<สำหรับจัดการระบบ>  USERNAME:     PASSWORD:  

ระบบสารสนเทศ บช.ศ.

     
หน่วยงานผู้ออกคำสั่ง :   กลุ่มคำสั่ง :
ช่วง วดป.ออกคำสั่ง :  -   เลขที่คำสั่ง :  /
ส่วนของข้อความในชื่อเรื่อง :   

ปี พ.ศ.ที่ออกคำสั่ง :

[จัดเรียงข้อมูลโดยคลิกที่ชื่อคอลัมน์ คลิกซ้ำ=สลับระหว่างน้อย<->มาก    คลิกที่เลขที่คำสั่ง หรือ ชื่อเรื่อง เพื่อดูรายละเอียด]

หน้า : 48/52
รวม 10355 รายการ 33406 หน้า รายการต่อหน้า

เลือกหน้า : 

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52]

หน้าที่ 48  

ลำดับ กลุ่มคำสั่ง หน่วยงาน คำสั่งที่ ชื่อเรื่อง ลงวันที่
955 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บก.อก. 572/2544 มอบหมายอำนาจการปกครองบังคับบัญชา [2 แผ่น อ่าน 385 ครั้ง] 16 พ.ย.2544
954 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 572/2545 แต่งตั้งคระกรรมการตรวจราชการ ประจำปี 2545 [2 แผ่น อ่าน 343 ครั้ง] 25 ต.ค.2545
953 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 572/2546 แต่งตั้งคระกรรมการควบคุม ดูแล สั่งการและเร่งรัดการใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภค [2 แผ่น อ่าน 366 ครั้ง] 14 ต.ค.2546
952 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน ว.ตร. 572/2547 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติข้าราชการตำรวจที่เข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรการสืบสวนคดีอาญา รุ่นที่ 81 และ 82 และหลักสูตรระดับสารวัตร [2 แผ่น อ่าน 297 ครั้ง] 26 ต.ค.2547
951 เลื่อนขั้นเงินเดือน บก.อก. 573/2539 แก้ไขคำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการตำรวจ [2 แผ่น อ่าน 365 ครั้ง] 25 ต.ค.2539
950 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 573/2540 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้าราชการ [2 แผ่น อ่าน 376 ครั้ง] 03 ธ.ค.2540
949 เลื่อนขั้นเงินเดือน บก.อก. 573/2541 เลื่อนขั้นและอัตราเงินเดือนข้าราชการตำรวจ [1 แผ่น อ่าน 326 ครั้ง] 30 พ.ย.2541
948 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 573/2542 แต่งตั้งอนุกรรมการและเจ้าหน้าที่จัดเตรียมกระดาษคำตอบ เพื่อใช้ในการคัดเลือกด้วยวิธีสอบบุคคลทั่วไปเข้าเป็นนักเรียนพลตำรวจ ประจำปี พ.ศ.2543 [11 แผ่น อ่าน 358 ครั้ง] 05 ต.ค.2542
947 ไปราชการ บก.อก. 573/2543 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [2 แผ่น อ่าน 413 ครั้ง] 25 ส.ค.2543
946 เลื่อนขั้นเงินเดือน บก.อก. 573/2544 เลื่อนขั้นและอัตราเงินเดือนข้าราชการตำรวจ [2 แผ่น อ่าน 319 ครั้ง] 16 พ.ย.2544
945 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 573/2545 แต่งตั้งคระกรรมการพิจารณาคัดเลือกข้าราชการตำรวจเข้ารับการฝึกอบอม [1 แผ่น อ่าน 305 ครั้ง] 28 ต.ค.2545
944 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 573/2546 แต่งตั้งอนุกรรมการและเจ้าหน้าที่ตรวจข้อสอบ รวมคะแนน และทำบัญชี ประมาลผลในการคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนักเรียนพลตำรวจ (เร่งรัด) เพื่อปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ [12 แผ่น อ่าน 381 ครั้ง] 15 ต.ค.2546
943 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 573/2547 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับยานพาหนะ (รถจักรยายยนต์สายตรวจ) [1 แผ่น อ่าน 368 ครั้ง] 27 ต.ค.2547
942 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บก.อก. 574/2539 ให้ข้าราชการตำรวจช่วยราชการ [1 แผ่น อ่าน 385 ครั้ง] 28 ต.ค.2539
941 ไปราชการ บก.อก. 574/2540 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [2 แผ่น อ่าน 318 ครั้ง] 03 ธ.ค.2540
940 เลื่อนขั้นเงินเดือน บก.อก. 574/2541 เลื่อนขั้นและอัตราเงินเดือนข้าราชการตำรวจ [1 แผ่น อ่าน 333 ครั้ง] 30 พ.ย.2541
939 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 574/2542 แต่งตั้งผู้ปกครองอาคารบ้านพักอิสระ กองบัญชาการศึกษา [3 แผ่น อ่าน 340 ครั้ง] 06 ต.ค.2542
938 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 574/2543 แต่งตั้งวิทยากร โครงการวิทยากรสัญจร [2 แผ่น อ่าน 327 ครั้ง] 25 ส.ค.2543
937 เลื่อนขั้นเงินเดือน บก.อก. 574/2544 เลื่อนขั้นและอัตราเงินเดือนข้าราชการตำรวจ [2 แผ่น อ่าน 318 ครั้ง] 16 พ.ย.2544
936 ไปราชการ บก.อก. 574/2545 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 335 ครั้ง] 28 ต.ค.2545
935 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บก.อก. 574/2546 มอบหมายหน้าที่ในการตรวจรับลังบรรจุกระดาษคำตอบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง ในการคัดเลือกด้วยวิธีสอบบุคคลเข้าเป็นนักเรียนพลตำรวจ (เร่งรัด) เพื่อปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ [2 แผ่น อ่าน 342 ครั้ง] 15 ต.ค.2546
934 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บก.อก. 574/2547 ให้ข้าราชการตำรวจปฏิบัติหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ส่วนหน้า (กองบัญชาการศึกษา) [1 แผ่น อ่าน 370 ครั้ง] 28 ต.ค.2547
933 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 575/2539 แก้ไขเพิ่มเติม กรรมการออกข้อสอบและเฉลยข้อสอบในการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนักเรียนพลตำรวจประจำปี 2540 [1 แผ่น อ่าน 370 ครั้ง] 28 ต.ค.2539
932 ไปราชการ บก.อก. 575/2540 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [2 แผ่น อ่าน 406 ครั้ง] 03 ธ.ค.2540
931 เลื่อนขั้นเงินเดือน บก.อก. 575/2541 เลื่อนขั้นและอัตราเงินเดือนข้าราชการตำรวจ [2 แผ่น อ่าน 445 ครั้ง] 30 พ.ย.2541
930 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บก.อก. 575/2542 มอบหมายความรับผิดชอบโครงการอุปสมบทหมู่เฉลิมพระเกียรติ แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว [1 แผ่น อ่าน 360 ครั้ง] 07 ต.ค.2542
929 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 575/2543 แก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งกองบัญชาการศึกษา ที่ 2549/2543 ลงวันที่ 11 สิงหาคม 2543 [1 แผ่น อ่าน 324 ครั้ง] 25 ส.ค.2543
928 เลื่อนขั้นเงินเดือน บก.อก. 575/2544 เลื่อนขั้นและอัตราเงินเดือนข้าราชการตำรวจ [2 แผ่น อ่าน 349 ครั้ง] 16 พ.ย.2544
927 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บก.อก. 575/2545 กำหนดรายชื่อข้าราชการตำรวจปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์และเวรประชาสัมพันธ์ กองบัญชาการศึกษา [10 แผ่น อ่าน 376 ครั้ง] 01 พ.ย.2545
926 สอบ,สืบ,วินัย,ลงทัณฑ์ บก.อก. 575/2546 ลงทัณฑ์ข้าราชการตำรวจ [2 แผ่น อ่าน 460 ครั้ง] 15 ต.ค.2546
925 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บก.อก. 575/2547 ให้ข้าราชการตำรวจออกจากราชการเพื่อให้ได้บำเหน็จบำนาญเหตุทดแทน [2 แผ่น อ่าน 335 ครั้ง] 27 ต.ค.2547
924 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 576/2539 แต่งตั้งคณะอาจารย์ผุ้บรรยายและเจ้าหน้าที่เพิ่มเติมในการสัมมนาข้าราชการตำรวจที่ได้รับแต่งตั้งใหม่ระดับผู้บังคับการ [2 แผ่น อ่าน 377 ครั้ง] 28 ต.ค.2539
923 ไปราชการ บก.อก. 576/2540 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [2 แผ่น อ่าน 378 ครั้ง] 03 ธ.ค.2540
922 เลื่อนขั้นเงินเดือน บก.อก. 576/2541 เลื่อนขั้นและอัตราเงินเดือนข้าราชการตำรวจ [2 แผ่น อ่าน 349 ครั้ง] 30 พ.ย.2541
921 ไปราชการ บก.อก. 576/2542 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 372 ครั้ง] 07 ต.ค.2542
920 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บก.อก. 576/2543 ให้ข้าราชการตำรวจช่วยราชการ [1 แผ่น อ่าน 327 ครั้ง] 25 ส.ค.2543
919 เลื่อนขั้นเงินเดือน บก.อก. 576/2544 เลื่อนขั้นและอัตราเงินเดือนข้าราชการตำรวจ [2 แผ่น อ่าน 307 ครั้ง] 16 พ.ย.2544
918 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 576/2545 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประสานงานหน่วยสนับสนุน [1 แผ่น อ่าน 310 ครั้ง] 29 ต.ค.2545
917 ไปราชการ บก.อก. 576/2546 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [2 แผ่น อ่าน 376 ครั้ง] 16 ต.ค.2546
916 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บก.อก. 576/2547 แต่งตั้งยศ บรรจุและแต่งตั้งผู้ได้รับการคัดเลือก [1 แผ่น อ่าน 285 ครั้ง] 28 ต.ค.2547
915 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บก.อก. 577/2539 ให้ข้าราชการตำรวจช่วยราชการ [15 แผ่น อ่าน 411 ครั้ง] 29 ต.ค.2539
914 ไปราชการ บก.อก. 577/2540 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [2 แผ่น อ่าน 364 ครั้ง] 03 ธ.ค.2540
913 เลื่อนขั้นเงินเดือน บก.อก. 577/2541 เลื่อนขั้นและอัตราเงินเดือนข้าราชการตำรวจ [1 แผ่น อ่าน 348 ครั้ง] 30 พ.ย.2541
912 ไปราชการ บก.อก. 577/2542 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 340 ครั้ง] 07 ต.ค.2542
911 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ ว.ตร. 577/2543 แต่งตั้งอาจารย์ผู้สอนในหลักสูตรฝ่ายอำนวยการตำรวจรุ่นที่ 22 [6 แผ่น อ่าน 332 ครั้ง] 25 ส.ค.2543
910 เลื่อนขั้นเงินเดือน บก.อก. 577/2544 เลื่อนขั้นและอัตราเงินเดือนข้าราชการตำรวจ [5 แผ่น อ่าน 367 ครั้ง] 16 พ.ย.2544
909 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 577/2545 แต่งตั้งคระกรรมการตรวจราชการ ประจำปี 2545 [2 แผ่น อ่าน 346 ครั้ง] 29 ต.ค.2545
908 ไปราชการ บก.อก. 577/2546 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [2 แผ่น อ่าน 346 ครั้ง] 16 ต.ค.2546
907 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บก.อก. 577/2547 ให้ข้าราชการตำรวจช่วยราชการ [1 แผ่น อ่าน 339 ครั้ง] 28 ต.ค.2547
906 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บก.อก. 578/2539 ให้ข้าราชการตำรวจช่วยราชการ [1 แผ่น อ่าน 409 ครั้ง] 30 ต.ค.2539
905 ไปราชการ บก.อก. 578/2540 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [2 แผ่น อ่าน 384 ครั้ง] 03 ธ.ค.2540
904 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 578/2541 การรับลงบรรจุปัญหาข้อสอบและการะดาษคำตอบสอบบุคลิกภาพ [2 แผ่น อ่าน 510 ครั้ง] 23 พ.ย.2541
903 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 578/2542 แต่งตั้งอนุกรรมการดำเนินการออกข้อสอบและเฉลยข้อสอบในการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนักเรียนพลตำรวจ ประจำปี 2543 [8 แผ่น อ่าน 359 ครั้ง] 08 ต.ค.2542
902 สอบ,สืบ,วินัย,ลงทัณฑ์ บก.อก. 578/2543 ลงทัณฑ์ข้าราชการตำรวจ [2 แผ่น อ่าน 393 ครั้ง] 25 ส.ค.2543
901 เลื่อนขั้นเงินเดือน บก.อก. 578/2544 เลื่อนขั้นและอัตราเงินเดือนข้าราชการตำรวจ [5 แผ่น อ่าน 359 ครั้ง] 16 พ.ย.2544
900 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 578/2545 แต่งตั้งคระกรรมการตรวจราชการ ประจำปี 2545 [2 แผ่น อ่าน 315 ครั้ง] 29 ต.ค.2545
899 ไปราชการ บก.อก. 578/2546 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [2 แผ่น อ่าน 334 ครั้ง] 16 ต.ค.2546
898 ไปราชการ บก.อก. 578/2547 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 309 ครั้ง] 28 ต.ค.2547
897 ไปราชการ บก.อก. 579/2539 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [2 แผ่น อ่าน 396 ครั้ง] 31 ต.ค.2539
896 ไปราชการ บก.อก. 579/2540 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 369 ครั้ง] 08 ธ.ค.2540
895 ไปราชการ บก.อก. 579/2541 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 354 ครั้ง] 30 พ.ย.2541
894 ไปราชการ บก.อก. 579/2542 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 361 ครั้ง] 08 ต.ค.2542
893 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บก.อก. 579/2543 ให้ข้าราชการตำรวจช่วยราชการ [1 แผ่น อ่าน 305 ครั้ง] 25 ส.ค.2543
892 เลื่อนขั้นเงินเดือน บก.อก. 579/2544 เลื่อนขั้นและอัตราเงินเดือนข้าราชการตำรวจ [2 แผ่น อ่าน 365 ครั้ง] 16 พ.ย.2544
891 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 579/2545 แต่งตั้งคระกรรมการตรวจราชการ ประจำปี 2545 [2 แผ่น อ่าน 287 ครั้ง] 30 ต.ค.2545
890 ไปราชการ บก.อก. 579/2546 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [2 แผ่น อ่าน 363 ครั้ง] 16 ต.ค.2546
889 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 579/2547 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกข้าราชการตำรวจเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรต่าง ๆ [1 แผ่น อ่าน 299 ครั้ง] 29 ต.ค.2547
888 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 580/2539 แต่งตั้งอนุกรรมการและเจ้าหน้าที่ตรวจข้อสอบ รวมคะแนน และทำบัญชีประมวลผลในการคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนักเรียนพลตำรวจ ประจำปี พ.ศ.2540 [14 แผ่น อ่าน 409 ครั้ง] 31 ต.ค.2539
887 เลื่อนขั้นเงินเดือน บก.อก. 580/2540 เลื่อนขั้นและอัตราเงินเดือนข้าราชการตำรวจ [1 แผ่น อ่าน 401 ครั้ง] 09 ธ.ค.2540
886 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 580/2541 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการตวจสอบกระดาษคำตอบ [1 แผ่น อ่าน 579 ครั้ง] 02 ธ.ค.2541
885 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บก.อก. 580/2542 แก้ไขเพิ่มเติมเจ้าหน้าที่หน่วยเฉพาะกิจ [1 แผ่น อ่าน 342 ครั้ง] 11 ต.ค.2542
884 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 580/2543 แต่งตั้งวิทยากรโครงการอบรมข้าราชการตำรวจ ผู้ปฏิบัติหน้าที่งานการเงิน และบัญชี ในสังกัดกองบัญชาการศึกษา ประจำปี 2543 [2 แผ่น อ่าน 354 ครั้ง] 25 ส.ค.2543
883 เลื่อนขั้นเงินเดือน บก.อก. 580/2544 เลื่อนขั้นและอัตราเงินเดือนข้าราชการตำรวจ [6 แผ่น อ่าน 295 ครั้ง] 16 พ.ย.2544
882 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 580/2545 แต่งตั้งคระกรรมการตรวจราชการ ประจำปี 2545 [2 แผ่น อ่าน 349 ครั้ง] 30 ต.ค.2545
881 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บก.อก. 580/2547 มอบหมายหน้าที่ให้ข้าราชการตำรวจปฏิบัติ [1 แผ่น อ่าน 277 ครั้ง] 29 ต.ค.2547
880 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 581/2539 แต่งตั้งอนุกรรมการและเจ้าหน้าที่รับลังบรรจุกระดาษคำตอบในการรับสมัครและคัดเลือกด้วยวิธีสอบบุคคลภายนอกเข้าเป็นนักเรียนพลตำรวจ ประจำปี พ.ศ.2540 [2 แผ่น อ่าน 412 ครั้ง] 31 ต.ค.2539
879 เลื่อนขั้นเงินเดือน บก.อก. 581/2540 เลื่อนขั้นและอัตราเงินเดือนข้าราชการตำรวจ [1 แผ่น อ่าน 391 ครั้ง] 09 ธ.ค.2540
878 เลื่อนขั้นเงินเดือน บก.อก. 581/2541 ถอนรายชื่อข้าราชการตำรวจออกจากคำสั่งเลื่อนขั้นและอัตราเงินเดือน [1 แผ่น อ่าน 451 ครั้ง] 03 ธ.ค.2541
877 ไปราชการ บก.อก. 581/2542 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 395 ครั้ง] 11 ต.ค.2542
876 ไปราชการ บก.อก. 581/2543 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [2 แผ่น อ่าน 312 ครั้ง] 25 ส.ค.2543
875 เลื่อนขั้นเงินเดือน บก.อก. 581/2544 เลื่อนขั้นและอัตราเงินเดือนข้าราชการตำรวจ [4 แผ่น อ่าน 286 ครั้ง] 16 พ.ย.2544
874 ไปราชการ บก.อก. 581/2546 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [2 แผ่น อ่าน 366 ครั้ง] 16 ต.ค.2546
873 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 582/2539 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับเครื่องมือสื่อสาร [1 แผ่น อ่าน 445 ครั้ง] 31 ต.ค.2539
872 ไปราชการ บก.อก. 582/2540 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 365 ครั้ง] 09 ธ.ค.2540
871 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 582/2541 แต่งตั้งอนุกรรมการทดสอบภาษาณาวี [2 แผ่น อ่าน 533 ครั้ง] 03 ธ.ค.2541
870 ไปราชการ บก.อก. 582/2542 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 359 ครั้ง] 11 ต.ค.2542
869 ไปราชการ บก.อก. 582/2543 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 292 ครั้ง] 25 ส.ค.2543
868 เลื่อนขั้นเงินเดือน บก.อก. 582/2544 เลื่อนขั้นและอัตราเงินเดือนข้าราชการตำรวจ [16 แผ่น อ่าน 296 ครั้ง] 16 พ.ย.2544
867 ไปราชการ บก.อก. 582/2546 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [2 แผ่น อ่าน 314 ครั้ง] 16 ต.ค.2546
866 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 583/2539 แต่งตั้งอาจารย์และครูหลักสูตรการจราจรเพื่อพัฒนาข้าราชการตำรวจชั้นประทวนและพลตำรวจ ประจำป 2540 [2 แผ่น อ่าน 406 ครั้ง] 01 พ.ย.2539
865 ไปราชการ บก.อก. 583/2540 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการประเมินผลกระบวนการฝึกอบรมหลักสูตรสำหรับฝึกอบรมตำรวจ [1 แผ่น อ่าน 375 ครั้ง] 09 ธ.ค.2540
864 สอบ,สืบ,วินัย,ลงทัณฑ์ บก.อก. 583/2541 ให้ข้าราชการตำรวจไหมดสิทธิได้รับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ [2 แผ่น อ่าน 488 ครั้ง] 04 ธ.ค.2541
863 ไปราชการ บก.อก. 583/2542 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 364 ครั้ง] 11 ต.ค.2542
862 ไปราชการ บก.อก. 583/2543 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [2 แผ่น อ่าน 308 ครั้ง] 28 ส.ค.2543
861 เลื่อนขั้นเงินเดือน บก.อก. 583/2544 เลื่อนขั้นและอัตราเงินเดือนข้าราชการตำรวจ [55 แผ่น อ่าน 311 ครั้ง] 16 พ.ย.2544
860 ไปราชการ บก.อก. 583/2546 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [2 แผ่น อ่าน 334 ครั้ง] 16 ต.ค.2546
859 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 583/2547 แต่งตั้งหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ส่วนหน้า (กองบัญชาการศึกษา) [1 แผ่น อ่าน 315 ครั้ง] 02 พ.ย.2547
858 ไปราชการ บก.อก. 584/2539 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 357 ครั้ง] 04 พ.ย.2539
857 ไปราชการ บก.อก. 584/2540 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการประเมินผลกระบวนการฝึกอบรมหลักสูตรสำหรับฝึกอบรมตำรวจ [1 แผ่น อ่าน 449 ครั้ง] 09 ธ.ค.2540
856 สอบ,สืบ,วินัย,ลงทัณฑ์ บก.อก. 584/2541 ลงทัณฑ์ข้าราชการตำรวจ [2 แผ่น อ่าน 481 ครั้ง] 09 ธ.ค.2541
855 ไปราชการ บก.อก. 584/2542 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 379 ครั้ง] 11 ต.ค.2542
854 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บก.อก. 584/2543 กำหนดรายชื่อข้าราชการตำรวจปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์ และเวรประชาสัมพันธ์ กองบัญชาการศึกษา [11 แผ่น อ่าน 387 ครั้ง] 29 ส.ค.2543
853 เลื่อนขั้นเงินเดือน บก.อก. 584/2544 เลื่อนขั้นและอัตราเงินเดือนข้าราชการตำรวจ [23 แผ่น อ่าน 355 ครั้ง] 16 พ.ย.2544
852 ไปราชการ บก.อก. 584/2545 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [2 แผ่น อ่าน 369 ครั้ง] 30 ต.ค.2545
851 ไปราชการ บก.อก. 584/2546 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [2 แผ่น อ่าน 319 ครั้ง] 16 ต.ค.2546
850 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 584/2547 ตั้งกองอำนวยการและแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจำกองอำนวยการ การประชุมเชิงปฏิบัติการ แนวทางการปฏิบัติราชการ ตามยุทธศาสตร์สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และยุทธศาสตร์กองบัญชาการศึกษา [5 แผ่น อ่าน 301 ครั้ง] 01 พ.ย.2547
849 เข้ารับการฝึกอบรม บก.อก. 585/2539 ให้ข้าราชการเข้ารับการฝึกอบรมหลักสุตรการสืบสวนคดีอาญา รุ่นที่ 66 [10 แผ่น อ่าน 466 ครั้ง] 07 พ.ย.2539
848 ไปราชการ บก.อก. 585/2540 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการประเมินผลกระบวนการฝึกอบรมหลักสูตรสำหรับฝึกอบรมพลตำรวจ [1 แผ่น อ่าน 470 ครั้ง] 09 ธ.ค.2540
847 ไปราชการ บก.อก. 585/2541 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 470 ครั้ง] 11 ธ.ค.2541
846 ไปราชการ บก.อก. 585/2542 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 369 ครั้ง] 11 ต.ค.2542
845 เลื่อนขั้นเงินเดือน บก.อก. 585/2543 เลื่อนขั้นและอัตราเงินเดือนข้าราชการตำรวจ [2 แผ่น อ่าน 376 ครั้ง] 29 ส.ค.2543
844 เลื่อนขั้นเงินเดือน บก.อก. 585/2544 เลื่อนขั้นค้าจ้างลูกจ้างประจำ [2 แผ่น อ่าน 310 ครั้ง] 16 พ.ย.2544
843 ไปราชการ บก.อก. 585/2545 ให้ข้าราชการตำรวตเดินทางไปราชการ [2 แผ่น อ่าน 459 ครั้ง] 30 ต.ค.2545
842 ไปราชการ บก.อก. 585/2546 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [2 แผ่น อ่าน 323 ครั้ง] 16 ต.ค.2546
841 เข้ารับการฝึกอบรม ว.ตร. 585/2547 ให้ข้าราชการตำรวจเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการสืบสวนคดีอาญา รุ่นที่ 81 [4 แผ่น อ่าน 308 ครั้ง] 03 พ.ย.2547
840 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 586/2539 แต่งตั้งอาจารย์และครูหลักสูตรการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม เพื่อพัฒนาข้าราชการตำรวจชั้นประทวนและพลตำรวจประจำปี 2540 [3 แผ่น อ่าน 430 ครั้ง] 05 พ.ย.2539
839 ไปราชการ บก.อก. 586/2540 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการประเมินผลกระบวนการฝึกอบรมหลักสูตรสำหรับฝึกอบรมพลตำรวจ [1 แผ่น อ่าน 421 ครั้ง] 09 ธ.ค.2540
838 ไปราชการ บก.อก. 586/2541 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 375 ครั้ง] 11 ธ.ค.2541
837 ไปราชการ บก.อก. 586/2542 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 362 ครั้ง] 11 ต.ค.2542
836 เลื่อนขั้นเงินเดือน บก.อก. 586/2543 เลื่อนขั้นและอัตราเงินเดือนข้าราชการตำรวจ [3 แผ่น อ่าน 371 ครั้ง] 29 ส.ค.2543
835 เลื่อนขั้นเงินเดือน บก.อก. 586/2544 เลื่อนขั้นค้าจ้างลูกจ้างประจำ [5 แผ่น อ่าน 278 ครั้ง] 16 พ.ย.2544
834 ไปราชการ บก.อก. 586/2545 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [2 แผ่น อ่าน 289 ครั้ง] 30 ต.ค.2545
833 ไปราชการ บก.อก. 586/2546 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 268 ครั้ง] 16 ต.ค.2546
832 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 586/2547 ตั้งกองอำนวยการฝึกอบรม และแต่งตั้งอาจารย์ - ครู หลักสูตรการส่งกำลังบำรุง รุ่นที่ 20 เพื่อพัฒนาข้าราชการตำรวจ ประจำปีงบประมาณ 2548 กองกำกับการโรงเรียนตำรวจนครบาล [3 แผ่น อ่าน 309 ครั้ง] 03 พ.ย.2547
831 ไปราชการ บก.อก. 587/2540 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [8 แผ่น อ่าน 358 ครั้ง] 09 ธ.ค.2540
830 ไปราชการ บก.อก. 587/2541 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 404 ครั้ง] 11 ธ.ค.2541
829 ไปราชการ บก.อก. 587/2542 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 380 ครั้ง] 11 ต.ค.2542
828 เลื่อนขั้นเงินเดือน บก.อก. 587/2543 เลื่อนขั้นและอัตราเงินเดือนข้าราชการตำรวจ [4 แผ่น อ่าน 403 ครั้ง] 29 ส.ค.2543
827 เลื่อนขั้นเงินเดือน บก.อก. 587/2544 เลื่อนขั้นค้าจ้างลูกจ้างประจำ [3 แผ่น อ่าน 281 ครั้ง] 16 พ.ย.2544
826 ไปราชการ บก.อก. 587/2545 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [2 แผ่น อ่าน 337 ครั้ง] 30 ต.ค.2545
825 ไปราชการ บก.อก. 587/2546 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 296 ครั้ง] 24 ต.ค.2546
824 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บก.อก. 587/2547 ให้ข้าราชการตำรวจปฏิบัติหน้าที่ที่ศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ส่วนหน้า (กองบัญชาการศึกษา) [1 แผ่น อ่าน 283 ครั้ง] 04 พ.ย.2547
823 ไปราชการ บก.อก. 588/2540 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการเพิ่มเติม [1 แผ่น อ่าน 396 ครั้ง] 09 ธ.ค.2540
822 ไปราชการ บก.อก. 588/2541 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 343 ครั้ง] 11 ธ.ค.2541
821 ไปราชการ บก.อก. 588/2542 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 336 ครั้ง] 11 ต.ค.2542
820 เลื่อนขั้นเงินเดือน บก.อก. 588/2543 เลื่อนขั้นและอัตราเงินเดือนข้าราชการตำรวจ [9 แผ่น อ่าน 347 ครั้ง] 29 ส.ค.2543
819 เลื่อนขั้นเงินเดือน บก.อก. 588/2544 เลื่อนขั้นและอัตราเงินเดือนข้าราชการตำรวจ [2 แผ่น อ่าน 362 ครั้ง] 16 พ.ย.2544
818 ไปราชการ บก.อก. 588/2545 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [2 แผ่น อ่าน 333 ครั้ง] 30 ต.ค.2545
817 - บก.อก. 588/2546 อนุญาตให้ข้าราชการตำรวจลาออกจากราชการ [1 แผ่น อ่าน 376 ครั้ง] 24 ต.ค.2546
816 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บก.อก. 588/2547 กำหนดหลักเกณฑ์ ระเบียบและวิธีปฏิบัติในการสมัครสอบแข่งขันบุคคลเข้าเป็นนักเรียนพลตำรวจ ประจำปี 2548 [65 แผ่น อ่าน 274 ครั้ง] 05 พ.ย.2547
815 ไปราชการ บก.อก. 589/2539 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 420 ครั้ง] 08 พ.ย.2539
814 ไปราชการ บก.อก. 589/2540 แต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริง [2 แผ่น อ่าน 316 ครั้ง] 09 ธ.ค.2540
813 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 589/2541 ตั้งคณะทำงานประสานงานกรมการกำลังสำรองทหารบก เกี่ยวกับการตรวจสอบหลักฐานทางทหาร [2 แผ่น อ่าน 557 ครั้ง] 11 ธ.ค.2541
812 ไปราชการ บก.อก. 589/2542 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 305 ครั้ง] 11 ต.ค.2542
811 เลื่อนขั้นเงินเดือน บก.อก. 589/2543 เลื่อนขั้นและอัตราเงินเดือนข้าราชการตำรวจ [4 แผ่น อ่าน 285 ครั้ง] 29 ส.ค.2543
810 เลื่อนขั้นเงินเดือน บก.อก. 589/2544 เลื่อนขั้นและอัตราเงินเดือนข้าราชการตำรวจ [2 แผ่น อ่าน 300 ครั้ง] 16 พ.ย.2544
809 ไปราชการ บก.อก. 589/2546 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 279 ครั้ง] 24 ต.ค.2546
808 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บก.อก. 589/2547 กำหนดหลักเกณฑ์ ระเบียบและวิธีปฏิบัติในการสมัครสอบแข่งขันบุคคลเข้าเป็นนักเรียนพลตำรวจ (เร่งรัด) [63 แผ่น อ่าน 266 ครั้ง] 05 พ.ย.2547
807 ไปราชการ บก.อก. 590/2539 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 437 ครั้ง] 08 พ.ย.2539
806 ไปราชการ บก.อก. 590/2540 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [2 แผ่น อ่าน 362 ครั้ง] 11 ธ.ค.2540
805 ไปราชการ บก.อก. 590/2541 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 355 ครั้ง] 11 ธ.ค.2541
804 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 590/2542 แต่งตั้งอนุกรรมการคัดเลือกด้วยวิธีสอบบุคคลทั่วไปเข้าเป็นนักเรียนพลตำรวจ ประจำปี 2543 [9 แผ่น อ่าน 367 ครั้ง] 11 ต.ค.2542
803 เลื่อนขั้นเงินเดือน บก.อก. 590/2543 เลื่อนขั้นและอัตราเงินเดือนข้าราชการตำรวจ [11 แผ่น อ่าน 342 ครั้ง] 29 ส.ค.2543
802 เลื่อนขั้นเงินเดือน บก.อก. 590/2544 เลื่อนขั้นและอัตราเงินเดือนข้าราชการตำรวจ [2 แผ่น อ่าน 307 ครั้ง] 16 พ.ย.2544
801 ให้รับเงินเดือน,ค่าตอบแทน บก.อก. 590/2546 ให้ข้าราชการตำรวจได้รับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ [3 แผ่น อ่าน 304 ครั้ง] 27 ต.ค.2546
800 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บก.อก. 590/2547 กำหนดหลักเกณฑ์ ระเบียบและวิธีปฏิบัติในการรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน [55 แผ่น อ่าน 333 ครั้ง] 05 พ.ย.2547
799 ไปราชการ บก.อก. 591/2539 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 386 ครั้ง] 08 พ.ย.2539
798 ไปราชการ บก.อก. 591/2540 มอบหมายหน้าที่และให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [4 แผ่น อ่าน 339 ครั้ง] 11 ธ.ค.2540
797 ไปราชการ บก.อก. 591/2541 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 303 ครั้ง] 11 ธ.ค.2541
796 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 591/2542 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาโครงการอบรมสัมมนาของ กองบัญชาการศึกษา [2 แผ่น อ่าน 371 ครั้ง] 11 ต.ค.2542
795 เลื่อนขั้นเงินเดือน บก.อก. 591/2543 เลื่อนขั้นและอัตราเงินเดือนข้าราชการตำรวจ [1 แผ่น อ่าน 310 ครั้ง] 29 ส.ค.2543
794 เลื่อนขั้นเงินเดือน บก.อก. 591/2544 เลื่อนขั้นและอัตราเงินเดือนข้าราชการตำรวจ [2 แผ่น อ่าน 291 ครั้ง] 16 พ.ย.2544
793 ไปราชการ บก.อก. 591/2545 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [2 แผ่น อ่าน 266 ครั้ง] 30 ต.ค.2545
792 ให้รับเงินเดือน,ค่าตอบแทน บก.อก. 591/2546 ให้ราชการตำรวจหมดสิทธิรับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ [2 แผ่น อ่าน 498 ครั้ง] 27 ต.ค.2546
791 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บก.อก. 591/2547 แต่งตั้งข้าราชการตำรวจ [3 แผ่น อ่าน 403 ครั้ง] 08 พ.ย.2547
790 ไปราชการ บก.อก. 592/2539 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 362 ครั้ง] 08 พ.ย.2539
789 ไปราชการ บก.อก. 592/2540 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [2 แผ่น อ่าน 318 ครั้ง] 12 ธ.ค.2540
788 ไปราชการ บก.อก. 592/2541 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 372 ครั้ง] 11 ธ.ค.2541
787 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 592/2542 แต่งตั้งอนุกรรมการและเจ้าหน้าที่ในการคัดเลือกด้วยวิธีสอบบุคคลเข้าเป็นนักเรียนพลตำรวจ ประจำปี 2543 [15 แผ่น อ่าน 307 ครั้ง] 12 ต.ค.2542
786 เลื่อนขั้นเงินเดือน บก.อก. 592/2543 เลื่อนขั้นและอัตราเงินเดือนข้าราชการตำรวจ [65 แผ่น อ่าน 334 ครั้ง] 29 ส.ค.2543
785 เลื่อนขั้นเงินเดือน บก.อก. 592/2544 เลื่อนขั้นและอัตราเงินเดือนข้าราชการตำรวจ [1 แผ่น อ่าน 299 ครั้ง] 16 พ.ย.2544
784 ไปราชการ บก.อก. 592/2545 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [2 แผ่น อ่าน 275 ครั้ง] 30 ต.ค.2545
783 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บก.อก. 592/2546 แต่งตั้งอนุกรรมการทดสอบบุคคลิกภาพในการคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนักเรียนพลตำรวจ (เร่งรัด) เพื่อปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ [4 แผ่น อ่าน 300 ครั้ง] 28 ต.ค.2546
782 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บก.อก. 592/2547 แต่งตั้งข้าราชการตำรวจ [2 แผ่น อ่าน 280 ครั้ง] 08 พ.ย.2547
781 ไปราชการ บก.อก. 593/2539 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 320 ครั้ง] 08 พ.ย.2539
780 ไปราชการ บก.อก. 593/2541 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 347 ครั้ง] 11 ธ.ค.2541
779 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บก.อก. 593/2542 มอบหมายหน้าที่ในการตรวจรับมอบลังบรรจุกระดาษคำตอบและเอกสารที่เกี่ยวข้องในการคัดเลือกด้วยวิธีสอบบุคคลเข้าเป็นนักเรียนพลตำรวจ ประจำปี 2543 [1 แผ่น อ่าน 333 ครั้ง] 12 ต.ค.2542
778 เลื่อนขั้นเงินเดือน บก.อก. 593/2543 เลื่อนขั้นและอัตราเงินเดือนข้าราชการตำรวจ [28 แผ่น อ่าน 313 ครั้ง] 29 ส.ค.2543
777 ให้รับเงินเดือน,ค่าตอบแทน บก.อก. 593/2544 ใหลูกจ้างประจำได้รับเงินตอบแทนพิเศษ [2 แผ่น อ่าน 460 ครั้ง] 16 พ.ย.2544
776 ไปราชการ บก.อก. 593/2545 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [2 แผ่น อ่าน 335 ครั้ง] 30 ต.ค.2545
775 ไปราชการ บก.อก. 594/2539 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 330 ครั้ง] 11 พ.ย.2539
774 ไปราชการ บก.อก. 594/2540 มอบหมายหน้าที่และให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการเพิ่มเติม [1 แผ่น อ่าน 297 ครั้ง] 15 ธ.ค.2540
773 ไปราชการ บก.อก. 594/2541 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [2 แผ่น อ่าน 277 ครั้ง] 14 ธ.ค.2541
772 ไปราชการ บก.อก. 594/2542 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [2 แผ่น อ่าน 362 ครั้ง] 13 ต.ค.2542
771 เลื่อนขั้นเงินเดือน บก.อก. 594/2543 เลื่อนขั้นและอัตราเงินเดือนข้าราชการตำรวจ [2 แผ่น อ่าน 290 ครั้ง] 29 ส.ค.2543
770 เลื่อนขั้นเงินเดือน บก.อก. 594/2544 เลื่อนขั้นค้าจ้างลูกจ้างประจำ [2 แผ่น อ่าน 268 ครั้ง] 16 พ.ย.2544
769 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 594/2545 แต่งตั้งอนุกรรมการและเจ้าหน้าที่จัดเตรียมกระดาษคำตอบ เพื่อใช้ในการคัดเลือก ด้วยวิธีสอบบุคคลเข้าเป็นนักเรียนพลตำรวจ ประจำปี 2546 [6 แผ่น อ่าน 304 ครั้ง] 30 ต.ค.2545
768 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บก.อก. 594/2546 กำหนดรายชื่อข้าราชการตำรวจปฏิบัติหน้าที่ เวรรักษาการณ์ และเวรประชาสัมพันธ์ กองบัญชาการศึกษา [12 แผ่น อ่าน 349 ครั้ง] 29 ต.ค.2546
767 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บช.ศ. 594/2546 แต่งตั้งอนุกรรมการสัมภาษณ์ ในการคัดเลือกบุคคลภายนอกด้วยวิธีพิจารณาความเหมาะสม เพื่อบรรจุและแต่งตั้งดำรงตำแหน่งอาจารย์ในสังกัด กองบัญชาการศึกษา [1 แผ่น อ่าน 279 ครั้ง] 30 ต.ค.2546
766 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 595/2539 แต่งตั้งอาจารย์และครูหลักสูตรการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม เพื่อพัฒนาข้าราชการตำรวจชั้นประทวนและพลตำรวจ ประจำปี 2540 [2 แผ่น อ่าน 316 ครั้ง] 11 พ.ย.2539
765 ไปราชการ บก.อก. 595/2541 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 316 ครั้ง] 16 ธ.ค.2541
764 ไปราชการ บก.อก. 595/2542 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [2 แผ่น อ่าน 269 ครั้ง] 13 ต.ค.2542
763 เลื่อนขั้นเงินเดือน บก.อก. 595/2543 เลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ [6 แผ่น อ่าน 284 ครั้ง] 29 ส.ค.2543
762 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บก.อก. 595/2544 แก้ไขเพิ่มเติมคำสั่ง กองบัญชาการศึกษา ที่ 566/2544 ลงวันที่ 12 พฤษจิกายน 2544 [2 แผ่น อ่าน 269 ครั้ง] 16 พ.ย.2544
761 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 595/2545 แต่งตั้งคระกรรมการตรวจราชการ ประจำปี 2545 [2 แผ่น อ่าน 267 ครั้ง] 04 พ.ย.2545
760 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 595/2546 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้าราชการ [1 แผ่น อ่าน 341 ครั้ง] 30 ต.ค.2546
759 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 595/2547 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขันบุคคลเข้ารับราชการตำรวจ [2 แผ่น อ่าน 256 ครั้ง] 09 พ.ย.2547
758 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 596/2539 แต่งตั้งอาจารย์และครูหลักสูตรการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม เพื่อพัฒนาข้าราชการตำรวจชั้นประทวนและพลตำรวจ ประจำปี 2540 [2 แผ่น อ่าน 307 ครั้ง] 11 พ.ย.2539
757 ไปราชการ บก.อก. 596/2540 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 315 ครั้ง] 15 ธ.ค.2540
756 เลื่อนขั้นเงินเดือน บก.อก. 596/2541 แก้ไขคำสั่งเลื่อนขั้นและอัตราเงินเดือนข้าราชการตำรวจ [2 แผ่น อ่าน 382 ครั้ง] 17 ธ.ค.2541
รวม 10355 รายการ 33406 หน้า รายการต่อหน้า

เลือกหน้า : 

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52]

หน้าที่ 48  

กองบัญชาการศึกษา สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
พัฒนาระบบโดย : พ.ต.อ.อัครินทร์ สุขเษม ร่วมกับ นักศึกษาฝึกงาน ม.อีสเทิร์นเอเชีย ภาคการศึกษา 2553