<สำหรับจัดการระบบ>  USERNAME:     PASSWORD:  

ระบบสารสนเทศ บช.ศ.

     
หน่วยงานผู้ออกคำสั่ง :   กลุ่มคำสั่ง :
ช่วง วดป.ออกคำสั่ง :  -   เลขที่คำสั่ง :  /
ส่วนของข้อความในชื่อเรื่อง :   

ปี พ.ศ.ที่ออกคำสั่ง :

[จัดเรียงข้อมูลโดยคลิกที่ชื่อคอลัมน์ คลิกซ้ำ=สลับระหว่างน้อย<->มาก    คลิกที่เลขที่คำสั่ง หรือ ชื่อเรื่อง เพื่อดูรายละเอียด]

หน้า : 5/52
รวม 10355 รายการ 33406 หน้า รายการต่อหน้า

เลือกหน้า : 

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52]

หน้าที่ 5  

ลำดับ กลุ่มคำสั่ง หน่วยงาน คำสั่งที่ ชื่อเรื่อง ลงวันที่
9555 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ ว.ตร. 35/2551 แต่งตั้งวิทยากรโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรการฝึกอบรมของสถาบันพัฒนาข้าราชการตำรวจ [2 แผ่น อ่าน 399 ครั้ง] 04 ก.พ.2551
9554 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บช.ศ. 35/2552 แต่งตั้งวิทยากรโครงการสัมมนาผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ [1 แผ่น อ่าน 571 ครั้ง] 06 ก.พ.2552
9553 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บช.ศ. 35/2554 ให้ข้าราชการตำรวจเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรผู้กำกับการ รุ่นที่ 77 และ 78 [13 แผ่น อ่าน 375 ครั้ง] 21 ก.พ.2554
9552 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 35/2555 แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือก ตรวจสอบความรู้ความสามารถ ความประพฤติ สมรรถภาพร่างกายและจิตใจของผู้ทำหน้าที่ปกครองโรงเรียน [1 แผ่น อ่าน 408 ครั้ง] 02 ก.พ.2555
9551 เลื่อนขั้นเงินเดือน บก.อก. 35/2557 เลื่อนเงินเดือนข้าราชการตำรวจ [1 แผ่น อ่าน 343 ครั้ง] 17 ก.ค.2557
9550 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บช.ศ. 35/2557 แต่งตั้งยศ และบรรจุแต่งตั้งผู้ได้รับการคัดเลือกเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน [2 แผ่น อ่าน 411 ครั้ง] 05 ก.พ.2557
9549 ไปราชการ ฝรก. 35/2557 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 295 ครั้ง] 07 ก.พ.2557
9548 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บก.อก. 36/2534 บรรจุและแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ [57 แผ่น อ่าน 759 ครั้ง] 31 ม.ค.2534
9547 ไปราชการ บก.อก. 36/2535 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [2 แผ่น อ่าน 498 ครั้ง] 30 ม.ค.2535
9546 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บก.อก. 36/2537 บรรจุและแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ [101 แผ่น อ่าน 512 ครั้ง] 28 ม.ค.2537
9545 สอบ,สืบ,วินัย,ลงทัณฑ์ บช.ศ. 36/2538 ไล่ข้าราชการตำรวจออกจากราชการ [2 แผ่น อ่าน 627 ครั้ง] 24 ม.ค.2538
9544 ไปราชการ บก.อก. 36/2540 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 482 ครั้ง] 24 ม.ค.2540
9543 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บก.อก. 36/2541 กำหนดรายชื่อข้าราชการตำรวจปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาสถานที่ราชการและเวรประชาสัมพันธ์ บช.ศ [11 แผ่น อ่าน 513 ครั้ง] 23 ม.ค.2541
9542 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 36/2542 แต่งตั้งอาจารย์และครู หลักสูตรการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม เพื่อพัฒนาข้าราชการตำรวจ ประจำปีงบประมาณ 2542 กองกำกับการโรงเรียนตำรวจภูธร 7 [3 แผ่น อ่าน 565 ครั้ง] 15 ม.ค.2542
9541 ไปราชการ บก.อก. 36/2543 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 485 ครั้ง] 21 ม.ค.2543
9540 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 36/2544 แต่งตั้งอาจารย์และครูหลักสูตรการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม เพื่อพัฒนาข้าราชการตำรวจ ประจำปีงบประมาณ 2544 กองกำกับการโรงเรียนตำรวจภูธร 6 [5 แผ่น อ่าน 490 ครั้ง] 19 ม.ค.2544
9539 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บก.อก. 36/2545 แต่งตั้งอนุกรรมการและเจ้าหน้าที่ดำเนินการเลือกตำแหน่งของผู้สอบคัดเลือกได้สำรอง เพื่อบรรจุเข้าเป็นนักเรียนพลตำรวจ ประจำปี 2545 แทนในอัตราที่ขาดจำนวน [2 แผ่น อ่าน 475 ครั้ง] 23 ม.ค.2545
9538 ไปราชการ บก.อก. 36/2546 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 470 ครั้ง] 27 ม.ค.2546
9537 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 36/2547 ตั้งกองอำนวยการฝึกอบรม และแต่งตั้งอาจารย์ - ครู หลักสูตรการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม เพื่อพัฒนาข้าราชการตำรวจ ประจำปีงบประมาณ 2547 กองกำกับการโรงเรียนตำรวจนครบาล [5 แผ่น อ่าน 461 ครั้ง] 23 ม.ค.2547
9536 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 36/2548 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเจ้าหน้าที่พิจารณาคุณสมบัติและภาคความเหมาะสมกับตำแหน่งในการรับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเข้ารับราชการตำรวจ [5 แผ่น อ่าน 496 ครั้ง] 20 ม.ค.2548
9535 ไปราชการ กอจ. 36/2549 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 508 ครั้ง] 21 ก.พ.2549
9534 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ ว.ตร. 36/2550 แต่งตั้ง อาจารย์ - ครู หลักสูตรการปรับพื้นฐานยุทธวิธีตำรวจ ระดับครูฝึก ประจำปีงบประมาณ 2550 (เพิ่มเติม ครั้งที่ 2) [1 แผ่น อ่าน 467 ครั้ง] 21 ก.พ.2550
9533 เลื่อนขั้นเงินเดือน บก.อก. 36/2551 เลื่อนเงินเดือนข้าราชการตำรวจ [1 แผ่น อ่าน 477 ครั้ง] 06 ก.พ.2551
9532 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 36/2552 แต่งตั้งวิทยากรโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในการใช้อาวุธปืนและการยิงปืนของข้าราชการตำรวจกองบัญชาการศึกษา [1 แผ่น อ่าน 423 ครั้ง] 10 ก.พ.2552
9531 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 36/2553 เปลี่ยนประธานกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง [1 แผ่น อ่าน 507 ครั้ง] 04 ก.พ.2553
9530 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 36/2554 แต่งตั้งคณะผู้ตรวจราชการประจำปี 2554 [2 แผ่น อ่าน 345 ครั้ง] 21 ก.พ.2554
9529 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 36/2555 แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือก ตรวจสอบความรู้ความสามารถ ความประพฤติ สมรรถภาพร่างกายและจิตใจของผู้ทำหน้าที่ปกครองโรงเรียน [2 แผ่น อ่าน 473 ครั้ง] 03 ก.พ.2555
9528 - บก.อก. 36/2557 แก้ไขคำสั่งให้ข้าราชการตำรวจได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว [6 แผ่น อ่าน 376 ครั้ง] 17 ก.ค.2557
9527 - บช.ศ. 36/2557 กำหนดรายชื่อข้าราชการตำรวจปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ กองบัญชาการศึกษา ระหว่างวันที่ ๑๒ - ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ [1 แผ่น อ่าน 372 ครั้ง] 10 ก.พ.2557
9526 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บก.อก. 37/2534 บรรจุและแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ [57 แผ่น อ่าน 715 ครั้ง] 31 ม.ค.2534
9525 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บก.อก. 37/2537 บรรจุแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ [101 แผ่น อ่าน 501 ครั้ง] 28 ม.ค.2537
9524 เข้ารับการฝึกอบรม บก.อก. 37/2539 การอบรมหลักสูตรการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม เพื่อพัฒนาเข้ราชการตำรวจชั้นประทวนและพลเรือน ประจำปี 2539 [2 แผ่น อ่าน 506 ครั้ง] 25 ม.ค.2539
9523 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 37/2540 แต่งตั้งอาจราย์และคูร หลักสูตรผู้ช่วยพนักงานสอบสวน เพื่อพัฒนาข้าราชการตำรวจชั้นประทวนและพลตำรวจ ประจำปีงบประมาณ 2540 [3 แผ่น อ่าน 529 ครั้ง] 27 ม.ค.2540
9522 ไปราชการ บก.อก. 37/2541 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 550 ครั้ง] 23 ม.ค.2541
9521 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน ว.ตร. 37/2542 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลเกี่ยวกับความประพฤติ ระเบียบวินัย บุคลิกลักษณะ และความเหมาะสมที่ได้รับการพิจารณาแต่งตั้งดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ของผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรสารวัตร รุ่นที่ 55 [2 แผ่น อ่าน 555 ครั้ง] 15 ม.ค.2542
9520 ไปราชการ บก.อก. 37/2543 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 553 ครั้ง] 21 ม.ค.2543
9519 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 37/2544 แต่งตั้งอาจารย์และครูหลักสูตรการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม เพื่อพัฒนาข้าราชการตำรวจ ประจำปีงบประมาณ 2544 กองกำกับการโรงเรียนตำรวจภูธร 5 [4 แผ่น อ่าน 444 ครั้ง] 19 ม.ค.2544
9518 ไปราชการ บก.อก. 37/2545 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 431 ครั้ง] 24 ม.ค.2545
9517 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บก.อก. 37/2546 กำหนดรายชื่อข้าราชการตำรวจปฏิบัติหน้าที่ เวรรักษาการณ์ และเวรประชาสัมพันธ์ กองบัญชาการศึกษา [11 แผ่น อ่าน 440 ครั้ง] 27 ม.ค.2546
9516 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 37/2547 ตั้งกองอำนวยการฝึกอบรมและแต่งตั้งอาจารย์ - ครู หลักสูตรการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม เพื่อพัฒนาข้าราชการตำรวจ ประจำปีงบประมาณ 2547 กองกำกับการโรงเรียนตำรวจภูธร 1 [5 แผ่น อ่าน 411 ครั้ง] 23 ม.ค.2547
9515 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ ว.ตร. 37/2548 แต่งตั้งอาจารย์และครูผู้สอนในหลักสูตรสารวัตร รุ่นที่ 84 เพิ่มเติม [2 แผ่น อ่าน 507 ครั้ง] 21 ม.ค.2548
9514 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 37/2549 แต่งตั้งผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (Chief Information Office : CIO) ของ กองบัญชาการศึกษา [1 แผ่น อ่าน 470 ครั้ง] 21 ก.พ.2549
9513 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 37/2550 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและอนุมัติเบิกจ่ายเงินนอกงบประมาณในการสอบแข่งขันบุคคลเข้าป็นนักเรียนนายสิบตำรวจประจำปี 2550 [2 แผ่น อ่าน 398 ครั้ง] 22 ก.พ.2550
9512 เลื่อนขั้นเงินเดือน บก.อก. 37/2551 เลื่อนเงินเดือนข้าราชการตำรวจ [1 แผ่น อ่าน 475 ครั้ง] 06 ก.พ.2551
9511 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 37/2552 ตั้งกองอำนวยการและคณะทำงานโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในการใช้อาวุธปืนและการยิงปืนของข้าราชการตำรวจกองบัญชาการศึกษา [4 แผ่น อ่าน 445 ครั้ง] 10 ก.พ.2552
9510 ไปราชการ บก.อก. 37/2553 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 424 ครั้ง] 10 ก.พ.2553
9509 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 37/2554 แต่งตั้งคณะผู้ตรวจราชการประจำปี 2554 [2 แผ่น อ่าน 346 ครั้ง] 21 ก.พ.2554
9508 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 37/2555 แต่งตั้งผู้ตรวจสอบรายการรับจ่ายเงินของกองบัญชาการศึกษา [1 แผ่น อ่าน 377 ครั้ง] 03 ก.พ.2555
9507 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 37/2557 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับการจ้างตรวจสภาพ ซ่อมรถจักรยานยนต์ราชการ โดยวิธีตกลงราคา [1 แผ่น อ่าน 388 ครั้ง] 11 ก.พ.2557
9506 - บก.อก. 37/2557 ให้ข้าราชการตำรวจได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว [3 แผ่น อ่าน 342 ครั้ง] 17 ก.ค.2557
9505 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บก.อก. 38/2534 บรรจุและแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ [61 แผ่น อ่าน 711 ครั้ง] 31 ม.ค.2534
9504 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บก.อก. 38/2536 บรรจุและแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ [97 แผ่น อ่าน 478 ครั้ง] 01 ก.พ.2536
9503 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บก.อก. 38/2537 บรรจุและแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ [112 แผ่น อ่าน 567 ครั้ง] 26 ม.ค.2537
9502 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 38/2539 แต่งตั้งอาจารย์และคูร หลักสูตรการป้องกันปราบปรามอาชญกรรม เพือพัฒนาข้าราชการตำรวจชั้นประทวน และพลตำรวจ ประจำปี 2539 [3 แผ่น อ่าน 527 ครั้ง] 25 ม.ค.2539
9501 ไปราชการ บก.อก. 38/2540 ให้ข้าราชการตำรวจช่วยราชการ [1 แผ่น อ่าน 509 ครั้ง] 27 ม.ค.2540
9500 ไปราชการ บก.อก. 38/2541 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [2 แผ่น อ่าน 588 ครั้ง] 26 ม.ค.2541
9499 เข้ารับการฝึกอบรม ว.ตร. 38/2542 ให้ข้าราชการตำรวจเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรสืบสวนคดีอาญา รุ่นที่ 69 [5 แผ่น อ่าน 489 ครั้ง] 15 ม.ค.2542
9498 ไปราชการ บก.อก. 38/2543 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 536 ครั้ง] 21 ม.ค.2543
9497 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 38/2544 แต่งตั้งอาจารย์และครูหลักสูตรการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม เพื่อพัฒนาข้าราชการตำรวจ ประจำปีงบประมาณ 2544 กองกำกับการโรงเรียนตำรวจภูธร 3 [5 แผ่น อ่าน 530 ครั้ง] 19 ม.ค.2544
9496 ไปราชการ บก.อก. 38/2545 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 459 ครั้ง] 24 ม.ค.2545
9495 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 38/2546 ตั้งกองอำนวยการฝึกอบรมและแต่งตั้ง ครู-อจารย์ ในการฝึกอบรมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต เพื่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ของนักเรียนพลตำรวจ รุ่นที่ 54 กองกำกับการโรงเรียนตำรวจภูธร [2 แผ่น อ่าน 446 ครั้ง] 28 ม.ค.2546
9494 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 38/2547 ตั้งกองอำนวยการฝึกอบรมและแต่งตั้งอาจารย์ - ครู หลักสูตรการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม เพื่อพัฒนาข้าราชการตำรวจ ประจำปีงบประมาณ 2547 กองกำกับการโรงเรียนตำรวจภูธร 2 [5 แผ่น อ่าน 415 ครั้ง] 23 ม.ค.2547
9493 เข้ารับการฝึกอบรม บก.อก. 38/2548 แก้ไขระยะเวลาการฝึกอบรมหลักสูตรการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมเพื่อพัฒนาข้าราชการตำรวจ ประจำปีงบประมาณ 2548 ของ กองกำกับการโรงเรียนตำรวจนครบาล, กองกำกับการโรงเรียนตำรวจภูธร 1-9 [1 แผ่น อ่าน 411 ครั้ง] 25 ม.ค.2548
9492 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 38/2549 แต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ของ กองบัญชาการศึกษา [2 แผ่น อ่าน 450 ครั้ง] 21 ก.พ.2549
9491 ไปราชการ บก.อก. 38/2550 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [2 แผ่น อ่าน 432 ครั้ง] 23 ก.พ.2550
9490 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน กอจ. 38/2551 แต่งตั้งคณะทำงานประสานสถาบันการศึกษาเพื่อกำหนดแนวทางการพัฒนาหลักสูตรของกองบัญชาการศึกษา (เพิ่มเติม) [1 แผ่น อ่าน 452 ครั้ง] 08 ก.พ.2551
9489 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 38/2552 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกข้าราชการตำรวจเพื่อเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรสารวัตรในสังกัด กองบัญชาการศึกษา [2 แผ่น อ่าน 440 ครั้ง] 11 ก.พ.2552
9488 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 38/2553 ตั้งอนุกรรมการและเจ้าหน้าที่ดำเนินการรับสมัครในการรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิปริญญาตรี เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน พ.ศ.2553 [6 แผ่น อ่าน 549 ครั้ง] 10 ก.พ.2553
9487 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 38/2553 แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติราชการ กองบังคับการอำนวยการ กองบัญชาการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔ [1 แผ่น อ่าน 406 ครั้ง] 10 ก.พ.2553
9486 เลื่อนขั้นเงินเดือน บช.ศ. 38/2554 เลื่อนเงินเดือนข้าราชการตำรวจ [2 แผ่น อ่าน 392 ครั้ง] 21 ก.พ.2554
9485 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 38/2555 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเงินทดลองราชการ [1 แผ่น อ่าน 369 ครั้ง] 03 ก.พ.2555
9484 - บก.อก. 38/2557 ถอนชื่อออกจากคำสั่งให้ข้าราชการตำรวจได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว [3 แผ่น อ่าน 336 ครั้ง] 17 ก.ค.2557
9483 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 38/2557 แต่งตั้งคณะทำงานกำหนดหลักเกณฑ์ แนวทาง วิธีการ และรูปแบบ การจัดสรรเงินรางวัลประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ ของ กองบัญชาการศึกษา [2 แผ่น อ่าน 390 ครั้ง] 12 ก.พ.2557
9482 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน ฝรก. 38/2557 แต่่งตั้งคณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) และร่างเอกสารการประกวดราคา [2 แผ่น อ่าน 318 ครั้ง] 11 ก.พ.2557
9481 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บช.ศ. 38/2559 แต่งตั้งยศ และบรรจุแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้เข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน [9 แผ่น อ่าน 304 ครั้ง] 15 ก.พ.2559
9480 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บก.อก. 39/2534 บรรจุและแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ [53 แผ่น อ่าน 760 ครั้ง] 31 ม.ค.2534
9479 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บก.อก. 39/2536 บรรจุและแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ [88 แผ่น อ่าน 489 ครั้ง] 01 ก.พ.2536
9478 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บก.อก. 39/2537 บรรจุและแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ [102 แผ่น อ่าน 531 ครั้ง] 01 ก.พ.2537
9477 เลื่อนขั้นเงินเดือน บก.อก. 39/2539 เลื่อนชั้นและอัตราเงินเดือนข้าราชการตำรวจ [3 แผ่น อ่าน 503 ครั้ง] 25 ม.ค.2539
9476 ไปราชการ บก.อก. 39/2540 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 494 ครั้ง] 27 ม.ค.2540
9475 ไปราชการ บก.อก. 39/2542 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 489 ครั้ง] 15 ม.ค.2542
9474 ไปราชการ บก.อก. 39/2543 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 484 ครั้ง] 21 ม.ค.2543
9473 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 39/2544 แต่งตั้งอาจารย์และครูหลักสูตรการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม เพื่อพัฒนาข้าราชการตำรวจ ประจำปีงบประมาณ 2544 กองกำกับการโรงเรียนตำรวจนครบาล [3 แผ่น อ่าน 450 ครั้ง] 19 ม.ค.2544
9472 ไปราชการ บก.อก. 39/2545 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 457 ครั้ง] 24 ม.ค.2545
9471 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บก.อก. 39/2546 ให้ใช้แผนปฎิบัติการ ประจำปี 2546 ของ กองบัญชาการศึกษา [1 แผ่น อ่าน 465 ครั้ง] 28 ม.ค.2546
9470 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 39/2547 ตั้งกองอำนวยการฝึกอบรมและแต่งตั้งอาจารย์ - ครู หลักสูตรการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม เพื่อพัฒนาข้าราชการตำรวจ ประจำปีงบประมาณ 2547 กองกำกับการโรงเรียนตำรวจภูธร 4 [6 แผ่น อ่าน 469 ครั้ง] 23 ม.ค.2547
9469 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 39/2548 แต่งตั้งอาจารย์ผู้สอนหลักสูตรสารวัตร รุ่นที่ 85 (กองกำกับการโรงเรียนตำรวจภูธร 7) ประจำปีงบประมาณ 2548 (เพิ่มเติม) [1 แผ่น อ่าน 424 ครั้ง] 26 ม.ค.2548
9468 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ ว.ตร. 39/2549 แต่งตั้งอาจารย์และครูผู้สอนในหลักสูตรผุ้กำกับการ รุ่นที่ 53 เพิ่มเติมครั้งที่ 2 [2 แผ่น อ่าน 440 ครั้ง] 22 ก.พ.2549
9467 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บก.อก. 39/2550 กำหนดรายชื่อข้าราชการตำรวจปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ กองบัญชาการศึกษา ประจำเดือน มีนาคม 2550 [8 แผ่น อ่าน 419 ครั้ง] 26 ก.พ.2550
9466 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 39/2551 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำโครงการอนุรักษ์พลังงานการใช้พลังงานทดแทน [2 แผ่น อ่าน 475 ครั้ง] 08 ก.พ.2551
9465 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ ว.ตร. 39/2552 แต่งตั้งอาจารย์และครูผู้สอนในหลักสูตรสารวัตร รุ่นที่ 97-99 [11 แผ่น อ่าน 508 ครั้ง] 12 ก.พ.2552
9464 เข้ารับการฝึกอบรม ว.ตร. 39/2553 ให้ข้าราชการตำรวจเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรผู้กำกับการ รุ่นที่ 70 [11 แผ่น อ่าน 471 ครั้ง] 12 ก.พ.2553
9463 ให้รับเงินเดือน,ค่าตอบแทน บช.ศ. 39/2554 ให้ข้าราชการตำรวจระดับ ผู้กำกับการ หรือผู้ดำรงตำแหน่งเทียบเท่าขึ้นไปได้รับเงินค่าตอบแทนรายเดือนนอกเหนือจากเงินเดือน [3 แผ่น อ่าน 473 ครั้ง] 21 ก.พ.2554
9462 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 39/2555 แต่งตั้งกรรมการเก็บรักษาเงินของ กองบัญชาการศึกษา [1 แผ่น อ่าน 433 ครั้ง] 03 ก.พ.2555
9461 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บช.ศ. 39/2556 ให้ข้าราชการตรวจปฏิบัติหน้าที่ราชการ [1 แผ่น อ่าน 408 ครั้ง] 22 มี.ค.2556
9460 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บช.ศ. 39/2557 แต่งตั้งว่าที่ยศตำรวจชั้นสัญญาบัตร [1 แผ่น อ่าน 415 ครั้ง] 12 ก.พ.2557
9459 ไปราชการ ฝรก. 39/2557 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 298 ครั้ง] 11 ก.พ.2557
9458 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บก.อก. 40/2534 บรรจุและแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ [40 แผ่น อ่าน 656 ครั้ง] 31 ม.ค.2534
9457 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บก.อก. 40/2536 บรรจุและแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ [81 แผ่น อ่าน 530 ครั้ง] 01 ก.พ.2536
9456 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บก.อก. 40/2537 บรรจุและแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ [102 แผ่น อ่าน 555 ครั้ง] 28 ม.ค.2537
9455 เลื่อนขั้นเงินเดือน บก.อก. 40/2539 เลื่อนชั้นและอัตราเงินเดือนข้าราชการตำรวจ [1 แผ่น อ่าน 485 ครั้ง] 25 ม.ค.2539
9454 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บก.อก. 40/2540 แต่งตั้งอนุกรรมการและเจ้าหน้าที่ดำเนินการจักให้ผู้คัดเลือกได้สำรองรวม เลือกบรรจุเข้าเป็น นตพ. ประจำปี 2540 [4 แผ่น อ่าน 566 ครั้ง] 27 ม.ค.2540
9453 เลื่อนขั้นเงินเดือน บก.อก. 40/2541 เลื่อนขั้นและอัตราเงินเดือนข้าราชการตำรวจ [2 แผ่น อ่าน 518 ครั้ง] 28 ม.ค.2541
9452 ไปราชการ บก.อก. 40/2542 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 504 ครั้ง] 15 ม.ค.2542
9451 ไปราชการ บก.อก. 40/2543 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 483 ครั้ง] 21 ม.ค.2543
9450 ไปราชการ บก.อก. 40/2545 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 512 ครั้ง] 24 ม.ค.2545
9449 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 40/2546 ตั้งกองอำนวยการฝึกอบรมและแต่งตั้ง ครู-อจารย์ ในการฝึกอบรมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต เพื่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ของนักเรียนพลตำรวจ รุ่นที่ 13 กองกำกับการโรงเรียนตำรวจภูธร1 [2 แผ่น อ่าน 441 ครั้ง] 30 ม.ค.2546
9448 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 40/2547 ตั้งกองอำนวยการฝึกอบรม และแต่งตั้งอาจารย์ - ครู หลักสูตรการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม เพื่อพัฒนาข้าราชการตำรวจ ประจำปีงบประมาณ 2547 กองกำกับการโรงเรียนตำรวจภูธร 5 [5 แผ่น อ่าน 504 ครั้ง] 23 ม.ค.2547
9447 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ ว.ตร. 40/2548 แต่งตั้งอาจารย์และครูผู้สอนในหลักสูตรการสืบสวนคดีอาญา รุ่นที่ 81 เพิ่มเติม [2 แผ่น อ่าน 434 ครั้ง] 27 ม.ค.2548
9446 ไปราชการ ฝรก. 40/2549 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 454 ครั้ง] 22 ก.พ.2549
9445 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ ว.ตร. 40/2550 แต่งตั้งอาจารย์และครูผู้สอนในหลักสูตรฝ่ายอำนวยการตำรวจ รุ่นที่ 28 เพิ่มเติม เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 [1 แผ่น อ่าน 416 ครั้ง] 27 ก.พ.2550
9444 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ ว.ตร. 40/2551 แต่งตั้งวิทยากรโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรการฝึกอบรมของสถาบันพัฒนาข้าราชการตำรวจเพิ่มเติม [1 แผ่น อ่าน 440 ครั้ง] 11 ก.พ.2551
9443 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ ว.ตร. 40/2552 แต่งตั้งอาจารย์และครูผู้สอนในหลักสูตรผู้กำกับการรุ่นที่ 64-67 เพิ่มเติม ครั้งที่ 4 [2 แผ่น อ่าน 424 ครั้ง] 12 ก.พ.2552
9442 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บก.อก. 40/2553 กำหนดรายชื่อข้าราชการตำรวจปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ กองบัญชาการศึกษา ระหว่างวันที่ 16-18 กุมภาพันธ์ 2553 [1 แผ่น อ่าน 469 ครั้ง] 15 ก.พ.2553
9441 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บช.ศ. 40/2554 แต่งตั้งอาจารย์และครูผู้สอนหลักสูตร การฝึกอบรมข้าราชการตำรวจชั้นประทวน ยศดาบตำรวจ หรือ จ่าสิบตำรวจ เพื่อแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร กลุ่มสายงานป้องกันปราบปราม "กอร.(ปป)" ประจำปีงบประมาณ 2554 [6 แผ่น อ่าน 398 ครั้ง] 21 ก.พ.2554
9440 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 40/2555 แต่งตั้งคณะกรรมการประชาสัมพันธ์ [2 แผ่น อ่าน 372 ครั้ง] 06 ก.พ.2555
9439 - ฝรก. 40/2557 การจัดเวรยามประจำสถานที่ราชการ [1 แผ่น อ่าน 387 ครั้ง] 12 ก.พ.2557
9438 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บช.ศ. 40/2557 ให้ข้าราชการตำรวจปฏิบัติหน้าที่ราชการ [1 แผ่น อ่าน 408 ครั้ง] 12 ก.พ.2557
9437 - บช.ศ. 40/2558 ให้ใช้แผนปฏิบัติการชุมชนสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของประชาชนประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ ของ กองบัญชาการศึกษา [1 แผ่น อ่าน 350 ครั้ง] 30 ม.ค.2558
9436 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บก.อก. 41/2534 บรรจุและแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ [30 แผ่น อ่าน 680 ครั้ง] 31 ม.ค.2534
9435 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บก.อก. 41/2536 บรรจุและแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ [80 แผ่น อ่าน 574 ครั้ง] 01 ก.พ.2536
9434 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 41/2537 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับสิ่งของหลวง [2 แผ่น อ่าน 425 ครั้ง] 28 ม.ค.2537
9433 เลื่อนขั้นเงินเดือน บก.อก. 41/2539 เลื่อนชั้นและอัตราเงินเดือนข้าราชการตำรวจ [1 แผ่น อ่าน 494 ครั้ง] 25 ม.ค.2539
9432 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 41/2540 การแต่งตั้งคณะผู้รับผิดชอบและอาจารย์ผู้บรรยายในการศึกษาอบรม หลัดสตูรการสืบสวนคดีอาญา รุ่นที่ 66 [8 แผ่น อ่าน 750 ครั้ง] 28 ม.ค.2540
9431 เลื่อนขั้นเงินเดือน บก.อก. 41/2541 เลื่อนขั้นและอัตราเงินเดือนข้าราชการตำรวจ [2 แผ่น อ่าน 489 ครั้ง] 28 ม.ค.2541
9430 ไปราชการ บก.อก. 41/2542 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการวิจัยประเมินผลกระบวนการฝึกอบรม หลักสูตรสำหรับฝึกอบรมพลตำรวจ [1 แผ่น อ่าน 432 ครั้ง] 15 ม.ค.2542
9429 ไปราชการ บก.อก. 41/2543 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 448 ครั้ง] 21 ม.ค.2543
9428 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 41/2544 แต่งตั้งอาจารย์และครูหลักสูตรการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม เพื่อพัฒนาข้าราชการตำรวจ ประจำปีงบประมาณ 2544 กองกำกับการโรงเรียนตำรวจภูธร 9 [5 แผ่น อ่าน 444 ครั้ง] 19 ม.ค.2544
9427 ไปราชการ บก.อก. 41/2545 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 421 ครั้ง] 24 ม.ค.2545
9426 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 41/2546 ตั้งกองอำนวยการฝึกอบรมและแต่งตั้ง ครู-อจารย์ ในการฝึกอบรมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต เพื่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ของนักเรียนพลตำรวจ รุ่นที่ 19 กองกำกับการโรงเรียนตำรวจภูธร 8 [3 แผ่น อ่าน 424 ครั้ง] 30 ม.ค.2546
9425 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 41/2547 ตั้งกองอำนวยการฝึกอบรมและแต่งตั้งอาจารย์ - ครู หลักสูตรการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม เพื่อพัฒนาข้าราชการตำรวจ ประจำปีงบประมาณ 2547 กองกำกับการโรงเรียนตำรวจภูธร 6 [4 แผ่น อ่าน 384 ครั้ง] 23 ม.ค.2547
9424 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ ฝรก. 41/2548 กำหนดรายชื่อข้าราชการตำรวจปฏิบัติหน้าที่ เวรรักษาการณ์ และประชาสัมพันธ์ กองบัญชาการศึกษา [11 แผ่น อ่าน 372 ครั้ง] 28 ม.ค.2548
9423 ไปราชการ บก.อก. 41/2549 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [2 แผ่น อ่าน 373 ครั้ง] 23 ก.พ.2549
9422 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ ว.ตร. 41/2550 แต่งตั้งอาจารย์และครูผู้สอนในหลักสูตรสารวัตรรุ่นที่ 93-94 เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 [1 แผ่น อ่าน 381 ครั้ง] 27 ก.พ.2550
9421 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 41/2551 แต่งตั้งวิทยากรโครงการอบรมการทำบัญชีครัวเรือน กองบัญชาการศึกษา [1 แผ่น อ่าน 391 ครั้ง] 11 ก.พ.2551
9420 ไปราชการ บช.ศ. 41/2552 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [2 แผ่น อ่าน 549 ครั้ง] 17 ก.พ.2552
9419 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บก.อก. 41/2553 แต่งตั้งข้าราชการตำรวจ [3 แผ่น อ่าน 500 ครั้ง] 15 ก.พ.2553
9418 ไปราชการ บช.ศ. 41/2554 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [2 แผ่น อ่าน 405 ครั้ง] 22 ก.พ.2554
9417 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 41/2555 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับเสื้อเกราะอ่อนป้องกันกระสุนปืน แบบงานป้องกันปราบปราม [1 แผ่น อ่าน 379 ครั้ง] 08 ก.พ.2555
9416 - บช.ศ. 41/2557 แต่งตั้งคณะวิทยากรในโครงการสัมมนาผู้นำหน่วยระดับหัวหน้าสถานีตำรวจที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ [2 แผ่น อ่าน 316 ครั้ง] 13 ก.พ.2557
9415 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บช.ศ. 41/2558 แต่งตั้งว่าที่ยศ และแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ [2 แผ่น อ่าน 416 ครั้ง] 30 ม.ค.2558
9414 สอบ,สืบ,วินัย,ลงทัณฑ์ บก.อก. 42/2534 ลงทัณฑ์ข้าราชการตำรวจ [2 แผ่น อ่าน 620 ครั้ง] 31 ม.ค.2534
9413 สอบ,สืบ,วินัย,ลงทัณฑ์ บช.ศ. 42/2537 เปลี่ยนแปลงประธานกรรมการสอบสวนข้าราชการตำรวจ [1 แผ่น อ่าน 653 ครั้ง] 28 ม.ค.2537
9412 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 42/2539 แต่งตั้งอนุกรรมการและเจ้าหน้าที่ดำเนินการให้ผู้คัดเลือได้สำรองเลือกบรรจุแต่งตั้งเข้าเป็นนักเรียนพลตำรวจที่ขาดจำนวนและรับรายงานตัวผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) เข้ารับราชการตำรวจ [5 แผ่น อ่าน 482 ครั้ง] 25 ม.ค.2539
9411 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บก.อก. 42/2540 กำหนดรายชื่อข้าราชการตำรวจปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาสถานที่ราชการและเวรประชาสัมพันธ์ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2540 [9 แผ่น อ่าน 508 ครั้ง] 28 ม.ค.2540
9410 เลื่อนขั้นเงินเดือน บก.อก. 42/2541 เลื่อนขั้นและอัตราเงินเดือนข้าราชการตำรวจ [1 แผ่น อ่าน 484 ครั้ง] 28 ม.ค.2541
9409 ไปราชการ บก.อก. 42/2543 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 422 ครั้ง] 21 ม.ค.2543
9408 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 42/2544 ตั้งกองอำนวยการฝึกอบรมและแต่งตั้งครูอาจารย์ ในการฝึกอบรมตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของข้าราชการตำรวจ หลักสูตรนักเรียนพลตำรวจ รุ่นที่ 11 กองกำกับการโรงเรียนตำรวจภูธร 1 [2 แผ่น อ่าน 452 ครั้ง] 19 ม.ค.2544
9407 ไปราชการ บก.อก. 42/2545 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 441 ครั้ง] 24 ม.ค.2545
9406 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 42/2546 แต่งตั้งครูฝึกหลักสูตรการฝึกอบรมครูฝึกยุทธวิธีตำรวจ ขั้นพื้นฐาน รุ่นที่ 1-4 ประจำปี 2546 (เพิ่มเติม) [1 แผ่น อ่าน 461 ครั้ง] 30 ม.ค.2546
9405 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 42/2547 ตั้งกองอำนวยการฝึกอบรมและแต่งตั้งอาจารย์ - ครู หลักสูตรการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม เพื่อพัฒนาข้าราชการตำรวจ ประจำปีงบประมาณ 2547 กองกำกับการโรงเรียนตำรวจภูธร 7 [6 แผ่น อ่าน 405 ครั้ง] 23 ม.ค.2547
9404 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 42/2548 แต่งตั้งอนุกรรมการและเจ้าหน้าที่ตรวจกระดาษคำตอบซ้ำในการสอบแข่งขันบุคคลเข้ารับราชการตำรวจ [4 แผ่น อ่าน 395 ครั้ง] 28 ม.ค.2548
9403 ไปราชการ ฝรก. 42/2549 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 422 ครั้ง] 24 ก.พ.2549
9402 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ ฝรก. 42/2550 ตั้งกองอำนวยการฝึกอบรม และแต่งตั้งครู - อาจารย์ หลักสูตรนักเรียนนายสิบตำรวจ ภาคบูรณาการปฏิบัติ ของนักเรียนนายสิบตำรวจ รุ่นที่ 2 ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจกลาง [2 แผ่น อ่าน 431 ครั้ง] 02 มี.ค.2550
9401 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 42/2551 แต่งตั้งวิทยากรโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในการใช้อาวุธและการยิงปืนของข้าราชการตำรวจกองบัญชาการศึกษา [1 แผ่น อ่าน 381 ครั้ง] 15 ก.พ.2551
9400 ให้รับเงินเดือน,ค่าตอบแทน บก.อก. 42/2552 ให้ข้าราชการตำรวจได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว [2 แผ่น อ่าน 447 ครั้ง] 17 ก.พ.2552
9399 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บก.อก. 42/2553 แต่งตั้งว่าที่ยศตำรวจชั้นสัญญาบัตร [2 แผ่น อ่าน 479 ครั้ง] 15 ก.พ.2553
9398 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 42/2554 แต่งตั้งคณะผู้ตรวจราชการประจำปี 2554 [2 แผ่น อ่าน 442 ครั้ง] 23 ก.พ.2554
9397 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บช.ศ. 42/2555 ให้ข้าราชการตำรวจปฏิบัติหน้าที่ราชการ [1 แผ่น อ่าน 372 ครั้ง] 09 ก.พ.2555
9396 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บช.ศ. 42/2556 แต่งตั้งว่าที่ยศตำรวจชั้นสัญญาบัตร [1 แผ่น อ่าน 408 ครั้ง] 12 ก.พ.2556
9395 - ฝรก. 42/2557 การปกครองบังคับบัญชาและมอบหมายอำนาจการปกครองบังคับบัญชา [2 แผ่น อ่าน 307 ครั้ง] 12 ก.พ.2557
9394 เลื่อนขั้นเงินเดือน บก.อก. 42/2557 เลื่อนเงินเดือนข้าราชการตำรวจ [1 แผ่น อ่าน 285 ครั้ง] 04 ก.ย.2557
9393 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บช.ศ. 42/2557 ตั้งกองอำนวยการ คณะทำงาน ดำเนินการโครงการสัมมนาผู้นำหน่วยระดับหัวหน้าสถานีตำรวจที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ [8 แผ่น อ่าน 314 ครั้ง] 14 ก.พ.2557
9392 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บช.ศ. 42/2558 แต่งตั้งว่าที่ยศและแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ [2 แผ่น อ่าน 338 ครั้ง] 30 ม.ค.2558
9391 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บก.อก. 43/2534 แต่งตั้งยศข้าราชการตำรวจชั้นประทวน [1 แผ่น อ่าน 748 ครั้ง] 04 ม.ค.2534
9390 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 43/2537 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการประชุมทางวิชาการของผู้บริหาร โรงเรียนตำรวจ กองบัญชาการศึกษา [2 แผ่น อ่าน 457 ครั้ง] 28 ม.ค.2537
9389 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 43/2539 แต่งตั้งอาจราย์และครูหลักสูตรการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม เพื่อพัฒนาข้าราชการตำรวจชั้นประทวนและพลตำรวจ ประจำปี 2539 [3 แผ่น อ่าน 461 ครั้ง] 25 ม.ค.2539
9388 ไปราชการ บก.อก. 43/2540 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ เพื่อสืบสวนข้อเท็จจิรงในเขตพื่นที่จังหวัดนครปฐมและจังหวัดใก้ลเคียง [1 แผ่น อ่าน 505 ครั้ง] 28 ม.ค.2540
9387 เลื่อนขั้นเงินเดือน บก.อก. 43/2541 เลื่อนขั้นและอัตราเงินเดือนข้าราชการตำรวจ [1 แผ่น อ่าน 445 ครั้ง] 28 ม.ค.2541
9386 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 43/2542 แต่งตั้งอาจารย์และครู หลักสูตรการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม เพื่อพัฒนาข้าราชการตำรวจ ประจำปีงบประมาณ 2542 กองกำกับการโรงเรียนตำรวจภูธร 5 [5 แผ่น อ่าน 427 ครั้ง] 15 ม.ค.2542
9385 ไปราชการ บก.อก. 43/2543 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 378 ครั้ง] 21 ม.ค.2543
9384 ไปราชการ บก.อก. 43/2544 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 426 ครั้ง] 22 ม.ค.2544
9383 ไปราชการ บก.อก. 43/2545 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 391 ครั้ง] 24 ม.ค.2545
9382 ไปราชการ บก.อก. 43/2546 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 389 ครั้ง] 30 ม.ค.2546
9381 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 43/2547 ตั้งกองอำนวยการฝึกอบรมและแต่งตั้งอาจารย์ - ครู หลักสูตรการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม เพื่อพัฒนาข้าราชการตำรวจ ประจำปีงบประมาณ 2547 กองกำกับการโรงเรียนตำรวจภูธร 8 [4 แผ่น อ่าน 411 ครั้ง] 23 ม.ค.2547
9380 ไปราชการ ฝรก. 43/2548 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 344 ครั้ง] 31 ม.ค.2548
9379 ไปราชการ ฝรก. 43/2549 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 384 ครั้ง] 24 ก.พ.2549
9378 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บช.ศ. 43/2550 แต่งตั้งยศตำรวจชั้นประทวน [3 แผ่น อ่าน 419 ครั้ง] 06 มี.ค.2550
9377 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ กอจ. 43/2551 ตั้งกองอำนวยการและคณะทำงานโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในการใช้อาวุธปืนและการยิงปืนของข้าราชการตำรวจกองบัญชาการศึกษา [4 แผ่น อ่าน 483 ครั้ง] 15 ก.พ.2551
9376 ให้รับเงินเดือน,ค่าตอบแทน บก.อก. 43/2552 ให้ข้าราชการตำรวจได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว [2 แผ่น อ่าน 381 ครั้ง] 17 ก.พ.2552
9375 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 43/2554 แต่งตั้งคณะผู้ตรวจราชการประจำปี 2554 [2 แผ่น อ่าน 354 ครั้ง] 23 ก.พ.2554
9374 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บช.ศ. 43/2555 ตั้งกองอำนวยการฝึกอบรม และเจ้าหน้าที่ดำเนินการเกี่ยวกับการฝึกอบรมข้าราชการตำรวจชั้นประทวนยศดาบตำรวจ อายุ 53 ปี ขึ้นไปเพื่อเลื่อนตำแหน่งและเลื่อนยศแบบเลื่อนไหล เป็นชั้นสัญญาบัตรเป็นยศร้อยตำรวจเอก (กดต) [13 แผ่น อ่าน 353 ครั้ง] 10 ก.พ.2555
9373 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 43/2556 แต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมและให้คำแนะนำการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๖ [1 แผ่น อ่าน 298 ครั้ง] 12 ก.พ.2556
9372 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน ฝรก. 43/2557 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการประกวดราคาซื้อรถบัสโดยสารปรับอากาศ ขนาด ๔๐-๔๕ ที่นั่ง จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีการทางอีเล็กทรอนิกส์ [2 แผ่น อ่าน 290 ครั้ง] 12 ก.พ.2557
9371 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บช.ศ. 43/2558 การบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการตำรวจผู้ออกจากราชการไปแล้วกลับเข้ารับราชการตำรวจ [1 แผ่น อ่าน 374 ครั้ง] 30 ม.ค.2558
9370 ให้รับเงินเดือน,ค่าตอบแทน บก.อก. 44/2534 เพิ่มค่าจ้างลูกจ้างประจำ [1 แผ่น อ่าน 713 ครั้ง] 04 ก.พ.2534
9369 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บก.อก. 44/2536 มอบหมายให้ข้าราชการตำรวจรักษาการในตำแหน่ง [1 แผ่น อ่าน 457 ครั้ง] 05 ก.พ.2536
9368 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 44/2539 แต่งตั้งอาจราย์และคูร หลักการนสืบสวน เพื่อพัฒนาข้ารชการชั้นประทวนและพลเตรวจ ประจำปี 2539 [3 แผ่น อ่าน 503 ครั้ง] 25 ม.ค.2539
9367 ไปราชการ บก.อก. 44/2540 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 444 ครั้ง] 29 ม.ค.2540
9366 ไปราชการ บก.อก. 44/2541 ให้ข้าราชการตำรวจช่วยราชการ [1 แผ่น อ่าน 503 ครั้ง] 28 ม.ค.2541
9365 สอบ,สืบ,วินัย,ลงทัณฑ์ บก.อก. 44/2542 ลงโทษไล่ข้าราชการตำรวจออกจากราชการ [2 แผ่น อ่าน 434 ครั้ง] 15 ม.ค.2542
9364 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 44/2543 ตั้งกองอำนวยการฝึกอบรมและแต่งตั้งคูร-อาจารย์ ในการฝึกอบรมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของนักเรียนพลตำรวจ รุ่นที่ 38 กองกำกับการโรงเรียนตำรวจภูธร 2 [3 แผ่น อ่าน 383 ครั้ง] 24 ม.ค.2543
9363 ไปราชการ บก.อก. 44/2544 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 436 ครั้ง] 22 ม.ค.2544
9362 ไปราชการ บก.อก. 44/2545 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 458 ครั้ง] 24 ม.ค.2545
9361 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บก.อก. 44/2546 มอบหมายอำนาจการอนุญาตให้ใช้อาคารสถานที่ของหน่วยงานในสังกัด กองบัญชาการศึกษา [1 แผ่น อ่าน 401 ครั้ง] 30 ม.ค.2546
9360 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 44/2547 ตั้งกองอำนวยการฝึกอบรม และแต่งตั้งอาจารย์ - ครู หลักสูตรการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม เพื่อพัฒนาข้าราชการตำรวจ ประจำปีงบประมาณ 2547 กองกำกับการโรงเรียนตำรวจภูธร 9 [5 แผ่น อ่าน 404 ครั้ง] 23 ม.ค.2547
9359 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน ฝรก. 44/2548 แต่งตั้งคณะทำงานปรับปรุงอาคารสถานที่ กองบัญชาการศึกษา [2 แผ่น อ่าน 380 ครั้ง] 31 ม.ค.2548
9358 เข้ารับการฝึกอบรม ว.ตร. 44/2549 ให้ข้าราชการตำรวจเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรสารวัตร รุ่นที่ 90 [12 แผ่น อ่าน 387 ครั้ง] 27 ก.พ.2549
9357 ไปราชการ บก.อก. 44/2550 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 410 ครั้ง] 06 มี.ค.2550
9356 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ กอจ. 44/2551 ตั้งกองอำนวยการสัมมนาและแต่งตั้งคณะดำเนินการโครงการสัมมนาผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ [5 แผ่น อ่าน 447 ครั้ง] 15 ก.พ.2551
รวม 10355 รายการ 33406 หน้า รายการต่อหน้า

เลือกหน้า : 

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52]

หน้าที่ 5  

กองบัญชาการศึกษา สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
พัฒนาระบบโดย : พ.ต.อ.อัครินทร์ สุขเษม ร่วมกับ นักศึกษาฝึกงาน ม.อีสเทิร์นเอเชีย ภาคการศึกษา 2553