนินการฝึกอบรมข้าราชการตำรวจ สังกัดกองร้อยประจำกองบัญชาการศึกษา หลักสูตรความรู้เรื่องคอมพิวเตอร์ [3 แผ่น อ่าน 428 ครั้ง] 24 ม.ค.2545
9295 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บก.อก. 47/2546 การบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ [17 แผ่น อ่าน 539 ครั้ง] 31 ม.ค.2546
9294 ไปราชการ ฝรก. 47/2547 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 372 ครั้ง] 27 ม.ค.2547
9293 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน กอจ. 47/2548 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินประสิทธิภาพการสอนและความประพฤติของ ร้อยตำรวจเอก หญิง นพรัตน์ แสงดาว เพื่อปรับเลื่อนตำแหน่งอาจารย์ (สบ 1) เป็นอาจารย์ (สบ 2) ในโรงเรียนตำรวจ [1 แผ่น อ่าน 465 ครั้ง] 02 ก.พ.2548
9292 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน ว.ตร. 47/2549 แต่งตั้งคณะผู้รับผิดชอบการฝึกอบรมควบคุมฝูงชนร่วมกับกองบัญชาการตำรวจนครบาล สหราชอาณาจักร [2 แผ่น อ่าน 360 ครั้ง] 02 มี.ค.2549
9291 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ ว.ตร. 47/2550 แต่งตั้งอาจารย์และครูผู้สอนในหลักสูตรผู้กำกับการ รุ่นที่ 56 เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 [1 แผ่น อ่าน 383 ครั้ง] 13 มี.ค.2550
9290 ไปราชการ บก.อก. 47/2551 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [3 แผ่น อ่าน 370 ครั้ง] 19 ก.พ.2551
9289 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 47/2552 แต่งตั้งวิทยากรอบรมในโครงการเสริมสร้างสุขภาพละพลานามัยของข้าราชการตำรวจกองอำนวยการและมาตรฐานการศึกษา [1 แผ่น อ่าน 360 ครั้ง] 20 ก.พ.2552
9288 เลื่อนขั้นเงินเดือน บก.อก. 47/2553 ปรับระดับอัตราเงินเดิอนข้าราชการตำวจ [2 แผ่น อ่าน 456 ครั้ง] 19 ก.พ.2553
9287 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บช.ศ. 47/2554 กำหนดรายชื่อข้าราชการตำรวจปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ กองบัญชาการศึกษา ประจำเดือน มีนาคม 2554 [1 แผ่น อ่าน 347 ครั้ง] 24 ก.พ.2554
9286 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บช.ศ. 47/2555 แต่งตั้งว่าที่ยศตำรวจชั้นสัญญาบัตร [1 แผ่น อ่าน 385 ครั้ง] 16 ก.พ.2555
9285 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บช.ศ. 47/2556 ตั้งกองอำนวยการสถานฝึกอบรมหลักสูตรการยิงปืนพกขั้นพื้นฐาน รุ่นที่ ๑ (Basic Firearms Course) [2 แผ่น อ่าน 310 ครั้ง] 15 ก.พ.2556
9284 ไปราชการ ฝรก. 47/2557 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 226 ครั้ง] 17 ก.พ.2557
9283 เลื่อนขั้นเงินเดือน บก.อก. 47/2557 เลื่อนเงินเดือนข้าราชการตำรวจ [2 แผ่น อ่าน 305 ครั้ง] 30 ก.ย.2557
9282 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บช.ศ. 47/2558 มอบหมายอำนาจหน้าที่รับผิดชอบและรักษาราชการแทนให้รองผู้บัญชาการศึกษา [4 แผ่น อ่าน 249 ครั้ง] 05 ก.พ.2558
9281 ไปราชการ บก.อก. 48/2534 ให้ข้าราชการตำรวจและลูกจ้างประจำช่วยราชการ [5 แผ่น อ่าน 578 ครั้ง] 05 ก.พ.2534
9280 สอบ,สืบ,วินัย,ลงทัณฑ์ บช.ศ. 48/2535 ตั้งกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริง [1 แผ่น อ่าน 426 ครั้ง] 31 ม.ค.2535
9279 สอบ,สืบ,วินัย,ลงทัณฑ์ บก.อก. 48/2536 เปลี่ยนแปลงกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง [2 แผ่น อ่าน 461 ครั้ง] 11 ก.พ.2536
9278 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บก.อก. 48/2537 ให้ข้าราชการตำรวจช่วยราชการ [1 แผ่น อ่าน 367 ครั้ง] 03 ก.พ.2537
9277 ไปราชการ บช.ศ. 48/2538 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [2 แผ่น อ่าน 361 ครั้ง] 31 ม.ค.2538
9276 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บก.อก. 48/2540 บรรจุและแต่งตั่งข้าราชการตำรวจ [67 แผ่น อ่าน 460 ครั้ง] 31 ม.ค.2540
9275 ไปราชการ บก.อก. 48/2542 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 457 ครั้ง] 19 ม.ค.2542
9274 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 48/2543 ตั้งกองอำนวยการฝึกอบรมและแต่งตั้งคูร-อาจารย์ ในการฝึกอบรมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน (สายธุรการ) รุ่นที่ 11 [2 แผ่น อ่าน 387 ครั้ง] 26 ม.ค.2543
9273 ไปราชการ บก.อก. 48/2544 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 377 ครั้ง] 22 ม.ค.2544
9272 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 48/2545 ตั้งกองอำนายการฝึกอบรม และแต่งตั้งอาจารย์-ครู หลักสูตรการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม เพื่อพัฒนาข้าราชการตำรวจ ประจำปีงบประมาณ 2545 กองกำกับการโรงเรียนตำรวจภูธร 4 [4 แผ่น อ่าน 402 ครั้ง] 28 ม.ค.2545
9271 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บก.อก. 48/2546 การบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ [17 แผ่น อ่าน 505 ครั้ง] 31 ม.ค.2546
9270 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ ว.ตร. 48/2547 แต่งตั้งอาจารย์ผู้สอนในหลักสูตรสารวัตร รุ่นที่ 79 [8 แผ่น อ่าน 351 ครั้ง] 27 ม.ค.2547
9269 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ ว.ตร. 48/2548 แต่งตั้งอาจารย์และครูผู้สอนในหลักสูตรสารวัตร รุ่นที่ 85 เพิ่มเติม [2 แผ่น อ่าน 311 ครั้ง] 03 ก.พ.2548
9268 ไปราชการ ฝรก. 48/2549 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาตรวจสอบและคณะทำงานการจัดทำรายงานประจำปี 2548 [2 แผ่น อ่าน 328 ครั้ง] 03 มี.ค.2549
9267 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ ว.ตร. 48/2550 แต่งตั้งอาจารย์และครูผู้สอนในหลักสูตรผุ้กำกับการ รุ่นที่ 57-59 [10 แผ่น อ่าน 345 ครั้ง] 13 มี.ค.2550
9266 ไปราชการ บก.อก. 48/2551 กำหนดรายชื่อข้าราชการตำรวจปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ กองบัญชาการศึกษา ประจำเดือนมีนาคม 2551 [8 แผ่น อ่าน 335 ครั้ง] 22 ก.พ.2551
9265 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ ว.ตร. 48/2552 แต่งตั้งอาจารย์และครูผู้สอนในหลักสูตรฝ่ายอำนวยการตำรวจ รุ่นที่ 30 [12 แผ่น อ่าน 375 ครั้ง] 20 ก.พ.2552
9264 เลื่อนขั้นเงินเดือน บก.อก. 48/2553 เลื่อนเงินเดือนข้าราชการตำรวจ [2 แผ่น อ่าน 340 ครั้ง] 19 ก.พ.2553
9263 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บช.ศ. 48/2554 แต่งตั้งอาจารย์และครูผู้สอนในหลักสูตรผู้กำกับการ ประจำปี 2554 เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 [1 แผ่น อ่าน 307 ครั้ง] 24 ก.พ.2554
9262 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บช.ศ. 48/2555 แต่งตั้งอาจารย์และครูผู้สอนในหลักสูตรผู้กำกับการ ประจำปีงบประมาณ 2555 [8 แผ่น อ่าน 337 ครั้ง] 20 ก.พ.2555
9261 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บช.ศ. 48/2556 ตั้งกองอำนวยการสถานฝึกอบรมหลักสูตรการยิงปืนพกขั้นพื้นฐาน รุ่นที่ ๒ (Basic Firearms Course) [2 แผ่น อ่าน 302 ครั้ง] 15 ก.พ.2556
9260 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 48/2557 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับการจ้างเดินสาย LAN จำนวน ๒ จุด, ซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีตกลงราคา [1 แผ่น อ่าน 275 ครั้ง] 20 ก.พ.2557
9259 ไปราชการ ฝรก. 48/2557 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 266 ครั้ง] 17 ก.พ.2557
9258 ไปราชการ บก.อก. 49/2534 ให้ข้าราชการตำรวจและลูกจ้างประจำช่วยราชการ [1 แผ่น อ่าน 595 ครั้ง] 07 ก.พ.2534
9257 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 49/2537 แต่งตั้งคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ในการรับสมัครคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นลุกจ้างประจำ ในสังกัดโรงเรียนตำรวจภูธร 6 [4 แผ่น อ่าน 380 ครั้ง] 03 ก.พ.2537
9256 ไปราชการ บช.ศ. 49/2538 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [2 แผ่น อ่าน 357 ครั้ง] 31 ม.ค.2538
9255 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 49/2539 แต่งตั้งอาจราย์และคูร หลักสูตรงานสารบรรณ ธุรการและกำลังพลเพื่อพัฒนาข้าราชการตำรวจชั้นประทวนและพลตำรวจ ประจำปี 2539 [3 แผ่น อ่าน 402 ครั้ง] 25 ม.ค.2539
9254 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บก.อก. 49/2540 บรรจุและแต่งตั่งข้าราชการตำรวจ [70 แผ่น อ่าน 432 ครั้ง] 31 ม.ค.2540
9253 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บก.อก. 49/2541 บรรจุและแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ [25 แผ่น อ่าน 458 ครั้ง] 30 ม.ค.2541
9252 ไปราชการ บก.อก. 49/2542 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 422 ครั้ง] 19 ม.ค.2542
9251 ไปราชการ บก.อก. 49/2544 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 413 ครั้ง] 22 ม.ค.2544
9250 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 49/2545 ตั้งกองอำนายการฝึกอบรม และแต่งตั้งอาจารย์-ครู หลักสูตรการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม เพื่อพัฒนาข้าราชการตำรวจ ประจำปีงบประมาณ 2545 กองกำกับการโรงเรียนตำรวจภูธร 2 [4 แผ่น อ่าน 358 ครั้ง] 28 ม.ค.2545
9249 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บก.อก. 49/2546 การบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ [15 แผ่น อ่าน 502 ครั้ง] 31 ม.ค.2546
9248 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 49/2547 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินประสิทธิภาพการสอนและความประพฤติของร้อยตำรวจเอก บรรเจิด รักษาธากาญจน์ เพื่อปรับเลื่อนตำแหน่งอาจารย์ (สบ 1) เป็นอาจารย์ (สบ 2) ในโรงเรียนตำรวจ [1 แผ่น อ่าน 375 ครั้ง] 28 ม.ค.2547
9247 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน กอจ. 49/2548 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินประสิทธิภาพการสอนและความประพฤติล่วงหน้าของ ร้อยตำรวจเอก ชัยสันต์ ชานุ เพื่อปรับเลื่อนตำแหน่งอาจารย์ (สบ 1) เป็นอาจารย์ (สบ 2) ในโรงเรียนตำรวจ [1 แผ่น อ่าน 409 ครั้ง] 03 ก.พ.2548
9246 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ ฝรก. 49/2549 แต่งตั้งอาจารย์และครูผู้สอนในหลักสูตรผู้กำกับการ รุ่นที่ 53 เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 [1 แผ่น อ่าน 338 ครั้ง] 07 มี.ค.2549
9245 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ ว.ตร. 49/2550 แต่งตั้งอาจารย์และครูผู้สอนในหลักสูตรการสืบสวนคดีอาญา รุ่นที่ 85 เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 [1 แผ่น อ่าน 350 ครั้ง] 13 มี.ค.2550
9244 เลื่อนขั้นเงินเดือน บก.อก. 49/2551 ถอนชื่อออกจากคำสั่งเลื่อนเงินเดือนข้าราชการตำรวจ [1 แผ่น อ่าน 386 ครั้ง] 22 ก.พ.2551
9243 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ ฝรก. 49/2552 ตั้งกองอำนวยการฝึกอบรมและแต่งตั้งครู - -อาจารย์ หลักสูตรผู้ช่วยงานสอบสวน รุ่นที่ 13 ประจำปีงบประมาณ 2552 [4 แผ่น อ่าน 375 ครั้ง] 20 ก.พ.2552
9242 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บก.อก. 49/2553 มอบอำนาจการดำเนินการเกี่ยวกับการรับสัญญาการใช้เงินคืน กรณีขอรับบำเหน็จบำนาญโดยมีเงื่อนไข การผ่อนชำระหนี้กรณีได้รับเงินเกินสิทธิหรือได้รับเงินไปโดยไม่มีสิทธิ และกรณีผู้รับบำนาญรับเงิน ช.ค.บ. เกินสิทธิ [2 แผ่น อ่าน 380 ครั้ง] 19 ก.พ.2553
9241 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 49/2554 แต่งตั้งคณะผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในหน่วยฝึกอบรม สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประจำปี 2553 [2 แผ่น อ่าน 342 ครั้ง] 25 ก.พ.2554
9240 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 49/2555 ตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานจัดทำหลักสูตรและสื่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษสำหรับการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำรวจ เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู้ประชาคมอาเซียน [4 แผ่น อ่าน 355 ครั้ง] 22 ก.พ.2555
9239 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 49/2556 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจการจ้าง สำหรับการจ้างทำสำเนาและเข้าเล่มแผนปฏิบัติราชการกองบัญชาการศึกษาประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ และคำขอตั้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ โดยวิธีตกลงราคา [1 แผ่น อ่าน 258 ครั้ง] 18 ก.พ.2556
9238 ไปราชการ ฝรก. 49/2557 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 235 ครั้ง] 17 ก.พ.2557
9237 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 49/2557 แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและคัดเลือกเพื่อประกาศเชิดชูเกียรติหน่วยงานและข้าราชการตำรวจที่ประพฤติดีเยี่ยมตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ ระดับกองบัญชาการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ [2 แผ่น อ่าน 294 ครั้ง] 20 ก.พ.2557
9236 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บก.อก. 49/2557 ให้ข้าราชการตำรวจรักษาราชการแทน [1 แผ่น อ่าน 254 ครั้ง] 22 ต.ค.2557
9235 ไปราชการ บก.อก. 50/2535 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปตรวจราชการประจำปี 2535 [2 แผ่น อ่าน 335 ครั้ง] 04 ก.พ.2535
9234 ไปราชการ บก.อก. 50/2536 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 363 ครั้ง] 15 ก.พ.2536
9233 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 50/2538 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการขาดทอดตลาดสิ่งของหลวงชำรุด [1 แผ่น อ่าน 324 ครั้ง] 31 ม.ค.2538
9232 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 50/2539 แต่งตั้งวิทยากรและครูฝึก หลักสูตรการยิงปืนพก ระบบ พี.พี.ซี. และวิธีการควบคุมฝูงชน รุ่นที่ 2 และ 3 [2 แผ่น อ่าน 319 ครั้ง] 25 ม.ค.2539
9231 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บก.อก. 50/2540 บรรจุและแต่งตั่งข้าราชการตำรวจ [77 แผ่น อ่าน 413 ครั้ง] 31 ม.ค.2540
9230 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บก.อก. 50/2541 บรรจุและแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ [17 แผ่น อ่าน 357 ครั้ง] 30 ม.ค.2541
9229 ไปราชการ บก.อก. 50/2542 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 333 ครั้ง] 19 ม.ค.2542
9228 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บก.อก. 50/2543 บรรจุและแต่งตั่งข้าราชการตำรวจ [12 แผ่น อ่าน 370 ครั้ง] 31 ม.ค.2543
9227 ไปราชการ บก.อก. 50/2544 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 325 ครั้ง] 22 ม.ค.2544
9226 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ ว.ตร. 50/2545 แต่งตั้งอาจารย์ผู้สอนในหลักสูตรสารวัตร รุ่นที่ 63 รุ่นที่ 64 รุ่นที่ 65 รุ่นที่ 66 และรุ่นที่ 67 [7 แผ่น อ่าน 356 ครั้ง] 28 ม.ค.2545
9225 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บก.อก. 50/2546 การบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ [11 แผ่น อ่าน 426 ครั้ง] 31 ม.ค.2546
9224 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 50/2547 แต่งตั้งกองอำนวยการฝึกอบรมหลักสูตรครูฝึกยุทธวิธีตำรวจ ประจำปี 2547 [3 แผ่น อ่าน 350 ครั้ง] 28 ม.ค.2547
9223 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บก.อก. 50/2548 อนุญาตให้ข้าราชการตำรวจลาออกจากราชการ [1 แผ่น อ่าน 437 ครั้ง] 08 ก.พ.2548
9222 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ กอจ. 50/2549 ตั้งกองอำนวยการสัมมนาและแต่งตั้งคณะทำงานดำเนินการโครงการสัมมนาเพื่อเพิ่มพูนความรู้ครู - อาจารย์ในหน่วยฝึกอบรม [4 แผ่น อ่าน 439 ครั้ง] 07 มี.ค.2549
9221 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ ว.ตร. 50/2550 แต่งตั้งอาจารย์และครูผู้สอนในหลักสูตรสารวัตร รุ่นที่ 93-94เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 [1 แผ่น อ่าน 360 ครั้ง] 13 มี.ค.2550
9220 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 50/2551 แต่งตั้ง อาจารย์ - ครู หลักสูตรการปรับพื้นฐานยุทธวิธีตำรวจ ระดับครูฝึก รุ่นที่ 9-12 ประจำปีงบประมาณ 2551 (เพิ่มเติม) [2 แผ่น อ่าน 308 ครั้ง] 22 ก.พ.2551
9219 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ ฝรก. 50/2552 ตั้งกองอำนวยการฝึกอบรมและแต่งตั้งครู - อาจารย์ หลักสูตรการปรับพื้นฐานยุทธวิธีตำรวจ ระดับครูฝึก รุ่นที่ 15-16 ประจำปีงบประมาณ 2552 [7 แผ่น อ่าน 395 ครั้ง] 23 ก.พ.2552
9218 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 50/2554 แต่งตั้งคณะผู้ตรวจราชการประจำปี 2554 [2 แผ่น อ่าน 286 ครั้ง] 02 มี.ค.2554
9217 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 50/2555 แต่งตั้งอาจารย์และครูผู้สอนในหลักสูตรสารวัตร ประจำปีงบประมาณ 2555 [9 แผ่น อ่าน 303 ครั้ง] 22 ก.พ.2555
9216 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บช.ศ. 50/2556 แต่งตั้งอาจารย์และครูผู้สอนในหลักสูตรผู้กำกับการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ [10 แผ่น อ่าน 293 ครั้ง] 18 ก.พ.2556
9215 เลื่อนขั้นเงินเดือน ฝรก. 50/2557 เลื่อนเงินเดือนข้าราชการตำรวจ [2 แผ่น อ่าน 278 ครั้ง] 17 ก.พ.2557
9214 - บช.ศ. 50/2557 แผนปฏิบัติการลดใช้พลังงานของกองบัญชาการศึกษา [8 แผ่น อ่าน 299 ครั้ง] 21 ก.พ.2557
9213 - บช.ศ. 51/2534 ศูนย์สื่อสาร กองบัญชาการศึกษา [2 แผ่น อ่าน 615 ครั้ง] 08 ก.พ.2534
9212 ไปราชการ บก.อก. 51/2535 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการประจำปี 2535 [2 แผ่น อ่าน 384 ครั้ง] 04 ก.พ.2535
9211 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บช.ศ. 51/2537 แต่งตั้งกองอำนวยการอบรมสัมมนาและคณะเจ้าหน้าที่ดำเนินโครงการ(เพิ่มเติม) [1 แผ่น อ่าน 372 ครั้ง] 04 ก.พ.2537
9210 สอบ,สืบ,วินัย,ลงทัณฑ์ ว.ตร. 51/2538 ตัดคะแนนความประพฤตินักเรียนพลตำรวจ [1 แผ่น อ่าน 433 ครั้ง] 31 ม.ค.2538
9209 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บก.อก. 51/2540 บรรจุและแต่งตั่งข้าราชการตำรวจ [63 แผ่น อ่าน 484 ครั้ง] 31 ม.ค.2540
9208 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บก.อก. 51/2541 บรรจุและแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ [18 แผ่น อ่าน 427 ครั้ง] 30 ม.ค.2541
9207 ไปราชการ บก.อก. 51/2542 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 362 ครั้ง] 19 ม.ค.2542
9206 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บก.อก. 51/2543 บรรจุและแต่งตั่งข้าราชการตำรวจ [12 แผ่น อ่าน 373 ครั้ง] 31 ม.ค.2543
9205 ไปราชการ บก.อก. 51/2544 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [3 แผ่น อ่าน 360 ครั้ง] 24 ม.ค.2544
9204 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ ว.ตร. 51/2545 แต่งตั้งอาจารย์ผู้สอนในหลักสูตรผู้กำกับการ รุ่นที่ 41 รุ่นที่ 42 และรุ่นที่ 43 [9 แผ่น อ่าน 368 ครั้ง] 28 ม.ค.2545
9203 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บก.อก. 51/2546 การบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ [10 แผ่น อ่าน 455 ครั้ง] 31 ม.ค.2546
9202 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 51/2547 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับมอบสิ่งของที่มีผู้บริจาค [1 แผ่น อ่าน 306 ครั้ง] 28 ม.ค.2547
9201 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 51/2548 แต่งตั้งวิทยากร ครู - อาจารย์ หลักสูตรพนักงานสอบสวนคดียาเสพติดให้โทษ รุ่นที่ 37 และรุ่นที่ 35 [3 แผ่น อ่าน 324 ครั้ง] 09 ก.พ.2548
9200 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ กอจ. 51/2549 แต่งตั้งวิทยากรตามโครงการสัมมนาเพื่อเพิ่มพูนความรู้ครู - อาจารย์ในหน่วยฝึกอบรม [1 แผ่น อ่าน 406 ครั้ง] 07 มี.ค.2549
9199 ไปราชการ บก.อก. 51/2550 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 336 ครั้ง] 13 มี.ค.2550
9198 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 51/2551 แต่งตั้ง อาจารย์ - ครู หลักสูตรพนักงานสอบสวนคดียาเสพติด รุ่นที 3-4 ประจำปีงบประมาณ 2551 (เพิ่มเติม) [1 แผ่น อ่าน 288 ครั้ง] 22 ก.พ.2551
9197 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บก.อก. 51/2552 มอบหมายอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ และการปกครองบังคับบัญชา [1 แผ่น อ่าน 351 ครั้ง] 24 ก.พ.2552
9196 ให้รับเงินเดือน,ค่าตอบแทน บก.อก. 51/2553 ให้ข้าราชการตำรวจระดับ ผู้กำกับการ หรือผู้ดำรงตำแหน่งเทียบเท่าขึ้นไปได้รับเงินค่าตอบแทนรายเดือนนอกเหนือจากเงินเดือน [4 แผ่น อ่าน 440 ครั้ง] 23 ก.พ.2553
9195 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 51/2554 แต่งตั้งผู้ตรวจราชการประจำปี พ.ศ. 2554 [2 แผ่น อ่าน 324 ครั้ง] 02 มี.ค.2554
9194 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 51/2555 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติข้าราชการตำรวจที่เข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรการบริหารงานตำรวจชั้นสูง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 [2 แผ่น อ่าน 281 ครั้ง] 24 ก.พ.2555
9193 ไปราชการ บช.ศ. 51/2556 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 268 ครั้ง] 19 ก.พ.2556
9192 - บช.ศ. 51/2557 เปลี่ยนกรรมการทำลายหนังสือราชการ [1 แผ่น อ่าน 313 ครั้ง] 21 ก.พ.2557
9191 ไปราชการ บก.อก. 52/2534 ให้ข้าราชการตำรวจและลูกจ้างประจำช่วยราชการ [2 แผ่น อ่าน 548 ครั้ง] 08 ก.พ.2534
9190 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 52/2535 ตั้งกรรมการสอบสวนข้าราชการตำรวจ [2 แผ่น อ่าน 499 ครั้ง] 04 ก.พ.2535
9189 เลื่อนขั้นเงินเดือน บก.อก. 52/2536 แก้ไขคำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการตำรวจ [1 แผ่น อ่าน 388 ครั้ง] 18 ก.พ.2536
9188 สอบ,สืบ,วินัย,ลงทัณฑ์ บช.ศ. 52/2538 แต่งตั้งคณะกรรมการขายทอดตลาดรถยนต์เก่าชำรุด [1 แผ่น อ่าน 410 ครั้ง] 02 ก.พ.2538
9187 เลื่อนขั้นเงินเดือน บก.อก. 52/2539 เลื่อนชั้นและอัตราเงินเดือนข้าราชการตำรวจ [2 แผ่น อ่าน 370 ครั้ง] 29 ม.ค.2539
9186 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บก.อก. 52/2540 บรรจุและแต่งตั่งข้าราชการตำรวจ [82 แผ่น อ่าน 411 ครั้ง] 31 ม.ค.2540
9185 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บก.อก. 52/2541 บรรจุและแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ [18 แผ่น อ่าน 458 ครั้ง] 30 ม.ค.2541
9184 ไปราชการ บก.อก. 52/2542 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 378 ครั้ง] 19 ม.ค.2542
9183 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บก.อก. 52/2543 บรรจุและแต่งตั่งข้าราชการตำรวจ [12 แผ่น อ่าน 384 ครั้ง] 31 ม.ค.2543
9182 ไปราชการ บก.อก. 52/2544 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ (เพิ่มเติม) [1 แผ่น อ่าน 333 ครั้ง] 24 ม.ค.2544
9181 ไปราชการ บก.อก. 52/2545 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 359 ครั้ง] 28 ม.ค.2545
9180 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บก.อก. 52/2546 การบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ [16 แผ่น อ่าน 509 ครั้ง] 31 ม.ค.2546
9179 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 52/2547 ตั้งกองอำนวยการฝึกอบรมและแต่งตั้ง ครู-อาจารย์ ในการฝึกอบรมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ของนักเรียนพลตำรวจ (พิเศษ) เพื่อปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ กองกำกับการโรงเรียนตำรวจภูธร 8 [3 แผ่น อ่าน 342 ครั้ง] 28 ม.ค.2547
9178 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 52/2548 ตั้งกองอำนวยการฝึกอบรม กองอำนวยการสถานฝึกอบรม และเจ้าหน้าที่ หลักสูตรพนักงานสอบสวนคดียาเสพติดให้โทษ รุ่นที่ 35 [2 แผ่น อ่าน 365 ครั้ง] 09 ก.พ.2548
9177 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บก.อก. 52/2549 ให้ข้าราชการตำรวจปฏิบัติหน้าที่ราชการ [1 แผ่น อ่าน 340 ครั้ง] 08 มี.ค.2549
9176 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 52/2550 ตั้งกองอำนวยการสัมมนา และคณะเจ้าหน้าที่ดำเนินการโครงการสัมมนาเพื่อเพิ่มพูนความรู้ครู - อาจารย์ในหน่วยฝึกอบรม [6 แผ่น อ่าน 345 ครั้ง] 15 มี.ค.2550
9175 ไปราชการ บก.อก. 52/2553 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 336 ครั้ง] 23 ก.พ.2553
9174 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บช.ศ. 52/2554 ให้ข้าราชการตำรวจเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรสารวัตร รุ่นที่ 103 [7 แผ่น อ่าน 265 ครั้ง] 04 มี.ค.2554
9173 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บช.ศ. 52/2555 ให้ใช้แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (พ.ศ.2555-2558) ของกองบัญชาการศึกษา [1 แผ่น อ่าน 383 ครั้ง] 27 ก.พ.2555
9172 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 52/2556 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจการจ้าง สำหรับการจ้างทำสำเนาและเข้าเล่มเอกสารประกอบการอบรมโครงการอบรมเสริมสร้างทักษะภาษาอังกฤษให้กับข้าราชการตำรวจเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน โดยวิธีตกลงราคา [1 แผ่น อ่าน 264 ครั้ง] 20 ก.พ.2556
9171 ไปราชการ ฝรก. 52/2557 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 247 ครั้ง] 19 ก.พ.2557
9170 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 52/2557 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับการจ้าง สำหรับการจ้างทำแฟ้มใส่เอกสารการประชุม โดยวิธีตกลงราคา [1 แผ่น อ่าน 253 ครั้ง] 24 ก.พ.2557
9169 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 53/2534 ตั้งกรรมการตรวจรับเวชภัณฑ์และยา [1 แผ่น อ่าน 522 ครั้ง] 08 ก.พ.2534
9168 เข้ารับการฝึกอบรม บก.อก. 53/2536 แต่งตั้งและเปลี่ยนแปลงเจ้าหน้าที่ดำเนินโครงการอบรมสัมมนา เรื่อง "การดำเนินการทางวินัยของ บช.ศ." พ.ศ. 2536 [1 แผ่น อ่าน 376 ครั้ง] 22 ก.พ.2536
9167 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 53/2537 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับสิ่งของหลวง [1 แผ่น อ่าน 411 ครั้ง] 04 ก.พ.2537
9166 สอบ,สืบ,วินัย,ลงทัณฑ์ บช.ศ. 53/2538 ลงทัณฑ์ข้าราชการตำรวจ [2 แผ่น อ่าน 452 ครั้ง] 07 ก.พ.2538
9165 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บก.อก. 53/2539 กำหนดรายชื่อข้าราชการตำรวจปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาสถานที่ราชการและเวรประชาสัมพันธ์ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2539 [10 แผ่น อ่าน 388 ครั้ง] 30 ม.ค.2539
9164 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บก.อก. 53/2540 บรรจุและแต่งตั่งข้าราชการตำรวจ [62 แผ่น อ่าน 412 ครั้ง] 31 ม.ค.2540
9163 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บก.อก. 53/2541 บรรจุและแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ [17 แผ่น อ่าน 358 ครั้ง] 30 ม.ค.2541
9162 ไปราชการ บก.อก. 53/2542 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 375 ครั้ง] 19 ม.ค.2542
9161 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บก.อก. 53/2543 บรรจุและแต่งตั่งข้าราชการตำรวจ [12 แผ่น อ่าน 342 ครั้ง] 31 ม.ค.2543
9160 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 53/2544 แต่งตั้งให้ข้าราชการตำรวจสืบสวนข้อเท็จจริง [1 แผ่น อ่าน 340 ครั้ง] 25 ม.ค.2544
9159 ไปราชการ บก.อก. 53/2545 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 320 ครั้ง] 29 ม.ค.2545
9158 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บก.อก. 53/2546 การบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ [18 แผ่น อ่าน 465 ครั้ง] 31 ม.ค.2546
9157 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 53/2547 ตั้งกองอำนวยการฝึกอบรมหลักสูตรเสริมประสิทธิภาพกำลังพล ประจำปี 2547 [2 แผ่น อ่าน 305 ครั้ง] 28 ม.ค.2547
9156 เข้ารับการฝึกอบรม ว.ตร. 53/2548 ให้ข้าราชการตำรวจเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรผู้กำกับการ รุ่นที่ 51 [11 แผ่น อ่าน 386 ครั้ง] 11 ก.พ.2548
รวม 10355 รายการ 33406 หน้า รายการต่อหน้า

เลือกหน้า : 

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52]

หน้าที่ 6  

กองบัญชาการศึกษา สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
พัฒนาระบบโดย : พ.ต.อ.อัครินทร์ สุขเษม ร่วมกับ นักศึกษาฝึกงาน ม.อีสเทิร์นเอเชีย ภาคการศึกษา 2553