<สำหรับจัดการระบบ>  USERNAME:     PASSWORD:  

ระบบสารสนเทศ บช.ศ.

     
หน่วยงานผู้ออกคำสั่ง :   กลุ่มคำสั่ง :
ช่วง วดป.ออกคำสั่ง :  -   เลขที่คำสั่ง :  /
ส่วนของข้อความในชื่อเรื่อง :   

ปี พ.ศ.ที่ออกคำสั่ง :

[จัดเรียงข้อมูลโดยคลิกที่ชื่อคอลัมน์ คลิกซ้ำ=สลับระหว่างน้อย<->มาก    คลิกที่เลขที่คำสั่ง หรือ ชื่อเรื่อง เพื่อดูรายละเอียด]

หน้า : 51/52
รวม 10355 รายการ 33406 หน้า รายการต่อหน้า

เลือกหน้า : 

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52]

หน้าที่ 51  

ลำดับ กลุ่มคำสั่ง หน่วยงาน คำสั่งที่ ชื่อเรื่อง ลงวันที่
355 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 653/2544 แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกระดับกองบัญชาการ เพื่อจัดทำข้อมูลการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร ในสังกัดกองบัญชาการศึกษา [2 แผ่น อ่าน 305 ครั้ง] 27 ธ.ค.2544
354 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 653/2545 แต่งตั้งวิทยากรโดยการประชุมเชิงปฏิบัติเพื่อปรับปรุงหลักสูตรและวิธีการฝึกอบอม(เทคนิคการสืบสวน) [1 แผ่น อ่าน 336 ครั้ง] 23 ธ.ค.2545
353 ไปราชการ บก.อก. 653/2546 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 311 ครั้ง] 08 ธ.ค.2546
352 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บก.อก. 653/2547 แต่งตั้งข้าราชการตำรวจ [3 แผ่น อ่าน 402 ครั้ง] 20 ธ.ค.2547
351 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บก.อก. 654/2542 มอบหมายอำนาจการปกครองบังคับบัญชา (เพิ่มเติม) [1 แผ่น อ่าน 391 ครั้ง] 10 พ.ย.2542
350 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 654/2543 แต่งตั้งอาจารย์ผู้สอนในหลักสูตรผู้กำกับการ รุ่นที่ 35 และ 37 [8 แผ่น อ่าน 357 ครั้ง] 12 ก.ย.2543
349 ไปราชการ บก.อก. 654/2544 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 290 ครั้ง] 27 ธ.ค.2544
348 เข้ารับการฝึกอบรม ว.ตร. 654/2545 เปลี่ยนแปลงคระกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติข้าราชการตำรวจที่เข้ารับการฝึกอบอม หลักสูตรการสืบสวนคดีอาญา รุ่นที่ 77 และ78 ,หลักสูตรระดับสารวัตร,หลักสูตรระดับผู้กำกับการ และหลักสูตรการบริหารงานตำรวจชั้นสูง [1 แผ่น อ่าน 322 ครั้ง] 23 ธ.ค.2545
347 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บก.อก. 654/2546 แต่งตั้งวิทยากรโครงการสัมมนาผู้บริหาร ของกองบัญชาการศึกษา ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2547(ครั้งที่ 1) [2 แผ่น อ่าน 287 ครั้ง] 09 ธ.ค.2546
346 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 655/2542 ตั้งกองอำนวยการฝึกอบรมและแต่งตั้งครู - อาจารย์ ในการฝึกอบรมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต เพื่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานหลักสูตรการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม รุ่นที่ 7 ประจำปี 2543 ของข้าราชการตำรวจชั้นประทวนและพลตำรวจในสังกัดตำรวจภูธรภาค 1 [2 แผ่น อ่าน 344 ครั้ง] 10 พ.ย.2542
345 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 655/2543 แต่งตั้งอาจารย์ผู้สอนในหลักสูตรการบริหารงานตำรวจชั้นสูง รุ่นที่ 20 [6 แผ่น อ่าน 313 ครั้ง] 12 ก.ย.2543
344 ไปราชการ บก.อก. 655/2544 ให้ข้าราชการตำรวจช่วยราชการ [1 แผ่น อ่าน 285 ครั้ง] 27 ธ.ค.2544
343 ไปราชการ บก.อก. 655/2545 ให้ข้าราชการเดินทางไปราชการ [3 แผ่น อ่าน 296 ครั้ง] 25 ธ.ค.2545
342 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 655/2546 ตั้งกองอำนวยการและแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจำกองอำนวยการ โครงการสัมมนาผู้บริหาร ของ กองบัญชาการศึกษา ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2547 (ครั้งที่ 1) [3 แผ่น อ่าน 296 ครั้ง] 09 ธ.ค.2546
341 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 656/2542 ตั้งกองอำนวยการฝึกอบรมและแต่งตั้งครู - อาจารย์ ในการฝึกอบรมตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต เพื่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ให้แก่ข้าราชการตำรวจชั้นประทวนและพลตำรวจ ในสังกัดตำรวจภูธรภาค 5 หลักสูตรการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม [2 แผ่น อ่าน 387 ครั้ง] 10 พ.ย.2542
340 ไปราชการ บก.อก. 656/2543 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 346 ครั้ง] 12 ก.ย.2543
339 เลื่อนขั้นเงินเดือน บก.อก. 656/2544 ปรับระดับอัตราเงินเดือนข้าราชการตำรวจ [2 แผ่น อ่าน 284 ครั้ง] 27 ธ.ค.2544
338 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บก.อก. 656/2545 กำหนดรายชื่อข้าราชการตำรวจปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์และเวรประชาสัมพันธ์ กองบัญชาการศึกษา [11 แผ่น อ่าน 296 ครั้ง] 25 ธ.ค.2545
337 ไปราชการ บก.อก. 656/2546 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [4 แผ่น อ่าน 334 ครั้ง] 09 ธ.ค.2546
336 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 656/2547 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินประสิทธิภาพการสอนและความประพฤติของ ร้อยตำรวจเอก อุดร จันทร์แก้ว เพื่อปรับเลื่อนตำแหน่งอาจารย์ (สบ 1) เป็นอาจารย์ (สบ 2) ในโรงเรียนตำรวจ [1 แผ่น อ่าน 309 ครั้ง] 20 ธ.ค.2547
335 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 657/2542 แต่งตั้งคณะทำงานวิจัยประเมินผลหลักสูตรสำหรับฝึกอบรมตำรวจ ปีการศึกษา 2542 [3 แผ่น อ่าน 399 ครั้ง] 10 พ.ย.2542
334 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 657/2543 แต่งตั้งอาจารย์ผู้สอนหลักสูตรการเจรจาต่อรองในภาวะวิกฤต [3 แผ่น อ่าน 338 ครั้ง] 12 ก.ย.2543
333 เลื่อนขั้นเงินเดือน บก.อก. 657/2544 ปรับระดับอัตราเงินเดือนข้าราชการตำรวจ [1 แผ่น อ่าน 272 ครั้ง] 27 ธ.ค.2544
332 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 657/2545 ตั้งกองอำนวยการฝึกอบอม และแต่งตั้งอาจารย์-ครู หลักสูตรการส่งกำลังบำรุง รุ่นที่ 14 (ระดับชั้นประทวนและพลตำรวจ)เพื่อพัฒนาข้าราชการตำรวจ ประจำปีงบประมาณ 2546 กองกำกับการโรงเรียนตำรวจภูธร 3 [3 แผ่น อ่าน 314 ครั้ง] 26 ธ.ค.2545
331 ไปราชการ บก.อก. 657/2546 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [2 แผ่น อ่าน 310 ครั้ง] 09 ธ.ค.2546
330 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 657/2547 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินประสิทธิภาพการสอนและความประพฤติของ ร้อยตำรวจเอก ยงยศ พูลสวัสดิ์ เพื่อปรับเลื่อนตำแหน่งอาจารย์ (สบ 1) เป็นอาจารย์ (สบ 2) ในโรงเรียนตำรวจ [1 แผ่น อ่าน 314 ครั้ง] 20 ธ.ค.2547
329 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 658/2542 ตั้งกองอำนวยการฝึกอบรมและแต่งตั้งครู - อาจารย์ ในการฝึกอบรมตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต เพื่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของข้าราชการตำรตำรวจชั้นประทวนและชั้นพลตำรวจ หลักสูตรการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม กองกำกับการโรงเรียนตำรวจภูธร 8 [3 แผ่น อ่าน 372 ครั้ง] 11 พ.ย.2542
328 เลื่อนขั้นเงินเดือน บก.อก. 658/2543 เลื่อนขั้นและอัตราเงินเดือนข้าราชการตำรวจ [1 แผ่น อ่าน 348 ครั้ง] 14 ก.ย.2543
327 เข้ารับการฝึกอบรม ว.ตร. 658/2544 ให้ข้าราชการตำรวจเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรผู้กำกับการ รุ่นที่ 41 [15 แผ่น อ่าน 306 ครั้ง] 27 ธ.ค.2544
326 - บก.อก. 658/2545 เพิ่มเติมคำสั่ง กองบัญชาการศึกษา ที่ 647/2545 [1 แผ่น อ่าน 316 ครั้ง] 26 ธ.ค.2545
325 ไปราชการ บก.อก. 658/2546 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 314 ครั้ง] 09 ธ.ค.2546
324 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 658/2547 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินประสิทธิภาพการสอนและความประพฤติของ ร้อยตำรวจเอก หญิง นวกร คำดี เพื่อปรับเลื่อนตำแหน่งอาจารย์ (สบ 1) เป็นอาจารย์ (สบ 2) ในโรงเรียนตำรวจ [1 แผ่น อ่าน 337 ครั้ง] 20 ธ.ค.2547
323 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 659/2542 แต่งตั้งอาจารย์และครู หลักสูตรการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม เพื่อพัฒนาข้าราชการตำรวจ ประจำปีงบประมาณ 2543 กองกำกับการโรงเรียนตำรวจนครบาล [4 แผ่น อ่าน 386 ครั้ง] 11 พ.ย.2542
322 เลื่อนขั้นเงินเดือน บก.อก. 659/2543 เลื่อนขั้นและอัตราเงินเดือนข้าราชการตำรวจ [1 แผ่น อ่าน 342 ครั้ง] 14 ก.ย.2543
321 ไปราชการ บก.อก. 659/2544 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 316 ครั้ง] 28 ธ.ค.2544
320 ไปราชการ บก.อก. 659/2546 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 336 ครั้ง] 11 ธ.ค.2546
319 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 659/2547 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินประสิทธิภาพการสอนและความประพฤติของ ร้อยตำรวจเอก อุทัย นิมิตพงศ์พร เพื่อปรับเลื่อนตำแหน่งอาจารย์ (สบ 1) เป็นอาจารย์ (สบ 2) ในโรงเรียนตำรวจ [1 แผ่น อ่าน 344 ครั้ง] 20 ธ.ค.2547
318 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 660/2542 แต่งตั้งอาจารย์และครู หลักสูตรการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม เพื่อพัฒนาข้าราชการตำรวจ ประจำปีงบประมาณ 2543 กองกำกับการโรงเรียนตำรวจภูธร 7 [3 แผ่น อ่าน 376 ครั้ง] 11 พ.ย.2542
317 เข้ารับการฝึกอบรม ว.ตร. 660/2543 ให้ข้าราชการตำรวจเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการเจรจาต่อรองในภาวะวิกฤต [4 แผ่น อ่าน 352 ครั้ง] 14 ก.ย.2543
316 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 660/2544 แต่งตั้งอนุกรรมการและเจ้าหน้าที่ประมวลผลการคัดเลือกและจัดทำบัญชีประกาศผลสอบรอบสุดท้ายในการคัดเลือกด้วยวิธีสอบบุคคลเขาเป็นนักเรียนพลตำรวจ ประจำปี 2545 [6 แผ่น อ่าน 316 ครั้ง] 28 ธ.ค.2544
315 ไปราชการ บก.อก. 660/2545 ให้ข้าราชการตำรวจเดินางไปราชการ [3 แผ่น อ่าน 285 ครั้ง] 26 ธ.ค.2545
314 ไปราชการ บก.อก. 660/2546 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 329 ครั้ง] 11 ธ.ค.2546
313 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 660/2547 แต่งตั้งอาจารย์ผู้สอนหลักสูตรสารวัตร รุ่นที่ 85 (กองกำกับการโรงเรียนตำรวจภูธร 7) ประจำปีงบประมาณ 2548 (เพิ่มเติม) [1 แผ่น อ่าน 305 ครั้ง] 21 ธ.ค.2547
312 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 661/2542 ตั้งกองอำนวยการฝึกอบรมและแต่งตั้งครู - อาจารย์ ในการฝึกอบรมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต เพื่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ของข้าราชการตำรวจชั้นประวนและชั้นพลตำรวจ หลักสูตรพัฒนาข้าราชการตำรวจ ประจำปี 2543 กองกำกับการโรงเรียนตำรวจนครบาล [2 แผ่น อ่าน 376 ครั้ง] 11 พ.ย.2542
311 ไปราชการ บก.อก. 661/2543 ให้ข้าราชการตำรวจช่วยราชการ [1 แผ่น อ่าน 372 ครั้ง] 15 ก.ย.2543
310 เข้ารับการฝึกอบรม ว.ตร. 661/2545 ให้ข้าราชการตำรวจเข้ารับการฝึกอบอมหลักสูตร รุ่นที่ 70 [11 แผ่น อ่าน 333 ครั้ง] 27 ธ.ค.2545
309 ไปราชการ บก.อก. 661/2546 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 313 ครั้ง] 11 ธ.ค.2546
308 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 661/2547 แต่งตั้งอาจารย์และครูผู้สอนในหลักสูตรการสืบสวนคดีอาญา รุ่นที่ 81 เพิ่มเติม [1 แผ่น อ่าน 345 ครั้ง] 21 ธ.ค.2547
307 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 662/2542 แต่งตั้งอาจารย์และครู หลักสูตรการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม เพื่อพัฒนาข้าราชการตำรวจ ประจำปีงบประมาณ 2543 กองกำกับการโรงเรียนตำรวจภูธร 2 [3 แผ่น อ่าน 399 ครั้ง] 11 พ.ย.2542
306 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 662/2543 ให้ผู้ทรงคุณวุฒิไปประเมินประสิทธิภาพในการสอน [1 แผ่น อ่าน 377 ครั้ง] 15 ก.ย.2543
305 ไปราชการ บก.อก. 662/2546 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 357 ครั้ง] 11 ธ.ค.2546
304 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 662/2547 แต่งตั้งอาจารย์และครูผู้สอนในหลักสูตรสารวัตร รุ่นที่ 84 เพิ่มเติม [1 แผ่น อ่าน 327 ครั้ง] 21 ธ.ค.2547
303 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 663/2542 ตั้งกองอำนวยการฝึกอบรมและแต่งตั้งครู - อาจารย์ ในการฝึกอบรมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต เพื่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานให้แก่ข้าราชการตำรวจชั้นประทวนและพลตำรวจภูธร ภาค 2 หลักสูตรการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม [2 แผ่น อ่าน 384 ครั้ง] 11 พ.ย.2542
302 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 663/2543 แต่งตั้งคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ในการสอบภาควิชาการ หลักสูตรสำหรับฝึกอบรมพลตำรวจของนักเรียนพลตำรวจ ด้วยข้อสอบกลาง ภาคเรียนที่ 2 ประจำปี 2543 [1 แผ่น อ่าน 339 ครั้ง] 18 ก.ย.2543
301 ไปราชการ บก.อก. 663/2546 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 360 ครั้ง] 11 ธ.ค.2546
300 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 663/2547 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ [1 แผ่น อ่าน 332 ครั้ง] 21 ธ.ค.2547
299 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 664/2542 แต่งตั้งอาจารย์และครู หลักสูตรการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม เพื่อพัฒนาข้าราชการตำรวจ ประจำปีงบประมาณ 2543 กองกำกับการโรงเรียนตำรวจภูธร 6 [5 แผ่น อ่าน 417 ครั้ง] 12 พ.ย.2542
298 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 664/2543 แต่งตั้งวิทยากรในโครงการสัมมนาข้าราชการตำรวจผู้ปฏิบัติงานด้านวินัยและกำลังพล ในสังกัดกองบัญชาการศึกษา ประจำปี 2543 [2 แผ่น อ่าน 394 ครั้ง] 18 ก.ย.2543
297 ไปราชการ บก.อก. 664/2546 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 306 ครั้ง] 11 ธ.ค.2546
296 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 664/2547 ตั้งกองอำนวยการและแต่งตั้งคณะทำงาน วิทยากร ดำเนินการตามโครงการสร้างเสริมสุขภาพดี ของกองบัญชาการศึกษา [7 แผ่น อ่าน 341 ครั้ง] 24 ธ.ค.2547
295 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 665/2542 แต่งตั้งอาจารย์และครู หลักสูตรการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม เพื่อพัฒนาข้าราชการตำรวจ ประจำปีงบประมาณ 2543 กองกำกับการโรงเรียนตำรวจภูธร 9 [6 แผ่น อ่าน 369 ครั้ง] 12 พ.ย.2542
294 ไปราชการ บก.อก. 665/2543 ให้ข้าราชการตำรวจช่วยราชการ [3 แผ่น อ่าน 337 ครั้ง] 18 ก.ย.2543
293 ไปราชการ บช.ศ. 665/2546 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 343 ครั้ง] 11 ธ.ค.2546
292 เข้ารับการฝึกอบรม บก.อก. 665/2547 ให้ข้าราชการตำรวจเข้าอบรมสัมมนาโครงการสร้างเสริมสุขภาพดี ของกองบัญชาการศึกษา [1 แผ่น อ่าน 347 ครั้ง] 24 ธ.ค.2547
291 ให้รับเงินเดือน,ค่าตอบแทน บก.อก. 666/2542 ให้ข้าราชการตำรวจมีสิทธิได้รับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ [2 แผ่น อ่าน 373 ครั้ง] 15 พ.ย.2542
290 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 666/2543 ตั้งกองอำนวยการโครงการสัมมนาผู้ปฏิบัติงานด้านวินัยและกำลังพล และคณะเจ้าหน้าที่ดำเนินโครงการ ประจำปี 2543 [4 แผ่น อ่าน 355 ครั้ง] 18 ก.ย.2543
289 ไปราชการ บช.ศ. 666/2546 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการเพื่อร่วมสังเกตการณ์ ในโครงการสัมมนาผู้บริหาร ของกองบัญชาการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2547 (ครั้งที่ 1) [1 แผ่น อ่าน 328 ครั้ง] 11 ธ.ค.2546
288 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 666/2547 แต่งตั้งอนุกรรมการและเจ้าหน้าที่จัดเตรียมกระดาษคำตอบบุคคลิกภาพและจัดพิมพ์ปัญหาข้อสอบบุคลิกภาพเพื่อใช้ในการสอบแข่งขันบุคคลเข้ารับราชการตำรวจ [6 แผ่น อ่าน 333 ครั้ง] 24 ธ.ค.2547
287 ให้รับเงินเดือน,ค่าตอบแทน บก.อก. 667/2542 ให้ข้าราชการตำรวจหมดสิทธิได้รับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ [2 แผ่น อ่าน 371 ครั้ง] 15 พ.ย.2542
286 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 667/2543 แต่งตั้งอนุกรรมการและเจ้าหน้าที่ตรวจข้อสอบบุคลิกภาพการคัดเลือกด้วยวิธีสอบบุคคลเข้าเป็นนักเรียนพลตำรวจ ประจำปี 2544 [7 แผ่น อ่าน 388 ครั้ง] 19 ก.ย.2543
285 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 667/2547 ตั้งกองอำนวยการฝึกอบรม และแต่งตั้งอาจารย์ - ครู หลักสูตรการส่งกำลังบำรุง รุ่นที่ 21 เพื่อพัฒนาข้าราชการตำรวจ ประจำปีงบประมาณ 2548 กองกำกับการโรงเรียนตำรวจภูธร 3 [4 แผ่น อ่าน 324 ครั้ง] 24 ธ.ค.2547
284 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 668/2542 แต่งตั้งอาจารย์และครู หลักสูตรการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม เพื่อพัฒนาข้าราชการตำรวจ ประจำปีงบประมาณ 2543 กองกำกับการโรงเรียนตำรวจภูธร 4 [4 แผ่น อ่าน 395 ครั้ง] 17 พ.ย.2542
283 สอบ,สืบ,วินัย,ลงทัณฑ์ บก.อก. 668/2543 ให้ข้าราชการตำรวจออกจากราชการไว้ก่อน [1 แผ่น อ่าน 483 ครั้ง] 21 ก.ย.2543
282 ไปราชการ บก.อก. 668/2546 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 315 ครั้ง] 15 ธ.ค.2546
281 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บก.อก. 668/2547 การรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการกองบัญชาการศึกษา และกองอำนวยการศึกษา [5 แผ่น อ่าน 321 ครั้ง] 24 ธ.ค.2547
280 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 669/2542 ตั้งกองอำนวยการฝึกอบรมและแต่งตั้งครู - อาจารย์ ในการฝึกอบรมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต เพื่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ของข้าราชการตำรวจชั้นประทวนและชั้นพลตำรวจ หลักสูตรการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม กองกำกับการโรงเรียนตำรวจภูธร 6 [3 แผ่น อ่าน 421 ครั้ง] 17 พ.ย.2542
279 สอบ,สืบ,วินัย,ลงทัณฑ์ บก.อก. 669/2543 ให้ข้าราชการตำรวจออกจากทางราชการไว้ก่อน [1 แผ่น อ่าน 518 ครั้ง] 21 ก.ย.2543
278 เข้ารับการฝึกอบรม ว.ตร. 669/2546 ให้ข้าราชการเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการสืบสวนคดีอาญา รุ่นที่ 79 [4 แผ่น อ่าน 309 ครั้ง] 12 ธ.ค.2546
277 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บก.อก. 669/2547 กำหนดรายชื่อข้าราชการตำรวจปฏิบัติหน้าที่ เวรรักษาการณ์ และเวรประชาสัมพันธ์ กองบัญชาการศึกษา [9 แผ่น อ่าน 311 ครั้ง] 27 ธ.ค.2547
276 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน ว.ตร. 670/2542 แต่งตั้งกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติ [2 แผ่น อ่าน 362 ครั้ง] 17 พ.ย.2542
275 สอบ,สืบ,วินัย,ลงทัณฑ์ บก.อก. 670/2543 ให้ข้าราชการตำรวจออกจากทางราชการไว้ก่อน [1 แผ่น อ่าน 508 ครั้ง] 21 ก.ย.2543
274 ไปราชการ บก.อก. 670/2546 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 351 ครั้ง] 19 ธ.ค.2546
273 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 670/2547 ตั้งกองอำนวยการ คณะทำงานและเจ้าหน้าที่ และครู - อาจารย์ ในการประชุมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาวิธีการสัมภาษณ์บุคคลเข้ารับราชการตำรวจ" [2 แผ่น อ่าน 337 ครั้ง] 27 ธ.ค.2547
272 ไปราชการ บก.อก. 671/2542 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 338 ครั้ง] 17 พ.ย.2542
271 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บก.อก. 671/2543 ให้ข้าราชการตำรวจช่วยราชการ [1 แผ่น อ่าน 402 ครั้ง] 21 ก.ย.2543
270 ไปราชการ บก.อก. 671/2546 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 338 ครั้ง] 19 ธ.ค.2546
269 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บก.อก. 671/2547 อนุญาตให้ลุกจ้างประจำลาออกจากราชการ [1 แผ่น อ่าน 389 ครั้ง] 27 ธ.ค.2547
268 ไปราชการ บก.อก. 672/2542 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 448 ครั้ง] 17 พ.ย.2542
267 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บก.อก. 672/2543 ให้ข้าราชการตำรวจช่วยราชการ [1 แผ่น อ่าน 395 ครั้ง] 21 ก.ย.2543
266 ไปราชการ บก.อก. 672/2546 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 307 ครั้ง] 19 ธ.ค.2546
265 ไปราชการ บก.อก. 673/2542 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 387 ครั้ง] 17 พ.ย.2542
264 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บก.อก. 673/2543 ให้ข้าราชการตำรวจช่วยราชการ [1 แผ่น อ่าน 398 ครั้ง] 21 ก.ย.2543
263 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ ว.ตร. 673/2546 เปลี่ยนแปลงรายชื่อ และแต่งตั้งครู - อาจารย์ หลักสูตรสำหรับฝึกอบรมพลตำรวจ ภาคการฝึกหัด ปฏิบัติราชการและดูงาน ของนักเรีนพลตำรวจ รุ่นที่ 54 กองกำการโรงเรียนตำรวจ 5 [1 แผ่น อ่าน 376 ครั้ง] 19 ธ.ค.2546
262 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 673/2547 แต่งตั้งกรรมการดำเนินการสอบแข่งขันบุคคลเข้าเป็นนักเรียนพลตำรวจ (หลักสูตรพิเศษ) [2 แผ่น อ่าน 323 ครั้ง] 29 ธ.ค.2547
261 ไปราชการ บก.อก. 674/2542 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 424 ครั้ง] 17 พ.ย.2542
260 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 674/2543 แต่งตั้งคณะอนุกรรมจัดการและดำเนินงานการประเมินประสิทธิภาพการสอน เพื่อปรับเลื่อนตำแหน่ง รองสารวัตร(ทำหน้าที่อาจารย์) ในโรงเรียนตำรวจ [2 แผ่น อ่าน 410 ครั้ง] 21 ก.ย.2543
259 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บก.อก. 674/2546 แต่งตั้งอาจารย์สอนวิชาภาษาอังกฤษ ภาคปฏิบัติ หลักสูตรสำหรับฝึกอบรมพลตำรวจ รุ่นที่ 19 ประจำปี 2546 กองกำกับการโรงเรียนตำรวจภูธร 8 [1 แผ่น อ่าน 316 ครั้ง] 19 ธ.ค.2546
258 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บก.อก. 674/2547 ให้ข้าราชการตำรวจช่วยราชการ [1 แผ่น อ่าน 335 ครั้ง] 29 ธ.ค.2547
257 ไปราชการ บก.อก. 675/2542 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 379 ครั้ง] 17 พ.ย.2542
256 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บก.อก. 675/2543 ให้ผู้ทรงคุณวุฒิไปประเมินประสิทธิภาพในการสอน [1 แผ่น อ่าน 453 ครั้ง] 21 ก.ย.2543
255 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 675/2546 ตั้งกองอำนวยการฝึกอบรมและแต่งตั้งครู - อาจารย์ หลักสูตรสำหรับฝึกอบรมพลตำรวจภาคการฝึกหัดปฏิบัติราชการและดูงาน ของนักเรียนพลตำรวจ รุ่นที่ 55กองกำกับการโรงเรียนตำรวจภูธร 3 (เพิ่มเติม) [1 แผ่น อ่าน 297 ครั้ง] 19 ธ.ค.2546
254 ไปราชการ บก.อก. 676/2542 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 392 ครั้ง] 17 พ.ย.2542
253 ไปราชการ บก.อก. 676/2543 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 403 ครั้ง] 22 ก.ย.2543
252 เข้ารับการฝึกอบรม ว.ตร. 676/2546 ให้ข้าราชการตำรวจเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรผู้กำกับการ รุ่นที่ 48 [11 แผ่น อ่าน 338 ครั้ง] 19 ธ.ค.2546
251 เข้ารับการฝึกอบรม บก.อก. 676/2547 ให้ข้าราชการตำรวจเข้าประชุมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาวิธีการสัมภาษณ์บุคคลเข้ารับราชการตำรวจ" [7 แผ่น อ่าน 312 ครั้ง] 29 ธ.ค.2547
250 ไปราชการ บก.อก. 677/2542 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 397 ครั้ง] 17 พ.ย.2542
249 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บก.อก. 677/2543 ให้ข้าราชการตำรวจช่วยราชการ [1 แผ่น อ่าน 461 ครั้ง] 22 ก.ย.2543
248 เลื่อนขั้นเงินเดือน บก.อก. 677/2546 ถอนชื่อราชการตำรวจออกจากคำสั่งเลื่อนขั้นและอัตราเงินเดือน [1 แผ่น อ่าน 341 ครั้ง] 23 ธ.ค.2546
247 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 677/2547 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินประสิทธิภาพการสอนและความประพฤติของ ร้อยตำรวจเอก วสันต์ สิงห์ดา เพื่อปรับเลื่อนตำแหน่งอาจารย์ (สบ 1) เป็นอาจารย์ (สบ 2) ในโรงเรียนตำรวจ [1 แผ่น อ่าน 340 ครั้ง] 29 ธ.ค.2547
246 ไปราชการ บก.อก. 678/2542 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 382 ครั้ง] 17 พ.ย.2542
245 สอบ,สืบ,วินัย,ลงทัณฑ์ บก.อก. 678/2543 ลงโทษข้าราชการตำรวจออกจากราชการ [2 แผ่น อ่าน 502 ครั้ง] 22 ก.ย.2543
244 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 678/2546 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกข้าราชการตำรวจ เพื่อเขารับการฝึกอบรมในโครงการฝึกอบรม"หลักสูตรผ้ช่วยพนักงานสอบสวน" [2 แผ่น อ่าน 328 ครั้ง] 25 ธ.ค.2546
243 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 678/2547 แต่งตั้ง ครู - อาจารย์ หลักสูตรชัยยะขั้นพื้นฐาน สำหรับกลุ่มสายงานป้องกันปราบปรามให้กับข้าราชการตำรวจกลุ่มงานอำนวยการ และสนับสนุนที่ผ่านหลักสูตรการฝึกอบรมข้าราชการตำรวจ และบุคคลที่บรรจุหรือโอนมาเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวนและชั้นพลตำรวจ ของกองกำกับการโรงเร [2 แผ่น อ่าน 361 ครั้ง] 30 ธ.ค.2547
242 ไปราชการ บก.อก. 679/2542 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 328 ครั้ง] 17 พ.ย.2542
241 สอบ,สืบ,วินัย,ลงทัณฑ์ บก.อก. 679/2543 เปลี่ยนแปลงคำสั่ง ลงทัณฑ์ ข้าราชการตำรวจ [2 แผ่น อ่าน 491 ครั้ง] 22 ก.ย.2543
240 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บก.อก. 679/2546 แต่งตั้งอาจารย์สอนวิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตรสำหรับฝึกอบรมพลตำรวจ รุ่นที่ 54 ประจำปี 2546 กองกำกับการโรงเรียนตำรวจภูธร 9 [1 แผ่น อ่าน 298 ครั้ง] 25 ธ.ค.2546
239 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 679/2547 แต่งตั้งอนุกรรมการทดสอบการพูดภาษายาวี [2 แผ่น อ่าน 277 ครั้ง] 30 ธ.ค.2547
238 ไปราชการ บก.อก. 680/2542 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 330 ครั้ง] 17 พ.ย.2542
237 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บก.อก. 680/2543 ให้ข้าราชการตำรวจช่วยราชการ [1 แผ่น อ่าน 355 ครั้ง] 22 ก.ย.2543
236 ไปราชการ บก.อก. 680/2546 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 273 ครั้ง] 26 ธ.ค.2546
235 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 680/2547 แต่งตั้งครู - อาจารย์ การประชุมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาวิธีการสัมภาษณ์บุคคลเข้ารับราชการตำรวจ" เพิ่มเติม [1 แผ่น อ่าน 308 ครั้ง] 30 ธ.ค.2547
234 ไปราชการ บก.อก. 681/2542 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 341 ครั้ง] 18 พ.ย.2542
233 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บก.อก. 681/2543 ให้ผู้ทรงคุณวุฒิไปประเมินประสิทธิภาพในการสอน [1 แผ่น อ่าน 431 ครั้ง] 22 ก.ย.2543
232 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บก.อก. 681/2546 มอบหมายอำนาจหน้าที่ให้ผู้บังคับการ ประจำกองบัญชาการศึกษา [1 แผ่น อ่าน 274 ครั้ง] 26 ธ.ค.2546
231 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 681/2547 แต่งตั้งคณะทำงานจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมจริยธรรมตำรวจ [2 แผ่น อ่าน 357 ครั้ง] 30 ธ.ค.2547
230 ไปราชการ บก.อก. 682/2542 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 359 ครั้ง] 18 พ.ย.2542
229 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บก.อก. 682/2543 ให้ผู้ทรงคุณวุฒิไปประเมินประสิทธิภาพในการสอน [1 แผ่น อ่าน 486 ครั้ง] 22 ก.ย.2543
228 ไปราชการ ฝรก. 682/2546 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [2 แผ่น อ่าน 327 ครั้ง] 29 ธ.ค.2546
227 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บก.อก. 682/2547 มอบหมายอำนาจการอนุญาตให้ใช้อาคารสถานที่ของหน่วยงานในสังกัด กองบัญชาการศึกษา [1 แผ่น อ่าน 314 ครั้ง] 30 ธ.ค.2547
226 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 683/2542 แต่งตั้งครู - อาจารย์ หลักสูตรสำหรับฝึกอบรมพลตำรวจภาคชัยยะระดับพื้นฐานของนักเรียนพลตำรวจ รุ่นที่ 50 กองกำกับการโรงเรียนตำรวจภูธร 9 (เพิ่มเติม) [2 แผ่น อ่าน 360 ครั้ง] 18 พ.ย.2542
225 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บก.อก. 683/2543 ให้ผู้ทรงคุณวุฒิไปประเมินประสิทธิภาพในการสอน [2 แผ่น อ่าน 429 ครั้ง] 22 ก.ย.2543
224 ไปราชการ บก.อก. 683/2546 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 300 ครั้ง] 29 ธ.ค.2546
223 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บก.อก. 683/2548 มอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ รองประธานอนุกรรมการประจำหน่วยสอบ [1 แผ่น อ่าน 266 ครั้ง] 04 ม.ค.2548
222 ไปราชการ บก.อก. 684/2542 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 335 ครั้ง] 18 พ.ย.2542
221 สอบ,สืบ,วินัย,ลงทัณฑ์ บก.อก. 684/2543 ให้ข้าราชการตำรวจออกจากทางราชการไว้ก่อน [1 แผ่น อ่าน 442 ครั้ง] 27 ก.ย.2543
220 ไปราชการ บก.อก. 684/2546 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 302 ครั้ง] 29 ธ.ค.2546
219 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 685/2542 แต่งตั้งอาจารย์และครู หลักสูตรการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม เพื่อพัฒนาข้าราชการตำรวจ ประจำปีงบประมาณ 2543 กองกำกับการโรงเรียนตำรวจภูธร 3 [5 แผ่น อ่าน 305 ครั้ง] 18 พ.ย.2542
218 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บก.อก. 685/2543 ให้ผู้ทรงคุณวุฒิไปประเมินประสิทธิภาพในการสอน [1 แผ่น อ่าน 434 ครั้ง] 27 ก.ย.2543
217 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บก.อก. 685/2546 กำหนดรายชื่อข้าราชการตำรวจปฏิบัติหน้าที่ เวรรักษาการณ์ และเวรประชาสัมพันธ์ กองบัญชาการศึกษา [14 แผ่น อ่าน 308 ครั้ง] 29 ธ.ค.2546
216 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 686/2542 แต่งตั้งอาจารย์และครู หลักสูตรการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม เพื่อพัฒนาข้าราชการตำรวจ ประจำปีงบประมาณ 2543 กองกำกับการโรงเรียนตำรวจภูธร 8 [5 แผ่น อ่าน 294 ครั้ง] 18 พ.ย.2542
215 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บก.อก. 686/2543 กำหนดรายชื่อข้าราชการตำรวจปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์ และเวรประชาสัมพันธ์ กองบัญชาการศึกษา [12 แผ่น อ่าน 293 ครั้ง] 27 ก.ย.2543
214 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 686/2546 ตั้งกองอำนวยการฝึกอบรมและแต่งตั้งอาจารย์ - ครู หลักสูตรผู้ช่วยงานสอบสวน เพื่อพัฒนาข้าราชการตำรวจ ประจำปีงบประมาณ 2547 กองกำกับการโรงเรียนตำรวจนครบาล [4 แผ่น อ่าน 294 ครั้ง] 30 ธ.ค.2546
213 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 687/2542 แต่งตั้งครู - อาจารย์ หลักสูตรสำหรับฝึกอบรมพลตำรวจภาคชัยยะระดับพื้นฐานของนักเรียนพลตำรวจ รุ่นที่ 37 กองกำกับการโรงเรียนตำรวจภูธร 2 (เพิ่มเติม) [2 แผ่น อ่าน 301 ครั้ง] 19 พ.ย.2542
212 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บก.อก. 687/2543 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบพัสดุประจำปี 2543 [1 แผ่น อ่าน 314 ครั้ง] 27 ก.ย.2543
211 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 687/2546 ตั้งกองอำนวยการฝึกอบรมและแต่งตั้งอาจารย์ - ครู หลักสูตรผู้ช่วยงานสอบสวน เพื่อพัฒนาข้าราชการตำรวจ ประจำปีงบประมาณ 2547 กองกำกับการโรงเรียนตำรวจภูธร 1 [4 แผ่น อ่าน 318 ครั้ง] 30 ธ.ค.2546
210 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 688/2542 แต่งตั้งอนุกรรมการและเจ้าหน้าที่ส่งข้อมูลการสอบบุคลิกภาพ [1 แผ่น อ่าน 318 ครั้ง] 19 พ.ย.2542
209 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บก.อก. 688/2543 ให้ผู้ทรงคุณวุฒิไปประเมินประสิทธิภาพในการสอน [1 แผ่น อ่าน 368 ครั้ง] 29 ก.ย.2543
208 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 688/2546 ตั้งกองอำนวยการฝึกอบรมและแต่งตั้งอาจารย์ - ครู หลักสูตรผู้ช่วยงานสอบสวน เพื่อพัฒนาข้าราชการตำรวจ ประจำปีงบประมาณ 2547 กองกำกับการโรงเรียนตำรวจภูธร 2 [4 แผ่น อ่าน 295 ครั้ง] 30 ธ.ค.2546
207 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 689/2542 ตั้งกองอำนวยการฝึกอบรมและแต่งตั้งครู - อาจารย์ ในการฝึกอบรมพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานให้แก่ข้าราชการตำรวจชั้นประทวนและชั้นพลตำรวจในสังกัดตำรวจภูธรภาค 3 หลักสูตรการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม [3 แผ่น อ่าน 347 ครั้ง] 19 พ.ย.2542
206 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บก.อก. 689/2543 มอบหมายอำนาจการปกครองบังคับบัญชา [2 แผ่น อ่าน 306 ครั้ง] 02 ต.ค.2543
205 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 689/2546 ตั้งกองอำนวยการฝึกอบรมและแต่งตั้งอาจารย์ - ครู หลักสูตรผู้ช่วยงานสอบสวน เพื่อพัฒนาข้าราชการตำรวจ ประจำปีงบประมาณ 2547 กองกำกับการโรงเรียนตำรวจภูธร 3 [4 แผ่น อ่าน 304 ครั้ง] 30 ธ.ค.2546
204 ไปราชการ บก.อก. 690/2542 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 341 ครั้ง] 19 พ.ย.2542
203 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บก.อก. 690/2543 มอบหมายอำนาจหน้าที่ให้รองผู้บัญชาการ กองบัญชาการศึกษา ผู้ช่วยบัญชาการ กองบัญชาการศึกษา ปฏิบัติราชการแทน รักษาราชการแทนผู้บัญชาการ กองบัญชาการศึกา และกำหนดลำดับ อาวุโสในการรักษาราชการแทน ผู้บัญชาการ กองบัญชาการศึกษา [4 แผ่น อ่าน 346 ครั้ง] 02 ต.ค.2543
202 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 690/2546 ตั้งกองอำนวยการฝึกอบรมและแต่งตั้งอาจารย์ - ครู หลักสูตรผู้ช่วยงานสอบสวน เพื่อพัฒนาข้าราชการตำรวจ ประจำปีงบประมาณ 2547 กองกำกับการโรงเรียนตำรวจภูธร 4 [4 แผ่น อ่าน 401 ครั้ง] 30 ธ.ค.2546
201 ไปราชการ บก.อก. 691/2542 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 354 ครั้ง] 19 พ.ย.2542
200 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บก.อก. 691/2543 ให้ผู้ทรงคุณวุฒิไปประเมินประสิทธิภาพในการสอน [1 แผ่น อ่าน 409 ครั้ง] 03 ต.ค.2543
199 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 691/2546 ตั้งกองอำนวยการฝึกอบรมและแต่งตั้งอาจารย์ - ครู หลักสูตรผู้ช่วยงานสอบสวน เพื่อพัฒนาข้าราชการตำรวจ ประจำปีงบประมาณ 2547 กองกำกับการโรงเรียนตำรวจภูธร 5 [4 แผ่น อ่าน 379 ครั้ง] 30 ธ.ค.2546
198 ไปราชการ บก.อก. 692/2542 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 518 ครั้ง] 19 พ.ย.2542
197 ไปราชการ บก.อก. 692/2543 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 395 ครั้ง] 04 ต.ค.2543
196 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 692/2546 ตั้งกองอำนวยการฝึกอบรมและแต่งตั้งอาจารย์ - ครู หลักสูตรผู้ช่วยงานสอบสวน เพื่อพัฒนาข้าราชการตำรวจ ประจำปีงบประมาณ 2547 กองกำกับการโรงเรียนตำรวจภูธร 6 [4 แผ่น อ่าน 497 ครั้ง] 30 ธ.ค.2546
195 เข้ารับการฝึกอบรม ว.ตร. 693/2542 ให้ข้าราชการตำรวจเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการสืบสวนคดีอาญา รุ่นที่ 71 [4 แผ่น อ่าน 518 ครั้ง] 23 พ.ย.2542
194 ไปราชการ บก.อก. 693/2543 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 356 ครั้ง] 04 ต.ค.2543
193 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 693/2546 ตั้งกองอำนวยการฝึกอบรมและแต่งตั้งอาจารย์ - ครู หลักสูตรผู้ช่วยงานสอบสวน เพื่อพัฒนาข้าราชการตำรวจ ประจำปีงบประมาณ 2547 กองกำกับการโรงเรียนตำรวจภูธร 7 [4 แผ่น อ่าน 404 ครั้ง] 30 ธ.ค.2546
192 ไปราชการ บก.อก. 694/2542 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 393 ครั้ง] 23 พ.ย.2542
191 ไปราชการ บก.อก. 694/2543 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 419 ครั้ง] 04 ต.ค.2543
190 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 694/2546 ตั้งกองอำนวยการฝึกอบรมและแต่งตั้งอาจารย์ - ครู หลักสูตรผู้ช่วยงานสอบสวน เพื่อพัฒนาข้าราชการตำรวจ ประจำปีงบประมาณ 2547 กองกำกับการโรงเรียนตำรวจภูธร 8 [4 แผ่น อ่าน 377 ครั้ง] 30 ธ.ค.2546
189 ไปราชการ บก.อก. 695/2542 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 389 ครั้ง] 23 พ.ย.2542
188 ไปราชการ บก.อก. 695/2543 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 446 ครั้ง] 04 ต.ค.2543
187 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 695/2546 ตั้งกองอำนวยการฝึกอบรมและแต่งตั้งอาจารย์ - ครู หลักสูตรผู้ช่วยงานสอบสวน เพื่อพัฒนาข้าราชการตำรวจ ประจำปีงบประมาณ 2547 กองกำกับการโรงเรียนตำรวจภูธร 9 [4 แผ่น อ่าน 383 ครั้ง] 30 ธ.ค.2546
186 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน ว.ตร. 696/2542 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลเกี่ยวกับความประพฤติ ระเบียบวินัย บุคลิกลักษณะ และความเหมาะสมที่จะได้รับการพิจารณาแต่งตั้งดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ของผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรสารวัตร รุ่นที่ 56 [2 แผ่น อ่าน 412 ครั้ง] 24 พ.ย.2542
185 ไปราชการ บก.อก. 696/2543 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 359 ครั้ง] 04 ต.ค.2543
184 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บก.อก. 696/2546 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2548 ของ กองบัญชาการศึกษา [2 แผ่น อ่าน 443 ครั้ง] 30 ธ.ค.2546
183 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 697/2542 แต่งตั้งอาจารย์และครู หลักสูตรการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม เพื่อพัฒนาข้าราชการตำรวจ ประจำปีงบประมาณ 2543 กองกำกับการโรงเรียนตำรวจภูธร 5 [4 แผ่น อ่าน 329 ครั้ง] 24 พ.ย.2542
182 ไปราชการ บก.อก. 697/2543 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 315 ครั้ง] 04 ต.ค.2543
181 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บก.อก. 697/2546 แต่งตั้งข้าราชการตำรวจ [2 แผ่น อ่าน 486 ครั้ง] 30 ธ.ค.2546
180 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บก.อก. 698/2542 กำหนดรายชื่อข้าราชการตำรวจปฏบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์และเวรประชาสัมพันธ์ กองบัญชาการศึกษา [12 แผ่น อ่าน 376 ครั้ง] 25 พ.ย.2542
179 ไปราชการ บก.อก. 698/2543 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 459 ครั้ง] 04 ต.ค.2543
178 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บก.อก. 698/2546 แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำสั่งมอบหมายอำนาจการปกครองบังคับบัญชา [1 แผ่น อ่าน 377 ครั้ง] 30 ธ.ค.2546
177 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 699/2542 ตั้งกองอำนวยการฝึกอบรมและแต่งตั้งครู - อาจารย์ ในการฝึกอบรมตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต เพื่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน หลักสูตรการสืบสวน รุ่นที่ 7 ประจำปี 2543 ของข้าราชการตำรวจชั้นประทวนและชั้นพลตำรวจในสังกัดตำรวจภูธรภาค 1 [2 แผ่น อ่าน 372 ครั้ง] 26 พ.ย.2542
176 ไปราชการ บก.อก. 699/2543 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 463 ครั้ง] 04 ต.ค.2543
175 สอบ,สืบ,วินัย,ลงทัณฑ์ บก.อก. 699/2546 ให้ข้าราชการตำรวจกลับเข้ารับราชการและลงทัณ์ [2 แผ่น อ่าน 404 ครั้ง] 30 ธ.ค.2546
174 ไปราชการ บก.อก. 700/2542 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 356 ครั้ง] 26 พ.ย.2542
173 ไปราชการ บก.อก. 700/2543 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 342 ครั้ง] 04 ต.ค.2543
172 สอบ,สืบ,วินัย,ลงทัณฑ์ ว.ตร. 700/2546 ให้ข้าราชการตำรวจกลับเข้ารับราชการและลงทัณ์ [12 แผ่น อ่าน 388 ครั้ง] 30 ธ.ค.2546
171 ไปราชการ บก.อก. 701/2542 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 353 ครั้ง] 29 พ.ย.2542
170 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 701/2543 ให้ผู้ทรงคุณวุฒิไปประเมินประสิทธิภาพในการสอน [1 แผ่น อ่าน 475 ครั้ง] 04 ต.ค.2543
169 เข้ารับการฝึกอบรม ว.ตร. 701/2546 ให้ข้าราชการตำรวจเข้ารับการฝึกอรมหลักสูตรสารวัตร รุ่นที่ 77 [12 แผ่น อ่าน 418 ครั้ง] 31 ธ.ค.2546
168 ไปราชการ บก.อก. 702/2542 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 427 ครั้ง] 29 พ.ย.2542
167 ไปราชการ บก.อก. 702/2543 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [2 แผ่น อ่าน 356 ครั้ง] 04 ต.ค.2543
166 เข้ารับการฝึกอบรม ว.ตร. 702/2546 ให้ข้าราชการตำรวจเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรสารวัตร รุ่นที่ 78 [12 แผ่น อ่าน 413 ครั้ง] 31 ธ.ค.2546
165 ไปราชการ บก.อก. 703/2542 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 335 ครั้ง] 29 พ.ย.2542
164 ไปราชการ บก.อก. 703/2543 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 385 ครั้ง] 04 ต.ค.2543
163 ไปราชการ บก.อก. 704/2542 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 359 ครั้ง] 03 ธ.ค.2542
162 ไปราชการ บก.อก. 704/2543 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 403 ครั้ง] 04 ต.ค.2543
161 ไปราชการ บก.อก. 705/2542 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 348 ครั้ง] 03 ธ.ค.2542
160 ไปราชการ บก.อก. 705/2543 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 370 ครั้ง] 04 ต.ค.2543
159 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 706/2542 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกบุคคลภายนอกเข้ารับราชการ [1 แผ่น อ่าน 352 ครั้ง] 08 ธ.ค.2542
158 ไปราชการ บก.อก. 706/2543 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 405 ครั้ง] 04 ต.ค.2543
157 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บก.อก. 707/2542 บรรจุและแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ [1 แผ่น อ่าน 399 ครั้ง] 09 ธ.ค.2542
156 ไปราชการ บก.อก. 707/2543 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 419 ครั้ง] 04 ต.ค.2543
รวม 10355 รายการ 33406 หน้า รายการต่อหน้า

เลือกหน้า : 

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52]

หน้าที่ 51  

กองบัญชาการศึกษา สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
พัฒนาระบบโดย : พ.ต.อ.อัครินทร์ สุขเษม ร่วมกับ นักศึกษาฝึกงาน ม.อีสเทิร์นเอเชีย ภาคการศึกษา 2553