<สำหรับจัดการระบบ>  USERNAME:     PASSWORD:  

ระบบสารสนเทศ บช.ศ.

     
หน่วยงานผู้ออกคำสั่ง :   กลุ่มคำสั่ง :
ช่วง วดป.ออกคำสั่ง :  -   เลขที่คำสั่ง :  /
ส่วนของข้อความในชื่อเรื่อง :   

ปี พ.ศ.ที่ออกคำสั่ง :

[จัดเรียงข้อมูลโดยคลิกที่ชื่อคอลัมน์ คลิกซ้ำ=สลับระหว่างน้อย<->มาก    คลิกที่เลขที่คำสั่ง หรือ ชื่อเรื่อง เพื่อดูรายละเอียด]

หน้า : 29/52
รวม 10355 รายการ 33406 หน้า รายการต่อหน้า

เลือกหน้า : 

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52]

หน้าที่ 29  

ลำดับ กลุ่มคำสั่ง หน่วยงาน คำสั่งที่ ชื่อเรื่อง ลงวันที่
4755 ไปราชการ บก.อก. 258/2544 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [2 แผ่น อ่าน 340 ครั้ง] 29 พ.ค.2544
4754 เลื่อนขั้นเงินเดือน บก.อก. 258/2545 เลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ [3 แผ่น อ่าน 387 ครั้ง] 23 พ.ค.2545
4753 ไปราชการ บช.ศ. 258/2547 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 346 ครั้ง] 14 พ.ค.2547
4752 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 258/2547 แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการ และคณะทำงานจัดการฝึกอบรม หลักสูตรการบริหารจัดการรักษาความปลอดภัยท่าอากาศยาน [5 แผ่น อ่าน 299 ครั้ง] 27 พ.ค.2547
4751 เลื่อนขั้นเงินเดือน บก.อก. 258/2548 แก้ไขคำสั่งเลื่อนเงินเดือนข้าราชการตำรวจ [2 แผ่น อ่าน 401 ครั้ง] 22 มิ.ย.2548
4750 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ ว.ตร. 258/2549 แต่งตั้งอาจารย์และครูผู้สอนในหลักสูตรผุ้กำกับการ รุ่นที่ 56 [9 แผ่น อ่าน 386 ครั้ง] 22 พ.ย.2549
4749 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ ฝรก. 258/2550 แต่งตั้งครู - อาจารย์ หลักสูตรนักเรียนนายสิบตำรวจ ภาควิชาการ (ภาคเรียนที่ 2) ของนักเรียนนายสิบตำรวจ รุ่รนที่ 3 ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจกลาง (เพิ่มเติม) [1 แผ่น อ่าน 380 ครั้ง] 24 ต.ค.2550
4748 เลื่อนขั้นเงินเดือน บก.อก. 258/2551 เลื่อนเงินเดือนข้าราชการตำรวจ [7 แผ่น อ่าน 339 ครั้ง] 30 ก.ย.2551
4747 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 258/2552 ตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการตำรวจและเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ ในสังกัดกองบัญชาการศึกษา [1 แผ่น อ่าน 307 ครั้ง] 17 ก.ย.2552
4746 เลื่อนขั้นเงินเดือน บก.อก. 258/2553 เลื่อนเงินเดือนข้าราชการตำรวจ [2 แผ่น อ่าน 371 ครั้ง] 30 ก.ย.2553
4745 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บช.ศ. 258/2555 แต่งตั้งอาจารย์ในโครงการสัมมนาเพิ่มประสิทธิภาพผู้บัญชาการและผู้บังคับการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ [2 แผ่น อ่าน 344 ครั้ง] 21 ก.ย.2555
4744 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 259/2534 ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบสภาพยานพาหนะ ประจำเดือน สิงหาคม 2534 [1 แผ่น อ่าน 444 ครั้ง] 05 ส.ค.2534
4743 เลื่อนขั้นเงินเดือน บก.อก. 259/2537 เลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการตำรวจ [5 แผ่น อ่าน 337 ครั้ง] 04 ส.ค.2537
4742 เข้ารับการฝึกอบรม ฝรก. 259/2538 ให้ข้าราชการตำรวจเข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรทบทวนการสอบสวนคดีอาญา รุ่นที่ 10 [6 แผ่น อ่าน 356 ครั้ง] 28 ก.ค.2538
4741 เลื่อนขั้นเงินเดือน บก.อก. 259/2540 ถอนชื่อข้าราชการตำรวจออกจากคำสั่งเลื่อนชั้นและอัตราเงินเดือน [1 แผ่น อ่าน 371 ครั้ง] 10 มิ.ย.2540
4740 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บก.อก. 259/2541 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [2 แผ่น อ่าน 384 ครั้ง] 19 มิ.ย.2541
4739 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 259/2542 ตั้งกองอำนวยการสถานฝึกอบรมหลักสูตร เพิ่มพูนยุทธาวิธีตำรวจ ระดับคูรฝึก ใน 2542 (ชั้นสัญญาบัตร และชั้นประทวน-พลตำรวจ) [2 แผ่น อ่าน 367 ครั้ง] 19 พ.ค.2542
4738 ไปราชการ บก.อก. 259/2543 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [2 แผ่น อ่าน 425 ครั้ง] 02 พ.ค.2543
4737 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ ว.ตร. 259/2544 แต่งตั้งอาจารย์ผู้ฝึกอบรมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน หลักสูตรการสืบสวนคดีอาญา รุ่นที่ 74 [1 แผ่น อ่าน 352 ครั้ง] 29 พ.ค.2544
4736 เลื่อนขั้นเงินเดือน บก.อก. 259/2545 เลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ [5 แผ่น อ่าน 394 ครั้ง] 23 พ.ค.2545
4735 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บก.อก. 259/2547 แต่งตั้งข้าราชการตำรวจ [1 แผ่น อ่าน 349 ครั้ง] 31 พ.ค.2547
4734 ไปราชการ บช.ศ. 259/2547 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 343 ครั้ง] 14 พ.ค.2547
4733 ให้รับเงินเดือน,ค่าตอบแทน บก.อก. 259/2548 แก้ไขคำสั้งให้ข้าราชการตำรวจได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั้วคราว [2 แผ่น อ่าน 366 ครั้ง] 23 มิ.ย.2548
4732 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ ฝรก. 259/2549 แต่งตั้งครู - อาจารย์ หลักสูตรนักเรียนนายสิบตำรวจ ภาควิชาการ (ภาคเรียนที่ 2) ของนักเรียนนายสิบตำรวจ รุ่นที่ 2 ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจกลาง (เพิ่มเติม) [2 แผ่น อ่าน 317 ครั้ง] 22 พ.ย.2549
4731 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บก.อก. 259/2550 กำหนดรายชื่อข้าราชการตำรวจปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ กองบัญชาการศึกษา ประจำเดือน พฤศจิกายน 2550 [8 แผ่น อ่าน 363 ครั้ง] 25 ต.ค.2550
4730 เลื่อนขั้นเงินเดือน บก.อก. 259/2551 เลื่อนเงินเดือนข้าราชการตำรวจ [2 แผ่น อ่าน 365 ครั้ง] 30 ก.ย.2551
4729 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ ว.ตร. 259/2552 มอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบให้แก่คณะผู้รับผิดชอบการฝึกอบรมประจำหลักสูตรการสืบสวนคดีอาญาระดับก้าวหน้า รุ่นที่ 5 [3 แผ่น อ่าน 298 ครั้ง] 18 ก.ย.2552
4728 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บช.ศ. 259/2552 มอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบให้แก่คณะผู้รับผิดชอบการฝึกอบรมประจำหลักสูตรการสืบสวนคดีอาญาระดับก้าวหน้า รุ่นที่ 5 [3 แผ่น อ่าน 503 ครั้ง] 18 ก.ย.2552
4727 เลื่อนขั้นเงินเดือน บก.อก. 259/2553 เลื่อนเงินเดือนข้าราชการตำรวจ [2 แผ่น อ่าน 371 ครั้ง] 30 ก.ย.2553
4726 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บช.ศ. 259/2555 แต่งตั้งยศ และบรรจุแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้เข้ารับราชการ เป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน [7 แผ่น อ่าน 266 ครั้ง] 01 พ.ย.2555
4725 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 259/2556 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับการจ้าง สำหรับการจ้างทำตรายาง สติ๊กเกอร์สูญญากาศ โล่ประกาศเกียรติคุณ ผู้เกษียณอายุราชการ กล่องใส่โล่ และกล่องกำมะหยี่สำหรับใส่เหรียญเชิดชูเกียรติ โดยวิธีตกลงราคา [1 แผ่น อ่าน 275 ครั้ง] 27 ส.ค.2556
4724 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 260/2534 ตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิของสถาบันพัฒนาข้าราชการตำรวจ [2 แผ่น อ่าน 492 ครั้ง] 05 ส.ค.2534
4723 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 260/2536 ระเบียบปฏิบัติในการจัดทำบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบ การกำหนดเลขสมัครและรหัสประจำตัสอบ การกำหนดเลยข้อวิชา การออกข้อสอบ การพิมพ์ข้อสอบ การกำหนดแบบคำเตือน และคำแนะนำการระบายรหัสประจำตัวและการทำบัญชีรวมคะแนน ในการคัดเลือกด้วยวิสอบข้าราชการตำรวจผู้มีวุฒิปริญ [21 แผ่น อ่าน 361 ครั้ง] 15 ต.ค.2536
4722 เลื่อนขั้นเงินเดือน บก.อก. 260/2537 เลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการตำรวจ [17 แผ่น อ่าน 324 ครั้ง] 04 ส.ค.2537
4721 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 260/2538 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้าราชการตำรวจ [1 แผ่น อ่าน 417 ครั้ง] 28 ก.ค.2538
4720 เลื่อนขั้นเงินเดือน บก.อก. 260/2540 ถอนรายชื่อลูกจ้างประจำออกจากคำสั่งเลื่อนขั้นค่าจ้าง [1 แผ่น อ่าน 395 ครั้ง] 10 มิ.ย.2540
4719 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 260/2541 แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อพิจารณากำหนดมาตรการ การฝึกอบรมพนักงานรักษาความปลอดภัย และสถานที่สำหรับภาคเอกชน [2 แผ่น อ่าน 522 ครั้ง] 22 มิ.ย.2541
4718 ไปราชการ บก.อก. 260/2542 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [2 แผ่น อ่าน 457 ครั้ง] 19 พ.ค.2542
4717 ไปราชการ บก.อก. 260/2543 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [2 แผ่น อ่าน 356 ครั้ง] 02 พ.ค.2543
4716 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ ว.ตร. 260/2544 แต่งตั้งอาจารย์ผู้ฝึกอบรมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน หลักสูตรผู้กำกับการ รุ่นที่ 38 [1 แผ่น อ่าน 335 ครั้ง] 29 พ.ค.2544
4715 ให้รับเงินเดือน,ค่าตอบแทน บก.อก. 260/2545 ให้ลูกจ้างประจำได้รับเงินตอบแทนพิเศษ [3 แผ่น อ่าน 520 ครั้ง] 23 พ.ค.2545
4714 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 260/2547 ตั้งกองอำนวยการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการตำรวจมืออาชีพในระดับภูมิภาค (Regional Workshop on Professional Police Training) [5 แผ่น อ่าน 358 ครั้ง] 31 พ.ค.2547
4713 ไปราชการ บช.ศ. 260/2547 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 349 ครั้ง] 14 พ.ค.2547
4712 ให้รับเงินเดือน,ค่าตอบแทน บก.อก. 260/2548 ให้ข้าราชการตำรวจได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว [2 แผ่น อ่าน 339 ครั้ง] 23 มิ.ย.2548
4711 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บช.ศ. 260/2550 แต่งตั้งคณะกองอำนวยการและอนุกรรมการในการดำเนินการรับสมัครคัดเลือกข้าราชการตำรวจผู้มีวุฒิปริญญาตรี เข้ารับการฝึกอบรมเพื่อแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร พ.ศ.2550 [2 แผ่น อ่าน 451 ครั้ง] 26 ต.ค.2550
4710 เลื่อนขั้นเงินเดือน บก.อก. 260/2551 เลื่อนเงินเดือนข้าราชการตำรวจ [2 แผ่น อ่าน 324 ครั้ง] 30 ก.ย.2551
4709 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 260/2552 การจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการกองบัญชาการศึกษา [4 แผ่น อ่าน 559 ครั้ง] 18 ก.ย.2552
4708 เลื่อนขั้นเงินเดือน บก.อก. 260/2553 เลื่อนเงินเดือนข้าราชการตำรวจ [1 แผ่น อ่าน 396 ครั้ง] 30 ก.ย.2553
4707 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บช.ศ. 260/2555 กำหนดรายชื่อข้าราชการตำรจปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ กองบัญชาการศึกษา ประจำเดือน ตุลาคม 2555 [1 แผ่น อ่าน 349 ครั้ง] 25 ก.ย.2555
4706 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 260/2556 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ และวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีตกลงราคา [1 แผ่น อ่าน 290 ครั้ง] 28 ส.ค.2556
4705 เลื่อนขั้นเงินเดือน บก.อก. 261/2537 เลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการตำรวจ [60 แผ่น อ่าน 357 ครั้ง] 04 ส.ค.2537
4704 สอบ,สืบ,วินัย,ลงทัณฑ์ บก.อก. 261/2538 ให้ข้าราชการตำรวจพักราชการ [1 แผ่น อ่าน 518 ครั้ง] 28 ก.ค.2538
4703 เลื่อนขั้นเงินเดือน บก.อก. 261/2540 การฝึกแก้ปัญหาที่บังคับการหลักสูตรผู้กำกับการ รุ่นที่ 29 แต่งตั้งวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ครูอาจารย์ ประจะกองอำนวยการฝึกและส่วนการฝึก [6 แผ่น อ่าน 603 ครั้ง] 10 มิ.ย.2540
4702 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บก.อก. 261/2541 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 444 ครั้ง] 22 มิ.ย.2541
4701 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 261/2542 ตั้งกองอำนวยการฝึกอบรมและแต่งตั้งคูร-อาจารย์ ในการอบรมโครงการพัฒนาชีวิตเพื่อประสิทธิในการปฏิบัติงานให้แก่พนักงานสอบสวน (สบ.1) สังกัดตำรวจภูธรภาค 2 [2 แผ่น อ่าน 446 ครั้ง] 19 พ.ค.2542
4700 ไปราชการ บก.อก. 261/2543 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [2 แผ่น อ่าน 347 ครั้ง] 02 พ.ค.2543
4699 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ ว.ตร. 261/2544 แต่งตั้งอาจารย์ผู้ฝึกอบรมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน หลักสูตรการบริหารงานตำรวจชั้นสูง รุ่นที่ 21 [1 แผ่น อ่าน 408 ครั้ง] 29 พ.ค.2544
4698 เลื่อนขั้นเงินเดือน บก.อก. 261/2545 เลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ [1 แผ่น อ่าน 379 ครั้ง] 03 พ.ค.2545
4697 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 261/2547 แก้ไขคำสั่งกองบัญชาการศึกษา ที่ 214/2547 ลงวันที่ 6 พฤษภาคม 2547 [1 แผ่น อ่าน 335 ครั้ง] 17 พ.ค.2547
4696 สอบ,สืบ,วินัย,ลงทัณฑ์ บก.อก. 261/2547 ให้ยุติเรื่องทางวินัย [1 แผ่น อ่าน 469 ครั้ง] 31 พ.ค.2547
4695 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ ว.ตร. 261/2548 แต่งตั้งอาจารย์และครูผู้สอนในหลักสูตรผู้กำกับการ รุ่นที่ 52 เพิ่มเติม [1 แผ่น อ่าน 350 ครั้ง] 24 มิ.ย.2548
4694 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 261/2549 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติข้าราชการตำรวจที่เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการสืบสวนคดีอาญา หลักสูตรสารวัตร และหลักสูตรฝ่ายอำนวยการตำรวจ ประจำปีงบประมาณ 2550 [2 แผ่น อ่าน 383 ครั้ง] 23 พ.ย.2549
4693 เลื่อนขั้นเงินเดือน บก.อก. 261/2551 เลื่อนเงินเดือนข้าราชการตำรวจ [7 แผ่น อ่าน 350 ครั้ง] 30 ก.ย.2551
4692 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 261/2552 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบพัสดุประจำปี [1 แผ่น อ่าน 408 ครั้ง] 22 ก.ย.2552
4691 เลื่อนขั้นเงินเดือน บก.อก. 261/2553 เลื่อนเงินเดือนข้าราชการตำรวจ [2 แผ่น อ่าน 398 ครั้ง] 30 ก.ย.2553
4690 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บช.ศ. 261/2555 แต่งตั้งอาจารย์ในโครงการสัมมนาเพิ่มประสิทธิภาพผู้บัญชาการและผู้บังคับการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ ประจำปี 2555 (เพิ่มเติม) ครั้งที่ 1 [1 แผ่น อ่าน 304 ครั้ง] 25 ก.ย.2555
4689 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บช.ศ. 261/2556 ตั้งกองอำนวยการสัมมนาโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อสรุปผลการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ และเตรียมความพร้อมในการจัดทำแผนปฏิบัติราชการของกองบัญชาการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ [9 แผ่น อ่าน 280 ครั้ง] 28 ส.ค.2556
4688 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 261/2557 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาและรับรองสิทธิคะแนนเพิ่มเป็นพิเศษของกองบัญชาการศึกษา [1 แผ่น อ่าน 249 ครั้ง] 03 ก.ย.2557
4687 เลื่อนขั้นเงินเดือน บก.อก. 262/2537 เลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการตำรวจ [28 แผ่น อ่าน 390 ครั้ง] 04 ส.ค.2537
4686 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 262/2538 แต่งตั้งคณะกรรมการรับใบสั่งจองและรับเงินบริจาคในการสร้างพระพุทธโสธร รุ่นประวัติศาสตร์ กรมตำรวจ 80 ปี [1 แผ่น อ่าน 407 ครั้ง] 28 ก.ค.2538
4685 ไปราชการ บก.อก. 262/2540 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [2 แผ่น อ่าน 449 ครั้ง] 11 มิ.ย.2540
4684 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บก.อก. 262/2541 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 413 ครั้ง] 23 มิ.ย.2541
4683 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 262/2542 ตั้งกองอำนวยการฝึกอบรมและแต่งตั้งคูร - อาจารย์ หลักสูตรพนักงานสอบสวน (สบ.1) สังกัดตำรจภูธรภาค 2 [3 แผ่น อ่าน 421 ครั้ง] 19 พ.ค.2542
4682 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 262/2543 ตั้งกองอำนวยการฝึกอบรมและแต่งตั้งวิทยากรและเจ้าหน้าที่ ในการอบรมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ในสังกัดกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง และตำรวจภูธร ภาค 6 รุ่นที่ 1 และ 2 กองกำกับการโรงเรียนตำรวจภูธร 6 [3 แผ่น อ่าน 409 ครั้ง] 02 พ.ค.2543
4681 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ ว.ตร. 262/2544 แต่งตั้งอาจารย์ผู้ฝึกอบรมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน หลักสูตรฝ่ายอำนวยการตำรวจ รุ่นที่ 23 [1 แผ่น อ่าน 381 ครั้ง] 29 พ.ค.2544
4680 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บก.อก. 262/2545 แต่งตั้งยศนายตำรวจชั้นประทวน [9 แผ่น อ่าน 398 ครั้ง] 24 พ.ค.2545
4679 สอบ,สืบ,วินัย,ลงทัณฑ์ บก.อก. 262/2547 เปลี่ยนแปลงคำสั่งลงโทษข้าราชการตำรวจ [1 แผ่น อ่าน 490 ครั้ง] 31 พ.ค.2547
4678 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 262/2547 แก้ไขคำสั่งกองบัญชาการศึกษา ที่ 212/2547 ลงวันที่ 6 พฤษภาคม 2547 [1 แผ่น อ่าน 376 ครั้ง] 17 พ.ค.2547
4677 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ ว.ตร. 262/2548 แต่งตั้งอาจารย์และครูผู้สอนในหลักสูตรการบริหารงานตำรวจชั้นสูง รุ่นที่ 25 เพิ่มเติม [2 แผ่น อ่าน 389 ครั้ง] 24 มิ.ย.2548
4676 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 262/2549 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติข้าราชการตำรวจที่เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรผู้กำกับการและหลักสูตรการบริหารงานตำรวจชั้นสูง ประจำปีงบประมาณ 2550 [2 แผ่น อ่าน 369 ครั้ง] 23 พ.ย.2549
4675 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บช.ศ. 262/2550 แต่งตั้งข้าราชการตำรวจ [1 แผ่น อ่าน 466 ครั้ง] 02 พ.ย.2550
4674 เลื่อนขั้นเงินเดือน บก.อก. 262/2551 เลื่อนเงินเดือนข้าราชการตำรวจ [4 แผ่น อ่าน 367 ครั้ง] 30 ก.ย.2551
4673 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ สศป. 262/2552 ตั้งกองอำนวยการสัมมนาและแต่งตั้งคณะทำงานและเจ้าหน้าที่โครงการสัมมนาระดับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ กองบัญชาการศึกษา [5 แผ่น อ่าน 368 ครั้ง] 22 ก.ย.2552
4672 เลื่อนขั้นเงินเดือน บก.อก. 262/2553 เลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ [2 แผ่น อ่าน 361 ครั้ง] 30 ก.ย.2553
4671 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 262/2555 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำคุณลักษณะเฉพาะห้องปฏิบัติการทางภาษา (Sound Lab) ของกองบัญชาการศึกษา [2 แผ่น อ่าน 355 ครั้ง] 27 ก.ย.2555
4670 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บช.ศ. 262/2556 แต่งตั้งวิทยากรดำเนินการโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อสรุปผลการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ และเตรียมความพร้อมในการจัดทำแผนปฏิบัติราชการของกองบัญชาการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ [2 แผ่น อ่าน 336 ครั้ง] 28 ส.ค.2556
4669 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 263/2536 แต่งตั้งคณะกรรมการกีฬา [2 แผ่น อ่าน 397 ครั้ง] 19 ต.ค.2536
4668 ให้รับเงินเดือน,ค่าตอบแทน บก.อก. 263/2537 เพิ่มค่าจ้างลูกจ้างประจำ [4 แผ่น อ่าน 361 ครั้ง] 04 ส.ค.2537
4667 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บก.อก. 263/2538 ให้ข้าราชการตำรวจช่วยราชการ [1 แผ่น อ่าน 412 ครั้ง] 31 ก.ค.2538
4666 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บก.อก. 263/2541 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 483 ครั้ง] 23 มิ.ย.2541
4665 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 263/2542 ตั้งกองอำนวยการฝึกอบรมและแต่งตั้งคูร-อาจารย์ ในการฝึกอบรมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของข้าราชการตำรวจชั้นประทวนและพลตำรวจภูธรภาค 2 และกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ตำรวจภูธรภาค 2 [3 แผ่น อ่าน 370 ครั้ง] 19 พ.ค.2542
4664 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 263/2543 ตั้งกองอำนวยการฝึกอบรมและแต่งตั้งครูอาจารย์ ในการฝึกอบรมตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของข้าราชการตำรวจ ชั้นประทวน ในสังกัดตำรวจภูธรภาค 8 และในสังกัดกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางที่ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ภาค 8 รุ่นที่ 5 และ 6 ของกอ [3 แผ่น อ่าน 401 ครั้ง] 02 พ.ค.2543
4663 เลื่อนขั้นเงินเดือน บก.อก. 263/2544 เลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ [3 แผ่น อ่าน 321 ครั้ง] 29 พ.ค.2544
4662 ไปราชการ บก.อก. 263/2546 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 365 ครั้ง] 23 พ.ค.2546
4661 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 263/2547 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจราชการ ประจำปี 2547 [2 แผ่น อ่าน 356 ครั้ง] 01 มิ.ย.2547
4660 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน ว.ตร. 263/2547 แก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งกองบัญชาการศึกษา ที่ 253/2547 ลงวันที่ 14 พฤษภาคม 2547 และ ที่ 254/2547 ลงวันที่ 14 พฤษภาคม 2547 [1 แผ่น อ่าน 345 ครั้ง] 17 พ.ค.2547
4659 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 263/2548 แต่งตั้ง ครู - อาจารย์ หลักสูตรนักเรียนนายสิบตำรวจ ภาควิชาการ (ภาคเรียนที่ 1) ของนักเรียนนายสิบตำรวจ รุ่นที่ 1 กองกำกับการโรงเรียนตำรวจภูธร 7 และกองกำกับการ 7 กองบังคับการฝึกพิเศษ (เพิ่มเติม) [1 แผ่น อ่าน 370 ครั้ง] 28 มิ.ย.2548
4658 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 263/2549 ตั้งคณะกรรมการทำลายหนังงสือ [2 แผ่น อ่าน 356 ครั้ง] 23 พ.ย.2549
4657 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 263/2550 แต่งตั้งคณะกรรมการเร่งรัดและติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี ของ กองบัญชาการศึกษา [2 แผ่น อ่าน 455 ครั้ง] 02 พ.ย.2550
4656 เลื่อนขั้นเงินเดือน บก.อก. 263/2551 เลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ [2 แผ่น อ่าน 337 ครั้ง] 30 ก.ย.2551
4655 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ กอจ. 263/2552 แต่งตั้งอาจารย์และครูผู้สอนในหลักสูตรสารวัตร รุ่นที่ 97-99 เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 [1 แผ่น อ่าน 425 ครั้ง] 22 ก.ย.2552
4654 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 263/2553 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำบัญชีข้อมูลผู้เหมาะสมเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้นระดับผู้บังคับการและรองผู้บัญชาการวาระประจำปี 2553 [1 แผ่น อ่าน 369 ครั้ง] 01 ต.ค.2553
4653 เลื่อนขั้นเงินเดือน บช.ศ. 263/2555 เลื่อนเงินเดือนข้าราชการตำรวจ [1 แผ่น อ่าน 301 ครั้ง] 28 ก.ย.2555
4652 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 263/2556 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับการจ้าง สำหรับการจ้างทำสารคดีวีดีทัศน์ของกองบัญชาการศึกษา โดยวิธีตกลงราคา [1 แผ่น อ่าน 306 ครั้ง] 29 ส.ค.2556
4651 ไปราชการ บก.อก. 264/2536 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 367 ครั้ง] 19 ต.ค.2536
4650 ให้รับเงินเดือน,ค่าตอบแทน บก.อก. 264/2537 เพิ่มค่าจ้างลูกจ้างประจำ [9 แผ่น อ่าน 346 ครั้ง] 04 ส.ค.2537
4649 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บก.อก. 264/2541 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 427 ครั้ง] 24 มิ.ย.2541
4648 ไปราชการ บก.อก. 264/2542 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [2 แผ่น อ่าน 487 ครั้ง] 19 พ.ค.2542
4647 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 264/2543 ตั้งกองอำนวยการฝึกอบรมและแต่งตั้ง ครู-อาจรย์ ในการฝึกอบรมตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของข้าราชการตำรวจชั้นประทวนในสังกัดตำรวจภูธรภาค8 และในสังกัดกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางที่ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ภาค 8 รุ่นที่ 3 และ 4 ของกองก [3 แผ่น อ่าน 396 ครั้ง] 02 พ.ค.2543
4646 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บก.อก. 264/2544 ให้ข้าราชการตำรวจรักษาการในตำแหน่ง [1 แผ่น อ่าน 354 ครั้ง] 29 พ.ค.2544
4645 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 264/2545 แต่งตั้งคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ในการสอบภาควิชาการ หลักสูตรสำหรับฝึกอบรมพลตำรวจของนักเรียนพลตำรวจ ด้วยข้อสอบกลาง ภาคเรียนที่ 1 ประจำปี 2545 (เพิ่มเติม) [1 แผ่น อ่าน 366 ครั้ง] 25 พ.ค.2545
4644 ไปราชการ บก.อก. 264/2546 ถอนชื่อราชการตำรวจออกจากคำสั่งเลื่อนขั้นและอัตราเงินเดือน [1 แผ่น อ่าน 368 ครั้ง] 23 พ.ค.2546
4643 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 264/2547 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจราชการ ประจำปี 2547 [2 แผ่น อ่าน 332 ครั้ง] 01 มิ.ย.2547
4642 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน ว.ตร. 264/2547 แก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งกองบัญชาการศึกษา ที่ 253/2547 ลงวันที่ 14 พฤษภาคม 2547 และ ที่ 256/2547 ลงวันที่ 14 พฤษภาคม 2547 [1 แผ่น อ่าน 336 ครั้ง] 17 พ.ค.2547
4641 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 264/2548 แต่งตั้งอาจารย์และครูผู้สอนในหลักสูตรสารวัตร รุ่นที่ 89 [9 แผ่น อ่าน 346 ครั้ง] 29 มิ.ย.2548
4640 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ ฝรก. 264/2549 ให้ข้าราชการตำรวจปฏิบัติหน้าที่ราชการ [1 แผ่น อ่าน 385 ครั้ง] 23 พ.ย.2549
4639 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 264/2550 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่งบประมาณ ของ กองบัญชาการศึกษา [1 แผ่น อ่าน 307 ครั้ง] 02 พ.ย.2550
4638 ให้รับเงินเดือน,ค่าตอบแทน บก.อก. 264/2551 ให้ลูกจ้างประจำได้รับเงินตอบแทนพิเศษ [2 แผ่น อ่าน 364 ครั้ง] 30 ก.ย.2551
4637 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ กอจ. 264/2552 แต่งตั้งอาจารย์และครูผู้สอนในหลักสูตรการสืบสวนคดีอาญาระดับก้าวหน้า รุ่นที่ 5 [6 แผ่น อ่าน 422 ครั้ง] 23 ก.ย.2552
4636 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 264/2553 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง [1 แผ่น อ่าน 404 ครั้ง] 07 ต.ค.2553
4635 เลื่อนขั้นเงินเดือน บช.ศ. 264/2555 แก้ไขคำสั่งเลื่อนเงินเดือนข้าราชการตำรวจ [2 แผ่น อ่าน 343 ครั้ง] 28 ก.ย.2555
4634 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 264/2556 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับการจ้าง สำหรับการจ้างเหมาเกี่ยวกับการจัดพิธีการทางพุทธศาสนาและพิธีพราหมณ์ ในวันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ ๕๓ ปี โดยวิธีตกลงราคา [1 แผ่น อ่าน 267 ครั้ง] 29 ส.ค.2556
4633 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 265/2536 แต่งตั้งเพิ่มเติมกรรมการและเจ้าหน้าที่รับสมัครและสอบแข่งขันและคัดเลือกด้วยวิธีสอบผู้มีวุฒิปริญญาตรี เข้ารับการฝึกอบรมเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร พ.ศ.2536 [2 แผ่น อ่าน 366 ครั้ง] 19 ต.ค.2536
4632 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ กอจ. 265/2537 แต่งตั้งอาจารย์และครูหลักสูตรงานสารบรรณ ธุรการและกำลังพลเพื่อพัฒนาข้าราชการตำรวจชั้นประทวนและพลตำรวจ ประจำปี 2537 [3 แผ่น อ่าน 458 ครั้ง] 03 ส.ค.2537
4631 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บก.อก. 265/2538 ให้ข้าราชการตำรวจช่วยราชการ [1 แผ่น อ่าน 348 ครั้ง] 31 ก.ค.2538
4630 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บก.อก. 265/2540 มอบหมายอำนาจการปกครองบังคับบัญชา [2 แผ่น อ่าน 397 ครั้ง] 11 มิ.ย.2540
4629 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บก.อก. 265/2541 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 364 ครั้ง] 24 มิ.ย.2541
4628 ไปราชการ บก.อก. 265/2542 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [2 แผ่น อ่าน 306 ครั้ง] 19 พ.ค.2542
4627 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 265/2544 แต่งตั้งคณะกรรมการการสอบสวนข้าราชการตำรวจ [2 แผ่น อ่าน 340 ครั้ง] 30 พ.ค.2544
4626 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บก.อก. 265/2545 รายละเอียดการฝึกแก้ไขปัญหาที่บังคับการและแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ ครู อาจารย์ ประจำกองอำนวยการฝึกและส่วนการฝึก หลักสูตรผู้กำกับการ รุ่นที่ 43 (เพิ่มเติม) [1 แผ่น อ่าน 373 ครั้ง] 29 พ.ค.2545
4625 - บก.อก. 265/2546 บัญชีรายชื่อผู้ปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการร์สถานที่ราชการ บช.ศ [10 แผ่น อ่าน 316 ครั้ง] 23 พ.ค.2546
4624 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ ว.ตร. 265/2547 แต่งตั้งครู - อาจารย์ หลักสูตรครูสอนการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดให้โทษ รุ่นที่ 13 เพิ่มเติม [2 แผ่น อ่าน 287 ครั้ง] 03 มิ.ย.2547
4623 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 265/2547 แต่งตั้งคณะทำงานประสานงานด้านรัฐสภาของ กองบัญชาการศึกษา [3 แผ่น อ่าน 329 ครั้ง] 17 พ.ค.2547
4622 ไปราชการ บก.อก. 265/2548 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 334 ครั้ง] 29 มิ.ย.2548
4621 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ ฝรก. 265/2549 ตั้งกองอำนวยการฝึกอบรม แลพแต่งตั้งอาจารย์ - ครู หลักสูตรการส่งกำลังบำรุง รุ่นที่ 24 เพื่อพัฒนาข้าราชการตำรวจ ประจำปีงบประมาณ 2550 ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจกลาง [2 แผ่น อ่าน 325 ครั้ง] 24 พ.ย.2549
4620 เลื่อนขั้นเงินเดือน บก.อก. 265/2550 ปรับระดับอัตราเงินเดือนข้าราชการตำรวจ [2 แผ่น อ่าน 323 ครั้ง] 07 พ.ย.2550
4619 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บก.อก. 265/2551 มอบหมายอำนาจหน้าที่รับผิดชอบและรักษาราชการแทนให้รองผู้บัญชาการกองบัญชาการศึกษา [5 แผ่น อ่าน 345 ครั้ง] 01 ต.ค.2551
4618 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บก.อก. 265/2552 กำหนดรายชื่อข้าราชการตำรวจปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ กองบัญชาการศึกษา ประจำเดือน ตุลาคม 2552 [8 แผ่น อ่าน 311 ครั้ง] 24 ก.ย.2552
4617 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 265/2553 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบปัญหาข้อสอบ [2 แผ่น อ่าน 445 ครั้ง] 07 ต.ค.2553
4616 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บช.ศ. 265/2555 เรื่องแต่งตั้งว่าที่ยศตำรวจชั้นสัญญาบัตร [1 แผ่น อ่าน 319 ครั้ง] 28 ก.ย.2555
4615 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 265/2556 แต่งตั้งกรรมการตรวจรับการจ้าง สำหรับการจ้างทำสำเนาและเข้าเล่มเอกสารประกอบการประชุมสัมมนาหลักสูตร JASPOC ครั้งที่ ๒๓ โดยวิธีตกลงราคา [1 แผ่น อ่าน 242 ครั้ง] 29 ส.ค.2556
4614 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 266/2538 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง หาผู้รับผิดชอบทางแพ่งและประเมินราคาขั้นต่ำ กรณีรณยนต์เก๋งคัทสัน 9ก 4053 ชำรุด [1 แผ่น อ่าน 404 ครั้ง] 01 ส.ค.2538
4613 ไปราชการ บก.อก. 266/2540 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 372 ครั้ง] 11 มิ.ย.2540
4612 ไปราชการ บก.อก. 266/2542 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [2 แผ่น อ่าน 332 ครั้ง] 19 พ.ค.2542
4611 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 266/2543 ตั้งกองอำนวยการฝึกอบรมและแต่งตั้ง ครู-อาจรย์ ในการฝึกอบรมตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของผู้เข้ารับการอบรมระดับผู้กำกับการ ในสังกัดตำรวจภูธร 1 5 6 [2 แผ่น อ่าน 296 ครั้ง] 02 พ.ค.2543
4610 สอบ,สืบ,วินัย,ลงทัณฑ์ บก.อก. 266/2544 ให้ข้าราชการตำรวจออกจาการาชการไว้ก่อน [1 แผ่น อ่าน 452 ครั้ง] 30 พ.ค.2544
4609 ไปราชการ บก.อก. 266/2545 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 324 ครั้ง] 30 พ.ค.2545
4608 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 266/2546 แต่งตั้งคณะทำงานประสานงานด้านรัฐสภาของ กองบัญชาการศึกษา [3 แผ่น อ่าน 265 ครั้ง] 23 พ.ค.2546
4607 ไปราชการ ว.ตร. 266/2547 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [2 แผ่น อ่าน 294 ครั้ง] 19 พ.ค.2547
4606 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 266/2547 แต่งตั้งคณะกรรมการ และเจ้าหน้าที่ตรวจกระดาษคำตอบและรวมคะแนน การสอบวัดผลภาควิชาการ หลักสูตรสำหรับฝึกอบรมพลตำรวจ (พิเศษ) เพื่อปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ของนักเรียนพลตำรวจ ประจำปี 2547 [2 แผ่น อ่าน 292 ครั้ง] 03 มิ.ย.2547
4605 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 266/2548 แต่งตั้งวิทยากร ครู - อาจารย์ หลักสูตรพนักงานสอบสวนคดียาเสพติดให้โทษ รุ่นที่ 36 [3 แผ่น อ่าน 317 ครั้ง] 29 มิ.ย.2548
4604 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 266/2549 แต่งตั้งคณะผู้ตรวจราชการ ประจำปี 2549 [2 แผ่น อ่าน 355 ครั้ง] 24 พ.ย.2549
4603 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 266/2550 แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อพัฒนาระบบงานโครงสร้างตามอำนาจหน้าที่และสิทธิประโยชน์ของกำลังพล กองบัญชาการศึกษา [2 แผ่น อ่าน 503 ครั้ง] 06 พ.ย.2550
4602 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บก.อก. 266/2551 ให้ข้าราชการตำรวจช่วยราชการ [1 แผ่น อ่าน 301 ครั้ง] 01 ต.ค.2551
4601 ไปราชการ สศป. 266/2552 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [7 แผ่น อ่าน 308 ครั้ง] 24 ก.ย.2552
4600 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บก.อก. 266/2553 แต่งตั้งยศตำรวจชั้นประทวน [4 แผ่น อ่าน 311 ครั้ง] 11 ต.ค.2553
4599 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บช.ศ. 266/2555 แต่งตั้งยศตำรวจชั้นประทวน [1 แผ่น อ่าน 341 ครั้ง] 28 ก.ย.2555
4598 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 266/2556 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับการจ้าง สำหรับการจ้างทำวุฒิบัตร เพื่อมอบให้แก่ข้าราชการตำรวจที่ผ่านการฝึกอบรมโครงการสร้างวิทยากรด้านจริยธรรม คุณธรรม และจรรยาบรรณของตำรวจ โดยวิธีตกลงราคา [1 แผ่น อ่าน 252 ครั้ง] 30 ส.ค.2556
4597 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 267/2534 ตั้งคณะทำงานปรับปรุงแก้ไขประมวลระเบียบการตำรวจไม่เกี่ยวกับคดี [2 แผ่น อ่าน 530 ครั้ง] 06 ส.ค.2534
4596 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ กอจ. 267/2537 แต่งตั้งอาจารย์และครูหลักสูตรผู้ช่วยพนักงานสอบสวน เพื่อพัฒนาข้าราชการตำรวจ ชั้นประทวนและพลตำรวจ ประจำปี 2537 [3 แผ่น อ่าน 384 ครั้ง] 08 ส.ค.2537
4595 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บก.อก. 267/2538 แก้ไขคำสั่งบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ [1 แผ่น อ่าน 333 ครั้ง] 02 ส.ค.2538
4594 ไปราชการ บก.อก. 267/2540 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 352 ครั้ง] 11 มิ.ย.2540
4593 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 267/2541 แต่งตั้งวิทยากรและครูฝึก หลักสูตรการยิงปืนพกระบบ พี.พี.ซี. และวิธีควบคุมฝูงชน รุ่นที่ 11,12 [2 แผ่น อ่าน 335 ครั้ง] 25 มิ.ย.2541
4592 ไปราชการ บก.อก. 267/2542 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [2 แผ่น อ่าน 294 ครั้ง] 19 พ.ค.2542
4591 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 267/2543 การแต่งตั้งวิทยากรโครงการวิทยากรสัญจร (เพิ่มเติม) [1 แผ่น อ่าน 521 ครั้ง] 04 พ.ค.2543
4590 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บก.อก. 267/2545 แต่งตั้งอาจารย์ผู้สอนหลักสูตรสารวัตร รุ่นที่ 65 และรุ่นที่ 66 เพิ่มเติม [2 แผ่น อ่าน 383 ครั้ง] 30 พ.ค.2545
4589 ไปราชการ บก.อก. 267/2546 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 320 ครั้ง] 02 มิ.ย.2546
4588 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 267/2547 แต่งตั้งอาจารย์และครูผู้สอนในหลักสูตรการบริหารงานตำรวจชั้นสูง รุ่นที่ 24 [7 แผ่น อ่าน 358 ครั้ง] 24 พ.ค.2547
4587 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 267/2548 ตั้งกองอำนวยการฝึกอบรม กองอำนวยการสถานฝึกอบรม และเจ้าหน้าที่ หลักสูตรพนักงานสอบสวนคดียาเสพติดให้โทษ รุ่นที่ 36 [3 แผ่น อ่าน 378 ครั้ง] 29 มิ.ย.2548
4586 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 267/2549 แต่งตั้งคณะผู้ตรวจราชการ ประจำปี 2549 [2 แผ่น อ่าน 364 ครั้ง] 24 พ.ย.2549
4585 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 267/2550 แต่งตั้งคณะกรรมการกลางเพื่อตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2550 [2 แผ่น อ่าน 302 ครั้ง] 07 พ.ย.2550
4584 ไปราชการ บก.อก. 267/2551 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [2 แผ่น อ่าน 292 ครั้ง] 06 ต.ค.2551
4583 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 267/2553 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่งบประมาณ ของ กองบัญชาการศึกษา [1 แผ่น อ่าน 365 ครั้ง] 14 ต.ค.2553
4582 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บช.ศ. 267/2555 แต่งตั้งอาจารย์ในโครงการสัมมนาเพิ่มประสิทธิภาพผู้บัญชาการและผู้บังคับการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ ประจำปี 2555 (เพิ่มเติม) ครั้งที่ 2 [1 แผ่น อ่าน 323 ครั้ง] 28 ก.ย.2555
4581 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 267/2556 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับการเช่า สำหรับการเช่ารถบัสโดยสาร รับ-ส่ง ผู้เข้าประชุมสัมมนาหลักสูตร JASPOC ครั้งที่ ๒๓ โดยวิธีตกลงราคา [1 แผ่น อ่าน 240 ครั้ง] 30 ส.ค.2556
4580 ไปราชการ บก.อก. 268/2535 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปตรวจราชการประจำปี 2535 [2 แผ่น อ่าน 443 ครั้ง] 08 ก.ย.2535
4579 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 268/2537 แต่งตั้งคณะกรรมการ และเจ้าหน้าที่รับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุ แต่งตั้งเป็นลูกจ้างประจำ ในสังกัดกองกำกับการโรงเรียนตำรวจภูธร 4 [2 แผ่น อ่าน 267 ครั้ง] 09 ส.ค.2537
4578 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 268/2538 แต่งตั้งอนุกรรมการและเจ้าหน้าที่จัดทำบัญชีประกาศรายชื่อผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ที่มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกด้วยวิธีพิจารณาความเหมาะสมเพื่อบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการตำรวจ พ.ศ.2538 [2 แผ่น อ่าน 338 ครั้ง] 04 ส.ค.2538
4577 ไปราชการ บก.อก. 268/2540 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 322 ครั้ง] 12 มิ.ย.2540
4576 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บก.อก. 268/2541 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 337 ครั้ง] 25 มิ.ย.2541
4575 ไปราชการ บก.อก. 268/2542 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [2 แผ่น อ่าน 278 ครั้ง] 19 พ.ค.2542
4574 ไปราชการ บก.อก. 268/2543 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ (เพิ่มเติม) [1 แผ่น อ่าน 293 ครั้ง] 04 พ.ค.2543
4573 ไปราชการ บก.อก. 268/2544 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 352 ครั้ง] 04 มิ.ย.2544
4572 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บก.อก. 268/2545 แต่งตั้งอาจารย์ผู้สอนหลักสูตรการสืบสวนคดีอาญา รุ่นที่ 76 เพิ่มเติม [1 แผ่น อ่าน 347 ครั้ง] 30 พ.ค.2545
4571 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 268/2546 แต่งตั้งคณะกรรมการ คณะอุนุกรรมการ และเจ้าหน้าที่ตรวจกระดาษคำตอบและรวมคะแนน การสอบวัดผลภาควิชาการ หลักสูตรสำหรับฝึอบรมพลตำรวจ ของนักเรียนพลตำรวจ ภาคเรียนที่ 1 ประจำปี 2546 [3 แผ่น อ่าน 300 ครั้ง] 03 มิ.ย.2546
4570 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บก.อก. 268/2547 กำหนดรายชื่อข้าราชการตำรวจปฏิบัติหน้าที่ เวรรักษาการณ์ และเวรประชาสัมพันธ์ กองบัญชาการศึกษา [9 แผ่น อ่าน 346 ครั้ง] 24 พ.ค.2547
4569 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 268/2549 แต่งตั้งคณะกรรมการผู้ตรวจราชการ ประจำปี 2549 (เพิ่มเติม) [1 แผ่น อ่าน 298 ครั้ง] 24 พ.ย.2549
4568 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บช.ศ. 268/2550 แก้ไขเปลี่ยนแปลง กองอำนวยการและอนุกรรมการในการดำเนินการรับสมัครคัดเลือกข้าราชการตำรวจผู้มีวุฒิปริญญาตรี เข้ารับการฝึกอบรมเพื่อแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร พ.ศ.2550 เพิ่มเติม [2 แผ่น อ่าน 384 ครั้ง] 07 พ.ย.2550
4567 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บก.อก. 268/2551 ให้ข้าราชการตำรวจปฏิบัติหน้าที่ราชการ [1 แผ่น อ่าน 337 ครั้ง] 09 ต.ค.2551
4566 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ สศป. 268/2552 แต่งตั้งวิทยากรโครงการสัมมนาระดับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ กองบัญชาการศึกษา [2 แผ่น อ่าน 321 ครั้ง] 25 ก.ย.2552
4565 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 268/2553 แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติราชการ กองบัญชาการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554 [2 แผ่น อ่าน 429 ครั้ง] 14 ต.ค.2553
4564 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บช.ศ. 268/2555 ให้ข้าราชการตำรวจเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรสารวัตร รุ่นที่ 121 [6 แผ่น อ่าน 326 ครั้ง] 28 ก.ย.2555
4563 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บช.ศ. 268/2556 แต่งตั้งวิทยากรโครงการประชุมสัมมนาหลักสูตร JASPOC ครั้งที่ ๒๓ [2 แผ่น อ่าน 232 ครั้ง] 02 ก.ย.2556
4562 ไปราชการ บก.อก. 269/2535 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปตรวจราชการประจำปี 2535 [2 แผ่น อ่าน 335 ครั้ง] 08 ก.ย.2535
4561 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 269/2537 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับเครื่องมือสื่อสาร ประจำปีงบประมาณ 2536 [1 แผ่น อ่าน 275 ครั้ง] 10 ส.ค.2537
4560 เลื่อนขั้นเงินเดือน บก.อก. 269/2538 เลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการตำรวจ [2 แผ่น อ่าน 342 ครั้ง] 04 ส.ค.2538
4559 เลื่อนขั้นเงินเดือน บก.อก. 269/2540 เลื่อนชั้นและอัตราเงินเดือนข้าราชการตำรวจ [2 แผ่น อ่าน 325 ครั้ง] 12 มิ.ย.2540
4558 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 269/2541 แต่งตั้งครู - อาจารย์ หลักสูตรสำหรับฝึกอบรมพลตำรวจภาควิชาการของนักเรียนพลตำรวจ รุ่นที่ 8 ประจำปี 2541 กองกำกับการโรงเรียนตำรวจภูธร 1 เพิ่มเติม [1 แผ่น อ่าน 425 ครั้ง] 26 มิ.ย.2541
4557 ไปราชการ บก.อก. 269/2542 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [2 แผ่น อ่าน 321 ครั้ง] 19 พ.ค.2542
4556 ไปราชการ บก.อก. 269/2543 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ (เพิ่มเติม) [1 แผ่น อ่าน 294 ครั้ง] 04 พ.ค.2543
รวม 10355 รายการ 33406 หน้า รายการต่อหน้า

เลือกหน้า : 

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52]

หน้าที่ 29  

กองบัญชาการศึกษา สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
พัฒนาระบบโดย : พ.ต.อ.อัครินทร์ สุขเษม ร่วมกับ นักศึกษาฝึกงาน ม.อีสเทิร์นเอเชีย ภาคการศึกษา 2553