<สำหรับจัดการระบบ>  USERNAME:     PASSWORD:  

ระบบสารสนเทศ บช.ศ.

     
หน่วยงานผู้ออกคำสั่ง :   กลุ่มคำสั่ง :
ช่วง วดป.ออกคำสั่ง :  -   เลขที่คำสั่ง :  /
ส่วนของข้อความในชื่อเรื่อง :   

ปี พ.ศ.ที่ออกคำสั่ง :

[จัดเรียงข้อมูลโดยคลิกที่ชื่อคอลัมน์ คลิกซ้ำ=สลับระหว่างน้อย<->มาก    คลิกที่เลขที่คำสั่ง หรือ ชื่อเรื่อง เพื่อดูรายละเอียด]

หน้า : 33/52
รวม 10355 รายการ 33406 หน้า รายการต่อหน้า

เลือกหน้า : 

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52]

หน้าที่ 33  

ลำดับ กลุ่มคำสั่ง หน่วยงาน คำสั่งที่ ชื่อเรื่อง ลงวันที่
3955 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 301/2556 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับการจ้างเหมาซ่อมแซมพัสดุสิ่งของหลวงที่ชำรุด และจ้างเหมาติดฟิล์มกรองแสง โดยวิธีตกลงราคา [1 แผ่น อ่าน 302 ครั้ง] 16 ก.ย.2556
3954 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บก.อก. 302/2534 กำหนดรายชื่อข้าราชการตำรวจปฏิบัติห้าที่เวรรักษาสถานที่ราชการ กองบัญชาการศึกษา ประจำเดือน กันยายน 2534 [8 แผ่น อ่าน 389 ครั้ง] 29 ส.ค.2534
3953 เลื่อนขั้นเงินเดือน บก.อก. 302/2535 แก้ไขคำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการตำรวจ [1 แผ่น อ่าน 370 ครั้ง] 24 ก.ย.2535
3952 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บก.อก. 302/2536 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [2 แผ่น อ่าน 384 ครั้ง] 11 พ.ย.2536
3951 ไปราชการ บก.อก. 302/2537 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [2 แผ่น อ่าน 388 ครั้ง] 13 ก.ย.2537
3950 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ กอจ. 302/2538 แต่งตั้งวิทยากรทำการสอนในโครงการฝืกอบรมการใช้งานเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ ระดับต้น [1 แผ่น อ่าน 483 ครั้ง] 06 ก.ย.2538
3949 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บก.อก. 302/2540 เปลี่ยนแปลงกรรมการตรวจสอบการใช้เครื่องถ่ายเอกสาร [1 แผ่น อ่าน 373 ครั้ง] 03 ก.ค.2540
3948 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 302/2541 แต่งตั้งอาจารย์และครู หลักสูตรการจราจร เพื่อพัฒนาข้าราชการตำรวจชั้นประทวนและพลตำรวจ ประจำปี 2541 กองกำกับการโรงเรียนตำรวจภูธร 5 [4 แผ่น อ่าน 372 ครั้ง] 17 ก.ค.2541
3947 ไปราชการ บก.อก. 302/2542 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 419 ครั้ง] 04 มิ.ย.2542
3946 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 302/2543 แต่งตั้งอาจารย์และครู หลักสูตรการจราจร เพื่อพัฒนาข้าราชการตำรวจ ประจำปีงบประมาณ 2543 กองกำกับการโรงเรียนตำรวจภูธร 4 [4 แผ่น อ่าน 314 ครั้ง] 19 พ.ค.2543
3945 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 302/2544 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจราชการ ประจำปี 2544 [2 แผ่น อ่าน 402 ครั้ง] 18 มิ.ย.2544
3944 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บก.อก. 302/2545 แต่งตั้งครู-อาจารย์ หลักสูตรสำหรับฝึกอบรมพลตำรวจภาควิชาการ (ภาคเรยนที่ 2) ของนักเรียนพลตำรวจ รุ่นที่ 53 กองกำกับการโรงเรียนตำรวจภูธณ 5 (เพิ่มเติม) [1 แผ่น อ่าน 355 ครั้ง] 21 มิ.ย.2545
3943 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บก.อก. 302/2546 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจราชการ ประจำปี 2546 [2 แผ่น อ่าน 393 ครั้ง] 11 มิ.ย.2546
3942 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ ว.ตร. 302/2547 การบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ [2 แผ่น อ่าน 462 ครั้ง] 14 มิ.ย.2547
3941 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 302/2550 แต่งตั้งคณะผู้ตรวจราชการ ประจำปี 2550 [2 แผ่น อ่าน 516 ครั้ง] 13 ธ.ค.2550
3940 เลื่อนขั้นเงินเดือน บก.อก. 302/2551 ปรับระดับอัตราเงินเดือนข้าราชการตำรวจ [1 แผ่น อ่าน 361 ครั้ง] 27 พ.ย.2551
3939 ให้รับเงินเดือน,ค่าตอบแทน บก.อก. 302/2552 ให้ข้าราชการตำรวจได้รับเงินตอบแทนพิเศษ [2 แผ่น อ่าน 323 ครั้ง] 30 ต.ค.2552
3938 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บช.ศ. 302/2556 แต่งตั้งวิทยากรโครงการสัมมนาเพื่อทบทวนการปฏิบัติงาน ของ สำนักการศึกษาและประกันคุณภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ [1 แผ่น อ่าน 314 ครั้ง] 16 ก.ย.2556
3937 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 303/2534 แต่งตั้งกรรมการและเจ้าหน้าที่ขายใบสมัครและระเบียบการทั่วไปในการรับสมัครและคัดเลือกด้วยวิธีสอบและสอบแข่งขันข้าราชการตำรวจและบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิปริญญาตรี เพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการชั้นสัญญาบัตร พ.ศ. 2534 [2 แผ่น อ่าน 417 ครั้ง] 29 ส.ค.2534
3936 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บก.อก. 303/2535 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 391 ครั้ง] 24 ก.ย.2535
3935 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บก.อก. 303/2536 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [2 แผ่น อ่าน 359 ครั้ง] 11 พ.ย.2536
3934 ไปราชการ บก.อก. 303/2537 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [2 แผ่น อ่าน 378 ครั้ง] 13 ก.ย.2537
3933 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บก.อก. 303/2538 บรรจุและแต่งตั้งลูกจ้างประจำ [2 แผ่น อ่าน 393 ครั้ง] 15 ก.ย.2538
3932 ไปราชการ บก.อก. 303/2539 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 405 ครั้ง] 23 พ.ค.2539
3931 สอบ,สืบ,วินัย,ลงทัณฑ์ บก.อก. 303/2540 ลงโทษไล่ข้าราราชการตำรวจออกจากราชการ [2 แผ่น อ่าน 424 ครั้ง] 04 ก.ค.2540
3930 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 303/2541 แต่งตั้งอาจารย์และครูหลักสูตรการจราจร เพื่อพัฒนาข้าราชการตำรวจชั้นประทวน และพลตำรวจ ประจำปี 2541 กองกำกับการโรงเรียนตำรวจภูธร 7 [3 แผ่น อ่าน 437 ครั้ง] 17 ก.ค.2541
3929 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 303/2542 แต่งตั้งอาจราย์และคูร หลักสูตรงานสารบรรณ ธุรการและกำลังพลเพื่อพัฒนาข้าราชการตำรวจ ประจำปีงบประมาณ 2542 กองกำบการโรงเรียนตำรวจภูธร 8 [4 แผ่น อ่าน 424 ครั้ง] 07 มิ.ย.2542
3928 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 303/2543 แต่งตั้งอาจารย์และครู หลักสูตรการจราจร เพื่อพัฒนาข้าราชการตำรวจ ประจำปีงบประมาณ 2543 กองกำกับการโรงเรียนตำรวจภูธร 6 [5 แผ่น อ่าน 352 ครั้ง] 19 พ.ค.2543
3927 ไปราชการ บก.อก. 303/2544 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 346 ครั้ง] 19 มิ.ย.2544
3926 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 303/2545 ตั้งกองอำนวยการฝึกอบรม และแต่งตั้งอาจารย์-ครู หลักสูตรการสืบสวน เพื่อพัฒนาข้าราชการตำรวจ ประจำปีงบประมาณ 2545 กองกำกับการโรงเรียนตำรวจนครบาล [3 แผ่น อ่าน 393 ครั้ง] 21 มิ.ย.2545
3925 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บก.อก. 303/2546 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจราชการ ประจำปี 2546 [2 แผ่น อ่าน 336 ครั้ง] 11 มิ.ย.2546
3924 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ ว.ตร. 303/2547 กำหนดรายชื่อข้าราชการตำรวจปฏิบัติหน้าที่ เวรรักษาการณ์ และเวรประชาสัมพันธ์ กองบัญชาการศึกษา [9 แผ่น อ่าน 386 ครั้ง] 16 มิ.ย.2547
3923 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 303/2548 แต่งตั้งคณะทำงานศึกษาและจัดทำโครงการเพื่อรองรับยุทธศาสตร์ด้านการสรรหาและคัดเลือก [3 แผ่น อ่าน 330 ครั้ง] 16 ส.ค.2548
3922 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 303/2550 แต่งตั้งคณะกรรมการร้องทุกข์ในการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการตำรวจ [1 แผ่น อ่าน 474 ครั้ง] 13 ธ.ค.2550
3921 ให้รับเงินเดือน,ค่าตอบแทน บก.อก. 303/2551 ให้ข้าราชการตำรวจระดับ ผู้กำกับการ หรือผู้ดำรงตำแหน่งเทียบเท่าขึ้นไปได้รับเงินค่าตอบแทนรายเดือนนอกเหนือจากเงินเดือน [3 แผ่น อ่าน 353 ครั้ง] 27 พ.ย.2551
3920 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บก.อก. 303/2552 แต่งตั้งยศ บรรจุและแต่งตั้งข้าราชการตำรวจซึ่งออกจากราชการไปแล้วเข้ารับราชการ [1 แผ่น อ่าน 339 ครั้ง] 30 ต.ค.2552
3919 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บช.ศ. 303/2556 ตั้งกองอำนวยการสัมมนาและแต่งตั้งคณะทำงานที่ดำเนินการโครงการสัมมนาเพื่อทบทวนการปฏิบัติงาน ของ สำนักการศึกษาและประกันคุณภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ [5 แผ่น อ่าน 337 ครั้ง] 16 ก.ย.2556
3918 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 304/2534 แต่งตั้งคณะกรรมการการพิจารณาหลักสูตรผู้กำกับการ [2 แผ่น อ่าน 377 ครั้ง] 29 ส.ค.2534
3917 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บก.อก. 304/2536 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [2 แผ่น อ่าน 418 ครั้ง] 11 พ.ย.2536
3916 ไปราชการ บก.อก. 304/2537 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [2 แผ่น อ่าน 422 ครั้ง] 13 ก.ย.2537
3915 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 304/2538 ตั้งหน่วยเฉพาะกิจ [3 แผ่น อ่าน 429 ครั้ง] 11 ก.ย.2538
3914 ไปราชการ บก.อก. 304/2539 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [2 แผ่น อ่าน 441 ครั้ง] 23 พ.ค.2539
3913 สอบ,สืบ,วินัย,ลงทัณฑ์ บก.อก. 304/2540 ลงโทษไล่ข้าราราชการตำรวจออกจากราชการ [1 แผ่น อ่าน 423 ครั้ง] 04 ก.ค.2540
3912 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 304/2541 แต่งตั้งอาจารย์และครูหลักสูตรการจราจร เพื่อพัฒนาข้าราชการตำรวจชั้นประทวนและพลตำรวจ ประจำปี 2541 กองกำกับการโรงเรียนตำรวจภูธร 9 [5 แผ่น อ่าน 389 ครั้ง] 17 ก.ค.2541
3911 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 304/2542 แต่งตั้งคณะกรรมการการคตรวจสอบคุณสมบัติข้าราชการตำรวจ ที่เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรผ่ายอำนวยการตำตรว รุ่นที่ 21 [2 แผ่น อ่าน 383 ครั้ง] 07 มิ.ย.2542
3910 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 304/2543 แต่งตั้งอาจารย์และครู หลักสูตรงานสารบรรณ ธุรการและกำลังพล เพื่อพัฒนาข้าราชการตำรวจ ประจำปีงบประมาณ 2543 กองกำกับการโรงเรียนตำรวจภูธร 6 [5 แผ่น อ่าน 360 ครั้ง] 19 พ.ค.2543
3909 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 304/2544 การตั้งกองอำนวยการฝึกอบรม และแต่งตั้งครู - อาจารย์สอนหลักสูตรผู้ช่วยพนักงานสอบสวนเพื่อพัฒนาข้าราชการตำรวจชั้นประทวนและพลตำรวจ ประจำปีงบประมาณ 2544 กองกำกับการโรงเรียนตำรวจภูธร 7 (เพิ่มเติม) [4 แผ่น อ่าน 518 ครั้ง] 20 มิ.ย.2544
3908 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 304/2545 ตั้งกองอำนวยการฝึกอบรม และแต่งตั้งอาจารย์-ครู หลักสูตรการสืบสวน เพื่อพัฒนาข้าราชการตำรวจ ประจำปีงบประมาณ 2545 กองกำกับการโรงเรียนตำรวจภูธร 8 [4 แผ่น อ่าน 335 ครั้ง] 21 มิ.ย.2545
3907 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บก.อก. 304/2546 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจราชการ ประจำปี 2546 [2 แผ่น อ่าน 364 ครั้ง] 11 มิ.ย.2546
3906 ไปราชการ บก.อก. 304/2547 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [7 แผ่น อ่าน 320 ครั้ง] 16 มิ.ย.2547
3905 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 304/2548 แต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริง [2 แผ่น อ่าน 340 ครั้ง] 17 ส.ค.2548
3904 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 304/2550 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประเมินการปฏิบัติราชการของข้าราชการตำรวจ [1 แผ่น อ่าน 468 ครั้ง] 13 ธ.ค.2550
3903 ไปราชการ บก.อก. 304/2551 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [2 แผ่น อ่าน 342 ครั้ง] 28 พ.ย.2551
3902 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ ฝรก. 304/2552 ตั้งกองอำนวยการฝึกอบรม และแต่งตั้ง ครู - อาจารย์ หลักสูตรการฝึกอบรมบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิปริญญาตรีที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน ประจำปีงบประมาณ 2552 [10 แผ่น อ่าน 399 ครั้ง] 03 พ.ย.2552
3901 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 304/2556 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน, วัสดุคอมพิวเตอร์ วัสดุงานบ้านงานครัว และวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีตกลงราคา [1 แผ่น อ่าน 289 ครั้ง] 24 ก.ย.2556
3900 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 305/2534 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเตรียมการวางแผนเพื่อเข้ารับสมัครและสอบคัดเลือกบรรจุเป็นข้าราชการ [2 แผ่น อ่าน 416 ครั้ง] 29 ส.ค.2534
3899 เลื่อนขั้นเงินเดือน บก.อก. 305/2535 ถอนการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการตำรวจ [5 แผ่น อ่าน 434 ครั้ง] 24 ก.ย.2535
3898 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บช.ศ. 305/2535 กำหนดรายชื่อข้าราชการตำรวจปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาสถานที่ราชการและเวรประชาสัมพันธ์ ประจำเดือน ตุลาคม 2535 [12 แผ่น อ่าน 422 ครั้ง] 24 ก.ย.2535
3897 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บก.อก. 305/2536 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [2 แผ่น อ่าน 420 ครั้ง] 11 พ.ย.2536
3896 ไปราชการ บก.อก. 305/2537 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [2 แผ่น อ่าน 420 ครั้ง] 13 ก.ย.2537
3895 ไปราชการ บก.อก. 305/2538 ให้ช้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 464 ครั้ง] 12 ก.ย.2538
3894 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บก.อก. 305/2539 กำหนดรายชื่อข้าราชการตำรวจปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาสถานที่ราชการและเวรประชาสัมพันธ์ ประจำเดือน มิถุนายน 2539 [12 แผ่น อ่าน 451 ครั้ง] 24 พ.ค.2539
3893 ไปราชการ บก.อก. 305/2540 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 384 ครั้ง] 04 ก.ค.2540
3892 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 305/2541 แต่งตั้งอาจารย์และครูหลักสูตรการจราจร เพื่อพัฒนาข้าราชการตำรวจชั้นประทวนและพลตำรวจ ประจำปี 2541 กองกำกับการโรงเรียนตำรวจภูธร 8 [4 แผ่น อ่าน 439 ครั้ง] 17 ก.ค.2541
3891 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บก.อก. 305/2542 ให้ข้าราชการเข้ารับฝึกอบรมหลักสูตรการบริหารงานตำรวจชั้นสูง รุ่นที่ 19 [7 แผ่น อ่าน 425 ครั้ง] 07 มิ.ย.2542
3890 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 305/2543 แต่งตั้งอาจารย์และครู หลักสูตรการจราจร เพื่อพัฒนาข้าราชการตำรวจ ประจำปีงบประมาณ 2543 กองกำกับการโรงเรียนตำรวจนครบาล [4 แผ่น อ่าน 357 ครั้ง] 19 พ.ค.2543
3889 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 305/2544 การตั้งกองอำนวยการฝึกอบรม และแต่งตั้งครู - อาจารย์สอนหลักสูตรผู้ช่วยพนักงานสอบสวนเพื่อพัฒนาข้าราชการตำรวจชั้นประทวนและพลตำรวจ ประจำปีงบประมาณ 2544 กองกำกับการโรงเรียนตำรวจภูธร 6 (เพิ่มเติม) [4 แผ่น อ่าน 519 ครั้ง] 20 ก.ค.2544
3888 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บก.อก. 305/2545 แต่งตั้งวิทยากรโครงการอบรมสัมนาเพื่อปรับปรุงหลักสูตรและวิธีการฝึกอบรม (เทคนิคการสืบสวน) [1 แผ่น อ่าน 383 ครั้ง] 21 มิ.ย.2545
3887 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บก.อก. 305/2546 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจราชการ ประจำปี 2546 [2 แผ่น อ่าน 359 ครั้ง] 11 มิ.ย.2546
3886 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 305/2547 แต่งตั้งผู้ช่วยอำนวยการฝึกอบรม หลักสูตรสำหรับฝึกอบรมพลตำรวจ (พิเศษ) เพื่อปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ภาคการฝึกหลักสูตรชัยยะ ของกองกกับการ 8 กองบังคับการฝึกพิเศษ (เพิ่มเติม) [1 แผ่น อ่าน 360 ครั้ง] 17 มิ.ย.2547
3885 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ ว.ตร. 305/2548 แต่งตั้งอาจารย์และครูผู้สอนในหลักสูตรสารวัตร รุ่นที่ 89 เพิ่มเติม [1 แผ่น อ่าน 352 ครั้ง] 18 ส.ค.2548
3884 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 305/2550 แต่งตั้งผู้ประเมิน,ผู้ตรวจสอบในการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการตำรวจ [1 แผ่น อ่าน 531 ครั้ง] 13 ธ.ค.2550
3883 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บก.อก. 305/2551 มอบหมายอำนาจการสั่งให้ข้าราชการตำรวจในสังกัด กองบัญชาการศึกษา ได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว หรือเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเอน [1 แผ่น อ่าน 381 ครั้ง] 02 ธ.ค.2551
3882 เลื่อนขั้นเงินเดือน บก.อก. 305/2552 เลื่อนเงินเดือนข้าราชการตำรวจ [1 แผ่น อ่าน 374 ครั้ง] 05 พ.ย.2552
3881 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 305/2555 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 14 เครื่อง ต่อเนื่อง ประจำปีงบประมาณ 2556 โดยวิธีพิเศษ [1 แผ่น อ่าน 363 ครั้ง] 02 พ.ย.2555
3880 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บช.ศ. 305/2556 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบพัสดุประจำปี [1 แผ่น อ่าน 318 ครั้ง] 25 ก.ย.2556
3879 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บช.ศ. 305/2559 บรรจุแต่งตั้งผู้ได้รับการคัดเลือกเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน และแต่งตั้งยศ [2 แผ่น อ่าน 285 ครั้ง] 24 พ.ย.2559
3878 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 306/2537 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจการใช้เครื่องถ่ายเอกสาร [1 แผ่น อ่าน 387 ครั้ง] 14 ก.ย.2537
3877 ไปราชการ บก.อก. 306/2538 ให้ช้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [2 แผ่น อ่าน 477 ครั้ง] 12 ก.ย.2538
3876 ไปราชการ บก.อก. 306/2540 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [2 แผ่น อ่าน 387 ครั้ง] 04 ก.ค.2540
3875 ไปราชการ บก.อก. 306/2541 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 451 ครั้ง] 17 ก.ค.2541
3874 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บก.อก. 306/2542 ให้ข้าราชการเข้ารับฝึกอบรมหลักสูตรการสืบสวนคดีอาญา รุ่นที่ 70 [5 แผ่น อ่าน 404 ครั้ง] 07 มิ.ย.2542
3873 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 306/2543 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาปรับปรุงหลักสูตร เกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษ เพิ่มเติม [1 แผ่น อ่าน 391 ครั้ง] 19 พ.ค.2543
3872 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 306/2544 การตั้งกองอำนวยการฝึกอบรม และแต่งตั้งครู - อาจารย์สอนหลักสูตรผู้ช่วยพนักงานสอบสวนเพื่อพัฒนาข้าราชการตำรวจชั้นประทวนและพลตำรวจ ประจำปีงบประมาณ 2544 กองกำกับการโรงเรียนตำรวจภูธร 5 (เพิ่มเติม) [4 แผ่น อ่าน 489 ครั้ง] 20 ก.ค.2544
3871 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 306/2545 ตั้งกองอำนวยการอบรมสัมนา เพื่อปรับปรุงหลักสูตรและวิธีการฝึกอบรม (เทคนิคการสืบสวน) [2 แผ่น อ่าน 378 ครั้ง] 21 มิ.ย.2545
3870 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บก.อก. 306/2546 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจราชการ ประจำปี 2546 [2 แผ่น อ่าน 330 ครั้ง] 11 มิ.ย.2546
3869 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 306/2547 ตั้งกองอำนวยการจัดอบรมสัมมนา และแต่งตั้งคณะทำงานตามโครงการอบรมสัมมนาเพิ่มพูนความรู้ ครู อาจารย์ สังกัดกองบัญชาการศึกษา ด้านการพัฒนาแบบฝึกตำรวจยุทธวิธีตำรวจ [3 แผ่น อ่าน 415 ครั้ง] 18 มิ.ย.2547
3868 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ ว.ตร. 306/2548 แต่งตั้งอาจารย์ และครูผู้สอนในหลักสูตรการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่สาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์-เลสเต เพิ่มเติม [2 แผ่น อ่าน 348 ครั้ง] 18 ส.ค.2548
3867 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บช.ศ. 306/2550 ให้ข้าราชการตำรวจปฏิบัติหน้าที่ราชการ [1 แผ่น อ่าน 535 ครั้ง] 14 ธ.ค.2550
3866 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ ว.ตร. 306/2551 แต่งตั้งอาจารย์และครูผู้สอนในหลักสูตรการสืบสวนคดีอาญา รุ่นที่ 87 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 [2 แผ่น อ่าน 345 ครั้ง] 04 ธ.ค.2551
3865 เลื่อนขั้นเงินเดือน บก.อก. 306/2552 แก้ไขคำสั่งเลื่อนเงินเงินเดือนข้าราชการตำรวจ [1 แผ่น อ่าน 357 ครั้ง] 05 พ.ย.2552
3864 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 306/2555 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจการจ้าง สำหรับการจ้างเหมาซ่อมแซมทาสีอาคารที่จอดรถของกองบัญชาการศึกษา บริเวณรั้วด้านทิศเหนือ โดยวิธีตกลงราคา [1 แผ่น อ่าน 341 ครั้ง] 05 พ.ย.2555
3863 - บช.ศ. 306/2556 กำหนดรายชื่อข้าราชการตำรวจปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ กองบัญชาการศึกษา ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๕๖ [1 แผ่น อ่าน 321 ครั้ง] 26 ก.ย.2556
3862 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 307/2536 แต่งตั้งกรรมการและเจ้าหน้าที่ตรวจข้อสอบ รวมคะแนน และทำบัญชีประมวลผลในการคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนักเรียนพลตำรวจ ประจำปี พ.ศ. 2537 [14 แผ่น อ่าน 348 ครั้ง] 15 พ.ย.2536
3861 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บช.ศ. 307/2537 แก้ไขกำหนดมอบหมายอำนาจหน้าที่ให้ ผู้ช่วยผู้บัญชาการศึกษาปฏิบัติราชการแทน [1 แผ่น อ่าน 416 ครั้ง] 14 ก.ย.2537
3860 ไปราชการ บก.อก. 307/2538 ให้ช้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 483 ครั้ง] 12 ก.ย.2538
3859 ไปราชการ บก.อก. 307/2539 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 470 ครั้ง] 27 พ.ค.2539
3858 ไปราชการ บก.อก. 307/2541 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 489 ครั้ง] 17 ก.ค.2541
3857 ไปราชการ บก.อก. 307/2542 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 393 ครั้ง] 07 มิ.ย.2542
3856 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บก.อก. 307/2543 แต่งตั้งวิทยากรในการสัมมนาเพื่อพัฒนางานงบประมาณและส่งกำลังบำรุงของ กองบัญชาการศึกษา ประจำปี 2543 (เพิ่มเติม) [1 แผ่น อ่าน 389 ครั้ง] 19 พ.ค.2543
3855 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 307/2544 การตั้งกองอำนวยการฝึกอบรม และแต่งตั้งครู - อาจารย์สอนหลักสูตรผู้ช่วยพนักงานสอบสวนเพื่อพัฒนาข้าราชการตำรวจชั้นประทวนและพลตำรวจ ประจำปีงบประมาณ 2544 กองกำกับการโรงเรียนตำรวจภูธร 4 (เพิ่มเติม) [3 แผ่น อ่าน 483 ครั้ง] 20 ก.ค.2544
3854 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บก.อก. 307/2545 ให้ข้าราชการตำรวจช่วยราชการ [1 แผ่น อ่าน 338 ครั้ง] 21 มิ.ย.2545
3853 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บก.อก. 307/2546 ให้ข้าราชการตำรวจช่วยราชการ [1 แผ่น อ่าน 366 ครั้ง] 11 มิ.ย.2546
3852 ไปราชการ บก.อก. 307/2547 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [2 แผ่น อ่าน 402 ครั้ง] 18 มิ.ย.2547
3851 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 307/2548 แต่งตั้งวิทยากร ครู - อาจารย์ หลักสูตรครูสอนการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดให้โทษ รุ่นที่ 14 [3 แผ่น อ่าน 361 ครั้ง] 18 ส.ค.2548
3850 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 307/2550 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำห้องปฏิบัติการทางภาษา (Sound Lab) [3 แผ่น อ่าน 456 ครั้ง] 17 ธ.ค.2550
3849 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 307/2551 แต่งตั้งคณะทำงานดำเนินการปรับปรุงแก้ไขประมวลระเบียบการตำรวจไม่เกี่ยวกับคดี [2 แผ่น อ่าน 381 ครั้ง] 08 ธ.ค.2551
3848 ไปราชการ สบร. 307/2552 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [2 แผ่น อ่าน 392 ครั้ง] 05 พ.ย.2552
3847 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 307/2555 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการจัดซื้อหนังสือพิมพ์และนิตยสาร ต่อเนื่อง ประจำปีงบประมาณ 2556 โดยวิธีตกลงราคา [1 แผ่น อ่าน 344 ครั้ง] 06 พ.ย.2555
3846 เลื่อนขั้นเงินเดือน บช.ศ. 307/2557 เลื่อนเงินเดือนข้าราชการตำรวจ [5 แผ่น อ่าน 257 ครั้ง] 30 ก.ย.2557
3845 ไปราชการ บก.อก. 308/2538 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 389 ครั้ง] 12 ก.ย.2538
3844 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 308/2539 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้าราชการ [1 แผ่น อ่าน 498 ครั้ง] 27 พ.ค.2539
3843 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บก.อก. 308/2540 แต่งตั้งยศข้าราชการตำรวจชั้นประทวน [1 แผ่น อ่าน 392 ครั้ง] 04 ก.ค.2540
3842 ให้รับเงินเดือน,ค่าตอบแทน บก.อก. 308/2541 ให้ข้าราชการตำรวจมีสิทธิ์ได้รับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ [2 แผ่น อ่าน 451 ครั้ง] 17 ก.ค.2541
3841 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 308/2542 แต่งตั้งวิทยากรอบรมข้าราชการตำรวจตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต เพื่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของกองกำกับการโรงเรียนตำรวจภูธร 4 เพิ่มเติ่ม [1 แผ่น อ่าน 380 ครั้ง] 07 มิ.ย.2542
3840 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 308/2543 แต่งตั้งอาจารย์และครู หลักสูตรการจราจร เพื่อพัฒนาข้าราชการตำรวจ ประจำปีงบประมาณ 2543 กองกำกับการโรงเรียนตำรวจภูธร 9 [5 แผ่น อ่าน 340 ครั้ง] 22 พ.ค.2543
3839 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 308/2544 การตั้งกองอำนวยการฝึกอบรม และแต่งตั้งครู - อาจารย์สอนหลักสูตรผู้ช่วยพนักงานสอบสวนเพื่อพัฒนาข้าราชการตำรวจชั้นประทวนและพลตำรวจ ประจำปีงบประมาณ 2544 กองกำกับการโรงเรียนตำรวจภูธร 2 (เพิ่มเติม) [3 แผ่น อ่าน 638 ครั้ง] 20 ก.ค.2544
3838 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บก.อก. 308/2545 ให้ข้าราชการตำรวจช่วยราชการ [1 แผ่น อ่าน 355 ครั้ง] 21 มิ.ย.2545
3837 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 308/2546 ตั้งกองอำนวยการฝึกอบรมและแต่งตั้งอาจารย์ - ครู หลักสูตรการส่งกำลังบำรุ่ง รุ่นที่ 15 (ระดับรองสารวัตร) เพื่อพัฒนาข้าราชการตำรวจ ประจำปีงบประมาณ 2546 กองกำกับการโรงเรียนตำรวจนครบาล [3 แผ่น อ่าน 376 ครั้ง] 11 มิ.ย.2546
3836 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 308/2547 แต่งตั้งวิทยากรตามโครงการอบรมสัมมนาเพิ่มพูนความรู้ ครู อาจารย์ สังกัดกองบัญชาการศึกษา ด้านการพัฒนาแบบฝึกตำรวจและยุทธวิธีตำรวจ [2 แผ่น อ่าน 337 ครั้ง] 18 มิ.ย.2547
3835 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 308/2548 ตั้งกองอำนวยการฝึกอบรม กองอำนวยการสถานฝึกอบรม และเจ้าหน้าที่ หลักสูตรพนักงานสอบสวนคดียาเสพติดให้โทษ รุ่นที่ 14 [4 แผ่น อ่าน 341 ครั้ง] 18 ส.ค.2548
3834 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 308/2550 แต่งตั้งคณะทำงานจัดการประชุมและคณะวิทยากรโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพิจารณาร่างหลักสูตรนักเรียนนายสิบตำรวจ (2ปี) [3 แผ่น อ่าน 402 ครั้ง] 19 ธ.ค.2550
3833 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 308/2551 ตั้งคณะทำงานและคณะวิทยากรโคงการสัมมนาปรับปรุงหลักสูตรสำหรับฝึกอบรมเพื่อพัฒนาข้าราชการตำรวจชั้นประทวน [2 แผ่น อ่าน 365 ครั้ง] 08 ธ.ค.2551
3832 ไปราชการ สบร. 308/2552 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 406 ครั้ง] 06 พ.ย.2552
3831 ให้รับเงินเดือน,ค่าตอบแทน บช.ศ. 308/2555 ให้ข้าราชการตำรวจได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว [2 แผ่น อ่าน 286 ครั้ง] 06 พ.ย.2555
3830 ให้รับเงินเดือน,ค่าตอบแทน บช.ศ. 308/2557 ให้ข้าราชการตำรวจได้รับเงินตอบแทนพิเศษ [2 แผ่น อ่าน 325 ครั้ง] 30 ก.ย.2557
3829 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บก.อก. 309/2535 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 461 ครั้ง] 15 ต.ค.2535
3828 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 309/2537 แต่งตั้งคณะกรรมการขายทอดตลาด [3 แผ่น อ่าน 408 ครั้ง] 19 ก.ย.2537
3827 ไปราชการ บก.อก. 309/2538 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [2 แผ่น อ่าน 392 ครั้ง] 12 ก.ย.2538
3826 สอบ,สืบ,วินัย,ลงทัณฑ์ บก.อก. 309/2539 ให้ข้าราชการตำรวจพักราชการ [1 แผ่น อ่าน 422 ครั้ง] 27 พ.ค.2539
3825 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 309/2540 ตั้งกรรมการพิจารณา เลื่อนขั้นและอัตราเงินเดือนข้าราชการตำรวจและเลื่อนขึ้นค่าจ้านประจำปีให้กับลูกจ้างประจำในสังกัดกองบัญชาการศึกษา ประจำปี 2540 (ปงบประมาณ พ.ศ. 2541) [2 แผ่น อ่าน 355 ครั้ง] 04 ก.ค.2540
3824 ให้รับเงินเดือน,ค่าตอบแทน บก.อก. 309/2541 ให้ข้าราชการตำรวจหมดสิทธิ์ได้รับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ [3 แผ่น อ่าน 392 ครั้ง] 17 ก.ค.2541
3823 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 309/2542 ตั้งกองอำนวยการฝึกอบรมและแต่งตั้งคูร-อาจารย์ ในการฝึกอบรมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ข้าราชการตำรวจชั้นประทวนและพลตำตวจ ในสังกัดตำรวจภูธรภาค 1 และกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง [2 แผ่น อ่าน 417 ครั้ง] 08 มิ.ย.2542
3822 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บก.อก. 309/2543 ให้ข้าราชการตำรวจช่วยราชการ [1 แผ่น อ่าน 307 ครั้ง] 22 พ.ค.2543
3821 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 309/2544 การตั้งกองอำนวยการฝึกอบรม และแต่งตั้งครู - อาจารย์สอนหลักสูตรผู้ช่วยพนักงานสอบสวนเพื่อพัฒนาข้าราชการตำรวจชั้นประทวนและพลตำรวจ ประจำปีงบประมาณ 2544 กองกำกับการโรงเรียนตำรวจนครบาล (เพิ่มเติม) [3 แผ่น อ่าน 503 ครั้ง] 20 ก.ค.2544
3820 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 309/2545 แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำหนังสือคู่มือหลักสูตรผู้ช่วยงานสอบสวน [2 แผ่น อ่าน 330 ครั้ง] 21 มิ.ย.2545
3819 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บก.อก. 309/2546 แต่งตั้งอาจารย์และครูสอนวิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตรสำหรับฝึกอบรมพลตำรวจ รุ่นที่ 33 กองกำกับการโรงเรียนตำรวจภูธร 4 [1 แผ่น อ่าน 350 ครั้ง] 12 มิ.ย.2546
3818 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 309/2547 แต่งตั้งอาจารย์และครูผู้สอนในหลักสูตรผู้กำกับการ รุ่นที่ 520 [8 แผ่น อ่าน 375 ครั้ง] 18 มิ.ย.2547
3817 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ กอจ. 309/2548 ตั้งกองอำนวยการและแต่งตั้งคณะทำงานโครงการประชุมสัมมนาเรื่องการเตรียมความพร้อมการจัดการฝึกอบรมตามโครงการพัฒนากระบวนทัศน์การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจ [5 แผ่น อ่าน 401 ครั้ง] 18 ส.ค.2548
3816 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 309/2550 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ดำเนินการรับสมัครคัดเลือกข้าราชการตำรวจผู้มีวุฒิปริญญาตรี เขารับการฝึกอบรมเพื่อแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร พ.ศ.2550 [9 แผ่น อ่าน 347 ครั้ง] 19 ธ.ค.2550
3815 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ ว.ตร. 309/2551 แต่งตั้งอาจารย์และครูผู้สอนในหลักสูตรผู้กำกับการรุ่นที่ 64-67 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 [1 แผ่น อ่าน 363 ครั้ง] 09 ธ.ค.2551
3814 เลื่อนขั้นเงินเดือน บก.อก. 309/2552 ถอนชื่อออกจากคำสั่งเลื่อนเงินเดือนข้าราชการตำรวจ [1 แผ่น อ่าน 322 ครั้ง] 06 พ.ย.2552
3813 เลื่อนขั้นเงินเดือน บช.ศ. 309/2557 เลื่อนเงินเดือนข้าราชการตำรวจผู้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงของระดับเงินเดือน (เต็มขั้น) และได้รับการปรับระดับอัตราเงินเดือน [2 แผ่น อ่าน 254 ครั้ง] 30 ก.ย.2557
3812 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 310/2534 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ดูแลความสงบเรียบร้อบภายในบริเวณกองบัญชาการศึกษาระหว่างทำการคัดเลือก [2 แผ่น อ่าน 346 ครั้ง] 30 ส.ค.2534
3811 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บก.อก. 310/2536 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 406 ครั้ง] 15 พ.ย.2536
3810 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 310/2537 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบรับสิ่งของหลวง [1 แผ่น อ่าน 379 ครั้ง] 19 ก.ย.2537
3809 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 310/2538 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสอนข้าราชการ [2 แผ่น อ่าน 365 ครั้ง] 13 ก.ย.2538
3808 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 310/2539 แต่งตั้งกรรมการตรวจสอบการใช้เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์ [1 แผ่น อ่าน 404 ครั้ง] 27 พ.ค.2539
3807 ไปราชการ บก.อก. 310/2541 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [2 แผ่น อ่าน 474 ครั้ง] 21 ก.ค.2541
3806 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 310/2542 ตั้งกองอำนวยการฝึกอบรมและแต่งตั้งคูร-อาจารย์ ในการฝึกอบรมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ข้าราชการตำรวจชั้นสัญญบัตร ในสังกัดตำรวจภูธรภาค 1 และกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง [2 แผ่น อ่าน 336 ครั้ง] 08 มิ.ย.2542
3805 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 310/2543 แต่งตั้งคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ในการสอบภาควิชาการ หลักสูตรสำหรับฝึกอบรมพลตำรวจของนักเรียนพลตำรวจ ด้วยข้อสอบกลาง ภาคเรียนที่ 1 ประจำปี 2543 [1 แผ่น อ่าน 299 ครั้ง] 22 พ.ค.2543
3804 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 310/2544 การตั้งกองอำนวยการฝึกอบรม และแต่งตั้งครู - อาจารย์สอนหลักสูตรผู้ช่วยพนักงานสอบสวนเพื่อพัฒนาข้าราชการตำรวจชั้นประทวนและพลตำรวจ ประจำปีงบประมาณ 2544 กองกำกับการโรงเรียนตำรวจภูธร 9 (เพิ่มเติม) [4 แผ่น อ่าน 474 ครั้ง] 20 ก.ค.2544
3803 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 310/2545 ตั้งกองอำนวยการฝึกอบรม และแต่งตั้งเจ้าหน้าที่อาจารย์-ครู หลักสูตรการสืบสวน เพื่อพัฒนาข้าราชการตำรวจ ประจำปีงบประมาณ 2545 กองกำกับการโรงเรียนตำรวจภูธร 5 [4 แผ่น อ่าน 349 ครั้ง] 21 มิ.ย.2545
3802 ไปราชการ บช.ศ. 310/2546 ให้ข้าราชการตำรวจช่วยราชการ [1 แผ่น อ่าน 348 ครั้ง] 13 มิ.ย.2546
3801 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 310/2547 แต่งตั้งวิทยากรตามโครงการอบรมสัมมนาเพิ่มพูนความรู้ ครู อาจารย์ สังกัดกองบัญชาการศึกษา ด้านการพัฒนาแบบฝึกตำรวจและยุทธวิธีตำรวจ (เพิ่มเติม) [1 แผ่น อ่าน 325 ครั้ง] 23 มิ.ย.2547
3800 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ กอจ. 310/2548 แต่งตั้งวิทยากรตามโครงการประชุมสัมมนาเรื่องการเตรียมความพร้อมการจัดการฝึกอบรมตามโครงการพัฒนากระบวนทัศน์การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจ [1 แผ่น อ่าน 438 ครั้ง] 18 ส.ค.2548
3799 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 310/2550 ตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกข้าราชการตำรวจเพื่อเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรผู้กำกับการในสังกัด กองบัญชาการศึกษา [2 แผ่น อ่าน 403 ครั้ง] 19 ธ.ค.2550
3798 เข้ารับการฝึกอบรม ว.ตร. 310/2551 ให้ข้าราชการและพนักงานเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการสืบสวนคดีอาญา รุ่นที่ 87 [4 แผ่น อ่าน 372 ครั้ง] 09 ธ.ค.2551
3797 ให้รับเงินเดือน,ค่าตอบแทน บก.อก. 310/2552 การลดจำนวนเงินเบิกลด [2 แผ่น อ่าน 368 ครั้ง] 06 พ.ย.2552
3796 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน ว.ตร. 310/2553 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติข้าราชการตำรวจที่เข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรสารวัตร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๔ [2 แผ่น อ่าน 311 ครั้ง] 09 ธ.ค.2553
3795 เลื่อนขั้นเงินเดือน บช.ศ. 310/2557 เลื่อนเงินเดือนและให้ข้าราชการตำรวจได้รับเงินตอบแทนพิเศษ [2 แผ่น อ่าน 245 ครั้ง] 30 ก.ย.2557
3794 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 311/2534 แต่งตั้งคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ดำเนินการรับสมัครสอบคัดเลือกและการสอบแข่งขันบุคคลภายนอกและข้าราชการตำรวจ พ.ศ.2534 [7 แผ่น อ่าน 387 ครั้ง] 30 ส.ค.2534
3793 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 311/2535 กำหนดการแต่งกายสำหรับข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร [1 แผ่น อ่าน 366 ครั้ง] 15 ต.ค.2535
3792 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 311/2536 แต่งตั้งผู้ดำเนินการออกข้อสอบ [1 แผ่น อ่าน 298 ครั้ง] 15 พ.ย.2536
3791 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บก.อก. 311/2537 บรรจุและแต่งตั้งลูกจ้างประจำ [1 แผ่น อ่าน 382 ครั้ง] 20 ก.ย.2537
3790 เลื่อนขั้นเงินเดือน บก.อก. 311/2538 แก้ไขคำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการตำรวจและเพิ่มค่าจ้างลูกจ้างประจำ [3 แผ่น อ่าน 389 ครั้ง] 13 ก.ย.2538
3789 ไปราชการ บก.อก. 311/2540 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [2 แผ่น อ่าน 323 ครั้ง] 07 ก.ค.2540
3788 เลื่อนขั้นเงินเดือน บก.อก. 311/2541 เลื่อนขั้นและอัตราเงินเดือนข้าราชการตำรวจ [2 แผ่น อ่าน 437 ครั้ง] 22 ก.ค.2541
3787 ไปราชการ บก.อก. 311/2542 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 328 ครั้ง] 08 มิ.ย.2542
3786 สอบ,สืบ,วินัย,ลงทัณฑ์ บก.อก. 311/2543 ให้ข้าราชการตำรวจหมดสิทธิได้รับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ [2 แผ่น อ่าน 497 ครั้ง] 22 พ.ค.2543
3785 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 311/2544 ตั้งกองอำนวยการฝึกอบรม กองอำนวยการสถานฝึกอบรมและแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ ครู อาจารย์ หลักสูตรยุทธวิธีตำรวจขั้นพื้นฐานงานป้องกัน ปราบปรามยาเสพย์ติด ของ กองกำกับการโรงเรียนตำรวจนครบาล [4 แผ่น อ่าน 364 ครั้ง] 20 ก.ค.2544
3784 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 311/2545 ตั้งกองอำนวยการฝึกอบรมและแต่งตั้ง ครู - อาจารย์ ในการฝึกอบรมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต เอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน หลักสูตรสารวัตร รุ่นที่ 68 (โรงเรียนตำรวจภูธร 2) [2 แผ่น อ่าน 351 ครั้ง] 21 มิ.ย.2545
3783 ไปราชการ บก.อก. 311/2546 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 298 ครั้ง] 17 มิ.ย.2546
3782 ไปราชการ บก.อก. 311/2547 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [4 แผ่น อ่าน 285 ครั้ง] 24 มิ.ย.2547
3781 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บก.อก. 311/2548 กำหนดรายชื่อข้าราชการตำรวจปฏิบัติหน้าที่ เวรรักษาการณ์ และประชาสัมพันธ์ กองบัญชาการศึกษา [9 แผ่น อ่าน 316 ครั้ง] 19 ส.ค.2548
3780 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน กอจ. 311/2548 แต่งตั้งคณะกรรมการ และเจ้าหน้าที่ตรวจกระดาษคำตอบและรวมคะแนนการสอบวัดผลภาควิชาการ ภาคเรียนที่ 1 ของนักเรียนนายสิบตำรวจ หลักสูตรนักเรียนนายสิบตำรวจ ประจำปี 2548 [3 แผ่น อ่าน 444 ครั้ง] 19 ส.ค.2548
3779 เลื่อนขั้นเงินเดือน บก.อก. 311/2550 เลื่อนเงินเดือนข้าราชการตำรวจ [1 แผ่น อ่าน 333 ครั้ง] 19 ธ.ค.2550
3778 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน ว.ตร. 311/2553 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติข้าราชการตำรวจที่เข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรผู้กำกับการ และหลักสูตรการบริหารงานตำรวจชั้นสูง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๔ [2 แผ่น อ่าน 314 ครั้ง] 09 ธ.ค.2553
3777 ให้รับเงินเดือน,ค่าตอบแทน บช.ศ. 311/2556 เลื่อนเงินเดือนข้าราชการตำรวจ [5 แผ่น อ่าน 307 ครั้ง] 30 ก.ย.2556
3776 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 312/2534 แต่งตั้งคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่จัดเตรียมกระดาษคำตอบเพื่อใช้ในการคัดเลือกด้วยวิธีสอบและสอบแข่งขันข้าราชการตำรวจและบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิปริญญาตรี เพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร พ.ศ.2534 [3 แผ่น อ่าน 321 ครั้ง] 04 ก.ย.2534
3775 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 312/2536 แต่งตั้งกรรมการและเจ้าหน้าที่จัดเตรียมกระดาษคำตอบ เพื่อใช้ในการคัดเลลือกด้วยวิธีสอบผุ้มีวุฒิปริญญาตรีเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร พ.ศ. 2536 [6 แผ่น อ่าน 339 ครั้ง] 17 พ.ย.2536
3774 สอบ,สืบ,วินัย,ลงทัณฑ์ บก.อก. 312/2537 ไล่ข้าราชการตำรวจออกจากราชการ [1 แผ่น อ่าน 400 ครั้ง] 20 ก.ย.2537
3773 เข้ารับการฝึกอบรม ว.ตร. 312/2538 ให้ข้าราชการตำรวจ เข้าศึกษาอบรมหลักสูตรทบทวนการสอบสวนคดีอาญา รุ่นที่ 12 [10 แผ่น อ่าน 309 ครั้ง] 13 ก.ย.2538
3772 ไปราชการ บก.อก. 312/2539 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 350 ครั้ง] 27 พ.ค.2539
3771 ไปราชการ บก.อก. 312/2540 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [2 แผ่น อ่าน 301 ครั้ง] 07 ก.ค.2540
3770 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 312/2541 แต่งตั้งคณะกรรมการ และเจ้าหน้าที่ในการดำเนินการับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างประจำ ในสังกัดกองกำกับการโรงเรียนตำรวจภูธร 5 [5 แผ่น อ่าน 450 ครั้ง] 22 ก.ค.2541
3769 ไปราชการ บก.อก. 312/2542 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 347 ครั้ง] 08 มิ.ย.2542
3768 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 312/2543 แต่งตั้งอาจารย์และครู หลักสูตรงานสารบรรณ ธุรการและกำลังพล เพื่อพัฒนาข้าราชการตำรวจ ประจำปีงบประมาณ 2543 กองกำกับการโรงเรียนตำรวจภูธร 1 (แก้ไขเพิ่มเติม) [1 แผ่น อ่าน 256 ครั้ง] 23 พ.ค.2543
3767 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 312/2544 ตั้งกองอำนวยการฝึกอบรม กองอำนวยการสถานฝึกอบรมและแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ ครู อาจารย์ หลักสูตรยุทธวิธีตำรวจขั้นพื้นฐานงานป้องกัน ปราบปรามยาเสพย์ติด ของ กองกำกับการโรงเรียนตำรวจภูธร 1 [3 แผ่น อ่าน 304 ครั้ง] 20 ก.ค.2544
3766 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 312/2545 ตั้งกองอำนวยการฝึกอบรมและแต่งตั้ง ครู - อาจารย์ ในการฝึกอบรมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต เอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน หลักสูตรสารวัตร รุ่นที่ 68 (โรงเรียนตำรวจภูธร 7) [2 แผ่น อ่าน 326 ครั้ง] 21 มิ.ย.2545
3765 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บก.อก. 312/2547 การบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ [1 แผ่น อ่าน 485 ครั้ง] 24 มิ.ย.2547
3764 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 312/2550 แต่งตั้งคณะผู้ตรวจราชการ ประจำปี 2550 [2 แผ่น อ่าน 373 ครั้ง] 20 ธ.ค.2550
3763 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 312/2551 แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-learning) [3 แผ่น อ่าน 428 ครั้ง] 15 ธ.ค.2551
3762 ให้รับเงินเดือน,ค่าตอบแทน บช.ศ. 312/2556 เลื่อนเงินเดือนข้าราชการตำรวจและให้ข้าราชการตำรวจได้รับเงินตอบแทนพิเศษ [2 แผ่น อ่าน 279 ครั้ง] 30 ก.ย.2556
3761 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บช.ศ. 312/2557 มอบหมายอำนาจหน้ารับผิดชอบและรับษาราชการแทนให้รองผู้บัญชาการศึกษา [4 แผ่น อ่าน 263 ครั้ง] 02 ต.ค.2557
3760 ไปราชการ บก.อก. 313/2534 ให้ข้าราชการตำรวจช่วยราชการ [1 แผ่น อ่าน 358 ครั้ง] 04 ก.ย.2534
3759 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บก.อก. 313/2537 แต่งตั้งยศข้าราชการตำรวจชั้นประทวน [1 แผ่น อ่าน 340 ครั้ง] 21 ก.ย.2537
3758 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 313/2538 การแต่งตั้งอาจารย์ผุ้สอนในหลักสูตรผู้กำกับการ รุ่นที่ 25 [10 แผ่น อ่าน 533 ครั้ง] 18 ก.ย.2538
3757 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 313/2539 แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อประเมินผลงานทางวิชาการของผู้ทำหน้าที่อาจารย์ของ สถาบันพัฒนาข้าราชการตำรวจ [1 แผ่น อ่าน 375 ครั้ง] 29 พ.ค.2539
3756 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ ว.ตร. 313/2540 การฝึกแก้ปัญหาที่บังคับการหลักสูตรผู้กำกับการ รุ่นที่ 30 แต่งตั้งวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ครูอาจารย์ ประจำกองอำนวยการฝึกและส่วนการฝึก [9 แผ่น อ่าน 457 ครั้ง] 07 ก.ค.2540
รวม 10355 รายการ 33406 หน้า รายการต่อหน้า

เลือกหน้า : 

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52]

หน้าที่ 33  

กองบัญชาการศึกษา สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
พัฒนาระบบโดย : พ.ต.อ.อัครินทร์ สุขเษม ร่วมกับ นักศึกษาฝึกงาน ม.อีสเทิร์นเอเชีย ภาคการศึกษา 2553