<สำหรับจัดการระบบ>  USERNAME:     PASSWORD:  

ระบบสารสนเทศ บช.ศ.

     
หน่วยงานผู้ออกคำสั่ง :   กลุ่มคำสั่ง :
ช่วง วดป.ออกคำสั่ง :  -   เลขที่คำสั่ง :  /
ส่วนของข้อความในชื่อเรื่อง :   

ปี พ.ศ.ที่ออกคำสั่ง :

[จัดเรียงข้อมูลโดยคลิกที่ชื่อคอลัมน์ คลิกซ้ำ=สลับระหว่างน้อย<->มาก    คลิกที่เลขที่คำสั่ง หรือ ชื่อเรื่อง เพื่อดูรายละเอียด]

หน้า : 23/52
รวม 10355 รายการ 33406 หน้า รายการต่อหน้า

เลือกหน้า : 

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52]

หน้าที่ 23  

ลำดับ กลุ่มคำสั่ง หน่วยงาน คำสั่งที่ ชื่อเรื่อง ลงวันที่
5955 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บก.อก. 199/2548 ให้ข้าราชการตำรวจช่วยราชการ [1 แผ่น อ่าน 372 ครั้ง] 19 พ.ค.2548
5954 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 199/2549 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับกระสุนปืน [1 แผ่น อ่าน 377 ครั้ง] 20 ก.ย.2549
5953 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บช.ศ. 199/2550 ตั้งกองอำนวยการและคระทำงานการประชุมสัมมนาผู้บริหารของกองบัญชาการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2550 [6 แผ่น อ่าน 475 ครั้ง] 06 ก.ย.2550
5952 ไปราชการ บช.ศ. 199/2551 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [3 แผ่น อ่าน 445 ครั้ง] 13 ส.ค.2551
5951 ไปราชการ บช.ศ. 199/2552 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [3 แผ่น อ่าน 532 ครั้ง] 22 ก.ค.2552
5950 ไปราชการ สศป. 199/2553 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 386 ครั้ง] 13 ก.ค.2553
5949 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 199/2554 แต่งตั้งคณะกรรมการวิเคราะห์ปัญหาข้อสอบ [2 แผ่น อ่าน 313 ครั้ง] 23 ก.ย.2555
5948 เข้ารับการฝึกอบรม บช.ศ. 199/2555 ให้ข้าราชการตำรวจเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรสารวัตร รุ่นที่ 117 [7 แผ่น อ่าน 342 ครั้ง] 20 ก.ค.2555
5947 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 199/2556 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับการจ้าง สำหรับการจ้างย้ายสายสื่อสารสัญญาณระบบ IP - VPN โครงการ POLIS และติดตั้งสาย LAN โดยวิธีตกลงราคา [1 แผ่น อ่าน 278 ครั้ง] 12 ก.ค.2556
5946 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 200/2534 แต่งตั้งคระกรรมการทำลายเอกสารในการสอบคัดเลือกหลักสูตรต่างๆ [2 แผ่น อ่าน 533 ครั้ง] 23 พ.ค.2534
5945 เกี่ยวกับการสอบ บช.ศ. 200/2535 แต่งตั้งกรรมการและเจ้าหน้าที่จัดเตรียมกระดาษคำตอบ เพื่อใช้ในการคัดเลือกด้วยวิธีการสอบนายดาบตำรวจและจ่าสิบตำรวจเข้ารับราชการฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกอบรมข้าราชการตำรวจชั้นประทวนเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร พ.ศ.2535 [6 แผ่น อ่าน 423 ครั้ง] 27 ก.ค.2535
5944 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บก.อก. 200/2536 กำหนดรายชื่อข้าราชการตำรวจปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาสถานที่ราชการและเวรประชาสัมพันธ์ ประจำเดือน กันยายน 2536 [11 แผ่น อ่าน 410 ครั้ง] 24 ส.ค.2536
5943 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 200/2537 แต่งตั้งกองอำนวยการอบรม และคณะเจ้าหน้าที่ดำเนินโครงการ หลักสูตร พนักงานสอบสวนคดียาเสพติดให้โทษ รุ่นที่ 16 [3 แผ่น อ่าน 343 ครั้ง] 22 มิ.ย.2537
5942 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บก.อก. 200/2538 ให้ข้าราชการตำรวจช่วยราชการ [1 แผ่น อ่าน 420 ครั้ง] 23 พ.ค.2538
5941 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บก.อก. 200/2539 บรรจุแต่งตั้งลูกจ้างประจำ [2 แผ่น อ่าน 471 ครั้ง] 30 เม.ย.2539
5940 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 200/2540 แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำหลักสูตรการฝึกอบรมข้าราชการตำรวจชั้นประทวนยศนายดาบตำรวจเลื่อนแบบเลื่อนไหลเป็นชั้นสัญญาบัตรถึงยศร้อยตำรวจเอก [2 แผ่น อ่าน 397 ครั้ง] 28 เม.ย.2540
5939 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 200/2541 ตั้งกองอำนวยการฝึกอบรมเจ้าที่หลักสูตรการปรับพื้นฐานยุทธวิธีตำรวจระดับครูฝึก (ชั้นสัญญบัตร และชั้นประทวน - พลตำรวจ ) [4 แผ่น อ่าน 401 ครั้ง] 21 พ.ค.2541
5938 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 200/2542 ตั้งกองอำนวยการฝึกอบรมและแต่งตั้งครู-อาจารย์ ในการอบรมตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของข้าราชการ ตำรวจระดับสารวัตร ในสังกัดตำรวจภูธรภาค 8 และในสังกัดกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางที่ปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจภูธรภาค 8 กลุ่มที่ 3 รุ่นที่ [3 แผ่น อ่าน 458 ครั้ง] 21 เม.ย.2542
5937 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 200/2543 แต่งตั้งอาจารย์และครู หลักสูตรผู้ช่วยพนักงานสอบสวน เพื่อพัฒนาข้าราชการตำรวจ ประจำปีงบประมาณ 2543 กองกำกับการโรงเรียนตำรวจภูธร 8 [5 แผ่น อ่าน 417 ครั้ง] 10 เม.ย.2543
5936 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บก.อก. 200/2544 บรรจุและแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ [3 แผ่น อ่าน 427 ครั้ง] 23 เม.ย.2544
5935 เข้ารับการฝึกอบรม บก.อก. 200/2545 ให้ข้าราชการตำรวจเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรผุ้กำกับการ รุ่นที่ 42 [14 แผ่น อ่าน 357 ครั้ง] 26 เม.ย.2545
5934 ไปราชการ บก.อก. 200/2546 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 314 ครั้ง] 06 พ.ค.2546
5933 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ ว.ตร. 200/2547 แต่งตั้งอาจารย์และครูผู้สอนในหลักสูตรฝ่ายอำนวยการตำรวจ รุ่นที่ 26 [6 แผ่น อ่าน 348 ครั้ง] 29 เม.ย.2547
5932 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 200/2548 ตั้งกองอำนวยการฝึกอบรม กองอำนวยการสถานฝึกอบรม และแต่งตั้งครูอาจารย์ หลักสูตรการฝึกอบรมข้าราชการตำรวจผู้มีวุฒิปริญญาตรี เพื่อพิจารณาบรรจุให้ได้รับเงินเดือนตามคุณวุมิเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร สายป้องกันปราบปราม (กอน.สายป้องกันปราบปราม) เพิ่มเติม [2 แผ่น อ่าน 361 ครั้ง] 19 พ.ค.2548
5931 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บก.อก. 200/2549 การรายงานตัวเพื่อเตรียมความพร้อมและกำชับการปฏิบัติหน้าที่ [1 แผ่น อ่าน 456 ครั้ง] 20 ก.ย.2549
5930 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 200/2550 แต่งตั้งวิทยากรตามโครงการฝึกอบรมพัฒนาประสิทธิภาพกำลังพลของกองบัญชาการศึกษา ประจำปีงบปรมาณ 2550 [1 แผ่น อ่าน 403 ครั้ง] 10 ก.ย.2550
5929 ไปราชการ บช.ศ. 200/2551 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 503 ครั้ง] 14 ส.ค.2551
5928 เข้ารับการฝึกอบรม บช.ศ. 200/2552 ให้ข้าราชการและพนักงานเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการบริหารงานตำรวจชั้นสูง รุ่นที่ 29 [7 แผ่น อ่าน 505 ครั้ง] 22 ก.ค.2552
5927 เข้ารับการฝึกอบรม ว.ตร. 200/2553 ให้ข้าราชการตำรวจเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรผู้กำกับการ รุ่นที่ 73 [6 แผ่น อ่าน 381 ครั้ง] 19 ก.ค.2553
5926 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บช.ศ. 200/2554 แต่งตั้งกองอำนวยการและคณะทำงาน โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำโครงการเพื่อของบประมาณ โครงการฝึกอบรมพัฒนาประสิทธิภาพกำลังพลสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และการติดตามประเมินผล ประจำปี พ.ศ.2554 [3 แผ่น อ่าน 316 ครั้ง] 23 ก.ย.2554
5925 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บช.ศ. 200/2555 ตั้งกองอำนวยการและอนุกรรมการในการดำเนินการคัดเลือกและการสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเท่าเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นพลตำรวจ หรือชั้นประทวน พ.ศ.2555 (คราวเดือนสิงหาคม พ. [0 แผ่น อ่าน 343 ครั้ง] 23 ก.ค.2555
5924 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 200/2556 แต่งตั้งคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา และคณะกรรมการตรวจรับการจ้าง สำหรับการจ้างเหมาทำโปรแกรม Application ภาษาอังกฤษ เพื่อการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการตำรวจ [1 แผ่น อ่าน 305 ครั้ง] 15 ก.ค.2556
5923 - บก.อก. 201/2534 อนุณาตให้ข้าราชการตำรวจออกจากราชการ [1 แผ่น อ่าน 556 ครั้ง] 23 พ.ค.2534
5922 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บก.อก. 201/2535 กำหนดรายชื่อข้าราชการตำรวจปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาสถานที่ราชการ ประจำเดือน สิงหาคม 2535 [1 แผ่น อ่าน 383 ครั้ง] 06 ส.ค.2535
5921 ไปราชการ บก.อก. 201/2536 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [2 แผ่น อ่าน 383 ครั้ง] 24 ส.ค.2536
5920 สอบ,สืบ,วินัย,ลงทัณฑ์ บก.อก. 201/2537 เพิ่มทัณฑ์ข้าราชการตำรวจ [1 แผ่น อ่าน 415 ครั้ง] 23 เม.ย.2537
5919 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ กอจ. 201/2538 แต่งตั้งกองอำนวยการอบรมสัมมนาและคณะเจ้าหน้าที่ดำเนินโครงการ (เพิ่มเติม) [1 แผ่น อ่าน 401 ครั้ง] 23 พ.ค.2538
5918 เข้ารับการฝึกอบรม ว.ตร. 201/2540 ให้ข้าราชการเข้ารับฝึกอบรมหลักสูตรการบริหารงานตำรวจชั้นสูง รุ่นที่ 17 [6 แผ่น อ่าน 460 ครั้ง] 19 เม.ย.2540
5917 ไปราชการ บก.อก. 201/2541 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 395 ครั้ง] 22 พ.ค.2541
5916 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 201/2542 ตั้งกองอำนวยการฝึกอบรมและแต่งตั้งคูร-อาจารย์ ในการฝึกอบรมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ข้าราชการตำรวจชั้นสัญญบัตร ในสังกัดตำตรวภูธรภาค 1 และกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง [2 แผ่น อ่าน 426 ครั้ง] 21 เม.ย.2542
5915 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 201/2543 แต่งตั้งอาจารย์และครู หลักสูตรการจราจร เพื่อพัฒนาข้าราชการตำรวจ ประจำปีงบประมาณ 2543 กองกำกับการโรงเรียนตำรวจภูธร 8 [5 แผ่น อ่าน 408 ครั้ง] 10 เม.ย.2543
5914 สอบ,สืบ,วินัย,ลงทัณฑ์ บก.อก. 201/2544 ให้ข้าราชการตำรวจออกจาการาชการไว้ก่อน [1 แผ่น อ่าน 429 ครั้ง] 23 เม.ย.2544
5913 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บก.อก. 201/2545 แต่งตั้งอาจารย์และครูสอนวิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตรสำหรับฝึกอบรมพลตำรวจกองกำกับการโรงเรียนตำรวจนครบาล [1 แผ่น อ่าน 391 ครั้ง] 26 เม.ย.2545
5912 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บก.อก. 201/2546 มอบหมายอำนาจการปกครองบังคับบัญชา [3 แผ่น อ่าน 390 ครั้ง] 07 พ.ค.2546
5911 ไปราชการ บก.อก. 201/2547 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 352 ครั้ง] 29 เม.ย.2547
5910 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 201/2548 แก้ไขเปลี่ยนแปลงหน้าที่คณะทำงานฝ่ายเลขานุการคณะทำงานศึกษาแนวทางการกำหนดนโยบายในการดำเนินการ เรื่อง การเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมและภาพลักษณ์ของข้าราชการตำรวจ [1 แผ่น อ่าน 338 ครั้ง] 19 พ.ค.2548
5909 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ ฝรก. 201/2549 ตั้งกองอำนวยการฝึกอบรม และแต่งตั้งครู - อาจารย์ หลักสูตรนักเรียนนายสิบตำรวจ ภาควิชาการ (ภาคเรียนที่ 2) ของนักเรียนนายสิบตำรวจ รุ่นที่ 2 ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจกลาง [8 แผ่น อ่าน 335 ครั้ง] 22 ก.ย.2549
5908 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 201/2550 แต่งตั้งคณะกรรมการทดสอบสมรรถภาพร่างกายข้าราชการตำรวจ [2 แผ่น อ่าน 588 ครั้ง] 10 ก.ย.2550
5907 ไปราชการ บช.ศ. 201/2551 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 570 ครั้ง] 14 ส.ค.2551
5906 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 201/2552 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่สืบสวนหาข่าวการทุจริตการสอบ [5 แผ่น อ่าน 485 ครั้ง] 24 ก.ค.2552
5905 เข้ารับการฝึกอบรม ว.ตร. 201/2553 ให้ข้าราชการตำรวจ ข้าราชการและพนักงาน เข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรการบริหารงานตำรวจชั้นสูง รุ่นที่ 31 [6 แผ่น อ่าน 443 ครั้ง] 22 ก.ค.2553
5904 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บช.ศ. 201/2554 แต่งตั้งวิทยากรโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำโครงการเพื่อของบประมาณ โครงการฝึกอบรมพัฒนาประสิทธิภาพกำลังพลสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และการติดตามประเมินผล ประจำปี พ.ศ.2554 [2 แผ่น อ่าน 323 ครั้ง] 23 ก.ย.2554
5903 เข้ารับการฝึกอบรม บช.ศ. 201/2555 ให้ข้าราชการตำรวจ ข้าราชการ และพนักงาน เข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรการบริหารงานตำรวจชั้นสูง รุ่นที่ 35 [6 แผ่น อ่าน 341 ครั้ง] 23 ก.ค.2555
5902 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 201/2556 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำคุณลักษณะเฉพาะโต๊ะประชุม ขนาด ๒๐ ที่นั่ง พร้อมเก้าอี้ ๑ ชุด [1 แผ่น อ่าน 333 ครั้ง] 16 ก.ค.2556
5901 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บก.อก. 202/2534 กำหนดรายชื่อข้าราชการตำรวจปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาสถานที่ราชการ กองบัญชาการศึกษาประจำเดือนมิถุนายน 2534 [8 แผ่น อ่าน 587 ครั้ง] 03 พ.ค.2534
5900 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บก.อก. 202/2535 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 357 ครั้ง] 30 ก.ค.2535
5899 ไปราชการ บก.อก. 202/2536 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [2 แผ่น อ่าน 402 ครั้ง] 24 ส.ค.2536
5898 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บก.อก. 202/2538 กำหนดรายชื่อข้าราชการตำรวจปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาสถานที่ราชการและเวรประชาสัมพันธ์ประจำเดือน มิถุนายน 2538 [11 แผ่น อ่าน 362 ครั้ง] 24 พ.ค.2538
5897 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน ว.ตร. 202/2539 แต่งตั้งวิทยากรในการฝึกอบรมหลักสูตรการบริหารงานสำหรับรองผู้กำกับการ- ผู้บังคับกองร้อย [1 แผ่น อ่าน 407 ครั้ง] 30 เม.ย.2539
5896 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 202/2540 ตั้งคณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติระยะ 5 ปี (พ.ศ.2540-2544) ของกองบัญชาการศึกษา [2 แผ่น อ่าน 445 ครั้ง] 30 เม.ย.2540
5895 ไปราชการ บก.อก. 202/2541 ให้ช้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 471 ครั้ง] 22 พ.ค.2541
5894 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 202/2542 ตั้งกองอำนวยการฝึกอบรมและแต่งตั้งคูร-อาจารย์ ในการฝึกอบรมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ข้าราชการตำรวจชั้นสัญญบัตร ระดับรองสารวัตรที่ปฏิบัติหน้าที่พนักงานสอบสวนในสังกัดตำตรวภูธรภาค 1 [2 แผ่น อ่าน 413 ครั้ง] 21 เม.ย.2542
5893 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 202/2543 แต่งตั้งอาจารย์และครู หลักสูตรงานสารบรรณ ธุรการและกำลังพล เพื่อพัฒนาข้าราชการตำรวจ ประจำปีงบประมาณ 2543 กองกำกับการโรงเรียนตำรวจภูธร 8 [5 แผ่น อ่าน 372 ครั้ง] 10 เม.ย.2543
5892 เลื่อนขั้นเงินเดือน บก.อก. 202/2544 เลื่อนขั้นและอัตราเงินเดือนข้าราชการตำรวจ [3 แผ่น อ่าน 320 ครั้ง] 23 เม.ย.2544
5891 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บก.อก. 202/2545 แต่งตั้งอาจารย์และครูสอนวิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตรสำหรับฝึกอบรมพลตำรวจกองกำกับการโรงเรียนตำรวจภูธร 2 [1 แผ่น อ่าน 348 ครั้ง] 26 เม.ย.2545
5890 เลื่อนขั้นเงินเดือน บก.อก. 202/2547 เลื่อนเงินเดือนข้าราชการตำรวจ [1 แผ่น อ่าน 370 ครั้ง] 29 เม.ย.2547
5889 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 202/2550 แต่งตั้งนายทะเบียนการจัดทำฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐ [1 แผ่น อ่าน 366 ครั้ง] 10 ก.ย.2550
5888 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บช.ศ. 202/2552 แต่งตั้งวิทยากรโครงการบรรยายพิเศษให้ความรู้ตามกฎหมายข้อมูลข่าวสารของราชการ (เพิ่มเติม) [1 แผ่น อ่าน 453 ครั้ง] 24 ก.ค.2552
5887 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บก.อก. 202/2553 กำหนดรายชื่อข้าราชการตำรวจปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ กองบัญชาการศึกษา ประจำเดือน สิงหาคม 2553 [11 แผ่น อ่าน 347 ครั้ง] 28 ก.ค.2553
5886 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บช.ศ. 202/2554 แต่งตั้งยศ และบรรจุแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้เข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน [6 แผ่น อ่าน 325 ครั้ง] 27 ก.ย.2554
5885 ไปราชการ บช.ศ. 202/2555 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [3 แผ่น อ่าน 380 ครั้ง] 27 ก.ค.2555
5884 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 202/2556 คำสั่งตั้งกองอำนวยการและอนุกรรมการในการดำเนินการคัดเลือกบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรประดับประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเท่าบรรจุเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจ พ.ศ.๒๕๕๖ [15 แผ่น อ่าน 317 ครั้ง] 16 ก.ค.2556
5883 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 202/2557 แต่งตั้งคณะทำงานดำเนินโครงการพัฒนาแอปพลิเคชัน i-edupol เพิ่มเติมภาษาจีน, ภาษาเมียนมาร์ และภาษาเวียดนาม [2 แผ่น อ่าน 256 ครั้ง] 22 ก.ค.2557
5882 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 203/2534 แต่งตั้งคระทำงานจัดทำแผนของกองบัญชาการศึกษา [3 แผ่น อ่าน 506 ครั้ง] 03 มิ.ย.2534
5881 เกี่ยวกับการสอบ บช.ศ. 203/2535 ระเบียบปฏิบัติว่าด้วยการสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง(พลศึกษา)ในการคัดเลือกด้วยวิธีการสอบนายดาบตำรวจและจ่าสิบตำรวจเข้ารับราชการฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกอบรมข้าราชการตำรวจชั้นประทวนเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร พ.ศ.2535 [4 แผ่น อ่าน 427 ครั้ง] 03 ส.ค.2535
5880 ไปราชการ บก.อก. 203/2536 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [2 แผ่น อ่าน 371 ครั้ง] 24 ส.ค.2536
5879 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 203/2537 แต่งตั้งอาจารย์และครูหลักสูตรการสืบสวน เพื่อพัฒนาข้าราชการตำรวจชั้นประทวนและพลตำรวจ ประจำปี 2537 [3 แผ่น อ่าน 401 ครั้ง] 23 เม.ย.2537
5878 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บก.อก. 203/2538 การรักษาความสงบการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2538 [1 แผ่น อ่าน 465 ครั้ง] 26 พ.ค.2538
5877 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บก.อก. 203/2539 บรรจุและแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ [28 แผ่น อ่าน 549 ครั้ง] 01 พ.ค.2539
5876 เข้ารับการฝึกอบรม ว.ตร. 203/2540 ให้ข้าราชการตำรวจเดินเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรผู้กำกับ ร่นที่ 29 [14 แผ่น อ่าน 481 ครั้ง] 30 เม.ย.2540
5875 สอบ,สืบ,วินัย,ลงทัณฑ์ บก.อก. 203/2541 ไล่ข้าราชการตำรวจออกจากราชการ [2 แผ่น อ่าน 444 ครั้ง] 25 พ.ค.2541
5874 เลื่อนขั้นเงินเดือน บก.อก. 203/2542 เลื่อนชั้นและอัตราเงินเดือนข้าราชการตำรวจ [13 แผ่น อ่าน 418 ครั้ง] 22 เม.ย.2542
5873 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ ว.ตร. 203/2543 แต่งตั้งอาจารย์ผู้ฝึกอบรมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน [1 แผ่น อ่าน 405 ครั้ง] 10 เม.ย.2543
5872 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บก.อก. 203/2544 กำหนดรายชื่อข้าราชการตำรวจปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์และเวรประชาสัมพันธ์ กองบัญชาการศึกษา [12 แผ่น อ่าน 409 ครั้ง] 24 เม.ย.2544
5871 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บก.อก. 203/2545 แต่งตั้งอาจารย์และครูสอนวิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตรสำหรับฝึกอบรมพลตำรวจกองกำกับการ 2 กองบังคับการฝึกพิเศษ [1 แผ่น อ่าน 376 ครั้ง] 26 เม.ย.2545
5870 สอบ,สืบ,วินัย,ลงทัณฑ์ บก.อก. 203/2546 เปลี่ยนแปลงคำสั่งลงทัณฑ์ข้าราชการตำรวจ [1 แผ่น อ่าน 386 ครั้ง] 09 พ.ค.2546
5869 เลื่อนขั้นเงินเดือน บก.อก. 203/2547 เลื่อนเงินเดือนข้าราชการตำรวจ [2 แผ่น อ่าน 304 ครั้ง] 29 เม.ย.2547
5868 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ ฝรก. 203/2548 กำหนดรายชื่อข้าราชการตำรวจปฏิบัติหน้าที่ เวรรักษาการณ์ และเวรประชาสัมพันธ์ กองบัญชาการศึกษา [10 แผ่น อ่าน 330 ครั้ง] 19 พ.ค.2548
5867 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 203/2549 แต่งตั้งวิทยากรสัมมนาข้าราชการตำรวจและลูกจ้าง สังกัดสถาบันพัฒนาข้าราชการตำรวจตามโครงการประเมินการจัดการฝึกอบรมและเพิ่มพูนสักยภาพบุคลากรเพื่อการฝึกอบรม [2 แผ่น อ่าน 336 ครั้ง] 25 ก.ย.2549
5866 ไปราชการ บก.อก. 203/2550 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 344 ครั้ง] 11 ก.ย.2550
5865 ไปราชการ บก.อก. 203/2551 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 307 ครั้ง] 15 ส.ค.2551
5864 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บช.ศ. 203/2552 กำหนดรายชื่อข้าราชการตำรวจปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ กองบัญชาการศึกษา ประจำเดือนสิงหาคม 2552 [8 แผ่น อ่าน 495 ครั้ง] 24 ก.ค.2552
5863 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ ว.ตร. 203/2553 แต่งตั้งอาจารย์และครูผู้สอนในหลักสูตรการบริหารงานตำรวจชั้นสูง รุ่นที่ 31 เพิ่มเติมครั้งที่ 2 [1 แผ่น อ่าน 336 ครั้ง] 29 ก.ค.2553
5862 ให้รับเงินเดือน,ค่าตอบแทน บช.ศ. 203/2554 เลื่อนเงินเดือนข้าราชการตำรวจและให้ข้าราชการตำรวจได้รับเงินตอบแทนพิเศษ [2 แผ่น อ่าน 308 ครั้ง] 30 ก.ย.2554
5861 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บช.ศ. 203/2555 ถอนการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ [1 แผ่น อ่าน 348 ครั้ง] 27 ก.ค.2555
5860 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บช.ศ. 203/2556 ตั้่งกองอำนวยการสัมมนาและแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ดำเนินการโครงการสัมมนาปรับปรุงคู่มือตำรวจหลักสูตรนักเรียนนายสิบตำรวจ ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๖ [5 แผ่น อ่าน 327 ครั้ง] 17 ก.ค.2556
5859 ไปราชการ บก.อก. 204/2534 ให้ข้าราชการตำรวจช่วยราชการ [4 แผ่น อ่าน 472 ครั้ง] 03 มิ.ย.2534
5858 เกี่ยวกับการสอบ บช.ศ. 204/2535 ระเบียบปฏิบัติว่าด้วยการสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง(สัมภาษณ์)ในการคัดเลือกด้วยวิธีการสอบนายดาบตำรวจและจ่าสิบตำรวจเข้ารับราชการฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกอบรมข้าราชการตำรวจชั้นประทวนเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร พ.ศ.2535 [4 แผ่น อ่าน 337 ครั้ง] 03 ส.ค.2535
5857 ไปราชการ บก.อก. 204/2536 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [2 แผ่น อ่าน 346 ครั้ง] 24 ส.ค.2536
5856 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 204/2537 แต่งตั้งอาจารย์และครูหลักสูตรการจราจร เพื่อพัฒนาข้าราชการตำรวจชั้นประทวนและพลตำรวจ ประจำปี 2537 [3 แผ่น อ่าน 356 ครั้ง] 23 มิ.ย.2537
5855 เลื่อนขั้นเงินเดือน บก.อก. 204/2538 เพิ่มค่าจ้างลูกจ้างประจำ [3 แผ่น อ่าน 383 ครั้ง] 26 พ.ค.2538
5854 เข้ารับการฝึกอบรม ว.ตร. 204/2539 ถอนรายชื่อข้าราชการตำรวจออกจากการฝึกอบอม หลักสูตรการบริหารงานตำรวจชั้นสูง รุ่นที่ 16 [1 แผ่น อ่าน 450 ครั้ง] 01 พ.ค.2539
5853 เข้ารับการฝึกอบรม ว.ตร. 204/2540 ให้ข้าราชการตำรวจเดินเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรผู้กำกับ ร่นที่ 30 [14 แผ่น อ่าน 457 ครั้ง] 30 เม.ย.2540
5852 เลื่อนขั้นเงินเดือน บก.อก. 204/2541 ถอนชื่อข้าราชการตำรวจออกจากคำสั่งให้ข้าราชการตำรวจมีสิทธิ์ได้รีบเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ [1 แผ่น อ่าน 430 ครั้ง] 25 พ.ค.2541
5851 เลื่อนขั้นเงินเดือน บก.อก. 204/2542 ถอนชื่อข้าราชการตำรวจออกจากคำสั่งเลื่อนชั้นและอัตราเงินเดือน [2 แผ่น อ่าน 421 ครั้ง] 22 เม.ย.2542
5850 ไปราชการ บก.อก. 204/2543 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 360 ครั้ง] 10 เม.ย.2543
5849 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 204/2544 แต่งตั้งครู - อาจารย์ หลักสูตรสำหรับฝึกอบรมพลตำรวจภาควิชาการ ของนักเรียนพลตำรวจ รุ่นที่ 52 กองกำกับการโรงเรียนตำรวจภูธร 5 (เพิ่มเติม) [1 แผ่น อ่าน 330 ครั้ง] 24 เม.ย.2544
5848 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บก.อก. 204/2545 แต่งตั้งอาจารย์และครูสอนวิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตรสำหรับฝึกอบรมพลตำรวจ รุ่นที่ 53 กองกำกับการโรงเรียนตำรวจภูธร 5 [1 แผ่น อ่าน 339 ครั้ง] 26 เม.ย.2545
5847 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บก.อก. 204/2546 แต่งตั้งยศนายตำรวจชั้นประทวน [7 แผ่น อ่าน 329 ครั้ง] 09 พ.ค.2546
5846 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 204/2547 แต่งตั้งอาจารย์ - ครู สอนหลักสูตรการฝึกอบรมข้าราชการตำรวจและบุคคลที่บรรจุหรือโอนมาเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวนและชั้นพลตำรวจ (สายธุรการ) รุ่นที่ 16 (เพิ่มเติม) [1 แผ่น อ่าน 302 ครั้ง] 29 เม.ย.2547
5845 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 204/2548 แต่งตั้งครู - อาจารย์ หลักสูตรนักเรียนนายสิบตำรวจ (พิเศษ) เพื่อปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ภาควิชาการ ของกองกำกับการโรงเรียนตำรวจภูธร 7 (เพิ่มเติม) [1 แผ่น อ่าน 346 ครั้ง] 20 พ.ค.2548
5844 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ ว.ตร. 204/2549 แต่งตั้งอาจารย์และครูผู้สอนในหลักสูตรสารวัตร รุ่นที่ 90-92เพิ่มเติม ครั้งที่ 5 [2 แผ่น อ่าน 375 ครั้ง] 25 ก.ย.2549
5843 ไปราชการ บก.อก. 204/2550 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [6 แผ่น อ่าน 313 ครั้ง] 11 ก.ย.2550
5842 เลื่อนขั้นเงินเดือน บก.อก. 204/2551 เลื่อนเงินเดือนข้าราชการตำรวจ [1 แผ่น อ่าน 283 ครั้ง] 15 ส.ค.2551
5841 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 204/2552 แต่งตั้งกองอำนวยการและอนุกรรมการในการดำเนินการรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกเพศหญิงผู้มีวุฒิปริญญาตรี เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน พ.ศ.2552 (ทำหน้าที่ควบคุมฝูงชนและอารักขารักษาความปลอดภัย) จำนวน 150 อัตรา และสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้ [11 แผ่น อ่าน 335 ครั้ง] 24 ก.ค.2552
5840 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 204/2553 ตั้งอนุกรรมการและเจ้าหน้าที่ดำเนินการรับสมัครในการรับสมัครและคัดเลือกข้าราชการตำรวจชั้นประทวนเข้ารับการฝึกอบรม เพื่อแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร พ.ศ.2553 [1 แผ่น อ่าน 541 ครั้ง] 02 ส.ค.2553
5839 เลื่อนขั้นเงินเดือน บช.ศ. 204/2554 เลื่อนเงินเดือนข้าราชการตำรวจ [4 แผ่น อ่าน 307 ครั้ง] 30 ก.ย.2554
5838 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 204/2555 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินประสิทธิภาพการสอนหรือผลการสอนและความประพฤติเพื่อแต่งตั้งเข้าสู่ตำแหน่ง อาจารย์ (สบ 5) ของ พันตำรวจเอก สุรศักดิ์ เลาหพิบูลย์กุล [2 แผ่น อ่าน 278 ครั้ง] 30 ก.ค.2555
5837 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บช.ศ. 204/2556 แต่งตั้งวิทยากรโครงการสัมมนาปรับปรุงคู่มือตำรวจหลักสูตรนักเรียนนายสิบตำรวจ ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๖ [1 แผ่น อ่าน 254 ครั้ง] 17 ก.ค.2556
5836 - บก.อก. 205/2534 กำหนดลักษณะงานและการมอบหน้าที่ความรับผิดชอบให้รองผุ้บัญชาการ ผู้ช่วยผู้บัญชาการ [5 แผ่น อ่าน 431 ครั้ง] 04 มิ.ย.2534
5835 เกี่ยวกับการสอบ บช.ศ. 205/2535 แต่งตั้งกรรมการดำเนินการคัดเลือกด้วยวิธีสอบ นายดาบตำรวจและจ่าสิบตำรวจเข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรการฝึกอบรมข้าราชการตำรวจชั้นประทวน เพื่อบรรจุเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร พ.ศ.2535 [4 แผ่น อ่าน 314 ครั้ง] 03 ส.ค.2535
5834 ไปราชการ บก.อก. 205/2536 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [2 แผ่น อ่าน 403 ครั้ง] 24 ส.ค.2536
5833 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 205/2537 แต่งตั้งกรรมการและเจ้าหน้าที่ดำเนินการคัดเลือกด้วยวิธีสอบข้าราชการตำรวจ ผุ้มีวุฒิปริญญาตรี เข้ารับการฝึกอบรมเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร พ.ศ. 2537 [3 แผ่น อ่าน 326 ครั้ง] 24 มิ.ย.2537
5832 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ กอจ. 205/2538 แต่งตั้งกองอำนวยการการอบรมสัมมนาและคณะเจ้าหน้าที่ดำเนินโครงการ (เพิ่มเติม) [1 แผ่น อ่าน 324 ครั้ง] 29 พ.ค.2538
5831 - บก.อก. 205/2539 ถอนรายชื่อลุกจ้างประจำออกจากคำสั่งเพิ่มจ้างลุกจ้างประจำ [3 แผ่น อ่าน 449 ครั้ง] 01 พ.ค.2539
5830 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บก.อก. 205/2540 แต่งตั้งข้าราชการตำรวจชั้นประทวน [2 แผ่น อ่าน 397 ครั้ง] 01 พ.ค.2540
5829 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บก.อก. 205/2541 ให้ปฏิบัติหน้าที่ราชการเพิ่มเติม [1 แผ่น อ่าน 429 ครั้ง] 25 พ.ค.2541
5828 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บก.อก. 205/2542 กำหนดรายชื่อข้าราชการตำรวจปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาสถานที่ราชการและเวรประชาสัมพันธ์กอองบัญชาการ [12 แผ่น อ่าน 401 ครั้ง] 23 เม.ย.2542
5827 ไปราชการ บก.อก. 205/2543 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 358 ครั้ง] 10 เม.ย.2543
5826 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 205/2544 แต่งตั้งครู - อาจารย์ หลักสูตรสำหรับฝึกอบรมพลตำรวจภาควิชาการ ของนักเรียนพลตำรวจ รุ่นที่ 52 กองกำกับการโรงเรียนตำรวจภูธร 9 (เพิ่มเติม) [2 แผ่น อ่าน 310 ครั้ง] 24 เม.ย.2544
5825 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บก.อก. 205/2545 แต่งตั้งอาจารย์และครูสอนวิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตรสำหรับฝึกอบรมพลตำรวจกองกำกับการโรงเรียนตำรวจภูธร 6 [1 แผ่น อ่าน 383 ครั้ง] 26 เม.ย.2545
5824 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน กอจ. 205/2546 แต่งตั้งอาจารย์ผู้สอนในหลักสูตรสารวัตร รุ่นที่ 74,75 [5 แผ่น อ่าน 382 ครั้ง] 09 พ.ค.2546
5823 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 205/2547 แต่งตั้งครู-อาจารย์ หลักสูตรครูฝึกยุทธวิธีตำรวจ ด้านสืบสวน (เพิ่มเติม) [1 แผ่น อ่าน 288 ครั้ง] 29 เม.ย.2547
5822 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บก.อก. 205/2548 ให้ข้าราชการตำรวจช่วยราชการ [1 แผ่น อ่าน 319 ครั้ง] 20 พ.ค.2548
5821 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 205/2549 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบพัสดุประจำปี [1 แผ่น อ่าน 325 ครั้ง] 25 ก.ย.2549
5820 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 205/2551 แก้ไขเปลี่ยนแปลงรายชื่อ ประธานอำนวยการ รองประธานอำนวยการ และประธานอนุกรรมการ ในการดำเนินการสอบแข่งขัน [2 แผ่น อ่าน 380 ครั้ง] 19 ส.ค.2551
5819 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 205/2552 แต่งตั้งวิทยากรอบรมในโครงการเสริมสร้างสุขภาพและพลานามัยของข้าราชการตำรวจกองอำนวยการและมาตรฐานการศึกษา [1 แผ่น อ่าน 318 ครั้ง] 24 ก.ค.2552
5818 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ สศป. 205/2553 แต่งตั้งวิทยากรโครงการอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของข้าราชการตำรวจในสังกัด กองบัญชาการศึกษา [1 แผ่น อ่าน 390 ครั้ง] 04 ส.ค.2553
5817 เลื่อนขั้นเงินเดือน บช.ศ. 205/2554 เลื่อนเงินเดือนข้าราชการตำรวจ [1 แผ่น อ่าน 255 ครั้ง] 30 ก.ย.2554
5816 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บช.ศ. 205/2555 แต่งตั้งว่าที่ยศตำรวจชั้นสัญญาบัตร [1 แผ่น อ่าน 321 ครั้ง] 31 ก.ค.2555
5815 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บช.ศ. 205/2558 แต่งตั้งว่าที่ยศตำรวจชั้นสัญญาบัตร [1 แผ่น อ่าน 235 ครั้ง] 30 มิ.ย.2558
5814 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บก.อก. 206/2534 กำหนดมอบหมายหน้าที่ให้รองผู้บังคับบัญชาการศึกษา ผู้ช่วยผู้บัญชาการเป็นที่ปรึกษา ปฏิบัติการแทนผู้บัญชาการและรักษาการแทนผู้บัญชาการ [2 แผ่น อ่าน 503 ครั้ง] 04 มิ.ย.2534
5813 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บก.อก. 206/2535 แต่งตั้งข้าราชการตำรวจ [1 แผ่น อ่าน 429 ครั้ง] 06 ส.ค.2535
5812 ไปราชการ บก.อก. 206/2536 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [2 แผ่น อ่าน 330 ครั้ง] 24 ส.ค.2536
5811 เลื่อนขั้นเงินเดือน บก.อก. 206/2537 เลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการตำรวจ [1 แผ่น อ่าน 352 ครั้ง] 24 มิ.ย.2537
5810 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บก.อก. 206/2538 แต่งตั้งยศข้าราชการตำรวจชั้นประทวน [1 แผ่น อ่าน 346 ครั้ง] 30 พ.ค.2538
5809 ไปราชการ บก.อก. 206/2539 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 416 ครั้ง] 01 พ.ค.2539
5808 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บก.อก. 206/2540 บรรจุและแต่งตั่งข้าราชการตำรวจ [11 แผ่น อ่าน 372 ครั้ง] 01 พ.ค.2540
5807 ให้รับเงินเดือน,ค่าตอบแทน บก.อก. 206/2541 ให้ข้าราชการตำรวจมีสิทธิ์ได้รีบเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ [3 แผ่น อ่าน 339 ครั้ง] 25 พ.ค.2541
5806 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน ว.ตร. 206/2542 แต่งตั้งคณะกรรมการการคตรวจสอบคุณสมบัติข้าราชการตำรวจ ที่เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรผูกำกับ รุ่นที่ 34 ละหลักสูตรการบริหารงานตำรวจชั้นสูง รุ่นที่ 19 [2 แผ่น อ่าน 361 ครั้ง] 26 เม.ย.2542
5805 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 206/2543 ตั้งกองอำนวยการฝึกอบรมและแต่งตั้งครูอาจารย์ ในการฝึกอบรมตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ให้แก่ข้าราชการตำรวจชั้นประทวนและพลตำรวจ สังกัดกองบัญชาการตำรวจ กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ตำรวจภูธรภาค 2 และกองบัญชากา [3 แผ่น อ่าน 314 ครั้ง] 11 เม.ย.2543
5804 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 206/2544 ให้ผู้ทรงคุณวุฒิไปประเมินประสิทธิภาพในการสอน [1 แผ่น อ่าน 452 ครั้ง] 25 เม.ย.2544
5803 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บก.อก. 206/2545 แต่งตั้งอาจารย์และครูสอนวิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตรสำหรับฝึกอบรมพลตำรวจกองกำกับการโรงเรียนตำรวจภูธร 7 [1 แผ่น อ่าน 359 ครั้ง] 26 เม.ย.2545
5802 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน กอจ. 206/2546 ติดตั้งอาจารย์และครูผู้สอนหลักสูตรสารวัตร รุ่นที่74 และ75(กองกำกับการโรงเรียนตำรวจภูธร 7) ประจำปีงบประมาณ 2546 [7 แผ่น อ่าน 386 ครั้ง] 12 พ.ค.2546
5801 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 206/2547 แต่งตั้งครู-อาจารย์ หลักสูตรครูฝึกยุทธวิธีตำรวจ ด้านสืบสวน (เพิ่มเติม) [1 แผ่น อ่าน 267 ครั้ง] 30 เม.ย.2547
5800 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บก.อก. 206/2548 ให้ข้าราชการตำรวจช่วยราชการ [1 แผ่น อ่าน 279 ครั้ง] 25 พ.ค.2548
5799 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 206/2549 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับกระสุนปืน [1 แผ่น อ่าน 377 ครั้ง] 27 ก.ย.2549
5798 ไปราชการ บก.อก. 206/2550 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 337 ครั้ง] 17 ก.ย.2550
5797 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ ว.ตร. 206/2551 ตั้งกองอำนวยการสัมมนาและแต่งตั้งคณะดำเนินการโครงการสัมมนา เพื่อเพิ่มพูนความรู้ครู-อาจารย์ ในหน่วยฝึกอบรม รุ่นที่ 2 [6 แผ่น อ่าน 306 ครั้ง] 19 ส.ค.2551
5796 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บช.ศ. 206/2552 แต่งตั้งอาจารย์และครูผู้สอนในหลักสูตรการต่อต้านการก่อการร้าย (ฝ่ายปฏิบัติการสายตรวจ) รุ่นที่ 8 [3 แผ่น อ่าน 471 ครั้ง] 27 ก.ค.2552
5795 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 206/2553 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับกระสุนปืน [1 แผ่น อ่าน 430 ครั้ง] 04 ส.ค.2553
5794 เลื่อนขั้นเงินเดือน บช.ศ. 206/2554 เลื่อนเงินเดือนข้าราชการตำรวจ [2 แผ่น อ่าน 295 ครั้ง] 30 ก.ย.2554
5793 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บช.ศ. 206/2555 แต่งตั้งอาจารย์และครูผู้สอนหลักสูตร การส่งกำลังบำรุง รุ่นที่ 32 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 [5 แผ่น อ่าน 336 ครั้ง] 01 ส.ค.2555
5792 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 206/2556 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับการเช่า สำหรับการเช่าใช้คู่สายสัญญาณอินเทอร์เน็ตสำหรับใช้งานภายใน บก.อก.เพิ่มเติม โดยวิธีตกลงราคา [1 แผ่น อ่าน 235 ครั้ง] 18 ก.ค.2556
5791 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บช.ศ. 206/2558 แต่งตั้งยศตำรวจชั้นประทวน [2 แผ่น อ่าน 258 ครั้ง] 30 มิ.ย.2558
5790 ไปราชการ บก.อก. 207/2534 ให้ข้าราชการเดินทางไปราชการ [2 แผ่น อ่าน 436 ครั้ง] 05 มิ.ย.2534
5789 ไปราชการ บก.อก. 207/2535 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [2 แผ่น อ่าน 391 ครั้ง] 06 ส.ค.2535
5788 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บก.อก. 207/2537 ให้ข้าราชการตำรวจช่วยราชการ [1 แผ่น อ่าน 354 ครั้ง] 24 มิ.ย.2537
5787 ไปราชการ บก.อก. 207/2538 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 336 ครั้ง] 31 พ.ค.2538
5786 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 207/2541 ตั้งกรรมการและเจ้าหน้าที่ดำเนินการประชาสัมพันธ์ [7 แผ่น อ่าน 436 ครั้ง] 25 พ.ค.2541
5785 ไปราชการ บก.อก. 207/2542 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 353 ครั้ง] 26 เม.ย.2542
5784 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 207/2543 ตั้งกองอำนวยการฝึกอบรมและแต่งตั้งครูอาจารย์ ในการฝึกอบรมตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของข้าราชการตำรวจ ชั้นประทวน และพลตำรวจ หลักสูตรผู้ช่วยพนักงานสอบสวน กองกำกับการโรงเรียนตำรวจภูธร 8 [3 แผ่น อ่าน 323 ครั้ง] 11 เม.ย.2543
5783 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บก.อก. 207/2545 แต่งตั้งอาจารย์และครูสอนวิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตรสำหรับฝึกอบรมพลตำรวจกองกำกับการโรงเรียนตำรวจภูธร 8 [1 แผ่น อ่าน 357 ครั้ง] 26 เม.ย.2545
5782 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 207/2547 ตั้งกองอำนวยการฝึกอบรม กองอำนวยการสถานฝึกอบรม และแต่งตั้ง - อาจารย์, เจ้าหน้าที่ หลักสูตรครูสอนการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดให้โทษ รุ่นที่ 13 [5 แผ่น อ่าน 331 ครั้ง] 06 พ.ค.2547
5781 ให้รับเงินเดือน,ค่าตอบแทน บก.อก. 207/2548 ให้ข้าราชการตำรวจได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว [3 แผ่น อ่าน 321 ครั้ง] 25 พ.ค.2548
5780 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บช.ศ. 207/2549 กำหนดรายชื่อข้าราชการตำรวจปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ กองบัญชาการศึกษา [1 แผ่น อ่าน 309 ครั้ง] 28 ก.ย.2549
5779 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ ว.ตร. 207/2551 แต่งตั้งวิทยากรโครงการสัมมนเพื่อเพิ่มพูนความรู้ครู- อาจารย์ ในหน่วยฝึกอบรม [1 แผ่น อ่าน 363 ครั้ง] 19 ส.ค.2551
5778 ไปราชการ บช.ศ. 207/2552 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 426 ครั้ง] 27 ก.ค.2552
5777 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน สศป. 207/2553 แต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานประชุมเชิงปฏิบัติการ จัดทำแบบทดสอบความรู้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรการฝึกอบรมบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิปริญญาตรีที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน (กปป.) ประจำปี 2553 [3 แผ่น อ่าน 396 ครั้ง] 05 ส.ค.2553
5776 เลื่อนขั้นเงินเดือน บช.ศ. 207/2554 เลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ [2 แผ่น อ่าน 285 ครั้ง] 30 ก.ย.2554
5775 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บช.ศ. 207/2555 แต่งตั้งอาจารย์และครูหลักสูตร การปรับพื้นฐานยุทธวิธีตำรวจระดับครูฝึก รุ่นที่ 21 (ชั้นประทวน) ประจำปีงบประมาณ 2555 [4 แผ่น อ่าน 316 ครั้ง] 01 ส.ค.2555
5774 - บช.ศ. 207/2556 กำหนดหน้าที่ของหัวหน้าคณะ รองหัวหน้าคณะ ผู้ช่วยหัวหน้าคณะ เลขานุการคณะ และคณะเจ้าหน้าที ในการเดินไปศึกษาดูงานกิจการตำรวจต่างประเทศของหลักสูตร การบริหารงานตำรวจชั้นสูง รุ่นที่ ๓๖ [3 แผ่น อ่าน 243 ครั้ง] 18 ก.ค.2556
5773 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บช.ศ. 207/2558 มอบหมายอำนาจหน้าที่รับผิดชอบและรักษาราชการแทนให้รองผู้บัญชาการศึกษา [4 แผ่น อ่าน 349 ครั้ง] 30 มิ.ย.2558
5772 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บก.อก. 208/2534 มอบหมายให้ผู้บัญชาการศึกษาและผู้ช่วยผู้บัญชาการศึกษา ตรวจตราและกำกับดูแลการปฏิบัติราชการตำรวจในสังกัดกองบัญชาการศึกษา [2 แผ่น อ่าน 499 ครั้ง] 05 มิ.ย.2534
5771 ไปราชการ บก.อก. 208/2535 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [2 แผ่น อ่าน 428 ครั้ง] 06 ส.ค.2535
5770 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บก.อก. 208/2537 กำหนดรายชื่อข้าราชการตำรวจปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาสถานที่ราชการและเวรประชาสัมพันธ์ ประจำเดือน กรกฏาคม 2537 [12 แผ่น อ่าน 285 ครั้ง] 27 มิ.ย.2537
5769 ไปราชการ บก.อก. 208/2538 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 360 ครั้ง] 31 พ.ค.2538
5768 ไปราชการ บก.อก. 208/2539 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [2 แผ่น อ่าน 375 ครั้ง] 03 พ.ค.2539
5767 ไปราชการ บก.อก. 208/2540 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 362 ครั้ง] 12 พ.ค.2540
5766 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 208/2541 ให้ข้าราชการตำรวจพักราชการ [1 แผ่น อ่าน 434 ครั้ง] 25 พ.ค.2541
5765 ไปราชการ บก.อก. 208/2542 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 288 ครั้ง] 26 เม.ย.2542
5764 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 208/2543 ตั้งกองอำนวยการฝึกอบรมและแต่งตั้งครูอาจารย์ ในการฝึกอบรมตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของข้าราชการตำรวจ ชั้นประทวนในสังกัดตำรวจภูธรภาค 8 และในสังกัดกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางที่ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ภาค 8 รุ่นที่ 1 และ 2 ของกอ [3 แผ่น อ่าน 338 ครั้ง] 11 เม.ย.2543
5763 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บก.อก. 208/2544 ให้ข้าราชการตำรวจรักษาการในตำแหน่ง [3 แผ่น อ่าน 337 ครั้ง] 30 เม.ย.2544
5762 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บก.อก. 208/2545 กำหนดรายชื่อข้าราชการตำรวจปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์และเวรประชาสัมพันธ์ กองบัญชาการศึกษา [12 แผ่น อ่าน 350 ครั้ง] 25 เม.ย.2545
5761 ไปราชการ กอจ. 208/2546 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [2 แผ่น อ่าน 368 ครั้ง] 09 พ.ค.2546
5760 ไปราชการ บก.อก. 208/2547 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 326 ครั้ง] 06 พ.ค.2547
5759 ให้รับเงินเดือน,ค่าตอบแทน บก.อก. 208/2548 ให้ข้าราชการตำรวจได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว [16 แผ่น อ่าน 361 ครั้ง] 25 พ.ค.2548
5758 เลื่อนขั้นเงินเดือน บช.ศ. 208/2549 เลื่อนเงินเดือนข้าราชการตำรวจ [2 แผ่น อ่าน 330 ครั้ง] 28 ก.ย.2549
5757 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บก.อก. 208/2550 กำหนดรายชื่อข้าราชการตำรวจปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ กองบัญชาการศึกษา ประจำเดือน ตุลาคม 2550 [8 แผ่น อ่าน 325 ครั้ง] 20 ก.ย.2550
5756 ให้รับเงินเดือน,ค่าตอบแทน บก.อก. 208/2551 ให้ข้าราชการตำรวจได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว [2 แผ่น อ่าน 332 ครั้ง] 19 ส.ค.2551
รวม 10355 รายการ 33406 หน้า รายการต่อหน้า

เลือกหน้า : 

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52]

หน้าที่ 23  

กองบัญชาการศึกษา สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
พัฒนาระบบโดย : พ.ต.อ.อัครินทร์ สุขเษม ร่วมกับ นักศึกษาฝึกงาน ม.อีสเทิร์นเอเชีย ภาคการศึกษา 2553