<สำหรับจัดการระบบ>  USERNAME:     PASSWORD:  

ระบบสารสนเทศ บช.ศ.

     
หน่วยงานผู้ออกคำสั่ง :   กลุ่มคำสั่ง :
ช่วง วดป.ออกคำสั่ง :  -   เลขที่คำสั่ง :  /
ส่วนของข้อความในชื่อเรื่อง :   

ปี พ.ศ.ที่ออกคำสั่ง :

[จัดเรียงข้อมูลโดยคลิกที่ชื่อคอลัมน์ คลิกซ้ำ=สลับระหว่างน้อย<->มาก    คลิกที่เลขที่คำสั่ง หรือ ชื่อเรื่อง เพื่อดูรายละเอียด]

หน้า : 49/52
รวม 10355 รายการ 33406 หน้า รายการต่อหน้า

เลือกหน้า : 

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52]

หน้าที่ 49  

ลำดับ กลุ่มคำสั่ง หน่วยงาน คำสั่งที่ ชื่อเรื่อง ลงวันที่
755 ไปราชการ บก.อก. 596/2542 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [2 แผ่น อ่าน 369 ครั้ง] 13 ต.ค.2542
754 เลื่อนขั้นเงินเดือน บก.อก. 596/2543 เลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ [4 แผ่น อ่าน 360 ครั้ง] 29 ส.ค.2543
753 ไปราชการ บก.อก. 596/2544 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 295 ครั้ง] 16 พ.ย.2544
752 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 596/2545 แต่งตั้งคระกรรมการตรวจราชการ ประจำปี 2545 [2 แผ่น อ่าน 321 ครั้ง] 04 พ.ย.2545
751 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บก.อก. 596/2546 แต่งตั้งอาตารย์สอนวิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตรสำหรับฝึกอบรมพลตำรวจ กองกำกับการโรงเรียนตำรวจนครบาล (เพิ่มเติม) [1 แผ่น อ่าน 318 ครั้ง] 30 ต.ค.2546
750 เลื่อนขั้นเงินเดือน บก.อก. 596/2547 เลื่อนเงินเดือนข้าราชการตำรวจ [1 แผ่น อ่าน 282 ครั้ง] 09 พ.ย.2547
749 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 597/2539 แต่งตั้งอาจารย์และครูหลักสูตรการสืบสวน เพื่อพัฒนาข้าราชการตำรวจชั้นประทวนและพลตำรวจ ประจำปี 2540 [2 แผ่น อ่าน 356 ครั้ง] 11 พ.ย.2539
748 ไปราชการ บก.อก. 597/2540 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 389 ครั้ง] 15 ธ.ค.2540
747 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 597/2541 แต่งตั้งอาจารย์ผู้สอนในหลักสูตรสารวัตร รุ่นที่ 53 [8 แผ่น อ่าน 344 ครั้ง] 17 ธ.ค.2541
746 ไปราชการ บก.อก. 597/2542 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [2 แผ่น อ่าน 375 ครั้ง] 13 ต.ค.2542
745 เลื่อนขั้นเงินเดือน บก.อก. 597/2543 เลื่อนขั้นค่าค้างลูกจ้างประจำ [2 แผ่น อ่าน 360 ครั้ง] 29 ส.ค.2543
744 ไปราชการ บก.อก. 597/2544 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 332 ครั้ง] 16 พ.ย.2544
743 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 597/2545 แต่งตั้งคระกรรมการตรวจรับครุภัณฑ์ยานพาหนะรถจักรยานยนต์สายตรวจ [1 แผ่น อ่าน 336 ครั้ง] 04 พ.ย.2545
742 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บก.อก. 597/2546 แต่งตั้งอนุกรรมการและเจ้าหน้าที่จัดเตรียมกระดาษคำตอบบุคลิกภาพและจัดพิมพ์ปัญหาข้อสอบ บุคลิกภาพเพื่อใช้ในการคัดเลือกด้วยวิธีสอบบุคคลเข้าเป็นนักเรียนพลตำรวจ(เร่งรัด) เพื่อปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ [7 แผ่น อ่าน 353 ครั้ง] 31 ต.ค.2546
741 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ ว.ตร. 597/2547 แต่งตั้งอาจารย์และครูผู้สอนในหลักสูตรสารวัตร รุ่นที่ 84 [8 แผ่น อ่าน 315 ครั้ง] 09 พ.ย.2547
740 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 598/2539 แต่งตั้งอาจารย์และครูหลักสูตรการจราจร เพื่อพัฒนาข้าราชการตำรวจชั้นประทวนและพลตำรวจ ประจำปี 2540 [2 แผ่น อ่าน 338 ครั้ง] 11 พ.ย.2539
739 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บก.อก. 598/2540 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามโครงการนักเรียนพลตำรวจสัมผัสชุมชน ปีงบประมาณ 2541 [2 แผ่น อ่าน 331 ครั้ง] 16 ธ.ค.2540
738 เลื่อนขั้นเงินเดือน บก.อก. 598/2541 เลื่อนขั้นและอัตราเงินเดือนข้าราชการตำรวจ [1 แผ่น อ่าน 378 ครั้ง] 17 ธ.ค.2541
737 ไปราชการ บก.อก. 598/2542 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [2 แผ่น อ่าน 356 ครั้ง] 20 ต.ค.2542
736 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 598/2543 แต่งตั้งอนุกรรมการรับต้นฉบับข้อสอบบุคลิกภาพ [2 แผ่น อ่าน 320 ครั้ง] 29 ส.ค.2543
735 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 598/2544 แต่งตั้งรองประธานอนุกรรมการประจำหน่วยสอบแทน [1 แผ่น อ่าน 297 ครั้ง] 21 พ.ย.2544
734 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ ว.ตร. 598/2546 แต่งตั้งอาจารญ์ผู้สอนในหลักสูตรการสืบสวนคดีอาญา รุ่นที่ 79 [13 แผ่น อ่าน 315 ครั้ง] 31 ต.ค.2546
733 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 599/2539 แต่งตั้งอาจารย์และครูหลักสูตรผู้ช่วยพนักงานสอบสวน เพื่อพัฒนาข้าราชการตำรวจชั้นประทวนและพลตำรวจ ประจำปี 2540 [2 แผ่น อ่าน 342 ครั้ง] 11 พ.ย.2539
732 ไปราชการ บก.อก. 599/2540 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 383 ครั้ง] 15 ธ.ค.2540
731 เลื่อนขั้นเงินเดือน บก.อก. 599/2541 ถอนรายชื่อข้าราชการตำรวจออกจากคำสั่งเลื่อนขั้นและอัตราเงินเดือน [1 แผ่น อ่าน 417 ครั้ง] 17 ธ.ค.2541
730 ไปราชการ บก.อก. 599/2542 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 331 ครั้ง] 13 ต.ค.2542
729 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บก.อก. 599/2543 ให้ข้าราชการตำรวจช่วยราชการ [1 แผ่น อ่าน 356 ครั้ง] 29 ส.ค.2543
728 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บก.อก. 599/2544 กำหนดรายชื่อข้าราชการตำรวจปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการ และเวรประชาสัมพันธ์ กองบัญชาการศึกษา [12 แผ่น อ่าน 307 ครั้ง] 22 พ.ย.2544
727 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 599/2545 แต่งตั้งอนุกรรมการรับต้นฉบับข้อสอบบุคลิกภาพ [2 แผ่น อ่าน 345 ครั้ง] 05 พ.ย.2545
726 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 599/2546 ตั้งกองอำนวยการการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ [5 แผ่น อ่าน 300 ครั้ง] 03 พ.ย.2546
725 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 599/2547 แต่งตั้งคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ในการรับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเข้าเป็นนักเรียนพลตำรวจ ประจำปี 2548 และการรับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเข้าเป็นนักเรียนพลตำรวจ (เร่งรัด) [6 แผ่น อ่าน 293 ครั้ง] 11 พ.ย.2547
724 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 600/2539 แต่งตั้งอาจารย์และครูหลักสูตรงานสารบรรณ ธุรการและกำลังพล เพื่อพัฒนาข้าราชการตำรวจชั้นประทวนและพลตำรวจ ประจำปี 2540 [2 แผ่น อ่าน 367 ครั้ง] 11 พ.ย.2539
723 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 600/2540 แต่งตั้งคณะทำงานประเมินผลการฝืกอบรมโรงเรียนตำรวจภูธร 1 [2 แผ่น อ่าน 372 ครั้ง] 16 ธ.ค.2540
722 เลื่อนขั้นเงินเดือน บก.อก. 600/2541 เลื่อนขั้นและอัตราเงินเดือนข้าราชการตำรวจ [1 แผ่น อ่าน 398 ครั้ง] 17 ธ.ค.2541
721 ไปราชการ บก.อก. 600/2542 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [2 แผ่น อ่าน 399 ครั้ง] 13 ต.ค.2542
720 ไปราชการ บก.อก. 600/2543 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [2 แผ่น อ่าน 347 ครั้ง] 30 ส.ค.2543
719 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บก.อก. 600/2544 มอบหมายอำนาจหน้าที่ให้ผู้บังคับการ ประจำกองบัญชาการศึกษา [1 แผ่น อ่าน 309 ครั้ง] 22 พ.ย.2544
718 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 600/2545 แต่งตั้งอนุกรรมการทสอบบุคลิดภาพในการคัดเลือกบุคคลเข้าเปป็นนักเรียนพลตำรวจ ประจำปี 2546 [3 แผ่น อ่าน 345 ครั้ง] 05 พ.ย.2545
717 ไปราชการ บก.อก. 600/2546 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 324 ครั้ง] 04 พ.ย.2546
716 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บก.อก. 600/2547 ให้ข้าราชการตำรวจปฏิบัติหน้าที่ที่ศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ส่วนหน้า (กองบัญชาการศึกษา) [1 แผ่น อ่าน 348 ครั้ง] 15 พ.ย.2547
715 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บก.อก. 601/2539 ให้ข้าราชการตำรวจช่วยราชการ [1 แผ่น อ่าน 425 ครั้ง] 12 พ.ย.2539
714 ไปราชการ บก.อก. 601/2540 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 388 ครั้ง] 18 ธ.ค.2540
713 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 601/2541 ให้ใช้แบบประเมินความเหมาะสมที่ได้รับการพิจารณาแต่งตั้งดำรงตำแหน่งสูงขึ้น [1 แผ่น อ่าน 534 ครั้ง] 17 ธ.ค.2541
712 ไปราชการ บก.อก. 601/2542 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [2 แผ่น อ่าน 395 ครั้ง] 13 ต.ค.2542
711 ไปราชการ บก.อก. 601/2543 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [4 แผ่น อ่าน 372 ครั้ง] 30 ส.ค.2543
710 ไปราชการ บก.อก. 601/2544 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [2 แผ่น อ่าน 350 ครั้ง] 23 พ.ย.2544
709 - บก.อก. 601/2545 แก้ไขคำสั่งกองบัญชาการศึกษษ ที่ 580/2545 ลง 29 ตุลาคม 2545 [1 แผ่น อ่าน 381 ครั้ง] 05 พ.ย.2545
708 ไปราชการ บก.อก. 601/2546 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการเพิ่มเติม [1 แผ่น อ่าน 341 ครั้ง] 04 พ.ย.2546
707 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ ว.ตร. 601/2547 แต่งตั้งอาจารย์และครูผู้สอนในหลักสูตรสารวัตร รุ่นที่ 85 [8 แผ่น อ่าน 331 ครั้ง] 16 พ.ย.2547
706 ไปราชการ บก.อก. 602/2539 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [2 แผ่น อ่าน 376 ครั้ง] 12 พ.ย.2539
705 ให้รับเงินเดือน,ค่าตอบแทน บก.อก. 602/2540 ให้ข้าราชการตำรวจมีสิทธิ์ได้รับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ [27 แผ่น อ่าน 406 ครั้ง] 16 ธ.ค.2540
704 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 602/2541 แต่งตั้งอนุกรรมการและเจ้าหน้าที่ตรวจสอบกระดาษคำตอบซ้ำ ประมวลผลการคัดเลือกและจัดทำบัญชีประกาศผลสอบรอบสุดท้าย ในการคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนักเรียนพลตำรวจ ประจำปี 2542 [9 แผ่น อ่าน 506 ครั้ง] 18 ธ.ค.2541
703 ไปราชการ บก.อก. 602/2542 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [2 แผ่น อ่าน 352 ครั้ง] 13 ต.ค.2542
702 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 602/2543 ตั้งกองอำนวยการฝึกอบรมและแต่งตั้งวิทยากรและเจ้าหน้าที่ในการฝึกอบรมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของข้าราชการตำรวจ ชั้นประทวน และพลตำรวจ ในสังกัดกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง และตำรวจภูธร ภาค 6 รุ่นที่ 11-12 ประจำปี 2543 กองกำกับการโร [3 แผ่น อ่าน 309 ครั้ง] 30 ส.ค.2543
701 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน ว.ตร. 602/2544 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติข้าราชการตำรวจที่เขารับการฝึกอบรมหลักสูตรผู้กำกับ รุ่นที่ 41 42 43 44 และหลักสูตรการบริหารงานตำรวจชั้นสูง รุ่นที่ 22 [2 แผ่น อ่าน 353 ครั้ง] 26 พ.ย.2544
700 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 602/2545 แต่งตั้งอนุกรรมการและเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ รวมคะแนน และทำบัญชี ประมวลผลในการคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนักเรียนพลตำรวจ ประจำปี 2546 [12 แผ่น อ่าน 402 ครั้ง] 07 พ.ย.2545
699 - บก.อก. 602/2546 อนุญาตให้ลูกจ้างประจำลาออกจากราชการ [1 แผ่น อ่าน 443 ครั้ง] 05 พ.ย.2546
698 ไปราชการ บก.อก. 602/2547 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 358 ครั้ง] 16 พ.ย.2547
697 ไปราชการ บก.อก. 603/2539 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 370 ครั้ง] 12 พ.ย.2539
696 ไปราชการ บก.อก. 603/2540 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 366 ครั้ง] 18 ธ.ค.2540
695 ไปราชการ บก.อก. 603/2541 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 395 ครั้ง] 18 ธ.ค.2541
694 ไปราชการ บก.อก. 603/2542 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [2 แผ่น อ่าน 354 ครั้ง] 13 ต.ค.2542
693 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 603/2543 แต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลงานทางวิชาการของ ร้อยตำรวจเอก สมเกียรติ เกียรติเลขากุล [1 แผ่น อ่าน 334 ครั้ง] 30 ส.ค.2543
692 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน ว.ตร. 603/2544 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติข้าราชการตำรวจที่เขารับการฝึกอบรมหลักสูตรการสืบสวนคดีอาญา รุ่นที่ 75 76 และหลักสูตรระดับสารวัตร [2 แผ่น อ่าน 352 ครั้ง] 26 พ.ย.2544
691 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 603/2545 แต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลงานทางวิชาการ [2 แผ่น อ่าน 339 ครั้ง] 07 พ.ย.2545
690 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บก.อก. 603/2546 การมอบหมายเบิกเงินแทน [1 แผ่น อ่าน 386 ครั้ง] 05 พ.ย.2546
689 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 603/2547 แต่งตั้งคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ในการรับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเข้าเป็นนักเรียนพลตำรวจ ประจำปี 2548 การรับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเข้าเป็นนักเรียนพลตำรวจ (เร่งรัด) (เพิ่มเติม) [2 แผ่น อ่าน 319 ครั้ง] 17 พ.ย.2547
688 ไปราชการ บก.อก. 604/2539 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 351 ครั้ง] 12 พ.ย.2539
687 ไปราชการ บก.อก. 604/2540 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 433 ครั้ง] 16 ธ.ค.2540
686 ไปราชการ บก.อก. 604/2541 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 423 ครั้ง] 22 ธ.ค.2541
685 ไปราชการ บก.อก. 604/2542 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ (เพิ่มเติม) [1 แผ่น อ่าน 420 ครั้ง] 13 ต.ค.2542
684 ไปราชการ บก.อก. 604/2543 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 327 ครั้ง] 30 ส.ค.2543
683 เลื่อนขั้นเงินเดือน บก.อก. 604/2544 แก้ไขคำสั่งเลื่อนขั้นและอัตราเงินดือนข้าราชการตำรวจ [2 แผ่น อ่าน 276 ครั้ง] 27 พ.ย.2544
682 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 604/2545 แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกระดับกองบัญชาการ เพื่อจัดทำข้อมูล การแต่งตั้งข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร ในสังัดกองบัญชาการศึกษา [2 แผ่น อ่าน 380 ครั้ง] 08 พ.ย.2545
681 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บก.อก. 604/2546 มอบหมายอำนาจการอณุญาตให้ใช้อาคารสถานที่ของหน่วยในสังกัด กองบัญชาการศึกษา [1 แผ่น อ่าน 313 ครั้ง] 07 พ.ย.2546
680 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 604/2547 แต่งตั้งอนุกรรมการร่วมฝ่ายต่างๆ ในการสอบแข่งขันบุคคลเข้ารับราชการตำรวจ [3 แผ่น อ่าน 302 ครั้ง] 17 พ.ย.2547
679 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 605/2539 แก้ไขคำสั่งกองบัญชาการศึกษา ที่ 528/2539 ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2539 [1 แผ่น อ่าน 379 ครั้ง] 12 พ.ย.2539
678 เข้ารับการฝึกอบรม ว.ตร. 605/2540 ให้ข้าราชตำรวจเข้ารีบการฝึกอบรมหลักสูตรการสืบสวนคดีอาญา รุ่นท่67 [4 แผ่น อ่าน 561 ครั้ง] 17 ธ.ค.2540
677 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 605/2541 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลเกี่ยวกับความประพฤติ ระเบียบวินัย บุคลิกลักษณะ และความเหมาะสมที่จะได้รับการพิจารณาแต่งตั้งดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ของผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรสารวัตร รุ่นที่ 53 และ 54 [2 แผ่น อ่าน 504 ครั้ง] 24 ธ.ค.2541
676 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 605/2542 แต่งตั้งอนุกรรมการและเจ้าหน้าที่ตรวจข้อสอบ รวมคะแนน และทำบัญชีประมวลผลในการคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนักเรียนพลตำรวจ ประจำปี 2543 [13 แผ่น อ่าน 404 ครั้ง] 15 ต.ค.2542
675 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 605/2543 แต่งตั้งคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่รับปัญหาข้อสอบ หลักสูตรสำหรับฝึกอบรม พลตำรวจภาคเรียนที่ 2 ประจำปี 2543 [2 แผ่น อ่าน 347 ครั้ง] 31 ส.ค.2543
674 เลื่อนขั้นเงินเดือน บก.อก. 605/2544 เลื่อนขั้นและอัตราเงินเดือนข้าราชการตำรวจ [3 แผ่น อ่าน 300 ครั้ง] 27 พ.ย.2544
673 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 605/2545 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาจัดทำข้อมูลการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ ชั้นสัญญบัตร ในสังกัดกองบัญชาการศึกษา [2 แผ่น อ่าน 273 ครั้ง] 08 พ.ย.2545
672 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 605/2546 แต่งตั้งอาจารย์ผู้สอนในหลักสูตรสารวัตร รุ่นที่ 76 [8 แผ่น อ่าน 343 ครั้ง] 07 พ.ย.2546
671 เลื่อนขั้นเงินเดือน บก.อก. 606/2539 แก้ไขคำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการตำรวจ [1 แผ่น อ่าน 424 ครั้ง] 13 พ.ย.2539
670 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 606/2540 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบสภาพบ้านเช่าเพื่ออยู่อาศัยของข้าราชการตำรวจ [1 แผ่น อ่าน 444 ครั้ง] 17 ธ.ค.2540
669 ให้รับเงินเดือน,ค่าตอบแทน บก.อก. 606/2541 ให้ข้าราชการตำรวจมีสิทธิได้รับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ [2 แผ่น อ่าน 410 ครั้ง] 24 ธ.ค.2541
668 ไปราชการ บก.อก. 606/2542 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 397 ครั้ง] 15 ต.ค.2542
667 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 606/2543 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจการจ้างเหมาซ่อมแซมเรือนแถวอาคาร 2 3 4 ของ กองบัญชาการศึกษา [1 แผ่น อ่าน 350 ครั้ง] 31 ส.ค.2543
666 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 606/2544 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจราชการ ประจำปี 2544 [2 แผ่น อ่าน 339 ครั้ง] 27 พ.ย.2544
665 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 606/2545 แต่งตั้งอนุกรรมการและเจ้าหน้าที่ในการคักเลือกด้วยวิธีการสอบบุคคล เข้าเป็นนักเรียนพลตำรวจ ประจำปี 2546 เพิ่มเติม [1 แผ่น อ่าน 304 ครั้ง] 08 พ.ย.2545
664 ไปราชการ บก.อก. 606/2546 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 317 ครั้ง] 07 พ.ย.2546
663 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บก.อก. 606/2547 แก้ไขคำสั่งแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ [1 แผ่น อ่าน 301 ครั้ง] 19 พ.ย.2547
662 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 607/2540 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบสัญญากู้ยืมเงินเพื่อชำระราคาอาคารที่ค้างชำระ เพื่อใช้สิทธิในการเบิกค่าเช่าบ้านข้าราชการ [1 แผ่น อ่าน 435 ครั้ง] 17 ธ.ค.2540
661 เข้ารับการฝึกอบรม บก.อก. 607/2541 ให้ข้าราชการตำรวจเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรสารวัตร รุ่นที่ 53 [12 แผ่น อ่าน 490 ครั้ง] 25 ธ.ค.2541
660 ไปราชการ บก.อก. 607/2542 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 416 ครั้ง] 15 ต.ค.2542
659 ไปราชการ บก.อก. 607/2543 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 397 ครั้ง] 31 ส.ค.2543
658 ไปราชการ บก.อก. 607/2544 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 288 ครั้ง] 27 พ.ย.2544
657 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน ว.ตร. 607/2545 แต่งตั้งอาจารย์ผู้สอนในหลักสูตรผู้กำกับการ รุ่นที่ 45 และ รุ่นที่ 46 [13 แผ่น อ่าน 305 ครั้ง] 11 ธ.ค.2545
656 ไปราชการ บก.อก. 607/2546 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 322 ครั้ง] 07 พ.ย.2546
655 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บก.อก. 607/2547 แต่งตั้งข้าราชการตำรวจ [2 แผ่น อ่าน 335 ครั้ง] 20 พ.ย.2547
654 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 608/2539 แต่งตั้งอาจารย์และครูหลักสูตรการเงินงบประมาณ เพื่อพัฒนาข้าราชการตำรวจชั้นประทวนและพลตำรวจ ประจำปีงบประมาณ 2540 (รุ่นที่ 3) [5 แผ่น อ่าน 425 ครั้ง] 18 พ.ย.2539
653 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บก.อก. 608/2540 แก้ขคำสั่งให้ข้าราชการตำรวจรักษาการในตำแหน่ง [1 แผ่น อ่าน 398 ครั้ง] 18 ธ.ค.2540
652 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 608/2542 แต่งตั้งอนุกรรมการและเจ้าหน้าที่ในการคัดเลือกด้วยวิธีสอบบุคคลเข้าเป็นนักเรียนพลตำรวจ ประจำปี 2543 (เพิ่มเติม) [1 แผ่น อ่าน 402 ครั้ง] 15 ต.ค.2542
651 ไปราชการ บก.อก. 608/2543 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 380 ครั้ง] 31 ส.ค.2543
650 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 608/2544 แต่งตั้งอาจารย์และครูสอนหลักสูตร ครูฝึกยุทธวิธีตำรวจขั้นพื้นฐาน ปี 2545 [7 แผ่น อ่าน 357 ครั้ง] 28 พ.ย.2544
649 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 608/2545 แต่งตั้งอาจารย์-ครู หลักสูตรการเงินงบประมาณ รุ่นที่ 14 เพื่อพัฒนาข้าราชการตำรวจชั้นประทวนและพลตำรวจ ประจำปีงบประมาณ 2546 กองกำกับการโรงเรียนตำรวจภูธร 3(เพิ่มเติม) [2 แผ่น อ่าน 306 ครั้ง] 04 พ.ย.2545
648 สอบ,สืบ,วินัย,ลงทัณฑ์ บก.อก. 608/2546 ลงทัณฑ์ข้าราชการตำรวจและยุติเรื่อง [2 แผ่น อ่าน 410 ครั้ง] 07 พ.ย.2546
647 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 608/2547 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุและขอบเขตโดยละเอียดของงาน (Term Of Referance) [2 แผ่น อ่าน 292 ครั้ง] 19 พ.ย.2547
646 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 609/2539 แต่งตั้งอาจารย์และครูหลักสุตรการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม เพื่อพัฒนาข้าราชการตำรวจชั้นประทวนและพลตำรวจ ประจำปีงบประมาณ 2540 [3 แผ่น อ่าน 419 ครั้ง] 18 พ.ย.2539
645 สอบ,สืบ,วินัย,ลงทัณฑ์ บก.อก. 609/2540 ให้ข้าราชการตำรวจออกจากราชการไว้ก่อน [1 แผ่น อ่าน 495 ครั้ง] 19 ธ.ค.2540
644 ไปราชการ บก.อก. 609/2541 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 415 ครั้ง] 25 ธ.ค.2541
643 ไปราชการ บก.อก. 609/2542 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [4 แผ่น อ่าน 390 ครั้ง] 18 ต.ค.2542
642 ไปราชการ บก.อก. 609/2543 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 374 ครั้ง] 31 ส.ค.2543
641 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 609/2544 แต่งตั้งกรรมการและเจ้าหน้าที่ดำเนินการประชาสัมพันธ์ [3 แผ่น อ่าน 314 ครั้ง] 28 พ.ย.2544
640 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน ว.ตร. 609/2545 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติข้าราชการตำรวจเข้ารับการฝึกอบอมหลักสูตรผู้กำกับการ และหลักสูตรการบริหารงานตำรวจชั้นสูง [2 แผ่น อ่าน 254 ครั้ง] 11 ธ.ค.2545
639 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 609/2546 แต่งตั้งอนุกรรมการและเจ้าหน้าที่ตรวจข้อสอบบุคลิกภาพ เพื่อการคัดเลือกด้วยวิธีสอบบุคคลภายนอกเข้าเป็นนักเรียนพลตำรวจ(เร่งรัด)เพื่อปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ [10 แผ่น อ่าน 315 ครั้ง] 13 พ.ย.2546
638 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 609/2547 แต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริง [2 แผ่น อ่าน 315 ครั้ง] 19 พ.ย.2547
637 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 610/2539 แต่งตั้งอาจารย์และครูหลักสูตรการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม เพื่อพัฒนาข้าราชการตำรวจชั้นประทวนและพลตำรวจ ประจำปีงบประมาณ 2540 [3 แผ่น อ่าน 488 ครั้ง] 18 พ.ย.2539
636 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 610/2540 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับรถยนต์ [1 แผ่น อ่าน 374 ครั้ง] 19 ธ.ค.2540
635 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 610/2541 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2541 [1 แผ่น อ่าน 570 ครั้ง] 25 ธ.ค.2541
634 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 610/2542 แต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริง [2 แผ่น อ่าน 319 ครั้ง] 19 ต.ค.2542
633 ไปราชการ บก.อก. 610/2543 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 285 ครั้ง] 31 ส.ค.2543
632 ไปราชการ บก.อก. 610/2544 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 278 ครั้ง] 03 ธ.ค.2544
631 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน ว.ตร. 610/2545 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติข้าราชการตำรวจเข้ารับการฝึกอบอมหลักสูตรการสืบสวนคดีอาญา รุ่นที่ 77 และ หลักสูตรสารวัตร [2 แผ่น อ่าน 265 ครั้ง] 12 พ.ย.2545
630 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 610/2547 แต่งตั้งคณะผู้รับผิดชอบ ควบคุม ดูแล สั่งการ เร่งรัดการเบิกจ่ายและการรายงานด้านสาธารณูปโภค [1 แผ่น อ่าน 324 ครั้ง] 19 พ.ย.2547
629 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 611/2539 แต่งตั้งอาจารย์และครูหลักสุตรการสืบสวน เพื่อพัฒนาข้าราชการตำรวจชั้นประทวนและพลตำรวจ ประจำปีงบประมาณ 2540 [3 แผ่น อ่าน 375 ครั้ง] 18 พ.ย.2539
628 ไปราชการ บก.อก. 611/2540 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [2 แผ่น อ่าน 400 ครั้ง] 19 ธ.ค.2540
627 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 611/2542 มาตรการรักษาความปลอดภัยการตรวจข้อสอบ [5 แผ่น อ่าน 377 ครั้ง] 20 ต.ค.2542
626 ไปราชการ บก.อก. 611/2543 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 260 ครั้ง] 31 ส.ค.2543
625 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 611/2544 แต่งตั้งนายสนามยิงปืน และเจ้าหน้าที่สนามยิงปืน กองบัญชาการศึกษา [2 แผ่น อ่าน 358 ครั้ง] 04 ธ.ค.2544
624 - บก.อก. 611/2545 แก้ไขคำสั่งกองบัญชาการศึกษา ที่577/2545 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2546 [1 แผ่น อ่าน 293 ครั้ง] 12 พ.ย.2545
623 ไปราชการ บก.อก. 611/2546 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 309 ครั้ง] 12 พ.ย.2546
622 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 611/2547 แต่งตั้งคณะกรรมการเร่งรัดและติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีของ กองบัญชาการศึกษา [2 แผ่น อ่าน 291 ครั้ง] 19 พ.ย.2547
621 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 612/2539 แต่งตั้งอาจารย์และครูหลักสูตรการจราจร เพื่อพัฒนาข้าราชการตำรวจชั้นประทวนและพลตำรวจ ประจำปีงบประมาณ 2540 [3 แผ่น อ่าน 341 ครั้ง] 18 พ.ย.2539
620 ไปราชการ บก.อก. 612/2540 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 383 ครั้ง] 22 ธ.ค.2540
619 ไปราชการ บก.อก. 612/2542 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 374 ครั้ง] 22 ต.ค.2542
618 ไปราชการ บก.อก. 612/2543 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 336 ครั้ง] 31 ส.ค.2543
617 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 612/2544 แต่งตั้งอนุกรรมการและเจ้าที่ตรวจกระดาษคำตอบซ้ำ ในการคัดเลือกด้วยวิธีสอบบุคคลเข้าเป็นนักเรียนพลตำรวจ ประจำปี 2545 [5 แผ่น อ่าน 307 ครั้ง] 06 ธ.ค.2544
616 - บก.อก. 612/2545 แก้ไขคำสั่งกองบัญชาการศึกษา ที่587/2545 ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2546 [1 แผ่น อ่าน 293 ครั้ง] 14 พ.ย.2545
615 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บก.อก. 612/2546 ให้ข้าราชการตำรวจออกจากราชการไว้ก่อน [1 แผ่น อ่าน 332 ครั้ง] 13 พ.ย.2546
614 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 613/2539 แต่งตั้งอาจารย์และครูหลักสูตรผู้ช่วยพนักงานสอบสวน เพื่อพัฒนาข้าราชการตำรวจชั้นประทวนและพลตำรวจ ประจำปีงบประมาณ 2540 [3 แผ่น อ่าน 390 ครั้ง] 18 พ.ย.2539
613 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 613/2540 แต่งตี้งคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริง [2 แผ่น อ่าน 332 ครั้ง] 19 ธ.ค.2540
612 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 613/2541 แต่งตั้งกองอำนวยการฝึกอบรม และกองอำนวยการสถานที่ฝึกอบรม หลักสูตรพนักงานสอบสวนคดียาเสพติดให้โทษ รุ่นที่ 23,24 และ หลักสูตรครูสอนการป้องกันปราบปรามยาเสพติดให้โทษ รุ่นที่ 8 [3 แผ่น อ่าน 335 ครั้ง] 29 ธ.ค.2541
611 ไปราชการ บก.อก. 613/2542 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 318 ครั้ง] 22 ต.ค.2542
610 ไปราชการ บก.อก. 613/2543 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 298 ครั้ง] 31 ส.ค.2543
609 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 613/2544 แต่งตั้งอนุกรรมการและเจ้าที่ตรวจผลการสอบบุคลิกภาพ ในการคัดเลือกด้วยวิธีสอบบุคคลเข้าเป็นนักเรียนพลตำรวจ ประจำปี 2545 [4 แผ่น อ่าน 285 ครั้ง] 06 ธ.ค.2544
608 ไปราชการ บก.อก. 613/2545 ให้ข้าราชการตำรวจช่วยราชการ [1 แผ่น อ่าน 304 ครั้ง] 14 เม.ย.2545
607 สอบ,สืบ,วินัย,ลงทัณฑ์ บก.อก. 613/2546 ให่ข้าราชการตำรวจกลับเข้ารับราชการและลงทัณฑ์ [2 แผ่น อ่าน 369 ครั้ง] 13 พ.ย.2546
606 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 613/2547 แต่งตั้งอนุกรรมการและเจ้าหน้าที่จัดเตรียมกระดาษคำตอบเพื่อใช้ในการสอบแข่งขันบุคคลเข้ารับราชการตำรวจ [6 แผ่น อ่าน 307 ครั้ง] 22 พ.ย.2547
605 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 614/2539 แต่งตั้งอาจารย์และครูหลักสูตรงานสารบรรณ ธุรการและกำลังพล เพื่อพัฒนาข้าราชการตำรวจชั้นประทวนและพลตำรวจ ประจำปีงบประมาณ 2540 [3 แผ่น อ่าน 397 ครั้ง] 18 พ.ย.2539
604 ไปราชการ บก.อก. 614/2540 ให้ข้าราชการเดินทางไปราชการ [2 แผ่น อ่าน 357 ครั้ง] 22 ธ.ค.2540
603 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 614/2541 ตั้งกองอำนวยการฝึกอบรมและแต่งตั้งครู - อาจารย์ ในการฝึกอบรมพลตำรวจตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน (ครั้งที่ 3) ของ นักเรียนพลตำรวจ รุ่นที่ 49 กองกำกับการโรงเรียนตำรวจภูธร 9 [3 แผ่น อ่าน 349 ครั้ง] 29 ธ.ค.2541
602 ไปราชการ บก.อก. 614/2542 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 292 ครั้ง] 22 ต.ค.2542
601 ไปราชการ บก.อก. 614/2543 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 313 ครั้ง] 31 ส.ค.2543
600 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 614/2544 ตั้งกองำนวยการอบรมสัมมนาเพื่อปรับปรุงหลักสูตร และวิธีการฝึกอบรม [4 แผ่น อ่าน 276 ครั้ง] 07 ธ.ค.2544
599 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 614/2545 แต่งตั้งอนุกรรมการและเจ้าหน้าที่จัดเตรียมกระดาษาคำตอบและจัดพิมพ์ปัญหาข้อสอบบุคลิกภาพเพื่อใช้ในการคัดเลือกด้วยวิธีการสอบบุคคลเข้าเป็นนักเรียนพลตำรวจ ประจำปี 2546 [8 แผ่น อ่าน 300 ครั้ง] 15 เม.ย.2545
598 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 614/2546 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการและเจ้าหน้าดำเนินการประเมินผลงานทางวิชาการและจัดการดำเนินการประเมิน ประสิทธิภาพการสอนเพื่อปรับระดับตำแหน่งรองสารวัตร (ทำหน้าที่อาจารย์) ของกองบัญชาการศึกษา [4 แผ่น อ่าน 252 ครั้ง] 13 พ.ย.2546
597 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 614/2547 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2549 ของกองบัญชาการศึกษา [2 แผ่น อ่าน 273 ครั้ง] 22 พ.ย.2547
596 ไปราชการ บก.อก. 615/2539 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 379 ครั้ง] 18 พ.ย.2539
595 ไปราชการ บก.อก. 615/2540 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [2 แผ่น อ่าน 409 ครั้ง] 22 ธ.ค.2540
594 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 615/2541 แต่งตั้งอาจารย์และครู หลักสูตรการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม เพื่อพัฒนาข้าราชการ ประจำปีงบประมาณ 2542 กองกำกับการโรงเรียนตำรวจภูธร 1 [4 แผ่น อ่าน 321 ครั้ง] 29 ธ.ค.2541
593 ให้รับเงินเดือน,ค่าตอบแทน บก.อก. 615/2542 ให้ข้าราชการตำรวจหมดสิทธิได้รับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ [2 แผ่น อ่าน 314 ครั้ง] 27 ต.ค.2542
592 ไปราชการ บก.อก. 615/2543 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 318 ครั้ง] 31 ส.ค.2543
591 ไปราชการ บก.อก. 615/2544 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [4 แผ่น อ่าน 294 ครั้ง] 07 ธ.ค.2544
590 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 615/2545 แต่งตั้งอนุกรรมการทดสอบการพูดภาษายาวี [3 แผ่น อ่าน 300 ครั้ง] 15 เม.ย.2545
589 ให้รับเงินเดือน,ค่าตอบแทน บก.อก. 615/2547 ให้ข้าราชการตำรวจได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว [3 แผ่น อ่าน 288 ครั้ง] 22 พ.ย.2547
588 ไปราชการ บก.อก. 616/2539 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 387 ครั้ง] 18 พ.ย.2539
587 ไปราชการ บก.อก. 616/2540 แก้ไขคำสั่งให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการประเมินผลกระบวนการฝึกอบรมหลักสูตรสำหรับฝึกอบรมพลตำรวจ [1 แผ่น อ่าน 297 ครั้ง] 24 ธ.ค.2540
586 สอบ,สืบ,วินัย,ลงทัณฑ์ บก.อก. 616/2541 ลงโทษไล่ข้าราชการตำรวจออกจากราชการ [2 แผ่น อ่าน 398 ครั้ง] 29 ธ.ค.2541
585 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บก.อก. 616/2542 กำหนดรายชื่อข้าราชการตำรวจปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์และเวรประชาสัมพันธ์ กองบัญชาการศึกษา [11 แผ่น อ่าน 315 ครั้ง] 27 ต.ค.2542
584 ไปราชการ บก.อก. 616/2543 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 303 ครั้ง] 31 ส.ค.2543
583 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 616/2544 แต่งตั้งวิทยากรโครงการอบรมสัมมนาเพื่อปรับปรุงหลักสูตรและวิธีการฝึกอบรม [1 แผ่น อ่าน 281 ครั้ง] 07 ธ.ค.2544
582 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน ว.ตร. 616/2545 แต่งตั้งอาจารย์ผู้สอนในหลักสูตรสารวัตร รุ่นที่ 69 รุ่นที่ 71 รุ่นที่ 72 และรุ่นที่ 73 [9 แผ่น อ่าน 259 ครั้ง] 18 พ.ย.2545
581 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ ว.ตร. 616/2546 แต่งตั้งอาจารย์ผู้สอนในหลักสูตรสารวัตร รุ่นที่ 77 [8 แผ่น อ่าน 259 ครั้ง] 17 พ.ย.2546
580 ให้รับเงินเดือน,ค่าตอบแทน บก.อก. 616/2547 ให้ข้าราชการตำรวจได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว [17 แผ่น อ่าน 332 ครั้ง] 22 พ.ย.2547
579 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 617/2539 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้าราชการ [2 แผ่น อ่าน 298 ครั้ง] 18 พ.ย.2539
578 เลื่อนขั้นเงินเดือน บก.อก. 617/2540 ถอนชื่อข้าราชการตำรวจออกจากคำสั่งเลื่อนขั้นและอัตราเงินเดือน [1 แผ่น อ่าน 321 ครั้ง] 24 ธ.ค.2540
577 สอบ,สืบ,วินัย,ลงทัณฑ์ บก.อก. 617/2541 ลงโทษไล่ข้าราชการตำรวจออกจากราชการ [2 แผ่น อ่าน 395 ครั้ง] 29 ธ.ค.2541
576 ไปราชการ บก.อก. 617/2542 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 291 ครั้ง] 27 ต.ค.2542
575 ไปราชการ บก.อก. 617/2543 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 282 ครั้ง] 31 ส.ค.2543
574 ให้รับเงินเดือน,ค่าตอบแทน บก.อก. 617/2544 ให้ข้าราชการตำรวจมีสิทธิได้รับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ [2 แผ่น อ่าน 261 ครั้ง] 07 ธ.ค.2544
573 ไปราชการ บก.อก. 617/2545 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 299 ครั้ง] 19 เม.ย.2545
572 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ ว.ตร. 617/2546 แต่งตั้งอาจารย์ผู้สอนในหลักสูตรสารวัตร รุ่นที่ 78 [8 แผ่น อ่าน 278 ครั้ง] 14 พ.ย.2546
571 ให้รับเงินเดือน,ค่าตอบแทน บก.อก. 617/2547 ให้ลูกจ้างประจำได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว [4 แผ่น อ่าน 413 ครั้ง] 22 พ.ย.2547
570 ไปราชการ บก.อก. 618/2540 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 326 ครั้ง] 06 ส.ค.2540
569 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 618/2541 แต่งตั้งอาจารย์และครู หลักสูตรการส่งกำลังบำรุง เพื่อพัฒนาข้าราชการตำรวจ รุ่นที่ 6 ประจำปีงบประมาณ 2542 สถาบันส่งเสริมงานสอบสวน กองบัญชาการศึกษา [7 แผ่น อ่าน 358 ครั้ง] 29 ธ.ค.2541
568 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บก.อก. 618/2542 มอบหมายอำนาจการปกครองบังคับบัญชา [2 แผ่น อ่าน 311 ครั้ง] 28 ต.ค.2542
567 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 618/2543 แต่งตั้งอนุกรรมการและเจ้าหน้าที่จัดเตรียมกระดาษคำตอบบุคลิกภาพ เพื่อใช้ในการคัดเลือกด้วยวิธีสอบบุคคลเป็นนักเรียนพลตำรวจ ประจำปี 2544 [6 แผ่น อ่าน 287 ครั้ง] 01 ก.ย.2543
566 ให้รับเงินเดือน,ค่าตอบแทน บก.อก. 618/2544 ให้ข้าราชการตำรวจหมดสิทธิได้รับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ [2 แผ่น อ่าน 287 ครั้ง] 07 ธ.ค.2544
565 ไปราชการ บก.อก. 618/2545 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 323 ครั้ง] 19 เม.ย.2545
564 ไปราชการ บก.อก. 618/2546 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 283 ครั้ง] 18 พ.ย.2546
563 เลื่อนขั้นเงินเดือน บก.อก. 618/2547 เลื่อนเงินเดือนข้าราชการตำรวจ [1 แผ่น อ่าน 291 ครั้ง] 22 พ.ย.2547
562 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บก.อก. 619/2540 กำหนดรายชื่อข้าราชการตำรวจปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาสถานที่ราชการและเวรประชาสัมพันธ์ บช.ศ. [12 แผ่น อ่าน 316 ครั้ง] 24 ธ.ค.2540
561 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 619/2541 แต่งตั้งกรรมการขอพระราชทานยศข้าราชการตำรวจ [1 แผ่น อ่าน 480 ครั้ง] 30 ธ.ค.2541
560 เลื่อนขั้นเงินเดือน บก.อก. 619/2542 เลื่อนขั้นและอัตราเงินเดือนข้าราชการตำรวจ [2 แผ่น อ่าน 323 ครั้ง] 28 ต.ค.2542
559 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 619/2543 แต่งตั้งอนุกรรมการและเจ้าหน้าที่จัดทำข้อสอบบุคลิกภาพ เพื่อใช้ในการคัดเลือกด้วยวิธีสอบบุคคลเป็นนักเรียนพลตำรวจ ประจำปี 2544 [4 แผ่น อ่าน 298 ครั้ง] 04 ก.ย.2543
558 ไปราชการ บก.อก. 619/2544 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 276 ครั้ง] 07 ธ.ค.2544
557 - บก.อก. 619/2545 แก้ไขคำสั่งเลื่อนขั้นและอัตราเงินเดือนข้าราชการตำรวจและเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ [3 แผ่น อ่าน 283 ครั้ง] 19 พ.ย.2545
556 ไปราชการ บก.อก. 619/2546 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 270 ครั้ง] 18 พ.ย.2546
รวม 10355 รายการ 33406 หน้า รายการต่อหน้า

เลือกหน้า : 

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52]

หน้าที่ 49  

กองบัญชาการศึกษา สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
พัฒนาระบบโดย : พ.ต.อ.อัครินทร์ สุขเษม ร่วมกับ นักศึกษาฝึกงาน ม.อีสเทิร์นเอเชีย ภาคการศึกษา 2553