<สำหรับจัดการระบบ>  USERNAME:     PASSWORD:  

ระบบสารสนเทศ บช.ศ.

     
หน่วยงานผู้ออกคำสั่ง :   กลุ่มคำสั่ง :
ช่วง วดป.ออกคำสั่ง :  -   เลขที่คำสั่ง :  /
ส่วนของข้อความในชื่อเรื่อง :   

ปี พ.ศ.ที่ออกคำสั่ง :

[จัดเรียงข้อมูลโดยคลิกที่ชื่อคอลัมน์ คลิกซ้ำ=สลับระหว่างน้อย<->มาก    คลิกที่เลขที่คำสั่ง หรือ ชื่อเรื่อง เพื่อดูรายละเอียด]

หน้า : 32/52
รวม 10355 รายการ 33406 หน้า รายการต่อหน้า

เลือกหน้า : 

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52]

หน้าที่ 32  

ลำดับ กลุ่มคำสั่ง หน่วยงาน คำสั่งที่ ชื่อเรื่อง ลงวันที่
4155 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 290/2546 ตั้งกองอำนวยการฝึกอบรม และแต่งตั้งอาจารย์ - ครู หลักสูตรการฝึกอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว กองกำกับการโรงเรียนตำรวจภูธร 1 [2 แผ่น อ่าน 304 ครั้ง] 06 มิ.ย.2546
4154 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 290/2547 ตั้งกองอำนวยการฝึกอบรมและแต่งตั้ง ครู - อาจารย์ หลักสูตรสำหรับฝึกอบรมพลตำรวจ (พิเศษ) เพื่อปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายอดนภาคใต้ ภาคการฝึกหลักสูตรชัยยะ ของกำกับการโรงเรียนตำรวจภูธร 9 และกองกำกับการ 9 กองบังคับการฝึกพิเศษ [16 แผ่น อ่าน 363 ครั้ง] 10 มิ.ย.2547
4153 ไปราชการ บก.อก. 290/2548 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [3 แผ่น อ่าน 314 ครั้ง] 02 ส.ค.2548
4152 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 290/2549 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุและขอบเขตโดยละเอียดของงาน (Term of Reference) [2 แผ่น อ่าน 295 ครั้ง] 28 ธ.ค.2549
4151 ให้รับเงินเดือน,ค่าตอบแทน บช.ศ. 290/2550 ให้ข้าราชการตำรวจได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว [3 แผ่น อ่าน 451 ครั้ง] 30 พ.ย.2550
4150 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บช.ศ. 290/2552 ให้ข้าราชการตำรวจปฏิบัติราชการ [1 แผ่น อ่าน 413 ครั้ง] 02 ต.ค.2552
4149 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บก.อก. 290/2553 มาตรการในการใช้สาธารณูปโภคของกองบัญชาการศึกษา [2 แผ่น อ่าน 309 ครั้ง] 12 พ.ย.2553
4148 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 290/2556 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับการจ้าง สำหรับการจ้างทำกระดาษหัวจดหมาย และซองจดหมาย ปั๊มเงินโลโก้ โดยวิธีกรณีพิเศษ [1 แผ่น อ่าน 288 ครั้ง] 12 ก.ย.2556
4147 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 291/2535 ตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัศดุ [2 แผ่น อ่าน 613 ครั้ง] 24 ก.ย.2535
4146 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บก.อก. 291/2537 แต่งตั้งข้าราชการตำรวจ [1 แผ่น อ่าน 376 ครั้ง] 08 ก.ย.2537
4145 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บก.อก. 291/2538 แต่งตั้งข้าราชการตำรวจ [16 แผ่น อ่าน 419 ครั้ง] 21 ส.ค.2538
4144 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 291/2539 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับงานจ้างเหมาพิมพ์หนังสือการบริหารงานกำลังพล กองบัญชาการศึกษา [1 แผ่น อ่าน 362 ครั้ง] 20 พ.ค.2539
4143 ไปราชการ บก.อก. 291/2540 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 321 ครั้ง] 26 มิ.ย.2540
4142 ไปราชการ บก.อก. 291/2541 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 391 ครั้ง] 07 ก.ค.2541
4141 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 291/2542 ตั้งกองอำนวยการฝึกอบรมและแต่งตั้งคูร-อาจารย์ ในการฝึกอบรมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของหลักสูตรการฝึกอบรมข้าราชการตำรวจ และบุคคลภายนอกที่บรรจุหรือโอนมา เป็นข้าราชการตำรวจระดับชั้นประทวนและชั้นพลตำรวจ รุ่นที่ 15 [2 แผ่น อ่าน 391 ครั้ง] 08 มิ.ย.2542
4140 ไปราชการ บก.อก. 291/2543 ให้ข้าราชการตำรวจช่วยราชการ [1 แผ่น อ่าน 306 ครั้ง] 12 พ.ค.2543
4139 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 291/2544 การตั้งกองอำนวยการฝึกอบรม และแต่งตั้งครู-อาจารย์ สอนหลักสูตรการสืบสวน เพื่อพัฒนาข้าราชการชั้นประทวนและพลตำรวจ กองกำกับการโรงเรียนตำรวจภูธร 8 เพิ่มเติม [4 แผ่น อ่าน 523 ครั้ง] 08 มิ.ย.2544
4138 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บก.อก. 291/2545 แต่งตั้งยศนายตำรวจชั้นประทวน [1 แผ่น อ่าน 336 ครั้ง] 13 มิ.ย.2545
4137 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 291/2546 ตั้งกองอำนวยการฝึกอบรม และแต่งตั้งอาจารย์ - ครู หลักสูตรการฝึกอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว กองกำกับการโรงเรียนตำรวจภูธร 2 [2 แผ่น อ่าน 317 ครั้ง] 06 มิ.ย.2546
4136 ไปราชการ ฝรก. 291/2547 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [4 แผ่น อ่าน 313 ครั้ง] 11 มิ.ย.2547
4135 ไปราชการ บก.อก. 291/2548 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 363 ครั้ง] 02 ส.ค.2548
4134 เข้ารับการฝึกอบรม บช.ศ. 291/2550 ให้ข้าราชการและพนักงานเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการสืบสวนคดีอาญา รุ่นที่ 86 [4 แผ่น อ่าน 510 ครั้ง] 03 ธ.ค.2550
4133 ให้รับเงินเดือน,ค่าตอบแทน บก.อก. 291/2552 ให้ข้าราชการตำรวจระดับ ผู้กำกับการ หรือผู้ดำรงตำแหน่งเทียบเท่าขึ้นไปได้รับเงินค่าตอบแทนรายเดือนนอกเหนือจากเงินเดือน [5 แผ่น อ่าน 356 ครั้ง] 08 ต.ค.2552
4132 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 291/2556 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับการจัดเช่า สำหรับการเช่าใช้พื้นที่บริการผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตต่อเนื่อง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ โดยวิธีตกลงราคา [1 แผ่น อ่าน 326 ครั้ง] 16 ก.ย.2556
4131 ไปราชการ บก.อก. 292/2534 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [2 แผ่น อ่าน 423 ครั้ง] 23 ส.ค.2534
4130 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 292/2535 ตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัศดุ [1 แผ่น อ่าน 535 ครั้ง] 15 ก.ย.2535
4129 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 292/2537 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุ ประจำปี 2537 [1 แผ่น อ่าน 344 ครั้ง] 08 ก.ย.2537
4128 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บก.อก. 292/2538 ให้ข้าราชการตำรวจช่วยราชการ [1 แผ่น อ่าน 380 ครั้ง] 22 ส.ค.2538
4127 ไปราชการ บก.อก. 292/2539 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 409 ครั้ง] 20 พ.ค.2539
4126 เข้ารับการฝึกอบรม ว.ตร. 292/2540 ให้ข้าราชการตำรวจเดินเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรสารวัตร ร่นที่ 46 [14 แผ่น อ่าน 390 ครั้ง] 26 มิ.ย.2540
4125 ไปราชการ บก.อก. 292/2541 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 452 ครั้ง] 07 ก.ค.2541
4124 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 292/2542 ตั้งกองอำนวยการฝึกอบรมและแต่งตั้งคูร-อาจารย์ ในการฝึกอบรมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานให้แก่ข้าราชการตำรวจและบุคคลที่บรรจุหรืโอมมาเป็นข้าราชการตำตรวชั้นประทวนและพลตำรวจในสังกัดตำรวจแห่งชาติ รุ่นที่ 15 [2 แผ่น อ่าน 391 ครั้ง] 28 พ.ค.2542
4123 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 292/2543 ตั้งกองอำนวยการฝึกอบรมและแต่งตั้ง ครู-อาจรย์ ในการฝึกอบรมตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อประสิทธิภาพ ในการปฏิบัติงานให้แก่ข้าราชการตำรวจ หลักสูตรการจราจร รุ่นที่ 7 ประจำปี 2543 ของข้าราชการตำรวจชั้นประทวนและชั้นพลตำรวจ [2 แผ่น อ่าน 299 ครั้ง] 16 พ.ค.2543
4122 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 292/2544 การตั้งกองอำนวยการฝึกอบรม และแต่งตั้งครู-อาจารย์ สอนหลักสูตรการสืบสวน เพื่อพัฒนาข้าราชการชั้นประทวนและพลตำรวจ กองกำกับการโรงเรียนตำรวจภูธร 9 เพิ่มเติม [4 แผ่น อ่าน 429 ครั้ง] 08 มิ.ย.2544
4121 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บก.อก. 292/2545 แต่งตั้งครู อาจารย์ หลักสูตรสำหรับฝึกอบรมพลตำรวจภาควิชาการ (ภาคเรียนที่ 2) ของนักเรียนพลตำรวจ รุ่นที่ 12 กองกำกับการโรงเรียนตำรวจภูธร 1 (เพิ่มเติม) [1 แผ่น อ่าน 361 ครั้ง] 14 มิ.ย.2545
4120 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 292/2546 ตั้งกองอำนวยการฝึกอบรม และแต่งตั้งอาจารย์ - ครู หลักสูตรการฝึกอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว กองกำกับการโรงเรียนตำรวจภูธร 3 [2 แผ่น อ่าน 317 ครั้ง] 06 มิ.ย.2546
4119 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน ฝรก. 292/2547 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจราชการ ประจำปี 2547 [2 แผ่น อ่าน 330 ครั้ง] 11 มิ.ย.2547
4118 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 292/2548 แต่งตั้งวิทยากรตามโครงการปฐมนิเทศ (Orientation) ข้าราชการตำรวจที่ได้รับผลกระทบจากการปรับโครงสร้างสำนักงานตำรวจแห่งชาติใหม่ สังกัด กองบัญชาการศึกษา [2 แผ่น อ่าน 374 ครั้ง] 02 ส.ค.2548
4117 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 292/2550 ตั้งคณะทำงานพิจารณาจัดทำเครื่องหมายเชิดชูเกียรติแก่ครู-อาจารย์และเครื่องหมายเชิดชูเกียรติผู้ให้การสนับสนุนกิจการกองบัญชาการศึกษา [2 แผ่น อ่าน 465 ครั้ง] 03 ธ.ค.2550
4116 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ ว.ตร. 292/2551 แต่งตั้งวิทยากรโครงการสัมมนาเชิงปฏอบัติการเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบันพัฒนาข้าราชการตำรวจ [1 แผ่น อ่าน 321 ครั้ง] 17 พ.ย.2551
4115 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 292/2552 แต่งตั้งอาจารย์และครูผู้สอนในหลักสูตรการสืบสวนคดีอาญาระดับก้าวหน้า รุ่นที่ 5 (เพิ่มเติม) [2 แผ่น อ่าน 365 ครั้ง] 21 ต.ค.2552
4114 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 292/2556 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับการจัดเช่า สำหรับการเช่าใช้บริการสัญญาณเคเบิลทีวี(ยูบีซี) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ โดยวิธีตกลงราคา [1 แผ่น อ่าน 270 ครั้ง] 16 ก.ย.2556
4113 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บก.อก. 293/2535 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการเพิ่มเติม [1 แผ่น อ่าน 404 ครั้ง] 22 ก.ย.2535
4112 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บก.อก. 293/2537 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่หน่วยงานเฉพาะกิจเพิ่มเติม [1 แผ่น อ่าน 392 ครั้ง] 09 ก.ย.2537
4111 เข้ารับการฝึกอบรม บก.อก. 293/2538 เปลี่ยนแปลงคำสั่งให้ข้าราชการตำรวจเข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรทบทวนการสอบสวนคดีอาญา รุ่นที่ 11 [1 แผ่น อ่าน 388 ครั้ง] 23 ส.ค.2538
4110 ไปราชการ บก.อก. 293/2539 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 417 ครั้ง] 21 พ.ค.2539
4109 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน ว.ตร. 293/2540 การแต่งตั้งึคณะผู้รับผิดชอบและอาจารย์บรรยายในการฝึกอบรม หลักสูตรผู้กำกับ รุ่นที่ 29 และ 30 [14 แผ่น อ่าน 534 ครั้ง] 27 มิ.ย.2540
4108 ไปราชการ บก.อก. 293/2541 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 418 ครั้ง] 07 ก.ค.2541
4107 ไปราชการ บก.อก. 293/2542 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 486 ครั้ง] 01 มิ.ย.2542
4106 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บก.อก. 293/2543 แต่งตั้งกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงและเลขานุการ เพิ่มเติม [2 แผ่น อ่าน 335 ครั้ง] 16 พ.ค.2543
4105 สอบ,สืบ,วินัย,ลงทัณฑ์ บก.อก. 293/2544 ถอนชื่อข้าราชการตำรวจออกจากคำสั่งเลื่อนขั้นและอัตราเงินเดือน [1 แผ่น อ่าน 392 ครั้ง] 08 มิ.ย.2544
4104 ไปราชการ บก.อก. 293/2545 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 360 ครั้ง] 14 มิ.ย.2545
4103 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 293/2546 ตั้งกองอำนวยการฝึกอบรม และแต่งตั้งอาจารย์ - ครู หลักสูตรการฝึกอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว กองกำกับการโรงเรียนตำรวจภูธร 6 [2 แผ่น อ่าน 325 ครั้ง] 06 มิ.ย.2546
4102 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 293/2547 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติ และผลงานทางวิชาการของผู้ขอรับการประเมินผลงานทางวิชาการในโรงเรียนตำรวจของ กองบัญชาการศึกษา (เพิ่มเติม) [1 แผ่น อ่าน 326 ครั้ง] 11 มิ.ย.2547
4101 ไปราชการ บช.ศ. 293/2548 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 327 ครั้ง] 03 ส.ค.2548
4100 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 293/2550 แต่งตั้งคณะทำงานพิจารณากำหนดขอบเขตเนื้อหาวิชาเพื่อใช้ในการสรรหาและสอบคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการตำรวจ [2 แผ่น อ่าน 437 ครั้ง] 04 ธ.ค.2550
4099 ไปราชการ บก.อก. 293/2551 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 328 ครั้ง] 17 พ.ย.2551
4098 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บก.อก. 293/2552 กำหนดรายชื่อข้าราชการตำรวจปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ กองบัญชาการศึกษา ประจำเดือน พฤศจิกายน 2552 [8 แผ่น อ่าน 351 ครั้ง] 21 ต.ค.2552
4097 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 293/2556 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับการจ้าง สำหรับการจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาลิฟต์โดยสาร อาคารกองบัญชาการศึกษา โดยวิธีตกลงราคา [1 แผ่น อ่าน 306 ครั้ง] 16 ต.ค.2556
4096 เลื่อนขั้นเงินเดือน บก.อก. 294/2534 แก้ไขคำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการตำรวจ [1 แผ่น อ่าน 439 ครั้ง] 23 ส.ค.2534
4095 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บก.อก. 294/2535 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 360 ครั้ง] 23 ก.ย.2535
4094 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 294/2536 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกบุคคลทั่วไปเข้าเป็นนักเรียนพลตำรวจ ประจำปี พ.ศ. 2537 [10 แผ่น อ่าน 384 ครั้ง] 04 พ.ย.2536
4093 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บช.ศ. 294/2537 ถอนชื่อลูกจ้างออกจากคำสั่งเพิ่มค่าจ้างประจำ [1 แผ่น อ่าน 379 ครั้ง] 13 ก.ย.2537
4092 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน กอจ. 294/2538 แต่งตั้งคณะผู้รับผิดชอบและอาจารย์ผู้บรรยายในการศึกษาอบรมหลักสูตรการบริหารงานตำรวจชั้นสูง รุ่นที่ 15 [15 แผ่น อ่าน 441 ครั้ง] 23 ส.ค.2538
4091 เลื่อนขั้นเงินเดือน บก.อก. 294/2540 เลื่อนชั้นและอัตราเงินเดือนข้าราชการตำรวจ [1 แผ่น อ่าน 381 ครั้ง] 27 มิ.ย.2540
4090 ไปราชการ บก.อก. 294/2541 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 384 ครั้ง] 13 ก.ค.2541
4089 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 294/2542 แต่งตั้งอาจารย์และคูร หลักสูตรงานสารบรรณ ธุรการและกำลังพล เพื่อพัฒนาข้าราชการตำรวจ ประจำปีงบประมาณ 2542 กองกำกับการโรงเรียนตำรวจภูธร 2 [4 แผ่น อ่าน 419 ครั้ง] 02 มิ.ย.2542
4088 ไปราชการ บก.อก. 294/2543 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 412 ครั้ง] 18 พ.ค.2543
4087 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บก.อก. 294/2544 มอบหมายอำนาจการปกครองบังคับบัญชา [2 แผ่น อ่าน 352 ครั้ง] 11 มิ.ย.2544
4086 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ ว.ตร. 294/2545 แต่งตั้งอาจารย์ผู้สอนในหลักสูตรการบริหารงานตำรวจชั้นสูง รุ่นที่ 22 [7 แผ่น อ่าน 336 ครั้ง] 14 มิ.ย.2545
4085 ไปราชการ บก.อก. 294/2546 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 339 ครั้ง] 05 มิ.ย.2546
4084 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บก.อก. 294/2547 มอบหมายอำนาจการปกครองบังคับบัญชา [2 แผ่น อ่าน 385 ครั้ง] 14 มิ.ย.2547
4083 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน กอจ. 294/2548 ตั้งคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และเจ้าหน้าที่ ดำเนินการจัดทำข้อสอบมาตรฐานกลางสำหรับสอบวัดผลภาควิชาการ ภาคเรียนที่ 1 ของนักเรียนนายสิบตำรวจ หลักสูตรนักเรียนนายสิบตำรวจ ประจำปี 2548 [6 แผ่น อ่าน 424 ครั้ง] 03 ส.ค.2548
4082 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ ฝรก. 294/2550 ตั้งกองอำนวยการฝึกอบรมแลพแต่งตั้งอาจารย์ - ครู หลักสูตรการจราจรเพื่อพัฒนาข้าราชการตำรวจ ประจำปีงบประมาณ 2551 [4 แผ่น อ่าน 361 ครั้ง] 06 ธ.ค.2550
4081 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ ว.ตร. 294/2551 แต่งตั้งว่าที่ยศตำรวจชั้นสัญญาบัตร [1 แผ่น อ่าน 413 ครั้ง] 20 พ.ย.2551
4080 ให้รับเงินเดือน,ค่าตอบแทน บก.อก. 294/2552 ให้เงินเพิ่มพิเศษรายเดือนประจำตำแหน่งผู้ที่ทำหน้าที่ปกครองโรงเรียน (พ.ร.ต.) [3 แผ่น อ่าน 431 ครั้ง] 26 ต.ค.2552
4079 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 294/2556 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับการจัดเช่า สำหรับการเช่าใช้บริการสัญญาณเคเบิลทีวีภายในอาคาร บช.ศ. ต่อเนื่อง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ โดยวิธีตกลงราคา [1 แผ่น อ่าน 246 ครั้ง] 16 ก.ย.2556
4078 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บก.อก. 295/2534 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับและเก็บรักาหลักประกันสัญญา [1 แผ่น อ่าน 388 ครั้ง] 26 ส.ค.2534
4077 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 295/2536 แต่งตั้งกรรมการและเจ้าหน้าที่จัดเตรียมกระดาษ เพื่อใช้ในการคัดเลือกด้วยวิธีสอบบุคคลทั่วไปเข้าเป็นนักเรียนพลตำรวจ ประจำปี พ.ศ. 2537 [7 แผ่น อ่าน 369 ครั้ง] 10 พ.ย.2536
4076 เลื่อนขั้นเงินเดือน บก.อก. 295/2537 เลื่อนขึ้นเงินเดือนข้าราชการตำรวจ [1 แผ่น อ่าน 344 ครั้ง] 13 ก.ย.2537
4075 ไปราชการ บก.อก. 295/2539 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [2 แผ่น อ่าน 414 ครั้ง] 22 พ.ค.2539
4074 ไปราชการ บก.อก. 295/2540 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [2 แผ่น อ่าน 414 ครั้ง] 27 มิ.ย.2540
4073 ไปราชการ บก.อก. 295/2541 ให้ข้าราชการเดินทางไปราชการ [2 แผ่น อ่าน 395 ครั้ง] 13 ก.ค.2541
4072 ไปราชการ บก.อก. 295/2542 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 396 ครั้ง] 02 มิ.ย.2542
4071 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 295/2543 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินเกี่ยวกับความประพฤต ระเบียบวินัย บุคลิกลักษณะ เพื่อประกอบการพิจารณาความเหมาะสมที่จะได้รับการแต่งตั้งดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น ของผู้เข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรผู้กำกับการ รุ่นที้ 35 [2 แผ่น อ่าน 349 ครั้ง] 18 พ.ค.2543
4070 ไปราชการ บก.อก. 295/2544 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 388 ครั้ง] 11 มิ.ย.2544
4069 ไปราชการ บก.อก. 295/2545 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 346 ครั้ง] 14 มิ.ย.2545
4068 เข้ารับการฝึกอบรม ว.ตร. 295/2546 ให้ข้าราชการเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการบริหารตำรวจชั้นสูง รุ่นที่ 23 [6 แผ่น อ่าน 339 ครั้ง] 06 มิ.ย.2546
4067 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 295/2547 แต่งตั้งครู-อาจารย์ หลักสูตรครูฝึกยุทธวิธีตำรวจ ด้านจราจร (เพิ่มเติม) [1 แผ่น อ่าน 385 ครั้ง] 14 มิ.ย.2547
4066 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 295/2548 แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการและคณะทำงานจัดการฝึกอบรมหลักสูตรการพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคลผู้เคราะห์ร้ายจากภัยพิบัติ (Disaster Victim Identification Training Program) [6 แผ่น อ่าน 351 ครั้ง] 03 ส.ค.2548
4065 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน ว.ตร. 295/2551 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติข้าราชการตำรวจที่เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการสืบสวนคดีอาญา หลักสูตรฝ่ายอำนวยการตำรวจ และหลักสูตรสารวัตร ประจำปีงบประมาณ 2552 [2 แผ่น อ่าน 400 ครั้ง] 24 พ.ย.2551
4064 ให้รับเงินเดือน,ค่าตอบแทน บก.อก. 295/2552 ให้ข้าราชการตำรวจได้รับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ [2 แผ่น อ่าน 387 ครั้ง] 26 ต.ค.2552
4063 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บช.ศ. 295/2555 ตั้งกองอำนวยการ คณะเจ้าหน้าที่ ดำเนินโครงการสัมมนาเพิ่มประสิทธิภาพผู้บัญชาการและผู้บังคับการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ ประจำปี 2555 [7 แผ่น อ่าน 370 ครั้ง] 21 ก.ย.2555
4062 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 295/2556 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับการจัดเช่า สำหรับการเช่าใช้คู่สายสัญญาณอินเทอร์เน็ตสำหรับใช้งานภายในกองบังคับการอำนวยการ และกลุ่มงานอาจารย์ ต่อเนื่อง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ โดยวิธีตกลงราคา [1 แผ่น อ่าน 239 ครั้ง] 16 ก.ย.2556
4061 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บก.อก. 296/2534 แต่งตั้งกรรมการและเจ้าหน้าทั่ดำเนินการการสอบความรู้นักเรียนนายร้อยตำรวจ ชั้นปีที่ 1,2,3 และ 4 ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2534 เพิ่มเติม [3 แผ่น อ่าน 445 ครั้ง] 26 ส.ค.2534
4060 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บก.อก. 296/2536 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [2 แผ่น อ่าน 351 ครั้ง] 11 พ.ย.2536
4059 ไปราชการ บก.อก. 296/2537 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [2 แผ่น อ่าน 336 ครั้ง] 13 ก.ย.2537
4058 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บก.อก. 296/2538 กำหนดรายชื่อข้าราชการตำรวจปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาสถานที่ราชการและเวรประชาสัมพันธ์ประจำเดือน กันยายน 2538 [11 แผ่น อ่าน 358 ครั้ง] 28 ส.ค.2538
4057 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 296/2539 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้าราชการตำรวจ [1 แผ่น อ่าน 458 ครั้ง] 22 พ.ค.2539
4056 ไปราชการ บก.อก. 296/2540 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 396 ครั้ง] 30 มิ.ย.2540
4055 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บก.อก. 296/2541 แต่งตั้งยศข้าราชการตำรวจชั้นประทวน [1 แผ่น อ่าน 392 ครั้ง] 13 ก.ค.2541
4054 ไปราชการ บก.อก. 296/2542 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 379 ครั้ง] 02 มิ.ย.2542
4053 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 296/2543 แต่งตั้งคณะทำงานพิจารณาสนับสนุนการสอน และการฝึกอบรมยุทธวิธีตำรวจ เพิ่มเติม [1 แผ่น อ่าน 378 ครั้ง] 18 พ.ค.2543
4052 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 296/2544 แต่งตั้งครู-อาจารย์หลักสูตรสำหรับฝึกอบรมพลตำรวจภาควิชาการของ นักเรียนพลตำรวจ รุ่นที่ 52 กองกำกับการโรงเรียนภูธร 7 (เพิ่มเติม) [1 แผ่น อ่าน 321 ครั้ง] 13 มิ.ย.2544
4051 ไปราชการ บก.อก. 296/2545 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 337 ครั้ง] 18 มิ.ย.2545
4050 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บก.อก. 296/2546 แต่งตั้งคณะทำงานพัฒนาเว็บไซต์กองบัญชาการศึกษา [3 แผ่น อ่าน 314 ครั้ง] 06 มิ.ย.2546
4049 เข้ารับการฝึกอบรม ว.ตร. 296/2547 ให้ข้าราชการตำรวจเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรสารวัตร รุ่นที่ 81 [11 แผ่น อ่าน 456 ครั้ง] 14 มิ.ย.2547
4048 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 296/2548 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการสวัสดิการ กองบัญชาการศึกษา [2 แผ่น อ่าน 351 ครั้ง] 04 ส.ค.2548
4047 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ ว.ตร. 296/2550 แต่งตั้งอาจารย์และครูผู้สอนในหลักสูตรการสืบสวนคดีอาญา รุ่นที่ 86 เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 [1 แผ่น อ่าน 320 ครั้ง] 06 ธ.ค.2550
4046 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน ว.ตร. 296/2551 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติข้าราชการตำรวจที่เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรผู้กำกับการ และหลักสูครการบริหารงานตำรวจชั้นสูง [2 แผ่น อ่าน 377 ครั้ง] 24 พ.ย.2551
4045 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 296/2552 แต่งตั้งโฆษกกองบัญชาการศึกษา และรองโฆษกกองบัญชาการศึกษา [2 แผ่น อ่าน 353 ครั้ง] 26 ต.ค.2552
4044 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 296/2556 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดจ้างโดยวิธีพิเศษ และคณะกรรมการตรวจรับการจ้าง สำหรับการจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารกองบัญชาการศึกษา พื้นที่สำนักงานกลุ่มงานอาจารย์ ต่อเนื่อง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ โดยวิธีพิเศษ [1 แผ่น อ่าน 256 ครั้ง] 16 ก.ย.2556
4043 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บก.อก. 297/2535 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [2 แผ่น อ่าน 391 ครั้ง] 23 ก.ย.2535
4042 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บก.อก. 297/2536 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [2 แผ่น อ่าน 342 ครั้ง] 11 พ.ย.2536
4041 ไปราชการ บก.อก. 297/2537 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [2 แผ่น อ่าน 336 ครั้ง] 13 ก.ย.2537
4040 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ กอจ. 297/2538 แต่งตั้งคณะผู้รับผิดชอบ และอาจารย์ผู้บรรยายในการศึกษาอบรมหลักสูตรฝ่ายอำนวยการตำรวจ รุ่นที่ 18 [9 แผ่น อ่าน 413 ครั้ง] 28 ส.ค.2538
4039 ไปราชการ บก.อก. 297/2539 ถอนรายชื่อข้าราชการตำรวจที่เดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 447 ครั้ง] 23 พ.ค.2539
4038 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บก.อก. 297/2541 ชมเชยข้าราชการตำรวจ [1 แผ่น อ่าน 382 ครั้ง] 13 ก.ค.2541
4037 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 297/2542 แต่งตั้งอาจารย์และคูร หลักสูตรการส่งกำลังบำรุง เพื่อพัฒนาข้าราชการตำรวจ ร่นที่ 7(ระดับรองสารวัตร) ประจำปีงบประมาณ 2542 สนาบันส่งเสริมงานสอบสวนกองบัชญาการศักษา [7 แผ่น อ่าน 370 ครั้ง] 03 มิ.ย.2542
4036 ไปราชการ บก.อก. 297/2543 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 301 ครั้ง] 18 พ.ค.2543
4035 ไปราชการ บก.อก. 297/2544 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [2 แผ่น อ่าน 370 ครั้ง] 15 พ.ค.2544
4034 ไปราชการ บก.อก. 297/2545 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 360 ครั้ง] 18 มิ.ย.2545
4033 ไปราชการ บก.อก. 297/2546 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 323 ครั้ง] 09 มิ.ย.2546
4032 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 297/2547 แต่งตั้งอาจารย์และครูผู้สอนในหลักสูตรการบริหารงานตำรวจชั้นสูง รุ่นที่ 24 เพิ่มเติม [2 แผ่น อ่าน 345 ครั้ง] 14 มิ.ย.2547
4031 ไปราชการ ฝรก. 297/2548 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 326 ครั้ง] 10 ส.ค.2548
4030 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บช.ศ. 297/2550 แต่งตั้งข้าราชการตำรวจ [1 แผ่น อ่าน 434 ครั้ง] 06 ธ.ค.2550
4029 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บก.อก. 297/2551 กำหนดรายชื่อข้าราชการตำรวจปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ กองบัญชาการศึกษา ประจำเดือนธันวาคม 2551 [8 แผ่น อ่าน 313 ครั้ง] 24 พ.ย.2551
4028 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 297/2552 แต่งตั้งคณะกรรมการประชาสัมพันธ์ [2 แผ่น อ่าน 321 ครั้ง] 26 ต.ค.2552
4027 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 297/2556 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการจัดซื้อหนังสือพิมพ์และนิตยสาร ต่อเนื่อง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ โดยวิธีตกลงราคา [1 แผ่น อ่าน 251 ครั้ง] 16 ก.ย.2556
4026 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บก.อก. 298/2534 แต่งตั้งกรรมการอำนวยการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่สื่อสาร [2 แผ่น อ่าน 357 ครั้ง] 28 ส.ค.2534
4025 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บก.อก. 298/2535 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 402 ครั้ง] 24 ก.ย.2535
4024 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บก.อก. 298/2536 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [2 แผ่น อ่าน 414 ครั้ง] 11 พ.ย.2536
4023 ไปราชการ บก.อก. 298/2537 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [2 แผ่น อ่าน 409 ครั้ง] 13 ก.ย.2537
4022 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ กอจ. 298/2538 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่และอาจารยผู้บรรยายวิชาต่าง ฯ ในการฝึกอบรมหลักสูตรการสืบสวนคดีอาญา รุ่นที่ 64 [9 แผ่น อ่าน 482 ครั้ง] 28 ส.ค.2538
4021 ไปราชการ บก.อก. 298/2539 ให้ข้าราชการตำรวจช่วยราชการ [1 แผ่น อ่าน 450 ครั้ง] 23 พ.ค.2539
4020 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน ว.ตร. 298/2540 แต่งตั้งคณะอนุทำงานศึกษาความเป็นไปได้ในการฝึกอบรมดดยอาศัยสื่อทางไกล [1 แผ่น อ่าน 369 ครั้ง] 02 ก.ค.2540
4019 ไปราชการ บก.อก. 298/2541 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 385 ครั้ง] 13 ก.ค.2541
4018 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 298/2542 ตั้งกองอำนวยการฝึกอบรมและแต่งตั้งคูร-อาจารย์ หลักสูตร การอบรมเพื่อ เพิ่มประสิทธิภาพพนักงานสอนสวน (สบ.1) สังกัดตำรวจภูธรภาค [3 แผ่น อ่าน 278 ครั้ง] 03 มิ.ย.2542
4017 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บก.อก. 298/2543 ให้ข้าราชการตำรวจรักษาการในตำแหน่ง [1 แผ่น อ่าน 292 ครั้ง] 18 พ.ค.2543
4016 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 298/2545 ตั้งกองอำนวยการฝึกอบรม และแต่งตั้งอาจารย์ครู หลักสูตรการเรียนสืบสวน เพื่อพัฒนาข้าราชการตำรวจ ประจำปีงบประมาณ 2545 กองกำกับการโรงเรียนตำรวจภูธร 3 [4 แผ่น อ่าน 348 ครั้ง] 18 มิ.ย.2545
4015 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บก.อก. 298/2546 แต่งตั้งอาจาย์ผู้สอนในหลักสูตรสารวัตร รุ่นที่ 74 (เพิ่มเติม) [1 แผ่น อ่าน 298 ครั้ง] 11 มิ.ย.2546
4014 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ ว.ตร. 298/2547 แต่งตั้งอาจารย์และครูผู้สอนในหลักสูตรผู้กำกับการ รุ่นที่ 49 เพิ่มเติม [1 แผ่น อ่าน 313 ครั้ง] 14 มิ.ย.2547
4013 เข้ารับการฝึกอบรม ว.ตร. 298/2548 ให้ข้าราชการตำรวจเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรสารวัตร รุ่นที่ 89 [10 แผ่น อ่าน 349 ครั้ง] 15 ส.ค.2548
4012 ไปราชการ บช.ศ. 298/2550 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 416 ครั้ง] 07 ธ.ค.2550
4011 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 298/2551 แต่งตั้งผู้ตรวจสอบภายใน ในการตรวจสอบข้อมูลการเบิกจ่ายเงินจากคลัง [2 แผ่น อ่าน 383 ครั้ง] 24 พ.ย.2551
4010 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 298/2552 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาการเลื่อนเงินเดือนป็นกรณีพิเศษให้แก่ข้าราชการตำรวจผู้ปฏิบัติด้านยาเสพติด ประจำปี 2551 [1 แผ่น อ่าน 353 ครั้ง] 29 ต.ค.2552
4009 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 298/2556 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการจัดซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร โดยวิธีตกลงราคา [1 แผ่น อ่าน 295 ครั้ง] 16 ก.ย.2556
4008 ไปราชการ บก.อก. 299/2534 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 334 ครั้ง] 28 ส.ค.2534
4007 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บก.อก. 299/2535 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปมาราชการ [1 แผ่น อ่าน 418 ครั้ง] 24 ก.ย.2535
4006 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บก.อก. 299/2536 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [2 แผ่น อ่าน 364 ครั้ง] 11 พ.ย.2536
4005 ไปราชการ บก.อก. 299/2537 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [2 แผ่น อ่าน 352 ครั้ง] 13 ก.ย.2537
4004 ไปราชการ บก.อก. 299/2538 ให้ช้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 415 ครั้ง] 31 ส.ค.2538
4003 ไปราชการ บก.อก. 299/2539 ให้ข้าราชการตำรวจช่วยราชการ [1 แผ่น อ่าน 389 ครั้ง] 23 พ.ค.2539
4002 ไปราชการ บก.อก. 299/2540 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 327 ครั้ง] 02 ก.ค.2540
4001 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 299/2541 แต่งตั้งอาจารย์และครู หลักสูตรการจราจร เพื่อพัฒนาข้าราชการตำรวจชั้นประทวน และพลตำรวจ ประจำปี 2541 กองกำกับการโรงเรียนตำรวจภูธร 2 [3 แผ่น อ่าน 331 ครั้ง] 14 ก.ค.2541
4000 ไปราชการ บก.อก. 299/2542 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 294 ครั้ง] 03 มิ.ย.2542
3999 ไปราชการ บก.อก. 299/2543 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 322 ครั้ง] 19 พ.ค.2543
3998 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 299/2544 ตั้งกองอำนวยการฝึกอบรมแต่งตั้งครู-อาจารย์ ในการฝึกอบรมตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ให้นักเรียนพลตำรวจ รุ่นที่ 53 ครั้งที่ 2 ของ กองกำกับการโรงเรียนตำรวจภูธร 3 [2 แผ่น อ่าน 333 ครั้ง] 18 พ.ค.2544
3997 ไปราชการ บก.อก. 299/2545 แต่งตั้งอาจารย์ผู้สอนในหลักสูตรสารวัตร รุ่นที่ 68 (กองกำกับการโรงเรียนตำรวจภูธร7) ประจำปีงบปรมาณ 2545 [7 แผ่น อ่าน 338 ครั้ง] 18 มิ.ย.2545
3996 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บก.อก. 299/2546 แต่งตั้งอาจารย์ หลักสูตร สารวัตร รุ่นที่ 74 (เพิ่มเติม) [1 แผ่น อ่าน 281 ครั้ง] 11 มิ.ย.2546
3995 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ ว.ตร. 299/2547 แต่งตั้งอาจารย์และครูผู้สอนในหลักสูตรสารวัตร รุ่นที่ 81 เพิ่มเติม [1 แผ่น อ่าน 313 ครั้ง] 14 มิ.ย.2547
3994 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บก.อก. 299/2548 มอบหมายอำนาจหน้าที่รับผิดชอบและรักษาราชการแทนให้ รักษาราชการแทนรองผู้บัญชาการ กองบัญชาการศึกษา [8 แผ่น อ่าน 301 ครั้ง] 16 ส.ค.2548
3993 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 299/2550 แต่งตั้งคณะผู้ตรวจราชการ ประจำปี 2550 [2 แผ่น อ่าน 353 ครั้ง] 11 ธ.ค.2550
3992 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บก.อก. 299/2551 การมอบอำนาจตามระเบียบสำนักนายกรัฐในตรีว่าด้วยการพัสดุ [5 แผ่น อ่าน 366 ครั้ง] 25 พ.ย.2551
3991 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 299/2552 แต่งตั้งคณะกรรมการเร่งรัดและติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี ของ กองบัญชาการศึกษา [2 แผ่น อ่าน 301 ครั้ง] 29 ต.ค.2552
3990 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 299/2556 แต่งตั้งกรรมการตรวจรับการจ้าง สำหรับการจ้างทำสำเนาและเข้าเล่มเอกสารประกอบโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อสรุปผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ โดยวิธีตกลงราคา [1 แผ่น อ่าน 268 ครั้ง] 16 ก.ย.2556
3989 เลื่อนขั้นเงินเดือน บก.อก. 300/2535 แก้ไขคำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการตำรวจ [1 แผ่น อ่าน 382 ครั้ง] 24 ก.ย.2535
3988 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บก.อก. 300/2536 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [2 แผ่น อ่าน 280 ครั้ง] 11 พ.ย.2536
3987 ไปราชการ บก.อก. 300/2537 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [2 แผ่น อ่าน 351 ครั้ง] 13 ก.ย.2537
3986 ไปราชการ บก.อก. 300/2538 ให้ช้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [2 แผ่น อ่าน 432 ครั้ง] 07 ก.ย.2538
3985 ไปราชการ บก.อก. 300/2539 ให้ข้าราชการตำรวจช่วยราชการ [1 แผ่น อ่าน 396 ครั้ง] 23 พ.ค.2539
3984 ไปราชการ บก.อก. 300/2540 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 275 ครั้ง] 02 ก.ค.2540
3983 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 300/2541 แต่งตั้งอาจารย์และครู หลักสูตรการจราจร เพื่อพัฒนาข้าราชการตำรวจชั้นประทวน และพลตำรวจ ประจำปี 2541 กองกำกับการโรงเรียนตำรวจภูธร 6 [4 แผ่น อ่าน 322 ครั้ง] 14 ก.ค.2541
3982 ไปราชการ บก.อก. 300/2542 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 319 ครั้ง] 04 มิ.ย.2542
3981 สอบ,สืบ,วินัย,ลงทัณฑ์ บก.อก. 300/2543 ลงโทษข้าราชการตำรวจออกจากราชการ [2 แผ่น อ่าน 435 ครั้ง] 19 พ.ค.2543
3980 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 300/2544 แก้ไขคำสั่งแต่งตั้งครู - อาจารย์ ในการฝึกอบรมตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ให้แก่ข้าราชการตำรวจชั้นประทวนและพลตำรวจในสังกัดตำรวจภูธรภาค 3 ที่เข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรผู้ช่วยพนักงานสอบสวนประจำปี 2544 [2 แผ่น อ่าน 315 ครั้ง] 18 มิ.ย.2544
3979 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ ว.ตร. 300/2545 แต่งตั้งอาจารย์ผู้สอนในหลักสูตรการสืบสวนคดีอาญา รุ่นที่ 76 เพิ่มเติม [2 แผ่น อ่าน 314 ครั้ง] 18 มิ.ย.2545
3978 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บก.อก. 300/2546 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจราชการ ประจำปี 2546 [2 แผ่น อ่าน 324 ครั้ง] 11 มิ.ย.2546
3977 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ ว.ตร. 300/2547 แต่งตั้งอาจารย์และครูผู้สอนในหลักสูตรฝ่ายอำนวยการตำรวจ รุ่นที่ 26 เพิ่มเติม [1 แผ่น อ่าน 338 ครั้ง] 14 มิ.ย.2547
3976 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 300/2548 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำบัญชีข้อมูลผู้เหมาะสมเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้นให้ดำรงตำแหน่งระดับผู้บังคับการ และรองผู้บัญชาการ [1 แผ่น อ่าน 300 ครั้ง] 16 ส.ค.2548
3975 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน ว.ตร. 300/2550 แต่งตั้งคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และเจ้าหน้าที่ ดำเนินการจัดทำข้อสอบมาตรฐานกลาง สำหรับสอบวัดผลภาควิชาการ ภาคเรียนที่ 2 หลักสูตรนักรียนนายสิบตำรวจ ประจำปี 2550 [6 แผ่น อ่าน 286 ครั้ง] 13 ธ.ค.2550
3974 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 300/2551 ตั้งศูนย์และแต่งตั้งคณะทำงานศูนย์ส่งเสริมจริยธรรมและพัฒนาคุณธรรมของข้าราชการตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ [3 แผ่น อ่าน 361 ครั้ง] 25 พ.ย.2551
3973 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บก.อก. 300/2552 แต่งตั้งว่าที่ยศตำรวจชั้นสัญญาบัตร [2 แผ่น อ่าน 292 ครั้ง] 30 ต.ค.2552
3972 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 300/2556 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับการจ้าง สำหรับการจ้างทำสูจิบัตร และหนังสือผลการปฏิบัติราชการของ กองบัญชาการศึกษา ประจำปี ๒๕๕๖ โดยวิธีกรณีพิเศษ [1 แผ่น อ่าน 313 ครั้ง] 16 ก.ย.2556
3971 เลื่อนขั้นเงินเดือน บก.อก. 301/2535 แก้ไขคำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการาตำรวจ [1 แผ่น อ่าน 423 ครั้ง] 24 ก.ย.2535
3970 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บก.อก. 301/2536 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [2 แผ่น อ่าน 295 ครั้ง] 11 พ.ย.2536
3969 ไปราชการ บก.อก. 301/2537 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [2 แผ่น อ่าน 312 ครั้ง] 13 ก.ย.2537
3968 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บช.ศ. 301/2538 แต่งตั้งกองอำนวยการอบรม และคณะเจ้าหน้าที่ดำเนินโครงการ [3 แผ่น อ่าน 367 ครั้ง] 06 ก.ย.2538
3967 ไปราชการ บก.อก. 301/2539 ให้ข้าราชการตำรวจช่วยราชการ [1 แผ่น อ่าน 339 ครั้ง] 23 พ.ค.2539
3966 ไปราชการ บก.อก. 301/2540 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 323 ครั้ง] 03 ก.ค.2540
3965 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 301/2541 แต่งตั้งอาจารย์และครู หลักสูตรการจราจร เพื่อพัฒนาข้าราชการตำรวจชั้นประทวนและพลตำรวจ ประจำปี 2541 กองกำกับการโรงเรียนตำรวจนครบาล [5 แผ่น อ่าน 350 ครั้ง] 17 ก.ค.2541
3964 ไปราชการ บก.อก. 301/2542 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 313 ครั้ง] 04 มิ.ย.2542
3963 ไปราชการ บก.อก. 301/2543 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 305 ครั้ง] 19 พ.ค.2543
3962 ไปราชการ บก.อก. 301/2544 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 308 ครั้ง] 18 มิ.ย.2544
3961 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บก.อก. 301/2545 แต่งตั้งอาจารย์ผู้สอนในหลักสูตรสารวัตร รุ่นที่ 68 (โรงเรียนตำรวจภูธร 2) [6 แผ่น อ่าน 340 ครั้ง] 20 มิ.ย.2545
3960 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บก.อก. 301/2546 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจราชการ ประจำปี 2546 [2 แผ่น อ่าน 299 ครั้ง] 11 มิ.ย.2546
3959 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บก.อก. 301/2547 แก้ไขคำสั่งแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ [1 แผ่น อ่าน 346 ครั้ง] 14 มิ.ย.2547
3958 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 301/2550 ตั้งคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือก [2 แผ่น อ่าน 465 ครั้ง] 13 ธ.ค.2550
3957 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บก.อก. 301/2551 การมอบอำนาจการบริหารงานการเงิน [1 แผ่น อ่าน 399 ครั้ง] 27 พ.ย.2551
3956 เลื่อนขั้นเงินเดือน บก.อก. 301/2552 เลื่อนเงินเดือนข้าราชการตำรวจ [2 แผ่น อ่าน 325 ครั้ง] 30 ต.ค.2552
รวม 10355 รายการ 33406 หน้า รายการต่อหน้า

เลือกหน้า : 

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52]

หน้าที่ 32  

กองบัญชาการศึกษา สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
พัฒนาระบบโดย : พ.ต.อ.อัครินทร์ สุขเษม ร่วมกับ นักศึกษาฝึกงาน ม.อีสเทิร์นเอเชีย ภาคการศึกษา 2553