<สำหรับจัดการระบบ>  USERNAME:     PASSWORD:  

ระบบสารสนเทศ บช.ศ.

     
หน่วยงานผู้ออกคำสั่ง :   กลุ่มคำสั่ง :
ช่วง วดป.ออกคำสั่ง :  -   เลขที่คำสั่ง :  /
ส่วนของข้อความในชื่อเรื่อง :   

ปี พ.ศ.ที่ออกคำสั่ง :

[จัดเรียงข้อมูลโดยคลิกที่ชื่อคอลัมน์ คลิกซ้ำ=สลับระหว่างน้อย<->มาก    คลิกที่เลขที่คำสั่ง หรือ ชื่อเรื่อง เพื่อดูรายละเอียด]

หน้า : 42/52
รวม 10355 รายการ 33406 หน้า รายการต่อหน้า

เลือกหน้า : 

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52]

หน้าที่ 42  

ลำดับ กลุ่มคำสั่ง หน่วยงาน คำสั่งที่ ชื่อเรื่อง ลงวันที่
2155 เลื่อนขั้นเงินเดือน บก.อก. 433/2545 เลื่อนขั้นและอัตราเงินเดือนข้าราชการตำรวจ [2 แผ่น อ่าน 337 ครั้ง] 19 ส.ค.2545
2154 เกี่ยวกับการสอบ บก.อก. 433/2546 กำหนดหลักเกณฑ์ ระเบียบและวิธีปฏิบัติในการรับสมัครคัดเลือกบุคคลภายนอกด้วยวิธีพิจารณาความเหมาะสม เพื่อบรรจุและแต่งตั้งดำรงต่ำแหน่งอาจารย์ ในสังกัดกองบัญชาการศึกษา [20 แผ่น อ่าน 381 ครั้ง] 25 ส.ค.2546
2153 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 433/2547 แก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งกองบัญชาการศึกษา ที่ 430/2547 ลงวันที่ 16 สิงหาคม 2547 [1 แผ่น อ่าน 296 ครั้ง] 18 ส.ค.2547
2152 ให้รับเงินเดือน,ค่าตอบแทน บก.อก. 433/2548 ให้ข้าราชการตำรวจได้รับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ [2 แผ่น อ่าน 362 ครั้ง] 22 พ.ย.2548
2151 ไปราชการ บก.อก. 434/2534 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 313 ครั้ง] 13 พ.ย.2534
2150 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ ว.ตร. 434/2539 ตั้งกองอำนวยการสัมมนาผู้บริหารสถาบันผูบริหารสถาบันฝึกอบรม และ หัวหน้าหน่วยงานในสังกัดกองบัญชาการศึกษา [3 แผ่น อ่าน 427 ครั้ง] 26 ส.ค.2539
2149 เลื่อนขั้นเงินเดือน บก.อก. 434/2540 แก้ไขคำสั่งเลื่อนขั้นและอัตราเงินเดือนข้าราชการตำรวจ [1 แผ่น อ่าน 387 ครั้ง] 26 ก.ย.2540
2148 ไปราชการ บก.อก. 434/2541 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [2 แผ่น อ่าน 352 ครั้ง] 16 ก.ย.2541
2147 ไปราชการ บก.อก. 434/2542 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 378 ครั้ง] 02 ส.ค.2542
2146 ไปราชการ บก.อก. 434/2543 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 306 ครั้ง] 07 ก.ค.2543
2145 ไปราชการ บก.อก. 434/2544 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [2 แผ่น อ่าน 314 ครั้ง] 27 ส.ค.2544
2144 เลื่อนขั้นเงินเดือน บก.อก. 434/2545 เลื่อนขั้นและอัตราเงินเดือนข้าราชการตำรวจ [3 แผ่น อ่าน 365 ครั้ง] 19 ส.ค.2545
2143 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บก.อก. 434/2546 แต่งตั้งอนุกรมกรรมการคัดเลือกบุคคลภายนอกด้วยวิธีพิจารณาความเหมาะสม เพื่อบรรจุและแต่งตั้งดำรงต่ำแหน่งอาจารย์ในสังกัดกองบัญชาการศึกษา [2 แผ่น อ่าน 359 ครั้ง] 25 ส.ค.2546
2142 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 434/2547 ตั้งกองอำนวยการฝึกอบรมและแต่งตั้งครู - อาจารย์ หลักสูตรเพิ่มทักษะในการใช้อาวุธและยิงปืน ประจำปีงบประมาณ 2547 กองกำกับการโรงเรียนตำรวจภูธร 1 [4 แผ่น อ่าน 324 ครั้ง] 19 ส.ค.2547
2141 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 434/2548 แต่งตั้งคณะกรรมการประชาสัมพันธ์ และโฆษกกองบัญชาการศึกษา [2 แผ่น อ่าน 294 ครั้ง] 23 พ.ย.2548
2140 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 435/2539 แต่งตั้งอาจารย์ วิทยากร ในการสัมมนาผู้บริหารสถาบันฝึกอบรมและหัวหน้าหน่วยงานในสังกัดกองบัญชาการศึกษา [1 แผ่น อ่าน 382 ครั้ง] 26 ส.ค.2539
2139 ไปราชการ บก.อก. 435/2541 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [2 แผ่น อ่าน 317 ครั้ง] 17 ก.ย.2541
2138 ไปราชการ บก.อก. 435/2542 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 377 ครั้ง] 02 ส.ค.2542
2137 ไปราชการ บก.อก. 435/2543 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 305 ครั้ง] 07 ก.ค.2543
2136 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 435/2544 แต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลงานทางวิชาการ [2 แผ่น อ่าน 343 ครั้ง] 27 ส.ค.2544
2135 เข้ารับการฝึกอบรม บก.อก. 435/2545 ให้ชุดตรวจประเมินการฝึกภาคปฏิบัติเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 387 ครั้ง] 19 ส.ค.2545
2134 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บก.อก. 435/2546 แต่งตั้งอนุกรมกรรมการและเจ้าหน้าที่ดำเนินการการรับสมัครบุคคลภายนอก เพื่อบรรจุและแต่งตั้งดำรงต่ำแหน่งอาจารย์ในสังกัด กองบัญชาการศึกษา หน่วยรับสมัครส่วนกลาง [9 แผ่น อ่าน 319 ครั้ง] 25 ส.ค.2546
2133 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 435/2547 ตั้งกองอำนวยการฝึกอบรมและแต่งตั้งครู - อาจารย์ หลักสูตรเพิ่มทักษะในการใช้อาวุธและยิงปืน ประจำปีงบประมาณ 2547 กองกำกับการโรงเรียนตำรวจภูธร 2 [3 แผ่น อ่าน 343 ครั้ง] 19 ส.ค.2547
2132 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 436/2534 แต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริง [1 แผ่น อ่าน 361 ครั้ง] 12 พ.ย.2534
2131 - บก.อก. 436/2539 กำหนดรายชื่อข้าราชการตำรวจปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาสถานที่ราชการและเวรประชาสัมพันธ์ ประจำเดือน กันยายยน 2539 [10 แผ่น อ่าน 392 ครั้ง] 26 ส.ค.2539
2130 - บก.อก. 436/2540 ให้ข้าราชการตำรวจออกจากราชการ [2 แผ่น อ่าน 434 ครั้ง] 29 ก.ย.2540
2129 เลื่อนขั้นเงินเดือน บก.อก. 436/2541 เลื่อนขั้นและอัตราเงินเดือนข้าราชการตำรวจ [2 แผ่น อ่าน 366 ครั้ง] 17 ก.ย.2541
2128 ไปราชการ บก.อก. 436/2542 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 362 ครั้ง] 04 ส.ค.2542
2127 ไปราชการ บก.อก. 436/2543 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 373 ครั้ง] 07 ก.ค.2543
2126 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 436/2544 แต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลงานทางวิชาการ [1 แผ่น อ่าน 302 ครั้ง] 27 ส.ค.2544
2125 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน ว.ตร. 436/2545 แต่งตั้งอาจารย์ผู้สอนในหลักสูตรสารวัตร รุ่นที่ 67 เพิ่มเติม [1 แผ่น อ่าน 342 ครั้ง] 23 เม.ย.2545
2124 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บก.อก. 436/2546 แต่งตั้งกรรมการดำเนินการคัดเลือก ด้วยวิธีพิจารณาความเหมาะสมในการคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุแต่งตั้งให้ดำรงต่ำแหน่งอาจารย์ในสังกัดกองบัญชาการศึกษา [2 แผ่น อ่าน 316 ครั้ง] 25 ส.ค.2546
2123 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 436/2547 ตั้งกองอำนวยการฝึกอบรมและแต่งตั้งครู - อาจารย์ หลักสูตรเพิ่มทักษะในการใช้อาวุธและยิงปืน ประจำปีงบประมาณ 2547 กองกำกับการโรงเรียนตำรวจภูธร 3 [2 แผ่น อ่าน 310 ครั้ง] 19 ส.ค.2547
2122 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 436/2548 ตั้งกองอำนวยการฝึกอบรม และแต่งตั้งอาจารย์ - ครู หลักสูตรการส่งกำลังบำรุง รุ่นที่ 21 เพื่อพัฒนาข้าราชการตำรวจ ประจำปีงบประมาณ 2549 ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจกลาง [4 แผ่น อ่าน 336 ครั้ง] 25 พ.ย.2548
2121 - บก.อก. 437/2534 แก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งกองบัญชาการศึกษาที่ 435/2534 [1 แผ่น อ่าน 356 ครั้ง] 12 พ.ย.2534
2120 - บก.อก. 437/2539 ว่ากล่าวตักเตือนข้าราชกราตำรวจ [1 แผ่น อ่าน 402 ครั้ง] 27 ส.ค.2539
2119 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บก.อก. 437/2540 ให้ข้าราชการตำรวจไปปฏิบัติหน้าที่ราชการ [1 แผ่น อ่าน 349 ครั้ง] 29 ก.ย.2540
2118 เลื่อนขั้นเงินเดือน บก.อก. 437/2541 เลื่อนขั้นและอัตราเงินเดือนข้าราชการตำรวจ [2 แผ่น อ่าน 441 ครั้ง] 17 ก.ย.2541
2117 ไปราชการ บก.อก. 437/2542 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 381 ครั้ง] 04 ส.ค.2542
2116 ไปราชการ บก.อก. 437/2543 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 357 ครั้ง] 07 ก.ค.2543
2115 ไปราชการ บก.อก. 437/2544 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [3 แผ่น อ่าน 332 ครั้ง] 31 ส.ค.2544
2114 ไปราชการ บก.อก. 437/2545 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 326 ครั้ง] 23 ส.ค.2545
2113 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บก.อก. 437/2546 กำหนดรายชื่อข้าราชการตำรวจปฏิบัติหน้าที่ เวรรักษาการณ์ และเวรประชาสัมพันธ์ กองบัญชาการศึกษา [11 แผ่น อ่าน 297 ครั้ง] 26 ส.ค.2546
2112 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 437/2547 ตั้งกองอำนวยการฝึกอบรมและแต่งตั้งครู - อาจารย์ หลักสูตรเพิ่มทักษะในการใช้อาวุธและยิงปืน ประจำปีงบประมาณ 2547 กองกำกับการโรงเรียนตำรวจภูธร 5 [4 แผ่น อ่าน 298 ครั้ง] 19 ส.ค.2547
2111 ให้รับเงินเดือน,ค่าตอบแทน บก.อก. 437/2548 ให้เงินเพิ่มพิเศษรายเดือนประจำตำแหน่งผู้ทำหน้าที่ปกครองโรงเรียน (พ.ร.ต.) [2 แผ่น อ่าน 398 ครั้ง] 28 พ.ย.2548
2110 - บก.อก. 438/2539 ว่ากล่าวตักเตือนข้าราชกราตำรวจ [1 แผ่น อ่าน 464 ครั้ง] 27 ส.ค.2539
2109 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บก.อก. 438/2540 มอบหมายอำนาจการปกครองบังคับบัญชา [2 แผ่น อ่าน 358 ครั้ง] 03 ต.ค.2540
2108 ไปราชการ บก.อก. 438/2541 เปลี่ยนแปลงคำสังกองบัญชาการศึกษา ที่ 423/2541 ลงวันที่ 15 กันยายน 2541 [1 แผ่น อ่าน 434 ครั้ง] 17 ก.ย.2541
2107 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 438/2542 ตั้งกองอำนวยการฝึกอบรมและแต่งตั้งครู-อาจารย์ ในการอบรมตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของนักเรียนพลตำรวจรุ่นที่ 50 (ครั้งที่ 2)และข้าราชการตำรวจที่เข้ารับการฝึกอบรมโครงการเพิ่มพูนทักษะการยิงปืนพกสำหรับครูฝึก กองกำกับการโรงเรียนตำร [2 แผ่น อ่าน 392 ครั้ง] 04 ส.ค.2542
2106 ไปราชการ บก.อก. 438/2543 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 357 ครั้ง] 07 ก.ค.2543
2105 ไปราชการ บก.อก. 438/2544 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 325 ครั้ง] 31 ส.ค.2544
2104 ไปราชการ บก.อก. 438/2545 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 334 ครั้ง] 23 ส.ค.2545
2103 - บก.อก. 438/2546 อนุญาตให้ข้าราชการตำรวจลาออกจากราชการ [1 แผ่น อ่าน 384 ครั้ง] 26 ส.ค.2546
2102 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 438/2547 ตั้งกองอำนวยการฝึกอบรมและแต่งตั้งครู - อาจารย์ หลักสูตรเพิ่มทักษะในการใช้อาวุธและยิงปืน ประจำปีงบประมาณ 2547 กองกำกับการโรงเรียนตำรวจภูธร 6 [5 แผ่น อ่าน 326 ครั้ง] 19 ส.ค.2547
2101 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ กอจ. 438/2548 แต่งตั้งครู - อาจารย์ หลักสูตรนักเรียนนายสิบตำรวจ ภาควิชาการ (ภาคเรียนที่ 2) ของนักเรียนนายสิบตำรวจ รุ่นที่ 1 ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจกลาง (เพิ่มเติม) [1 แผ่น อ่าน 425 ครั้ง] 28 พ.ย.2548
2100 - บก.อก. 439/2539 ว่ากล่าวตักเตือนข้าราชกราตำรวจ [1 แผ่น อ่าน 401 ครั้ง] 27 ส.ค.2539
2099 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บก.อก. 439/2540 มอบหมายอำนาจหน้าที่ให้ รองผู้บัญชาการศึกษา ผู้ช้วยผูบัญชาการศึกษา ปฏิบัติราชการแทน รักษาราชการแทนผู้บัญชาการศึกษา และกำหนดลำดับอาวุโสในการรักษาราชการแทนผู้บัญชาการศึกษา [4 แผ่น อ่าน 404 ครั้ง] 03 ต.ค.2540
2098 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บก.อก. 439/2541 ให้ข้าราชการตำรวจช่วยราชการ [1 แผ่น อ่าน 405 ครั้ง] 18 ก.ย.2541
2097 ไปราชการ บก.อก. 439/2542 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 414 ครั้ง] 05 ส.ค.2542
2096 ไปราชการ บก.อก. 439/2543 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 341 ครั้ง] 07 ก.ค.2543
2095 ไปราชการ บก.อก. 439/2544 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 289 ครั้ง] 31 ส.ค.2544
2094 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 439/2545 ตั้งกองอำนวยการฝึกอบรม และแต่งตั้งอาจารย์ครู หลักสูตรผู้ช่วยงานสืบสวน เพื่อพัฒนาข้าราชการตำรวจ ประจำปีงบประมาณ 2545 กองกำกับการโรงเรียนตำรวจภูธร 5 [4 แผ่น อ่าน 336 ครั้ง] 23 ส.ค.2545
2093 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 439/2546 แต่งตั้งอาจารย์ - ครู หลักสูตรการสืบสวน เพื่อพัฒนาข้าราชารตำรวจประจำปีงบประมาณ 2546 กองกำกับการโรงเรียนตำรวจนครบาล (เพิ่มเติม) [1 แผ่น อ่าน 307 ครั้ง] 26 ส.ค.2546
2092 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 439/2547 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง [1 แผ่น อ่าน 327 ครั้ง] 19 ส.ค.2547
2091 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน ว.ตร. 439/2548 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติข้าราชการตำรวจที่เข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรผู้กำกับการและหลักสูตรการบริหารงานตำรวจชั้นสูง ประจำปีงบประมาณ 2549 [2 แผ่น อ่าน 290 ครั้ง] 28 พ.ย.2548
2090 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 440/2534 แต่งตั้งผู้ปกครองอาคาร , ผู้ช่วยผู้ปกครองอาคารและหัวหน้าตอน [1 แผ่น อ่าน 376 ครั้ง] 25 พ.ย.2534
2089 - บก.อก. 440/2539 ว่ากล่าวตักเตือนข้าราชกราตำรวจ [1 แผ่น อ่าน 355 ครั้ง] 27 ส.ค.2539
2088 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บก.อก. 440/2540 แต่งตั้งข้าราชการตำรวจ [1 แผ่น อ่าน 427 ครั้ง] 03 ต.ค.2540
2087 สอบ,สืบ,วินัย,ลงทัณฑ์ บก.อก. 440/2541 ลงทัณฑ์ข้าราชการตำรวจ [3 แผ่น อ่าน 401 ครั้ง] 18 ก.ย.2541
2086 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 440/2542 ตั้งกองอำนวยการฝึกอบรมและแต่งตั้งครู-อาจารย์ ในการอบรมตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของนักเรียนพลตำรวจ [2 แผ่น อ่าน 407 ครั้ง] 06 ส.ค.2542
2085 ไปราชการ บก.อก. 440/2543 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 374 ครั้ง] 07 ก.ค.2543
2084 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 440/2544 แต่งตั้งคณะทำงานระดับกองบัญชาการศึกษา เพื่อการจัดระบบการประกันคุณภาพภายในกองกำกับการโรงเรียนตำรวจนครบาล และกองกำกับการโรงเรียนตำรวจภูธร 1-9 [3 แผ่น อ่าน 327 ครั้ง] 31 ส.ค.2544
2083 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 440/2545 ตั้งกองอำนวยการฝึกอบรม และแต่งตั้งอาจารย์ครู หลักสูตรผู้ช่วยงานสืบสวน เพื่อพัฒนาข้าราชการตำรวจ ประจำปีงบประมาณ 2545 กองกำกับการโรงเรียนตำรวจภูธร 8 [3 แผ่น อ่าน 335 ครั้ง] 23 ส.ค.2545
2082 ไปราชการ บก.อก. 440/2546 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [4 แผ่น อ่าน 280 ครั้ง] 26 ส.ค.2546
2081 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน ฝรก. 440/2547 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจราชการ ประจำปี 2547 [2 แผ่น อ่าน 273 ครั้ง] 19 ส.ค.2547
2080 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน ว.ตร. 440/2548 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติข้าราชการตำรวจที่เข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรการสืบสวนคดีอาญา หลักสูตรสารวัตร และหลักสูตรฝ่ายอำนวยการตำรวจ ประจำปีงบประมาณ 2549 [2 แผ่น อ่าน 319 ครั้ง] 28 พ.ย.2548
2079 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 441/2534 แต่งตั้งกรรมการออกข้อสอบและเฉลยข้อสอบ ในการคัดเลือกด้วยวิธีการสอบบุคคลทั่วไปเข้าเป็นนักเรียนพลตำรวจ ประจำปี พ.ศ.2535 [2 แผ่น อ่าน 378 ครั้ง] 26 พ.ย.2534
2078 - บก.อก. 441/2539 ว่ากล่าวตักเตือนข้าราชกราตำรวจ [1 แผ่น อ่าน 358 ครั้ง] 27 ส.ค.2539
2077 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บก.อก. 441/2540 การมอบหมายเบิกเงินแทน [1 แผ่น อ่าน 465 ครั้ง] 06 ต.ค.2540
2076 ไปราชการ บก.อก. 441/2541 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 423 ครั้ง] 18 ก.ย.2541
2075 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 441/2542 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด [2 แผ่น อ่าน 396 ครั้ง] 09 ส.ค.2542
2074 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 441/2543 ตั้งกองอำนวยการฝึกอบรมและแต่งตั้งคูร-อาจารย์ ในการฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนาข้าราชการตำรวจ ประจำปี 2543 ตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ระดับชั้นสญญาบัตร ระดับชั้นประทวนและพลตำรวจ [4 แผ่น อ่าน 369 ครั้ง] 10 ก.ค.2543
2073 เข้ารับการฝึกอบรม บก.อก. 441/2544 แก้ไขเปลี่ยนแปลงวันตรวจราชการ ประจำปี 2544 ณ กองกำกับการโรงเรียนตำรวจภูธร 5 จังหวัดลำปาง [1 แผ่น อ่าน 297 ครั้ง] 05 ก.ย.2544
2072 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 441/2545 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้าราชการตำรวจ [2 แผ่น อ่าน 316 ครั้ง] 23 ส.ค.2545
2071 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 441/2546 แต่งตั้งวิทยากรโครงการสัมมนาเพื่อพัฒนางานอำนวยการของ กองบัญชาการศึกษา ประจำปี 2546 [2 แผ่น อ่าน 309 ครั้ง] 26 ส.ค.2546
2070 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน ฝรก. 441/2547 เปลี่ยนแปลงคำสั่งกองบัญชาการศึกษาที่ 292/2547 ลงวันที่ 11 มิถุนายน 2547 [1 แผ่น อ่าน 282 ครั้ง] 19 ส.ค.2547
2069 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 441/2548 แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการบริหารจัดการและดำเนินการตามแผนพัฒนางานจเรตำรวจแห่งชาติ [3 แผ่น อ่าน 292 ครั้ง] 29 พ.ย.2548
2068 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 442/2534 แต่งตั้งกรรมการออกข้อสอบและเฉลยข้อสอบ ในการคัดเลือกด้วยวิธีการสอบบุคคลทั่วไปเข้าเป็นนักเรียนพลตำรวจ ประจำปี พ.ศ.2535 [2 แผ่น อ่าน 419 ครั้ง] 26 พ.ย.2534
2067 ไปราชการ บก.อก. 442/2539 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 382 ครั้ง] 28 ส.ค.2539
2066 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บก.อก. 442/2540 มอบหมายหน้าที่ให้ข้าราชการตำรวจปฏิบัติงานประจำศูนย์ประสานงานเฉพาะกิจการก่อสร้างอาคารเรียนรว [3 แผ่น อ่าน 408 ครั้ง] 07 ต.ค.2540
2065 เข้ารับการฝึกอบรม บก.อก. 442/2541 ให้ข้าราชการตำรวจเข้ารับการอบรมโครงการฝึกทบทวนพัฒนาจิตสำนึกและอุดมการณ์ (พัฒนาจิตใจ) แต่งตั้งอาจารย์ และวิทยากร [13 แผ่น อ่าน 418 ครั้ง] 18 ก.ย.2541
2064 ไปราชการ บก.อก. 442/2542 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [2 แผ่น อ่าน 409 ครั้ง] 09 ส.ค.2542
2063 ไปราชการ บก.อก. 442/2543 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 361 ครั้ง] 10 ก.ค.2543
2062 เข้ารับการฝึกอบรม บก.อก. 442/2544 กำหนดการฝึกพลศึกษาและกีฬาของข้าราชการตำรวจในสังกัดกองบัญชาการศึกษา ส่วนกลาง [2 แผ่น อ่าน 314 ครั้ง] 05 ก.ย.2544
2061 ไปราชการ บก.อก. 442/2545 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 329 ครั้ง] 23 ส.ค.2545
2060 ไปราชการ บก.อก. 442/2546 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 274 ครั้ง] 26 ส.ค.2546
2059 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ ฝรก. 442/2547 กำหนดรายชื่อข้าราชการตำรวจปฏิบัติหน้าที่ เวรรักษาการณ์ และเวรประชาสัมพันธ์ กองบัญชาการศึกษา [9 แผ่น อ่าน 287 ครั้ง] 23 ส.ค.2547
2058 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 442/2548 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพู่กระบี่ไหมสีขาว [1 แผ่น อ่าน 293 ครั้ง] 29 พ.ย.2548
2057 เกี่ยวกับการสอบ บก.อก. 443/2534 ประชาสัมพันธ์ในการคัดเลือกด้วยวิธีการสอบบุคคลทั่วไปเข้าเป็นนักเรียนพลตำรวจ ประจำปี พ.ศ.2535 [2 แผ่น อ่าน 387 ครั้ง] 27 พ.ย.2534
2056 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บก.อก. 443/2539 มอบหมายอำนวจหน้าที่ให้ รองผู้บัญชาการศึกษา ผู้ช่วยผู้บัญชาการศึกษาผู้บังคับการประจำกองบัญชาการศึกษา ปฏิบัติราชการแทน ผู้บัญชาการศึกษา และกำหนดลำดับอาวุโสในการรักษาราชการแทนผู้บัญชาการศึกษา (เพิ่มเติม) [2 แผ่น อ่าน 386 ครั้ง] 28 ส.ค.2539
2055 ไปราชการ บก.อก. 443/2540 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 426 ครั้ง] 07 ต.ค.2540
2054 ไปราชการ บก.อก. 443/2541 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [3 แผ่น อ่าน 378 ครั้ง] 18 ก.ย.2541
2053 ไปราชการ บก.อก. 443/2542 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [3 แผ่น อ่าน 358 ครั้ง] 11 ส.ค.2542
2052 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 443/2543 จัดตั้งศูนย์อำนวยการเลือกตั้ง ของกองบัญชาการศึกษา [1 แผ่น อ่าน 352 ครั้ง] 11 ก.ค.2543
2051 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 443/2544 แต่งตั้งกองอำนวยการ โครงการสัมมนา เพื่อพัฒนางานงบประมาณและการเงิน ของ กองบัญชาการศึกษา [3 แผ่น อ่าน 304 ครั้ง] 06 ก.ย.2544
2050 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บก.อก. 443/2545 กำหนดรายชื่อข้าราชการตำรวจปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์และเวรประชาสัมพันธ์ กองบัญชาการศึกษา [11 แผ่น อ่าน 325 ครั้ง] 23 ส.ค.2545
2049 ไปราชการ บก.อก. 443/2546 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 276 ครั้ง] 26 ส.ค.2546
2048 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน ฝรก. 443/2547 แต่งตั้งคณะกรรมการทำลายหนังสือ [1 แผ่น อ่าน 292 ครั้ง] 23 ส.ค.2547
2047 ให้รับเงินเดือน,ค่าตอบแทน บก.อก. 443/2548 ให้เงินเพิ่มพิเศษรายเดือนประจำตำแหน่งผู้ทำหน้าที่ปกครองโรงเรียน (พ.ร.ต.) [2 แผ่น อ่าน 323 ครั้ง] 07 ธ.ค.2548
2046 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 444/2534 แต่งตั้งกรรมการประสานงานการขนส่งข้อสอบ [1 แผ่น อ่าน 358 ครั้ง] 27 พ.ย.2534
2045 ไปราชการ บก.อก. 444/2539 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 387 ครั้ง] 28 ส.ค.2539
2044 เลื่อนขั้นเงินเดือน บก.อก. 444/2540 เลื่อนอัตราเงินเดือนข้าราชการตำรวจ [1 แผ่น อ่าน 367 ครั้ง] 07 ต.ค.2540
2043 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 444/2541 แต่งตั้งวิทยากรโครงการฝึกอบรมพัฒนาจิตสำนึกและอุดมการณ์ (พัฒนาจิตใจ) สำหรับข้าราชการตำรวจในระดับหัวหน้าสถานีตำรวจ ในสังกัดตำรวจภูธรภาค 4 เพิ่มเติม [1 แผ่น อ่าน 383 ครั้ง] 22 ก.ย.2541
2042 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 444/2542 ตั้งกองอำนวยการอบรมข้าราชการตำรวจผู้ปฏิบัติงาน ด้านวินัยและกำลังพล และคณะเจ้าหน้าที่ดำเนินโครงการประจำปี 2542 [4 แผ่น อ่าน 356 ครั้ง] 11 ส.ค.2542
2041 เลื่อนขั้นเงินเดือน บก.อก. 444/2543 ให้ข้าราชการตำรวจมีสิทธิได้รับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ [2 แผ่น อ่าน 283 ครั้ง] 11 ก.ค.2543
2040 ไปราชการ บก.อก. 444/2544 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 260 ครั้ง] 06 ก.ย.2544
2039 เข้ารับการฝึกอบรม บก.อก. 444/2545 กำหนดเกณฑ์ ระเบียบและวิธีปฏิบัติในการรับสมัครคัดเลือกด้วยวิธีสอบ ข้าราชการตำรวจเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกอบรมนายดาบตำรวจหรือจ่าสิบตำรวจ เพื่อพิจารณาบรรจุแต่งตั้งเป็นข้ราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร [21 แผ่น อ่าน 317 ครั้ง] 23 ส.ค.2545
2038 ไปราชการ บก.อก. 444/2546 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 285 ครั้ง] 26 ส.ค.2546
2037 เลื่อนขั้นเงินเดือน บก.อก. 444/2547 แก้ไขคำสั่งเลื่อนเงินเดือนข้าราชการตำรวจ [1 แผ่น อ่าน 276 ครั้ง] 23 ส.ค.2547
2036 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บก.อก. 444/2548 ให้ข้าราชการตำรวจปฏิบัติหน้าที่ราชการ [1 แผ่น อ่าน 270 ครั้ง] 07 ธ.ค.2548
2035 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 445/2534 แต่งตั้งกรรมการและเจ้าหน้าที่ในการคัดเลือกด้วยวิธีสอบบุคคลเข้าเป็นนักเรียนพลตำรวจ ประจำปี พ.ศ. 2535 [10 แผ่น อ่าน 366 ครั้ง] 27 พ.ย.2534
2034 ไปราชการ บก.อก. 445/2539 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 338 ครั้ง] 28 ส.ค.2539
2033 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 445/2540 แต่งตั้งกรรมการคัดเลือกบุคคลทั่วไปเข้าเป็นนักเรียนพลตำรวจ ประจำปี 2541 [7 แผ่น อ่าน 416 ครั้ง] 07 ต.ค.2540
2032 ไปราชการ บก.อก. 445/2541 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [2 แผ่น อ่าน 437 ครั้ง] 23 ก.ย.2541
2031 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บก.อก. 445/2542 แต่งตั้งข้าราชการตำรวจ [1 แผ่น อ่าน 389 ครั้ง] 11 ส.ค.2542
2030 เลื่อนขั้นเงินเดือน บก.อก. 445/2543 ให้ข้าราชการตำรวจหมดสิทธิได้รับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ [2 แผ่น อ่าน 324 ครั้ง] 11 ก.ค.2543
2029 ไปราชการ บก.อก. 445/2544 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [2 แผ่น อ่าน 271 ครั้ง] 07 ก.ย.2544
2028 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 445/2545 ตั้งกองอำนวยการและแต่งตั้งเจ้หน้าที่ประจำกองอำนวยการ โครงการอบรมสัมนา เพื่อพัฒนางานฝ่ายอำนวยการ กองบัญชาการศึกษา ประจำปี 2545 [4 แผ่น อ่าน 292 ครั้ง] 26 ส.ค.2545
2027 ไปราชการ บก.อก. 445/2546 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [2 แผ่น อ่าน 324 ครั้ง] 27 ส.ค.2546
2026 เลื่อนขั้นเงินเดือน บก.อก. 445/2547 เลื่อนเงินเดือนข้าราชการตำรวจ [1 แผ่น อ่าน 285 ครั้ง] 23 ส.ค.2547
2025 ให้รับเงินเดือน,ค่าตอบแทน บก.อก. 445/2548 ให้ข้าราชการตำรวจระดับ ผุ้กำกับการ หรือผู้ดำรงตำแหน่งเทียบเท่าขึ้นไปได้รับเงินค่าตอบแทนรายเดือนนอกเหนือจากเงินเดือน [4 แผ่น อ่าน 273 ครั้ง] 07 ธ.ค.2548
2024 ไปราชการ บก.อก. 446/2534 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [2 แผ่น อ่าน 321 ครั้ง] 27 พ.ย.2534
2023 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 446/2539 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ฝ่ายอำนวยการในการฝึอบรม หลักสูตรงานการเงินกับคอมพิวเตอร์ 2539 [2 แผ่น อ่าน 342 ครั้ง] 28 ส.ค.2539
2022 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 446/2540 ตั้งหน่วยเฉพาะกิจ [4 แผ่น อ่าน 417 ครั้ง] 07 ต.ค.2540
2021 ไปราชการ บก.อก. 446/2541 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 399 ครั้ง] 23 ก.ย.2541
2020 สอบ,สืบ,วินัย,ลงทัณฑ์ บก.อก. 446/2542 เปลี่ยนแปลงคำสั่งลงโทษข้าราชการตำรวจ [3 แผ่น อ่าน 435 ครั้ง] 13 ส.ค.2542
2019 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 446/2543 ตั้งกองอำนวยการฝึกอบรมและแต่งตั้งคูร-อาจารย์ ในการฝึกอบรมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานให้แก่ข้าราชการตำรวจระดับชั้นประทวนและพลตำรวจในสังกัดตำรวจภูธร ภาค 5 รุ่นที่ 5-6 [2 แผ่น อ่าน 359 ครั้ง] 11 ก.ค.2543
2018 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 446/2544 แต่งตั้งคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่รับปัญหาข้อสอบ หลักสูตรสำหรับฝึกอบรมพลตำรวจ ภาคเรียนที่ 2 ประจำปี 2544 [2 แผ่น อ่าน 272 ครั้ง] 07 ก.ย.2544
2017 ไปราชการ บก.อก. 446/2545 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [3 แผ่น อ่าน 273 ครั้ง] 26 ส.ค.2545
2016 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 446/2546 ตั้งกองอำนวยการฝึกอบรมและแต่งตั้งอาจารย์ - ครู หลักสูตรการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม เพื่อพัฒนาข้าราชการตำรวจประจำงบประมาณ 2546 กองกำกับการโรเรียนตำรวจภูธร 1 [4 แผ่น อ่าน 332 ครั้ง] 27 ส.ค.2546
2015 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ ว.ตร. 446/2547 แต่งตั้งอาจารย์และครูผู้สอนในหลักสูตรสารวัตร รุ่นที่ 82 เพิ่มเติม [1 แผ่น อ่าน 272 ครั้ง] 24 ส.ค.2547
2014 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ ว.ตร. 446/2548 แต่งตั้งอาจารย์และครูผู้สอนในหลักสูตรฝ่ายอำนวยการตำรวจ รุ่นที่ 27 [9 แผ่น อ่าน 302 ครั้ง] 09 ธ.ค.2548
2013 ไปราชการ บก.อก. 447/2534 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [2 แผ่น อ่าน 321 ครั้ง] 27 พ.ย.2534
2012 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 447/2539 แต่งตั้งวิทยากรทำการสอนในโครงการฝึกอบรมงานการเงินกับคอมพิวเตอร์ 2539 [2 แผ่น อ่าน 311 ครั้ง] 30 ส.ค.2539
2011 ไปราชการ บก.อก. 447/2540 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [2 แผ่น อ่าน 327 ครั้ง] 07 ต.ค.2540
2010 ไปราชการ บก.อก. 447/2541 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 298 ครั้ง] 23 ก.ย.2541
2009 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 447/2542 ตั้งกองอำนวยการฝึกอบรมและแต่งตั้งครู-อาจารย์ ในการอบรมตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของนักเรียนพลตำรวจรุ่นที่ 15 โรงเรียนตำรวจภูธร 8 ปีการศึกษา 2542 [3 แผ่น อ่าน 282 ครั้ง] 13 ส.ค.2542
2008 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 447/2543 แต่งตั้งคณะเจ้าหน้าที่การอำนวยการจัดสัมมนาโครงการส่งเสริมงานสอบสวนคดีอาญา [1 แผ่น อ่าน 300 ครั้ง] 12 ก.ค.2543
2007 เลื่อนขั้นเงินเดือน บก.อก. 447/2544 เลื่อนขั้นและอัตราเงินเดือนข้าราชการตำรวจ [2 แผ่น อ่าน 284 ครั้ง] 07 ก.ย.2544
2006 ให้รับเงินเดือน,ค่าตอบแทน บก.อก. 447/2545 ให้ข้าราชการตำรวจมีสิทธิได้รับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ [2 แผ่น อ่าน 283 ครั้ง] 26 ส.ค.2545
2005 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 447/2546 ตั้งกองอำนวยการฝึกอบรมและแต่งตั้งอาจารย์ - ครู หลักสูตรการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม เพื่อพัฒนาข้าราชการตำรวจ ประจำปีงบประมาณ 2546 กองกำกับการโรงเรียนตำรวจภูธร 3 [4 แผ่น อ่าน 340 ครั้ง] 27 ส.ค.2546
2004 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 447/2547 ตั้งกองอำนวยการจัดอบรมสัมมนาและแต่งตั้งคณะทำงานตามโครงการอบรมสัมมนาเพื่อปรับปรุงหลักสูตรและวิธีการฝึกอบรม รุ่นที่ 2 สังกัดกองบัญชาการศึกษา [4 แผ่น อ่าน 260 ครั้ง] 25 ส.ค.2547
2003 ไปราชการ บก.อก. 447/2548 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 311 ครั้ง] 13 ธ.ค.2548
2002 ไปราชการ บก.อก. 448/2534 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [2 แผ่น อ่าน 353 ครั้ง] 27 พ.ย.2534
2001 เลื่อนขั้นเงินเดือน บก.อก. 448/2539 เลื่อนชั้นและอัตราเงินเดือนข้าราชการตำรวจ [2 แผ่น อ่าน 356 ครั้ง] 30 ส.ค.2539
2000 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 448/2542 ตั้งกองอำนวยการฝึกอบรมและแต่งตั้งครู-อาจารย์ในการฝึกอบรมข้าราชการตำรวจสังกัดตำรวจภูธรภาค 9 และกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ตำรวจภูธรภาค 9 ตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน [2 แผ่น อ่าน 310 ครั้ง] 13 ส.ค.2542
1999 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 448/2543 ตั้งกองอำนวยการฝึกอบรมและแต่งตั้งคูร-อาจารย์ ในการฝึกอบรมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของนักเรียนพลตำรวจ รุ่นที่ 16 ครั่งที่ 2 โรงเดรียนตำรวจภูธร 8 ประจำปีการศึกษา 2543 [3 แผ่น อ่าน 266 ครั้ง] 13 ก.ค.2543
1998 เลื่อนขั้นเงินเดือน บก.อก. 448/2544 เลื่อนขั้นและอัตราเงินเดือนข้าราชการตำรวจ [3 แผ่น อ่าน 286 ครั้ง] 07 ก.ย.2544
1997 ไปราชการ บก.อก. 448/2545 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [4 แผ่น อ่าน 303 ครั้ง] 28 ส.ค.2545
1996 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 448/2546 ตั้งกองอำนวยการฝึกอบรมและแต่งตั้งอาจารย์ - ครู หลักสูตรการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม เพื่อพัฒนาข้าราชการตำรวจ ประจำปีงบประมาณ 2546 กองกำกับการโรงเรียนตำรวจภูธร 6 [5 แผ่น อ่าน 275 ครั้ง] 27 ส.ค.2546
1995 ไปราชการ บก.อก. 448/2547 ให้ข้าราขการตำรวจเดินทางไปราชการ [2 แผ่น อ่าน 288 ครั้ง] 25 ส.ค.2547
1994 เลื่อนขั้นเงินเดือน บก.อก. 448/2548 ปรับระดับอัตราเงินเดือนข้าราชการตำรวจ [2 แผ่น อ่าน 289 ครั้ง] 16 ธ.ค.2548
1993 ไปราชการ บก.อก. 449/2534 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [2 แผ่น อ่าน 354 ครั้ง] 27 พ.ย.2534
1992 เลื่อนขั้นเงินเดือน บก.อก. 449/2539 เลื่อนชั้นและอัตราเงินเดือนข้าราชการตำรวจ [1 แผ่น อ่าน 330 ครั้ง] 30 ส.ค.2539
1991 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บก.อก. 449/2540 แต่งตั้งยศข้าราชการตำรวจชั้นประทวน [1 แผ่น อ่าน 338 ครั้ง] 07 ต.ค.2540
1990 ไปราชการ บก.อก. 449/2541 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ (เพิ่มเติม) [1 แผ่น อ่าน 334 ครั้ง] 28 ก.ย.2541
1989 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 449/2542 แต่งตั้งวิทยากรโครงการสัมมนายุทธศาสตร์การพัฒนากองบัญชาการศึกษา ในทศวรรษหน้า (พ.ศ.2543-2545) [1 แผ่น อ่าน 319 ครั้ง] 16 ส.ค.2542
1988 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 449/2543 แต่งตั้งคณะอุนกรรมการคัดเลือกสถาบันการศึกษาเพื่อเชิญอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิเป็นอนุกรรมการออกข้อสอบ [2 แผ่น อ่าน 348 ครั้ง] 13 ก.ค.2543
1987 เลื่อนขั้นเงินเดือน บก.อก. 449/2544 เลื่อนขั้นและอัตราเงินเดือนข้าราชการตำรวจ [3 แผ่น อ่าน 287 ครั้ง] 07 ก.ย.2544
1986 เลื่อนขั้นเงินเดือน บก.อก. 449/2545 เลื่อนขั้นและอัตราเงินเดือนข้าราชการตำรวจ [1 แผ่น อ่าน 274 ครั้ง] 28 ส.ค.2545
1985 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 449/2546 ตั้งกองอำนวยการฝึกอบรมและแต่งตั้งอาจารย์ - ครู หลักสูตรการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม เพื่อพัฒนาข้าราชการตำรวจ ประจำปีงบประมาณ 2546 กองกำกับการโรงเรียนตำรวจภูธร 7 [5 แผ่น อ่าน 277 ครั้ง] 27 ส.ค.2546
1984 ไปราชการ บก.อก. 449/2547 ให้ข้าราขการตำรวจเดินทางไปราชการ [2 แผ่น อ่าน 278 ครั้ง] 25 ส.ค.2547
1983 เลื่อนขั้นเงินเดือน บก.อก. 449/2548 เลื่อนเงินเดือนข้าราชการตำรวจ [1 แผ่น อ่าน 266 ครั้ง] 16 ธ.ค.2548
1982 ไปราชการ บก.อก. 450/2534 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [2 แผ่น อ่าน 337 ครั้ง] 27 พ.ย.2534
1981 เลื่อนขั้นเงินเดือน บก.อก. 450/2539 เลื่อนชั้นและอัตราเงินเดือนข้าราชการตำรวจ [1 แผ่น อ่าน 311 ครั้ง] 30 ส.ค.2539
1980 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 450/2540 การดำเนินการประชาสัมพันธ์ กองบัญชาการศึกษา [5 แผ่น อ่าน 523 ครั้ง] 08 ต.ค.2540
1979 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 450/2541 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจำปี 2541 [1 แผ่น อ่าน 472 ครั้ง] 28 ก.ย.2541
1978 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 450/2542 แต่งตั้งกองอำนวยการโครงการสัมนายุทธศาสตร์การพัฒนากองบัญชาการศึกษา ในทศวรรษหน้า (พ.ศ.2543-2545) [4 แผ่น อ่าน 320 ครั้ง] 16 ส.ค.2542
1977 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 450/2543 ตั้งกองอำนวยการฝึกอบรมและแต่งตั้งคูร-อาจารย์ ในการฝึกอบรมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ในสังกัดกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางและตำรวจภูธรภาค 6 ประจำปี 2543 กองกำกับการโรงเรียนตำรวจภูธร 6 [3 แผ่น อ่าน 302 ครั้ง] 14 ก.ค.2543
1976 เลื่อนขั้นเงินเดือน บก.อก. 450/2544 เลื่อนขั้นและอัตราเงินเดือนข้าราชการตำรวจ [9 แผ่น อ่าน 287 ครั้ง] 07 ก.ย.2544
1975 เลื่อนขั้นเงินเดือน บก.อก. 450/2545 แก้ไขคำสั่งเลื่อนขั้นและอัตราเงินเดือนข้าราชการตำรวจและเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ [5 แผ่น อ่าน 262 ครั้ง] 28 ส.ค.2545
1974 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 450/2546 ตั้งกองอำนวยการฝึกอบรมและแต่งตั้งอาจารย์ - ครู หลักสูตรการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม เพื่อพัฒนาข้าราชการตำรวจ ประจำปีงบประมาณ 2546 กองกำกับการโรงเรียนตำรวจภูธร 9 [3 แผ่น อ่าน 293 ครั้ง] 27 ส.ค.2546
1973 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 450/2547 แต่งตั้งวิทยากรตามโครงการอบรมสัมมนาเพื่อปรับปรุงหลักสูตรและวิธีการฝึกอบรม รุ่นที่ 2 สังกัดกองบัญชาการศึกษา [2 แผ่น อ่าน 270 ครั้ง] 25 ส.ค.2547
1972 เลื่อนขั้นเงินเดือน บก.อก. 450/2548 เลื่อนเงินเดือนข้าราชการตำรวจ [1 แผ่น อ่าน 273 ครั้ง] 16 ธ.ค.2548
1971 ไปราชการ บก.อก. 451/2534 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [2 แผ่น อ่าน 333 ครั้ง] 27 พ.ย.2534
1970 เลื่อนขั้นเงินเดือน บก.อก. 451/2539 เลื่อนชั้นและอัตราเงินเดือนข้าราชการตำรวจ [1 แผ่น อ่าน 305 ครั้ง] 30 ส.ค.2539
1969 ไปราชการ บก.อก. 451/2540 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 265 ครั้ง] 09 ต.ค.2540
1968 เลื่อนขั้นเงินเดือน บก.อก. 451/2541 เลื่อนขั้นและอัตราเงินเดือนข้าราชการตำรวจ [2 แผ่น อ่าน 324 ครั้ง] 28 ก.ย.2541
1967 ไปราชการ บก.อก. 451/2542 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 308 ครั้ง] 16 ส.ค.2542
1966 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 451/2543 ตั้งกองอำนวยการฝึกอบรมและแต่งตั้งคูร-อาจารย์ ในการฝึกอบรมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานให้แก่ข้าราชการตำรวจระดับชั้นประทวนและพลตำรวจในสังกัดตำรวจภูธร ภาค 2 และกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ตำรวจภูธร ภาค 2 รุ่นที่ [3 แผ่น อ่าน 266 ครั้ง] 14 ก.ค.2543
1965 เลื่อนขั้นเงินเดือน บก.อก. 451/2544 เลื่อนขั้นและอัตราเงินเดือนข้าราชการตำรวจ [3 แผ่น อ่าน 288 ครั้ง] 07 ก.ย.2544
1964 ไปราชการ บก.อก. 451/2546 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [2 แผ่น อ่าน 256 ครั้ง] 27 ส.ค.2546
1963 เข้ารับการฝึกอบรม ว.ตร. 451/2547 ยกเลิกประกาศผลการสอบคัดเลือกข้าราชการตำรวจเพื่อเข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรผู้กำกับการ รุ่นที่ 38 ถึงรุ่นที่ 40 [45 แผ่น อ่าน 252 ครั้ง] 25 ส.ค.2547
1962 เข้ารับการฝึกอบรม ว.ตร. 451/2548 ให้ข้าราชการตำรวจเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรผู้กำกับการ รุ่นที่ 53 [13 แผ่น อ่าน 299 ครั้ง] 19 ธ.ค.2548
1961 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บช.ศ. 451/2558 แต่งตั้งว่าที่ยศตำรวจชั้นสัญญาบัตร [2 แผ่น อ่าน 267 ครั้ง] 24 ธ.ค.2558
1960 ไปราชการ บก.อก. 452/2534 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [2 แผ่น อ่าน 327 ครั้ง] 27 พ.ย.2534
1959 เลื่อนขั้นเงินเดือน บก.อก. 452/2539 เลื่อนชั้นและอัตราเงินเดือนข้าราชการตำรวจ [1 แผ่น อ่าน 335 ครั้ง] 04 ก.ย.2539
1958 ไปราชการ บก.อก. 452/2540 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 299 ครั้ง] 09 ต.ค.2540
1957 เลื่อนขั้นเงินเดือน บก.อก. 452/2541 แก้ไขคำสั่งเลื่อนขั้นและอัตราเงินเดือนข้าราชการตำรวจ [5 แผ่น อ่าน 344 ครั้ง] 28 ก.ย.2541
1956 ไปราชการ บก.อก. 452/2542 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [2 แผ่น อ่าน 344 ครั้ง] 16 ส.ค.2542
รวม 10355 รายการ 33406 หน้า รายการต่อหน้า

เลือกหน้า : 

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52]

หน้าที่ 42  

กองบัญชาการศึกษา สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
พัฒนาระบบโดย : พ.ต.อ.อัครินทร์ สุขเษม ร่วมกับ นักศึกษาฝึกงาน ม.อีสเทิร์นเอเชีย ภาคการศึกษา 2553