<สำหรับจัดการระบบ>  USERNAME:     PASSWORD:  

ระบบสารสนเทศ บช.ศ.

     
หน่วยงานผู้ออกคำสั่ง :   กลุ่มคำสั่ง :
ช่วง วดป.ออกคำสั่ง :  -   เลขที่คำสั่ง :  /
ส่วนของข้อความในชื่อเรื่อง :   

ปี พ.ศ.ที่ออกคำสั่ง :

[จัดเรียงข้อมูลโดยคลิกที่ชื่อคอลัมน์ คลิกซ้ำ=สลับระหว่างน้อย<->มาก    คลิกที่เลขที่คำสั่ง หรือ ชื่อเรื่อง เพื่อดูรายละเอียด]

หน้า : 5/52
รวม 10356 รายการ 33407 หน้า รายการต่อหน้า

เลือกหน้า : 

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52]

หน้าที่ 5  

ลำดับ กลุ่มคำสั่ง หน่วยงาน คำสั่งที่ ชื่อเรื่อง ลงวันที่
9556 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ ว.ตร. 35/2551 แต่งตั้งวิทยากรโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรการฝึกอบรมของสถาบันพัฒนาข้าราชการตำรวจ [2 แผ่น อ่าน 358 ครั้ง] 04 ก.พ.2551
9555 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บช.ศ. 35/2552 แต่งตั้งวิทยากรโครงการสัมมนาผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ [1 แผ่น อ่าน 519 ครั้ง] 06 ก.พ.2552
9554 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บช.ศ. 35/2554 ให้ข้าราชการตำรวจเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรผู้กำกับการ รุ่นที่ 77 และ 78 [13 แผ่น อ่าน 333 ครั้ง] 21 ก.พ.2554
9553 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 35/2555 แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือก ตรวจสอบความรู้ความสามารถ ความประพฤติ สมรรถภาพร่างกายและจิตใจของผู้ทำหน้าที่ปกครองโรงเรียน [1 แผ่น อ่าน 364 ครั้ง] 02 ก.พ.2555
9552 ไปราชการ ฝรก. 35/2557 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 255 ครั้ง] 07 ก.พ.2557
9551 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บช.ศ. 35/2557 แต่งตั้งยศ และบรรจุแต่งตั้งผู้ได้รับการคัดเลือกเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน [2 แผ่น อ่าน 361 ครั้ง] 05 ก.พ.2557
9550 เลื่อนขั้นเงินเดือน บก.อก. 35/2557 เลื่อนเงินเดือนข้าราชการตำรวจ [1 แผ่น อ่าน 293 ครั้ง] 17 ก.ค.2557
9549 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บก.อก. 36/2534 บรรจุและแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ [57 แผ่น อ่าน 698 ครั้ง] 31 ม.ค.2534
9548 ไปราชการ บก.อก. 36/2535 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [2 แผ่น อ่าน 440 ครั้ง] 30 ม.ค.2535
9547 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บก.อก. 36/2537 บรรจุและแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ [101 แผ่น อ่าน 451 ครั้ง] 28 ม.ค.2537
9546 สอบ,สืบ,วินัย,ลงทัณฑ์ บช.ศ. 36/2538 ไล่ข้าราชการตำรวจออกจากราชการ [2 แผ่น อ่าน 571 ครั้ง] 24 ม.ค.2538
9545 ไปราชการ บก.อก. 36/2540 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 435 ครั้ง] 24 ม.ค.2540
9544 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บก.อก. 36/2541 กำหนดรายชื่อข้าราชการตำรวจปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาสถานที่ราชการและเวรประชาสัมพันธ์ บช.ศ [11 แผ่น อ่าน 461 ครั้ง] 23 ม.ค.2541
9543 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 36/2542 แต่งตั้งอาจารย์และครู หลักสูตรการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม เพื่อพัฒนาข้าราชการตำรวจ ประจำปีงบประมาณ 2542 กองกำกับการโรงเรียนตำรวจภูธร 7 [3 แผ่น อ่าน 519 ครั้ง] 15 ม.ค.2542
9542 ไปราชการ บก.อก. 36/2543 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 435 ครั้ง] 21 ม.ค.2543
9541 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 36/2544 แต่งตั้งอาจารย์และครูหลักสูตรการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม เพื่อพัฒนาข้าราชการตำรวจ ประจำปีงบประมาณ 2544 กองกำกับการโรงเรียนตำรวจภูธร 6 [5 แผ่น อ่าน 450 ครั้ง] 19 ม.ค.2544
9540 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บก.อก. 36/2545 แต่งตั้งอนุกรรมการและเจ้าหน้าที่ดำเนินการเลือกตำแหน่งของผู้สอบคัดเลือกได้สำรอง เพื่อบรรจุเข้าเป็นนักเรียนพลตำรวจ ประจำปี 2545 แทนในอัตราที่ขาดจำนวน [2 แผ่น อ่าน 432 ครั้ง] 23 ม.ค.2545
9539 ไปราชการ บก.อก. 36/2546 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 424 ครั้ง] 27 ม.ค.2546
9538 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 36/2547 ตั้งกองอำนวยการฝึกอบรม และแต่งตั้งอาจารย์ - ครู หลักสูตรการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม เพื่อพัฒนาข้าราชการตำรวจ ประจำปีงบประมาณ 2547 กองกำกับการโรงเรียนตำรวจนครบาล [5 แผ่น อ่าน 419 ครั้ง] 23 ม.ค.2547
9537 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 36/2548 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเจ้าหน้าที่พิจารณาคุณสมบัติและภาคความเหมาะสมกับตำแหน่งในการรับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเข้ารับราชการตำรวจ [5 แผ่น อ่าน 445 ครั้ง] 20 ม.ค.2548
9536 ไปราชการ กอจ. 36/2549 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 461 ครั้ง] 21 ก.พ.2549
9535 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ ว.ตร. 36/2550 แต่งตั้ง อาจารย์ - ครู หลักสูตรการปรับพื้นฐานยุทธวิธีตำรวจ ระดับครูฝึก ประจำปีงบประมาณ 2550 (เพิ่มเติม ครั้งที่ 2) [1 แผ่น อ่าน 426 ครั้ง] 21 ก.พ.2550
9534 เลื่อนขั้นเงินเดือน บก.อก. 36/2551 เลื่อนเงินเดือนข้าราชการตำรวจ [1 แผ่น อ่าน 431 ครั้ง] 06 ก.พ.2551
9533 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 36/2552 แต่งตั้งวิทยากรโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในการใช้อาวุธปืนและการยิงปืนของข้าราชการตำรวจกองบัญชาการศึกษา [1 แผ่น อ่าน 373 ครั้ง] 10 ก.พ.2552
9532 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 36/2553 เปลี่ยนประธานกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง [1 แผ่น อ่าน 464 ครั้ง] 04 ก.พ.2553
9531 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 36/2554 แต่งตั้งคณะผู้ตรวจราชการประจำปี 2554 [2 แผ่น อ่าน 305 ครั้ง] 21 ก.พ.2554
9530 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 36/2555 แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือก ตรวจสอบความรู้ความสามารถ ความประพฤติ สมรรถภาพร่างกายและจิตใจของผู้ทำหน้าที่ปกครองโรงเรียน [2 แผ่น อ่าน 431 ครั้ง] 03 ก.พ.2555
9529 - บช.ศ. 36/2557 กำหนดรายชื่อข้าราชการตำรวจปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ กองบัญชาการศึกษา ระหว่างวันที่ ๑๒ - ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ [1 แผ่น อ่าน 319 ครั้ง] 10 ก.พ.2557
9528 - บก.อก. 36/2557 แก้ไขคำสั่งให้ข้าราชการตำรวจได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว [6 แผ่น อ่าน 321 ครั้ง] 17 ก.ค.2557
9527 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บก.อก. 37/2534 บรรจุและแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ [57 แผ่น อ่าน 660 ครั้ง] 31 ม.ค.2534
9526 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บก.อก. 37/2537 บรรจุแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ [101 แผ่น อ่าน 450 ครั้ง] 28 ม.ค.2537
9525 เข้ารับการฝึกอบรม บก.อก. 37/2539 การอบรมหลักสูตรการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม เพื่อพัฒนาเข้ราชการตำรวจชั้นประทวนและพลเรือน ประจำปี 2539 [2 แผ่น อ่าน 465 ครั้ง] 25 ม.ค.2539
9524 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 37/2540 แต่งตั้งอาจราย์และคูร หลักสูตรผู้ช่วยพนักงานสอบสวน เพื่อพัฒนาข้าราชการตำรวจชั้นประทวนและพลตำรวจ ประจำปีงบประมาณ 2540 [3 แผ่น อ่าน 484 ครั้ง] 27 ม.ค.2540
9523 ไปราชการ บก.อก. 37/2541 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 503 ครั้ง] 23 ม.ค.2541
9522 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน ว.ตร. 37/2542 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลเกี่ยวกับความประพฤติ ระเบียบวินัย บุคลิกลักษณะ และความเหมาะสมที่ได้รับการพิจารณาแต่งตั้งดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ของผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรสารวัตร รุ่นที่ 55 [2 แผ่น อ่าน 510 ครั้ง] 15 ม.ค.2542
9521 ไปราชการ บก.อก. 37/2543 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 503 ครั้ง] 21 ม.ค.2543
9520 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 37/2544 แต่งตั้งอาจารย์และครูหลักสูตรการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม เพื่อพัฒนาข้าราชการตำรวจ ประจำปีงบประมาณ 2544 กองกำกับการโรงเรียนตำรวจภูธร 5 [4 แผ่น อ่าน 401 ครั้ง] 19 ม.ค.2544
9519 ไปราชการ บก.อก. 37/2545 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 384 ครั้ง] 24 ม.ค.2545
9518 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บก.อก. 37/2546 กำหนดรายชื่อข้าราชการตำรวจปฏิบัติหน้าที่ เวรรักษาการณ์ และเวรประชาสัมพันธ์ กองบัญชาการศึกษา [11 แผ่น อ่าน 392 ครั้ง] 27 ม.ค.2546
9517 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 37/2547 ตั้งกองอำนวยการฝึกอบรมและแต่งตั้งอาจารย์ - ครู หลักสูตรการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม เพื่อพัฒนาข้าราชการตำรวจ ประจำปีงบประมาณ 2547 กองกำกับการโรงเรียนตำรวจภูธร 1 [5 แผ่น อ่าน 361 ครั้ง] 23 ม.ค.2547
9516 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ ว.ตร. 37/2548 แต่งตั้งอาจารย์และครูผู้สอนในหลักสูตรสารวัตร รุ่นที่ 84 เพิ่มเติม [2 แผ่น อ่าน 460 ครั้ง] 21 ม.ค.2548
9515 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 37/2549 แต่งตั้งผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (Chief Information Office : CIO) ของ กองบัญชาการศึกษา [1 แผ่น อ่าน 431 ครั้ง] 21 ก.พ.2549
9514 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 37/2550 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและอนุมัติเบิกจ่ายเงินนอกงบประมาณในการสอบแข่งขันบุคคลเข้าป็นนักเรียนนายสิบตำรวจประจำปี 2550 [2 แผ่น อ่าน 359 ครั้ง] 22 ก.พ.2550
9513 เลื่อนขั้นเงินเดือน บก.อก. 37/2551 เลื่อนเงินเดือนข้าราชการตำรวจ [1 แผ่น อ่าน 435 ครั้ง] 06 ก.พ.2551
9512 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 37/2552 ตั้งกองอำนวยการและคณะทำงานโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในการใช้อาวุธปืนและการยิงปืนของข้าราชการตำรวจกองบัญชาการศึกษา [4 แผ่น อ่าน 404 ครั้ง] 10 ก.พ.2552
9511 ไปราชการ บก.อก. 37/2553 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 385 ครั้ง] 10 ก.พ.2553
9510 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 37/2554 แต่งตั้งคณะผู้ตรวจราชการประจำปี 2554 [2 แผ่น อ่าน 302 ครั้ง] 21 ก.พ.2554
9509 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 37/2555 แต่งตั้งผู้ตรวจสอบรายการรับจ่ายเงินของกองบัญชาการศึกษา [1 แผ่น อ่าน 331 ครั้ง] 03 ก.พ.2555
9508 - บก.อก. 37/2557 ให้ข้าราชการตำรวจได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว [3 แผ่น อ่าน 288 ครั้ง] 17 ก.ค.2557
9507 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 37/2557 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับการจ้างตรวจสภาพ ซ่อมรถจักรยานยนต์ราชการ โดยวิธีตกลงราคา [1 แผ่น อ่าน 340 ครั้ง] 11 ก.พ.2557
9506 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บก.อก. 38/2534 บรรจุและแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ [61 แผ่น อ่าน 632 ครั้ง] 31 ม.ค.2534
9505 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บก.อก. 38/2536 บรรจุและแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ [97 แผ่น อ่าน 431 ครั้ง] 01 ก.พ.2536
9504 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บก.อก. 38/2537 บรรจุและแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ [112 แผ่น อ่าน 527 ครั้ง] 26 ม.ค.2537
9503 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 38/2539 แต่งตั้งอาจารย์และคูร หลักสูตรการป้องกันปราบปรามอาชญกรรม เพือพัฒนาข้าราชการตำรวจชั้นประทวน และพลตำรวจ ประจำปี 2539 [3 แผ่น อ่าน 487 ครั้ง] 25 ม.ค.2539
9502 ไปราชการ บก.อก. 38/2540 ให้ข้าราชการตำรวจช่วยราชการ [1 แผ่น อ่าน 464 ครั้ง] 27 ม.ค.2540
9501 ไปราชการ บก.อก. 38/2541 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [2 แผ่น อ่าน 540 ครั้ง] 26 ม.ค.2541
9500 เข้ารับการฝึกอบรม ว.ตร. 38/2542 ให้ข้าราชการตำรวจเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรสืบสวนคดีอาญา รุ่นที่ 69 [5 แผ่น อ่าน 445 ครั้ง] 15 ม.ค.2542
9499 ไปราชการ บก.อก. 38/2543 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 496 ครั้ง] 21 ม.ค.2543
9498 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 38/2544 แต่งตั้งอาจารย์และครูหลักสูตรการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม เพื่อพัฒนาข้าราชการตำรวจ ประจำปีงบประมาณ 2544 กองกำกับการโรงเรียนตำรวจภูธร 3 [5 แผ่น อ่าน 467 ครั้ง] 19 ม.ค.2544
9497 ไปราชการ บก.อก. 38/2545 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 417 ครั้ง] 24 ม.ค.2545
9496 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 38/2546 ตั้งกองอำนวยการฝึกอบรมและแต่งตั้ง ครู-อจารย์ ในการฝึกอบรมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต เพื่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ของนักเรียนพลตำรวจ รุ่นที่ 54 กองกำกับการโรงเรียนตำรวจภูธร [2 แผ่น อ่าน 407 ครั้ง] 28 ม.ค.2546
9495 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 38/2547 ตั้งกองอำนวยการฝึกอบรมและแต่งตั้งอาจารย์ - ครู หลักสูตรการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม เพื่อพัฒนาข้าราชการตำรวจ ประจำปีงบประมาณ 2547 กองกำกับการโรงเรียนตำรวจภูธร 2 [5 แผ่น อ่าน 375 ครั้ง] 23 ม.ค.2547
9494 เข้ารับการฝึกอบรม บก.อก. 38/2548 แก้ไขระยะเวลาการฝึกอบรมหลักสูตรการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมเพื่อพัฒนาข้าราชการตำรวจ ประจำปีงบประมาณ 2548 ของ กองกำกับการโรงเรียนตำรวจนครบาล, กองกำกับการโรงเรียนตำรวจภูธร 1-9 [1 แผ่น อ่าน 359 ครั้ง] 25 ม.ค.2548
9493 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 38/2549 แต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ของ กองบัญชาการศึกษา [2 แผ่น อ่าน 387 ครั้ง] 21 ก.พ.2549
9492 ไปราชการ บก.อก. 38/2550 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [2 แผ่น อ่าน 393 ครั้ง] 23 ก.พ.2550
9491 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน กอจ. 38/2551 แต่งตั้งคณะทำงานประสานสถาบันการศึกษาเพื่อกำหนดแนวทางการพัฒนาหลักสูตรของกองบัญชาการศึกษา (เพิ่มเติม) [1 แผ่น อ่าน 409 ครั้ง] 08 ก.พ.2551
9490 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 38/2552 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกข้าราชการตำรวจเพื่อเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรสารวัตรในสังกัด กองบัญชาการศึกษา [2 แผ่น อ่าน 401 ครั้ง] 11 ก.พ.2552
9489 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 38/2553 ตั้งอนุกรรมการและเจ้าหน้าที่ดำเนินการรับสมัครในการรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิปริญญาตรี เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน พ.ศ.2553 [6 แผ่น อ่าน 482 ครั้ง] 10 ก.พ.2553
9488 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 38/2553 แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติราชการ กองบังคับการอำนวยการ กองบัญชาการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔ [1 แผ่น อ่าน 368 ครั้ง] 10 ก.พ.2553
9487 เลื่อนขั้นเงินเดือน บช.ศ. 38/2554 เลื่อนเงินเดือนข้าราชการตำรวจ [2 แผ่น อ่าน 346 ครั้ง] 21 ก.พ.2554
9486 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 38/2555 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเงินทดลองราชการ [1 แผ่น อ่าน 326 ครั้ง] 03 ก.พ.2555
9485 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 38/2557 แต่งตั้งคณะทำงานกำหนดหลักเกณฑ์ แนวทาง วิธีการ และรูปแบบ การจัดสรรเงินรางวัลประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ ของ กองบัญชาการศึกษา [2 แผ่น อ่าน 346 ครั้ง] 12 ก.พ.2557
9484 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน ฝรก. 38/2557 แต่่งตั้งคณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) และร่างเอกสารการประกวดราคา [2 แผ่น อ่าน 277 ครั้ง] 11 ก.พ.2557
9483 - บก.อก. 38/2557 ถอนชื่อออกจากคำสั่งให้ข้าราชการตำรวจได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว [3 แผ่น อ่าน 292 ครั้ง] 17 ก.ค.2557
9482 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บช.ศ. 38/2559 แต่งตั้งยศ และบรรจุแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้เข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน [9 แผ่น อ่าน 246 ครั้ง] 15 ก.พ.2559
9481 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บก.อก. 39/2534 บรรจุและแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ [53 แผ่น อ่าน 705 ครั้ง] 31 ม.ค.2534
9480 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บก.อก. 39/2536 บรรจุและแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ [88 แผ่น อ่าน 441 ครั้ง] 01 ก.พ.2536
9479 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บก.อก. 39/2537 บรรจุและแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ [102 แผ่น อ่าน 481 ครั้ง] 01 ก.พ.2537
9478 เลื่อนขั้นเงินเดือน บก.อก. 39/2539 เลื่อนชั้นและอัตราเงินเดือนข้าราชการตำรวจ [3 แผ่น อ่าน 456 ครั้ง] 25 ม.ค.2539
9477 ไปราชการ บก.อก. 39/2540 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 448 ครั้ง] 27 ม.ค.2540
9476 ไปราชการ บก.อก. 39/2542 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 444 ครั้ง] 15 ม.ค.2542
9475 ไปราชการ บก.อก. 39/2543 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 432 ครั้ง] 21 ม.ค.2543
9474 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 39/2544 แต่งตั้งอาจารย์และครูหลักสูตรการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม เพื่อพัฒนาข้าราชการตำรวจ ประจำปีงบประมาณ 2544 กองกำกับการโรงเรียนตำรวจนครบาล [3 แผ่น อ่าน 407 ครั้ง] 19 ม.ค.2544
9473 ไปราชการ บก.อก. 39/2545 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 414 ครั้ง] 24 ม.ค.2545
9472 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บก.อก. 39/2546 ให้ใช้แผนปฎิบัติการ ประจำปี 2546 ของ กองบัญชาการศึกษา [1 แผ่น อ่าน 427 ครั้ง] 28 ม.ค.2546
9471 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 39/2547 ตั้งกองอำนวยการฝึกอบรมและแต่งตั้งอาจารย์ - ครู หลักสูตรการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม เพื่อพัฒนาข้าราชการตำรวจ ประจำปีงบประมาณ 2547 กองกำกับการโรงเรียนตำรวจภูธร 4 [6 แผ่น อ่าน 413 ครั้ง] 23 ม.ค.2547
9470 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 39/2548 แต่งตั้งอาจารย์ผู้สอนหลักสูตรสารวัตร รุ่นที่ 85 (กองกำกับการโรงเรียนตำรวจภูธร 7) ประจำปีงบประมาณ 2548 (เพิ่มเติม) [1 แผ่น อ่าน 379 ครั้ง] 26 ม.ค.2548
9469 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ ว.ตร. 39/2549 แต่งตั้งอาจารย์และครูผู้สอนในหลักสูตรผุ้กำกับการ รุ่นที่ 53 เพิ่มเติมครั้งที่ 2 [2 แผ่น อ่าน 393 ครั้ง] 22 ก.พ.2549
9468 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บก.อก. 39/2550 กำหนดรายชื่อข้าราชการตำรวจปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ กองบัญชาการศึกษา ประจำเดือน มีนาคม 2550 [8 แผ่น อ่าน 378 ครั้ง] 26 ก.พ.2550
9467 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 39/2551 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำโครงการอนุรักษ์พลังงานการใช้พลังงานทดแทน [2 แผ่น อ่าน 431 ครั้ง] 08 ก.พ.2551
9466 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ ว.ตร. 39/2552 แต่งตั้งอาจารย์และครูผู้สอนในหลักสูตรสารวัตร รุ่นที่ 97-99 [11 แผ่น อ่าน 447 ครั้ง] 12 ก.พ.2552
9465 เข้ารับการฝึกอบรม ว.ตร. 39/2553 ให้ข้าราชการตำรวจเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรผู้กำกับการ รุ่นที่ 70 [11 แผ่น อ่าน 414 ครั้ง] 12 ก.พ.2553
9464 ให้รับเงินเดือน,ค่าตอบแทน บช.ศ. 39/2554 ให้ข้าราชการตำรวจระดับ ผู้กำกับการ หรือผู้ดำรงตำแหน่งเทียบเท่าขึ้นไปได้รับเงินค่าตอบแทนรายเดือนนอกเหนือจากเงินเดือน [3 แผ่น อ่าน 428 ครั้ง] 21 ก.พ.2554
9463 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 39/2555 แต่งตั้งกรรมการเก็บรักษาเงินของ กองบัญชาการศึกษา [1 แผ่น อ่าน 393 ครั้ง] 03 ก.พ.2555
9462 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บช.ศ. 39/2556 ให้ข้าราชการตรวจปฏิบัติหน้าที่ราชการ [1 แผ่น อ่าน 362 ครั้ง] 22 มี.ค.2556
9461 ไปราชการ ฝรก. 39/2557 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 261 ครั้ง] 11 ก.พ.2557
9460 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บช.ศ. 39/2557 แต่งตั้งว่าที่ยศตำรวจชั้นสัญญาบัตร [1 แผ่น อ่าน 375 ครั้ง] 12 ก.พ.2557
9459 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บก.อก. 40/2534 บรรจุและแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ [40 แผ่น อ่าน 601 ครั้ง] 31 ม.ค.2534
9458 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บก.อก. 40/2536 บรรจุและแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ [81 แผ่น อ่าน 482 ครั้ง] 01 ก.พ.2536
9457 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บก.อก. 40/2537 บรรจุและแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ [102 แผ่น อ่าน 509 ครั้ง] 28 ม.ค.2537
9456 เลื่อนขั้นเงินเดือน บก.อก. 40/2539 เลื่อนชั้นและอัตราเงินเดือนข้าราชการตำรวจ [1 แผ่น อ่าน 435 ครั้ง] 25 ม.ค.2539
9455 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บก.อก. 40/2540 แต่งตั้งอนุกรรมการและเจ้าหน้าที่ดำเนินการจักให้ผู้คัดเลือกได้สำรองรวม เลือกบรรจุเข้าเป็น นตพ. ประจำปี 2540 [4 แผ่น อ่าน 515 ครั้ง] 27 ม.ค.2540
9454 เลื่อนขั้นเงินเดือน บก.อก. 40/2541 เลื่อนขั้นและอัตราเงินเดือนข้าราชการตำรวจ [2 แผ่น อ่าน 472 ครั้ง] 28 ม.ค.2541
9453 ไปราชการ บก.อก. 40/2542 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 462 ครั้ง] 15 ม.ค.2542
9452 ไปราชการ บก.อก. 40/2543 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 436 ครั้ง] 21 ม.ค.2543
9451 ไปราชการ บก.อก. 40/2545 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 469 ครั้ง] 24 ม.ค.2545
9450 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 40/2546 ตั้งกองอำนวยการฝึกอบรมและแต่งตั้ง ครู-อจารย์ ในการฝึกอบรมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต เพื่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ของนักเรียนพลตำรวจ รุ่นที่ 13 กองกำกับการโรงเรียนตำรวจภูธร1 [2 แผ่น อ่าน 400 ครั้ง] 30 ม.ค.2546
9449 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 40/2547 ตั้งกองอำนวยการฝึกอบรม และแต่งตั้งอาจารย์ - ครู หลักสูตรการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม เพื่อพัฒนาข้าราชการตำรวจ ประจำปีงบประมาณ 2547 กองกำกับการโรงเรียนตำรวจภูธร 5 [5 แผ่น อ่าน 467 ครั้ง] 23 ม.ค.2547
9448 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ ว.ตร. 40/2548 แต่งตั้งอาจารย์และครูผู้สอนในหลักสูตรการสืบสวนคดีอาญา รุ่นที่ 81 เพิ่มเติม [2 แผ่น อ่าน 395 ครั้ง] 27 ม.ค.2548
9447 ไปราชการ ฝรก. 40/2549 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 406 ครั้ง] 22 ก.พ.2549
9446 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ ว.ตร. 40/2550 แต่งตั้งอาจารย์และครูผู้สอนในหลักสูตรฝ่ายอำนวยการตำรวจ รุ่นที่ 28 เพิ่มเติม เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 [1 แผ่น อ่าน 372 ครั้ง] 27 ก.พ.2550
9445 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ ว.ตร. 40/2551 แต่งตั้งวิทยากรโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรการฝึกอบรมของสถาบันพัฒนาข้าราชการตำรวจเพิ่มเติม [1 แผ่น อ่าน 401 ครั้ง] 11 ก.พ.2551
9444 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ ว.ตร. 40/2552 แต่งตั้งอาจารย์และครูผู้สอนในหลักสูตรผู้กำกับการรุ่นที่ 64-67 เพิ่มเติม ครั้งที่ 4 [2 แผ่น อ่าน 383 ครั้ง] 12 ก.พ.2552
9443 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บก.อก. 40/2553 กำหนดรายชื่อข้าราชการตำรวจปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ กองบัญชาการศึกษา ระหว่างวันที่ 16-18 กุมภาพันธ์ 2553 [1 แผ่น อ่าน 429 ครั้ง] 15 ก.พ.2553
9442 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บช.ศ. 40/2554 แต่งตั้งอาจารย์และครูผู้สอนหลักสูตร การฝึกอบรมข้าราชการตำรวจชั้นประทวน ยศดาบตำรวจ หรือ จ่าสิบตำรวจ เพื่อแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร กลุ่มสายงานป้องกันปราบปราม "กอร.(ปป)" ประจำปีงบประมาณ 2554 [6 แผ่น อ่าน 365 ครั้ง] 21 ก.พ.2554
9441 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 40/2555 แต่งตั้งคณะกรรมการประชาสัมพันธ์ [2 แผ่น อ่าน 335 ครั้ง] 06 ก.พ.2555
9440 - ฝรก. 40/2557 การจัดเวรยามประจำสถานที่ราชการ [1 แผ่น อ่าน 346 ครั้ง] 12 ก.พ.2557
9439 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บช.ศ. 40/2557 ให้ข้าราชการตำรวจปฏิบัติหน้าที่ราชการ [1 แผ่น อ่าน 366 ครั้ง] 12 ก.พ.2557
9438 - บช.ศ. 40/2558 ให้ใช้แผนปฏิบัติการชุมชนสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของประชาชนประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ ของ กองบัญชาการศึกษา [1 แผ่น อ่าน 307 ครั้ง] 30 ม.ค.2558
9437 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บก.อก. 41/2534 บรรจุและแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ [30 แผ่น อ่าน 626 ครั้ง] 31 ม.ค.2534
9436 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บก.อก. 41/2536 บรรจุและแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ [80 แผ่น อ่าน 514 ครั้ง] 01 ก.พ.2536
9435 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 41/2537 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับสิ่งของหลวง [2 แผ่น อ่าน 382 ครั้ง] 28 ม.ค.2537
9434 เลื่อนขั้นเงินเดือน บก.อก. 41/2539 เลื่อนชั้นและอัตราเงินเดือนข้าราชการตำรวจ [1 แผ่น อ่าน 455 ครั้ง] 25 ม.ค.2539
9433 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 41/2540 การแต่งตั้งคณะผู้รับผิดชอบและอาจารย์ผู้บรรยายในการศึกษาอบรม หลัดสตูรการสืบสวนคดีอาญา รุ่นที่ 66 [8 แผ่น อ่าน 670 ครั้ง] 28 ม.ค.2540
9432 เลื่อนขั้นเงินเดือน บก.อก. 41/2541 เลื่อนขั้นและอัตราเงินเดือนข้าราชการตำรวจ [2 แผ่น อ่าน 444 ครั้ง] 28 ม.ค.2541
9431 ไปราชการ บก.อก. 41/2542 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการวิจัยประเมินผลกระบวนการฝึกอบรม หลักสูตรสำหรับฝึกอบรมพลตำรวจ [1 แผ่น อ่าน 397 ครั้ง] 15 ม.ค.2542
9430 ไปราชการ บก.อก. 41/2543 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 411 ครั้ง] 21 ม.ค.2543
9429 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 41/2544 แต่งตั้งอาจารย์และครูหลักสูตรการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม เพื่อพัฒนาข้าราชการตำรวจ ประจำปีงบประมาณ 2544 กองกำกับการโรงเรียนตำรวจภูธร 9 [5 แผ่น อ่าน 410 ครั้ง] 19 ม.ค.2544
9428 ไปราชการ บก.อก. 41/2545 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 387 ครั้ง] 24 ม.ค.2545
9427 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 41/2546 ตั้งกองอำนวยการฝึกอบรมและแต่งตั้ง ครู-อจารย์ ในการฝึกอบรมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต เพื่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ของนักเรียนพลตำรวจ รุ่นที่ 19 กองกำกับการโรงเรียนตำรวจภูธร 8 [3 แผ่น อ่าน 368 ครั้ง] 30 ม.ค.2546
9426 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 41/2547 ตั้งกองอำนวยการฝึกอบรมและแต่งตั้งอาจารย์ - ครู หลักสูตรการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม เพื่อพัฒนาข้าราชการตำรวจ ประจำปีงบประมาณ 2547 กองกำกับการโรงเรียนตำรวจภูธร 6 [4 แผ่น อ่าน 350 ครั้ง] 23 ม.ค.2547
9425 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ ฝรก. 41/2548 กำหนดรายชื่อข้าราชการตำรวจปฏิบัติหน้าที่ เวรรักษาการณ์ และประชาสัมพันธ์ กองบัญชาการศึกษา [11 แผ่น อ่าน 337 ครั้ง] 28 ม.ค.2548
9424 ไปราชการ บก.อก. 41/2549 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [2 แผ่น อ่าน 336 ครั้ง] 23 ก.พ.2549
9423 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ ว.ตร. 41/2550 แต่งตั้งอาจารย์และครูผู้สอนในหลักสูตรสารวัตรรุ่นที่ 93-94 เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 [1 แผ่น อ่าน 342 ครั้ง] 27 ก.พ.2550
9422 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 41/2551 แต่งตั้งวิทยากรโครงการอบรมการทำบัญชีครัวเรือน กองบัญชาการศึกษา [1 แผ่น อ่าน 356 ครั้ง] 11 ก.พ.2551
9421 ไปราชการ บช.ศ. 41/2552 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [2 แผ่น อ่าน 500 ครั้ง] 17 ก.พ.2552
9420 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บก.อก. 41/2553 แต่งตั้งข้าราชการตำรวจ [3 แผ่น อ่าน 441 ครั้ง] 15 ก.พ.2553
9419 ไปราชการ บช.ศ. 41/2554 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [2 แผ่น อ่าน 367 ครั้ง] 22 ก.พ.2554
9418 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 41/2555 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับเสื้อเกราะอ่อนป้องกันกระสุนปืน แบบงานป้องกันปราบปราม [1 แผ่น อ่าน 340 ครั้ง] 08 ก.พ.2555
9417 - บช.ศ. 41/2557 แต่งตั้งคณะวิทยากรในโครงการสัมมนาผู้นำหน่วยระดับหัวหน้าสถานีตำรวจที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ [2 แผ่น อ่าน 278 ครั้ง] 13 ก.พ.2557
9416 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บช.ศ. 41/2558 แต่งตั้งว่าที่ยศ และแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ [2 แผ่น อ่าน 361 ครั้ง] 30 ม.ค.2558
9415 สอบ,สืบ,วินัย,ลงทัณฑ์ บก.อก. 42/2534 ลงทัณฑ์ข้าราชการตำรวจ [2 แผ่น อ่าน 573 ครั้ง] 31 ม.ค.2534
9414 สอบ,สืบ,วินัย,ลงทัณฑ์ บช.ศ. 42/2537 เปลี่ยนแปลงประธานกรรมการสอบสวนข้าราชการตำรวจ [1 แผ่น อ่าน 414 ครั้ง] 28 ม.ค.2537
9413 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 42/2539 แต่งตั้งอนุกรรมการและเจ้าหน้าที่ดำเนินการให้ผู้คัดเลือได้สำรองเลือกบรรจุแต่งตั้งเข้าเป็นนักเรียนพลตำรวจที่ขาดจำนวนและรับรายงานตัวผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) เข้ารับราชการตำรวจ [5 แผ่น อ่าน 440 ครั้ง] 25 ม.ค.2539
9412 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บก.อก. 42/2540 กำหนดรายชื่อข้าราชการตำรวจปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาสถานที่ราชการและเวรประชาสัมพันธ์ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2540 [9 แผ่น อ่าน 464 ครั้ง] 28 ม.ค.2540
9411 เลื่อนขั้นเงินเดือน บก.อก. 42/2541 เลื่อนขั้นและอัตราเงินเดือนข้าราชการตำรวจ [1 แผ่น อ่าน 428 ครั้ง] 28 ม.ค.2541
9410 ไปราชการ บก.อก. 42/2543 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 382 ครั้ง] 21 ม.ค.2543
9409 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 42/2544 ตั้งกองอำนวยการฝึกอบรมและแต่งตั้งครูอาจารย์ ในการฝึกอบรมตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของข้าราชการตำรวจ หลักสูตรนักเรียนพลตำรวจ รุ่นที่ 11 กองกำกับการโรงเรียนตำรวจภูธร 1 [2 แผ่น อ่าน 415 ครั้ง] 19 ม.ค.2544
9408 ไปราชการ บก.อก. 42/2545 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 408 ครั้ง] 24 ม.ค.2545
9407 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 42/2546 แต่งตั้งครูฝึกหลักสูตรการฝึกอบรมครูฝึกยุทธวิธีตำรวจ ขั้นพื้นฐาน รุ่นที่ 1-4 ประจำปี 2546 (เพิ่มเติม) [1 แผ่น อ่าน 423 ครั้ง] 30 ม.ค.2546
9406 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 42/2547 ตั้งกองอำนวยการฝึกอบรมและแต่งตั้งอาจารย์ - ครู หลักสูตรการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม เพื่อพัฒนาข้าราชการตำรวจ ประจำปีงบประมาณ 2547 กองกำกับการโรงเรียนตำรวจภูธร 7 [6 แผ่น อ่าน 360 ครั้ง] 23 ม.ค.2547
9405 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 42/2548 แต่งตั้งอนุกรรมการและเจ้าหน้าที่ตรวจกระดาษคำตอบซ้ำในการสอบแข่งขันบุคคลเข้ารับราชการตำรวจ [4 แผ่น อ่าน 358 ครั้ง] 28 ม.ค.2548
9404 ไปราชการ ฝรก. 42/2549 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 382 ครั้ง] 24 ก.พ.2549
9403 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ ฝรก. 42/2550 ตั้งกองอำนวยการฝึกอบรม และแต่งตั้งครู - อาจารย์ หลักสูตรนักเรียนนายสิบตำรวจ ภาคบูรณาการปฏิบัติ ของนักเรียนนายสิบตำรวจ รุ่นที่ 2 ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจกลาง [2 แผ่น อ่าน 392 ครั้ง] 02 มี.ค.2550
9402 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 42/2551 แต่งตั้งวิทยากรโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในการใช้อาวุธและการยิงปืนของข้าราชการตำรวจกองบัญชาการศึกษา [1 แผ่น อ่าน 347 ครั้ง] 15 ก.พ.2551
9401 ให้รับเงินเดือน,ค่าตอบแทน บก.อก. 42/2552 ให้ข้าราชการตำรวจได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว [2 แผ่น อ่าน 402 ครั้ง] 17 ก.พ.2552
9400 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บก.อก. 42/2553 แต่งตั้งว่าที่ยศตำรวจชั้นสัญญาบัตร [2 แผ่น อ่าน 446 ครั้ง] 15 ก.พ.2553
9399 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 42/2554 แต่งตั้งคณะผู้ตรวจราชการประจำปี 2554 [2 แผ่น อ่าน 407 ครั้ง] 23 ก.พ.2554
9398 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บช.ศ. 42/2555 ให้ข้าราชการตำรวจปฏิบัติหน้าที่ราชการ [1 แผ่น อ่าน 328 ครั้ง] 09 ก.พ.2555
9397 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บช.ศ. 42/2556 แต่งตั้งว่าที่ยศตำรวจชั้นสัญญาบัตร [1 แผ่น อ่าน 369 ครั้ง] 12 ก.พ.2556
9396 - ฝรก. 42/2557 การปกครองบังคับบัญชาและมอบหมายอำนาจการปกครองบังคับบัญชา [2 แผ่น อ่าน 263 ครั้ง] 12 ก.พ.2557
9395 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บช.ศ. 42/2557 ตั้งกองอำนวยการ คณะทำงาน ดำเนินการโครงการสัมมนาผู้นำหน่วยระดับหัวหน้าสถานีตำรวจที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ [8 แผ่น อ่าน 279 ครั้ง] 14 ก.พ.2557
9394 เลื่อนขั้นเงินเดือน บก.อก. 42/2557 เลื่อนเงินเดือนข้าราชการตำรวจ [1 แผ่น อ่าน 241 ครั้ง] 04 ก.ย.2557
9393 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บช.ศ. 42/2558 แต่งตั้งว่าที่ยศและแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ [2 แผ่น อ่าน 293 ครั้ง] 30 ม.ค.2558
9392 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บก.อก. 43/2534 แต่งตั้งยศข้าราชการตำรวจชั้นประทวน [1 แผ่น อ่าน 678 ครั้ง] 04 ม.ค.2534
9391 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 43/2537 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการประชุมทางวิชาการของผู้บริหาร โรงเรียนตำรวจ กองบัญชาการศึกษา [2 แผ่น อ่าน 419 ครั้ง] 28 ม.ค.2537
9390 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 43/2539 แต่งตั้งอาจราย์และครูหลักสูตรการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม เพื่อพัฒนาข้าราชการตำรวจชั้นประทวนและพลตำรวจ ประจำปี 2539 [3 แผ่น อ่าน 413 ครั้ง] 25 ม.ค.2539
9389 ไปราชการ บก.อก. 43/2540 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ เพื่อสืบสวนข้อเท็จจิรงในเขตพื่นที่จังหวัดนครปฐมและจังหวัดใก้ลเคียง [1 แผ่น อ่าน 467 ครั้ง] 28 ม.ค.2540
9388 เลื่อนขั้นเงินเดือน บก.อก. 43/2541 เลื่อนขั้นและอัตราเงินเดือนข้าราชการตำรวจ [1 แผ่น อ่าน 399 ครั้ง] 28 ม.ค.2541
9387 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 43/2542 แต่งตั้งอาจารย์และครู หลักสูตรการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม เพื่อพัฒนาข้าราชการตำรวจ ประจำปีงบประมาณ 2542 กองกำกับการโรงเรียนตำรวจภูธร 5 [5 แผ่น อ่าน 381 ครั้ง] 15 ม.ค.2542
9386 ไปราชการ บก.อก. 43/2543 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 344 ครั้ง] 21 ม.ค.2543
9385 ไปราชการ บก.อก. 43/2544 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 380 ครั้ง] 22 ม.ค.2544
9384 ไปราชการ บก.อก. 43/2545 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 355 ครั้ง] 24 ม.ค.2545
9383 ไปราชการ บก.อก. 43/2546 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 353 ครั้ง] 30 ม.ค.2546
9382 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 43/2547 ตั้งกองอำนวยการฝึกอบรมและแต่งตั้งอาจารย์ - ครู หลักสูตรการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม เพื่อพัฒนาข้าราชการตำรวจ ประจำปีงบประมาณ 2547 กองกำกับการโรงเรียนตำรวจภูธร 8 [4 แผ่น อ่าน 378 ครั้ง] 23 ม.ค.2547
9381 ไปราชการ ฝรก. 43/2548 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 301 ครั้ง] 31 ม.ค.2548
9380 ไปราชการ ฝรก. 43/2549 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 347 ครั้ง] 24 ก.พ.2549
9379 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บช.ศ. 43/2550 แต่งตั้งยศตำรวจชั้นประทวน [3 แผ่น อ่าน 373 ครั้ง] 06 มี.ค.2550
9378 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ กอจ. 43/2551 ตั้งกองอำนวยการและคณะทำงานโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในการใช้อาวุธปืนและการยิงปืนของข้าราชการตำรวจกองบัญชาการศึกษา [4 แผ่น อ่าน 435 ครั้ง] 15 ก.พ.2551
9377 ให้รับเงินเดือน,ค่าตอบแทน บก.อก. 43/2552 ให้ข้าราชการตำรวจได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว [2 แผ่น อ่าน 343 ครั้ง] 17 ก.พ.2552
9376 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 43/2554 แต่งตั้งคณะผู้ตรวจราชการประจำปี 2554 [2 แผ่น อ่าน 309 ครั้ง] 23 ก.พ.2554
9375 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บช.ศ. 43/2555 ตั้งกองอำนวยการฝึกอบรม และเจ้าหน้าที่ดำเนินการเกี่ยวกับการฝึกอบรมข้าราชการตำรวจชั้นประทวนยศดาบตำรวจ อายุ 53 ปี ขึ้นไปเพื่อเลื่อนตำแหน่งและเลื่อนยศแบบเลื่อนไหล เป็นชั้นสัญญาบัตรเป็นยศร้อยตำรวจเอก (กดต) [13 แผ่น อ่าน 317 ครั้ง] 10 ก.พ.2555
9374 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 43/2556 แต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมและให้คำแนะนำการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๖ [1 แผ่น อ่าน 264 ครั้ง] 12 ก.พ.2556
9373 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน ฝรก. 43/2557 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการประกวดราคาซื้อรถบัสโดยสารปรับอากาศ ขนาด ๔๐-๔๕ ที่นั่ง จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีการทางอีเล็กทรอนิกส์ [2 แผ่น อ่าน 249 ครั้ง] 12 ก.พ.2557
9372 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บช.ศ. 43/2558 การบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการตำรวจผู้ออกจากราชการไปแล้วกลับเข้ารับราชการตำรวจ [1 แผ่น อ่าน 330 ครั้ง] 30 ม.ค.2558
9371 ให้รับเงินเดือน,ค่าตอบแทน บก.อก. 44/2534 เพิ่มค่าจ้างลูกจ้างประจำ [1 แผ่น อ่าน 658 ครั้ง] 04 ก.พ.2534
9370 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บก.อก. 44/2536 มอบหมายให้ข้าราชการตำรวจรักษาการในตำแหน่ง [1 แผ่น อ่าน 418 ครั้ง] 05 ก.พ.2536
9369 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 44/2539 แต่งตั้งอาจราย์และคูร หลักการนสืบสวน เพื่อพัฒนาข้ารชการชั้นประทวนและพลเตรวจ ประจำปี 2539 [3 แผ่น อ่าน 467 ครั้ง] 25 ม.ค.2539
9368 ไปราชการ บก.อก. 44/2540 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 396 ครั้ง] 29 ม.ค.2540
9367 ไปราชการ บก.อก. 44/2541 ให้ข้าราชการตำรวจช่วยราชการ [1 แผ่น อ่าน 467 ครั้ง] 28 ม.ค.2541
9366 สอบ,สืบ,วินัย,ลงทัณฑ์ บก.อก. 44/2542 ลงโทษไล่ข้าราชการตำรวจออกจากราชการ [2 แผ่น อ่าน 399 ครั้ง] 15 ม.ค.2542
9365 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 44/2543 ตั้งกองอำนวยการฝึกอบรมและแต่งตั้งคูร-อาจารย์ ในการฝึกอบรมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของนักเรียนพลตำรวจ รุ่นที่ 38 กองกำกับการโรงเรียนตำรวจภูธร 2 [3 แผ่น อ่าน 343 ครั้ง] 24 ม.ค.2543
9364 ไปราชการ บก.อก. 44/2544 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 396 ครั้ง] 22 ม.ค.2544
9363 ไปราชการ บก.อก. 44/2545 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 424 ครั้ง] 24 ม.ค.2545
9362 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บก.อก. 44/2546 มอบหมายอำนาจการอนุญาตให้ใช้อาคารสถานที่ของหน่วยงานในสังกัด กองบัญชาการศึกษา [1 แผ่น อ่าน 359 ครั้ง] 30 ม.ค.2546
9361 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 44/2547 ตั้งกองอำนวยการฝึกอบรม และแต่งตั้งอาจารย์ - ครู หลักสูตรการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม เพื่อพัฒนาข้าราชการตำรวจ ประจำปีงบประมาณ 2547 กองกำกับการโรงเรียนตำรวจภูธร 9 [5 แผ่น อ่าน 366 ครั้ง] 23 ม.ค.2547
9360 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน ฝรก. 44/2548 แต่งตั้งคณะทำงานปรับปรุงอาคารสถานที่ กองบัญชาการศึกษา [2 แผ่น อ่าน 338 ครั้ง] 31 ม.ค.2548
9359 เข้ารับการฝึกอบรม ว.ตร. 44/2549 ให้ข้าราชการตำรวจเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรสารวัตร รุ่นที่ 90 [12 แผ่น อ่าน 348 ครั้ง] 27 ก.พ.2549
9358 ไปราชการ บก.อก. 44/2550 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 365 ครั้ง] 06 มี.ค.2550
9357 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ กอจ. 44/2551 ตั้งกองอำนวยการสัมมนาและแต่งตั้งคณะดำเนินการโครงการสัมมนาผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ [5 แผ่น อ่าน 407 ครั้ง] 15 ก.พ.2551
รวม 10356 รายการ 33407 หน้า รายการต่อหน้า

เลือกหน้า : 

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52]

หน้าที่ 5  

กองบัญชาการศึกษา สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
พัฒนาระบบโดย : พ.ต.อ.อัครินทร์ สุขเษม ร่วมกับ นักศึกษาฝึกงาน ม.อีสเทิร์นเอเชีย ภาคการศึกษา 2553