<สำหรับจัดการระบบ>  USERNAME:     PASSWORD:  

ระบบสารสนเทศ บช.ศ.

     
หน่วยงานผู้ออกคำสั่ง :   กลุ่มคำสั่ง :
ช่วง วดป.ออกคำสั่ง :  -   เลขที่คำสั่ง :  /
ส่วนของข้อความในชื่อเรื่อง :   

ปี พ.ศ.ที่ออกคำสั่ง :

[จัดเรียงข้อมูลโดยคลิกที่ชื่อคอลัมน์ คลิกซ้ำ=สลับระหว่างน้อย<->มาก    คลิกที่เลขที่คำสั่ง หรือ ชื่อเรื่อง เพื่อดูรายละเอียด]

หน้า : 35/52
รวม 10355 รายการ 33406 หน้า รายการต่อหน้า

เลือกหน้า : 

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52]

หน้าที่ 35  

ลำดับ กลุ่มคำสั่ง หน่วยงาน คำสั่งที่ ชื่อเรื่อง ลงวันที่
3555 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 325/2540 แต่งตั้งข้าราชการตำรวจ [2 แผ่น อ่าน 406 ครั้ง] 18 ก.ค.2540
3554 เลื่อนขั้นเงินเดือน บก.อก. 325/2541 ถอนชื่อข้าราชการตำรวจออกจากคำสั่งเลื่อนขั้นและอัตราเงินเดือน [1 แผ่น อ่าน 376 ครั้ง] 30 ก.ค.2541
3553 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 325/2542 แต่งตั้งอาจารย์และคูร หลักสูตรการส่งกำลังบำรุง เพื่อพัฒนาข้าราชการตำรวจ ประจำปีงบประมาณ 2543 กองกำกับการโรงเรียนตำรวจภูธร 5 [4 แผ่น อ่าน 423 ครั้ง] 11 มิ.ย.2542
3552 ไปราชการ บก.อก. 325/2543 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [2 แผ่น อ่าน 387 ครั้ง] 24 พ.ค.2543
3551 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บก.อก. 325/2544 กำหนดรายชื่อข้าราชการตำรวจปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์และเวรประชาสัมพันธ์ กองบัญชาการศึกษา [13 แผ่น อ่าน 366 ครั้ง] 27 มิ.ย.2544
3550 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บก.อก. 325/2545 แต่งตั้งอาจารย์ผู้สอนในหลักสูตรผู้กำกับการ รุ่นที่ 43 เพิ่มเติม [1 แผ่น อ่าน 429 ครั้ง] 26 มิ.ย.2545
3549 เข้ารับการฝึกอบรม ว.ตร. 325/2546 ให้ข้าราชการตำรวจเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรสารวัตร รุ่นที่ 74 (กองกำกับการโรงเรียนตำรวจภูธร 2) [11 แผ่น อ่าน 367 ครั้ง] 24 มิ.ย.2546
3548 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ ว.ตร. 325/2547 แต่งตั้งอาจารย์และครูผู้สอนในหลักสูตรผู้กำกับการ รุ่นที่ 49 เพิ่มเติม [1 แผ่น อ่าน 385 ครั้ง] 25 มิ.ย.2547
3547 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 325/2548 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ กองอำนวยการสถานฝึกอบรมและวิทยากรตามโครงการฝึกอบรมหน่วยปฏิบัติการพิเศษ เพื่อปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ [2 แผ่น อ่าน 376 ครั้ง] 26 ส.ค.2548
3546 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ ว.ตร. 325/2551 แต่งตั้งอาจารย์และครูผู้สอนในหลักสูตรการสืบสวนคดีอาญา รุ่นที่ 87 เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 [1 แผ่น อ่าน 375 ครั้ง] 26 ธ.ค.2551
3545 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ ฝรก. 325/2552 แต่งตั้งครู-อาจารย์ หลักสูตรการฝึกอบรมบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิปริญญาตรีที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน (หลักสูตร กปป.) เพิ่มเติม [1 แผ่น อ่าน 414 ครั้ง] 30 พ.ย.2552
3544 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 325/2556 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุสำหรับการเช่าโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบมือถือ โดยวิธีตกลงราคา [1 แผ่น อ่าน 300 ครั้ง] 21 ต.ค.2556
3543 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 326/2536 แต่งตั้งกรรมการและเจ้าหน้าที่ตรวจข้อสอบ รวมคะแนน และทำบัญชีประมวลผล ในการคัดเลือกด้วยวิธีสอบข้าราชการตำรวจผู้มีวุฒิปริญญาตรี เข้ารับการฝึกอบรม เพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร พ.ศ. 2536 [11 แผ่น อ่าน 417 ครั้ง] 26 พ.ย.2536
3542 ให้รับเงินเดือน,ค่าตอบแทน บก.อก. 326/2537 แก้ไขคำสั่งเพิ่มค่าจ้างลูกจ้างประจำ [1 แผ่น อ่าน 418 ครั้ง] 12 ต.ค.2537
3541 ไปราชการ บก.อก. 326/2539 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 456 ครั้ง] 07 มิ.ย.2539
3540 - บก.อก. 326/2540 ถอนรายชื่อข้าราชการตำรวจออกจากคำสั่งแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ [1 แผ่น อ่าน 386 ครั้ง] 18 ก.ค.2540
3539 ไปราชการ บก.อก. 326/2541 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 414 ครั้ง] 03 ส.ค.2541
3538 ไปราชการ บก.อก. 326/2542 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 451 ครั้ง] 11 มิ.ย.2542
3537 ไปราชการ บก.อก. 326/2543 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [2 แผ่น อ่าน 336 ครั้ง] 24 พ.ค.2543
3536 ไปราชการ บก.อก. 326/2544 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 365 ครั้ง] 27 มิ.ย.2544
3535 ไปราชการ บก.อก. 326/2545 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 401 ครั้ง] 27 มิ.ย.2545
3534 เข้ารับการฝึกอบรม ว.ตร. 326/2546 ให้ข้าราชการตำรวจเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรสารวัตร รุ่นที่ 74 (กองกำกับการโรงเรียนตำรวจภูธร 7) [12 แผ่น อ่าน 389 ครั้ง] 24 มิ.ย.2546
3533 ไปราชการ บก.อก. 326/2547 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 365 ครั้ง] 25 มิ.ย.2547
3532 ไปราชการ บก.อก. 326/2548 ให้ข้าราชการเดินทางไปราชการ [2 แผ่น อ่าน 380 ครั้ง] 26 ส.ค.2548
3531 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บก.อก. 326/2551 ข้าราชการตำรวจช่วยราชการ [2 แผ่น อ่าน 343 ครั้ง] 26 ธ.ค.2551
3530 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บช.ศ. 326/2552 แต่งตั้งกองอำนวยการและอนุกรรมการในการดำเนินการรับสมัครและคัดเลือกข้าราชการตำรวจชั้นประทวน เข้ารับการฝึกอบรมเพื่อแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร พ.ศ.2552 [11 แผ่น อ่าน 413 ครั้ง] 30 พ.ย.2552
3529 เกี่ยวกับการสอบ บก.อก. 327/2535 ตั้งหน่วยเฉพราะกิจ [3 แผ่น อ่าน 429 ครั้ง] 15 ต.ค.2535
3528 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 327/2537 แต่งตั้งคณะทำงานดำเนินการฝึกซ้อมยิงเป้าด้วยกระสุนจริงประจำปี 2537 [3 แผ่น อ่าน 395 ครั้ง] 12 ต.ค.2537
3527 ไปราชการ บก.อก. 327/2539 ให้ข้าราชการตำรวจช่วยราชการ [1 แผ่น อ่าน 477 ครั้ง] 11 มิ.ย.2539
3526 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 327/2540 แต่งตั้งคณะทำงาน และเจ้าหน้าที่ในการอบรมสัมนาแถลงหลักสูตรการฝึกอบรมข้าราชการตำรวจชั้นประทวนยศนายดาบตำรวจเพื่อเลื่อนชั้นเป็นนายตำรวจชั้นสัญยาบัตรรองสารวัตรตำแห่นงควบลูกแถว/ผู้บังคับหมู่-รองสารวัตร [3 แผ่น อ่าน 438 ครั้ง] 28 ก.ค.2540
3525 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 327/2541 คำสั่งตั้งกองอำนวยการฝึกอบรมและเจ้าหน้าที่ หลักสูตรการปรับพื้นฐานยุทธวิธีตำรวจระดับครูฝึกชั้นประทวน - พลตำรวจ (เพิ่มเติม) [1 แผ่น อ่าน 468 ครั้ง] 03 ส.ค.2541
3524 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 327/2542 แต่งตั้งคณะทำงานทดสอบสมรรถภาพทางกายข้าราชการตำรวจ [2 แผ่น อ่าน 465 ครั้ง] 11 มิ.ย.2542
3523 ไปราชการ บก.อก. 327/2543 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [2 แผ่น อ่าน 384 ครั้ง] 24 พ.ค.2543
3522 ไปราชการ บก.อก. 327/2544 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 373 ครั้ง] 28 มิ.ย.2544
3521 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ ว.ตร. 327/2545 รายละเอียดการฝึกแก้ปัญหาที่บังคับการ และแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ครูอาจารย์ ประจำกองอำนวยการฝึกและส่วนรับการฝึกหลักสูตรฝ่ายอำนวยการตำรวจ รุ่นที่ 24 [26 แผ่น อ่าน 334 ครั้ง] 27 มิ.ย.2545
3520 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บก.อก. 327/2546 กำหนดรายชื่อ ข้าราชการตำรวจปฏิบัติหน้าที่ เวรรักษาการณ์ และเวรประชาสัมพันธ์ กองบัญชาการ [12 แผ่น อ่าน 352 ครั้ง] 26 มิ.ย.2546
3519 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 327/2547 ตั้งกองอำนวยการฝึกอบรม และแต่งตั้งอาจารย์ - ครู หลักสูตรการเงินงบประมาณ รุ่นที่ 18 เพื่อพัฒนาข้าราชการตำรวจชั้นประทวนและพลตำรวจ ประจำปีงบประมาณ 2547 กองกำกับการโรงเรียนตำรวจภูธร 3 [5 แผ่น อ่าน 380 ครั้ง] 28 มิ.ย.2547
3518 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 327/2548 แต่งตั้งอาจารย์และครูผู้สอนในหลักสูตรผุ้กำกับการ รุ่นที่ 52 เพิ่มเติม [1 แผ่น อ่าน 380 ครั้ง] 29 ส.ค.2548
3517 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บช.ศ. 327/2551 แต่งตั้งวิทยากรตามโครงการฝึกอบรมความรู้ด้านการใช้งานโปรแกรม Microsoft Expression Web 2007 และการใช้งานภาษา PHP เพื่อการพัฒนาระบบและฐานข้อมูลบนเว็บไซต์ [1 แผ่น อ่าน 510 ครั้ง] 29 ธ.ค.2551
3516 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บช.ศ. 327/2552 ให้ข้าราชการตำรวจรักษาการแทน [1 แผ่น อ่าน 563 ครั้ง] 30 พ.ย.2552
3515 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บช.ศ. 327/2556 แต่งตั้งว่าที่ยศ และบรรจุแต่งตั้งผู้ได้รับการคัดเลือกเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร [2 แผ่น อ่าน 342 ครั้ง] 01 พ.ย.2556
3514 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 328/2534 บรรจุและแต่งตั้งลูกจ้างประจำ [1 แผ่น อ่าน 398 ครั้ง] 01 ต.ค.2534
3513 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บก.อก. 328/2537 แต่งตั้งยศข้าราชการตำรวจชั้นประทวน [4 แผ่น อ่าน 440 ครั้ง] 12 ต.ค.2537
3512 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 328/2538 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบการใช้เครื่องถ่ายเอกสาร [1 แผ่น อ่าน 400 ครั้ง] 03 ต.ค.2538
3511 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 328/2539 แต่งตั้งกองอำนวยการฝึกอบรมและกองอำนวยการสถานฝึกอบรม หลักสูตรพนักงานสอบสวนคดียาเสพติดให้โทษ รุ่นที่ 20 [2 แผ่น อ่าน 424 ครั้ง] 11 มิ.ย.2539
3510 ไปราชการ บก.อก. 328/2540 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [2 แผ่น อ่าน 429 ครั้ง] 28 ก.ค.2540
3509 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 328/2541 แต่งตั้งครูและอาจารย์สอนและสนทนาภาษาอังกฤษ หลักสูตรนักเรียนพลตำรวจ รุ่นที่ 28 กองกำกับการโรงเรียนตำรวจภูธร 4 [1 แผ่น อ่าน 515 ครั้ง] 05 ส.ค.2541
3508 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 328/2542 แต่งตั้งคณะกรรมการการประเมินเกี่ยวกับความประพฤติ ระเบียบวินัย บุคลิกลักษณะเพื่อประกอบการพิจารณาความเหมาะสมที่จะได้รับการแต่งตั้งดำรงตำแห่นงที่สูงขึ้นของผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรสารวัตร รุ่นที่ 21 [2 แผ่น อ่าน 419 ครั้ง] 14 มิ.ย.2542
3507 ไปราชการ บก.อก. 328/2543 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [2 แผ่น อ่าน 432 ครั้ง] 24 พ.ค.2543
3506 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 328/2544 การตั้งกองอำนวยการฝึกอบรม และแต่งตั้งครู - อาจารย์สอนหลักสูตรผู้ช่วยพนักงานสอบสวนเพื่อพัฒนาข้าราชการตำรวจชั้นประทวนและพลตำรวจ ประจำปีงบประมาณ 2544 กองกำกับการโรงเรียนตำรวจภูธร 1 (เพิ่มเติม) [4 แผ่น อ่าน 504 ครั้ง] 28 มิ.ย.2544
3505 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บก.อก. 328/2545 แต่งตั้งครู อาจารย์ หลักสูตรสำหรับฝึกอบรมพลตำรวจภาควิชาการ (ภาคเรียนที่ 2) ของนักเรียนพลตำรวจ รุ่นที่ 40 กองกำกับการโรงเรียนตำรวจภูธร 2 (เพิ่มเติม) [1 แผ่น อ่าน 367 ครั้ง] 27 มิ.ย.2545
3504 ไปราชการ บก.อก. 328/2546 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 337 ครั้ง] 26 มิ.ย.2546
3503 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 328/2547 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกผู้ขอรับทุนการศึกษาบุตร-ธิดาข้าราชการตำรวจ และลูกจ้างประจำ [1 แผ่น อ่าน 351 ครั้ง] 28 มิ.ย.2547
3502 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 328/2548 แต่งตั้งวิทยากรผู้บรรยายในหลักสูตรสืบสวนปราบปรามและสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานคดีเด็ก สตรี และการค้ามนุษย์ รุ่นที่ 5 และรุ่นที่ 6 [2 แผ่น อ่าน 370 ครั้ง] 29 ส.ค.2548
3501 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บช.ศ. 328/2551 ตั้งกองอำนวยการและแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจำโครงการฝึกอบรมความรู้ด้านการใช้งานโปรแกรม Microsoft Expression Web 2007 และการใช้งานภาษา PHP เพื่อการพัฒนาระบบและฐานข้อมูลบนเว็บไซต์ [2 แผ่น อ่าน 449 ครั้ง] 29 ธ.ค.2551
3500 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 328/2552 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาจัดทำบัญชีข้อมูลผู้เหมาะสมเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้น ระดับ สารวัตร ถึง รองผู้บังคับการ ในสังกัดกองบัญชาการศึกษา [1 แผ่น อ่าน 616 ครั้ง] 02 ธ.ค.2552
3499 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บช.ศ. 328/2556 กำหนดรายชื่อข้าราชการตำรวจปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ กองบัญชาการศึกษา ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๕๖ [1 แผ่น อ่าน 343 ครั้ง] 25 ต.ค.2556
3498 เลื่อนขั้นเงินเดือน บก.อก. 329/2534 เลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการตำรวจ [2 แผ่น อ่าน 431 ครั้ง] 10 ก.ย.2534
3497 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บก.อก. 329/2535 ให้ข้าราชการตำราจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 423 ครั้ง] 16 ต.ค.2535
3496 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 329/2536 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ช่วยเหลือคณะกรรมการทดสอบยิงเป้าด้วยกระสุนจริง ประจำปี 2536 ของหน่วยงานระดับ กองบัญชาการ [2 แผ่น อ่าน 432 ครั้ง] 01 ธ.ค.2536
3495 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 329/2537 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ขายพัสดุโดยวิธีตกลงราคา [1 แผ่น อ่าน 412 ครั้ง] 13 ต.ค.2537
3494 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บก.อก. 329/2538 แต่งตั้งยศข้าราชการตำรวจชั้นประทวน [1 แผ่น อ่าน 483 ครั้ง] 04 ต.ค.2538
3493 ไปราชการ บก.อก. 329/2539 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 495 ครั้ง] 11 มิ.ย.2539
3492 ไปราชการ บก.อก. 329/2540 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 445 ครั้ง] 28 ก.ค.2540
3491 ไปราชการ บก.อก. 329/2541 ให้ข้าราชการเดินทางไปราชการ [2 แผ่น อ่าน 418 ครั้ง] 05 ส.ค.2541
3490 ไปราชการ บก.อก. 329/2542 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 426 ครั้ง] 14 มิ.ย.2542
3489 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 329/2543 แต่งตั้งคณะทำงานผลิตรายการสถานีวิทยุในเครือข่ายสำนักงานตำรวจแห่งชาติ [3 แผ่น อ่าน 419 ครั้ง] 24 พ.ค.2543
3488 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 329/2544 การตั้งกองอำนวยการฝึกอบรม และแต่งตั้งครู - อาจารย์สอนหลักสูตรผู้ช่วยพนักงานสอบสวนเพื่อพัฒนาข้าราชการตำรวจชั้นประทวนและพลตำรวจ ประจำปีงบประมาณ 2544 กองกำกับการโรงเรียนตำรวจภูธร 3 (เพิ่มเติม) [5 แผ่น อ่าน 523 ครั้ง] 28 มิ.ย.2544
3487 ไปราชการ ว.ตร. 329/2545 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 380 ครั้ง] 27 มิ.ย.2545
3486 ไปราชการ บก.อก. 329/2546 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 388 ครั้ง] 26 มิ.ย.2546
3485 ไปราชการ บก.อก. 329/2547 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [2 แผ่น อ่าน 348 ครั้ง] 28 มิ.ย.2547
3484 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ ว.ตร. 329/2548 แต่งตั้งวิทยากรผู้บรรยายในการอบรมเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติราชการตามโครงสร้างใหม่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ [2 แผ่น อ่าน 364 ครั้ง] 29 ส.ค.2548
3483 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 329/2552 ให้เงินเพิ่มพิเศษรายเดือนประจำตำแหน่งผู้ทำหน้าที่ปกครองโรงเรียน (พ.ร.ต.) [1 แผ่น อ่าน 632 ครั้ง] 08 ธ.ค.2552
3482 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บช.ศ. 329/2555 แต่งตั้งข้าราชการตำรวจ [3 แผ่น อ่าน 429 ครั้ง] 29 พ.ย.2555
3481 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 329/2556 แต่งตั้งหัวหน้าเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงบประมาณ ของ กองบัญชาการศึกษา [1 แผ่น อ่าน 311 ครั้ง] 28 ต.ค.2556
3480 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บก.อก. 330/2535 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปตรวจราชการประจำปี 2535 [2 แผ่น อ่าน 456 ครั้ง] 16 ต.ค.2535
3479 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 330/2537 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำคู่มือการฝึกตำรวจ [3 แผ่น อ่าน 386 ครั้ง] 13 ต.ค.2537
3478 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 330/2538 แต่งตั้งอนุกรรมการและเจ้าหน้าที่ตรวจแฟ้มสมัคร ผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) เพื่อบรรจุแต่งตั้ง เข้ารับราชการตำรวจ [3 แผ่น อ่าน 464 ครั้ง] 05 ต.ค.2538
3477 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 330/2539 แต่งตั้งวิทยากรและครูฝึก หลักสูตรการยิงปืนพกระบบ พี.พี.ซี. และวิธีควบคุมฝูงชน (เพิ่มเติม) รุ่นที่ 7 และรุ่นที่ 8 [2 แผ่น อ่าน 521 ครั้ง] 12 มิ.ย.2539
3476 - บก.อก. 330/2540 กำหนดรายชื่อข้าราชการตำรวจปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาสถานที่ราชการและเวรประชาสัมพันธ์ [12 แผ่น อ่าน 465 ครั้ง] 28 ก.ค.2540
3475 ไปราชการ บก.อก. 330/2541 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 446 ครั้ง] 05 ส.ค.2541
3474 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน ว.ตร. 330/2542 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลเกี่ยวกับความประพฤติ ระเบียบวินัย บุคลิกลักษณะ เพื่อประกอบการพิจารณาความเหมาะสมที่จะได้รับการแต่งตั้งดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้นของผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรฝ่ายอำนวยการตำรวจ รุ่นที่ 19 [2 แผ่น อ่าน 474 ครั้ง] 14 มิ.ย.2542
3473 ไปราชการ บก.อก. 330/2543 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 404 ครั้ง] 26 พ.ค.2543
3472 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 330/2544 การตั้งกองอำนวยการฝึกอบรม และแต่งตั้งครู - อาจารย์สอนหลักสูตรผู้ช่วยพนักงานสอบสวนเพื่อพัฒนาข้าราชการตำรวจชั้นประทวนและพลตำรวจ ประจำปีงบประมาณ 2544 กองกำกับการโรงเรียนตำรวจภูธร 8 (เพิ่มเติม) [3 แผ่น อ่าน 512 ครั้ง] 28 มิ.ย.2544
3471 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บก.อก. 330/2545 กำหนดรายชื่อข้าราชการตำรวจปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์และเวรประชาสัมพันธ์ กองบัญชาการศึกษา [15 แผ่น อ่าน 381 ครั้ง] 27 มิ.ย.2545
3470 ไปราชการ บก.อก. 330/2546 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 375 ครั้ง] 27 มิ.ย.2546
3469 เข้ารับการฝึกอบรม ว.ตร. 330/2547 ให้ข้าราชการเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการบริหารงานตำรวจชั้นสูง รุ่นที่ 24 [6 แผ่น อ่าน 356 ครั้ง] 29 มิ.ย.2547
3468 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 330/2548 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริง [1 แผ่น อ่าน 417 ครั้ง] 30 ส.ค.2548
3467 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บช.ศ. 330/2552 มอบหมายอำนาจการปกครองบังคับบัญชา [2 แผ่น อ่าน 570 ครั้ง] 08 ธ.ค.2552
3466 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บช.ศ. 330/2555 แต่งตั้งข้าราชการตำรวจ [2 แผ่น อ่าน 440 ครั้ง] 29 พ.ย.2555
3465 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บช.ศ. 330/2556 แต่งตั้งว่าที่ยศตำรวจชั้นสัญญาบัตร [2 แผ่น อ่าน 343 ครั้ง] 28 ต.ค.2556
3464 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 330/2557 แต่งตั้งคณะกรรมการประชาสัมพันธ์ [2 แผ่น อ่าน 384 ครั้ง] 22 ต.ค.2557
3463 ไปราชการ บก.อก. 331/2534 ให้ข้าราชการตำรวจช่วยราชการ [2 แผ่น อ่าน 414 ครั้ง] 12 ก.ย.2534
3462 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บก.อก. 331/2535 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปตรวจราชการประจำปี 2535 [2 แผ่น อ่าน 424 ครั้ง] 20 ต.ค.2535
3461 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บก.อก. 331/2536 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [2 แผ่น อ่าน 433 ครั้ง] 03 ธ.ค.2536
3460 เลื่อนขั้นเงินเดือน บก.อก. 331/2537 เลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการตำรวจ [1 แผ่น อ่าน 465 ครั้ง] 14 ต.ค.2537
3459 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บช.ศ. 331/2538 แก้ไขคำสั่งบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ [1 แผ่น อ่าน 424 ครั้ง] 05 ต.ค.2538
3458 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 331/2539 ตั้งกองอำนวยการฝึกอบรมหลักสูตรการยิงปืนพกระบบ พี.พี.ซี. และวิธีควบคุมฝูงชน [4 แผ่น อ่าน 517 ครั้ง] 12 มิ.ย.2539
3457 เลื่อนขั้นเงินเดือน บก.อก. 331/2540 เลื่อนชั้นและอัตราเงินเดือนข้าราชการตำรวจ [1 แผ่น อ่าน 499 ครั้ง] 28 ก.ค.2540
3456 ไปราชการ บก.อก. 331/2541 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [2 แผ่น อ่าน 447 ครั้ง] 06 ส.ค.2541
3455 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บช.ศ. 331/2542 ตั้งกองอำนวยการฝึกอบรมหลักสูตรการยิงปืนพกแบบ พี.พี.ซี. รุ่นที่ 15,16 [4 แผ่น อ่าน 476 ครั้ง] 14 มิ.ย.2542
3454 เข้ารับการฝึกอบรม บก.อก. 331/2543 ให้ข้าราชการตำรวจเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการสืบสวนคดีอาญา รุ่นที่ 72 [4 แผ่น อ่าน 463 ครั้ง] 26 พ.ค.2543
3453 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 331/2544 แต่งตั้งครู - อาจารย์ หลักสูตรสำหรับฝึกอบรมพลตำรวจภาควิชาการของนักเรียนพลตำรวจ รุ่นที่ 52 กองกำกับการโรงเรียนตำรวจภูธร 9 (เพิ่มเติม) [1 แผ่น อ่าน 417 ครั้ง] 28 มิ.ย.2544
3452 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บก.อก. 331/2545 การมอบหมายเบิกเงินแทน [1 แผ่น อ่าน 506 ครั้ง] 28 มิ.ย.2545
3451 เข้ารับการฝึกอบรม ว.ตร. 331/2546 ให้ข้าราชการตำรวจเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรผู้กำกับการ รุ่นที่ 47 [12 แผ่น อ่าน 389 ครั้ง] 26 มิ.ย.2546
3450 ไปราชการ บก.อก. 331/2547 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [2 แผ่น อ่าน 408 ครั้ง] 29 มิ.ย.2547
3449 ให้รับเงินเดือน,ค่าตอบแทน บก.อก. 331/2548 ให้ข้าราชการตำรวจได้รับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ [13 แผ่น อ่าน 407 ครั้ง] 31 ส.ค.2548
3448 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ สศป. 331/2552 ให้ข้าราชการตำรวจปฏิบัติราชการ [1 แผ่น อ่าน 408 ครั้ง] 08 ธ.ค.2552
3447 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 331/2557 แต่งตั้งโฆษกและรองโฆษกกองบัญชาการศึกษา [1 แผ่น อ่าน 249 ครั้ง] 22 ต.ค.2557
3446 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บช.ศ. 332/2535 มอบหมายหน้าที่และกำหนดระเบียบวิธีปฏิบัติในการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนักเรียนพลตำรวจ ประจำปี 2536 [4 แผ่น อ่าน 490 ครั้ง] 22 ต.ค.2535
3445 เลื่อนขั้นเงินเดือน บก.อก. 332/2537 เลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการตำรวจ [2 แผ่น อ่าน 440 ครั้ง] 14 ต.ค.2537
3444 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บช.ศ. 332/2538 แก้ไขคำสั่งแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ [1 แผ่น อ่าน 455 ครั้ง] 05 ต.ค.2538
3443 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 332/2539 ตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อประเมินผลงานทางวิชาการของผู้ทำหน้าที่อาจารย์ในกองกำกับการโรงเรียนตำรวจนครบาล และกองกำกับการโรงเรียนตำรวจภูธร 1 - 9 [1 แผ่น อ่าน 502 ครั้ง] 12 มิ.ย.2539
3442 ไปราชการ บก.อก. 332/2540 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 450 ครั้ง] 28 ก.ค.2540
3441 ไปราชการ บก.อก. 332/2541 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 438 ครั้ง] 07 ส.ค.2541
3440 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 332/2542 แต่งตั้งวิทยากรและครูฝึก หลักสูตรการยิงปืนพกแบบ พี.พี.ซี. รุ่นที่ 15,16 [2 แผ่น อ่าน 440 ครั้ง] 14 มิ.ย.2542
3439 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 332/2543 แต่งตั้งอาจารย์และครู หลักสูตรการเงินงบประมาณ เพื่อพัฒนาข้าราชการตำรวจ รุ่นที่ 9 ประจำปีงบประมาณ 2543 กองกำกับการโรงเรียนตำรวจภูธร 2 [4 แผ่น อ่าน 413 ครั้ง] 26 พ.ค.2543
3438 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บก.อก. 332/2544 แต่งตั้งข้าราชการตำรวจ [3 แผ่น อ่าน 373 ครั้ง] 02 ก.ค.2544
3437 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บก.อก. 332/2545 แต่งตั้งอาจารย์ - ครู หลักสูตรการสืบสวน เพื่อพัฒนาข้าราชการตำรวจ ประจำปีงบประมาณ 2545 กองกำกับการโรงเรียนตำรวจนครบาล (เพิ่มเติม) [1 แผ่น อ่าน 375 ครั้ง] 28 มิ.ย.2545
3436 ไปราชการ บก.อก. 332/2546 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 350 ครั้ง] 27 มิ.ย.2546
3435 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 332/2547 แต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริง [1 แผ่น อ่าน 334 ครั้ง] 29 มิ.ย.2547
3434 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 332/2548 แต่งตั้งวิทยากร ครู - อาจารย์ หลักสูตรครูสอนการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดให้โทษ รุ่นที่ 14 (เพิ่มเติม) [1 แผ่น อ่าน 378 ครั้ง] 31 ส.ค.2548
3433 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ ฝรก. 332/2552 ตั้งกองอำนวนการฝึกอบรม และแต่งตั้ง ครู-อาจารย์ หลักสูตรการฝึกอบรมบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิปริญญาตรีที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน (สายงานป้องกันและปราบปราม) ภาคการฝึกหลักสูตรพิทักษ์สันติ ประจำปี 2552 [5 แผ่น อ่าน 443 ครั้ง] 11 ธ.ค.2552
3432 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 332/2557 แต่งตั้งคณะทำงานประสานงานสื่อมวลชน [1 แผ่น อ่าน 356 ครั้ง] 22 ต.ค.2557
3431 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บก.อก. 333/2534 มอบหมายการปฏิบัติหน้าที่ [2 แผ่น อ่าน 385 ครั้ง] 12 ก.ย.2534
3430 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บก.อก. 333/2535 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปตรวจราชการประจำปี 2535 [2 แผ่น อ่าน 328 ครั้ง] 22 ต.ค.2535
3429 เลื่อนขั้นเงินเดือน บก.อก. 333/2537 เลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการตำรวจ [2 แผ่น อ่าน 393 ครั้ง] 14 ต.ค.2537
3428 เลื่อนขั้นเงินเดือน บก.อก. 333/2538 แก่ไขคำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการตำรวจและเพิ่มค่าจ้างลูกจ้างประจำ [2 แผ่น อ่าน 402 ครั้ง] 05 ต.ค.2538
3427 ไปราชการ บก.อก. 333/2539 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 398 ครั้ง] 12 มิ.ย.2539
3426 ไปราชการ บก.อก. 333/2540 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 419 ครั้ง] 31 ก.ค.2540
3425 ไปราชการ บก.อก. 333/2541 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 372 ครั้ง] 07 ส.ค.2541
3424 ไปราชการ บก.อก. 333/2542 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [2 แผ่น อ่าน 372 ครั้ง] 15 มิ.ย.2542
3423 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 333/2543 ตั้งกองอำนวยการฝึกอบรมและแต่งตั้ง ครู-อาจรย์ ในการฝึกอบรมตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของข้าราชการตำรวจชั้นประทวน-พลตำรวจ ในสังกัดกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางและตำรวจภูธรภาค 6 รุ่นที่ 3-4 [3 แผ่น อ่าน 320 ครั้ง] 26 พ.ค.2543
3422 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บก.อก. 333/2544 แต่งตั้งข้าราชการตำรวจ [9 แผ่น อ่าน 380 ครั้ง] 02 ก.ค.2544
3421 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ ว.ตร. 333/2545 แต่งตั้งอาจารย์ผู้สอนในหลักสูตรผู้กำกับการ รุ่นที่ 44 [12 แผ่น อ่าน 359 ครั้ง] 28 มิ.ย.2545
3420 เลื่อนขั้นเงินเดือน บก.อก. 333/2546 แก้ไขคำสั่งเลื่อนขั้นและอัตราเงินเดือนข้าราชการตำรวจ [4 แผ่น อ่าน 382 ครั้ง] 27 มิ.ย.2546
3419 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 333/2547 แต่งตั้งวิทยากรหลักสูตรการสืบสวน เพื่อพัฒนาข้าราชการตำรวจ ประจำปีงบประมาณ 2547 กองกำกับการโรงเรียนตำรวจภูธร 3 (เพิ่มเติม) [1 แผ่น อ่าน 360 ครั้ง] 30 มิ.ย.2547
3418 ไปราชการ บก.อก. 333/2548 ให้ข้าราชการเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 358 ครั้ง] 31 ส.ค.2548
3417 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บก.อก. 333/2552 แต่งตั้งว่าที่ยศตำรวจชั้นสัญญาบัตร [1 แผ่น อ่าน 386 ครั้ง] 16 ธ.ค.2552
3416 ไปราชการ บก.อก. 334/2534 ให้ข้าราชการตำรวจช่วยราชการ [1 แผ่น อ่าน 386 ครั้ง] 12 ก.ย.2534
3415 เลื่อนขั้นเงินเดือน บก.อก. 334/2537 เลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการตำรวจ [5 แผ่น อ่าน 624 ครั้ง] 24 ต.ค.2537
3414 เลื่อนขั้นเงินเดือน บก.อก. 334/2538 ถอนรายชื่อข้าราชการตำรวจออกจากคำสั่ง เลื่อนขั้นเงินเดือน [4 แผ่น อ่าน 398 ครั้ง] 05 ต.ค.2538
3413 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บก.อก. 334/2539 แต่งตั้งข้าราชการตำรวจ [2 แผ่น อ่าน 475 ครั้ง] 13 มิ.ย.2539
3412 ไปราชการ บก.อก. 334/2540 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [2 แผ่น อ่าน 431 ครั้ง] 01 ส.ค.2540
3411 ไปราชการ บก.อก. 334/2541 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 369 ครั้ง] 07 ส.ค.2541
3410 ไปราชการ บก.อก. 334/2542 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 363 ครั้ง] 15 มิ.ย.2542
3409 ไปราชการ บก.อก. 334/2543 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [2 แผ่น อ่าน 337 ครั้ง] 26 พ.ค.2543
3408 เข้ารับการฝึกอบรม ว.ตร. 334/2544 ให้ข้าราชการตำรวจเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรผู้กำกับการ รุ่นที่ 38 [12 แผ่น อ่าน 347 ครั้ง] 02 ก.ค.2544
3407 เลื่อนขั้นเงินเดือน บก.อก. 334/2545 เลื่อนขั้นและอัตราเงินเดือนข้าราชการตำรวจ [2 แผ่น อ่าน 389 ครั้ง] 28 มิ.ย.2545
3406 เลื่อนขั้นเงินเดือน บก.อก. 334/2546 เลื่อนขั้นและอัตราเงินเดือนข้าราชการตำรวจ [2 แผ่น อ่าน 384 ครั้ง] 27 มิ.ย.2546
3405 เลื่อนขั้นเงินเดือน บก.อก. 334/2547 เลื่อนเงินเดือนข้าราชการตำรวจ [1 แผ่น อ่าน 384 ครั้ง] 30 มิ.ย.2547
3404 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ ฝรก. 334/2548 แต่งตั้งวิทยากรและคณะกรรมการดำเนินการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง "คุณลักษณะของตำรวจที่พึงประสงค์ในสายตาประชาชน" (เพิ่มเติม) [3 แผ่น อ่าน 354 ครั้ง] 01 ก.ย.2548
3403 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน ว.ตร. 334/2552 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติข้าราชการตำรวจที่เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรสารวัตรและหลักสูตรฝ่ายอำนวยการตำรวจ ประจำปีงบประมาณ 2553 [2 แผ่น อ่าน 461 ครั้ง] 21 ธ.ค.2552
3402 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 334/2556 แต่งตั้งคณะทำงานสำรวจข้อมูล ครู - อาจารย์ ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและสมควรได้รับมอบเครื่องหมายเชิดชูเกียรติของ กองบัญชาการศึกษา ประจำปี ๒๕๕๖ (เพิ่มเติม) [2 แผ่น อ่าน 300 ครั้ง] 31 ต.ค.2556
3401 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 334/2557 แต่งตั้งผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (Chief Information Officer CIO) ของ กองบัญชาการศึกษา [1 แผ่น อ่าน 264 ครั้ง] 24 ต.ค.2557
3400 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บก.อก. 335/2535 กำหนดรายชื่อข้าราชการตำรวจปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาสถานที่ราชการและเวรประชาสัมพันธ์ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2535 [11 แผ่น อ่าน 333 ครั้ง] 27 ต.ค.2535
3399 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 335/2537 แต่งตั้งกรรมการคัดเลือกบุคคลทั่วไปเข้าเป็นนักเรียนตำรวจ ประจำปี 2538 [10 แผ่น อ่าน 359 ครั้ง] 24 ต.ค.2537
3398 เลื่อนขั้นเงินเดือน บก.อก. 335/2538 เลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการตำรวจ [2 แผ่น อ่าน 402 ครั้ง] 05 ต.ค.2538
3397 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บก.อก. 335/2539 แต่งตั้งข้าราชการตำรวจ [7 แผ่น อ่าน 432 ครั้ง] 13 มิ.ย.2539
3396 ไปราชการ บช.ศ. 335/2540 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [2 แผ่น อ่าน 352 ครั้ง] 01 ส.ค.2540
3395 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บก.อก. 335/2541 แต่งตั้งข้าราชการตำรวจ [2 แผ่น อ่าน 336 ครั้ง] 11 ส.ค.2541
3394 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 335/2542 แต่งตั้งคณะกรรมการรับมอบอาคารบ้านพักและระบบสรณูปโภค [1 แผ่น อ่าน 344 ครั้ง] 16 มิ.ย.2542
3393 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 335/2543 แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการและคณะกรรมการบริหารโครงการเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจแบบพอเพียง ตามแนวพระราชดำริ (เพิ่มเติม) [1 แผ่น อ่าน 371 ครั้ง] 26 พ.ค.2543
3392 เข้ารับการฝึกอบรม ว.ตร. 335/2544 ให้ข้าราชการเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการบริหารงานตำรวจชั้นสูง รุ่นที่ 21 [7 แผ่น อ่าน 361 ครั้ง] 02 ก.ค.2544
3391 เลื่อนขั้นเงินเดือน บก.อก. 335/2545 เลื่อนขั้นและอัตราเงินเดือนข้าราชการตำรวจ [4 แผ่น อ่าน 368 ครั้ง] 28 มิ.ย.2545
3390 เลื่อนขั้นเงินเดือน บก.อก. 335/2546 เลื่อนขั้นและอัตราเงินเดือนข้าราชการตำรวจ [3 แผ่น อ่าน 337 ครั้ง] 27 มิ.ย.2546
3389 เลื่อนขั้นเงินเดือน บก.อก. 335/2547 แก้ไขคำสั่งเลื่อนเงินเดือนข้าราชการตำรวจ [3 แผ่น อ่าน 369 ครั้ง] 30 มิ.ย.2547
3388 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ ว.ตร. 335/2548 แต่งตั้งอาจารย์และครูผู้สอนในหลักสูตรการบริหารงานตำรวจชั้นสูง รุ่นที่ 25 เพิ่มเติม [2 แผ่น อ่าน 329 ครั้ง] 02 ก.ย.2548
3387 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน ว.ตร. 335/2552 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติข้าราชการตำรวจที่เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรผู้กำกับการและหลักสูตรการบริหารงานตำรวจชั้นสูง ประจำปีงบประมาณ 2553 [2 แผ่น อ่าน 378 ครั้ง] 21 ธ.ค.2552
3386 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 335/2557 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ กองบัญชาการศึกษา [2 แผ่น อ่าน 263 ครั้ง] 24 ต.ค.2557
3385 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บก.อก. 336/2535 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 398 ครั้ง] 27 ต.ค.2535
3384 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บก.อก. 336/2537 มอบหมายหน้าที่และกำหนดระเบียบปฏิบัติวิธีการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนักเรียนพลตำรวจ ประจำปี 2538 [16 แผ่น อ่าน 390 ครั้ง] 25 ต.ค.2537
3383 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 336/2538 แต่งตั้งคณะกรรมการแก้ไขปรับปรุงหนังสือคู่มือ แผนการสอนหลักสูตรนักเรียนพลตำรวจหลักสูตร เพิ่มพูนประสิทธิภาพข้าราชการตำรวจชั้นประทวนและพลตำรวจ [3 แผ่น อ่าน 357 ครั้ง] 09 ต.ค.2538
3382 เลื่อนขั้นเงินเดือน บก.อก. 336/2540 เลื่อนชั้นและอัตราเงินเดือนข้าราชการตำรวจ [1 แผ่น อ่าน 413 ครั้ง] 06 ส.ค.2540
3381 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บก.อก. 336/2541 ให้ข้าราชการตำรวจช่วยราชการ [1 แผ่น อ่าน 347 ครั้ง] 11 ส.ค.2541
3380 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 336/2542 ตั้งกองอำนวยการฝึกอบรมและอาจารย์ฝึออบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพพนักงานสอบสวน (สบ.1) [6 แผ่น อ่าน 357 ครั้ง] 16 มิ.ย.2542
3379 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 336/2543 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติข้าราชการตำรวจที่เข้ารับราชการฝึกอบรมหลักสูตรผู้กำกับการ รุ่นที่ 35 และ 37 และหลักสูตรการบริหารตำรวจชั้นสูง รุ่นที่ 20 [2 แผ่น อ่าน 307 ครั้ง] 26 พ.ค.2543
3378 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ ว.ตร. 336/2544 รายละเอียดการฝึกแก้ปัญหาที่บังคับการ และแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ครูอาจารย์ ประจำกองอำนวยการฝึกและส่วนการฝึก หลักสูตรฝ่ายอำนวยการ รุ่นที่ 23 [33 แผ่น อ่าน 351 ครั้ง] 02 ก.ค.2544
3377 เลื่อนขั้นเงินเดือน บก.อก. 336/2545 แก้ไขคำสั่งเลื่อนขั้นและอัตราเงินเดือนข้าราชการตำรวจ [6 แผ่น อ่าน 392 ครั้ง] 28 มิ.ย.2545
3376 ไปราชการ บก.อก. 336/2546 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 325 ครั้ง] 27 มิ.ย.2546
3375 เลื่อนขั้นเงินเดือน บก.อก. 336/2547 เลื่อนเงินเดือนข้าราชการตำรวจ [1 แผ่น อ่าน 367 ครั้ง] 30 มิ.ย.2547
3374 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 336/2548 แต่งตั้งอาจารย์และครูผู้สอนในหลักสูตรผุ้กำกับการ รุ่นที่ 52 เพิ่มเติม [1 แผ่น อ่าน 355 ครั้ง] 05 ก.ย.2548
3373 ให้รับเงินเดือน,ค่าตอบแทน บก.อก. 336/2552 ให้ข้าราชการตำรวจระดับ ผู้กำกับการ หรือผู้ดำรงตำแหน่งเทียบเท่าขึ้นไปได้รับเงินค่าตอบแทนรายเดือนนอกเหนือจากเงินเดือน [2 แผ่น อ่าน 371 ครั้ง] 22 ธ.ค.2552
3372 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บช.ศ. 336/2556 แต่งตั้งยศ และแต่งตั้งข้าราชการตำรวจชั้นพลตำรวจเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน [3 แผ่น อ่าน 340 ครั้ง] 01 พ.ย.2556
3371 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บก.อก. 337/2535 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปตรวจสอบราชการประจำปี 2535 [2 แผ่น อ่าน 360 ครั้ง] 28 ต.ค.2535
3370 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 337/2537 แต่งตั้งคณะกรรมการ และเจ้าหน้าที่รับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอก เพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นลูกจ้างประจำ ในสังกัดกองกำกับการโรงเรียนตำรวจภูธร 6 [2 แผ่น อ่าน 367 ครั้ง] 25 ต.ค.2537
3369 เกี่ยวกับการสอบ ว.ตร. 337/2538 กำหนดระเบียบปฏิบัติวิธีการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอกเข้าเป็นนักเรียนพลตำรวจ ประจำปี 2539 [15 แผ่น อ่าน 430 ครั้ง] 09 ต.ค.2538
3368 เลื่อนขั้นเงินเดือน บก.อก. 337/2540 เลื่อนชั้นและอัตราเงินเดือนข้าราชการตำรวจ [2 แผ่น อ่าน 387 ครั้ง] 06 ส.ค.2540
3367 สอบ,สืบ,วินัย,ลงทัณฑ์ บก.อก. 337/2541 ให้ข้าราชการตำรวจออกจากราชการ [1 แผ่น อ่าน 404 ครั้ง] 11 ส.ค.2541
3366 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 337/2542 ตั้งกองอำนวยการฝึกอบรมและอาจารย์ฝึออบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพพนักงานสอบสวน (สบ.1) ประจำปี 2542 [15 แผ่น อ่าน 386 ครั้ง] 16 มิ.ย.2542
3365 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 337/2543 ตั้งกองอำนวยการฝึกอบรมและแต่งตั้งครูอาจารย์ ในการอบรมตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน หลักสูตรการเงินงบประมาณ เพื่อพัฒนาข้าราชการตำรวจ รุ่นที่ 9 ประจำปีงบประมาณ 2543 กองกำกับการโรงเรียนคำรวจภูธร 2 [3 แผ่น อ่าน 315 ครั้ง] 26 พ.ค.2543
3364 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บก.อก. 337/2544 แต่งตั้งข้าราชการตำรวจ [2 แผ่น อ่าน 323 ครั้ง] 04 ก.ค.2544
3363 เลื่อนขั้นเงินเดือน บก.อก. 337/2545 เลื่อนขั้นและอัตราเงินเดือนข้าราชการตำรวจ [2 แผ่น อ่าน 388 ครั้ง] 28 มิ.ย.2545
3362 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บก.อก. 337/2546 ให้ข้าราชการตำรวจช่วยราชการ [1 แผ่น อ่าน 354 ครั้ง] 30 มิ.ย.2546
3361 ไปราชการ บก.อก. 337/2547 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [5 แผ่น อ่าน 412 ครั้ง] 30 มิ.ย.2547
3360 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ ว.ตร. 337/2548 แต่งตั้งอาจารย์ วิทยากร และครูผู้สอนในหลักสูตรการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่สาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์-เลสเต เพิ่มเติม [3 แผ่น อ่าน 337 ครั้ง] 06 ก.ย.2548
3359 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บก.อก. 337/2552 กำหนดรายชื่อข้าราชการตำรวจปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ กองบัญชาการศึกษา ประจำเดือน มกราคม 2553 [8 แผ่น อ่าน 438 ครั้ง] 25 ธ.ค.2552
3358 สอบ,สืบ,วินัย,ลงทัณฑ์ บก.อก. 338/2537 อนุญาตให้ลูกจ้างประจำลาออกจากราชการ [1 แผ่น อ่าน 469 ครั้ง] 25 ต.ค.2537
3357 ไปราชการ บก.อก. 338/2539 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 359 ครั้ง] 14 มิ.ย.2539
3356 เลื่อนขั้นเงินเดือน บก.อก. 338/2540 เลื่อนชั้นและอัตราเงินเดือนข้าราชการตำรวจ [1 แผ่น อ่าน 374 ครั้ง] 06 ส.ค.2540
รวม 10355 รายการ 33406 หน้า รายการต่อหน้า

เลือกหน้า : 

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52]

หน้าที่ 35  

กองบัญชาการศึกษา สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
พัฒนาระบบโดย : พ.ต.อ.อัครินทร์ สุขเษม ร่วมกับ นักศึกษาฝึกงาน ม.อีสเทิร์นเอเชีย ภาคการศึกษา 2553