<สำหรับจัดการระบบ>  USERNAME:     PASSWORD:  

ระบบสารสนเทศ บช.ศ.

     
หน่วยงานผู้ออกคำสั่ง :   กลุ่มคำสั่ง :
ช่วง วดป.ออกคำสั่ง :  -   เลขที่คำสั่ง :  /
ส่วนของข้อความในชื่อเรื่อง :   

ปี พ.ศ.ที่ออกคำสั่ง :

[จัดเรียงข้อมูลโดยคลิกที่ชื่อคอลัมน์ คลิกซ้ำ=สลับระหว่างน้อย<->มาก    คลิกที่เลขที่คำสั่ง หรือ ชื่อเรื่อง เพื่อดูรายละเอียด]

หน้า : 40/52
รวม 10355 รายการ 33406 หน้า รายการต่อหน้า

เลือกหน้า : 

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52]

หน้าที่ 40  

ลำดับ กลุ่มคำสั่ง หน่วยงาน คำสั่งที่ ชื่อเรื่อง ลงวันที่
2555 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 399/2543 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์อำนวยการการเลือกตั้ง ของกองบัญชาการศึกษา [1 แผ่น อ่าน 297 ครั้ง] 16 มิ.ย.2543
2554 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ ว.ตร. 399/2544 รายละเอียดการฝึกแก้ปัญหาที่บังคับการ และแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ครูอาจารย์ ประจำกองอำนวยการฝึกและส่วนการฝึก หลักสูตรผู้กำกับการ รุ่นที่ 39 [34 แผ่น อ่าน 356 ครั้ง] 08 ส.ค.2544
2553 เลื่อนขั้นเงินเดือน บก.อก. 399/2545 เลื่อนขั้นค่าจ้างลุกจ้างประจำ [2 แผ่น อ่าน 346 ครั้ง] 01 ส.ค.2545
2552 ไปราชการ บก.อก. 399/2546 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 368 ครั้ง] 06 ส.ค.2546
2551 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 399/2547 จัดตั้งศูนย์พิทักษ์ศิษย์ [6 แผ่น อ่าน 337 ครั้ง] 29 ก.ค.2547
2550 เลื่อนขั้นเงินเดือน บก.อก. 400/2534 เลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการตำรวจ [2 แผ่น อ่าน 387 ครั้ง] 28 ต.ค.2534
2549 ไปราชการ บก.อก. 400/2537 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [2 แผ่น อ่าน 351 ครั้ง] 12 ธ.ค.2537
2548 ไปราชการ บช.ศ. 400/2538 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 378 ครั้ง] 29 เม.ย.2538
2547 เลื่อนขั้นเงินเดือน บก.อก. 400/2539 เลื่อนชั้นและอัตราเงินเดือนข้าราชการตำรวจ [2 แผ่น อ่าน 344 ครั้ง] 07 ส.ค.2539
2546 ไปราชการ บก.อก. 400/2540 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 356 ครั้ง] 04 ก.ย.2540
2545 สอบ,สืบ,วินัย,ลงทัณฑ์ บก.อก. 400/2541 ตัดค่าจ้างลูกจ้างประจำ [1 แผ่น อ่าน 406 ครั้ง] 02 ก.ย.2541
2544 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 400/2542 ตั้งกองอำนวยการฝึกอบรมและแต่งตั้งคูร-อาจารย์ ในการฝึกอบรมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ของข้าราชการตำรวจชั้นประทวนและชั้นพลตำรวจ ในสังกัดตำรวจภูธรภาค 1 และกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง [2 แผ่น อ่าน 312 ครั้ง] 14 ก.ค.2542
2543 เลื่อนขั้นเงินเดือน บก.อก. 400/2543 เลื่อนชั้นและอัตราเงินเดือนข้าราชการตำรวจ [3 แผ่น อ่าน 305 ครั้ง] 16 มิ.ย.2543
2542 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 400/2544 แต่งตั้งคณะทำงานปรับปรุงหลักสูตรผู้ช่วยพนักงานสอบสวน [5 แผ่น อ่าน 345 ครั้ง] 08 ส.ค.2544
2541 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 400/2545 แต่งตั้งคระกรรมาการพิจารณาปรับปรุงราคาสิ่งของเครื่องใช้ ของนักเรียนพลตำรวจ(เพิ่มเติม) [1 แผ่น อ่าน 333 ครั้ง] 01 ส.ค.2545
2540 ไปราชการ บก.อก. 400/2546 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 315 ครั้ง] 07 ส.ค.2546
2539 ไปราชการ ฝรก. 400/2547 ให้ข้าราขการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 306 ครั้ง] 30 ก.ค.2547
2538 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 400/2548 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาข้อเสนอการวิจัย ของ กองบัญชาการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2550 [2 แผ่น อ่าน 296 ครั้ง] 19 ต.ค.2548
2537 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 401/2534 บรรจุและแต่งตั้งลูกจ้างประจำ [2 แผ่น อ่าน 352 ครั้ง] 28 ต.ค.2534
2536 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 401/2535 แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำหนังสือประวัติ ภารกิจและการจัดองค์การของกองบัญชาการศึกษา กรมตำรวจ [2 แผ่น อ่าน 508 ครั้ง] 14 ธ.ค.2535
2535 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บก.อก. 401/2537 ให้ข้าราชการตำรวจช่วยราชการ [1 แผ่น อ่าน 351 ครั้ง] 12 ธ.ค.2537
2534 ไปราชการ บช.ศ. 401/2538 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 379 ครั้ง] 29 เม.ย.2539
2533 เลื่อนขั้นเงินเดือน บก.อก. 401/2539 เลื่อนชั้นและอัตราเงินเดือนข้าราชการตำรวจ [3 แผ่น อ่าน 402 ครั้ง] 07 ส.ค.2539
2532 ไปราชการ บก.อก. 401/2540 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 369 ครั้ง] 04 ก.ย.2540
2531 ไปราชการ บก.อก. 401/2541 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 443 ครั้ง] 02 ก.ย.2541
2530 สอบ,สืบ,วินัย,ลงทัณฑ์ บก.อก. 401/2542 ให้ข้าราชการตำรวจออกจากราชการ [2 แผ่น อ่าน 432 ครั้ง] 19 ก.ค.2542
2529 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 401/2543 แก้ไขคำสั่งบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ [1 แผ่น อ่าน 338 ครั้ง] 16 มิ.ย.2543
2528 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 401/2544 แต่งตั้งอาจารย์และครูสอนหลักสูตรครูฝึกยุทธวิธีตำรวจ ชั้นพื้นฐาน ปี 2544 [8 แผ่น อ่าน 274 ครั้ง] 09 ส.ค.2544
2527 ไปราชการ บก.อก. 401/2545 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 272 ครั้ง] 05 ส.ค.2545
2526 - บก.อก. 401/2546 แก้ไขคำสั่งกองบัญชาการศึกษา ที่369/2546 ลงวันที่ 17 กรกฏาคม 2546 [1 แผ่น อ่าน 300 ครั้ง] 07 ส.ค.2546
2525 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ ฝรก. 401/2547 ตั้งกองอำนวยการจัดอบรมสัมมนาและแต่งตั้งคณะทำงานตามโครงการอบรมสัมมนาเพื่อปรับปรุงหลักสูตรและวิธีการฝึกอบรม รุ่นที่ 1 สังกัดกองบัญชาการศึกษา [3 แผ่น อ่าน 288 ครั้ง] 04 ส.ค.2547
2524 ไปราชการ บก.อก. 402/2534 ให้ข้าราชการตำรวจช่วยราชการ [1 แผ่น อ่าน 319 ครั้ง] 29 ต.ค.2534
2523 ไปราชการ บก.อก. 402/2535 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 387 ครั้ง] 14 ธ.ค.2535
2522 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 402/2537 แต่งตั้งคณะกรรมการถ่ายทอดตลาด [1 แผ่น อ่าน 346 ครั้ง] 12 ธ.ค.2537
2521 ไปราชการ บช.ศ. 402/2538 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 319 ครั้ง] 29 เม.ย.2538
2520 ไปราชการ บก.อก. 402/2539 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 360 ครั้ง] 07 ส.ค.2539
2519 ไปราชการ บก.อก. 402/2540 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 362 ครั้ง] 04 ก.ย.2540
2518 ไปราชการ บก.อก. 402/2541 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 407 ครั้ง] 03 ก.ย.2541
2517 ไปราชการ บก.อก. 402/2542 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [2 แผ่น อ่าน 334 ครั้ง] 19 ก.ค.2542
2516 เลื่อนขั้นเงินเดือน บก.อก. 402/2543 ถอนรายชื่อข้าราชการตำรวจออกจากคำสั่งเลื่อนขั้นและอัตราเงินเดือน [1 แผ่น อ่าน 365 ครั้ง] 16 มิ.ย.2543
2515 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 402/2544 แต่งตั้งวิทยากรโครงการอบรมสัมนา เพื่อปรับปรุงหลักสูตรและวิธีการฝึกอบรม [1 แผ่น อ่าน 319 ครั้ง] 09 ส.ค.2544
2514 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 402/2545 แต่งตั้งคระกรรมการประเมินประสิทธิภาพการสอนหรือผลการสอนและความประพฤติ ในการประเมินผลงานทางวิชาการของพันตำรวจโทหญิง วรณัฐ วรชาติเดชา [1 แผ่น อ่าน 334 ครั้ง] 05 ส.ค.2545
2513 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน ว.ตร. 402/2546 แต่งตั้งอาจารย์ผู้สอนในหลักสูตรการสืบสวนคดีอาญา รุ่นที่ 78 เพิ่มเติม [2 แผ่น อ่าน 301 ครั้ง] 07 ส.ค.2546
2512 ไปราชการ ฝรก. 402/2547 ให้ข้าราขการตำรวจเดินทางไปราชการ [2 แผ่น อ่าน 274 ครั้ง] 04 ส.ค.2547
2511 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บก.อก. 403/2534 กำหนดรายชื่อข้าราชการตำรวจปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาสถานที่ราชการ กองบัญชาการศึกษา ประจำเดือน พฤศจิกายน 2534 [7 แผ่น อ่าน 386 ครั้ง] 30 ต.ค.2534
2510 ไปราชการ บก.อก. 403/2535 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 390 ครั้ง] 15 ธ.ค.2535
2509 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บก.อก. 403/2537 ให้ข้าราชการตำรวจช่วยข้าราชการ [1 แผ่น อ่าน 354 ครั้ง] 17 ธ.ค.2537
2508 ไปราชการ บช.ศ. 403/2538 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 338 ครั้ง] 29 เม.ย.2538
2507 ไปราชการ บก.อก. 403/2539 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [2 แผ่น อ่าน 383 ครั้ง] 07 ส.ค.2539
2506 ไปราชการ บก.อก. 403/2540 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 341 ครั้ง] 04 ก.ย.2540
2505 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บก.อก. 403/2541 แต่งตั้งยศข้าราชการตำรวจชั้นประทวน [1 แผ่น อ่าน 429 ครั้ง] 04 ก.ย.2541
2504 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 403/2542 ตั้งกองอำนวยการฝึกอบรมและแต่งตั้งครู-อาจารย์ ในการอบรมตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของข้าราชการตำรวจชั้นประทวน ในสังกัดตำรวจภูธรภาค 8 และในสังกัดกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางที่ปฏิบัติหน้าที่ ในพื้นที่ภาค 8 กลุ่มที่ 4 รุ่นที่ 7 แล [3 แผ่น อ่าน 340 ครั้ง] 19 ก.ค.2542
2503 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 403/2543 ตั้งกองอำนวยการฝึกอบรมและแต่งตั้งครู-อาจารย์ ในการฝึกอบรมพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ให้แก่ข้าราชการตำรวจชั้นประทวนและพลตำรวจในสังกัดกองบัญชาการตำรวจภูรธรภาค 3 หลักสูตรงานสารบรรณ ธรุการ และกำลังพล [3 แผ่น อ่าน 311 ครั้ง] 19 มิ.ย.2543
2502 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ ว.ตร. 403/2544 แต่งตั้งอาจารย์ผู้สอนในหลักสูตรผู้กำกับการ รุ่นที่ 38 และ รุ่นที่ 39 [8 แผ่น อ่าน 304 ครั้ง] 09 ส.ค.2544
2501 ไปราชการ บก.อก. 403/2545 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 342 ครั้ง] 06 ส.ค.2545
2500 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน ว.ตร. 403/2546 แต่งตั้งอาจารย์ผู้สอนในหลักสูตรการบริหารงานตำรวจชั้นสูง รุ่นที่23 เพิ่มเติม [1 แผ่น อ่าน 308 ครั้ง] 07 ส.ค.2546
2499 ไปราชการ ฝรก. 403/2547 ให้ข้าราขการตำรวจเดินทางไปราชการ [4 แผ่น อ่าน 267 ครั้ง] 04 ส.ค.2547
2498 ไปราชการ บก.อก. 404/2534 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 381 ครั้ง] 31 ต.ค.2534
2497 - บก.อก. 404/2535 การเบิกจ่ายเงินของทางราชการ [1 แผ่น อ่าน 483 ครั้ง] 15 ธ.ค.2535
2496 เข้ารับการฝึกอบรม ว.ตร. 404/2537 ให้ข้าราชการตำรวจเข้ารับการฝืกอบรมหลักสูตรสารวัตร รุ่นที่ 31 [9 แผ่น อ่าน 329 ครั้ง] 19 ธ.ค.2537
2495 ไปราชการ บช.ศ. 404/2538 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 373 ครั้ง] 29 เม.ย.2538
2494 ไปราชการ บก.อก. 404/2539 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [2 แผ่น อ่าน 397 ครั้ง] 07 ส.ค.2539
2493 ไปราชการ บก.อก. 404/2540 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 323 ครั้ง] 04 ก.ย.2540
2492 ไปราชการ บก.อก. 404/2541 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 380 ครั้ง] 04 ก.ย.2541
2491 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 404/2542 ตั้งกองอำนวยการฝึกอบรมและแต่งตั้งครู-อาจารย์ในการฝึกอบรมข้าราชการตำรวจระดับผู้กำกับการหรือกองผู้กำกับการ ที่ทำหน้าที่หัวหน้าสถานีตำรวจ ตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน [2 แผ่น อ่าน 339 ครั้ง] 19 ก.ค.2542
2490 เข้ารับการฝึกอบรม ว.ตร. 404/2543 ให้ข้าราชการตำรวจเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรผู้กำกับการ รุ่นที่ 37 [13 แผ่น อ่าน 322 ครั้ง] 19 มิ.ย.2543
2489 ไปราชการ บก.อก. 404/2544 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [2 แผ่น อ่าน 326 ครั้ง] 09 ส.ค.2544
2488 เข้ารับการฝึกอบรม บก.อก. 404/2545 ให้คระทำงานตรวจความพร้อมในการสอนภาคปฏิบัติหลักสูตรสำหับฝึกอบอมพลตำรวจ ภาคเรียนที่ 2และให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 358 ครั้ง] 06 ส.ค.2545
2487 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน ว.ตร. 404/2546 แต่งตั้งอาจารย์ผู้สอนในหลักสูตรผู้กำกับ รุ่นที่ 47 เพิ่มเติม [1 แผ่น อ่าน 299 ครั้ง] 07 ส.ค.2546
2486 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บก.อก. 404/2547 ถอดยศข้าราชการตำรวจชั้นประทวน [1 แผ่น อ่าน 279 ครั้ง] 04 ส.ค.2547
2485 ไปราชการ ฝรก. 404/2548 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 281 ครั้ง] 01 พ.ย.2548
2484 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 405/2534 แต่งตั้งคณะทำงานควบคุมและตรวจสอบการทำลายเอกสาร [2 แผ่น อ่าน 318 ครั้ง] 31 ต.ค.2534
2483 ไปราชการ บช.ศ. 405/2538 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 347 ครั้ง] 29 เม.ย.2538
2482 - บก.อก. 405/2539 แก้ไขเพิ่มเติมคำสั้งกองบัญชาการศึกษา [1 แผ่น อ่าน 351 ครั้ง] 07 ส.ค.2539
2481 ไปราชการ บก.อก. 405/2540 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [2 แผ่น อ่าน 365 ครั้ง] 04 ก.ย.2540
2480 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บก.อก. 405/2541 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้าราชการ [2 แผ่น อ่าน 453 ครั้ง] 07 ก.ย.2541
2479 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 405/2542 ตั้งกองอำนวยการฝึกอบรมและแต่งตั้งครู-อาจารย์ในการฝึกอบรมตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ของข้าราชการตำรวจชั้นประทวนและชั้นพลตำรวจในสังกัดตำรวจภูธรภาค 1 และกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง [2 แผ่น อ่าน 318 ครั้ง] 19 ก.ค.2542
2478 เข้ารับการฝึกอบรม ว.ตร. 405/2543 ให้ข้าราชการเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรฝ่ายอำนวยการตำรวจ รุ่นที่ 22 [12 แผ่น อ่าน 315 ครั้ง] 19 มิ.ย.2543
2477 ไปราชการ บก.อก. 405/2544 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [2 แผ่น อ่าน 311 ครั้ง] 09 ส.ค.2544
2476 เข้ารับการฝึกอบรม ว.ตร. 405/2545 ให้ข้าราชการตำรวจเข้ารับการฝึกอบอมหลักสูตรผู้กำกับการ รุ่นที่ 44 [12 แผ่น อ่าน 284 ครั้ง] 07 ส.ค.2545
2475 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน ว.ตร. 405/2546 รายละเอียดการฝึกแก้ปัญหาที่บังคับการและแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ ครูอาจารย์ประจำกองอำนวยการฝึกและส่วนการฝึกหลักสูตรผู้กำกับรุ่น47 [31 แผ่น อ่าน 414 ครั้ง] 13 ส.ค.2546
2474 เลื่อนขั้นเงินเดือน บก.อก. 405/2547 เลื่อนเงินเดือนข้าราชการตำรวจ [1 แผ่น อ่าน 270 ครั้ง] 04 ส.ค.2547
2473 เลื่อนขั้นเงินเดือน บก.อก. 405/2548 เลื่อนเงินเดือนข้าราชการตำรวจ [1 แผ่น อ่าน 271 ครั้ง] 02 พ.ย.2548
2472 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บช.ศ. 405/2557 แต่งตั้งข้าราชการตำรวจ [2 แผ่น อ่าน 283 ครั้ง] 11 ธ.ค.2557
2471 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 406/2535 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน [2 แผ่น อ่าน 511 ครั้ง] 16 ธ.ค.2535
2470 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 406/2537 ตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อประเมินผลงานทางวิชการของผู้ทำหน้าที่อาจารย์ของสถาบันพัฒนาข้าราชการตำรวจ [1 แผ่น อ่าน 326 ครั้ง] 20 ธ.ค.2537
2469 ไปราชการ บช.ศ. 406/2538 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 346 ครั้ง] 30 พ.ย.2538
2468 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บก.อก. 406/2539 แต่งตั้งยศข้าราชการตำรวจชั้นประทวน [1 แผ่น อ่าน 474 ครั้ง] 08 ส.ค.2539
2467 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 406/2540 การแต่งตั้งคณะผู้รับผิดชอบและอาจารย์ผู้บรรยายในการฝึกอบรม หลักสูตรการบริหารตำรวจชั้นสูง รุ่นที่ 17 [7 แผ่น อ่าน 504 ครั้ง] 08 ก.ย.2540
2466 ไปราชการ บก.อก. 406/2541 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 425 ครั้ง] 07 ก.ย.2541
2465 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 406/2542 ตั้งกองอำนวยการฝึกอบรมและแต่งตั้งครู-อาจารย์ ในการอบรมหลักสูตรนักเรียน-พลตำรวจ รุ่นที่ 29 ครั้งที่ 2 ตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน กองกำกับการ โรงเรียนตำรวจภูธร 6 [3 แผ่น อ่าน 329 ครั้ง] 19 ก.ค.2542
2464 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 406/2543 ตั้งกองอำนวยการอบรมและแต่งตั้ง-อาจารย์ในการฝึกอบรมตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ของข้าราชการตำรวจชั้นประทวนและชั้นพลตำรวจ ในสังกัดตำรวตภูธรภาคที่ 1 และกองบัญชาการ ตำรวจสอบสวนกลาง รุ่นที่ 7,8 ประจำปี 2543 [2 แผ่น อ่าน 325 ครั้ง] 20 มิ.ย.2543
2463 ให้รับเงินเดือน,ค่าตอบแทน บก.อก. 406/2544 ให้ข้าราชการตำรวจมีสิทธิได้รับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ [5 แผ่น อ่าน 319 ครั้ง] 09 ส.ค.2544
2462 เข้ารับการฝึกอบรม ว.ตร. 406/2545 ให้ข้าราชการตำรวจเข้ารับการฝึกอบอมหลักสูตรผู้กำกับการ รุ่นที่ 68 (โรงเรียนตำรวจภูธร 2) [13 แผ่น อ่าน 329 ครั้ง] 07 ส.ค.2545
2461 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 406/2546 แต่งตั้งอาจารย์และครู ทำหน้าที่ฝึกอบอมความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ ให้แก่นักเรียนพลตำรวจ กองกำกับการโรงเรียนตำรวจภูธร [2 แผ่น อ่าน 314 ครั้ง] 13 ส.ค.2546
2460 เลื่อนขั้นเงินเดือน บก.อก. 406/2547 แก้ไขคำสั่งเลื่อนเงินเดือนข้าราชการตำรวจ [1 แผ่น อ่าน 264 ครั้ง] 04 ส.ค.2547
2459 เลื่อนขั้นเงินเดือน บก.อก. 406/2548 เลื่อนเงินเดือนข้าราชการตำรวจ [1 แผ่น อ่าน 275 ครั้ง] 02 พ.ย.2548
2458 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 407/2534 ตั้งส่วนอำนวยการ (เฉพาะกิจ) กองบัญชาการศึกษา [2 แผ่น อ่าน 362 ครั้ง] 04 พ.ย.2534
2457 สอบ,สืบ,วินัย,ลงทัณฑ์ บก.อก. 407/2535 ให้ข้าราชการตำรวจเพักราชการ [1 แผ่น อ่าน 404 ครั้ง] 16 ธ.ค.2535
2456 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 407/2537 แต่งตั้งคณะกรรมการ และเจ้าหน้าที่รับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นลูกจ้างประจำ ในสังกัดกองกำกับการโรงเรียนตำรวจนครบาล [2 แผ่น อ่าน 405 ครั้ง] 21 ธ.ค.2537
2455 ไปราชการ บช.ศ. 407/2538 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 336 ครั้ง] 30 พ.ย.2538
2454 เลื่อนขั้นเงินเดือน บก.อก. 407/2539 ถอนรายชื่อข้าราชการตำรวจออกจากคำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือน [1 แผ่น อ่าน 399 ครั้ง] 13 ส.ค.2539
2453 ไปราชการ บก.อก. 407/2541 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 397 ครั้ง] 08 ก.ย.2541
2452 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 407/2542 ตั้งกองอำนวยการฝึกอบรมและแต่งตั้งครู-อาจารย์ ในการอบรมตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของนักเรียนพลตำรวจรุ่นที่ 50 ครั้งที่ 2 [2 แผ่น อ่าน 312 ครั้ง] 19 ก.ค.2542
2451 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 407/2543 ตั้งกองอำนวยการฝึกอบรมแต่งตั้งครู-อาจารย์ ในการฝึกอบรมตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต เพื่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของข้าราชการตำรวจชั้นประทวนและพลตำรวจ ในสังกัดตำรวจภูธรภาค 1 และกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง รุ่นที่ 9,10 ประจำปี 2543 [2 แผ่น อ่าน 333 ครั้ง] 20 มิ.ย.2543
2450 ให้รับเงินเดือน,ค่าตอบแทน บก.อก. 407/2544 ให้ข้าราชการตำรวจหมดสิทธิได้รับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ [2 แผ่น อ่าน 316 ครั้ง] 09 ส.ค.2544
2449 เข้ารับการฝึกอบรม ว.ตร. 407/2545 ให้ข้าราชการตำรวจเข้ารับการฝึกอบอมหลักสูตรผู้กำกับการ รุ่นที่ 68 (โรงเรียนตำรวจภูธร 7) [13 แผ่น อ่าน 364 ครั้ง] 07 ส.ค.2545
2448 ไปราชการ บก.อก. 407/2546 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 285 ครั้ง] 13 ส.ค.2546
2447 ไปราชการ บช.ศ. 407/2547 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 295 ครั้ง] 04 ส.ค.2547
2446 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ ว.ตร. 407/2548 แต่งตั้งวิทยากรการสัมมนาข้าราชการตำรวจในสถาบันพัฒนาข้าราชการตำรวจตามโครงการเพิ่มทักษะและมุมมองใหม่ในการบริหารการฝึกอบรม [1 แผ่น อ่าน 296 ครั้ง] 04 พ.ย.2548
2445 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 408/2534 ตั้งคณะทำงานวางแผนและจัดทำงบประมาณ [2 แผ่น อ่าน 336 ครั้ง] 04 พ.ย.2534
2444 ไปราชการ บก.อก. 408/2535 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [2 แผ่น อ่าน 363 ครั้ง] 17 ธ.ค.2536
2443 เลื่อนขั้นเงินเดือน บก.อก. 408/2537 เลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการ [1 แผ่น อ่าน 412 ครั้ง] 23 ธ.ค.2537
2442 ไปราชการ บช.ศ. 408/2538 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 429 ครั้ง] 30 พ.ย.2538
2441 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บก.อก. 408/2539 ถอนรายชื่อข้าราชการตำรวจออกจากคำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือน [1 แผ่น อ่าน 408 ครั้ง] 13 ส.ค.2539
2440 ไปราชการ บก.อก. 408/2540 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 351 ครั้ง] 08 ก.ย.2540
2439 ไปราชการ บก.อก. 408/2541 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 393 ครั้ง] 08 ก.ย.2541
2438 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 408/2542 ตั้งกองอำนวยการฝึกอบรมและแต่งตั้งครู-อาจารย์ ในการอบรมตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของข้าราชการ ตำรวจชั้นประทวนและชั้นพลตำรวจในสังกัดตำรวจภูธรภาค 1 และกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง [2 แผ่น อ่าน 318 ครั้ง] 19 ก.ค.2542
2437 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 408/2543 ตั้งกองอำนวยการฝึกอบรมแต่งตั้งครู-อาจารย์ ในการฝึกอบรมตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต เพื่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของข้าราชการตำรวจ สังกัดตำรวจภูธรภาค 9 และกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง ที่ปฏิบัติหน้าที่งานในพื้นที่ตำรวจภูธรภาค 9 รุ่นที่ 9,10 และ รุ่นที่ 11,12 [3 แผ่น อ่าน 330 ครั้ง] 20 มิ.ย.2543
2436 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 408/2545 แต่งตั้งยศนายตำรวจชั้นประทวน [1 แผ่น อ่าน 293 ครั้ง] 07 ส.ค.2545
2435 ไปราชการ บก.อก. 408/2546 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 238 ครั้ง] 13 ส.ค.2546
2434 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บก.อก. 408/2547 ให้ข้าราชการตำรวจช่วยราชการ [1 แผ่น อ่าน 260 ครั้ง] 05 ส.ค.2547
2433 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ สศป. 408/2548 แต่งตั้งวิทยากร หลักสูตรการฝึกอบรมข้าราชการตำรวจชั้นประทวน เพื่อพัฒนากระบวนทัศน์การปฏิบัติงาน พ.ศ.2548 (เพิ่มเติม) [1 แผ่น อ่าน 260 ครั้ง] 04 พ.ย.2548
2432 ไปราชการ บก.อก. 409/2534 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 312 ครั้ง] 05 พ.ย.2534
2431 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บก.อก. 409/2537 ให้ข้าราชการช่วยข้าราชการ [1 แผ่น อ่าน 334 ครั้ง] 26 ธ.ค.2537
2430 ไปราชการ บช.ศ. 409/2538 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [2 แผ่น อ่าน 333 ครั้ง] 01 พ.ย.2538
2429 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บก.อก. 409/2539 ถอนรายชื่อข้าราชการตำรวจออกจากคำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือน [1 แผ่น อ่าน 399 ครั้ง] 13 ส.ค.2539
2428 ไปราชการ บก.อก. 409/2540 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 348 ครั้ง] 08 ก.ย.2540
2427 ไปราชการ บก.อก. 409/2541 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 396 ครั้ง] 08 ก.ย.2541
2426 เข้ารับการฝึกอบรม บก.อก. 409/2542 การฝึกอบรมข้าราชการตำรวจชั้นประทวนและพลตำรวจ [3 แผ่น อ่าน 432 ครั้ง] 19 ก.ค.2542
2425 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 409/2543 แต่งตั้งอาจารย์และครู หลักสูตรงานสารบรรณธุรการ และกำลังพล เพื่อพัฒนาข้าราชการตำรวจ ประจำปีงบประมาณ 2543 กองกำกับการโรงเรียนตำรวจภูธร 5 [3 แผ่น อ่าน 279 ครั้ง] 20 มิ.ย.2543
2424 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 409/2544 ตั้งกองอำนวยการฝึกอบรมและแต่งตั้งครู - อาจารย์ ในการฝึกอบรมตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต เพื่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานแก่ข้าราชการตำรวจชั้นประทวนและพลตำรวจ ในสังกัดตำรวจภูธรภาค 7 ที่เข้าร่วมรับการฝึกอบรม หลักสูตรงานสารบรรณธุรการและกำลังพล ประจำปี 2544 [2 แผ่น อ่าน 303 ครั้ง] 09 ส.ค.2544
2423 ไปราชการ บก.อก. 409/2545 ให้ราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 349 ครั้ง] 07 ส.ค.2545
2422 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บก.อก. 409/2546 แก้ไขคำสั่งให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 256 ครั้ง] 14 ส.ค.2546
2421 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ ว.ตร. 409/2547 รายละเอียดการฝึกแก้ปัญหาที่บังคับการ และแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ครูอาจารย์บรรยายภาคทฤษฎีและภาคการฝึกประจำกองอำนวยการฝึกและส่วนรับการฝึกหลักสูตรฝ่ายอำนวยการตำรวจ รุ่นที่ 26 (เพิ่มเติม) [1 แผ่น อ่าน 267 ครั้ง] 05 ส.ค.2547
2420 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บก.อก. 409/2548 มอบหมายอำนาจการอนุญาตให้ใช้อาคารสถานที่ของหน่วยงานในสังกัด กองบัญชาการศึกษา [1 แผ่น อ่าน 247 ครั้ง] 04 พ.ย.2548
2419 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 410/2535 แต่งตั้งกรรมการออกข้อสอบเฉลยข้อสอบและจัดทำปัญหาข้อสอบ ในการคัดเลือกด้วยวิธีสอบข้าราชการตำรวจผู้มีวุฒิปริญญาตรี และมีความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ เข้ารับการฝืกอบรมเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร พ.ศ.2535 [2 แผ่น อ่าน 522 ครั้ง] 18 ธ.ค.2536
2418 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 410/2537 ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้าราชการตำรวจที่เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรผู้กำกับการ รุ่นที่ 24 [2 แผ่น อ่าน 306 ครั้ง] 26 ธ.ค.2537
2417 ไปราชการ บช.ศ. 410/2538 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 380 ครั้ง] 01 ธ.ค.2538
2416 ไปราชการ บก.อก. 410/2539 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ (เพิ่มเติม) [1 แผ่น อ่าน 388 ครั้ง] 13 ส.ค.2539
2415 ไปราชการ บก.อก. 410/2540 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 328 ครั้ง] 08 ก.ย.2540
2414 สอบ,สืบ,วินัย,ลงทัณฑ์ บก.อก. 410/2541 ให้ข้าราชการตำรวจหมดสิทธิได้รับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ [2 แผ่น อ่าน 342 ครั้ง] 08 ก.ย.2541
2413 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บก.อก. 410/2542 กำหนดรายชื่อข้าราชการตำรวจปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการ และเวรประชาสัมพันธ์ กองบัญชาการศึกษา [12 แผ่น อ่าน 299 ครั้ง] 21 ก.ค.2542
2412 เลื่อนขั้นเงินเดือน บก.อก. 410/2543 เลื่อนขั้นและอัตราเงินเดือนข้าราชการตำรวจ [1 แผ่น อ่าน 303 ครั้ง] 20 มิ.ย.2543
2411 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 410/2544 ตั้งกองอำนวยการฝึกอบรมและแต่งตั้งครู - อาจารย์ ในการฝึกอบรมตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ให้แก่ข้าราชการตำรวจชั้นประทวนและพลตำรวจ ในสังกัดตำรวจภูธรภาค 6 ที่เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรงานสารบรรณ ธุรการและกำลังพล รุ่นที่ 7 [3 แผ่น อ่าน 308 ครั้ง] 10 ส.ค.2544
2410 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 410/2545 แต่งตั้งกรรมการดำเนินการคักเลือกด้วยวิธีสอบข้าราชการตำรวจยศ นายดาบตำรวจ,จ่าสิบตำรวจ เข้ารับการฝึกอบอมเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญบัตร สายครูฝึก [2 แผ่น อ่าน 258 ครั้ง] 07 ส.ค.2545
2409 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 410/2546 แต่งตั้งวิทยากรตามโครงการอบอมสัมมนาเพิ่มพูนความรู้ ครู อาจารย์ (วิชาภาษาอังกฤษ) [1 แผ่น อ่าน 244 ครั้ง] 14 ส.ค.2546
2408 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ ว.ตร. 410/2547 แต่งตั้งอาจารย์และครูผู้สอนในหลักสูตรการสืบสวนคดีอาญา รุ่นที่ 80 เพิ่มเติม [1 แผ่น อ่าน 239 ครั้ง] 05 ส.ค.2547
2407 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 411/2535 แต่งตั้งกรรมการและเจ้าหน้าที่ดำเนินการสอบภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง ในการคัดเลือกวิธีสอบช้าราชการตำรวจผู้มีวุฒิปริญญาตรีและมีความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ เข้ารับการฝึกอบรมเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร พ.ศ. 2535 [10 แผ่น อ่าน 505 ครั้ง] 18 ธ.ค.2536
2406 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บก.อก. 411/2537 กำหนดรายชื่อข้าราชการตำรวจปฏิบัติหน้าที่วเวรรักษาสถานที่ราชการและเวรประชาสัมพันธ์ประจำเดือน มกราคม 2538 [12 แผ่น อ่าน 328 ครั้ง] 28 ธ.ค.2537
2405 ไปราชการ บก.อก. 411/2539 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 385 ครั้ง] 13 ส.ค.2539
2404 ไปราชการ บก.อก. 411/2540 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [2 แผ่น อ่าน 312 ครั้ง] 08 ก.ย.2540
2403 ไปราชการ บก.อก. 411/2541 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 364 ครั้ง] 09 ก.ย.2541
2402 ไปราชการ บก.อก. 411/2542 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 263 ครั้ง] 22 ก.ค.2542
2401 ให้รับเงินเดือน,ค่าตอบแทน บก.อก. 411/2543 ให้ข้าราชการตำรวจหมดสิทธิได้รับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ [2 แผ่น อ่าน 274 ครั้ง] 21 มิ.ย.2543
2400 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 411/2544 ตั้งกองอำนวยการฝึกอบรม และแต่งตั้งครู - อาจารย์ในการฝึกอบรมตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตในการปฏิบัติงาน ให้แก่ข้าราชการตำรวจชั้นประทวนและพลตำรวจ ในสังกัดตำรวจภูธรภาค 9 ที่เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรงานสารบรรณ ธุรการและกำลังพล ประจำปี 2544 [3 แผ่น อ่าน 281 ครั้ง] 10 ส.ค.2544
2399 เข้ารับการฝึกอบรม บก.อก. 411/2545 ตั้งชุดตรวจประเมินการฝึกภาคปฏิบัติ หลักสูตรสำหรับฝึกอบรมพลตำรวจ [6 แผ่น อ่าน 285 ครั้ง] 08 ส.ค.2545
2398 ไปราชการ บก.อก. 411/2546 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [3 แผ่น อ่าน 250 ครั้ง] 14 ส.ค.2546
2397 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ ว.ตร. 411/2547 แต่งตั้งอาจารย์และครูผู้สอนในหลักสูตรฝ่ายอำนวยการตำรวจ รุ่นที่ 26 เพิ่มเติม [1 แผ่น อ่าน 273 ครั้ง] 05 ส.ค.2547
2396 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 412/2534 การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับบ้านเช่าข้าราชการ [1 แผ่น อ่าน 571 ครั้ง] 06 พ.ย.2534
2395 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 412/2535 แต่งตั้งกรรมการและเจ้าหน้าที่ดำเนินการสอบปฏิบัติการใช้คอมพิวเตอร์ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง ในการคัดเลือกวิธีสอบช้าราชการตำรวจผู้มีวุฒิปริญญาตรีและมีความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ เข้ารับการฝึกอบรมเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญ [11 แผ่น อ่าน 479 ครั้ง] 18 ธ.ค.2535
2394 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ กอจ. 412/2537 การแต่งตั้งอาจารย์ผู้สอนในหลักสูตรสารวัตร รุ่นที่ 32-35 [7 แผ่น อ่าน 523 ครั้ง] 29 ธ.ค.2537
2393 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 412/2539 แต่งตั้งวิทยากรโครงการ "การอบรมสัมมนาการดำเนินการทางวินัย บช.ศ. พ.ศ. 2539" (เพิ่มเติม) [1 แผ่น อ่าน 382 ครั้ง] 13 ส.ค.2539
2392 ไปราชการ บก.อก. 412/2540 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 361 ครั้ง] 09 ก.ย.2540
2391 ไปราชการ บก.อก. 412/2542 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [2 แผ่น อ่าน 261 ครั้ง] 22 ก.ค.2542
2390 ไปราชการ บก.อก. 412/2543 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 308 ครั้ง] 22 มิ.ย.2543
2389 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 412/2544 แต่งตั้งวิทยากรโครงการอบรมสัมมนา เพื่อปรับปรุงหลักสูตรและวิธีการฝึกอบรม (เพิ่มเติม) [1 แผ่น อ่าน 307 ครั้ง] 10 ส.ค.2544
2388 ให้รับเงินเดือน,ค่าตอบแทน บก.อก. 412/2545 ให้ข้าราชการตำรวจมีสิทธิได้รับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ [1 แผ่น อ่าน 250 ครั้ง] 09 ส.ค.2545
2387 ไปราชการ บก.อก. 412/2546 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [2 แผ่น อ่าน 258 ครั้ง] 14 ส.ค.2546
2386 ไปราชการ ฝรก. 412/2547 ให้ข้าราขการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 266 ครั้ง] 05 ส.ค.2547
2385 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 412/2548 แต่งตั้งคณะกรรมการเร่งรัดและติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี ของ กองบัญชาการศึกษา [2 แผ่น อ่าน 288 ครั้ง] 10 พ.ย.2548
2384 ไปราชการ บก.อก. 413/2534 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [2 แผ่น อ่าน 277 ครั้ง] 06 พ.ย.2534
2383 เกี่ยวกับการสอบ บก.อก. 413/2535 กำหนดระเบียบปฏิบัติในการสอบภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งในการตัดเลือกวิธีสอบข้าราชการตำรวจผู้มีวุฒิปริญญาตรี และมีความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ เพื่อเข้ารับการฝืกอบรมบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร พ.ส. 2536 [3 แผ่น อ่าน 267 ครั้ง] 18 ธ.ค.2535
2382 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บช.ศ. 413/2538 เพิ่มเติมคำสั่งกองบัญชาการศึกษา ที่ 412/2538 [1 แผ่น อ่าน 327 ครั้ง] 12 ธ.ค.2538
2381 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 413/2539 แต่งตั้งคณะผู้รับผิดชอบและอาจารย์ผู้บรรยายในการศึกษาอบรม หลักสูตรการบริหารงานตำรวจชั้นสูง รุ่นที่ 16 [6 แผ่น อ่าน 359 ครั้ง] 15 ส.ค.2539
2380 ไปราชการ บก.อก. 413/2540 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [2 แผ่น อ่าน 294 ครั้ง] 09 ก.ย.2540
2379 ไปราชการ บก.อก. 413/2541 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 314 ครั้ง] 11 ก.ย.2541
2378 ไปราชการ บก.อก. 413/2542 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 272 ครั้ง] 22 ก.ค.2542
2377 เลื่อนขั้นเงินเดือน บก.อก. 413/2543 ถอนชื่อข้าราชการตำรวจออกจากคำสั่งเลื่อนขั้นและอัตราเงินเดือน [1 แผ่น อ่าน 276 ครั้ง] 26 มิ.ย.2543
2376 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 413/2544 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการและเจ้าหน้าที่ดำเนินการประเมินผลงานทางวิชาการและจัดการดำเนินงานการประเมินประสิทธิภาพการสอนเพื่อปรับระดับตำแหน่งรองสารวัตร (ทำหน้าที่อาจารย์) ของกองบัญชาการศึกษา [4 แผ่น อ่าน 282 ครั้ง] 10 ส.ค.2544
2375 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 413/2545 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินประสิทธิภาพการสอนหรือผลการสอนและการประพฤติ ในการประเมินผลานทางวิชาการของ ร้อยตำรวจเอก นิมิต การปลูก [3 แผ่น อ่าน 262 ครั้ง] 13 ส.ค.2545
2374 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 413/2546 ตั้งกองอำนวยการจัดอบอมสัมมนา และแต่งตั้งคระทำงาน ตามโครงการ อบรมสัมนาเพิ่มพูนความรู้ รคู อาจารย์(วิชาภาษาอังกฤษ) [3 แผ่น อ่าน 249 ครั้ง] 14 ส.ค.2546
2373 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บก.อก. 413/2547 ให้ข้าราชการตำรวจช่วยราชการ [1 แผ่น อ่าน 246 ครั้ง] 06 ส.ค.2547
2372 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน ว.ตร. 413/2548 แต่งตั้งคณะทำงานในส่วนเลขานุการคณะกรรมการอำนวยการจัดตั้งสถาบันอบรมการสืบสวนคดีพิเศษ [1 แผ่น อ่าน 289 ครั้ง] 10 พ.ย.2548
2371 ไปราชการ บก.อก. 414/2534 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [2 แผ่น อ่าน 274 ครั้ง] 06 พ.ย.2534
2370 เกี่ยวกับการสอบ บก.อก. 414/2535 กำหนดระเบียบวิธีปฏิบัติในการคุทสอบความถนัด (Aptitude test) และสอบปฏิบัติ Computer ในการรับสมัครและคัดเลือกวิธีสอบข้าราชการตำรวจผู้มีวุฒิปริญญาตรีและมีความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ เข้ารับการฝึกอบรมเพือบรรจุเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร พ.ส.2535 [3 แผ่น อ่าน 297 ครั้ง] 18 ธ.ค.2535
2369 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 414/2538 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับงานจ้างเหมาพิมพ์หนังสือคู่มือตำรวจของนักเรียนพลตำรวจ [1 แผ่น อ่าน 313 ครั้ง] 20 ม.ค.2538
2368 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บก.อก. 414/2539 มอบหมายหน้าที่ในการเรียกผู้ได้ลำดับสำรองที่มีวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) เข้ารับราชการเพิ่มเติ่ม [3 แผ่น อ่าน 336 ครั้ง] 16 ส.ค.2539
2367 ไปราชการ บก.อก. 414/2540 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [2 แผ่น อ่าน 306 ครั้ง] 09 ก.ย.2540
2366 ไปราชการ บก.อก. 414/2541 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 310 ครั้ง] 11 ก.ย.2541
2365 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 414/2542 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร เพื่อทำหน้าที่ปกครองในโรงเรียนตำรวจต่าง ๆ ในสังกัดกองบัญชาการศึกษา [3 แผ่น อ่าน 283 ครั้ง] 22 ก.ค.2542
2364 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 414/2543 ตั้งกองอำนวยการฝึกอบรมและแต่งตั้งวิทยากรและ เจ้าหน้าทีในการฝึกอบรม โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ของข้าราชการตำรวจระดับชั้นประทวน-พลตำรวจ ในสังกัดกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางและตำรวจภูธรภาค 6 รุ่นที่ 5 และ 6 ประจำปี 2543 [3 แผ่น อ่าน 318 ครั้ง] 26 มิ.ย.2543
2363 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 414/2544 แต่งตั้งคณะทำงานโครงการสอนภาษาอังกฤษ หลักสูตรสำหรับฝึกอบรมพลตำรวจ [2 แผ่น อ่าน 260 ครั้ง] 10 ส.ค.2544
2362 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 414/2545 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินประสิทธิภาพการสอนหรือผลการสอนและการประพฤติ ในการประเมินผลานทางวิชาการของ ร้อยตำรวจเอก นิมิต การปลูก [1 แผ่น อ่าน 305 ครั้ง] 13 ส.ค.2545
2361 ไปราชการ บก.อก. 414/2546 ให้ราชการตำรวจเดินทางไปราชการเพื่อร่วมสังเกตการณ์ในโครงการอบอมสัมมนาเพิ่มพูนความรู้ ครู อาจารย์(วิชาภาษาอังกฤษ) [2 แผ่น อ่าน 391 ครั้ง] 14 ส.ค.2546
2360 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 414/2547 แต่งตั้งวิทยากรตามโครงการอบรมสัมมนาเพื่อปรับปรุงหลักสูตรและวิธีการฝึกอบรม รุ่นที่ 1 สังกัดกองบัญชาการศึกษา [2 แผ่น อ่าน 301 ครั้ง] 06 ส.ค.2547
2359 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บก.อก. 414/2548 แต่งตั้งข้าราชการตำรวจ [2 แผ่น อ่าน 330 ครั้ง] 10 พ.ย.2548
2358 ไปราชการ บก.อก. 415/2534 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [2 แผ่น อ่าน 346 ครั้ง] 06 พ.ย.2534
2357 ไปราชการ บก.อก. 415/2535 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปปฏิบัติราชการ [2 แผ่น อ่าน 312 ครั้ง] 18 ธ.ค.2535
2356 ไปราชการ บช.ศ. 415/2538 ให้ข้าราชการตำรวจช่วยราชการ [1 แผ่น อ่าน 339 ครั้ง] 15 ธ.ค.2538
รวม 10355 รายการ 33406 หน้า รายการต่อหน้า

เลือกหน้า : 

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52]

หน้าที่ 40  

กองบัญชาการศึกษา สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
พัฒนาระบบโดย : พ.ต.อ.อัครินทร์ สุขเษม ร่วมกับ นักศึกษาฝึกงาน ม.อีสเทิร์นเอเชีย ภาคการศึกษา 2553