<สำหรับจัดการระบบ>  USERNAME:     PASSWORD:  

ระบบสารสนเทศ บช.ศ.

     
หน่วยงานผู้ออกคำสั่ง :   กลุ่มคำสั่ง :
ช่วง วดป.ออกคำสั่ง :  -   เลขที่คำสั่ง :  /
ส่วนของข้อความในชื่อเรื่อง :   

ปี พ.ศ.ที่ออกคำสั่ง :

[จัดเรียงข้อมูลโดยคลิกที่ชื่อคอลัมน์ คลิกซ้ำ=สลับระหว่างน้อย<->มาก    คลิกที่เลขที่คำสั่ง หรือ ชื่อเรื่อง เพื่อดูรายละเอียด]

หน้า : 39/52
รวม 10355 รายการ 33406 หน้า รายการต่อหน้า

เลือกหน้า : 

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52]

หน้าที่ 39  

ลำดับ กลุ่มคำสั่ง หน่วยงาน คำสั่งที่ ชื่อเรื่อง ลงวันที่
2755 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บช.ศ. 384/2537 ศูนย์สื่อสารกองบัญชาการศึกษา [2 แผ่น อ่าน 370 ครั้ง] 30 พ.ย.2537
2754 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 384/2538 แต่งตั้งคณะกรรมการม, เจ้าหน้าที่ เพื่อทำการฝึกซ้อมยิงเป้าด้วยกระสุนจริง ประจำปี 2538 [3 แผ่น อ่าน 373 ครั้ง] 10 เม.ย.2538
2753 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 384/2539 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับกระสุน กปล.5.56 มม. [1 แผ่น อ่าน 341 ครั้ง] 19 ก.ค.2539
2752 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 384/2541 แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อประเมินผลงานทางวิชาการของผู้ทำหน้าที่อาจารย์ของสถานบันพัฒนาข้าราขการตำรวจ [1 แผ่น อ่าน 559 ครั้ง] 25 ส.ค.2541
2751 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 384/2542 ตั้งกองอำนวยการฝึกอบรมและแต่งตั้งคูร-อาจารย์ ในการฝึกอบรมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานให้แก่ข้าราชการตำรวจระดับชั้นประทวนในสังกัดตำรวจภูธร ภาค 8 ในสังกัดกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ตำรวจภูธร ภาค 8 กลุ่มที่ 4 ร [2 แผ่น อ่าน 341 ครั้ง] 07 ก.ค.2542
2750 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 384/2543 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลเกี่ยวกับความประพฤติ ระเบียบวินัย บุคลิกลักษณะ เพื่อประกอบการพิจารณาความเหมาะสมที่จะได้รับการแต่งตั้งดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้นของผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรฝ่ายอำนวยการตำรวจ รุ่นที่ 37 [2 แผ่น อ่าน 349 ครั้ง] 15 มิ.ย.2543
2749 ไปราชการ ว.ตร. 384/2544 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 374 ครั้ง] 03 ส.ค.2544
2748 เข้ารับการฝึกอบรม ว.ตร. 384/2545 ให้ข้าราชการตำรวจเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรสารวัตร รุ่นที่ 67 [12 แผ่น อ่าน 393 ครั้ง] 23 ก.ค.2545
2747 ไปราชการ บก.อก. 384/2546 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 354 ครั้ง] 28 ก.ค.2546
2746 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 384/2547 แต่งตั้งอาจารย์และครูผู้สอนในหลักสูตรสารวัตร รุ่นที่ 82 [8 แผ่น อ่าน 361 ครั้ง] 22 ก.ค.2547
2745 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน กอจ. 384/2548 แต่งตั้งคณะทำงานดำเนินการวางแผนและกำหนดหัวข้อการอบรมสัมมนาสำหรับตำรวจภูธรจังหวัด เพื่อให้มีแนวทางที่ชัดเจนในการดำเนินการรักษาความปลอดภัย การประสานชุมชนและการแก้ไขปัญหาในพิ้นที่ที่ตรงกับความต้องการของแต่ละจังหวัด [2 แผ่น อ่าน 474 ครั้ง] 05 ต.ค.2548
2744 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 384/2556 แต่งตั้งคณะผู้ตรวจราชการประจำปี ๒๕๕๖ [2 แผ่น อ่าน 312 ครั้ง] 13 ธ.ค.2556
2743 ไปราชการ บก.อก. 385/2534 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 442 ครั้ง] 18 ต.ค.2534
2742 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บช.ศ. 385/2535 แก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งกองบัญชาการศึกษาที่ 368/2535 [1 แผ่น อ่าน 383 ครั้ง] 27 พ.ย.2535
2741 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บช.ศ. 385/2537 ให้ข้าราชการตำรวจกลับไปปฏิบัติหน้าที่ต้นสังกัดเดิม [1 แผ่น อ่าน 351 ครั้ง] 30 พ.ย.2537
2740 เข้ารับการฝึกอบรม ว.ตร. 385/2539 ให้ข้าราชการตำรวจเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรสารวัตร รุ่นที่ 40 [13 แผ่น อ่าน 405 ครั้ง] 22 ก.ค.2539
2739 ไปราชการ บก.อก. 385/2540 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 315 ครั้ง] 26 ส.ค.2540
2738 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บก.อก. 385/2541 กำหนดรายชื่อข้าราชการตำรวจปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์และเวรประชาสัมพันธ์ กองบัญชาการศึกษา [11 แผ่น อ่าน 353 ครั้ง] 25 ส.ค.2541
2737 ไปราชการ บก.อก. 385/2542 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 333 ครั้ง] 09 ก.ค.2542
2736 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 385/2543 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลเกี่ยวกับความประพฤติ ระเบียบวินัย บุคลิกลักษณะ เพื่อประกอบการพิจารณาความเหมาะสมที่จะได้รับการแต่งตั้งดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้นของผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรฝ่ายอำนวยการตำรวจ รุ่นที่ 22 [2 แผ่น อ่าน 294 ครั้ง] 15 มิ.ย.2543
2735 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 385/2544 แต่งตั้งอาจารย์และครู หลักสูตรงานสารบรรณ ธุรการและกำลังพล เพื่อพัฒนาข้าราชการตำรวจ ประจำปีงบประมาณ 2544 กองกำกับการโรงเรียนตำรวจภูธร 4 [3 แผ่น อ่าน 337 ครั้ง] 03 ส.ค.2544
2734 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บก.อก. 385/2545 แต่งตั้งอาจารย์สอนคอมพิวเตอร์ โครงการฝึกอบรมหลักสูตรคอมพิวเตอร์ สำหรับนัเรียนพลตำรวจ รุ่นที่ 12 กองกำกับการโรงเรียนตำรวจภูธร 1 [1 แผ่น อ่าน 390 ครั้ง] 23 ก.ค.2545
2733 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 385/2546 ตั้งกองอำนวยการจัดฝึกอบรมการเป็นวิทยากรโครงการตำรวจมืออาชีพ ตามโครงการตำรวจมืออาชีพ [5 แผ่น อ่าน 335 ครั้ง] 28 ก.ค.2546
2732 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 385/2547 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับกระสุนปืน [1 แผ่น อ่าน 332 ครั้ง] 23 ก.ค.2547
2731 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 385/2548 แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการและคณะทำงานจัดการฝึกอบรมหลักสูตรการโต้ตอบเหตุการณ์ก่อการร้าย/อาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ (Cyber Terrorism Incident Response Course) [5 แผ่น อ่าน 334 ครั้ง] 06 ต.ค.2548
2730 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 385/2556 แต่งตั้งคณะผู้ตรวจราชการประจำปี ๒๕๕๖ [2 แผ่น อ่าน 272 ครั้ง] 13 ธ.ค.2556
2729 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บก.อก. 386/2535 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปปฏิบัติราชการ [3 แผ่น อ่าน 328 ครั้ง] 30 พ.ย.2536
2728 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 386/2537 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาจัดทำข้อมูลการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร กองบัญชาการศึกษาประจำปี 2537 [1 แผ่น อ่าน 400 ครั้ง] 01 ธ.ค.2537
2727 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บก.อก. 386/2539 ให้ข้าราชการตำรวจช่วยราชการ [1 แผ่น อ่าน 411 ครั้ง] 22 ก.ค.2539
2726 ไปราชการ บก.อก. 386/2540 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [2 แผ่น อ่าน 394 ครั้ง] 26 ส.ค.2540
2725 สอบ,สืบ,วินัย,ลงทัณฑ์ บก.อก. 386/2541 ว่ากล่าวตักเตือนข้าราชการตำรวจ [2 แผ่น อ่าน 470 ครั้ง] 26 ส.ค.2541
2724 ไปราชการ บก.อก. 386/2542 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 390 ครั้ง] 12 ก.ค.2542
2723 ไปราชการ บก.อก. 386/2543 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [2 แผ่น อ่าน 317 ครั้ง] 15 มิ.ย.2543
2722 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 386/2544 แต่งตั้งอาจารย์และครู หลักสูตรงานสารบรรณ ธุรการและกำลังพล เพื่อพัฒนาข้าราชการตำรวจ ประจำปีงบประมาณ 2544 กองกำกับการโรงเรียนตำรวจภูธร 1 [4 แผ่น อ่าน 343 ครั้ง] 03 ส.ค.2544
2721 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 386/2545 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาปรับเปลี่ยนวัฒนาธรรมและค่านิยมในการบริหารภาครัฐ [2 แผ่น อ่าน 396 ครั้ง] 26 ก.ค.2545
2720 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 386/2546 แต่งตั้งอาจารย์ผู้สอนหลักสูตรสารวัตร รุ่นที่ 75 (กองกำกับการโรงเรียนตำรวจภูธร 7) ประจำปีงบประมาณ 2546 (เพิ่มเติม) [1 แผ่น อ่าน 351 ครั้ง] 28 ก.ค.2546
2719 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บก.อก. 386/2547 ถอดยศข้าราชการตำรวจชั้นประทวน [1 แผ่น อ่าน 295 ครั้ง] 23 ก.ค.2547
2718 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 386/2548 แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือก [1 แผ่น อ่าน 285 ครั้ง] 11 ต.ค.2548
2717 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 386/2556 แต่งตั้งคณะผู้ตรวจราชการประจำปี ๒๕๕๖ [2 แผ่น อ่าน 284 ครั้ง] 13 ธ.ค.2556
2716 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บก.อก. 387/2537 ให้ข้าราชการตำราจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 374 ครั้ง] 07 ธ.ค.2537
2715 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 387/2538 จัดตั้งศูนย์คอมพิวเตอร์ และแต่งตั้งคณะเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ [2 แผ่น อ่าน 387 ครั้ง] 13 เม.ย.2538
2714 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บก.อก. 387/2539 ให้ข้าราชการตำรวช่วยราชการ [1 แผ่น อ่าน 455 ครั้ง] 22 ก.ค.2539
2713 ไปราชการ บก.อก. 387/2540 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [2 แผ่น อ่าน 400 ครั้ง] 26 ส.ค.2540
2712 ไปราชการ บก.อก. 387/2541 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 415 ครั้ง] 26 ส.ค.2541
2711 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 387/2542 แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อประเมินผลงานทางวิชาการ ผู้ทำหน้าที่อาจร์ สถาบันพัฒนาข้าราชการตำรวจ [1 แผ่น อ่าน 361 ครั้ง] 12 ก.ค.2542
2710 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 387/2543 แต่งตั้งอาจารย์และคูร หลักสูตรงานสารบรรณ ธุรการและกำลังพล เพื่อพัฒนาข้าราชการตำรวจ ประจำปีงบประมาณ 2543 กองกำกับการโรงเรียนตำรวจภูธร 3 [5 แผ่น อ่าน 320 ครั้ง] 15 มิ.ย.2543
2709 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 387/2544 แต่งตั้งอาจารย์และครู หลักสูตรงานสารบรรณ ธุรการและกำลังพล เพื่อพัฒนาข้าราชการตำรวจ ประจำปีงบประมาณ 2544 กองกำกับการโรงเรียนตำรวจภูธร 8 [4 แผ่น อ่าน 339 ครั้ง] 03 ส.ค.2544
2708 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 387/2545 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 369 ครั้ง] 26 ก.ค.2545
2707 ไปราชการ บก.อก. 387/2546 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [3 แผ่น อ่าน 318 ครั้ง] 28 ก.ค.2546
2706 เลื่อนขั้นเงินเดือน บก.อก. 387/2547 เลื่อนเงินเดือนข้าราชการตำรวจ [1 แผ่น อ่าน 328 ครั้ง] 27 ก.ค.2547
2705 เลื่อนขั้นเงินเดือน บก.อก. 387/2548 เลื่อนเงินเดือนข้าราชการตำรวจ [2 แผ่น อ่าน 307 ครั้ง] 14 ต.ค.2548
2704 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 388/2535 แต่งตั้งคณะทำงานดำเนินการฝึกซ้อมยิงเป้าด้วยกระสุนจริง ประจำปี 2535 [2 แผ่น อ่าน 377 ครั้ง] 28 ต.ค.2535
2703 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บก.อก. 388/2537 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 291 ครั้ง] 07 ธ.ค.2537
2702 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บก.อก. 388/2539 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [2 แผ่น อ่าน 369 ครั้ง] 23 ก.ค.2539
2701 ไปราชการ บก.อก. 388/2540 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [2 แผ่น อ่าน 361 ครั้ง] 26 ส.ค.2540
2700 ให้รับเงินเดือน,ค่าตอบแทน บก.อก. 388/2541 ให้ข้าราชการตำรวจมีสิทธิ์ได้รับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ [4 แผ่น อ่าน 394 ครั้ง] 27 ส.ค.2541
2699 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 388/2542 แต่งตั้งวิทยากรโครงการสัมมนาการบริหารการศึกษาในหน่ยวงานของกองบัญชาการศึกษา [1 แผ่น อ่าน 349 ครั้ง] 13 ก.ค.2542
2698 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 388/2543 ตั้งกองอำนวยการฝึกอบรมและแต่งตั้งคูร-อาจารย์ ในการฝึกอบรมตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ประจำปปี 5243 หลักสูตรงานสารบรรณ ธุรการและกำลังพล กองกำกับการโรงเรียนตำรวจภูธ 1 [2 แผ่น อ่าน 345 ครั้ง] 15 มิ.ย.2543
2697 ไปราชการ บก.อก. 388/2544 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 353 ครั้ง] 03 ส.ค.2544
2696 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 388/2545 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาโครงการอบรมสัมนาของกองบัญชาการศึกษา [2 แผ่น อ่าน 288 ครั้ง] 29 ก.ค.2545
2695 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ ว.ตร. 388/2546 รายละเอียดการฝึกแก้ปัญหาที่บังคับการและแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ครูอาจารย์ ประจำกองอำนวยการฝึกและส่วนการฝึก หลักสูตรฝ่ายอำนวยการตำรวจ รุ่นที่ 25 (เพิ่มเติม) [1 แผ่น อ่าน 323 ครั้ง] 29 ก.ค.2546
2694 เลื่อนขั้นเงินเดือน บก.อก. 388/2547 เลื่อนเงินเดือนข้าราชการตำรวจ [2 แผ่น อ่าน 327 ครั้ง] 27 ก.ค.2547
2693 เลื่อนขั้นเงินเดือน บก.อก. 388/2548 เลื่อนเงินเดือนข้าราชการตำรวจ [2 แผ่น อ่าน 322 ครั้ง] 14 ต.ค.2548
2692 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 389/2534 แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการตำรวจเพื่อเข้าศึกษาตามความตกลงร่วมมือทางวิชาการระหว่างกองบัญชาการศึกษากับมหาลัยมหิดล [1 แผ่น อ่าน 424 ครั้ง] 24 ต.ค.2534
2691 สอบ,สืบ,วินัย,ลงทัณฑ์ บก.อก. 389/2535 ให้ข้าราชการตำรวจพักราชการ [2 แผ่น อ่าน 424 ครั้ง] 30 พ.ย.2535
2690 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บก.อก. 389/2537 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 316 ครั้ง] 07 ธ.ค.2537
2689 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บก.อก. 389/2539 กำหนดรายชื่อข้าราชการตำรวจปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาสถานที่ราชการและเวรประชาสัมพันธ์ ประจำเดือน สิงหาคม 2539 [11 แผ่น อ่าน 454 ครั้ง] 25 ก.ค.2539
2688 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน ว.ตร. 389/2540 การแต่งตั้งอาจารยืผู้สอนในหลักสูตรสารวัตร รุ่นที่ 41 - 48 [2 แผ่น อ่าน 563 ครั้ง] 29 ส.ค.2540
2687 สอบ,สืบ,วินัย,ลงทัณฑ์ บก.อก. 389/2541 ให้ข้าราชการตำรวจหมดสิทธิได้รับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ [3 แผ่น อ่าน 385 ครั้ง] 27 ส.ค.2541
2686 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 389/2542 แต่งตั้งกองอำนวยการโครงการสัมมนาการบริหารการศึกษาในหน่วยงานของกองบัญชาการศึกษา [4 แผ่น อ่าน 324 ครั้ง] 13 ก.ค.2542
2685 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 389/2543 ตั้งกองอำนวยการฝึกอบรมและแต่งตั้งคูร-อาจารย์ ในการฝึกอบรมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานให้แก่ข้าราชการตำรวจระดับชั้นประทวนในสังกัดตำรวจภูธร ภาค8 ในสังกัดกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ตำรวจภูธร ภาค 8 รุ่นที่ 7 และ8 [3 แผ่น อ่าน 362 ครั้ง] 15 มิ.ย.2543
2684 ไปราชการ บก.อก. 389/2544 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 363 ครั้ง] 03 ส.ค.2544
2683 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บก.อก. 389/2545 กำหนดรายชื่อข้าราชการตำรวจปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์และเวรประชาสัมพันธ์ กองบัญชาการศึกษา [15 แผ่น อ่าน 319 ครั้ง] 30 ก.ค.2545
2682 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 389/2546 แต่งตั้งคระกรรมการตรวจรับมอบสิ่งของที่มีผู้บริจาก [1 แผ่น อ่าน 268 ครั้ง] 30 ก.ค.2546
2681 เลื่อนขั้นเงินเดือน บก.อก. 389/2547 เลื่อนเงินเดือนข้าราชการตำรวจ [2 แผ่น อ่าน 334 ครั้ง] 27 ก.ค.2547
2680 เลื่อนขั้นเงินเดือน บก.อก. 389/2548 ถอนชื่อออกจากคำสั่งเลื่อนเงินเดือนข้าราชการตำรวจ [1 แผ่น อ่าน 300 ครั้ง] 14 ต.ค.2548
2679 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บก.อก. 390/2537 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 298 ครั้ง] 07 ธ.ค.2537
2678 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 390/2539 แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อประเมินผลงานทางวิชาการของผู้ทำหน้าที่อาจารย์ของสถาบันข้าราชการตำรวจ [1 แผ่น อ่าน 408 ครั้ง] 01 ส.ค.2539
2677 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ ว.ตร. 390/2540 ให้ถอนชื่อข้าราชการตำรวจออกจากการฝึกอบรมหลักสูตรสารวัตร รุ่นที่ 48 [1 แผ่น อ่าน 485 ครั้ง] 29 ส.ค.2540
2676 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 390/2542 ตั้งกองอำนวยการฝึกอบรมและแต่งตั้งคูร-อาจารย์ ในการฝึกอบรมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานให้แก่ข้าราชการตำรวจระดับชั้นประทวนในสังกัดตำรวจภูธร ภาค 4 ในสังกัดกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ตำรวจภูธร ภาค 5 รุ่นที่ 4 แล [3 แผ่น อ่าน 340 ครั้ง] 13 ก.ค.2542
2675 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 390/2543 ตั้งกองอำนวยการฝึกอบรมและแต่งตั้งคูร-อาจารย์ ในการฝึกอบรมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานให้แก่ข้าราชการตำรวจระดับชั้นประทวนในสังกัดตำรวจภูธร ภาค 8 และในสังกัดกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ตำรวจภูธร ภาค 8 รุ่นที่ 9 [3 แผ่น อ่าน 335 ครั้ง] 15 มิ.ย.2543
2674 ไปราชการ บก.อก. 390/2544 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [2 แผ่น อ่าน 320 ครั้ง] 03 ส.ค.2544
2673 เลื่อนขั้นเงินเดือน บก.อก. 390/2546 เลื่อนขั้นและอัตราเงินเดือนข้าราชการตำรวจ [1 แผ่น อ่าน 340 ครั้ง] 30 ก.ค.2546
2672 ให้รับเงินเดือน,ค่าตอบแทน บก.อก. 390/2547 ให้ข้าราชการตำรวจระดับ ผู้กำกับการ หรือผู้ดำรงตำแหน่งเทียบเท่าขึ้นไปได้รับเงินค่าตอบแทนรายเดือนนอกเหนือจากเงินเดือน [6 แผ่น อ่าน 301 ครั้ง] 27 ก.ค.2547
2671 เลื่อนขั้นเงินเดือน บก.อก. 390/2548 เลื่อนเงินเดือนข้าราชการตำรวจ [2 แผ่น อ่าน 337 ครั้ง] 14 ต.ค.2548
2670 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บช.ศ. 390/2558 แต่งตั้งว่าที่ยศตำรวจชั้นสัญญาบัตร [1 แผ่น อ่าน 296 ครั้ง] 29 ต.ค.2558
2669 - บก.อก. 391/2534 ศูนย์สื่อสารกองบัญชาการศึกษา [2 แผ่น อ่าน 388 ครั้ง] 24 ต.ค.2534
2668 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บก.อก. 391/2537 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 332 ครั้ง] 07 ธ.ค.2537
2667 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 391/2539 การฝึกแก้ปัญหาที่บัคับการหบักสูตรผู้กำกับการรุ่นที่ รุ่นที่ 28 แต่งตั้งวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ครุอาจารย์ประจำกองอำนวยการฝึกและส่วนการฝึก [9 แผ่น อ่าน 578 ครั้ง] 02 ส.ค.2539
2666 เลื่อนขั้นเงินเดือน บก.อก. 391/2540 เลื่อนชั้นและอัตราเงินเดือนข้าราชการตำรวจ [2 แผ่น อ่าน 367 ครั้ง] 29 ส.ค.2540
2665 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 391/2541 แต่งตั้งวิทยากรในการฝึกอบรมหลักสูตรการปรับพื้นฐานยุทธวิธีตำรวจระดับครูฝึก (ชั้นประทวน - พลตำรวจ) เพิ่มเติม [1 แผ่น อ่าน 438 ครั้ง] 27 ส.ค.2541
2664 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 391/2542 ตั้งกองอำนวยการฝึกอบรมและแต่งตั้งคูร-อาจารย์ ในการฝึกอบรมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานให้แก่ข้าราชการตำรวจระดับชั้นประทวนในสังกัดตำรวจภูธร ภาค 2 และในสังกัดกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ตำรวจภูธร ภาค 2 รุ่นที่ 7 [3 แผ่น อ่าน 358 ครั้ง] 13 ก.ค.2542
2663 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 391/2543 ตั้งกองอำนวยการฝึกอบรมและแต่งตั้งคูร-อาจารย์ ในการฝึกอบรมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานให้แก่ข้าราชการตำรวจระดับชั้นประทวนในสังกัดตำรวจภูธร ภาค8 ในสังกัดกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ตำรวจภูธร ภาค 8 รุ่นที่ 11 และ [3 แผ่น อ่าน 366 ครั้ง] 15 มิ.ย.2543
2662 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 391/2544 แต่งตั้งอาจารย์และครู หลักสูตรงานสารบรรณ ธุรการและกำลังพล เพื่อพัฒนาข้าราชการตำรวจ ประจำปีงบประมาณ 2544 กองกำกับการโรงเรียนตำรวจภูธร 2 [2 แผ่น อ่าน 343 ครั้ง] 07 ส.ค.2544
2661 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 391/2545 แต่งตั้งคณะกรรมการการพิจารณาปรับราคาสิ่งของเครื่องใช้ของนักเรียนพลตำรวจ [2 แผ่น อ่าน 331 ครั้ง] 30 ก.ค.2545
2660 ไปราชการ บก.อก. 391/2546 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 324 ครั้ง] 31 ก.ค.2546
2659 ให้รับเงินเดือน,ค่าตอบแทน บก.อก. 391/2547 ให้ข้าราชการตำรวจระดับ ผู้กำกับการ หรือผู้ดำรงตำแหน่งเทียบเท่าขึ้นไปได้รับเงินค่าตอบแทนรายเดือนนอกเหนือจากเงินเดือน [1 แผ่น อ่าน 325 ครั้ง] 27 ก.ค.2547
2658 เลื่อนขั้นเงินเดือน บก.อก. 391/2548 เลื่อนเงินเดือนข้าราชการตำรวจ [2 แผ่น อ่าน 317 ครั้ง] 14 ต.ค.2548
2657 - บช.ศ. 391/2556 การจัดตั้งศูนย์อำนวยการจัดการประชุมว่าด้วยความร่วมมือในการฝึกอบรมตำรวจอาเซียน ครั้งที่ ๔ [5 แผ่น อ่าน 363 ครั้ง] 23 ธ.ค.2556
2656 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 392/2534 แต่งตั้งคณะทำงานดำเนินการฝึกซ้อมยิงเป้าด้วยกระสุนจริงประจำปี 2534 [2 แผ่น อ่าน 398 ครั้ง] 24 ต.ค.2534
2655 เลื่อนขั้นเงินเดือน บก.อก. 392/2535 ถอนรายชื่อข้าราชการตำรวจออกจากคำสั่งเลื่นขั้นเงินเดือน [1 แผ่น อ่าน 414 ครั้ง] 04 ธ.ค.2535
2654 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บก.อก. 392/2537 ให้ข้าราชการตำรวจช่วยราชการ [1 แผ่น อ่าน 355 ครั้ง] 07 ธ.ค.2537
2653 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 392/2539 แต่งตั้งคณะกรรมการรับมอบอาวุธปืนตามโครงการสวัสดิการข้าราชการกระทรวงมหาดไทย ระยะ 2 [1 แผ่น อ่าน 390 ครั้ง] 05 ส.ค.2539
2652 ไปราชการ บก.อก. 392/2540 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [2 แผ่น อ่าน 379 ครั้ง] 01 ก.ย.2540
2651 ไปราชการ บก.อก. 392/2541 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [2 แผ่น อ่าน 437 ครั้ง] 27 ส.ค.2541
2650 ไปราชการ บก.อก. 392/2542 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [3 แผ่น อ่าน 367 ครั้ง] 14 ก.ค.2542
2649 เลื่อนขั้นเงินเดือน บก.อก. 392/2543 ถอนชื่อข้าราชการตำรวจออกจากคำสั่งเลื่อนชั้นและอัตราเงินเดือน [1 แผ่น อ่าน 344 ครั้ง] 15 มิ.ย.2543
2648 ไปราชการ บก.อก. 392/2544 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [6 แผ่น อ่าน 334 ครั้ง] 07 ส.ค.2544
2647 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ ว.ตร. 392/2545 แต่งตั้งอาจารย์ผู้สอนในหลักสูตรการบริหารงานตำรวจชั้นสูง รุ่นที่ 22 เพิ่มเติม [2 แผ่น อ่าน 321 ครั้ง] 30 ก.ค.2545
2646 ไปราชการ บก.อก. 392/2546 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 318 ครั้ง] 31 ก.ค.2546
2645 ให้รับเงินเดือน,ค่าตอบแทน บก.อก. 392/2547 ให้ข้าราชการตำรวจชั้นประทวนได้รับเงินค่าตอบแทนรายเดือนนอกเหนือจากเงินเดือน [15 แผ่น อ่าน 303 ครั้ง] 27 ก.ค.2547
2644 เลื่อนขั้นเงินเดือน บก.อก. 392/2548 เลื่อนเงินเดือนข้าราชการตำรวจ [1 แผ่น อ่าน 360 ครั้ง] 14 ต.ค.2548
2643 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ ฝรก. 392/2556 มอบหมายให้ข้าราชการตำรวจเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาหลักสูตรนักเรียนนายสิบตำรวจ ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๖ กองบังคับการฝึกอบรมตำรวจกลาง [3 แผ่น อ่าน 281 ครั้ง] 01 พ.ย.2556
2642 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บก.อก. 393/2535 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 451 ครั้ง] 04 ธ.ค.2535
2641 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บก.อก. 393/2537 ให้ข้าราชการตำรวจช่วยราชการ [1 แผ่น อ่าน 343 ครั้ง] 07 ธ.ค.2537
2640 ไปราชการ บช.ศ. 393/2538 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการประเมินผลกระบวนการฝึกอบรม หลักสูตรสำหรับฝึกอบรมพลตำรวจ [1 แผ่น อ่าน 423 ครั้ง] 27 เม.ย.2538
2639 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บก.อก. 393/2539 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [3 แผ่น อ่าน 467 ครั้ง] 05 ส.ค.2539
2638 ไปราชการ บก.อก. 393/2540 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [2 แผ่น อ่าน 379 ครั้ง] 01 ก.ย.2540
2637 สอบ,สืบ,วินัย,ลงทัณฑ์ บก.อก. 393/2541 ลงโทษไล่ข้าราชการตำรวจออกจากราชการ [2 แผ่น อ่าน 423 ครั้ง] 27 ส.ค.2541
2636 เลื่อนขั้นเงินเดือน บก.อก. 393/2542 ให้ข้าราชการตำรวจมีสิทธิได้รับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ [2 แผ่น อ่าน 352 ครั้ง] 14 ก.ค.2542
2635 เลื่อนขั้นเงินเดือน บก.อก. 393/2543 เลื่อนชั้นและอัตราเงินเดือนข้าราชการตำรวจ [2 แผ่น อ่าน 446 ครั้ง] 15 มิ.ย.2543
2634 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 393/2544 ตั้งกองอำนวยการอบรมสัมมนาเพื่อปรับปรุงหลักสูตรและวิธีการฝึกอบรม [5 แผ่น อ่าน 327 ครั้ง] 07 ส.ค.2544
2633 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ ว.ตร. 393/2545 แต่งตั้งอาจารย์ในหลักสูตรฝ่ายอำนวยการตำรวจ รุ่นที่ 24 เพิ่มเติม [1 แผ่น อ่าน 317 ครั้ง] 30 ก.ค.2545
2632 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 393/2546 แต่งตั้งอาจารย์ หลักสูตรการฝึกอบรมทบทวนสายงานสืบสวน ระดับชั้นสัญญาบัตรประจำปี 2546 กองกำกับการโรงเรียนตำรวจภูธร 2เพิ่มเติม [1 แผ่น อ่าน 312 ครั้ง] 04 ส.ค.2546
2631 ให้รับเงินเดือน,ค่าตอบแทน บก.อก. 393/2547 ให้ลูกจ้างประจำได้รับเงินค่าตอบแทนรายเดือนนอกเหนือจากเงินเดือน [7 แผ่น อ่าน 364 ครั้ง] 27 ก.ค.2547
2630 เลื่อนขั้นเงินเดือน บก.อก. 393/2548 เลื่อนเงินเดือนข้าราชการตำรวจ [1 แผ่น อ่าน 346 ครั้ง] 14 ต.ค.2548
2629 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บช.ศ. 393/2558 การบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ และแก้ไขตำแหน่งเลขที่ในคำสั่ง บช.ศ. ที่ 393/2558 ลง 30 ต.ค.2558 [89 แผ่น อ่าน 349 ครั้ง] 30 ต.ค.2558
2628 ไปราชการ บก.อก. 394/2534 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 363 ครั้ง] 24 ต.ค.2534
2627 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 394/2535 แต่งตั้งกรรมการออกข้อสอบเฉลยข้อสอบและจัดทำปัญหาข้อสอบ ในการคัดเลือกด้วยวิสอบข้าราชการตำรวจผุ้มีวุฒิปริญญาตรี และมีความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ เข้ารับการฝึกอบรมเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร พ.ศ. 2535 [2 แผ่น อ่าน 447 ครั้ง] 04 ธ.ค.2535
2626 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บช.ศ. 394/2537 มอบหมายอำนาจการปกครองบังคับบัญชา [2 แผ่น อ่าน 365 ครั้ง] 08 ธ.ค.2537
2625 ไปราชการ บช.ศ. 394/2538 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการประเมินผลกระบวนการฝึกอบรม หลักสูตรสำหรับฝึกอบรมพลตำรวจ [1 แผ่น อ่าน 324 ครั้ง] 27 เม.ย.2538
2624 ไปราชการ บก.อก. 394/2540 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [2 แผ่น อ่าน 397 ครั้ง] 01 ก.ย.2540
2623 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ ว.ตร. 394/2541 แต่งตั้งอาจารย์ผู้สอนในหลักสูตรสารวัตร รุ่นที่ 52 [8 แผ่น อ่าน 392 ครั้ง] 27 ส.ค.2541
2622 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 394/2542 ตั้งกองอำนวยการฝึกอบรมและแต่งตั้งคูร-อาจารย์ ในการฝึกอบรมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของนักเรียนพลตำรวจ รุ่นที่ 72 ครั่งที่2 [2 แผ่น อ่าน 334 ครั้ง] 14 ก.ค.2542
2621 ไปราชการ บก.อก. 394/2543 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 290 ครั้ง] 15 มิ.ย.2543
2620 ไปราชการ บก.อก. 394/2544 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [2 แผ่น อ่าน 318 ครั้ง] 07 ส.ค.2544
2619 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ ว.ตร. 394/2545 แต่งตั้งอาจารย?ผู้สอนในหลักสูตรสารวัตร รุ่นที่ 67 เพิ่มเติม [1 แผ่น อ่าน 317 ครั้ง] 30 ก.ค.2545
2618 ไปราชการ บก.อก. 394/2546 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 303 ครั้ง] 04 ส.ค.2546
2617 ให้รับเงินเดือน,ค่าตอบแทน บก.อก. 394/2547 ให้ข้าราชการตำรวจระดับ รองผู้กำกับการ หรือผู้ดำรงตำแหน่งเทียบเท่าลงมา ได้รับเงินค่าตอบแทนรายเดือนนอกเหนือจากเงินเดือน [4 แผ่น อ่าน 342 ครั้ง] 27 ก.ค.2547
2616 เลื่อนขั้นเงินเดือน บก.อก. 394/2548 เลื่อนเงินเดือนข้าราชการตำรวจ [1 แผ่น อ่าน 301 ครั้ง] 14 ต.ค.2548
2615 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บช.ศ. 394/2558 มอบหมายอำนาจหน้าที่รับผิดชอบและรักษาราชการแทนให้รองผู้บัญชาการศึกษา [4 แผ่น อ่าน 213 ครั้ง] 03 พ.ย.2558
2614 ไปราชการ บก.อก. 395/2534 ให้ข้าราชการตำรวจช่วยราชการ [1 แผ่น อ่าน 383 ครั้ง] 25 ต.ค.2534
2613 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บก.อก. 395/2537 ให้ข้าราชการตำรวจรักษาราชการแทน [1 แผ่น อ่าน 337 ครั้ง] 12 ธ.ค.2537
2612 ไปราชการ บช.ศ. 395/2538 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการประเมินผลกระบวนการฝึกอบรม หลักสูตรสำหรับฝึกอบรมพลตำรวจ [1 แผ่น อ่าน 351 ครั้ง] 27 เม.ย.2538
2611 เข้ารับการฝึกอบรม บก.อก. 395/2539 ให้ข้าราชการตำรวจเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรสารวัตร รุ่นที่ 40 เพิ่มเติม [1 แผ่น อ่าน 391 ครั้ง] 05 ส.ค.2539
2610 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บก.อก. 395/2540 แต่งตั้งยศข้าราชการตำรวจชั้นประทวน [1 แผ่น อ่าน 370 ครั้ง] 02 ก.ย.2540
2609 ไปราชการ บก.อก. 395/2541 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [6 แผ่น อ่าน 379 ครั้ง] 28 ส.ค.2541
2608 ไปราชการ บก.อก. 395/2542 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [5 แผ่น อ่าน 333 ครั้ง] 14 ก.ค.2542
2607 ไปราชการ บก.อก. 395/2543 ให้ข้าราชการตำรวจช่วยราชการ [1 แผ่น อ่าน 303 ครั้ง] 15 มิ.ย.2543
2606 ไปราชการ บก.อก. 395/2544 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [2 แผ่น อ่าน 340 ครั้ง] 07 ส.ค.2544
2605 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 395/2545 ตั้งกองอำนวยการฝึกอบรม และแต่งตั้งอาจารย์ - ครูหลักสูตรสารบรรณธุรการและกำลังพล เพื่อพัฒนาข้าราชการตรวจ ประจำปีงบประมาณ 2545 กองกำกับการโรงเรียนตำรวจนครบาล [4 แผ่น อ่าน 318 ครั้ง] 31 ก.ค.2545
2604 - บก.อก. 395/2546 แก้ไขคำสั่งกองบัญชาการศึกษา ที่304/2546 ลงวันที่ 11 มิถุนายน 2546 [1 แผ่น อ่าน 308 ครั้ง] 05 ส.ค.2546
2603 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 395/2547 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินประสิทธิภาพการสอนและความประพฤติของร้อยตำรวจเอก เกษม กุลชร เพื่อปรับเลื่อนตำแหน่งอาจารย์ (สบ 1) เป็นอาจารย์ (สบ 2) ในโรงเรียนตำรวจ [1 แผ่น อ่าน 281 ครั้ง] 27 ก.ค.2547
2602 เลื่อนขั้นเงินเดือน บก.อก. 395/2548 แก้ไขคำสั่งเลื่อนเงินเดือนข้าราชการตำรวจ [2 แผ่น อ่าน 308 ครั้ง] 14 ต.ค.2548
2601 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 396/2535 แต่งตั้งกรรมการและเจ้าหน้าที่จัดเตรียมกระดาษคำตอบ เพื่อใช้ในการคัดเลลือกด้วยวิธีสอบข้าราชการตำรวจผู้มีวุฒิปริญญาตรี และมีความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ เข้ารับการฝึกอบรมเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร พ.ศ. 2535 [3 แผ่น อ่าน 525 ครั้ง] 09 ธ.ค.2535
2600 ไปราชการ บก.อก. 396/2537 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 358 ครั้ง] 12 ธ.ค.2537
2599 ไปราชการ บช.ศ. 396/2538 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทารงไปราชการสังเกตการณ์ประเมินผลกระบวนการฝึกอบรม หลักสูตรสำหรับฝึกอบรมพลตำรวจ [1 แผ่น อ่าน 328 ครั้ง] 27 เม.ย.2538
2598 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 396/2539 ตั้งกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นและอัตราเงินเดือนข้ราชการตำรวจ และเลื่อนขั้นค่าจ้างประจำปีให้กับลูกจ้างประจำในสังกัดกองบัญชาการศึกษา ประจำปี 2539 (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2540) [2 แผ่น อ่าน 497 ครั้ง] 06 ส.ค.2539
2597 ไปราชการ บก.อก. 396/2540 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [2 แผ่น อ่าน 351 ครั้ง] 03 ก.ย.2540
2596 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 396/2541 แต่งตั้งกองอำนวยการสัมมนาผู้บริหารสถาบันฝึกอบรม และหัวหน้าหน่วยงาน ในสังกัดกองบัญชาการศึกษา [5 แผ่น อ่าน 387 ครั้ง] 28 ส.ค.2541
2595 ไปราชการ บก.อก. 396/2542 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [3 แผ่น อ่าน 299 ครั้ง] 14 ก.ค.2542
2594 ไปราชการ บก.อก. 396/2543 ให้ข้าราชการตำรวจช่วยราชการ [1 แผ่น อ่าน 289 ครั้ง] 15 มิ.ย.2543
2593 ไปราชการ บก.อก. 396/2544 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [2 แผ่น อ่าน 295 ครั้ง] 07 ส.ค.2544
2592 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 396/2545 ตั้งกองอำนวยการฝึกอบรม และแต่งตั้งอาจารย์ - ครูหลักสูตรสารบรรณธุรการและกำลังพล เพื่อพัฒนาข้าราชการตรวจ ประจำปีงบประมาณ 2545 กองกำกับการโรงเรียนตำรวจภูธร 4 [4 แผ่น อ่าน 310 ครั้ง] 31 ก.ค.2545
2591 ไปราชการ บก.อก. 396/2546 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 299 ครั้ง] 05 ส.ค.2546
2590 ไปราชการ ฝรก. 396/2547 ให้ข้าราขการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 267 ครั้ง] 27 ก.ค.2547
2589 เลื่อนขั้นเงินเดือน บก.อก. 396/2548 ถอนชื่อออกจากคำสั่งเลื่อนเงินเดือนข้าราชการตำรวจ [2 แผ่น อ่าน 302 ครั้ง] 14 ต.ค.2548
2588 เลื่อนขั้นเงินเดือน บก.อก. 397/2534 เลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการตำรวจ [2 แผ่น อ่าน 377 ครั้ง] 28 ต.ค.2534
2587 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 397/2535 แต่งตั้งกรรมการและเจ้าหน้าที่ตรวจข้อสอบ รวมคะแนน และทำบัญชีประมวลผล ในการคัดเลือกด้วยวิธีสอบข้าราชการตำรวจผู้มีวุฒิปริญญาตรี เข้ารับการฝึกอบรม เพื่อบรรจุเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร พ.ศ. 2536 [4 แผ่น อ่าน 523 ครั้ง] 09 ธ.ค.2535
2586 ไปราชการ บก.อก. 397/2537 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 335 ครั้ง] 12 ธ.ค.2537
2585 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 397/2538 แต่งตั้งคณะกรราการและเจ้าหน้าที่ในการสอบคัดเลือกข้าราชการตำรวจ เข้ารับการศึกษา อบรมหลักสูตรฝ่ายอำนวยการตำรวจ รุ่นที่ 19 [4 แผ่น อ่าน 337 ครั้ง] 27 เม.ย.2538
2584 ไปราชการ บก.อก. 397/2540 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [2 แผ่น อ่าน 348 ครั้ง] 03 ก.ย.2540
2583 ไปราชการ บก.อก. 397/2542 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 318 ครั้ง] 14 ก.ค.2542
2582 ไปราชการ บก.อก. 397/2543 ให้ข้าราชการตำรวจช่วยราชการ [1 แผ่น อ่าน 363 ครั้ง] 15 มิ.ย.2543
2581 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 397/2544 ตั้งกองการฝึกอบรมและแต่งตั้ง ครู-อาจารย์ ในการฝึกอบรมตามโครงการพัฒนาชีวิติ เพื่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ของนักเรียนตำรวจ รุ่นที่ 74 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2544 กองกำกับการโรงเรียนตำรวนครบาล [2 แผ่น อ่าน 331 ครั้ง] 08 ส.ค.2544
2580 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 397/2545 ตั้งกองอำนวยการฝึกอบอม และแต่งตั้งอาจารย์-ครู หลักสูตรงานสารบรรณ ธุรการและกำลังพล เพื่อพัฒนาข้าราชการตำรสจ ประจำปีงบประมาณ 2545 กองกำกับการโรงเรียนตำรวจภูธร 5 [5 แผ่น อ่าน 283 ครั้ง] 31 ก.ค.2545
2579 ไปราชการ บก.อก. 397/2546 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 309 ครั้ง] 05 ส.ค.2546
2578 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ ว.ตร. 397/2547 แต่งตั้งอาจารย์และครูผู้สอนในหลักสูตรสารวัตร รุ่นที่ 81 เพิ่มเติม [1 แผ่น อ่าน 289 ครั้ง] 27 ก.ค.2547
2577 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บก.อก. 397/2548 แต่งตั้งข้าราชการตำรวจ [3 แผ่น อ่าน 286 ครั้ง] 19 ต.ค.2548
2576 เลื่อนขั้นเงินเดือน บก.อก. 398/2534 เลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการตำรวจ [2 แผ่น อ่าน 345 ครั้ง] 28 ต.ค.2534
2575 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บก.อก. 398/2535 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ [2 แผ่น อ่าน 370 ครั้ง] 09 ธ.ค.2535
2574 ไปราชการ บก.อก. 398/2537 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 322 ครั้ง] 12 ธ.ค.2537
2573 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บก.อก. 398/2539 แก้ไขบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ [2 แผ่น อ่าน 363 ครั้ง] 07 ส.ค.2539
2572 ไปราชการ บก.อก. 398/2540 บรรจุและแต่งตั้งลูกจ้างประจำ [1 แผ่น อ่าน 326 ครั้ง] 04 ก.ย.2540
2571 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 398/2541 แต่งตั้งอาจารย์และครู หลักสูตรงานสารบรรณ ธุรการและกำลังพล เพื่อพัฒนาข้าราชการตำรวจชั้นประทวนและพลตำรวจ ประจำปีงบประมาณ 2541 กองกำกับการโรงเรียนตำรวจภูธร 2 (เพิ่มเติม) [1 แผ่น อ่าน 365 ครั้ง] 31 ส.ค.2541
2570 เลื่อนขั้นเงินเดือน บก.อก. 398/2542 ตั้งกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นและอัตราเงินเดือนข้าราชการตำรวจและเลื่อนขั้นค่าจ้างประจะในสังกัด กองบุญชาการศึกษาประจำปี 2542 (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2543) [2 แผ่น อ่าน 316 ครั้ง] 14 ก.ค.2542
2569 ไปราชการ บก.อก. 398/2543 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 289 ครั้ง] 16 มิ.ย.2543
2568 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 398/2544 ตั้งกองอำนวยการฝึกอบรมและแต่งตั้งครู - อาจารย์ ในการฝึกอบรมตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต เพื่อประสิทธิภาพในการปฏบัติงาน ของข้าราชการตำรวจชั้นประทวนและพลตำรวจ ในสังกัดภูธรภาค 2 ที่เข้ารับราชการฝึกอบรมหลักสูตรงานสารบรรณ ธุรการและกำลังพล ประจำปี 2544 [2 แผ่น อ่าน 333 ครั้ง] 08 ส.ค.2544
2567 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 398/2545 ตั้งกองอำนวยการฝึกอบอม และแต่งตั้งอาจารย์-ครู หลักสูตรงานสารบรรณ ธุรการและกำลังพล เพื่อพัฒนาข้าราชการตำรวจ ประจำปีงบประมาณ 2545 กองกำกับการโรงเรียนตำรวจภูธร 8 [3 แผ่น อ่าน 267 ครั้ง] 31 ก.ค.2545
2566 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บก.อก. 398/2546 แต่งตั้งยศนายตำรวจชั้นประทวน [1 แผ่น อ่าน 338 ครั้ง] 06 ส.ค.2546
2565 ไปราชการ บก.อก. 398/2547 ให้ข้าราขการตำรวจเดินทางไปราชการ [2 แผ่น อ่าน 307 ครั้ง] 27 ก.ค.2547
2564 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บก.อก. 398/2548 แต่งตั้งข้าราชการตำรวจ [1 แผ่น อ่าน 323 ครั้ง] 19 ต.ค.2548
2563 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บช.ศ. 398/2558 บรรจุแต่งตั้งผู้ได้รับการคัดเลือกเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร และแต่งตั้งว่าที่ยศ [2 แผ่น อ่าน 262 ครั้ง] 06 พ.ย.2558
2562 เลื่อนขั้นเงินเดือน บก.อก. 399/2534 แก้ไขคำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการตำรวจ [1 แผ่น อ่าน 361 ครั้ง] 28 ต.ค.2534
2561 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 399/2535 แต่งตั้งกรรมการและเจ้าหน้าที่ดำเนินการสอบภาคความรู้ทั่วไปและภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง ในการคัดเลือกด้วยวิธีสอบข้าราชการตำรวจผุ้มีวุฒิปริญญาตรี และมีความรุ้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์เข้ารับการฝึกอบรมเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญา [11 แผ่น อ่าน 564 ครั้ง] 09 ธ.ค.2535
2560 ไปราชการ บก.อก. 399/2537 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 333 ครั้ง] 12 ธ.ค.2537
2559 เลื่อนขั้นเงินเดือน บก.อก. 399/2539 เลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการตำรวจ [1 แผ่น อ่าน 357 ครั้ง] 07 ส.ค.2539
2558 ไปราชการ บก.อก. 399/2540 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 303 ครั้ง] 04 ก.ย.2540
2557 ไปราชการ บก.อก. 399/2541 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 354 ครั้ง] 31 ส.ค.2541
2556 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 399/2542 ตั้งกองอำนวยการฝึกอบรมและแต่งตั้งคูร-อาจารย์ ในการฝึกอบรมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ของข้าราชการตำรวจชั้นประทวนและชั้นพลตำรวจ ในสังกัดตำรวจภูธรภาค 1 และกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง [2 แผ่น อ่าน 350 ครั้ง] 14 ก.ค.2542
รวม 10355 รายการ 33406 หน้า รายการต่อหน้า

เลือกหน้า : 

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52]

หน้าที่ 39  

กองบัญชาการศึกษา สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
พัฒนาระบบโดย : พ.ต.อ.อัครินทร์ สุขเษม ร่วมกับ นักศึกษาฝึกงาน ม.อีสเทิร์นเอเชีย ภาคการศึกษา 2553