<สำหรับจัดการระบบ>  USERNAME:     PASSWORD:  

ระบบสารสนเทศ บช.ศ.

     
หน่วยงานผู้ออกคำสั่ง :   กลุ่มคำสั่ง :
ช่วง วดป.ออกคำสั่ง :  -   เลขที่คำสั่ง :  /
ส่วนของข้อความในชื่อเรื่อง :   

ปี พ.ศ.ที่ออกคำสั่ง :

[จัดเรียงข้อมูลโดยคลิกที่ชื่อคอลัมน์ คลิกซ้ำ=สลับระหว่างน้อย<->มาก    คลิกที่เลขที่คำสั่ง หรือ ชื่อเรื่อง เพื่อดูรายละเอียด]

หน้า : 41/52
รวม 10355 รายการ 33406 หน้า รายการต่อหน้า

เลือกหน้า : 

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52]

หน้าที่ 41  

ลำดับ กลุ่มคำสั่ง หน่วยงาน คำสั่งที่ ชื่อเรื่อง ลงวันที่
2355 ไปราชการ บก.อก. 415/2539 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [2 แผ่น อ่าน 368 ครั้ง] 15 ส.ค.2539
2354 ไปราชการ บก.อก. 415/2540 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [2 แผ่น อ่าน 376 ครั้ง] 11 ก.ย.2540
2353 ไปราชการ บก.อก. 415/2541 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 313 ครั้ง] 14 ก.ย.2541
2352 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ ว.ตร. 415/2542 การฝึกแก้ไขปัญหาที่บังคับการหลักสูตรผู้กำกับการรุ่นที่ 34 และแต่งตั้งครูอาจารย์และเจ้าหน้าที่ประจำกองอำนวยการการฝึกและส่วนการฝึก [33 แผ่น อ่าน 496 ครั้ง] 22 ก.ค.2542
2351 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 415/2544 ตั้งกองอำนวยการฝึกอบรมและแต่งตั้งครู - อาจารย์ ในการฝึกอบรมตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต เพื่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ให้แก่ข้าราชการตำรวจชั้นประทวนและพลตำรวจ ในสังกัดตำรวจภูธรภาค 5 ที่เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรงานสารบรรณ ธุรการและกำลังพล ประจำปี 2544 [2 แผ่น อ่าน 363 ครั้ง] 15 ส.ค.2544
2350 ไปราชการ บก.อก. 415/2545 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 366 ครั้ง] 14 ส.ค.2545
2349 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 415/2546 ตั้งกองอำนวยการและแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจำกองอำนวยการโครงการสัมมนาเพื่อพัฒนางานอำนวยการ ของกองบัญชาการศึกษา ประจำปี 2546 [3 แผ่น อ่าน 345 ครั้ง] 15 ส.ค.2546
2348 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บก.อก. 415/2547 บรรจุและแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ [1 แผ่น อ่าน 356 ครั้ง] 09 ส.ค.2547
2347 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บก.อก. 415/2548 แต่งตั้งข้าราชการตำรวจ [2 แผ่น อ่าน 327 ครั้ง] 10 พ.ย.2548
2346 ไปราชการ บก.อก. 416/2534 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [2 แผ่น อ่าน 408 ครั้ง] 06 พ.ย.2534
2345 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 416/2535 เพิ่มเติมคำสั้งกองบัญชาการศึกษา ที่ 412/2536 ลงวันที่ 18 ธันวาคม 2536 [1 แผ่น อ่าน 516 ครั้ง] 24 ธ.ค.2535
2344 ไปราชการ บช.ศ. 416/2538 ให้ข้าราชการตำรวจช่วยราชการ [1 แผ่น อ่าน 387 ครั้ง] 15 ธ.ค.2538
2343 ไปราชการ บก.อก. 416/2539 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 352 ครั้ง] 15 ส.ค.2539
2342 ไปราชการ บก.อก. 416/2540 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 379 ครั้ง] 11 ก.ย.2540
2341 ไปราชการ บก.อก. 416/2541 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 341 ครั้ง] 14 ก.ย.2541
2340 ไปราชการ บก.อก. 416/2542 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 379 ครั้ง] 23 ก.ค.2542
2339 ไปราชการ บก.อก. 416/2544 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 376 ครั้ง] 17 ส.ค.2544
2338 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บก.อก. 416/2545 แต่งตั้งครู-อาจารย์ หลักสูตรสำหรับฝึกอบรมพลตำรวจภาควิชาการ (ภาคเรียนที่ 2) ของนักเรียนพลตำรวจ รุ่นที่ 12 กองกำกับการโรงเรียนตำรวจภูธณ 5 (เพิ่มเติม) [1 แผ่น อ่าน 379 ครั้ง] 14 ส.ค.2545
2337 ไปราชการ บก.อก. 416/2546 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [2 แผ่น อ่าน 359 ครั้ง] 15 ส.ค.2546
2336 ไปราชการ บช.ศ. 416/2547 ให้ข้าราขการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 329 ครั้ง] 10 ส.ค.2547
2335 ไปราชการ บก.อก. 417/2534 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [2 แผ่น อ่าน 432 ครั้ง] 06 พ.ย.2534
2334 ไปราชการ บช.ศ. 417/2538 ให้ข้าราชการตำรวจช่วยราชการ [1 แผ่น อ่าน 515 ครั้ง] 15 ธ.ค.2538
2333 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 417/2539 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุที่มีผู้บริจาค [1 แผ่น อ่าน 423 ครั้ง] 15 ส.ค.2539
2332 ไปราชการ บก.อก. 417/2540 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [2 แผ่น อ่าน 422 ครั้ง] 12 ก.ย.2540
2331 ไปราชการ บก.อก. 417/2541 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 395 ครั้ง] 15 ก.ย.2541
2330 ให้รับเงินเดือน,ค่าตอบแทน บก.อก. 417/2542 ให้ค่าราชการตำรวจมีสิทธิได้รับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ [4 แผ่น อ่าน 440 ครั้ง] 26 ก.ค.2542
2329 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 417/2543 ตั้งกองอำนวยการฝึกอบรมและแต่งตั้งครู - อาจารย์ ในการฝึกอบรมตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต เพื่อประสิทธิภาพในการปฏบัติงานให้แก่ข้าราชการตำรวจในสังกัดภูธรภาค 2 และกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ตำรวจภูธร ภาค 2 รุ่นที่ 5 และ 6 [2 แผ่น อ่าน 351 ครั้ง] 27 มิ.ย.2543
2328 เลื่อนขั้นเงินเดือน บก.อก. 417/2544 เลื่อนขั้นและอัตราเงินเดือนข้าราชการตำรวจ [1 แผ่น อ่าน 369 ครั้ง] 17 ส.ค.2544
2327 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 417/2545 ตั้งกองอำนวยการฝึกอบรม และแต่งตั้งอาจารย์ครู หลักสูตรผู้ช่วยงานสอบสวน เพื่อพัฒนาข้าราชการตำรวจ ประจำปีงบประมาณ 2545 กองกำกับการโรงเรียนตำรวจนครบาล [3 แผ่น อ่าน 376 ครั้ง] 14 ส.ค.2545
2326 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน ว.ตร. 417/2546 แต่งตั้งวิทยากรผู้บรรยายในหลักสูตรการสืบสวนคดีอาญาระดับก้าวหน้า(รองผู้กำกับการ-สารวัตร)รุ่นที่1 [7 แผ่น อ่าน 388 ครั้ง] 15 ส.ค.2546
2325 ไปราชการ บช.ศ. 417/2547 ให้ข้าราขการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 386 ครั้ง] 10 ส.ค.2547
2324 ไปราชการ บก.อก. 417/2548 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 350 ครั้ง] 10 พ.ย.2548
2323 ไปราชการ บก.อก. 418/2534 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [2 แผ่น อ่าน 389 ครั้ง] 06 พ.ย.2534
2322 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 418/2535 แต่งตั้งคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่สอบภาคเหมาะสมกับตำแหน่ง(สัมภาษณ์) ในการคัดเลือกด้วยวิธีสอบข้าราชการตำรวจผู้มีวุฒืปริญญาตรีและมีความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์เข้ารับการฝึกอบรมเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร พ.ส.2535 [3 แผ่น อ่าน 567 ครั้ง] 25 ธ.ค.2535
2321 เข้ารับการฝึกอบรม ว.ตร. 418/2538 ให้ข้าราชการตำรวจเข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรสารวัตร รุ่นที่ 36 [9 แผ่น อ่าน 385 ครั้ง] 18 ธ.ค.2538
2320 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 418/2539 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจิรงหาผู้รับผิดชอบทางแพ่งและประเมินราคาขั้นต่ำ กรณ๊รถยนต์ชำรุดขอจำหน่าย [1 แผ่น อ่าน 464 ครั้ง] 16 ส.ค.2539
2319 ไปราชการ บก.อก. 418/2540 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [2 แผ่น อ่าน 422 ครั้ง] 12 ก.ย.2540
2318 ไปราชการ บก.อก. 418/2541 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 432 ครั้ง] 15 ก.ย.2541
2317 สอบ,สืบ,วินัย,ลงทัณฑ์ บก.อก. 418/2542 ให้ข้าราชการตำรวจหมดสิทธิได้รับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ [2 แผ่น อ่าน 479 ครั้ง] 26 ก.ค.2542
2316 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 418/2543 ตั้งกองอำนวยการอบรมและแต่งตั้ง-อาจารย์ในการฝึกอบรมตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ของข้าราชการตำรวจชั้นประทวนและชั้นพลตำรวจ ในสังกัดตำรวตภูธรภาคที่ 1 และกองบัญชาการ ตำรวจสอบสวนกลาง รุ่นที่ 11,12 ประจำปี 2543 [2 แผ่น อ่าน 369 ครั้ง] 28 มิ.ย.2543
2315 ไปราชการ บก.อก. 418/2544 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [2 แผ่น อ่าน 359 ครั้ง] 20 ส.ค.2544
2314 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 418/2545 ตั้งกองอำนวยการฝึกอบรม และแต่งตั้งอาจารย์ครู หลักสูตรผู้ช่วยงานสืบสวน เพื่อพัฒนาข้าราชการตำรวจ ประจำปีงบประมาณ 2545 กองกำกับการโรงเรียนตำรวจภูธร 1 [3 แผ่น อ่าน 338 ครั้ง] 14 ส.ค.2545
2313 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 418/2546 ตั้งกองอำนวยการฝึกอบอม และแต่งตั้งอาจารย์ -คร หลักสูตรผู้ช่วยสอบสวนเพื่อพัฒนาข้าราชการตำรวจ ประจำปีงบประมาณ 2546 กองกำกับการโรงเรียนตำรวจนครบาล [5 แผ่น อ่าน 369 ครั้ง] 15 ส.ค.2546
2312 ไปราชการ บช.ศ. 418/2547 ให้ข้าราขการตำรวจเดินทางไปราชการ [2 แผ่น อ่าน 327 ครั้ง] 11 ส.ค.2547
2311 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 418/2548 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุและขอบเขตโดยละเอียดของงาน (Term Of Reference) [3 แผ่น อ่าน 333 ครั้ง] 10 พ.ย.2548
2310 ไปราชการ บก.อก. 419/2534 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [2 แผ่น อ่าน 366 ครั้ง] 06 พ.ย.2534
2309 ไปราชการ บก.อก. 419/2535 ให้ช้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 456 ครั้ง] 24 ธ.ค.2535
2308 ไปราชการ บก.อก. 419/2539 ให้ข้าราชการตำรวจ เข้ารับการสัมมนาตามโครงการสัมมนาผู้บริหารสถาบันฝึกอบรมและหัวหน้าหน่วยงางในสังกัด กองบัญชาการศึกษา [2 แผ่น อ่าน 489 ครั้ง] 19 ส.ค.2539
2307 ไปราชการ บก.อก. 419/2541 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 476 ครั้ง] 15 ก.ย.2541
2306 สอบ,สืบ,วินัย,ลงทัณฑ์ บก.อก. 419/2542 ลงโทษไล่ข้าราชการตำรวจออกจากราชการ [2 แผ่น อ่าน 468 ครั้ง] 26 ก.ค.2542
2305 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บก.อก. 419/2543 กำหนดรายชื่อข้าราชการตำรวจปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์และเวรประชาสัมพันธ์ กองบัญชาการศึกษา [12 แผ่น อ่าน 371 ครั้ง] 28 มิ.ย.2543
2304 ไปราชการ บก.อก. 419/2544 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 342 ครั้ง] 20 ส.ค.2544
2303 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 419/2545 ตั้งกองอำนวยการฝึกอบรม และแต่งตั้งอาจารย์ครู หลักสูตรผู้ช่วยงานสืบสวน เพื่อพัฒนาข้าราชการตำรวจ ประจำปีงบประมาณ 2545 กองกำกับการโรงเรียนตำรวจภูธร 2 [4 แผ่น อ่าน 370 ครั้ง] 14 ส.ค.2545
2302 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 419/2546 ตั้งกองอำนวยการฝึกอบรม และแต่งตั้งอาจรย์-ครู หลักสูตรการสืบสวนเพื่อพัฒนาข้าราชการตำรวจ ประจำปีงบประมาณ 2546 กองกำกับการโรงเรียนตำรวจภุธร1 [5 แผ่น อ่าน 317 ครั้ง] 15 ส.ค.2546
2301 ไปราชการ บช.ศ. 419/2547 ให้ข้าราขการตำรวจเดินทางไปราชการ (เพิ่มเติม) [1 แผ่น อ่าน 327 ครั้ง] 13 ส.ค.2547
2300 ไปราชการ บก.อก. 420/2534 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [2 แผ่น อ่าน 397 ครั้ง] 06 พ.ย.2534
2299 สอบ,สืบ,วินัย,ลงทัณฑ์ บก.อก. 420/2535 ลงทัณฑ์ข้าราชการตำรวจ [1 แผ่น อ่าน 429 ครั้ง] 24 ธ.ค.2535
2298 เข้ารับการฝึกอบรม ว.ตร. 420/2538 ให้ข้าราชการตำรวจเข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรสารวัตร รุ่นที่ 37 [10 แผ่น อ่าน 433 ครั้ง] 25 ธ.ค.2538
2297 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ ว.ตร. 420/2539 ตั้งกองอำนวยการสัมมนาผู้บริหารสถาบันฝึกอมรม และหัวหน้าหน่ายงาน [3 แผ่น อ่าน 424 ครั้ง] 19 ส.ค.2539
2296 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 420/2540 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกผู้ได้รับสิทธิ์ขอกู้เงินเพื่อที่อยู่อาศัยของข้าราชการ [1 แผ่น อ่าน 384 ครั้ง] 12 ก.ย.2540
2295 ไปราชการ บก.อก. 420/2541 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 409 ครั้ง] 15 ก.ย.2541
2294 ไปราชการ บก.อก. 420/2542 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [2 แผ่น อ่าน 347 ครั้ง] 26 ก.ค.2542
2293 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 420/2543 ตั้งคณะทำงานประสานงานกรมการกำลังสำรองทหารบก เกี่ยวกับการตรวจสอบหลักฐานทางทหาร [2 แผ่น อ่าน 371 ครั้ง] 28 มิ.ย.2543
2292 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ ว.ตร. 420/2544 แต่งตั้งอาจารย์ผู้สอนหลักสูตรการบริหารงานตำรวจชั้นสูง รุ่นที่ 21 [6 แผ่น อ่าน 333 ครั้ง] 20 ส.ค.2544
2291 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 420/2545 ตั้งกองอำนวยการฝึกอบรม และแต่งตั้งอาจารย์ครู หลักสูตรผู้ช่วยงานสืบสวน เพื่อพัฒนาข้าราชการตำรวจ ประจำปีงบประมาณ 2545 กองกำกับการโรงเรียนตำรวจภูธร 3 [4 แผ่น อ่าน 338 ครั้ง] 14 ส.ค.2545
2290 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 420/2546 ตั้งกองอำนวยการฝึกอบรม และแต่งตั้งอาจรย์-ครู หลักสูตรการสืบสวนเพื่อพัฒนาข้าราชการตำรวจ ประจำปีงบประมาณ 2546 กองกำกับการโรงเรียนตำรวจภุธร2 [4 แผ่น อ่าน 310 ครั้ง] 15 ส.ค.2546
2289 ไปราชการ บก.อก. 420/2547 ให้ข้าราขการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 342 ครั้ง] 16 ส.ค.2547
2288 ไปราชการ บก.อก. 421/2534 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [2 แผ่น อ่าน 404 ครั้ง] 06 พ.ย.2534
2287 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 421/2535 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกข้าราชการตำรวจเข้าฝืกอบรมหลักสูตรผู้กำกับ รุ่นที่ 19 และ 20 [1 แผ่น อ่าน 502 ครั้ง] 24 ธ.ค.2535
2286 สอบ,สืบ,วินัย,ลงทัณฑ์ บช.ศ. 421/2538 อนุญาตให้ลูกจ้างประจำลาออกจากราชการ [1 แผ่น อ่าน 526 ครั้ง] 25 ธ.ค.2538
2285 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 421/2539 แต่งตั้งอาจารย์ วิทยากร ในการสัมมนาผู้บริหารสถาบันฝึกอบรมและหัวหน้าหน่วยงานในสังกัดกองบัญชาการศึกษา [1 แผ่น อ่าน 479 ครั้ง] 19 ส.ค.2539
2284 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บก.อก. 421/2540 แต่งตั้งข้าราชการตำรวจ [9 แผ่น อ่าน 421 ครั้ง] 17 ก.ย.2540
2283 ไปราชการ บก.อก. 421/2541 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [2 แผ่น อ่าน 405 ครั้ง] 15 ก.ย.2541
2282 ไปราชการ บก.อก. 421/2542 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 418 ครั้ง] 26 ก.ค.2542
2281 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 421/2543 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกผู้ขอรับทุน การศึกษาบุตร-ธิดาข้าราชการตำรวจ [1 แผ่น อ่าน 404 ครั้ง] 29 มิ.ย.2543
2280 ไปราชการ บก.อก. 421/2544 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 346 ครั้ง] 20 ส.ค.2544
2279 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 421/2545 ตั้งกองอำนวยการฝึกอบรม และแต่งตั้งอาจารย์ครู หลักสูตรผู้ช่วยงานสืบสวน เพื่อพัฒนาข้าราชการตำรวจ ประจำปีงบประมาณ 2545 กองกำกับการโรงเรียนตำรวจภูธร 4 [3 แผ่น อ่าน 359 ครั้ง] 14 ส.ค.2545
2278 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 421/2546 ตั้งกองอำนวยการฝึกอบรม และแต่งตั้งอาจรย์-ครู หลักสูตรการสืบสวนเพื่อพัฒนาข้าราชการตำรวจ ประจำปีงบประมาณ 2546 กองกำกับการโรงเรียนตำรวจภุธร3 [7 แผ่น อ่าน 323 ครั้ง] 15 ส.ค.2546
2277 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ ว.ตร. 421/2547 แต่งตั้งอาจารย์และครูผู้สอนในหลักสูตรผู้กำกับการ รุ่นที่ 50 เพิ่มเติม [1 แผ่น อ่าน 345 ครั้ง] 16 ส.ค.2547
2276 ไปราชการ บก.อก. 421/2548 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 329 ครั้ง] 14 พ.ย.2548
2275 ไปราชการ บก.อก. 422/2534 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [2 แผ่น อ่าน 411 ครั้ง] 06 พ.ย.2534
2274 สอบ,สืบ,วินัย,ลงทัณฑ์ บช.ศ. 422/2538 ปลดลูกจ้างประจำออกจากราชการ [1 แผ่น อ่าน 408 ครั้ง] 25 ธ.ค.2538
2273 เข้ารับการฝึกอบรม บก.อก. 422/2539 ให้ข้าราชการเข้ารับฝึกอบรมหลักสูตรทบทวนการสอบสวนคดีอาญากรรมอ รุ่นที่ 14 [10 แผ่น อ่าน 452 ครั้ง] 19 ส.ค.2539
2272 สอบ,สืบ,วินัย,ลงทัณฑ์ บก.อก. 422/2540 ลงทัณฑ์ข้าราชการตำรวจ [3 แผ่น อ่าน 373 ครั้ง] 17 ก.ย.2540
2271 ไปราชการ บก.อก. 422/2541 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [2 แผ่น อ่าน 405 ครั้ง] 15 ก.ย.2541
2270 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บก.อก. 422/2542 มอบหมายและแต่งตั้งเจ้าหน้าที่สนามยิงปืน กองบัญชาการศึกษาสำนักงานตำรวจแห่งชาติ [2 แผ่น อ่าน 406 ครั้ง] 26 ก.ค.2542
2269 ไปราชการ บก.อก. 422/2543 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 349 ครั้ง] 30 มิ.ย.2543
2268 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 422/2545 ตั้งกองอำนวยการฝึกอบรม และแต่งตั้งอาจารย์ครู หลักสูตรผู้ช่วยงานสืบสวน เพื่อพัฒนาข้าราชการตำรวจ ประจำปีงบประมาณ 2545 กองกำกับการโรงเรียนตำรวจภูธร 6 [4 แผ่น อ่าน 343 ครั้ง] 14 ส.ค.2545
2267 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 422/2546 ตั้งกองอำนวยการฝึกอบรม และแต่งตั้งอาจรย์-ครู หลักสูตรการสืบสวนเพื่อพัฒนาข้าราชการตำรวจ ประจำปีงบประมาณ 2546 กองกำกับการโรงเรียนตำรวจภุธร4 [6 แผ่น อ่าน 322 ครั้ง] 15 ส.ค.2546
2266 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ ว.ตร. 422/2547 แต่งตั้งอาจารย์และครูผู้สอนในหลักสูตรการบริหารงานตำรวจชั้นสูง รุ่นที่ 24 เพิ่มเติม [2 แผ่น อ่าน 361 ครั้ง] 16 ส.ค.2547
2265 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ ว.ตร. 422/2548 แต่งตั้งอาจารย์และครูผู้สอนในหลักสูตรการสืบสวนคดีอาญา รุ่นที่ 83 [16 แผ่น อ่าน 385 ครั้ง] 14 พ.ย.2548
2264 เข้ารับการฝึกอบรม ว.ตร. 423/2538 ให้ราชการเข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรฝ่ายอำนวยการตำรวจ รุ่นที่ 19 [11 แผ่น อ่าน 432 ครั้ง] 26 ธ.ค.2538
2263 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 423/2539 แต่งตั้งผู้อำนวยการฝึกอบรม คณะครูอาจารย์และเจ้าหน้าที่ดำเนินงานฝึกอบรมหลักสูตรการส่งกำลังบำรุง เพื่อพัฒนาข้าราชการตำรวจชั้นประทวนและพลตำรวจ รุ่นที่ 2ฃ [4 แผ่น อ่าน 454 ครั้ง] 20 ส.ค.2539
2262 สอบ,สืบ,วินัย,ลงทัณฑ์ บก.อก. 423/2540 การคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนักเรียนพลตำรวจ ประจำปี 2541 [10 แผ่น อ่าน 581 ครั้ง] 18 ก.ย.2540
2261 ไปราชการ บก.อก. 423/2541 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 439 ครั้ง] 15 ก.ย.2541
2260 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 423/2542 แต่งตั้งอาจารย์และครูหลักสูตรการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพพนักงานสอบสวน (สบ.1) ประจำปีงบประมาณ 2542 กองกำกับการโรงเรียนตำรวจภูธร 4 [5 แผ่น อ่าน 367 ครั้ง] 29 ก.ค.2542
2259 ไปราชการ บช.ศ. 423/2544 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [3 แผ่น อ่าน 352 ครั้ง] 09 ส.ค.2544
2258 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 423/2545 ตั้งกองอำนวยการฝึกอบรม และแต่งตั้งอาจารย์ครู หลักสูตรผู้ช่วยงานสืบสวน เพื่อพัฒนาข้าราชการตำรวจ ประจำปีงบประมาณ 2545 กองกำกับการโรงเรียนตำรวจภูธร 7 [4 แผ่น อ่าน 385 ครั้ง] 14 ส.ค.2545
2257 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 423/2546 ตั้งกองอำนวยการฝึกอบรม และแต่งตั้งอาจรย์-ครู หลักสูตรการสืบสวนเพื่อพัฒนาข้าราชการตำรวจ ประจำปีงบประมาณ 2546 กองกำกับการโรงเรียนตำรวจภุธร5 [5 แผ่น อ่าน 356 ครั้ง] 15 ส.ค.2546
2256 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 423/2547 ตั้งกองอำนวยการฝึกอบรมและแต่งตั้งครู - อาจารย์ หลักสูตรงานธุรการ ประจำปีงบประมาณ 2547 กองกำกับการโรงเรียนตำรวจนครบาล [4 แผ่น อ่าน 377 ครั้ง] 16 ส.ค.2547
2255 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 424/2534 แต่งตั้งกรรมการและเจ้าหน้าที่ดำเนินการในการประกาศผลสอบ (รอบสุดท้าย) ในการคัดเลือกด้วยวิธีสอบและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกและข้าราชการตำรวจผู้มีวุฒิปริญญาตรี เพื่อบรรจุเป็นราชการตำรวจขั้นสัญญาบัตร พ.ศ.2534 [3 แผ่น อ่าน 401 ครั้ง] 08 พ.ย.2534
2254 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บช.ศ. 424/2535 บัญชีรายชื่อผู้ปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาสถานที่ราชการ [11 แผ่น อ่าน 471 ครั้ง] 25 ธ.ค.2535
2253 ไปราชการ บก.อก. 424/2539 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 409 ครั้ง] 20 ส.ค.2539
2252 เลื่อนขั้นเงินเดือน บก.อก. 424/2540 เลื่อนขั้นและอัตราเงินเดือนข้าราชการตำรวจ [1 แผ่น อ่าน 378 ครั้ง] 19 ก.ย.2540
2251 ไปราชการ บก.อก. 424/2541 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 415 ครั้ง] 15 ก.ย.2541
2250 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 424/2542 การฝึกแก้ไขปัญหาที่บังคับการหลักสูตรฝ่ายอำนวยการตำรวจ รุ่นที่ 21 และแต่งตังครูอาจารย์และเจ้าหนาที่ประจำกองอำนวยการฝึกและส่วนการฝึก [31 แผ่น อ่าน 564 ครั้ง] 30 ก.ค.2542
2249 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บก.อก. 424/2543 ตั้งหน่วยเฉพาะกิจ [3 แผ่น อ่าน 384 ครั้ง] 04 ก.ค.2543
2248 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 424/2544 ตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นและอัตราเงินเดือนข้าราชการตำรวจ และเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำในสังกัด กองบัญชาการศึกษา [2 แผ่น อ่าน 342 ครั้ง] 20 ส.ค.2544
2247 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 424/2545 ตั้งกองอำนวยการฝึกอบรม และแต่งตั้งอาจารย์ครู หลักสูตรผู้ช่วยงานสืบสวน เพื่อพัฒนาข้าราชการตำรวจ ประจำปีงบประมาณ 2545 กองกำกับการโรงเรียนตำรวจภูธร 9 [3 แผ่น อ่าน 326 ครั้ง] 14 ส.ค.2545
2246 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 424/2546 ตั้งกองอำนวยการฝึกอบอมและแต่งตั้งอาจารย์-ครู หลักสูตรการสืบสวนเพื่อพัฒนาข้าราชการตำรวจ ประจำปีงบประมาณ 2546กองกำกับการโรงเรียนตำรวจภูธร6 [5 แผ่น อ่าน 355 ครั้ง] 15 ส.ค.2546
2245 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 424/2547 ตั้งกองอำนวยการฝึกอบรมและแต่งตั้งครู - อาจารย์ หลักสูตรงานธุรการ และกำลังพล เพื่อพัฒนาข้าราชการตำรวจ ประจำปีงบประมาณ 2547 กองกำกับการโรงเรียนตำรวจภูธร 1 [4 แผ่น อ่าน 394 ครั้ง] 16 ส.ค.2547
2244 ให้รับเงินเดือน,ค่าตอบแทน บก.อก. 424/2548 ให้ข้าราชการตำรวจได้รับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ [2 แผ่น อ่าน 353 ครั้ง] 14 พ.ย.2548
2243 ไปราชการ บก.อก. 425/2534 เปลี่ยนตัวราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 409 ครั้ง] 08 พ.ย.2534
2242 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บช.ศ. 425/2538 กำหนดรายชื่อข้าราชการตำรวจปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาสถานที่ราชการและเวรประชาสัมพันธ์ ประจำเดือน มกราคม 2539 [11 แผ่น อ่าน 381 ครั้ง] 27 ธ.ค.2538
2241 เลื่อนขั้นเงินเดือน บก.อก. 425/2539 เลื่อนชั้นและอัตราเงินเดือนข้าราชการตำรวจ [1 แผ่น อ่าน 416 ครั้ง] 23 ส.ค.2539
2240 เลื่อนขั้นเงินเดือน บก.อก. 425/2540 เลื่อนขั้นและอัตราเงินเดือนข้าราชการตำรวจ [1 แผ่น อ่าน 399 ครั้ง] 19 ก.ย.2540
2239 ไปราชการ บก.อก. 425/2541 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 352 ครั้ง] 15 ก.ย.2541
2238 ไปราชการ บก.อก. 425/2542 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 368 ครั้ง] 30 ก.ค.2542
2237 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 425/2543 ตั้งกองอำนวยการฝึกอบรม และแต่งตั้งครู-อาจารย์ ดำเนินการฝึกอบรม ตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพิ่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ระดับชั้นประทวนและพลตำรวจ รุ่นที่ 1-2 [3 แผ่น อ่าน 352 ครั้ง] 04 ก.ค.2543
2236 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 425/2544 แต่งตั้งกรรมการตรวจรับเป้าปืน [1 แผ่น อ่าน 320 ครั้ง] 21 ส.ค.2544
2235 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 425/2545 เปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้บรรยายพิเศษการเก็บกู้วัตถุระเบิดขั้นพื้นฐานในหลักสูตร งานสารบรรณ ธุรการและกำลังพล ประจำปีงบประมาณ 2545 กองกำกับการโรงเรียนตำรวจนครบาล [1 แผ่น อ่าน 348 ครั้ง] 14 ส.ค.2545
2234 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 425/2546 ตั้งกองอำนวยการฝึกอบอมและแต่งตั้งอาจารย์-ครู หลักสูตรการสืบสวนเพื่อพัฒนาข้าราชการตำรวจ ประจำปีงบประมาณ 2546กองกำกับการโรงเรียนตำรวจภูธร7 [6 แผ่น อ่าน 400 ครั้ง] 15 ส.ค.2546
2233 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 425/2547 ตั้งกองอำนวยการฝึกอบรมและแต่งตั้งครู - อาจารย์ หลักสูตรงานธุรการ และกำลังพล เพื่อพัฒนาข้าราชการตำรวจ ประจำปีงบประมาณ 2547 กองกำกับการโรงเรียนตำรวจภูธร 2 [4 แผ่น อ่าน 335 ครั้ง] 16 ส.ค.2547
2232 ให้รับเงินเดือน,ค่าตอบแทน บก.อก. 425/2548 ให้ข้าราชตำรวจหมดสิทธได้รับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ [2 แผ่น อ่าน 334 ครั้ง] 14 พ.ย.2548
2231 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 426/2534 เปลี่ยนแปลงและแก้ไขคำสั่งตั้งกรรมการการสอบสวนข้อเท็จจริง [1 แผ่น อ่าน 385 ครั้ง] 08 พ.ย.2534
2230 ไปราชการ บก.อก. 426/2539 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 411 ครั้ง] 23 ส.ค.2539
2229 เลื่อนขั้นเงินเดือน บก.อก. 426/2540 แก้ไขคำสั่งเลื่อนขั้นและอัตราเงินเดือนข้าราชการตำรวจและเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ [4 แผ่น อ่าน 334 ครั้ง] 19 ก.ย.2540
2228 สอบ,สืบ,วินัย,ลงทัณฑ์ บก.อก. 426/2541 ลงโทษไล่ข้าราชการตำรวจออกจากราชการ [2 แผ่น อ่าน 404 ครั้ง] 16 ก.ย.2541
2227 ไปราชการ บก.อก. 426/2542 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [3 แผ่น อ่าน 394 ครั้ง] 30 ก.ค.2542
2226 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ ว.ตร. 426/2543 แต่งตั้งอาจารย์ผู้ฝึกอบรมโครงการพัฒนาคุณถาพชีวิตเพื่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน หลักสูตรการบริหารงานตำรวจชั้นสูง รุ่นที่ 20 และหลักสูตรผู้กำกับการ รุ่นที่ 37 [1 แผ่น อ่าน 327 ครั้ง] 04 ก.ค.2543
2225 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บก.อก. 426/2544 กำหนดรายชื่อข้าราชการตำรวจปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์และเวรประชาสัมพันธ์ กองบัญชาการศึกษา [11 แผ่น อ่าน 331 ครั้ง] 22 ส.ค.2544
2224 ไปราชการ บก.อก. 426/2545 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 298 ครั้ง] 15 ส.ค.2545
2223 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 426/2546 ตั้งกองอำนวยการฝึกอบอมและแต่งตั้งอาจารย์-ครู หลักสูตรการสืบสวนเพื่อพัฒนาข้าราชการตำรวจ ประจำปีงบประมาณ 2546กองกำกับการโรงเรียนตำรวจภูธร8 [4 แผ่น อ่าน 285 ครั้ง] 15 ส.ค.2546
2222 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 426/2547 ตั้งกองอำนวยการฝึกอบรมและแต่งตั้งครู - อาจารย์ หลักสูตรงานธุรการ และกำลังพล เพื่อพัฒนาข้าราชการตำรวจ ประจำปีงบประมาณ 2547 กองกำกับการโรงเรียนตำรวจภูธร 3 [6 แผ่น อ่าน 324 ครั้ง] 16 ส.ค.2547
2221 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 426/2548 ตั้งกองอำนวยการฝึกอบรม และแต่งตั้ง ครู - อาจารย์ หลักสูตรนักเรียนนายสิบตำรวจ ภาคฝึกหัดปฏิบัติราชการ ของนักเรียนนายสิบตำรวจ รุ่นที่ 1 ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจกลาง [12 แผ่น อ่าน 322 ครั้ง] 14 พ.ย.2548
2220 ไปราชการ บก.อก. 427/2539 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 372 ครั้ง] 23 ส.ค.2539
2219 เลื่อนขั้นเงินเดือน บก.อก. 427/2540 เลื่อนขันและอัตราเงินเดือนข้าราชการตำรวจ [2 แผ่น อ่าน 391 ครั้ง] 19 ก.ย.2540
2218 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 427/2541 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้าราชการ [2 แผ่น อ่าน 460 ครั้ง] 16 ก.ย.2541
2217 ไปราชการ บก.อก. 427/2542 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 339 ครั้ง] 30 ก.ค.2542
2216 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ ว.ตร. 427/2543 แต่งตั้งอาจารย์ผู้ฝึกอบรมโครงการพัฒนาคุณถาพชีวิตเพื่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน หลักสูตรฝ่ายอำนวยการตำรวจ รุ่นที่ 22 [1 แผ่น อ่าน 327 ครั้ง] 04 ก.ค.2543
2215 ให้รับเงินเดือน,ค่าตอบแทน บก.อก. 427/2544 ให้ข้าราชการตำรวจมีสิทธิได้รับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ [2 แผ่น อ่าน 332 ครั้ง] 24 ส.ค.2544
2214 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 427/2545 ตั้งคณะทำงานจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อปรับปรุงหลักสูตรและวิธีการฝึกอบรม (วิชาภาษาอังกฤษ) [2 แผ่น อ่าน 328 ครั้ง] 15 ส.ค.2545
2213 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 427/2546 ตั้งกองอำนวยการฝึกอบอม และแต่งตั้งอาจารย์-ครู หลักสูตรการสืบสวนเพื่อพัฒนาข้าราชการตำรวจ ประจำปีงบประมาณ 2546 กองกำกับการโรงเรียนตำรวจภูธร 9 [3 แผ่น อ่าน 416 ครั้ง] 15 ส.ค.2546
2212 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 427/2547 ตั้งกองอำนวยการฝึกอบรมและแต่งตั้งอาจารย์ - ครู หลักสูตรงานธุรการ และกำลังพล เพื่อพัฒนาข้าราชการตำรวจ ประจำปีงบประมาณ 2547 กองกำกับการโรงเรียนตำรวจภูธร 4 [4 แผ่น อ่าน 361 ครั้ง] 16 ส.ค.2547
2211 ไปราชการ บก.อก. 428/2534 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ เพิ่มเติม [1 แผ่น อ่าน 398 ครั้ง] 11 พ.ย.2534
2210 ไปราชการ บก.อก. 428/2539 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [2 แผ่น อ่าน 386 ครั้ง] 23 ส.ค.2539
2209 เลื่อนขั้นเงินเดือน บก.อก. 428/2540 เลื่อนขันและอัตราเงินเดือนข้าราชการตำรวจ [2 แผ่น อ่าน 361 ครั้ง] 19 ก.ย.2540
2208 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 428/2541 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้าราชการ [2 แผ่น อ่าน 385 ครั้ง] 16 ก.ย.2541
2207 ไปราชการ บก.อก. 428/2542 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [2 แผ่น อ่าน 365 ครั้ง] 30 ก.ค.2542
2206 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 428/2543 ตั้งกองอำนวยการฝึกอบรมและแต่งตั้งครู-อาจารย์ ในการฝึกอบรมพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ให้แก่ข้าราชการตำรวจชั้นประทวนและพลตำรวจในสังกัดกองบัญชาการตำรวจภูรธรภาค 3 และกองชาการตำรวจสอบสวนกลาง รุ่นที่ 5-6 ประจำปี 2543 [3 แผ่น อ่าน 321 ครั้ง] 04 ก.ค.2543
2205 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 428/2544 แต่งตั้งครู - อาจารย์ หลักสูตรงานสารบรรณ ธุรการและกำลังพล เพื่อพัฒนาข้าราชการตำรวจ ประจำปีงบประมาณ 2544 กองกำกับการโรงเรียนตำรวจนครบาล [3 แผ่น อ่าน 329 ครั้ง] 24 ส.ค.2544
2204 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 428/2545 ต่งตั้งวิทยากรโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อปรับปรุงหลักสูตรและวิธีการฝึกอบรม (วิชาภาษาอังกฤษ) [1 แผ่น อ่าน 296 ครั้ง] 15 ส.ค.2545
2203 ไปราชการ บก.อก. 428/2546 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 323 ครั้ง] 15 ส.ค.2546
2202 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 428/2547 ตั้งกองอำนวยการฝึกอบรมและแต่งตั้งครู - อาจารย์ หลักสูตรงานธุรการ และกำลังพล เพื่อพัฒนาข้าราชการตำรวจ ประจำปีงบประมาณ 2547 กองกำกับการโรงเรียนตำรวจภูธร 5 [5 แผ่น อ่าน 312 ครั้ง] 16 ส.ค.2547
2201 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 428/2548 เปลี่ยนกรรมการทำลายหนังสือ [2 แผ่น อ่าน 293 ครั้ง] 15 พ.ย.2548
2200 ไปราชการ บก.อก. 429/2534 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [2 แผ่น อ่าน 433 ครั้ง] 11 พ.ย.2534
2199 เลื่อนขั้นเงินเดือน บก.อก. 429/2540 เลื่อนขั้นและอัตราเงินเดือนข้าราชการตำรวจ [2 แผ่น อ่าน 385 ครั้ง] 19 ก.ย.2540
2198 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 429/2541 ตั้งกองอำนวยการฝึกอบรมหลักสูตรการยิงปืนพกแบบ พี.พี.ซี. [4 แผ่น อ่าน 336 ครั้ง] 16 ก.ย.2541
2197 เลื่อนขั้นเงินเดือน บก.อก. 429/2542 เลื่อนขั้นและอัตราเงินเดือนข้าราชการตำรวจ [1 แผ่น อ่าน 338 ครั้ง] 30 ก.ค.2542
2196 ไปราชการ บก.อก. 429/2543 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 378 ครั้ง] 05 ก.ค.2543
2195 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 429/2544 แต่งตั้งอาจารย์และครู หลักสูตรงานสารบรรณ ธุรการและกำลังพล เพื่อพัฒนาข้าราชการตำรวจ ประจำปีงบประมาณ 2544 กองกำกับการโรงเรียนตำรวจภูธร 3 [5 แผ่น อ่าน 312 ครั้ง] 24 ส.ค.2544
2194 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บก.อก. 429/2545 แต่งตั้งครู-อาจารย์ หลักสูตรสำหรับฝึกอบรมพลตำรวจภาควิชาการ (ภาคเรียนที่ 2) ของนักเรียนพลตำรวจ รุ่นที่ 32 กองกำกับการโรงเรียนตำรวจภูธณ 6 (เพิ่มเติม) [1 แผ่น อ่าน 306 ครั้ง] 16 ส.ค.2545
2193 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บก.อก. 429/2546 แต่งตั้งวิทยากรตามโครงการอบรมสัมมนาเพิ่มพูนความรู้ ครู อาจารย์ วิชาภาษาอังกฤษ (เพิ่มเติม) [1 แผ่น อ่าน 317 ครั้ง] 19 ส.ค.2546
2192 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 429/2547 ตั้งกองอำนวยการฝึกอบรมและแต่งตั้งครู - อาจารย์ หลักสูตรงานธุรการ และกำลังพล เพื่อพัฒนาข้าราชการตำรวจ ประจำปีงบประมาณ 2547 กองกำกับการโรงเรียนตำรวจภูธร 8 [4 แผ่น อ่าน 330 ครั้ง] 16 ส.ค.2547
2191 ให้รับเงินเดือน,ค่าตอบแทน บก.อก. 429/2548 ให้ข้าราชการตำรวจได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว [2 แผ่น อ่าน 332 ครั้ง] 18 พ.ย.2548
2190 ไปราชการ บก.อก. 430/2534 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 346 ครั้ง] 11 พ.ย.2534
2189 - บก.อก. 430/2540 กำหนดระเบียบและวิธีปฏิบัติในการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนักเรียนพลตำรวจ ประจำปี 2541 [18 แผ่น อ่าน 353 ครั้ง] 22 ก.ย.2540
2188 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 430/2541 แต่งตั้งวิทยากรและครูฝึก หลัหสูตรการยิงปืนพกแบบ พี.พี.ซี. รุ่นที่ 13 และ 14 [2 แผ่น อ่าน 353 ครั้ง] 16 ก.ย.2541
2187 ไปราชการ บก.อก. 430/2542 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [3 แผ่น อ่าน 325 ครั้ง] 30 ก.ค.2542
2186 ไปราชการ บช.ศ. 430/2543 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 315 ครั้ง] 07 ก.ค.2543
2185 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 430/2544 แต่งตั้งอาจารย์และครู หลักสูตรงานสารบรรณ ธุรการและกำลังพล เพื่อพัฒนาข้าราชการตำรวจ ประจำปีงบประมาณ 2544 กองกำกับการโรงเรียนตำรวจภูธร 5 [4 แผ่น อ่าน 312 ครั้ง] 24 ส.ค.2544
2184 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บก.อก. 430/2545 แต่งตั้งครู-อาจารย์ หลักสูตรสำหรับฝึกอบรมพลตำรวจภาควิชาการ (ภาคเรียนที่ 2) ของนักเรียนพลตำรวจ รุ่นที่ 18 กองกำกับการโรงเรียนตำรวจภูธณ 8 (เพิ่มเติม) [1 แผ่น อ่าน 350 ครั้ง] 16 ส.ค.2545
2183 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 430/2547 ตั้งกองอำนวยการฝึกอบรมและแต่งตั้งอาจารย์ - ครู หลักสูตรงานธุรการ และกำลังพล เพื่อพัฒนาข้าราชการตำรวจ ประจำปีงบประมาณ 2547 กองกำกับการโรงเรียนตำรวจภูธร 9 [5 แผ่น อ่าน 350 ครั้ง] 16 ส.ค.2547
2182 ให้รับเงินเดือน,ค่าตอบแทน บก.อก. 430/2548 ให้ข้าราชการตำรวจได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว [2 แผ่น อ่าน 352 ครั้ง] 18 พ.ย.2548
2181 ไปราชการ บก.อก. 431/2534 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [2 แผ่น อ่าน 349 ครั้ง] 11 พ.ย.2534
2180 ไปราชการ บก.อก. 431/2540 ให้ข้าราชการตำรวจช่วยราชการ [1 แผ่น อ่าน 339 ครั้ง] 24 ก.ย.2540
2179 ไปราชการ บก.อก. 431/2541 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 307 ครั้ง] 16 ก.ย.2541
2178 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 431/2542 ตั้งกองอำนวยการฝึกอบรมและแต่งตั้งครู-อาจารย์ ในการอบรมตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานครั้งที่ 2 ให้แก่นักเรียนพลตำรวจรุ่นที่ 37 กองกำกับการโรงเรียนตำรวจภูธร 2 [3 แผ่น อ่าน 428 ครั้ง] 30 ก.ค.2542
2177 ไปราชการ บก.อก. 431/2543 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 296 ครั้ง] 07 ก.ค.2543
2176 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 431/2544 แต่งตั้งอาจารย์และครู หลักสูตรงานสารบรรณ ธุรการและกำลังพล เพื่อพัฒนาข้าราชการตำรวจ ประจำปีงบประมาณ 2544 กองกำกับการโรงเรียนตำรวจภูธร 6 [5 แผ่น อ่าน 299 ครั้ง] 24 ส.ค.2544
2175 ไปราชการ บก.อก. 431/2545 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 301 ครั้ง] 16 ส.ค.2545
2174 ไปราชการ บก.อก. 431/2546 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 329 ครั้ง] 21 ส.ค.2546
2173 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 431/2547 แต่งตั้งวิทยากรตามโครงการอบรมสัมมนาเพื่อปรับปรุงหลักสูตรและวิธีการฝึกอบรม รุ่นที่ 1 สังกัดกองบัญชาการศึกษา (เพิ่มเติม) [1 แผ่น อ่าน 348 ครั้ง] 16 ส.ค.2547
2172 ให้รับเงินเดือน,ค่าตอบแทน บก.อก. 431/2548 ให้ลูกจ้างประจำได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว [2 แผ่น อ่าน 362 ครั้ง] 18 พ.ย.2548
2171 ไปราชการ บก.อก. 432/2539 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 329 ครั้ง] 23 ส.ค.2539
2170 เลื่อนขั้นเงินเดือน บก.อก. 432/2540 แก้ไขคำสั่งเลื่อนขั้นและอัตราเงินเดือนข้าราชการตำรวจ [4 แผ่น อ่าน 352 ครั้ง] 25 ก.ย.2540
2169 ไปราชการ บก.อก. 432/2541 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 318 ครั้ง] 16 ก.ย.2541
2168 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 432/2542 ตั้งกองอำนวยการฝึกอบรมและแต่งตั้งครู-อาจารย์ ในการอบรมตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานครั้งที่ 2 ของนักเรียนพลตำรวจรุ่นที่ 9 กองกำกับการโรงเรียนตำรวจภูธร 1 [2 แผ่น อ่าน 372 ครั้ง] 30 ก.ค.2542
2167 ไปราชการ บก.อก. 432/2543 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 336 ครั้ง] 07 ก.ค.2543
2166 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 432/2544 แต่งตั้งอาจารย์และครู หลักสูตรงานสารบรรณ ธุรการและกำลังพล เพื่อพัฒนาข้าราชการตำรวจ ประจำปีงบประมาณ 2544 กองกำกับการโรงเรียนตำรวจภูธร 7 [3 แผ่น อ่าน 293 ครั้ง] 24 ส.ค.2544
2165 สอบ,สืบ,วินัย,ลงทัณฑ์ บก.อก. 432/2545 ให้ใช้ระเบียบว่าด้วยการตัดคะแนนความประพฤติและการลงโทษนักเรียนพลตำรวจ พ.ศ. 2545 [1 แผ่น อ่าน 465 ครั้ง] 19 ส.ค.2545
2164 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บก.อก. 432/2546 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ควบคุมการรักษาความปลอดภัย นายทะเบียนข้อมูลข่าวสารลับและผู้ช่วยนายทะเบียนข้อมูลข่าวสารลับ [2 แผ่น อ่าน 338 ครั้ง] 25 ส.ค.2546
2163 ไปราชการ บก.อก. 432/2547 ให้ข้าราขการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 336 ครั้ง] 17 ส.ค.2547
2162 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ ว.ตร. 432/2548 แต่งตั้งอาจารย์และครูผู้สอนในหลักสูตรผุ้กำกับการ รุ่นที่ 53 [8 แผ่น อ่าน 298 ครั้ง] 21 พ.ย.2548
2161 ไปราชการ ว.ตร. 433/2539 ให้ข้าราชการตำรวจ เข้ารับการสัมมนาตามโครงการสัมมนาผู้บริหารสถาบันผู้บริหารสถาบันฝึกอบรมและหัวหน้าหน่วยงานในสังก้ด กองบัญชาการศึกษา [3 แผ่น อ่าน 366 ครั้ง] 26 ส.ค.2539
2160 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บก.อก. 433/2540 กำหนดรายชื่อข้าราชการตำรวจปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาสถานที่ราชการและเวรประชาสัมพันธ์ [12 แผ่น อ่าน 346 ครั้ง] 26 ก.ย.2540
2159 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 433/2541 แต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดอชบโครงการฝึกทบทวนพัฒนาจิตสำนึกและอุดมการณ์ (พัฒนาจิตใจ) สำหรับข้าราชการตำรวจระดับหัวหน้าสถานีในสังกัดตำรวจภูธรภาค 4 [3 แผ่น อ่าน 412 ครั้ง] 16 ก.ย.2541
2158 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 433/2542 แต่งตั้งคณะทำงานพิจารณาปรับปรุงหลักสูตรสำหรับฝึกอบรมพลตำรวจ [5 แผ่น อ่าน 337 ครั้ง] 02 ส.ค.2542
2157 ไปราชการ บก.อก. 433/2543 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 326 ครั้ง] 07 ก.ค.2543
2156 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 433/2544 แต่งตั้งอาจารย์และครู หลักสูตรงานสารบรรณ ธุรการและกำลังพล เพื่อพัฒนาข้าราชการตำรวจ ประจำปีงบประมาณ 2544 กองกำกับการโรงเรียนตำรวจภูธร 9 [4 แผ่น อ่าน 365 ครั้ง] 24 ส.ค.2544
รวม 10355 รายการ 33406 หน้า รายการต่อหน้า

เลือกหน้า : 

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52]

หน้าที่ 41  

กองบัญชาการศึกษา สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
พัฒนาระบบโดย : พ.ต.อ.อัครินทร์ สุขเษม ร่วมกับ นักศึกษาฝึกงาน ม.อีสเทิร์นเอเชีย ภาคการศึกษา 2553