<สำหรับจัดการระบบ>  USERNAME:     PASSWORD:  

ระบบสารสนเทศ บช.ศ.

     
หน่วยงานผู้ออกคำสั่ง :   กลุ่มคำสั่ง :
ช่วง วดป.ออกคำสั่ง :  -   เลขที่คำสั่ง :  /
ส่วนของข้อความในชื่อเรื่อง :   

ปี พ.ศ.ที่ออกคำสั่ง :

[จัดเรียงข้อมูลโดยคลิกที่ชื่อคอลัมน์ คลิกซ้ำ=สลับระหว่างน้อย<->มาก    คลิกที่เลขที่คำสั่ง หรือ ชื่อเรื่อง เพื่อดูรายละเอียด]

หน้า : 52/52
รวม 10355 รายการ 33406 หน้า รายการต่อหน้า

เลือกหน้า : 

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52]

หน้าที่ 52  

ลำดับ กลุ่มคำสั่ง หน่วยงาน คำสั่งที่ ชื่อเรื่อง ลงวันที่
155 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 708/2542 แต่งตั้งคณะทำงานประสานงานด้านรัฐสภาของกองบัญชาการศึกษา [3 แผ่น อ่าน 471 ครั้ง] 09 ธ.ค.2542
154 ไปราชการ บก.อก. 708/2543 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 435 ครั้ง] 04 ต.ค.2543
153 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 709/2542 แต่งตั้งอนุกรรมการและเจ้าหน้าที่ตรวจผลการสอบบุคลิกภาพ และรวบรวมข้อมูลการสอบเพื่อทำบัญชีประกาศผลการคัดเลือกด้วยวิธีสอบบุคคลเข้าเป็นนักเรียนพลตำรวจ ประจำปี 2543 [3 แผ่น อ่าน 480 ครั้ง] 09 ธ.ค.2542
152 ไปราชการ บก.อก. 709/2543 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 437 ครั้ง] 04 ต.ค.2543
151 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 710/2542 แต่งตั้งอนุกรรมการและเจ้าหน้าที่พิจารณาคุณสมบัติและภาคความเหมาะสมกับตำแหน่งในการคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนักเรียนพลตำรวจ ประจำปี 2543 [5 แผ่น อ่าน 403 ครั้ง] 13 ธ.ค.2542
150 ไปราชการ บก.อก. 710/2543 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 455 ครั้ง] 04 ต.ค.2543
149 ไปราชการ บก.อก. 711/2542 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 456 ครั้ง] 13 ธ.ค.2542
148 ไปราชการ บก.อก. 711/2543 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 547 ครั้ง] 04 ต.ค.2543
147 เลื่อนขั้นเงินเดือน บก.อก. 712/2542 เลื่อนขั้นและอัตราเงินเดือนข้าราชการตำรวจ [2 แผ่น อ่าน 523 ครั้ง] 13 ธ.ค.2542
146 ไปราชการ บก.อก. 712/2543 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 488 ครั้ง] 04 ต.ค.2543
145 ไปราชการ บก.อก. 713/2542 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 428 ครั้ง] 13 ธ.ค.2542
144 ไปราชการ บก.อก. 713/2543 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปปฏิบัติราชการ [1 แผ่น อ่าน 459 ครั้ง] 05 ต.ค.2543
143 ไปราชการ บก.อก. 714/2542 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [2 แผ่น อ่าน 398 ครั้ง] 13 ธ.ค.2542
142 ไปราชการ บก.อก. 714/2543 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 433 ครั้ง] 05 ต.ค.2543
141 ไปราชการ บก.อก. 715/2542 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 519 ครั้ง] 14 ธ.ค.2542
140 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 715/2543 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้าราชการตำรวจ [2 แผ่น อ่าน 512 ครั้ง] 06 ต.ค.2543
139 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 716/2542 แต่งตั้งวิทยากรในการสัมมนาความรู้กฎหมายที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ของ กองบัญชาการศึกษา [1 แผ่น อ่าน 472 ครั้ง] 14 ธ.ค.2542
138 ไปราชการ บก.อก. 716/2543 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 557 ครั้ง] 06 ต.ค.2543
137 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 717/2542 แต่งตั้งกองอำนวยการ โครงการสัมมนาความรู้กฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้ง ตามรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ของ กองบัญชาการศึกษา [3 แผ่น อ่าน 435 ครั้ง] 14 ธ.ค.2542
136 เลื่อนขั้นเงินเดือน บก.อก. 717/2543 ถอนชื่อข้าราชการตำรวจออกจารคำสั่งเลื่อนขั้นและอัตราเงินเดือน [1 แผ่น อ่าน 487 ครั้ง] 06 ต.ค.2543
135 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 718/2542 การจัดตั้งองค์กรสนับสนุนการปฏิบัตงานของคณะกรรมการกองการเลือกตั้ง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ [5 แผ่น อ่าน 488 ครั้ง] 14 ธ.ค.2542
134 เลื่อนขั้นเงินเดือน บก.อก. 718/2543 เลื่อนขั้นและอัตราเงินเดือนข้าราชการตำรวจ [1 แผ่น อ่าน 432 ครั้ง] 06 ต.ค.2543
133 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บก.อก. 719/2542 แต่งตั้งข้าราชการตำรวจ [4 แผ่น อ่าน 440 ครั้ง] 15 ธ.ค.2542
132 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 719/2543 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาจัดทำข้อมูลการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร ในสังกัด กองบัญชาการศึกษา [2 แผ่น อ่าน 529 ครั้ง] 06 ต.ค.2543
131 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 720/2542 แต่งตั้งอาจารย์และครู หลักสูตรการสืบสวน เพื่อพัฒนาข้าราชการตำรวจ ประจำปีงบประมาณ 2543 กองกำกับการโรงเรียนตำรวจนครบาล [4 แผ่น อ่าน 427 ครั้ง] 16 ธ.ค.2542
130 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 720/2543 แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกระดับกองบัญชาการ เพื่อจัดทำข้อมูลการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร ในสังกัดกองบัญชาการศึกษา [2 แผ่น อ่าน 452 ครั้ง] 06 ต.ค.2543
129 ไปราชการ บก.อก. 721/2542 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [2 แผ่น อ่าน 479 ครั้ง] 16 ธ.ค.2542
128 ไปราชการ บก.อก. 721/2543 แก้ไขคำสั่งให้ข้าราชการตำรวจช่วยราชการ [1 แผ่น อ่าน 483 ครั้ง] 07 ต.ค.2543
127 ไปราชการ บก.อก. 722/2542 ให้ข้าราชการตำรวจช่วยราชการ [1 แผ่น อ่าน 482 ครั้ง] 17 ธ.ค.2542
126 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 722/2543 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้าราชการตำรวจ [2 แผ่น อ่าน 569 ครั้ง] 07 ต.ค.2543
125 ไปราชการ บก.อก. 723/2542 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 423 ครั้ง] 17 ธ.ค.2542
124 ไปราชการ บก.อก. 723/2543 แก้ไขคำสั่งให้ข้าราชการตำรวจช่วยราชการ [1 แผ่น อ่าน 477 ครั้ง] 07 ต.ค.2543
123 ไปราชการ บก.อก. 724/2542 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [2 แผ่น อ่าน 494 ครั้ง] 17 ธ.ค.2542
122 ไปราชการ บก.อก. 724/2543 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 452 ครั้ง] 11 ต.ค.2543
121 ไปราชการ ว.ตร. 725/2542 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 451 ครั้ง] 20 ธ.ค.2542
120 สอบ,สืบ,วินัย,ลงทัณฑ์ บก.อก. 725/2543 แก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน [1 แผ่น อ่าน 547 ครั้ง] 12 ต.ค.2543
119 ไปราชการ บก.อก. 726/2540 ให้ข้าราชการตำรวจช่วยราชการ [1 แผ่น อ่าน 509 ครั้ง] 20 ธ.ค.2542
118 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 726/2543 แต่งตั้งคณะกรรมการการตรวจการจ้างเหมาซ่อมแซมห้องน้ำ - ห้องส้วม, โรงจอดรถยนต์ผู้บริหาร, อาคารกองรักษาการณ์ และอาคารที่ทำการกองบัญชาการศึกษา [1 แผ่น อ่าน 510 ครั้ง] 12 ต.ค.2543
117 ไปราชการ บก.อก. 727/2542 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [2 แผ่น อ่าน 515 ครั้ง] 21 ธ.ค.2542
116 ไปราชการ บก.อก. 727/2543 ให้ข้าราชการตำรวจช่วยราชการ [1 แผ่น อ่าน 501 ครั้ง] 12 ต.ค.2543
115 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 728/2542 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาปรับปรุงหลักสูตร เกี่ยวกับยาเสพย์ติดให้โทษ [1 แผ่น อ่าน 495 ครั้ง] 24 ธ.ค.2542
114 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บก.อก. 728/2543 แก้ไข เปลี่ยนแปลงการมอบหมายการปกครองบังคับบัญชา [1 แผ่น อ่าน 588 ครั้ง] 16 ต.ค.2543
113 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 729/2542 แต่งตั้งอาจารย์และครู หลักสูตรการสืบสวน เพื่อพัฒนาข้าราชการตำรวจ ประจำปีงบประมาณ 2543 กองกำกับการโรงเรียนตำรวจภูธร 2 [3 แผ่น อ่าน 537 ครั้ง] 24 ธ.ค.2542
112 ไปราชการ บก.อก. 729/2543 แก้ไขคำสั่ง กองบัญชาการศึกษา ที่ 706/2543 ลงวันที่ 4 ตุลาคม 2543 [1 แผ่น อ่าน 448 ครั้ง] 13 ต.ค.2543
111 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 730/2542 ตั้งกองอำนวยการฝึกอบรมและแต่งตั้งครู - อาจารย์ ในการฝึกอบรมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต เพื่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานให้แก่ข้าราชการตำรวจชั้นประทวนและพลตำรวจภูธร ภาค 2 ที่เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการสืบสวน [3 แผ่น อ่าน 627 ครั้ง] 24 ธ.ค.2542
110 ไปราชการ บก.อก. 730/2543 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 555 ครั้ง] 13 ต.ค.2543
109 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 731/2542 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาจัดทำข้อมูลการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร ในสังกัด กองบัญชาการศึกษา [2 แผ่น อ่าน 496 ครั้ง] 27 ธ.ค.2542
108 ไปราชการ บก.อก. 731/2543 ให้ข้าราชการตำรวจช่วยราชการ [1 แผ่น อ่าน 478 ครั้ง] 17 ต.ค.2543
107 ไปราชการ บก.อก. 732/2542 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [3 แผ่น อ่าน 461 ครั้ง] 27 ธ.ค.2542
106 ไปราชการ บก.อก. 732/2543 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 487 ครั้ง] 17 ต.ค.2543
105 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 733/2542 แต่งตั้งอนุกรรมการและเจ้าหน้าที่ตรวจผลการสอบบุคลิกภาพ การคัดเลือกด้วยวิธีสอบบุคคลเข้าเป็นนักเรียนพลตำรวจ ประจำปี 2543 [3 แผ่น อ่าน 493 ครั้ง] 27 ธ.ค.2542
104 ไปราชการ บก.อก. 733/2543 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 452 ครั้ง] 18 ต.ค.2543
103 เข้ารับการฝึกอบรม ว.ตร. 734/2542 ให้ข้าราชการตำรวจเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรสารวัตร รุ่นที่ 56 [17 แผ่น อ่าน 512 ครั้ง] 27 ธ.ค.2542
102 ไปราชการ บก.อก. 734/2543 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 479 ครั้ง] 18 ต.ค.2543
101 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บก.อก. 735/2542 กำหนดรายชื่อข้าราชการตำรวจปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์และเวรประชาสัมพันธ์ กองบัญชาการศึกษา [12 แผ่น อ่าน 474 ครั้ง] 28 ธ.ค.2542
100 ไปราชการ บก.อก. 735/2543 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 500 ครั้ง] 19 ต.ค.2543
99 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน ว.ตร. 736/2542 แต่งตั้งคณะกรรมการการประเมินเกี่ยวกับความประพฤติ ระเบียบวินัย บุคลิกลักษณะ เพื่อประกอบการพิจารณาความเหมาะสมที่จะได้รับการแต่งตั้งดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น ของผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรสารวัตร รุ่นที่ 57 [2 แผ่น อ่าน 494 ครั้ง] 28 ธ.ค.2542
98 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 736/2543 แต่งตั้งคณะกรรมการการปฏิรูปการศึกษา กองบัญชาการการศึกษา ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 [3 แผ่น อ่าน 436 ครั้ง] 25 ต.ค.2543
97 ไปราชการ บก.อก. 737/2542 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการวิจัยประเมินผลกระบวนการฝึกอบรม หลักสูตรสำหรับฝึกอบรมพลตำรวจ [1 แผ่น อ่าน 673 ครั้ง] 29 ธ.ค.2542
96 ไปราชการ บก.อก. 737/2543 ให้ข้าราชการตำรวจช่วยราชการ [1 แผ่น อ่าน 552 ครั้ง] 25 ต.ค.2543
95 ไปราชการ บก.อก. 738/2542 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการวิจัยประเมินผลกระบวนการฝึกอบรม หลักสูตรสำหรับฝึกอบรมพลตำรวจ [1 แผ่น อ่าน 505 ครั้ง] 29 ธ.ค.2542
94 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บก.อก. 738/2543 การมอบหมายเบิกเงินแทน [1 แผ่น อ่าน 614 ครั้ง] 25 ต.ค.2543
93 ไปราชการ บก.อก. 739/2542 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการวิจัยประเมินผลกระบวนการฝึกอบรม หลักสูตรสำหรับฝึกอบรมพลตำรวจ [1 แผ่น อ่าน 548 ครั้ง] 29 ธ.ค.2542
92 ให้รับเงินเดือน,ค่าตอบแทน บก.อก. 739/2543 ให้ข้าราชการตำรวจหมดสิทธิได้รับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ [2 แผ่น อ่าน 463 ครั้ง] 26 ต.ค.2543
91 ไปราชการ บก.อก. 740/2542 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการวิจัยประเมินผลกระบวนการฝึกอบรม หลักสูตรสำหรับฝึกอบรมพลตำรวจ [1 แผ่น อ่าน 507 ครั้ง] 29 ธ.ค.2542
90 ให้รับเงินเดือน,ค่าตอบแทน บก.อก. 740/2543 ให้ข้าราชการตำรวจหมดสิทธิได้รับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ [2 แผ่น อ่าน 568 ครั้ง] 26 ต.ค.2543
89 ไปราชการ บก.อก. 741/2542 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการวิจัยประเมินผลกระบวนการฝึกอบรม หลักสูตรสำหรับฝึกอบรมพลตำรวจ [1 แผ่น อ่าน 503 ครั้ง] 29 ธ.ค.2542
88 ไปราชการ บก.อก. 741/2543 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 531 ครั้ง] 26 ต.ค.2543
87 ไปราชการ บก.อก. 742/2542 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการวิจัยประเมินผลกระบวนการฝึกอบรม หลักสูตรสำหรับฝึกอบรมพลตำรวจ [1 แผ่น อ่าน 569 ครั้ง] 29 ธ.ค.2542
86 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บก.อก. 742/2543 กำหนดรายชื่อข้าราชการตำรวจปฏบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์และเวรประชาสัมพันธ์ กองบัญชาการศึกษา [11 แผ่น อ่าน 525 ครั้ง] 27 ต.ค.2543
85 ไปราชการ บก.อก. 743/2542 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการวิจัยประเมินผลกระบวนการฝึกอบรม หลักสูตรสำหรับฝึกอบรมพลตำรวจ [1 แผ่น อ่าน 460 ครั้ง] 29 ธ.ค.2542
84 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 743/2543 แต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริง [1 แผ่น อ่าน 597 ครั้ง] 01 พ.ย.2543
83 ไปราชการ บก.อก. 744/2542 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการวิจัยประเมินผลกระบวนการฝึกอบรม หลักสูตรสำหรับฝึกอบรมพลตำรวจ [1 แผ่น อ่าน 532 ครั้ง] 29 ธ.ค.2542
82 ไปราชการ บก.อก. 744/2543 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 709 ครั้ง] 03 พ.ย.2543
81 ไปราชการ บก.อก. 745/2542 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการวิจัยประเมินผลกระบวนการฝึกอบรม หลักสูตรสำหรับฝึกอบรมพลตำรวจ [1 แผ่น อ่าน 565 ครั้ง] 29 ธ.ค.2542
80 เลื่อนขั้นเงินเดือน บก.อก. 745/2543 เลื่อนอัตราเงินเดือนข้าราชการตำรวจ [1 แผ่น อ่าน 594 ครั้ง] 03 พ.ย.2543
79 ไปราชการ บก.อก. 746/2542 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการวิจัยประเมินผลกระบวนการฝึกอบรม หลักสูตรสำหรับฝึกอบรมพลตำรวจ [1 แผ่น อ่าน 506 ครั้ง] 29 ธ.ค.2542
78 เลื่อนขั้นเงินเดือน บก.อก. 746/2543 เลื่อนขั้นและอัตราเงินเดือนข้าราชการตำรวจ [1 แผ่น อ่าน 585 ครั้ง] 03 พ.ย.2543
77 ไปราชการ บก.อก. 747/2543 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 487 ครั้ง] 03 พ.ย.2543
76 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 748/2542 แต่งตั้งกองอำนวยการฝึกอบรม และกองอำนวยการสถานฝึกอบรม หลักสูตรงานสอบสวนคดียาเสพย์ติดให้โทษ รุ่นที่ 25,26 และหลักสูตรครูสอนการป้องกันและปราบปรามยาเสพย์ติดให้โทษ รุ่นที่ 9 [2 แผ่น อ่าน 587 ครั้ง] 29 ธ.ค.2542
75 เลื่อนขั้นเงินเดือน บก.อก. 748/2543 เลื่อนขั้นและอัตราเงินเดือนข้าราชการตำรวจ [2 แผ่น อ่าน 508 ครั้ง] 03 พ.ย.2543
74 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 749/2542 ตั้งกองอำนวยการฝึกอบรมและแต่งตั้งครู - อาจารย์ ในการฝึกอบรมตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต เพื่อประสิทธิภาพในการปฎิบัติงาน ของข้าราชการตำรวจหลักสูตรการสืบสวน [2 แผ่น อ่าน 508 ครั้ง] 29 ธ.ค.2542
73 เลื่อนขั้นเงินเดือน บก.อก. 749/2543 เลื่อนขั้นและอัตราเงินเดือนข้าราชการตำรวจ [1 แผ่น อ่าน 550 ครั้ง] 03 พ.ย.2543
72 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 74/25hp sadasdasdasdsa [1 แผ่น อ่าน 438 ครั้ง] 25 ม.ค.2557
71 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 750/2542 ตั้งกองอำนวยการฝึกอบรมและแต่งตั้งครู - อาจารย์ ในการฝึกอบรมตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต เพื่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของข้าราชการตำรวจ หลักสูตรส่งกำลังบำรุง ระดับรองสารวัตร [2 แผ่น อ่าน 549 ครั้ง] 29 ธ.ค.2542
70 เลื่อนขั้นเงินเดือน บก.อก. 750/2543 แก้ไขคำสั่งเลื่อนขั้นและอัตราเงินเดือนข้าราชการตำรวจ [19 แผ่น อ่าน 556 ครั้ง] 03 พ.ย.2543
69 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 751/2542 ตั้งกองอำนวยการฝึกอบรมและแต่งตั้งครู - อาจารย์ ในการฝึกอบรมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต เพื่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานให้แก่ข้าราชการตำรวจชั้นประทวนและพลตำรวจภูธรภาค 5 ที่เข้าฝึกอบรมหลักสูตรการสืบสวน [2 แผ่น อ่าน 515 ครั้ง] 29 ธ.ค.2542
68 ไปราชการ บก.อก. 751/2543 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 514 ครั้ง] 06 พ.ย.2543
67 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 752/2542 แต่งตั้งอาจารย์และครู หลักสูตรการสืบสวน เพื่อพัฒนาข้าราชการตำรวจ ประจำปีงบประมาณ 2543 กองกำกับการโรงเรียนตำรวจภูธร 6 [5 แผ่น อ่าน 498 ครั้ง] 29 ธ.ค.2542
66 ไปราชการ บก.อก. 752/2543 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 538 ครั้ง] 08 พ.ย.2543
65 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 753/2542 แต่งตั้งกองอำนวยการฝึกอบรมและแต่งตั้งครู - อาจารย์ ในการฝึกอบรมตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต เพื่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของข้าราชการตำรวจชั้นประทวนและชั้นพลตำรวจ หลักสูตรการสืบสวนกองกำกับการโรงเรียนตำรวจภูธร 8 [3 แผ่น อ่าน 462 ครั้ง] 29 ธ.ค.2542
64 ไปราชการ บก.อก. 753/2543 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 527 ครั้ง] 08 พ.ย.2543
63 ไปราชการ ว.ตร. 754/2542 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 565 ครั้ง] 30 ธ.ค.2542
62 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 754/2543 แต่งตั้งคณะกรรมการปฏิรูปการศึกษา กองบัญชาการศึกษา ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 (เพิ่มเติม) [1 แผ่น อ่าน 503 ครั้ง] 08 พ.ย.2543
61 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 755/2542 แต่งตั้งอนุกรรมการและเจ้าหน้าที่ตรวจกระดาษคำตอบซ้ำ ประมวลผลการคัดเลือกและจัดทำบัญชีประกาศผลสอบรอบสุดท้าย ในการคัดเลือกด้วยวิธีสอบบุคคลเข้าเป็นนักเรียนพลตำรวจ ประจำปี 2543 [10 แผ่น อ่าน 529 ครั้ง] 30 ธ.ค.2542
60 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บก.อก. 755/2543 แต่งตั้งข้าราชการตำรวจ [4 แผ่น อ่าน 573 ครั้ง] 08 พ.ย.2543
59 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 758/2543 แต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลงานทางวิชาการของ ร้อยตำรวจเอก สินาท โสตถิปัณฑะ [1 แผ่น อ่าน 640 ครั้ง] 09 พ.ย.2543
58 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 759/2543 แต่งตั้งกรรมการตรวจรับงานจ้างเหมาซ่อมแซมเรือนแถว อาคาร 2,3,4 ของกองบัญชาการศึกษา เพิ่มเติม [1 แผ่น อ่าน 531 ครั้ง] 09 พ.ย.2543
57 ไปราชการ บก.อก. 760/2543 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 490 ครั้ง] 10 พ.ย.2543
56 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 761/2543 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกข้าราชการตำรวจ เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการสืบสวนคดีอาญารุ่นที่ 73,74 [1 แผ่น อ่าน 622 ครั้ง] 10 พ.ย.2543
55 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 762/2543 แต่งตั้งครู - อาจารย์ หลักสูตรสำหรับฝึกอบรมพลตำรวจภาคชัยยะระดับพื้นฐานของนักเรียนพลตำรวจ รุ่นที่ 51 กองกำกับการโรงเรียนตำรวจภูธร 9 (เพิ่มเติม) [2 แผ่น อ่าน 505 ครั้ง] 10 พ.ย.2543
54 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 763/2543 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาหาแนวทางปรับปรุงประมวลระเบียบการตำรวจไม่เกี่ยวกับคดีในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการใช้ดุลยพินิจในการคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการตำรวจ [2 แผ่น อ่าน 490 ครั้ง] 10 พ.ย.2543
53 ไปราชการ บก.อก. 764/2543 ให้ข้าราชการตำรวจช่วยราชการ [1 แผ่น อ่าน 603 ครั้ง] 10 พ.ย.2543
52 ไปราชการ บก.อก. 765/2543 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 558 ครั้ง] 10 พ.ย.2543
51 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บก.อก. 766/2543 ถอนชื่อข้าราชการตำรวจออกจากคำสั่งแต่งตั้ง [1 แผ่น อ่าน 614 ครั้ง] 15 พ.ย.2543
50 ไปราชการ บก.อก. 767/2543 ให้ข้าราชการตำรวจและผู้ปฏิบัติธรรมเดินทางไปราชการ [5 แผ่น อ่าน 702 ครั้ง] 17 พ.ย.2543
49 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 768/2543 จัดตั้งองค์กรสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการการเลือกตั้งของ กองบัญชาการศึกษา [4 แผ่น อ่าน 531 ครั้ง] 17 พ.ย.2543
48 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 769/2543 ให้เปิดศูนย์ปฏิบัติการเลือกตั้ง กองบัญชาการศึกษา [2 แผ่น อ่าน 582 ครั้ง] 17 พ.ย.2543
47 ไปราชการ บก.อก. 770/2543 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 507 ครั้ง] 20 พ.ย.2543
46 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 771/2543 แต่งตั้งอนุกรรมการและเจ้าหน้าที่ตรวจผลการสอบบุคลิกภาพ การคัดเลือกด้วยวิธีสอบบุคคลเข้าเป็นนักเรียนพลตำรวจ ประจำปี 2544 [3 แผ่น อ่าน 611 ครั้ง] 21 พ.ย.2543
45 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 772/2543 แต่งตั้งคณะกรรมการการปฏิรูปการศึกษาของกองบัญชาการศึกษา ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 เพิ่มเติม [1 แผ่น อ่าน 586 ครั้ง] 22 พ.ย.2543
44 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 773/2543 ให้ผู้ทรงคุณวุฒิไปประเมินประสิทธิภาพในการสอน [1 แผ่น อ่าน 659 ครั้ง] 22 พ.ย.2543
43 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บก.อก. 774/2543 กำหนดรายชื่อข้าราชการตำรวจปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์และเวรประชาสัมพันธ์ กองบัญชาการศึกษา [12 แผ่น อ่าน 661 ครั้ง] 24 พ.ย.2543
42 ไปราชการ บก.อก. 775/2543 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 505 ครั้ง] 24 พ.ย.2543
41 ไปราชการ บก.อก. 776/2543 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 578 ครั้ง] 27 พ.ย.2543
40 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ ว.ตร. 777/2543 แต่งตั้งอาจารย์ผู้ฝึกอบรมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อประสิทธิภาพในการปฏิบัตงาน หลักสูตรการสืบสวนคดีอาญา รุ่นที่ 73 [1 แผ่น อ่าน 448 ครั้ง] 28 พ.ย.2543
39 ไปราชการ บก.อก. 778/2543 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 541 ครั้ง] 28 พ.ย.2543
38 ไปราชการ บก.อก. 779/2543 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 570 ครั้ง] 28 พ.ย.2543
37 ไปราชการ บก.อก. 780/2543 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 490 ครั้ง] 28 พ.ย.2543
36 ไปราชการ บก.อก. 781/2543 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 520 ครั้ง] 28 พ.ย.2543
35 ไปราชการ บก.อก. 782/2543 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 543 ครั้ง] 28 พ.ย.2543
34 ไปราชการ บก.อก. 783/2543 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 534 ครั้ง] 28 พ.ย.2543
33 ไปราชการ บก.อก. 784/2543 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 491 ครั้ง] 28 พ.ย.2543
32 ไปราชการ บก.อก. 785/2543 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 540 ครั้ง] 28 พ.ย.2543
31 ไปราชการ บก.อก. 786/2543 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 548 ครั้ง] 30 พ.ย.2543
30 ไปราชการ บก.อก. 787/2543 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 476 ครั้ง] 30 พ.ย.2543
29 ไปราชการ บก.อก. 788/2543 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 520 ครั้ง] 30 พ.ย.2543
28 เลื่อนขั้นเงินเดือน บก.อก. 789/2543 แก้ไขคำสั่งเลื่อนขั้นและอัตราเงินเดือนข้าราชการตำรวจ [4 แผ่น อ่าน 482 ครั้ง] 30 พ.ย.2543
27 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 790/2543 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ควบคุมการรักษาความปลอดภัย นายทะเบียนเอกสารลับ และผู้ช่วยนายทะเบียนเอกสารลับ [2 แผ่น อ่าน 515 ครั้ง] 30 พ.ย.2543
26 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 791/2543 แต่งตั้งคณะกรรมการการประเมินผลงานทางวิชาการ เพื่อปรับระดับตำแหน่งกองบัญชาการศึกษา [4 แผ่น อ่าน 477 ครั้ง] 30 พ.ย.2543
25 ไปราชการ บก.อก. 792/2543 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 502 ครั้ง] 30 พ.ย.2543
24 ไปราชการ บก.อก. 793/2543 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 456 ครั้ง] 01 ธ.ค.2543
23 ไปราชการ บก.อก. 794/2543 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 481 ครั้ง] 01 ธ.ค.2543
22 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 795/2543 แต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายการพัฒนา เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ของกองบัญชาการศึกษา [2 แผ่น อ่าน 472 ครั้ง] 01 ธ.ค.2543
21 เลื่อนขั้นเงินเดือน บก.อก. 796/2543 เลื่อนอัตราเงินเดือนข้าราชการตำรวจ [1 แผ่น อ่าน 461 ครั้ง] 01 ธ.ค.2543
20 ไปราชการ บก.อก. 797/2543 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 528 ครั้ง] 01 ธ.ค.2543
19 ไปราชการ บก.อก. 798/2543 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 570 ครั้ง] 04 ธ.ค.2543
18 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 800/2543 แต่งตั้งอนุกรรมการและเจ้าหน้าที่ตรวจกระดาษคำตอบซ้ำ ประมวลผลการคัดเลือกและจัดทำบัญชีประกาศผลสอบรอบสุดท้าย ในการคัดเลือกด้วยวิธีสอบบุคคลเข้าเป็นนักเรียนพลตำรวจ ประจำปี 2544 [8 แผ่น อ่าน 457 ครั้ง] 07 ธ.ค.2543
17 เข้ารับการฝึกอบรม บก.อก. 802/2543 ให้ข้าราชการตำรวจเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการสืบสวนคดีอาญา รุ่นที่ 73 [4 แผ่น อ่าน 489 ครั้ง] 08 ธ.ค.2543
16 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 803/2543 ตั้งคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ดำเนินการประชาสัมพันธ์ [6 แผ่น อ่าน 445 ครั้ง] 08 ธ.ค.2543
15 ไปราชการ บก.อก. 804/2543 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 515 ครั้ง] 08 ธ.ค.2543
14 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บก.อก. 805/2543 มอบหมายอำนาจการปกครองบังคับบัญชา [2 แผ่น อ่าน 450 ครั้ง] 08 ธ.ค.2543
13 ไปราชการ บก.อก. 806/2543 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 521 ครั้ง] 08 ธ.ค.2543
12 ไปราชการ บก.อก. 807/2543 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 588 ครั้ง] 12 ธ.ค.2543
11 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 808/2543 แต่งตั้งกองอำนวยการโครงการสัมมนาความรู้กฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้สภาผู้แทนราษฏร ของ กองบัญชาการศึกษา [3 แผ่น อ่าน 484 ครั้ง] 13 ธ.ค.2543
10 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 809/2543 แต่งตั้งอนุกรรมการและเจ้าหน้าที่พิจารณาคุณสมบัติและภาคความเหมาะสมกับตำแหน่งในการคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนักเรียนพลตำรวจ ประจำปี 2544 [5 แผ่น อ่าน 457 ครั้ง] 13 ธ.ค.2543
9 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 810/2543 แต่งตั้งอนุกรรมการและเจ้าหน้าที่รวบรวมข้อมูลการสอบเพื่อทำบัญชีประกาศผลการคัดเลือกด้วยวิธีสอบบุคคลเข้าเป็นนักเรียนพลตำรวจ ประจำปี 2544 [4 แผ่น อ่าน 533 ครั้ง] 13 ธ.ค.2543
8 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 811/2543 แต่งตั้งคณะกรรมการผลิตรายการสถานีวิทยุในเครือข่าย สำนักงานตำรวจแห่งชาติ [2 แผ่น อ่าน 524 ครั้ง] 13 ธ.ค.2543
7 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 812/2543 แต่งตั้งกองอำนวยการอบรมสัมมนาเพื่อปรับปรุงหลักสูตรและวิธีการฝึกอบรม [3 แผ่น อ่าน 421 ครั้ง] 14 ธ.ค.2543
6 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 813/2543 แต่งตั้งวิทยากรโครงการอบรมสัมมนาเพื่อปรับปรุงหลักสูตรและวิธีการฝึกอบรม [1 แผ่น อ่าน 495 ครั้ง] 14 ธ.ค.2543
5 ไปราชการ บก.อก. 814/2543 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [5 แผ่น อ่าน 583 ครั้ง] 14 ธ.ค.2543
4 ไปราชการ บก.อก. 815/2543 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [2 แผ่น อ่าน 470 ครั้ง] 14 ธ.ค.2543
3 ไปราชการ บก.อก. 816/2543 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 524 ครั้ง] 15 ธ.ค.2543
2 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บก.อก. 819/2543 กำหนดรายชื่อข้าราชการตำรวจปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์และเวรประชาสัมพันธ์ กองบัญชาการศึกษา [12 แผ่น อ่าน 615 ครั้ง] 21 ธ.ค.2543
1 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บช.ศ. 0/25f xzczxcxzcxzcz [1 แผ่น อ่าน 574 ครั้ง] 25 ม.ค.2557
รวม 10355 รายการ 33406 หน้า รายการต่อหน้า

เลือกหน้า : 

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52]

หน้าที่ 52  

กองบัญชาการศึกษา สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
พัฒนาระบบโดย : พ.ต.อ.อัครินทร์ สุขเษม ร่วมกับ นักศึกษาฝึกงาน ม.อีสเทิร์นเอเชีย ภาคการศึกษา 2553