<สำหรับจัดการระบบ>  USERNAME:     PASSWORD:  

ระบบสารสนเทศ บช.ศ.

     
หน่วยงานผู้ออกคำสั่ง :   กลุ่มคำสั่ง :
ช่วง วดป.ออกคำสั่ง :  -   เลขที่คำสั่ง :  /
ส่วนของข้อความในชื่อเรื่อง :   

ปี พ.ศ.ที่ออกคำสั่ง :

[จัดเรียงข้อมูลโดยคลิกที่ชื่อคอลัมน์ คลิกซ้ำ=สลับระหว่างน้อย<->มาก    คลิกที่เลขที่คำสั่ง หรือ ชื่อเรื่อง เพื่อดูรายละเอียด]

หน้า : 37/52
รวม 10355 รายการ 33406 หน้า รายการต่อหน้า

เลือกหน้า : 

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52]

หน้าที่ 37  

ลำดับ กลุ่มคำสั่ง หน่วยงาน คำสั่งที่ ชื่อเรื่อง ลงวันที่
3155 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 354/2535 แต่งตั้งกรรมการดำเนินการคัดเลือกบุคคล เข้าเป็นนักเรียนพลตำรวจ [11 แผ่น อ่าน 509 ครั้ง] 11 พ.ย.2535
3154 ไปราชการ บก.อก. 354/2537 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [2 แผ่น อ่าน 393 ครั้ง] 04 พ.ย.2537
3153 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บช.ศ. 354/2538 แก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งกองบัญชาการศึกษา ที่ 330/2538 ลงวันที่ 5 ตุลาคม 2538 [1 แผ่น อ่าน 432 ครั้ง] 24 ต.ค.2538
3152 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บก.อก. 354/2539 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [2 แผ่น อ่าน 472 ครั้ง] 27 มิ.ย.2539
3151 เลื่อนขั้นเงินเดือน บก.อก. 354/2540 เลื่อนชั้นและอัตราเงินเดือนข้าราชการตำรวจ [36 แผ่น อ่าน 394 ครั้ง] 06 ส.ค.2540
3150 เลื่อนขั้นเงินเดือน บก.อก. 354/2541 เลื่อนขั้นและอัตราเงินเดือนข้าราชการตำรวจ [15 แผ่น อ่าน 369 ครั้ง] 17 ส.ค.2541
3149 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บก.อก. 354/2542 แต่งตั้งข้าราชการตำรวจ [10 แผ่น อ่าน 419 ครั้ง] 28 มิ.ย.2542
3148 ไปราชการ บก.อก. 354/2543 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ เพิ่มเติม [1 แผ่น อ่าน 378 ครั้ง] 06 มิ.ย.2543
3147 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 354/2544 แต่งตั้งผู้อำนวยการสถานฝึกอบรมหลักสูตรยุทธวิธีตำรวจขั้นพื้นฐานงานป้องกันปราบปรามยาเสพย์ติด ของ กองกำกับการโรงเรียนตำรวจภูธร 5 [1 แผ่น อ่าน 397 ครั้ง] 13 ก.ค.2544
3146 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บก.อก. 354/2545 แก้ไขคำสั่ง กองบัญชาการศึกษา ที่ 341/2545 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2545 [1 แผ่น อ่าน 379 ครั้ง] 05 ก.ค.2545
3145 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 354/2546 ตั้งกองอำนวยการฝึกอบรมและแต่งตั้งอาจารย์ -ครู หลักสูตรงานธุรกิจและกำลังพล เพื่อพัฒนาข้าราชการตำรวจ ประจำปีงบประมาณ 2546 กองกำกับการโรงเรียนตำรวจภูธร 2 [4 แผ่น อ่าน 342 ครั้ง] 11 ก.ค.2546
3144 ไปราชการ บก.อก. 354/2547 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [4 แผ่น อ่าน 336 ครั้ง] 07 ก.ค.2547
3143 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ ว.ตร. 354/2548 แต่งตั้งอาจารย์และครูผู้สอนในหลักสูตรสารวัตร รุ่นที่ 89 เพิ่มเติม [3 แผ่น อ่าน 393 ครั้ง] 15 ก.ย.2548
3142 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บช.ศ. 354/2557 แต่งตั้งว่าที่ยศตำรวจชั้นสัญญาบัตร [1 แผ่น อ่าน 262 ครั้ง] 31 ต.ค.2557
3141 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 355/2535 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาตัดเลือกข้าราชการตำรวจเข้าฝึกอบรม หลักสูตรการบริหารงานตำรวจชั้นสูง รุ่นที่ 12 และ 13 [1 แผ่น อ่าน 509 ครั้ง] 12 พ.ย.2535
3140 ไปราชการ บก.อก. 355/2537 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [2 แผ่น อ่าน 372 ครั้ง] 04 พ.ย.2537
3139 ไปราชการ บช.ศ. 355/2538 ให้ข้าราชการตำรวจช่วยราชการ [1 แผ่น อ่าน 385 ครั้ง] 24 ต.ค.2538
3138 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 355/2539 ถอนรายชื่อลูกจ้างประจำออกจากคำสั่งเพิ่มค่าจ้างลูกจ้างประจำ [1 แผ่น อ่าน 388 ครั้ง] 27 มิ.ย.2539
3137 เลื่อนขั้นเงินเดือน บก.อก. 355/2540 เลื่อนชั้นและอัตราเงินเดือนข้าราชการตำรวจ [16 แผ่น อ่าน 381 ครั้ง] 06 ส.ค.2540
3136 เลื่อนขั้นเงินเดือน บก.อก. 355/2541 เลื่อนขั้นและอัตราเงินเดือนข้าราชการตำรวจ [2 แผ่น อ่าน 472 ครั้ง] 17 ส.ค.2541
3135 ไปราชการ ว.ตร. 355/2542 ให้ข้าราชการเข้ารับฝึกอบรมหลักสูตรฝ่ายอำนวยการตำตวจ รุ่นที่ 21 [15 แผ่น อ่าน 416 ครั้ง] 29 มิ.ย.2542
3134 ไปราชการ บก.อก. 355/2543 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 381 ครั้ง] 06 มิ.ย.2543
3133 ไปราชการ บก.อก. 355/2544 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 440 ครั้ง] 13 ก.ค.2544
3132 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ ว.ตร. 355/2545 แต่งตั้งอาจารย์ผู้สอนในหลักสูตรการสืบสวนคดีอาญา รุ่นที่ 76 เพิ่มเติม [2 แผ่น อ่าน 345 ครั้ง] 09 ก.ค.2545
3131 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 355/2546 ตั้งกองอำนวยการฝึกอบรมและแต่งตั้งอาจารย์ - ครู หลักสูตรงานธุรการ และกำลังพล เพื่อพัฒนาข้าราชการตำรวจ ประจำปีงบประมาณ 2546 กองกำกับการโรงเรียนตำรวจภูธร 3 [6 แผ่น อ่าน 359 ครั้ง] 11 ก.ค.2546
3130 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 355/2547 แต่งตั้งวิทยากรตามโครงการอบรมสัมมนาเพิ่มพูนความรู้ ครู อาจารย์ สังกัดกองบัญชาการศึกษา ด้านการฝึกภาคปฏิบัติวิชาภาษาอังกฤษ (English Camp) [2 แผ่น อ่าน 371 ครั้ง] 07 ก.ค.2547
3129 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 355/2548 แต่งตั้งวิทยากรการสัมมนาข้าราชการตำรวจในสังกัดสถาบันพัฒนาข้าราชการตำรวจตามโครงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เพื่อรองรับภารกิจการฝึกอบรม [2 แผ่น อ่าน 334 ครั้ง] 15 ก.ย.2548
3128 - บก.อก. 356/2534 กำหนดรายชื่อข้าราชการตำรวจปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาสถานที่ราชการ กองบัญชาการศึกษา ประจำเดือน ตุลาคม 2534 [8 แผ่น อ่าน 397 ครั้ง] 24 ก.ย.2534
3127 ไปราชการ บก.อก. 356/2537 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [2 แผ่น อ่าน 382 ครั้ง] 04 พ.ย.2537
3126 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บก.อก. 356/2539 ให้ข้าราชการตำรวจช่วยราชการ [1 แผ่น อ่าน 404 ครั้ง] 28 มิ.ย.2539
3125 เลื่อนขั้นเงินเดือน บก.อก. 356/2540 เลื่อนชั้นและอัตราเงินเดือนข้าราชการตำรวจ [2 แผ่น อ่าน 432 ครั้ง] 06 ส.ค.2540
3124 เลื่อนขั้นเงินเดือน บก.อก. 356/2541 เลื่อนขั้นและอัตราเงินเดือนข้าราชการตำรวจ [89 แผ่น อ่าน 437 ครั้ง] 17 ส.ค.2541
3123 ไปราชการ บก.อก. 356/2542 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [2 แผ่น อ่าน 401 ครั้ง] 29 มิ.ย.2542
3122 ไปราชการ บก.อก. 356/2543 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 360 ครั้ง] 07 มิ.ย.2543
3121 ไปราชการ บก.อก. 356/2544 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 346 ครั้ง] 13 ก.ค.2544
3120 ไปราชการ บก.อก. 356/2545 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 358 ครั้ง] 10 ก.ค.2545
3119 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 356/2546 ตั้งกองอำนวยการฝึกอบรมและแต่งตั้งอาจารย์ - ครู หลักสูตรงานธุรการ และกำลังพล เพื่อพัฒนาข้าราชการตำรวจ ประจำปีงบประมาณ 2546 กองกำกับการโรงเรียนตำรวจภูธร 4 [5 แผ่น อ่าน 338 ครั้ง] 11 ก.ค.2546
3118 ไปราชการ บก.อก. 356/2547 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 341 ครั้ง] 06 ก.ค.2547
3117 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บช.ศ. 356/2556 ตั้งกองอำนวยการสัมมนาและแต่งตั้งคณะดำเนินการโครงการสัมมนาวิทยากรและจัดทำคู่มือสำหรับฝึกอบรมข้าราชการตำรวจสายงานจราจร [8 แผ่น อ่าน 296 ครั้ง] 20 พ.ย.2556
3116 ไปราชการ บก.อก. 357/2534 ให้ราชการตำรวจช่วยราชการ [1 แผ่น อ่าน 428 ครั้ง] 24 ก.ย.2534
3115 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บก.อก. 357/2535 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ [2 แผ่น อ่าน 426 ครั้ง] 13 พ.ย.2535
3114 ไปราชการ บก.อก. 357/2537 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [2 แผ่น อ่าน 391 ครั้ง] 04 พ.ย.2537
3113 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน กอจ. 357/2538 การแต่งตั้งอาจารย์ วิทยากร และเจ้าหน้าที่ในหลักสูตรการสัมมนาข้าราชการตำรวจที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ ระดับผุ้บังคับการ ประจำปี 2538 [3 แผ่น อ่าน 616 ครั้ง] 24 ต.ค.2538
3112 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 357/2539 การฝึกแก้ปัญหาที่ยังคับการหลักสูตรผู้กำกับการรุ่นที่ รุ่นที่ 27 แต่งตั้งวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ครูอาจารย์ประจำ กองอำนวยการฝึกและส่วนการฝึก [9 แผ่น อ่าน 518 ครั้ง] 28 มิ.ย.2539
3111 เลื่อนขั้นเงินเดือน บก.อก. 357/2540 เลื่อนชั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ [3 แผ่น อ่าน 414 ครั้ง] 06 ส.ค.2540
3110 เลื่อนขั้นเงินเดือน บก.อก. 357/2542 ให้ข้าราชการตำรวจมีสิทธิได้รับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ [2 แผ่น อ่าน 387 ครั้ง] 28 มิ.ย.2542
3109 ไปราชการ บก.อก. 357/2543 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 422 ครั้ง] 07 มิ.ย.2543
3108 เลื่อนขั้นเงินเดือน บก.อก. 357/2544 เลื่อนอัตราเงินเดือนข้าราชการตำรวจ [1 แผ่น อ่าน 349 ครั้ง] 13 ก.ค.2544
3107 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 357/2546 ตั้งกองอำนวยการฝึกอบรมและแต่งตั้งอาจารย์ - ครู หลักสูตรงานธุรการ และกำลังพล เพื่อพัฒนาข้าราชการตำรวจ ประจำปีงบประมาณ 2546 กองกำกับการโรงเรียนตำรวจภูธร 7 [4 แผ่น อ่าน 383 ครั้ง] 11 ก.ค.2546
3106 ไปราชการ บก.อก. 357/2547 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 374 ครั้ง] 07 ก.ค.2547
3105 - บช.ศ. 357/2556 แต่งตั้งวิทยากรโครงการสัมมนาวิทยากรและจัดทำคู่มือสำหรับฝึกอบรมข้าราชการตำรวจสายงานจราจร [2 แผ่น อ่าน 320 ครั้ง] 20 พ.ย.2556
3104 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บก.อก. 358/2535 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ [2 แผ่น อ่าน 415 ครั้ง] 13 พ.ย.2535
3103 ไปราชการ บก.อก. 358/2537 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [2 แผ่น อ่าน 410 ครั้ง] 04 พ.ย.2537
3102 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 358/2538 แต่งตั้งการออกข้อสอบและเฉลยข้อสอบในการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนักเรียนพลตำรวจ ประจำปี 2539 [2 แผ่น อ่าน 396 ครั้ง] 24 ต.ค.2538
3101 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 358/2539 ตั้งคณะกรรมการแก้ไขประมวลระเบียบการตำรวจไม่เกี่ยวกับคดีประเภทบุคคล ลักษณะที่ 11 บทที่ 11 [2 แผ่น อ่าน 502 ครั้ง] 01 ก.ค.2539
3100 เลื่อนขั้นเงินเดือน บก.อก. 358/2541 เลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ [1 แผ่น อ่าน 472 ครั้ง] 17 ส.ค.2541
3099 ไปราชการ บก.อก. 358/2542 ให้ข้าราชการตำรวจหมดสิทธิได้รับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ [2 แผ่น อ่าน 386 ครั้ง] 29 มิ.ย.2542
3098 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 358/2543 แต่งตั้งข้าราชการตำรวจ [1 แผ่น อ่าน 403 ครั้ง] 07 มิ.ย.2543
3097 ไปราชการ บก.อก. 358/2544 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 354 ครั้ง] 20 ก.ค.2544
3096 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บก.อก. 358/2545 แต่งตั้งยศนายตำรวจชั้นประทวน [1 แผ่น อ่าน 384 ครั้ง] 10 ก.ค.2545
3095 สอบ,สืบ,วินัย,ลงทัณฑ์ บก.อก. 358/2546 ให้ยุติเรื่องทางวินัย [4 แผ่น อ่าน 490 ครั้ง] 21 ก.ค.2546
3094 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 358/2547 แต่งตั้งครู - อาจารย์ หลักสูตรพนักงานสอบสวนคดียาเสพติดให้โทษ รุ่นที่ 34 เพิ่มเติม [2 แผ่น อ่าน 361 ครั้ง] 12 ก.ค.2547
3093 ไปราชการ บช.ศ. 358/2556 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [2 แผ่น อ่าน 304 ครั้ง] 20 พ.ย.2556
3092 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บช.ศ. 358/2558 แต่งตั้งว่าที่ยศตำรวจชั้นสัญญาบัตร [1 แผ่น อ่าน 316 ครั้ง] 29 ก.ย.2558
3091 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บก.อก. 359/2535 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ [2 แผ่น อ่าน 371 ครั้ง] 13 พ.ย.2535
3090 ไปราชการ บก.อก. 359/2537 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [2 แผ่น อ่าน 368 ครั้ง] 04 พ.ย.2537
3089 เลื่อนขั้นเงินเดือน บก.อก. 359/2538 เลื่อนอัตราเงินเดือนข้าราชการตำรวจ [2 แผ่น อ่าน 410 ครั้ง] 25 ต.ค.2538
3088 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 359/2539 แต่งตั้งคณะทำงานพิจารณายกร่าง แก้ไข เพิ่มเติม ยกเลิก ประมวลระเบียบการตำรวจไม่เกี่ยวกับคดี [2 แผ่น อ่าน 459 ครั้ง] 01 ก.ค.2539
3087 เลื่อนขั้นเงินเดือน บก.อก. 359/2540 เลื่อนขั้นค่าจ้างลุกจ้างประจำ [4 แผ่น อ่าน 431 ครั้ง] 06 ส.ค.2540
3086 เลื่อนขั้นเงินเดือน บก.อก. 359/2541 เลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ [1 แผ่น อ่าน 450 ครั้ง] 17 ส.ค.2541
3085 เข้ารับการฝึกอบรม บก.อก. 359/2542 ถอนชื่อข้าราชการตำรวจออกจากการฝึกอบรม หลักสูตรผู้กำกับ รุ่นที่ 34 [1 แผ่น อ่าน 400 ครั้ง] 29 มิ.ย.2542
3084 เข้ารับการฝึกอบรม บก.อก. 359/2543 ให้ข้าราชการเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการบริหารงานตำรวจชั้นสูง รุ่นที่ 20 [6 แผ่น อ่าน 412 ครั้ง] 07 มิ.ย.2543
3083 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บก.อก. 359/2544 แต่งตั้งกรรมการตรวจรับกระบี่ [1 แผ่น อ่าน 362 ครั้ง] 20 ก.ค.2544
3082 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บก.อก. 359/2545 แต่งตั้งวิทยากรโครงการอบรมสัมนาเพื่อปรับปรุงหลักสูตรและวิธีรฝึกอบรม (เทคนิคการสืบสวน) เพิ่มเติม [1 แผ่น อ่าน 407 ครั้ง] 10 ก.ค.2545
3081 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 359/2546 ตั้งกองอำนวยการฝึกอบรมและแต่งตั้งอาจารย์ - ครู หลักสูตรงานธุรการ และกำลังพล เพื่อพัฒนาข้าราชการตำรวจ ประจำปีงบประมาณ 2546 กองกำกับการโรงเรียนตำรวจภูธร 9 [5 แผ่น อ่าน 378 ครั้ง] 11 ก.ค.2546
3080 สอบ,สืบ,วินัย,ลงทัณฑ์ บก.อก. 359/2547 ให้ชำระค่าสินไหมทดแทน [1 แผ่น อ่าน 421 ครั้ง] 12 ก.ค.2547
3079 ไปราชการ บช.ศ. 359/2556 ให้ข้าราชการตำรวจปฏิบัติหน้าที่ราชการ [1 แผ่น อ่าน 280 ครั้ง] 20 พ.ย.2556
3078 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บช.ศ. 359/2558 แต่งตั้งยศตำรวจชั้นประทวน [1 แผ่น อ่าน 346 ครั้ง] 29 ก.ย.2558
3077 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บก.อก. 360/2535 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [2 แผ่น อ่าน 410 ครั้ง] 13 พ.ย.2535
3076 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 360/2537 แต่งตั้งคณะทำงานพิจารณาโครงสร้างส่วนราชการภายในกองบัญชาการศึกา [3 แผ่น อ่าน 378 ครั้ง] 07 พ.ย.2537
3075 ไปราชการ บช.ศ. 360/2538 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [2 แผ่น อ่าน 380 ครั้ง] 26 ต.ค.2538
3074 ไปราชการ บก.อก. 360/2539 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 444 ครั้ง] 04 ก.ค.2539
3073 เลื่อนขั้นเงินเดือน บก.อก. 360/2540 เลื่อนขั้นค่าจ้างลุกจ้างประจำ [2 แผ่น อ่าน 470 ครั้ง] 06 ส.ค.2540
3072 เลื่อนขั้นเงินเดือน บก.อก. 360/2541 เลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ [1 แผ่น อ่าน 444 ครั้ง] 17 ส.ค.2541
3071 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 360/2542 ตั้งกองอำนวยการฝึกอบรมและแต่งตั้งคูร-อาจารย์ ในการฝึกอบรมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานให้แก่ข้าราชการตำรวจระดับชั้นประทวนในสังกัดตำรวจภูธร ภาค 2 และในสังกัดกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ตำรวจภูธร ภาค 2 รุ่นที่ 5แ [3 แผ่น อ่าน 411 ครั้ง] 29 มิ.ย.2542
3070 เข้ารับการฝึกอบรม บก.อก. 360/2543 ให้ข้าราชการเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรผู้กำกับการ รุ่นที่ 35 [16 แผ่น อ่าน 443 ครั้ง] 07 มิ.ย.2543
3069 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 360/2544 ตั้งกองอำนวยการฝึกอบรมและแต่งตั้งครู - อาจารย์ ในการฝึกอบรมตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต เพื่อประสิทธิภาพในการปฎิบัติงาน ของหลักสูตรนักเรียนพลตำรวจ รุ่นที่ 11 กองกำกับการโรงเรียนตำรวจภูธร 1 [2 แผ่น อ่าน 343 ครั้ง] 20 ก.ค.2544
3068 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บก.อก. 360/2545 ให้ข้าราชการตำรวจช่วยราชการ [1 แผ่น อ่าน 355 ครั้ง] 10 ก.ค.2545
3067 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บก.อก. 360/2546 แต่งตั้งครู - อาจารย์ หลักสูตรสำหรับฝึกอบรมพลตำรวจ ภาควิชาการ (ภาคเรียนที่ 2) ของนักเรียนพลตำรวจ รุ่นที่ 76 กองกำกับการโรงเรียนตำรวจนครบาล (เพิ่มเติม) [1 แผ่น อ่าน 318 ครั้ง] 11 ก.ค.2546
3066 ไปราชการ บก.อก. 360/2547 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 328 ครั้ง] 12 ก.ค.2547
3065 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บก.อก. 361/2535 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ [2 แผ่น อ่าน 399 ครั้ง] 13 พ.ย.2535
3064 เลื่อนขั้นเงินเดือน บก.อก. 361/2537 ถอนรายชื่อข้าราชการตำรวจออกจากคำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือน [1 แผ่น อ่าน 379 ครั้ง] 08 พ.ย.2537
3063 ไปราชการ บช.ศ. 361/2538 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [2 แผ่น อ่าน 445 ครั้ง] 26 ต.ค.2538
3062 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 361/2539 ตั้งกองอำนวยการฝึกอบรมและเจ้าหน้าที่หลักสูตรการพัฒนาครูฝึกชั้นประทวน - พลตำรวจ ประจำปี 2539 [3 แผ่น อ่าน 457 ครั้ง] 02 ก.ค.2539
3061 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 361/2540 แต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อประเมินผลงานทางวิชาการของผู้ทำหน้าที่อาจารย์ ของสถาบันพัฒนาข้าราชการตำรวจ [1 แผ่น อ่าน 491 ครั้ง] 07 ส.ค.2540
3060 เลื่อนขั้นเงินเดือน บก.อก. 361/2541 เลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ [5 แผ่น อ่าน 461 ครั้ง] 17 ส.ค.2541
3059 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 361/2542 ตั้งกองอำนวยการฝึกอบรมและแต่งตั้งคูร-อาจารย์ หลักสูตร การอบรมเพื่อ เพิ่มประสิทธิภาพพนักงานสอนสวน (สบ.1) รุ่นที่ 2 สังกัดตำรวจภูธรภาค 2 [3 แผ่น อ่าน 439 ครั้ง] 29 มิ.ย.2542
3058 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 361/2543 ตั้งกองอำนวยการฝึกอบรมและแต่งตั้งครู-อาจารย์ ในการอบรมตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของข้าราชการตำรวจ สังกัดตำรวจภูธรภาค 9 และกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง ที่ปฏิบัติในพื้นที่ตำรวจภูธรภาค 9 รุ่นที่ 5,6 และรุ่นที่ 7,8 [3 แผ่น อ่าน 424 ครั้ง] 07 มิ.ย.2543
3057 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 361/2544 ตั้งกองอำนวยการฝึกอบรมและแต่งตั้งครู - อาจารย์ ในการฝึกอบรมตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต เพื่อประสิทธิภาพในการปฎิบัติงาน ของหลักสูตรนักเรียนพลตำรวจ รุ่นที่ 31 (ครั้งที่ 2) กองกำกับการโรงเรียนตำรวจภูธร 4 [2 แผ่น อ่าน 371 ครั้ง] 20 ก.ค.2544
3056 เลื่อนขั้นเงินเดือน บก.อก. 361/2545 เลื่อนขั้นและอัตราเงินเดือนข้าราชการตำรวจ [1 แผ่น อ่าน 354 ครั้ง] 10 ก.ค.2545
3055 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บก.อก. 361/2546 แต่งตั้งครู - อาจารย์ สอนวิชายุทธวิธีตำรวจ หลักสูตรสำหรับฝึกอบรมพลตำรวจ ภาคปฏิบัติ (ภาคเรียนที่ 2) ของนักเรียนพลตำรวจ รุ่นที่ 33 กองกำกับการโรงเรียนตำรวจภูธร 4 (เพิ่มเติม) [1 แผ่น อ่าน 382 ครั้ง] 11 ก.ค.2546
3054 ไปราชการ บก.อก. 361/2547 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ (เพิ่มเติม) [1 แผ่น อ่าน 355 ครั้ง] 12 ก.ค.2547
3053 เลื่อนขั้นเงินเดือน บช.ศ. 361/2558 เลื่อนเงินเดือนและให้ข้าราชการตำรวจได้รับเงินตอบแทนพิเศษ [6 แผ่น อ่าน 284 ครั้ง] 30 ก.ย.2558
3052 ไปราชการ บก.อก. 362/2534 ให้ข้าราชการตำรวจช่วยราชการ [1 แผ่น อ่าน 359 ครั้ง] 30 ก.ย.2534
3051 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บก.อก. 362/2535 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ [2 แผ่น อ่าน 424 ครั้ง] 13 พ.ย.2535
3050 ไปราชการ บช.ศ. 362/2538 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [2 แผ่น อ่าน 420 ครั้ง] 26 ต.ค.2538
3049 ไปราชการ บก.อก. 362/2539 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 470 ครั้ง] 04 ก.ค.2539
3048 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 362/2540 แต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อประเมินผลงานทางวิชาการของผู้ทำหน้าที่อาจารย์ ของสถาบันพัฒนาข้าราชการตำรวจ [1 แผ่น อ่าน 509 ครั้ง] 07 ส.ค.2540
3047 เลื่อนขั้นเงินเดือน บก.อก. 362/2541 เลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ [5 แผ่น อ่าน 437 ครั้ง] 17 ส.ค.2541
3046 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 362/2542 ตั้งกองอำนวยการฝึกอบรมและแต่งตั้งคูร - อาจารย์ หลักสูตรพนักงานสอบสวน (สบ.1) รุ่นที่ 2 สังกัดตำรจภูธรภาค 2 [3 แผ่น อ่าน 443 ครั้ง] 29 มิ.ย.2542
3045 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 362/2543 ตั้งกองอำนวยการฝึกอบรมและแต่งตั้งครู-อาจารย์ ในการอบรมตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของข้าราชการตำรวจ หลักสูตร งานสารบรรณ ธุรการ และกำลังพล [2 แผ่น อ่าน 414 ครั้ง] 07 มิ.ย.2543
3044 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 362/2544 ตั้งกองอำนวยการฝึกอบรมและแต่งตั้งครู - อาจารย์ ในการฝึกอบรมนักเรียนพลตำรวจตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน (ครั้งที่ 2) ของ นักเรียนพลตำรวจ รุ่นที่ 52 กองกำกับการโรงเรียนตำรวจภูธร 7 [2 แผ่น อ่าน 405 ครั้ง] 20 ก.ค.2544
3043 เลื่อนขั้นเงินเดือน บก.อก. 362/2545 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 382 ครั้ง] 11 ก.ค.2545
3042 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 362/2546 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจราชการ ประจำปี 2546 [2 แผ่น อ่าน 349 ครั้ง] 11 ก.ค.2546
3041 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 362/2547 แต่งตั้งอาจารย์ผู้สอนในหลักสูตรสารวัตร รุ่นที่ 83 [5 แผ่น อ่าน 354 ครั้ง] 13 ก.ค.2547
3040 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บช.ศ. 362/2555 แต่งตั้งว่าที่ยศตำรวจชั้นสัญญาบัตร [2 แผ่น อ่าน 334 ครั้ง] 26 ธ.ค.2555
3039 เลื่อนขั้นเงินเดือน บช.ศ. 362/2558 เลื่อนเงินเดือนและให้ข้าราชการตำรวจได้รับเงินตอบแทนพิเศษ [2 แผ่น อ่าน 279 ครั้ง] 30 ก.ย.2558
3038 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บก.อก. 363/2535 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [2 แผ่น อ่าน 485 ครั้ง] 13 พ.ย.2535
3037 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 363/2536 แต่งตั้งคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่สอบพลศึกษาและสัมภาษณ์ [14 แผ่น อ่าน 356 ครั้ง] 29 ธ.ค.2536
3036 ไปราชการ บช.ศ. 363/2538 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [2 แผ่น อ่าน 390 ครั้ง] 26 ต.ค.2538
3035 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บก.อก. 363/2539 แต่งตั้งยศข้าราชการตำรวจชั้นประทวน [1 แผ่น อ่าน 418 ครั้ง] 04 ก.ค.2539
3034 สอบ,สืบ,วินัย,ลงทัณฑ์ บก.อก. 363/2540 ลงทัณฑ์ข้าราชการตำรวจ [1 แผ่น อ่าน 405 ครั้ง] 07 ส.ค.2540
3033 เลื่อนขั้นเงินเดือน บก.อก. 363/2541 เลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ [2 แผ่น อ่าน 408 ครั้ง] 17 ส.ค.2541
3032 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 363/2542 ตั้งกองอำนวยการฝึกอบรมและแต่งตั้งคูร-อาจารย์ ในการฝึกอบรมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานให้แก่ข้าราชการตำรวจระดับชั้นประทวนและพลตำรวจในสังกัดตำรวจภูธร ภาค 1 และกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง กล่มที่ 4 รุ่นที่ 6 [2 แผ่น อ่าน 417 ครั้ง] 29 มิ.ย.2542
3031 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 363/2543 ตั้งกองอำนวยการฝึกอบรมและแต่งตั้งครู-อาจารย์ ในการอบรมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ให้แก่ข้าราชการชั้นประทวนและพลตำรวจในสังกัดตำรวจภูธรภาค 2 ที่เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร งานสารบรรณ ธุรการ และกำลังพล [3 แผ่น อ่าน 400 ครั้ง] 07 มิ.ย.2543
3030 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 363/2544 แต่งตั้งอาจารย์และครู ทำหน้าที่ฝึกอบรมความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ให้แก่นักเรียนพลตำรวจ กองกำกับการโรงเรียนตำรวจภูธร 8 [2 แผ่น อ่าน 358 ครั้ง] 20 ก.ค.2544
3029 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บก.อก. 363/2545 การแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ [6 แผ่น อ่าน 530 ครั้ง] 12 ก.ค.2545
3028 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 363/2546 แต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริง [1 แผ่น อ่าน 307 ครั้ง] 11 ก.ค.2546
3027 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ ว.ตร. 363/2547 แต่งตั้งอาจารย์และครูผู้สอนในหลักสูตรการบริหารงานตำรวจชั้นสูง รุ่นที่ 24เพิ่มเติม [1 แผ่น อ่าน 316 ครั้ง] 14 ก.ค.2547
3026 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 363/2548 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบพัสดุประจำปี [1 แผ่น อ่าน 342 ครั้ง] 19 ก.ย.2548
3025 ให้รับเงินเดือน,ค่าตอบแทน บช.ศ. 363/2558 เลื่อนขั้นค่าจ้างและให้ลูกจ้างประจำได้รับเงินตอบแทนพิเศษ [2 แผ่น อ่าน 335 ครั้ง] 30 ก.ย.2558
3024 เลื่อนขั้นเงินเดือน บก.อก. 364/2534 เลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการตำรวจ [1 แผ่น อ่าน 415 ครั้ง] 30 ก.ย.2534
3023 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บก.อก. 364/2535 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [2 แผ่น อ่าน 392 ครั้ง] 13 พ.ย.2535
3022 ไปราชการ บช.ศ. 364/2538 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [2 แผ่น อ่าน 340 ครั้ง] 26 ต.ค.2538
3021 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 364/2539 แต่งตั้งคณะกรรมการรับมอบอาวุธปืนตามโครงการสวัสดิการข้าราชการกระทรางมหาดไทย ระยะ 2 [1 แผ่น อ่าน 326 ครั้ง] 08 ก.ค.2539
3020 ไปราชการ บก.อก. 364/2540 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [2 แผ่น อ่าน 413 ครั้ง] 07 ส.ค.2540
3019 สอบ,สืบ,วินัย,ลงทัณฑ์ บก.อก. 364/2541 ลงโทษไล่ข้าราชการตำรวจออกจากราชการ [2 แผ่น อ่าน 398 ครั้ง] 17 ส.ค.2541
3018 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 364/2542 ตั้งกองอำนวยการฝึกอบรมและแต่งตั้งคูร-อาจารย์ ในการฝึกอบรมหลักสูตรพนักงานสอบสวน (สบ.1) รุ่นที่ 1 และหลักสูตรพนักงานสอบสวน (สบ.1) ตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน กองกำกับการโรงเรียนตำรวจภูธร 6 [3 แผ่น อ่าน 312 ครั้ง] 29 มิ.ย.2542
3017 ไปราชการ บก.อก. 364/2543 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 375 ครั้ง] 07 มิ.ย.2543
3016 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 364/2544 ตั้งกองอำนวยการฝึกอบรม และแต่งตั้งครู - อาจารย์ในการฝึกอบรมตามโครงการพัฒนาคุณภาพในการปฏิบัติงาน ให้แก่ข้าราชการตำรวจชั้นประทวนและพลตำรวจ ในสังกัดตำรวจภูธรภาค 8 หลักสูตรงานสารบรรณธุรการและกำลังพล กองกำกับการโรงเรียนตำรวจภูธร 8 [3 แผ่น อ่าน 348 ครั้ง] 20 ก.ค.2544
3015 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บก.อก. 364/2545 แต่งตั้งครู-อาจารย์หลักสูตรสำหรับฝึกอบรมพลตำรวจภาควิชาการ (ภาคเรียนที่ 2) ของนักเรียนพลตำรวจ รุ่นที่ 53 กองกำกับการโรงเรียนตำรวจภูธร 7 (เพิ่มเติม) [4 แผ่น อ่าน 365 ครั้ง] 12 ก.ค.2545
3014 เลื่อนขั้นเงินเดือน บก.อก. 364/2546 ให้ข้าราชการตำรวจมีสิทธิ์ได้รับเงินเพิ่มสำหรับต่ำแหน่งที่มีเหตุผลพิเศษ [3 แผ่น อ่าน 311 ครั้ง] 11 ก.ค.2546
3013 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ ว.ตร. 364/2547 แต่งตั้งอาจารย์และครูผู้สอนในหลักสูตรผู้กำกับการ รุ่นที่ 50 เพิ่มเติม [1 แผ่น อ่าน 333 ครั้ง] 14 ก.ค.2547
3012 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บก.อก. 364/2548 กำหนดรายชื่อข้าราชการตำรวจปฏิบัติหน้าที่ เวรรักษาการณ์ และประชาสัมพันธ์ กองบัญชาการศึกษา [9 แผ่น อ่าน 358 ครั้ง] 19 ก.ย.2548
3011 ไปราชการ บช.ศ. 364/2557 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 245 ครั้ง] 06 พ.ย.2557
3010 เลื่อนขั้นเงินเดือน บช.ศ. 364/2558 เลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ [2 แผ่น อ่าน 260 ครั้ง] 30 ก.ย.2558
3009 เลื่อนขั้นเงินเดือน บก.อก. 365/2534 เลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการตำรวจ [1 แผ่น อ่าน 386 ครั้ง] 30 ก.ย.2534
3008 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บก.อก. 365/2535 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [2 แผ่น อ่าน 427 ครั้ง] 13 พ.ย.2535
3007 เกี่ยวกับการสอบ บช.ศ. 365/2536 ระเบียบและวิธีปฏิบัติในการสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง ( พลศึกษาและสัมภาษณ์ ) [8 แผ่น อ่าน 426 ครั้ง] 29 ธ.ค.2536
3006 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ กอจ. 365/2537 แต่งตั้งอาจารย์ผู้สอนในหลักสูตรผุ้กำกับการ รุ่นที่ 23 [7 แผ่น อ่าน 392 ครั้ง] 08 พ.ย.2537
3005 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บก.อก. 365/2539 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [2 แผ่น อ่าน 477 ครั้ง] 08 ก.ค.2539
3004 ไปราชการ บก.อก. 365/2540 ให้เลื่อนการเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 451 ครั้ง] 08 ส.ค.2540
3003 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 365/2541 แต่งตั้งวิทยากรในการสัมมนาครู-อาจารย์ ที่ทำหน้าที่สอนและเจ้าหน้าที่สายวิชาการ เพื่อแก้ไขปรับปรุงหลักสูตรฝึกอบรมพลตำรวจ [1 แผ่น อ่าน 506 ครั้ง] 17 ส.ค.2541
3002 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 365/2542 ตั้งกองอำนวยการฝึกอบรมและแต่งตั้งคูร-อาจารย์ ในการฝึกอบรมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานให้แก่ข้าราชการตำรวจระดับชั้นประทวนและพลตำรวจในสังกัดตำรวจภูธร ภาค 1 กล่มที่ 4 รุ่นที่ 5 [2 แผ่น อ่าน 345 ครั้ง] 29 มิ.ย.2542
3001 ไปราชการ บก.อก. 365/2543 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 362 ครั้ง] 08 มิ.ย.2543
3000 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 365/2544 แต่งตั้งครู - อาจารย์ หลักสูตรยุทธวิธีตำรวจขั้นพื้นฐานงานป้องกันปราบปรามยาเสพย์ติด ของกองกำกับการโรงเรียนตำรวจภูธร 2 (เพิ่มเติม) [2 แผ่น อ่าน 355 ครั้ง] 20 ก.ค.2544
2999 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บก.อก. 365/2545 แต่งตั้งอาจารย์ผู้สอนในหลักสูตรสารวัตร รุ่นที่ 68 (กองกำกับการโรงเรียนตำรวจภูธร7) ประจำปีงบปรมาณ 2545 (เพิ่มเติม) [2 แผ่น อ่าน 357 ครั้ง] 12 ก.ค.2545
2998 เลื่อนขั้นเงินเดือน บก.อก. 365/2546 ให้ข้าราชการตำรวจหมดสิทธิ์ได้รับเงินเพิ่มสำหรับต่ำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ [2 แผ่น อ่าน 343 ครั้ง] 11 ก.ค.2546
2997 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ ว.ตร. 365/2547 แต่งตั้งอาจารย์และครูผู้สอนในหลักสูตรฝ่ายอำนวยการตำรวจ รุ่นที่ 26 เพิ่มเติม [2 แผ่น อ่าน 321 ครั้ง] 14 ก.ค.2547
2996 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 365/2555 แต่งตั้งคณะกรรมการอนุรักษ์พลังงานอาคารควบคุมของ กองบัญชาการศึกษา [2 แผ่น อ่าน 281 ครั้ง] 27 ธ.ค.2555
2995 เลื่อนขั้นเงินเดือน บก.อก. 366/2534 เลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการตำรวจ [1 แผ่น อ่าน 381 ครั้ง] 30 ก.ย.2534
2994 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บก.อก. 366/2537 ให้ข้าราชการตำรวจช่วยราชการ [1 แผ่น อ่าน 406 ครั้ง] 11 พ.ย.2537
2993 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 366/2539 แต่งตั้งวิทยากรโครงการ "การอบรมสัมมนาการดำเนินการทางวินับ ขช.ศ. พ.ศ. 2539" [1 แผ่น อ่าน 388 ครั้ง] 09 ก.ค.2539
2992 ไปราชการ บก.อก. 366/2540 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [2 แผ่น อ่าน 314 ครั้ง] 07 ส.ค.2540
2991 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 366/2541 แต่งตั้งอาจารย์และครู หลักสูตรงานสารบรรณ ธุรการและกำลังพล เพื่อพัฒนาข้าราชการตำรวจ ประจำปีงบประมาณ 2541 กองกำกับการโรงเรียนตำรวจภูธร 9 [5 แผ่น อ่าน 367 ครั้ง] 17 ส.ค.2541
2990 เลื่อนขั้นเงินเดือน บก.อก. 366/2542 เลื่อนชั้นและอัตราเงินเดือนข้าราชการตำรวจ [1 แผ่น อ่าน 324 ครั้ง] 29 มิ.ย.2542
2989 ไปราชการ บก.อก. 366/2543 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [2 แผ่น อ่าน 331 ครั้ง] 08 มิ.ย.2543
2988 ไปราชการ บก.อก. 366/2544 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 360 ครั้ง] 23 ก.ค.2544
2987 สอบ,สืบ,วินัย,ลงทัณฑ์ บก.อก. 366/2545 เปลี่ยนแปลงคำสั่งลงทัณ์ข้าราชการตำรวจ [3 แผ่น อ่าน 435 ครั้ง] 15 ก.ค.2545
2986 ไปราชการ บก.อก. 366/2546 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 290 ครั้ง] 17 ก.ค.2546
2985 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ ว.ตร. 366/2547 แต่งตั้งอาจารย์และครูผู้สอนในหลักสูตรการสืบสวนคดีอาญา รุ่นที่ 80 เพิ่มเติม [2 แผ่น อ่าน 353 ครั้ง] 14 ก.ค.2547
2984 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 366/2548 ตั้งกองอำนวยการ และเจ้าหน้าที่ โครงการสัมมนาผู้บริหาร กองบัญชาการศึกษา ประจำปี พ.ศ.2548 [3 แผ่น อ่าน 344 ครั้ง] 21 ก.ย.2548
2983 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 366/2555 แต่งตั้งคณะทำงานโครงการจัดตั้งสถาบันฝึกอบรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ กองบัญชาการศึกษา [2 แผ่น อ่าน 287 ครั้ง] 25 ธ.ค.2555
2982 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บช.ศ. 366/2558 ให้ข้าราชการตำรวจรักษาราชการแทน [1 แผ่น อ่าน 272 ครั้ง] 01 ต.ค.2558
2981 เลื่อนขั้นเงินเดือน บก.อก. 367/2534 เลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการตำรวจ [2 แผ่น อ่าน 363 ครั้ง] 30 ก.ย.2534
2980 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บก.อก. 367/2535 แก้ไขคำสั่งให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 399 ครั้ง] 16 พ.ย.2535
2979 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 367/2537 แต่งตั้งและแก้ไขเพิ่มเติมคณะทำงานพิจารณาโครงสร้างส่วนราชการภายในกองบัญชาการศึกษา [1 แผ่น อ่าน 372 ครั้ง] 14 พ.ย.2537
2978 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 367/2539 แต่งตั้งกองอำนวยการอบรมสัมมนาและคณะเจาหน้าที่ดำเนินโครงการ [1 แผ่น อ่าน 440 ครั้ง] 09 ก.ค.2539
2977 ไปราชการ บก.อก. 367/2540 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 326 ครั้ง] 11 ส.ค.2540
2976 ไปราชการ บก.อก. 367/2541 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [2 แผ่น อ่าน 337 ครั้ง] 17 ส.ค.2541
2975 ไปราชการ บก.อก. 367/2542 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 323 ครั้ง] 30 มิ.ย.2542
2974 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 367/2543 แต่งตั้งอาจารย์และครู หลักสูตรงานสารบรรณ ธรุการและกำลังพลเพื่อพัฒนาข้าราชการตำรวจ ประจำปีงบประมาณ 2543 กองกำกับการโรงเรียนตำรวจภูธร 7 [3 แผ่น อ่าน 321 ครั้ง] 08 มิ.ย.2543
2973 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 367/2544 ตั้งกองการฝึกอบรมและแต่งตั้ง ครู-อาจารย์ ในการฝึกอบรมตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต เพื่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน หลักสูตรนนักเรียนพลตำรวจ รุ่นที่ 52 ครั้งที่ 2 กองกำกับการโรงเรียนตำรวจภูธร 5 [2 แผ่น อ่าน 379 ครั้ง] 23 ก.ค.2544
2972 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 367/2545 ตั้งกองอำนวยการฝึกอบรม และแต่งตั้งอาจารย์-ครู หลักสูตรงานสารบรรณ ธุรการและกำลังพล เพื่อพัฒนาข้าราชการตำรวจ ประจำปีงบประมาณ 2545 กองกำกับการโรงเรียนตำรวจภูธร 3 [4 แผ่น อ่าน 295 ครั้ง] 16 ก.ค.2545
2971 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 367/2546 ตั้งกองอำนวยการฝึกอบรม ละแต่งตั้งอาจารย์-ครู หลักสูตรการส่งกำลังบำรุง รุ่นที่ 15 (ระดับรองสารวัตร)เพื่อพัฒนาข้าราชการตำรวจ ประจำปีงบประมาณ 2546 กองกำกับการโรงเรียนตำรวจภูธร 3 [3 แผ่น อ่าน 302 ครั้ง] 17 ก.ค.2546
2970 เข้ารับการฝึกอบรม ว.ตร. 367/2547 รายละเอียดการฝึกแก้ปัญหาที่บังคับการ และแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ครูอาจารย์ ประจำกองอำนวยการฝึกและส่วนการฝึก หลักสูตรฝ่ายอำนวยการตำรวจ รุ่นที่ 26 [21 แผ่น อ่าน 337 ครั้ง] 16 ก.ค.2547
2969 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 367/2548 แต่งตั้งคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ดำเนินการสัมมนาวางระบบและมาตรฐานการสอบ [9 แผ่น อ่าน 346 ครั้ง] 21 ก.ย.2548
2968 เลื่อนขั้นเงินเดือน บก.อก. 368/2534 เลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการตำรวจ [2 แผ่น อ่าน 387 ครั้ง] 30 ก.ย.2534
2967 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 368/2535 แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิดำเนินการออกข้อสอบและเฉลยข้อสอบในการคัดเลือกบุคคลเป็นนักเรียนพลตำรวจ ประจำปี 2536 [2 แผ่น อ่าน 502 ครั้ง] 18 พ.ย.2535
2966 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 368/2537 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินราคาขั้นตํ่า ครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน4 รายการ [1 แผ่น อ่าน 380 ครั้ง] 14 พ.ย.2537
2965 ไปราชการ บช.ศ. 368/2538 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [2 แผ่น อ่าน 349 ครั้ง] 26 ต.ค.2538
2964 ไปราชการ บก.อก. 368/2539 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 395 ครั้ง] 10 ก.ค.2539
2963 ไปราชการ บก.อก. 368/2540 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 347 ครั้ง] 13 ส.ค.2540
2962 เลื่อนขั้นเงินเดือน บก.อก. 368/2541 เลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ [1 แผ่น อ่าน 350 ครั้ง] 17 ส.ค.2541
2961 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 368/2542 แต่งตั้งกองอำนวยการสถานฝึกอบรม กองอำนวยการสถานฝึกอบรม และคณะวิทยากร หลักสสูตรข้าราชตำรวจผู้ปฏิบัติงานการเงินและบัญชี ในสังกัดกองบัญชาการศึกษา ปี 2542 [3 แผ่น อ่าน 397 ครั้ง] 30 มิ.ย.2542
2960 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 368/2543 ตั้งกองอำนวยการฝึกอบรมและแต่งตั้งคูร-อาจารย์ ในการฝึกอบรมตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ประจำปปี 5243 หลักสูตรงานสารบรรณ ธุรการและกำลังพล กองกำกับการโรงเรียนตำรวจภูธ 6 [3 แผ่น อ่าน 346 ครั้ง] 08 มิ.ย.2543
2959 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 368/2544 ตั้งกองอำนวยการฝึกอบรมแต่งตั้งครู-อาจารย์ ในการฝึกอบรมตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ของนักเรียนพลตำรวจ รุ่นที่ 52 (ครั้งที่ 2) กองกำกับการโรงเรียนตำรวจภูธร 9 [3 แผ่น อ่าน 338 ครั้ง] 23 ก.ค.2544
2958 - บก.อก. 368/2545 ให้ใช้ระเบียบการวัดผลการเรียน ภาควิชาการ หลักสูตรสำหรับฝึกอบรมพลตำรวจ พ.ศ. 2545 [1 แผ่น อ่าน 388 ครั้ง] 16 ก.ค.2545
2957 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 368/2546 แก้ไขคำสั่งกองบัญชาการศึกษา ที่ 305/2546 ลงวันที่ 11 มิถุนายน 2546 [1 แผ่น อ่าน 301 ครั้ง] 17 ก.ค.2546
2956 สอบ,สืบ,วินัย,ลงทัณฑ์ บก.อก. 368/2547 ให้ยุติเรื่องทางวินัย [1 แผ่น อ่าน 441 ครั้ง] 16 ก.ค.2547
รวม 10355 รายการ 33406 หน้า รายการต่อหน้า

เลือกหน้า : 

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52]

หน้าที่ 37  

กองบัญชาการศึกษา สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
พัฒนาระบบโดย : พ.ต.อ.อัครินทร์ สุขเษม ร่วมกับ นักศึกษาฝึกงาน ม.อีสเทิร์นเอเชีย ภาคการศึกษา 2553