<สำหรับจัดการระบบ>  USERNAME:     PASSWORD:  

ระบบสารสนเทศ บช.ศ.

     
หน่วยงานผู้ออกคำสั่ง :   กลุ่มคำสั่ง :
ช่วง วดป.ออกคำสั่ง :  -   เลขที่คำสั่ง :  /
ส่วนของข้อความในชื่อเรื่อง :   

ปี พ.ศ.ที่ออกคำสั่ง :

[จัดเรียงข้อมูลโดยคลิกที่ชื่อคอลัมน์ คลิกซ้ำ=สลับระหว่างน้อย<->มาก    คลิกที่เลขที่คำสั่ง หรือ ชื่อเรื่อง เพื่อดูรายละเอียด]

หน้า : 28/52
รวม 10355 รายการ 33406 หน้า รายการต่อหน้า

เลือกหน้า : 

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52]

หน้าที่ 28  

ลำดับ กลุ่มคำสั่ง หน่วยงาน คำสั่งที่ ชื่อเรื่อง ลงวันที่
4955 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ ว.ตร. 247/2551 แต่งตั้งวิทยากรและเจ้าหน้าที่ ในการสัมมนาความตระหนักด้านการบริหารงานตำรวจ (Police Management Awareness ) [1 แผ่น อ่าน 362 ครั้ง] 12 ก.ย.2551
4954 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บก.อก. 247/2552 แต่งตั้งยศตำรวจชั้นประทวน [2 แผ่น อ่าน 369 ครั้ง] 04 ก.ย.2552
4953 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 247/2553 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับกระสุนปืน [1 แผ่น อ่าน 435 ครั้ง] 23 ก.ย.2553
4952 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บช.ศ. 247/2555 แก้ไขคำสั่งและแต่งตั้งว่าที่ยศ และแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ [10 แผ่น อ่าน 370 ครั้ง] 13 ก.ย.2555
4951 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 247/2556 แต่งตั้งกรรมการตรวจรับการจ้าง สำหรับการจ้างทำโล่ที่ระลึกในการศึกษาดูงานการประชุมสัมมนาหลักสูตร JASPOC ครั้งที่ ๒๓ โดยวิธีตกลงราคา [1 แผ่น อ่าน 324 ครั้ง] 22 ส.ค.2556
4950 สอบ,สืบ,วินัย,ลงทัณฑ์ บก.อก. 248/2534 ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีข้าราชการยื่นเรื่องขอรับเงินค่าเช่าบ้าน [1 แผ่น อ่าน 534 ครั้ง] 31 ก.ค.2534
4949 ไปราชการ บก.อก. 248/2535 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [2 แผ่น อ่าน 431 ครั้ง] 24 ส.ค.2535
4948 ให้รับเงินเดือน,ค่าตอบแทน บช.ศ. 248/2537 เพิ่มค่าจ้างลูกจ้างประจำ [1 แผ่น อ่าน 371 ครั้ง] 26 ก.ค.2537
4947 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บก.อก. 248/2538 ให้ข้าราชการตำรวจช่วยราชการ [1 แผ่น อ่าน 362 ครั้ง] 07 ก.ค.2538
4946 ไปราชการ บก.อก. 248/2540 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 376 ครั้ง] 06 มิ.ย.2540
4945 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 248/2541 แต่งตั้งอาจารย์และครู หลักสูตรผู้ช่วยพนักงานสอบสวน เพื่อพัฒนาข้าราชการตำรวจชั้นประทวน และพลตำรวจ ประจำปี 2541 กองกำกับการโรงเรียนตำรวจนครบาล [4 แผ่น อ่าน 453 ครั้ง] 15 มิ.ย.2541
4944 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 248/2542 แต่งตั้งอาจารย์และคูร หลักสูตรการจราจร เพื่อพัฒนาข้าราชการตำรวจ ประจำปีงบประมาณ 2542 กองกำกับการโรงเรียนตำรวจภูธร 2 แก้ไขเพิ่มเติม [2 แผ่น อ่าน 388 ครั้ง] 13 พ.ค.2542
4943 ไปราชการ บก.อก. 248/2543 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 359 ครั้ง] 26 เม.ย.2543
4942 ไปราชการ บก.อก. 248/2544 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [2 แผ่น อ่าน 372 ครั้ง] 23 พ.ค.2544
4941 ไปราชการ บก.อก. 248/2545 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 376 ครั้ง] 23 พ.ค.2545
4940 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บก.อก. 248/2547 การบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ [2 แผ่น อ่าน 467 ครั้ง] 14 พ.ค.2547
4939 สอบ,สืบ,วินัย,ลงทัณฑ์ บก.อก. 248/2548 ให้ข้าราชการตำรวจกลับคืนสู่ฐานะเดิม [1 แผ่น อ่าน 506 ครั้ง] 20 มิ.ย.2548
4938 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บช.ศ. 248/2549 แต่งตั้งข้าราชการตำรวจ [2 แผ่น อ่าน 437 ครั้ง] 10 พ.ย.2549
4937 ไปราชการ ฝรก. 248/2550 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [2 แผ่น อ่าน 452 ครั้ง] 13 ต.ค.2550
4936 ให้รับเงินเดือน,ค่าตอบแทน บช.ศ. 248/2551 ให้ข้าราชการตำรวจได้รับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ [2 แผ่น อ่าน 491 ครั้ง] 12 ก.ย.2551
4935 ไปราชการ บก.อก. 248/2552 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 372 ครั้ง] 04 ก.ย.2552
4934 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 248/2553 ตั้งกองอำนวยการโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554 [4 แผ่น อ่าน 418 ครั้ง] 23 ก.ย.2553
4933 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 248/2555 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบพัสดุประจำปี [1 แผ่น อ่าน 341 ครั้ง] 13 ก.ย.2555
4932 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 248/2556 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับการจ้าง สำหรับการจ้างทำเครื่องหมายเชิดชูเกียรติของ กองบัญชาการศึกษา โดยวิธีตกลงราคา [1 แผ่น อ่าน 318 ครั้ง] 26 ส.ค.2556
4931 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บช.ศ. 249//255 ตั้งกองอำนวยการสัมมนาโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อสรุปผลการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ [8 แผ่น อ่าน 306 ครั้ง] 13 ก.ย.2555
4930 ให้รับเงินเดือน,ค่าตอบแทน บก.อก. 249/2534 เพิ่มค่าจ้างลูกจ้างประจำ [2 แผ่น อ่าน 514 ครั้ง] 31 ก.ค.2534
4929 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บก.อก. 249/2537 กำหนดรายชื่อราชการตำรวจปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาสถานที่ราชการและ เวรประชาสัมพันธ์ ประจำเดือน สิงหาคม 2537 [11 แผ่น อ่าน 340 ครั้ง] 27 ก.ค.2537
4928 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 249/2538 แต่งตั้งคณะกรรมการ และเจ้าหน้าที่รับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นลูกจ้างประจำ ในสังกัดกองกำกับการโรงเรียนตำรวจภูธร 3 [1 แผ่น อ่าน 399 ครั้ง] 10 ก.ค.2538
4927 ไปราชการ บก.อก. 249/2540 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 442 ครั้ง] 06 มิ.ย.2540
4926 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บก.อก. 249/2541 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [2 แผ่น อ่าน 444 ครั้ง] 15 มิ.ย.2541
4925 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 249/2542 แต่งตั้งอาจารย์และคูร หลักสูตรงานสารบรรณ ธุรการและกำลังพล เพื่อพัฒนาข้าราชการตำรวจ ประจำปีงบประมาณ 2542 กองกำกับการโรงเรียนตำรวจภูธร 2 แก้ไขเพิ่มเติม [2 แผ่น อ่าน 434 ครั้ง] 13 พ.ค.2542
4924 ไปราชการ บก.อก. 249/2543 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 422 ครั้ง] 26 เม.ย.2543
4923 เข้ารับการฝึกอบรม ว.ตร. 249/2544 ให้ข้าราชการเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรฝ่ายอำนวยการตำรวจ รุ่นที่ 23 [10 แผ่น อ่าน 359 ครั้ง] 23 พ.ค.2544
4922 เลื่อนขั้นเงินเดือน บก.อก. 249/2545 เลื่อนขั้นและอัตราเงินเดือนข้าราการตำรวจ [2 แผ่น อ่าน 340 ครั้ง] 23 พ.ค.2545
4921 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ ว.ตร. 249/2547 แต่งตั้งอาจารย์และผู้สอนในหลักสูตรสารวัตร รุ่นที่ 80 เพิ่มเติม [1 แผ่น อ่าน 337 ครั้ง] 14 พ.ค.2547
4920 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บก.อก. 249/2548 บรรจุข้าราชการตำรวจซึ่งออกจากราชการไปแล้วกลับเข้ารับราชการ [2 แผ่น อ่าน 427 ครั้ง] 20 มิ.ย.2548
4919 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บช.ศ. 249/2549 แต่งตั้งข้าราชการตำรวจ [2 แผ่น อ่าน 343 ครั้ง] 10 พ.ย.2549
4918 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 249/2550 ตั้งคณะอนุกรรมการดำเนินการสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง [2 แผ่น อ่าน 555 ครั้ง] 15 ต.ค.2550
4917 ไปราชการ บก.อก. 249/2551 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 351 ครั้ง] 12 ก.ย.2551
4916 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 249/2553 แต่งตั้งวิทยากรตามโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554 [1 แผ่น อ่าน 379 ครั้ง] 23 ก.ย.2553
4915 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บช.ศ. 249/2555 กำหนดรายชื่อข้าราชการตำรวจปฏิบัตหน้าที่เวรรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ กองบัญชาการศึกษา ประจำเดือน พฤศจิกายน 2554 [1 แผ่น อ่าน 329 ครั้ง] 26 ต.ค.2555
4914 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 249/2556 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการจัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์สำหรับจัดการประชุมสัมมนาหลักสูตร JASPOC ครั้งที่ ๒๓ โดยวิธีตกลงราคา [1 แผ่น อ่าน 318 ครั้ง] 26 ส.ค.2556
4913 ไปราชการ บก.อก. 250/2535 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [2 แผ่น อ่าน 425 ครั้ง] 24 ส.ค.2535
4912 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บช.ศ. 250/2536 กำหนดลักษณะงาน [4 แผ่น อ่าน 432 ครั้ง] 04 ต.ค.2536
4911 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บก.อก. 250/2537 แต่งตั้งข้าราชการตำรวจ [3 แผ่น อ่าน 356 ครั้ง] 29 ก.ค.2537
4910 เลื่อนขั้นเงินเดือน บก.อก. 250/2538 เลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการตำรวจ [1 แผ่น อ่าน 439 ครั้ง] 13 ก.ค.2538
4909 ไปราชการ บก.อก. 250/2540 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 427 ครั้ง] 09 มิ.ย.2540
4908 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 250/2541 แต่งตั้งวิทยากรในการฝึกอบรมหลักสูตรการปรับพื้นฐานยุทธวิธีตำรวจ ระดับครูฝึก (ชั้นสัญญาบัตร และ ชั้นประทวน - พลตำรวจ) เพิ่มเติม [1 แผ่น อ่าน 532 ครั้ง] 15 มิ.ย.2541
4907 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 250/2542 แต่งตั้งอาจารย์และคูร หลักสูตรการจราจร เพื่อพัฒนาข้าราชการตำรวจ ประจำปีงบประมาณ 2542 กองกำกับการโรงเรียนตำรวจภูธร 8 [5 แผ่น อ่าน 438 ครั้ง] 13 พ.ค.2542
4906 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 250/2543 ตั้งกองอำนวยการฝึกอบรมและแต่งตั้ง ครู-อาจรย์ ในการฝึกอบรมตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของข้าราชการตำรวจชั้นประทวนและพลตำรวจ ในสังกัดตำรวจภูธรภาค1 และกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง รุ่นที่ 1 และ 2 ประจำปี 2543 [2 แผ่น อ่าน 390 ครั้ง] 27 เม.ย.2543
4905 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 250/2544 ตั้งกองอำนวยการฝึกอบรมแต่งตั้งครู-อาจารย์ ในการฝึกอบรมตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต เพื่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ของข้าราชการตำรวจชั้นประทวนและพลตำรวจ หลักสูตรการส่งกำลังบำรุง รุ่นที่ 11 [2 แผ่น อ่าน 380 ครั้ง] 24 พ.ค.2544
4904 เลื่อนขั้นเงินเดือน บก.อก. 250/2545 เลื่อนขั้นและอัตราเงินเดือนข้าราชการตำรวจ [3 แผ่น อ่าน 365 ครั้ง] 23 พ.ค.2545
4903 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ ว.ตร. 250/2547 แต่งตั้งอาจารย์และครูผู้สอนในหลักสูตรผู้กำกับการ รุ่นที่ 49 เพิ่มเติม [2 แผ่น อ่าน 336 ครั้ง] 14 พ.ค.2547
4902 ให้รับเงินเดือน,ค่าตอบแทน บก.อก. 250/2548 ให้ข้าราชการตำรวจหมดสิทธิได้รับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ [2 แผ่น อ่าน 360 ครั้ง] 20 มิ.ย.2548
4901 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 250/2550 ตั้งอนุกรรมการพิจารณาคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของการเป็นข้าราชการตำรวจและพิจารณาการสอบภาคความเหมาะสมกำบตำแหน่ง [2 แผ่น อ่าน 471 ครั้ง] 15 ต.ค.2550
4900 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บก.อก. 250/2551 แต่งตั้งยศตำรวจชั้นประทวน [1 แผ่น อ่าน 373 ครั้ง] 15 ก.ย.2551
4899 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บช.ศ. 250/2552 มอบอำนาจหน้าที่รับผิดชอบและรักษาราชการแทนให้รักษาราชการแทน รองผู้บัญชาการกองบัญชาการศึกษา [6 แผ่น อ่าน 489 ครั้ง] 07 ก.ย.2552
4898 ไปราชการ บก.อก. 250/2553 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [5 แผ่น อ่าน 431 ครั้ง] 23 ก.ย.2553
4897 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 250/2555 แต่งตั้งวิทยากรดำเนินโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อสรุปผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 และเตรียมความพร้อมในการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี พ.ศ.2556 ของกองบัญชาการศึกษา [2 แผ่น อ่าน 340 ครั้ง] 13 ก.ย.2555
4896 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บช.ศ. 250/2556 แต่งตั้งกรรมการตรวจรับการจ้าง สำหรับการจ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์การประชุมสัมมนา หลักสูตร JASPOC ครั้งที่ ๒๓ โดยวิธีตกลงราคา [1 แผ่น อ่าน 288 ครั้ง] 26 ส.ค.2556
4895 ไปราชการ บก.อก. 251/2535 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [2 แผ่น อ่าน 448 ครั้ง] 24 ส.ค.2535
4894 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บช.ศ. 251/2536 กำหนดมอบหมายอำนาจหน้าที่ รองผุ้บัญชาการศึกษาผุ้ช่วยผู้บัญชาการศึกษาปฏิบัติราชการแทน และรักษาราชการแทนผุ้บัญชาการศึกษา [3 แผ่น อ่าน 420 ครั้ง] 04 ต.ค.2536
4893 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 251/2537 แต่งตั้งคณะกรรมการขายทอดตลาด [2 แผ่น อ่าน 375 ครั้ง] 29 ก.ค.2537
4892 เลื่อนขั้นเงินเดือน บก.อก. 251/2538 เลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการตำรวจ [1 แผ่น อ่าน 430 ครั้ง] 13 ก.ค.2538
4891 ไปราชการ ว.ตร. 251/2540 ให้ข้าราชการตำรวจเดินเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรสารวัตร ร่นที่ 45 [21 แผ่น อ่าน 445 ครั้ง] 09 มิ.ย.2540
4890 เข้ารับการฝึกอบรม บก.อก. 251/2541 ตั้งกองอำนวยการฝึกอบรมหลักสูตรการยิงปืนพกระ พี.พี.ซี. และวิธีควบคุมฝูงชน [4 แผ่น อ่าน 407 ครั้ง] 16 มิ.ย.2541
4889 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 251/2542 ตั้งกองอำนวยการฝึกอบรมและแต่งตั้งคูร-อาจารย์ ในการฝึกอบรมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของข้าราชการตำรวจชั้นประทวนและพลตำรวจภูธรภาค หลักสูตรการจราจรกองกำกับการโรงเรียนตำรวจภูธร 8 [3 แผ่น อ่าน 442 ครั้ง] 17 พ.ค.2542
4888 ไปราชการ บก.อก. 251/2543 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 445 ครั้ง] 27 เม.ย.2543
4887 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 251/2544 ตั้งกองอำนวยการฝึกอบรมครูอาจารย์ ในการฝึกอบรมตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ให้แก่ข้าราชการตำรวจชั้นประทวนและพลตำรวจ ในสังกัดตำรวจภูธรภาค 8 ที่เข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรผู้ช่วยพนักงานสอบสวน [3 แผ่น อ่าน 348 ครั้ง] 24 พ.ค.2544
4886 เลื่อนขั้นเงินเดือน บก.อก. 251/2545 เลื่อนขั้นและอัตราเงินเดือนข้าราชการตำรวจ [3 แผ่น อ่าน 415 ครั้ง] 23 พ.ค.2545
4885 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 251/2547 แต่งตั้งอาจารย์ - ครู สอนหลักสูตรการฝึกอบรมข้าราชการตำรวจและบุคคลที่บรรจุหรือโอนมาเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวนและชั้นพลตำรวจ (สายธุรการ) รุ่นที่ 16 กองกำกับการโรงเรียนตำรวจภูธร 1 (เพิ่มเติม) [1 แผ่น อ่าน 364 ครั้ง] 26 พ.ค.2547
4884 ไปราชการ บช.ศ. 251/2547 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 358 ครั้ง] 14 พ.ค.2547
4883 เลื่อนขั้นเงินเดือน บก.อก. 251/2548 เลื่อนเงินเดือนข้าราชการตำรวจ [1 แผ่น อ่าน 387 ครั้ง] 22 มิ.ย.2548
4882 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บช.ศ. 251/2550 แต่งตั้งข้าราชการตำรวจ [1 แผ่น อ่าน 511 ครั้ง] 18 ต.ค.2550
4881 เลื่อนขั้นเงินเดือน บก.อก. 251/2552 เลื่อนเงินเดือนข้าราชการตำรวจ [1 แผ่น อ่าน 384 ครั้ง] 07 ก.ย.2552
4880 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 251/2553 แต่งตั้งวิทยากรตามโครงการสัมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554 (เพิ่มเติม) [1 แผ่น อ่าน 403 ครั้ง] 27 ก.ย.2553
4879 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บช.ศ. 251/2555 ตั้งกองอำนวยการสถานฝึกอบรม และแต่งตั้งอาจารย์ ครู และเจ้าหน้าที่โครงการเสริมสร้างสมรรถนะครูฝึกทางยุทธวิธี ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ [2 แผ่น อ่าน 319 ครั้ง] 12 ก.ย.2555
4878 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บช.ศ. 251/2556 ตั้งกองอำนวยการสัมมนาและแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ดำเนินการโครงการสัมมนาเพิ่มพูนความรู้ ครู - อาจารย์ ครูฝึกเพื่อจัดทำแผนการสอนหลักสูตรนักเรียนนายสิบตำรวจ และจัดทำคู่มือตำรวจหลักสูตรพิทักษ์สันติของหน่วยฝึกอบรม ในสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๖ [4 แผ่น อ่าน 317 ครั้ง] 26 ส.ค.2556
4877 ไปราชการ บก.อก. 252/2535 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [2 แผ่น อ่าน 409 ครั้ง] 24 ส.ค.2535
4876 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 252/2536 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับสิ่งของหลวง [1 แผ่น อ่าน 882 ครั้ง] 05 ต.ค.2536
4875 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 252/2537 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบรับสิ่งของหลวง [1 แผ่น อ่าน 419 ครั้ง] 29 ก.ค.2537
4874 เลื่อนขั้นเงินเดือน บก.อก. 252/2538 เลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการตำรวจ [2 แผ่น อ่าน 404 ครั้ง] 13 ก.ค.2538
4873 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บก.อก. 252/2540 แต่งตั้งยศข้าราชการตำรวจชั้นประทวน [1 แผ่น อ่าน 427 ครั้ง] 09 มิ.ย.2540
4872 เข้ารับการฝึกอบรม บก.อก. 252/2541 เปลี่ยนวิทยากร ในโครงการ "การอบรมข้าราชการตำรวจผู้ปฏิบัติงาน การบริหารงานด้านวินัยและด้านกำลังพล ประจำปี 2541" [1 แผ่น อ่าน 447 ครั้ง] 16 มิ.ย.2541
4871 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 252/2542 ตั้งกองอำนวยการฝึกอบรมและแต่งตั้งคูร-อาจารย์ ในการฝึกอบรมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของข้าราชการตำรวจ ระดับสารวัตร ในสังกัดตำรวจภูธรภาค 2 และกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ตำรวจภูธร ภาค 2 [2 แผ่น อ่าน 509 ครั้ง] 17 พ.ค.2542
4870 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 252/2543 แต่งตั้งกองอำนวยการฝึกอบรมและอาจารย์สอนหลักสูตรกลางพัฒนาประสิทธิภาพและจรรยาบรรณพนักงานสอบสวน (สบ. 2) รุ่นที่ 1 - 10 ประจำปีงบประมาณ 2543 [5 แผ่น อ่าน 407 ครั้ง] 27 เม.ย.2543
4869 ไปราชการ บก.อก. 252/2544 แก้ไขเปลี่ยนแปลงรายชื่อข้าราชการดำเนินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 315 ครั้ง] 25 พ.ค.2544
4868 เลื่อนขั้นเงินเดือน บก.อก. 252/2545 เลื่อนขั้นและอัตราเงินเดือนข้าราชการตำรวจ [8 แผ่น อ่าน 437 ครั้ง] 23 พ.ค.2545
4867 เข้ารับการฝึกอบรม ว.ตร. 252/2547 ให้ข้าราชการเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรฝ่ายอำนวยการตำรวจ รุ่นที่ 26 [1 แผ่น อ่าน 322 ครั้ง] 26 พ.ค.2547
4866 ไปราชการ บช.ศ. 252/2547 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 364 ครั้ง] 14 พ.ค.2547
4865 เลื่อนขั้นเงินเดือน บก.อก. 252/2548 เลื่อนเงินเดือนข้าราชการตำรวจ [2 แผ่น อ่าน 358 ครั้ง] 22 มิ.ย.2548
4864 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 252/2549 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกองทุนค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน ของ กองบัญชาการศึกษา [2 แผ่น อ่าน 360 ครั้ง] 13 พ.ย.2549
4863 ไปราชการ บช.ศ. 252/2550 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 486 ครั้ง] 19 ต.ค.2550
4862 ไปราชการ บก.อก. 252/2551 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 380 ครั้ง] 09 ก.ย.2551
4861 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บก.อก. 252/2552 มอบหมายอำนาจการปกครองบังคับบัญชา [2 แผ่น อ่าน 395 ครั้ง] 08 ก.ย.2552
4860 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ ว.ตร. 252/2553 แต่งตั้งวิทยากรในโครงการฝึกอบรมการสืบสวนคดีอาญาระดับก้าวหน้า สำหรับพนักงานสอบสวนของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 [1 แผ่น อ่าน 384 ครั้ง] 29 ก.ย.2553
4859 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บช.ศ. 252/2555 ให้ข้าราชการตำรวจปฏิบัติหน้าที่ราชการ [1 แผ่น อ่าน 356 ครั้ง] 26 ต.ค.2555
4858 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บช.ศ. 252/2556 แต่งตั้งวิทยากรโครงการสัมมนาเพิ่มพูนความรู้ ครู - อาจารย์ ครูฝึกเพื่อจัดทำแผนการสอนหลักสูตรนักเรียนนายสิบตำรวจ และจัดทำคู่มือตำรวจหลักสูตรพิทักษ์สันติของหน่วยฝึกอบรม ในสังกัดสำนกงานตำรวจแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๖ [2 แผ่น อ่าน 306 ครั้ง] 26 ส.ค.2556
4857 ไปราชการ บก.อก. 253/2535 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [2 แผ่น อ่าน 384 ครั้ง] 24 ส.ค.2535
4856 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 253/2536 ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบยานพาหนะของกองบัญชาการศึกษา [1 แผ่น อ่าน 589 ครั้ง] 06 ต.ค.2536
4855 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ กอจ. 253/2537 การแต่งตั้งอาจารย์และวิทยากรในหลักสูตร การสัมมนา ข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตรของไทยและมาเลเซีย [3 แผ่น อ่าน 579 ครั้ง] 29 ก.ค.2537
4854 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บก.อก. 253/2538 ให้ช้าราชการตำรวจข้าราชการ [1 แผ่น อ่าน 517 ครั้ง] 21 ก.ค.2538
4853 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บก.อก. 253/2541 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [2 แผ่น อ่าน 482 ครั้ง] 16 มิ.ย.2541
4852 ไปราชการ บก.อก. 253/2542 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 506 ครั้ง] 17 พ.ค.2542
4851 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 253/2543 แต่งตั้งกองอำนวยการ โครงการอบรมสัมมนา เพื่อพัฒนางานงบประมาณและส่งกำลังปรุบปรุง ของ กองบัญชาการศึกษา ประจำปี 2543 [3 แผ่น อ่าน 467 ครั้ง] 27 เม.ย.2543
4850 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 253/2544 แต่งตั้งคณะกรรมการเจ้าหน้าที่ในการสอบวัดผลภาควิชาการหลักสูตรสำหรับฝึกอบรมพลตำรวจของนักเรียนพลตำรวจด้วยข้อสอบกลาง ภาคเรียนที่ 1 ประจำปี 2544 (เพิ่มเติม) [1 แผ่น อ่าน 356 ครั้ง] 25 พ.ค.2544
4849 ให้รับเงินเดือน,ค่าตอบแทน บก.อก. 253/2545 ให้ข้าราชการตำรวจได้รับเงินตอบแทนพิเศษ [2 แผ่น อ่าน 362 ครั้ง] 23 พ.ค.2545
4848 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 253/2547 ตั้งกองอำนวยการสถานฝึกอบรมและแต่งตั้งครู-อาจารย์ หลักสูตรครูฝึกยุทธวิธีตำรวจด้านจราจร ประจำปี 2547 [7 แผ่น อ่าน 367 ครั้ง] 27 พ.ค.2547
4847 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน สศป. 253/2547 แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการสอบวัดผลภาควิชาการ หลักสูตรสำหรับฝึกอบรมพลตำรวจ (พิเศษ) เพื่อปฏิบัติการในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ของนักเรียนพลตำรวจ ประจำปี 2547 [3 แผ่น อ่าน 330 ครั้ง] 14 พ.ค.2547
4846 เลื่อนขั้นเงินเดือน บก.อก. 253/2548 เลื่อนเงินเดือนข้าราชการตำรวจ [3 แผ่น อ่าน 385 ครั้ง] 22 มิ.ย.2548
4845 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 253/2549 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจราชการ ประจำปี 2549 [2 แผ่น อ่าน 396 ครั้ง] 15 พ.ย.2549
4844 ไปราชการ บก.อก. 253/2550 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [2 แผ่น อ่าน 378 ครั้ง] 19 ต.ค.2550
4843 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บก.อก. 253/2551 กำหนดรายชื่อข้าราชการตำรวจปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ กองบัญชาการศึกษา ประจำเดือนตุลาคม 2551 [8 แผ่น อ่าน 401 ครั้ง] 18 ก.ย.2551
4842 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 253/2552 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง [1 แผ่น อ่าน 371 ครั้ง] 10 ก.ย.2552
4841 ไปราชการ บช.ศ. 253/2555 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 314 ครั้ง] 20 ก.ย.2555
4840 - บช.ศ. 253/2556 กำหนดหน้าที่ของหัวหน้า รองหัวหน้า ผู้ช่วยหัวหน้า เลขานุการ และคณะเจ้าหน้าที่ในการเดินทางไปศึกษาดูงานกิจการตำรวจต่างประเทศของหลักสูตร การบริหารงานตำรวจชั้นสูง รุ่นที่ ๓๗ [3 แผ่น อ่าน 258 ครั้ง] 26 ส.ค.2556
4839 ไปราชการ บก.อก. 254/2535 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปปฏิบัติราชการ [1 แผ่น อ่าน 429 ครั้ง] 24 ส.ค.2535
4838 ไปราชการ บก.อก. 254/2540 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 436 ครั้ง] 10 มิ.ย.2540
4837 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บก.อก. 254/2541 แก้ไขคำสั่งบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ [1 แผ่น อ่าน 393 ครั้ง] 16 มิ.ย.2541
4836 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 254/2542 แต่งตั้งคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ในการสอบสวนวิชาการของ นักเรียนตำรวจด้วยข้อสอบกลาง ประจำปี 2542 (ภาคเรียนที่ 1 ) [16 แผ่น อ่าน 400 ครั้ง] 17 พ.ค.2542
4835 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 254/2543 แต่งตั้งวิทยากรในการสัมมนาเพื่อพัฒนางานงบประมาณและส่งกำลังบำรุงของ กองบัญชาการศึกษา ประจำปี 2543 [1 แผ่น อ่าน 358 ครั้ง] 27 เม.ย.2543
4834 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บก.อก. 254/2544 กำหนดรายชื่อข้าราชการตำรวจปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์และเวรประชาสัมพันธ์ กองบัญชาการศึกษา [12 แผ่น อ่าน 313 ครั้ง] 25 พ.ค.2544
4833 เลื่อนขั้นเงินเดือน บก.อก. 254/2545 เลื่อนขั้นและอัตราเงินเดือนข้าราชการตำรวจ [3 แผ่น อ่าน 364 ครั้ง] 23 พ.ค.2545
4832 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บก.อก. 254/2547 แก้ไขคำสั่งแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ [2 แผ่น อ่าน 332 ครั้ง] 27 พ.ค.2547
4831 ไปราชการ บช.ศ. 254/2547 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 317 ครั้ง] 14 พ.ค.2547
4830 เลื่อนขั้นเงินเดือน บก.อก. 254/2548 เลื่อนเงินเดือนข้าราชการตำรวจ [1 แผ่น อ่าน 341 ครั้ง] 22 มิ.ย.2548
4829 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ ว.ตร. 254/2549 แต่งตั้งอาจารย์และครูผู้สอนในหลักสูตรการสืบสวนคดีอาญา รุ่นที่ 85 [18 แผ่น อ่าน 313 ครั้ง] 16 พ.ย.2549
4828 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 254/2550 แต่งตั้งคณะกรรมการขายทอดตลาดพัสดุสิ่งของหลวงชำรุด [1 แผ่น อ่าน 329 ครั้ง] 22 ต.ค.2550
4827 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ ว.ตร. 254/2551 แต่งตั้งอาจารย์ในการสัมมนาโครงการเพิ่มประสิทธิภาพผู้บังคับการหัวหน้าหน่วยปฏิบัติการหลักและหน่วปฏิบัติการเฉพาะทางของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ [2 แผ่น อ่าน 292 ครั้ง] 19 ก.ย.2551
4826 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บก.อก. 254/2552 แต่งตั้งว่าที่ยศตำรวจชั้นสัญญาบัตร [1 แผ่น อ่าน 316 ครั้ง] 15 ก.ย.2552
4825 เลื่อนขั้นเงินเดือน บก.อก. 254/2553 เลื่อนเงินเดือนข้าราชการตำรวจ [1 แผ่น อ่าน 329 ครั้ง] 29 ก.ย.2553
4824 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 254/2555 แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อพิจารณาหลักสูตรการบริหารงานตำรวจชั้นสูงและหลักสูตรผู้กำกับ [2 แผ่น อ่าน 286 ครั้ง] 27 ก.ย.2555
4823 - บช.ศ. 254/2556 กำหนดรายชื่อข้าราชการตำรวจปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ กองบัญชการศึกษา ประจำเดือน กันยายน ๒๕๕๖ [1 แผ่น อ่าน 251 ครั้ง] 26 ส.ค.2556
4822 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บช.ศ. 255/2535 ให้ใช้แผนกองบัญชาการศึกษาแม่บท ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2535 - 2539) [1 แผ่น อ่าน 398 ครั้ง] 24 ส.ค.2535
4821 สอบ,สืบ,วินัย,ลงทัณฑ์ บช.ศ. 255/2536 ไล่ข้าราชการตำรวจออกจากราชการ [2 แผ่น อ่าน 437 ครั้ง] 08 ต.ค.2536
4820 เลื่อนขั้นเงินเดือน บก.อก. 255/2537 เลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการตำรวจ [2 แผ่น อ่าน 360 ครั้ง] 04 ส.ค.2537
4819 เลื่อนขั้นเงินเดือน บก.อก. 255/2538 แก้ไขคำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการตำรวจ [1 แผ่น อ่าน 380 ครั้ง] 25 ก.ค.2538
4818 เลื่อนขั้นเงินเดือน บก.อก. 255/2540 เลื่อนชั้นและอัตราเงินเดือนข้าราชการตำรวจ [2 แผ่น อ่าน 392 ครั้ง] 10 มิ.ย.2540
4817 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บก.อก. 255/2541 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [2 แผ่น อ่าน 406 ครั้ง] 16 มิ.ย.2541
4816 ไปราชการ บก.อก. 255/2542 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [2 แผ่น อ่าน 358 ครั้ง] 17 พ.ค.2542
4815 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 255/2543 แต่งตั้งคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่รับปัญหาข้อสอบ หลักสูตรสำหรับฝึกอบรม พลตำรวจภาคเรียนที่ 1 ประจำปี 2543 [2 แผ่น อ่าน 307 ครั้ง] 28 เม.ย.2543
4814 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 255/2544 แต่งตั้งอาจารย์และครู หลักสูตรการสืบสวน และหลักสูตรผู้ช่วยพนักงานสอบสวนเพื่อพัฒนาข้าราชการตำรวจประจำปีงบประมาณ 2544 กองกำกับการโรงเรียนตำรวจนครบาลและกองกำกับการโรงเรียนตำรวจภูธร 1-9 [21 แผ่น อ่าน 336 ครั้ง] 25 พ.ค.2544
4813 เลื่อนขั้นเงินเดือน บก.อก. 255/2545 เลื่อนขั้นและอัตราเงินเดือนข้าราชการตำรวจ [8 แผ่น อ่าน 320 ครั้ง] 23 พ.ค.2545
4812 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บก.อก. 255/2547 แก้ไขคำสั่งแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ [1 แผ่น อ่าน 344 ครั้ง] 27 พ.ค.2547
4811 ไปราชการ บช.ศ. 255/2547 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 289 ครั้ง] 14 พ.ค.2547
4810 เลื่อนขั้นเงินเดือน บก.อก. 255/2548 เลื่อนเงินเดือนข้าราชการตำรวจ [1 แผ่น อ่าน 346 ครั้ง] 22 มิ.ย.2548
4809 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บช.ศ. 255/2549 แต่งตั้งวิทยากรในหลักสูตร บทบาทของตำรวจในการบริหารวิกฤติการณ์ (ROLE OF POLICE IN MANAGING A CRISIS/RPM) [1 แผ่น อ่าน 329 ครั้ง] 16 พ.ย.2549
4808 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 255/2550 แต่งตั้งคณะทำงานศึกษาและพิจารณาปรับปรุงหรือจัดทำยุทธศาสตร์กองบัญชาการศึกษา พ.ศ. 2550-2554 [2 แผ่น อ่าน 435 ครั้ง] 22 ต.ค.2550
4807 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ ว.ตร. 255/2551 แต่งตั้งวิทยากรการสัมมนาข้าราชการตำรวจในสังกัด สถาบันพัฒนาข้าราชการตำรวจตามโครงการพัฒนาประสิทธิภาพกำลังพลด้านสมรรถนะบุคลากรในการบริหารจัดการฝึกอบรม [2 แผ่น อ่าน 317 ครั้ง] 24 ก.ย.2551
4806 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 255/2552 แก้ไขเปลี่ยนแปลง คณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขัน [2 แผ่น อ่าน 456 ครั้ง] 16 ก.ย.2552
4805 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 255/2553 ตั้งคณะกรรมการวิเคราะห์ข้อสอบ [2 แผ่น อ่าน 478 ครั้ง] 30 ก.ย.2553
4804 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 255/2555 แต่งตั้งหัวหน้าเจ้าที่ผู้รับผิดชอบงบประมาณ ของ กองบัญชาการศึกษา [1 แผ่น อ่าน 268 ครั้ง] 30 ต.ค.2555
4803 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บช.ศ. 255/2558 แต่งตั้งกรรมการอำนวยการ และอนุกรรมการ ในการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอก เพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจ (นสต.) พ.ศ.2558 [6 แผ่น อ่าน 280 ครั้ง] 07 ส.ค.2558
4802 สอบ,สืบ,วินัย,ลงทัณฑ์ บช.ศ. 256/2535 เปลี่ยนแปลงประธานกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง [1 แผ่น อ่าน 422 ครั้ง] 25 ส.ค.2535
4801 สอบ,สืบ,วินัย,ลงทัณฑ์ บช.ศ. 256/2536 ไล่ข้าราชการตำรวจออกจากราชการ [2 แผ่น อ่าน 427 ครั้ง] 12 ต.ค.2536
4800 เลื่อนขั้นเงินเดือน บก.อก. 256/2537 เลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการตำรวจ [3 แผ่น อ่าน 317 ครั้ง] 04 ส.ค.2537
4799 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน กอจ. 256/2538 แต่งตั้งวิทยากรในการฝึกอบรมการผลิตและการใช้สื่อการเรียนการสอนในระบบเทคโนโลยีสมัยใหม่ [1 แผ่น อ่าน 376 ครั้ง] 26 ก.ค.2538
4798 เลื่อนขั้นเงินเดือน บก.อก. 256/2540 ถอนชื่อข้าราชการตำรวจออกจากคำสั่งเลื่อนชั้นและอัตราเงินเดือน [1 แผ่น อ่าน 396 ครั้ง] 10 มิ.ย.2540
4797 เข้ารับการฝึกอบรม บก.อก. 256/2541 ให้ข้าราชการเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการบริหารงานตำรวจชั้นสูง รุ่นที่ 18 [8 แผ่น อ่าน 405 ครั้ง] 17 มิ.ย.2541
4796 ไปราชการ บก.อก. 256/2542 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [2 แผ่น อ่าน 356 ครั้ง] 17 พ.ค.2542
4795 เลื่อนขั้นเงินเดือน บก.อก. 256/2543 บรรจุและแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ [10 แผ่น อ่าน 302 ครั้ง] 01 พ.ค.2543
4794 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 256/2544 แต่งตั้งอาจารย์และครู หลักสูตรการส่งกำลังบำรุง เพื่อพัฒนาข้าราชการตำรวจ รุ่นที่ 11 (ชั้นประทวน - พลตำรวจ) ประจำปีงบประมาณ 2544 กองกำกับการโรงเรียนตำรวจภูธร 7 [4 แผ่น อ่าน 287 ครั้ง] 28 พ.ค.2544
4793 เลื่อนขั้นเงินเดือน บก.อก. 256/2545 เลื่อนขั้นและอัตราเงินเดือนข้าราชการตำรวจ [32 แผ่น อ่าน 344 ครั้ง] 23 พ.ค.2545
4792 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บก.อก. 256/2547 แก้ไขคำสั่งแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ [1 แผ่น อ่าน 348 ครั้ง] 27 พ.ค.2547
4791 ไปราชการ บช.ศ. 256/2547 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 313 ครั้ง] 14 พ.ค.2547
4790 เลื่อนขั้นเงินเดือน บก.อก. 256/2548 เลื่อนเงินเดือนข้าราชการตำรวจ [1 แผ่น อ่าน 317 ครั้ง] 22 มิ.ย.2548
4789 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บช.ศ. 256/2549 แต่งตั้งวิทยากรในหลักสูตร การรอดพ้นภัยอันตรายของเจ้าหน้าที่ (OFFICER SURVIVAL TACTICS) [2 แผ่น อ่าน 322 ครั้ง] 16 พ.ย.2549
4788 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 256/2550 แต่งตั้งอาจารย์และครูผู้สอนในหลักสูตรการสืบสวนคดีอาญา รุ่นที่ 86 [19 แผ่น อ่าน 323 ครั้ง] 24 ต.ค.2550
4787 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 256/2551 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบพัสดุประจำปี [1 แผ่น อ่าน 378 ครั้ง] 24 ก.ย.2551
4786 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 256/2552 แก้ไขเปลี่ยนแปลง คณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขัน [2 แผ่น อ่าน 373 ครั้ง] 16 ก.ย.2552
4785 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 256/2553 แต่งตั้งที่ปรึกษากองบัญชาการศึกษา [1 แผ่น อ่าน 424 ครั้ง] 30 ก.ย.2553
4784 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บช.ศ. 256/2555 แต่งตั้งว่าที่ยศตำรวจชั้นสัญญาบัตร [1 แผ่น อ่าน 336 ครั้ง] 30 ต.ค.2555
4783 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 256/2556 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับการจ้าง สำหรับการจ้างเหมาตกแต่งสถานที่และการแสดง ในการจัดสัมมนาหลักสูตร JASPOC ครั้งที่ ๒๓ โดยวิธีตกลงราคา [1 แผ่น อ่าน 237 ครั้ง] 27 ส.ค.2556
4782 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บก.อก. 257/2535 กำหนดรายชื่อข้าราชการตำรวจปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาสถานที่ราชการและประชาสัมพันธ์ ประจำเดือน กันยายน 2535 [11 แผ่น อ่าน 389 ครั้ง] 26 ส.ค.2535
4781 สอบ,สืบ,วินัย,ลงทัณฑ์ บช.ศ. 257/2536 ยกเลิกคำสั่งห้ามเข้าเขตจังหวัดขอนแข่น [1 แผ่น อ่าน 411 ครั้ง] 12 ต.ค.2536
4780 เลื่อนขั้นเงินเดือน บก.อก. 257/2537 เลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการตำรวจ [3 แผ่น อ่าน 376 ครั้ง] 04 ส.ค.2537
4779 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 257/2538 แต่งตั้งกองอำนวยการฝึกอบรมและคณะเจ้าหน้าที่ดำเนินงานโครงการฝึกอบรมการผลิตและการใช้สื่อการเรียนการสอนในระบบเทคโนโลยีสมัยใหม่ [4 แผ่น อ่าน 367 ครั้ง] 26 ก.ค.2538
4778 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บก.อก. 257/2540 แก้ไขคำสั่งแต่งตั้งยศข้าราชการตำรวจชั้นประทวน [1 แผ่น อ่าน 412 ครั้ง] 10 มิ.ย.2540
4777 สอบ,สืบ,วินัย,ลงทัณฑ์ บก.อก. 257/2541 อนุญาตให้ข้าราชการตำรวจลาออกจากราชการ [1 แผ่น อ่าน 495 ครั้ง] 18 มิ.ย.2541
4776 ไปราชการ บก.อก. 257/2542 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 357 ครั้ง] 18 พ.ค.2542
4775 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 257/2543 แต่งตั้งวิทยากร โครงการวิทยากรสัญจร [2 แผ่น อ่าน 297 ครั้ง] 02 พ.ค.2543
4774 เข้ารับการฝึกอบรม บก.อก. 257/2544 ให้ข้าราชการเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการสืบสวนคดีอาญา รุ่นที่ 74 [7 แผ่น อ่าน 288 ครั้ง] 28 พ.ค.2544
4773 เลื่อนขั้นเงินเดือน บก.อก. 257/2545 เลื่อนขั้นและอัตราเงินเดือนข้าราชการตำรวจ [52 แผ่น อ่าน 316 ครั้ง] 03 พ.ค.2545
4772 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บก.อก. 257/2547 แต่งตั้งข้าราชการตำรวจ [2 แผ่น อ่าน 336 ครั้ง] 27 พ.ค.2547
4771 ไปราชการ บช.ศ. 257/2547 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 340 ครั้ง] 14 พ.ค.2547
4770 เลื่อนขั้นเงินเดือน บก.อก. 257/2548 เลื่อนเงินเดือนข้าราชการตำรวจ [1 แผ่น อ่าน 341 ครั้ง] 22 มิ.ย.2548
4769 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บก.อก. 257/2549 มาตรการ และระเบียบวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยกองบัญชาการศึกษา (พุทธศักราช 2549) [32 แผ่น อ่าน 353 ครั้ง] 17 พ.ย.2549
4768 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 257/2550 แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินการควบคุมภายในและคณะทำงานของกองบัญชาการศึกษา [4 แผ่น อ่าน 399 ครั้ง] 24 ต.ค.2550
4767 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 257/2551 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน [2 แผ่น อ่าน 315 ครั้ง] 25 ก.ย.2551
4766 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน ฝรก. 257/2552 แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร เข้าใช้โครงการความต้องการผู้มีวุฒิปรัชญามหาบัณฑิต จากสถานศึกษาในต่างประเทศ [1 แผ่น อ่าน 411 ครั้ง] 16 ก.ย.2552
4765 เลื่อนขั้นเงินเดือน บก.อก. 257/2553 เลื่อนเงินเดือนข้าราชการตำรวจ [4 แผ่น อ่าน 379 ครั้ง] 30 ก.ย.2553
4764 เลื่อนขั้นเงินเดือน บช.ศ. 257/2555 เลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการตำรวจ [2 แผ่น อ่าน 499 ครั้ง]
4763 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 257/2556 แต่งต้งคณะกรรมการตรวจรับการจ้าง สำหรับจ้างทำปกประกาศนียบัตร เพื่อใช้ในการประชุมสัมมนาหลักสูตร JASPOC ครั้งที ๒๓ โดยวิธีกรณีพิเศษ [1 แผ่น อ่าน 257 ครั้ง] 27 ส.ค.2556
4762 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 258/2536 แต่งตั้งกรรมการและเจ้าหน้าที่รับสมัครและคัดเลือกด้วยวิธีสอบข้าราชการตำรวจผู้มีวุฒิปริญญาตรีเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร [11 แผ่น อ่าน 696 ครั้ง] 12 ต.ค.2536
4761 เลื่อนขั้นเงินเดือน บก.อก. 258/2537 เลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการตำรวจ [8 แผ่น อ่าน 362 ครั้ง] 04 ส.ค.2537
4760 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บก.อก. 258/2538 กำหนดรายชื่อข้าราชการตำรวจปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาสถานที่ราชการและเวรประชมสัมพันธ์ประจำเดือน สิงหาคม 2538 [11 แผ่น อ่าน 368 ครั้ง] 27 ก.ค.2538
4759 เลื่อนขั้นเงินเดือน บก.อก. 258/2540 ถอนชื่อข้าราชการตำรวจออกจากคำสั่งเลื่อนชั้นและอัตราเงินเดือน [2 แผ่น อ่าน 361 ครั้ง] 10 มิ.ย.2540
4758 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บก.อก. 258/2541 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 468 ครั้ง] 19 มิ.ย.2541
4757 เลื่อนขั้นเงินเดือน บก.อก. 258/2542 เลื่อนชั้นและอัตราเงินเดือนข้าราชการตำรวจ [2 แผ่น อ่าน 325 ครั้ง] 18 พ.ค.2542
4756 ไปราชการ บก.อก. 258/2543 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [2 แผ่น อ่าน 305 ครั้ง] 02 พ.ค.2543
รวม 10355 รายการ 33406 หน้า รายการต่อหน้า

เลือกหน้า : 

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52]

หน้าที่ 28  

กองบัญชาการศึกษา สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
พัฒนาระบบโดย : พ.ต.อ.อัครินทร์ สุขเษม ร่วมกับ นักศึกษาฝึกงาน ม.อีสเทิร์นเอเชีย ภาคการศึกษา 2553