<สำหรับจัดการระบบ>  USERNAME:     PASSWORD:  

ระบบสารสนเทศ บช.ศ.

     
หน่วยงานผู้ออกคำสั่ง :   กลุ่มคำสั่ง :
ช่วง วดป.ออกคำสั่ง :  -   เลขที่คำสั่ง :  /
ส่วนของข้อความในชื่อเรื่อง :   

ปี พ.ศ.ที่ออกคำสั่ง :

[จัดเรียงข้อมูลโดยคลิกที่ชื่อคอลัมน์ คลิกซ้ำ=สลับระหว่างน้อย<->มาก    คลิกที่เลขที่คำสั่ง หรือ ชื่อเรื่อง เพื่อดูรายละเอียด]

หน้า : 21/52
รวม 10355 รายการ 33406 หน้า รายการต่อหน้า

เลือกหน้า : 

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52]

หน้าที่ 21  

ลำดับ กลุ่มคำสั่ง หน่วยงาน คำสั่งที่ ชื่อเรื่อง ลงวันที่
6355 สอบ,สืบ,วินัย,ลงทัณฑ์ บก.อก. 180/2537 ลงทัณฑ์ข้าราชการตำรวจ [1 แผ่น อ่าน 438 ครั้ง] 13 มิ.ย.2537
6354 ไปราชการ บช.ศ. 180/2538 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [2 แผ่น อ่าน 342 ครั้ง] 15 พ.ค.2538
6353 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 180/2539 แต่งตั้งคระกรรมการรับมอบอาวุธปืนตามโครงการสวัสดิการข้าราชการกระทรวงมหาดไทย ระยะ 2 [1 แผ่น อ่าน 421 ครั้ง] 16 เม.ย.2539
6352 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน ว.ตร. 180/2540 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติข้าราชการตำรวจที่จะเข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรสารวัตร รุ่นที่ 45-48 [2 แผ่น อ่าน 357 ครั้ง] 17 เม.ย.2540
6351 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 180/2541 แต่งตั้งอาจราย์และคูร หลักสูตรสืบสวน เพื่อพัฒนาข้ารชการชั้นประทวนและพลเรือน ประจำปีงบประมาณ 2541 กองกำกับการโรงเรียนตำรวจภูธร 5 [4 แผ่น อ่าน 395 ครั้ง] 13 พ.ค.2541
6350 ไปราชการ บก.อก. 180/2542 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 356 ครั้ง] 02 เม.ย.2542
6349 ไปราชการ บก.อก. 180/2543 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 306 ครั้ง] 31 มี.ค.2543
6348 เลื่อนขั้นเงินเดือน บก.อก. 180/2544 เลื่อนขั้นและอัตราเงินเดือนข้าราชการตำรวจ [2 แผ่น อ่าน 332 ครั้ง] 27 มี.ค.2544
6347 สอบ,สืบ,วินัย,ลงทัณฑ์ บก.อก. 180/2545 ให้ข้าราชการตำรวจพักราชการ [1 แผ่น อ่าน 425 ครั้ง] 11 เม.ย.2545
6346 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 180/2546 ตั้งกองอำนวยการฝึกอบรม และแต่งตั้งครู-อาจารย์ หลักสูตรกลางฝึกอบรมทบทวนกองร้อยควบคุมฝูงชนประจำปี 2546 กองกำกับการโรงเรียนตำรวจภูธร 3 [3 แผ่น อ่าน 349 ครั้ง] 28 เม.ย.2546
6345 ไปราชการ บก.อก. 180/2547 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 369 ครั้ง] 19 เม.ย.2547
6344 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 180/2548 ตั้งกองอำนวยการฝึกอบรม และแต่งตั้ง ครู - อาจารย์ หลักสูตรนักเรียนนายสิบตำรวจ ภาควิชาการ (ภาคเรียนที่ 1) ของนักเรียนนายสิบตำรวจ รุ่นที่ 1 กองกำกับการโรงเรียนตำรวจภูธร 5 และกองกำกับการ 5 กองบังคับการฝึกพิเศษ [8 แผ่น อ่าน 321 ครั้ง] 09 พ.ค.2548
6343 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 180/2549 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประเมินบุคคลในการเลื่อนยศ จ่าสิบตำรวจ เป็น ดาบตำรวจ [1 แผ่น อ่าน 297 ครั้ง] 25 ส.ค.2549
6342 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน ว.ตร. 180/2550 แต่งตั้งคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และเจ้าหน้าที่ ดำเนินการจัดทำข้อสอบมาตรฐานกลาง สำหรับสอบวัดผลภาควิชาการ ภาคเรียนที่ 1 หลักสูตรนักเรียนนายสิบตำรวจ ประจำปี 2550 [6 แผ่น อ่าน 386 ครั้ง] 22 ส.ค.2550
6341 ไปราชการ บก.อก. 180/2551 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 348 ครั้ง] 23 ก.ค.2551
6340 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บช.ศ. 180/2552 แต่งตั้งอาจารย์และครูผู้สอนในหลักสูตรผู้กำกับการรุ่นที่ 64-67 เพิ่มเติม ครั้งที่ 12 [2 แผ่น อ่าน 500 ครั้ง] 02 ก.ค.2552
6339 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ ว.ตร. 180/2553 แต่งตั้งอาจารย์และครูผู้สอนในหลักสูตรการบริหารงานตำรวจชั้นสูง รุ่นที่ 31 เพิ่มเติมครั้งที่ 1 [1 แผ่น อ่าน 344 ครั้ง] 01 ก.ค.2553
6338 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 180/2555 แต่งตั้งคณะผู้ตรวจราชการประจำปี 2555 [2 แผ่น อ่าน 343 ครั้ง] 05 ก.ค.2555
6337 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 180/2556 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจประเมินภายในระบบการจัดการพลังงานของ กองบัญชาการศึกษา [2 แผ่น อ่าน 290 ครั้ง] 26 มิ.ย.2556
6336 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บช.ศ. 180/2558 แต่งตั้งกองอำนวยการการจัดโครงการสัมมนาเพื่อเพิ่่มประสิทธิภาพงานอำนวยการของกองบัญชาการศึกษาประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ [4 แผ่น อ่าน 248 ครั้ง] 05 มิ.ย.2558
6335 เลื่อนขั้นเงินเดือน บก.อก. 181/2535 เลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการตำรวจ [1 แผ่น อ่าน 369 ครั้ง] 09 มิ.ย.2535
6334 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 181/2537 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกผู้ได้รับสิทธิ์ ขอกู้เงินเพื่อที่อยู่อาศัยของข้าราชการ [1 แผ่น อ่าน 359 ครั้ง] 13 มิ.ย.2537
6333 ไปราชการ บช.ศ. 181/2538 แต่งตั้งวิทยากรในการสัมมนาข้าราชการตำรวจที่ปฏิบัติหน้าที่ครูฝึก [1 แผ่น อ่าน 345 ครั้ง] 15 พ.ค.2538
6332 ไปราชการ บก.อก. 181/2539 ให้ข้าราขการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 441 ครั้ง] 17 เม.ย.2539
6331 ไปราชการ บก.อก. 181/2540 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 342 ครั้ง] 18 เม.ย.2540
6330 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 181/2541 แต่งตั้งอาจราย์และคูร หลักสูตรสืบสวน เพื่อพัฒนาข้ารชการชั้นประทวนและพลตำรวจ ประจำปีงบประมาณ 2541 กองกำกับการโรงเรียนตำรวจภูธร 8 [4 แผ่น อ่าน 405 ครั้ง] 13 พ.ค.2541
6329 สอบ,สืบ,วินัย,ลงทัณฑ์ บก.อก. 181/2542 ให้ข้าราชการตำรวจหมดสิทธิได้รับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ [2 แผ่น อ่าน 445 ครั้ง] 02 เม.ย.2542
6328 ไปราชการ บก.อก. 181/2543 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 300 ครั้ง] 31 มี.ค.2543
6327 ไปราชการ บช.ศ. 181/2544 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 337 ครั้ง] 29 มี.ค.2544
6326 เลื่อนขั้นเงินเดือน บก.อก. 181/2545 เลื่อนขั้นและอัตราเงินเดือนข้าราชการตำรวจ [2 แผ่น อ่าน 357 ครั้ง] 18 เม.ย.2545
6325 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 181/2546 ตั้งกองอำนวยการฝึกอบอมและแต่งตั้งอาจารย์-ครู หลักสูตรทบทวนกองร้อยควบคุมฝูงชนประจำปี 2546กองกำกับการโรงเรียนตำรวจภูธร6 [3 แผ่น อ่าน 355 ครั้ง] 25 เม.ย.2546
6324 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน ว.ตร. 181/2547 แต่งตั้งคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ในการสอบคัดเลือกข้าราชการตำรวจเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรฝ่ายอำนวยการตำรวจ รุ่นที่ 26 [8 แผ่น อ่าน 377 ครั้ง] 20 เม.ย.2547
6323 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 181/2548 ตั้งกองอำนวยการฝึกอบรม และแต่งตั้ง ครู - อาจารย์ หลักสูตรนักเรียนนายสิบตำรวจ ภาควิชาการ (ภาคเรียนที่ 1) ของนักเรียนนายสิบตำรวจ รุ่นที่ 1 กองกำกับการโรงเรียนตำรวจภูธร 6 และกองกำกับการ 6 กองบังคับการฝึกพิเศษ [10 แผ่น อ่าน 351 ครั้ง] 09 พ.ค.2548
6322 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ ว.ตร. 181/2550 ตั้งกองอำนวยการฝึกอบรม และแต่งตั้งอาจารย์ - ครู หลักสูตรการเงินงบประมาณ รุ่นที่ 23 เพื่อพัฒนาข้าราชการตำรวจ ประจำปีงบประมาณ 2550 [4 แผ่น อ่าน 355 ครั้ง] 24 ส.ค.2550
6321 ไปราชการ บก.อก. 181/2551 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 295 ครั้ง] 24 ก.ค.2551
6320 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 181/2552 แต่งตั้งวิทยากรในโครงการพัฒนาเพิ่มพูนความรู้ความสามารถให้กับข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตรระดับร้อยตำรวจเอกขึ้นไปที่ปฏิบัติหน้าที่ด้านการเงินเพื่อเตรียมความพร้อมเป็นวิทยากร [2 แผ่น อ่าน 333 ครั้ง] 02 ก.ค.2552
6319 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ ว.ตร. 181/2553 แต่งตั้งอาจารย์และครูผู้สอนในหลักสูตรสารวัตร รุ่นที่ 102 [9 แผ่น อ่าน 343 ครั้ง] 02 ก.ค.2553
6318 เลื่อนขั้นเงินเดือน บช.ศ. 181/2554 ปรับระดับอัตราเงินเดือนและเลื่อนเงินเดือนให้ข้าราชการตำรวจที่รับเงินเดือนถึงขั้นสูงของระดับ (ขั้นเต็ม) [2 แผ่น อ่าน 333 ครั้ง] 02 ก.ย.2554
6317 เลื่อนขั้นเงินเดือน บช.ศ. 181/2555 เลื่อนเงินเดือนข้าราชการตำรวจ เพื่อชดเชยตามคุณวุฒิสำหรับผู้ได้รับการบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจ ก่อนวันที่ 1 ตุลาคม 2553 [2 แผ่น อ่าน 317 ครั้ง] 05 ก.ค.2555
6316 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 181/2556 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง [1 แผ่น อ่าน 262 ครั้ง] 27 มิ.ย.2556
6315 ไปราชการ บก.อก. 182/2534 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [2 แผ่น อ่าน 532 ครั้ง] 17 พ.ค.2534
6314 เกี่ยวกับการสอบ บช.ศ. 182/2535 มอบหมายหน้าที่ในการดำเนินการคัดเลือกด้วยวิธีสอบ นายดาบตำรวจและจ่าสิบตำรวจ ประจำปี 2535 [1 แผ่น อ่าน 336 ครั้ง] 02 ก.ค.2535
6313 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 182/2537 แต่งตั้งกรรมการอำนวยการฝึกอบรมหลักสูตร ครูสอนด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดให้โทษ รุ่นที่ 4 [2 แผ่น อ่าน 379 ครั้ง] 14 มิ.ย.2537
6312 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ ว.ตร. 182/2538 การฝึกแก้ปัญหาที่บังคับการหลักสูตรผู้กำกับการ รุ่นที่ 24 แต่งตั้งวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ครูอาจารย์ประจำกองอำนวยการฝึกและส่วนการฝึก [6 แผ่น อ่าน 476 ครั้ง] 15 พ.ค.2538
6311 ไปราชการ บก.อก. 182/2538 ให้ข้าราขการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 389 ครั้ง] 17 เม.ย.2539
6310 - บก.อก. 182/2540 แก้ไขคำสั่งกองบัญชาการศึกษาที่ 161/2540 ลง วันที่ 3 เมายน 2540 และคำสั่งกองบัญชาการศึกษาที่ 167/2540 ลงวันที่ 8 เมษายน 2540 [1 แผ่น อ่าน 392 ครั้ง] 18 เม.ย.2540
6309 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 182/2542 แต่งตั้งอาจารย์และครู หลักสูตรการจราจร เพื่อพัฒนาข้าราชการตำรวจ ประจำปีงบประมาณ 2542 กองกำกับการโรงเรียนตำรวจภูธร 3 [4 แผ่น อ่าน 399 ครั้ง] 02 เม.ย.2542
6308 ไปราชการ บก.อก. 182/2543 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 373 ครั้ง] 31 มี.ค.2543
6307 ไปราชการ บช.ศ. 182/2544 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [2 แผ่น อ่าน 346 ครั้ง] 30 มี.ค.2544
6306 เลื่อนขั้นเงินเดือน บก.อก. 182/2545 เลื่อนขั้นและอัตราเงินเดือนข้าราชการตำรวจ [1 แผ่น อ่าน 353 ครั้ง] 18 เม.ย.2545
6305 ไปราชการ บก.อก. 182/2546 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 327 ครั้ง] 25 เม.ย.2546
6304 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 182/2547 แต่งตั้งครู - อาจารย์ หลักสูตรสำหรับฝึกอบรมพลตรวจ (พิเศษ) เพื่อปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ภาควิชาการ กองกำกับการ 8 กองบังคับการฝึกพิเศษ (เพิ่มเติม) [1 แผ่น อ่าน 353 ครั้ง] 20 เม.ย.2547
6303 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 182/2548 ตั้งกองอำนวยการฝึกอบรม และแต่งตั้ง ครู - อาจารย์ หลักสูตรนักเรียนนายสิบตำรวจ ภาควิชาการ (ภาคเรียนที่ 1) ของนักเรียนนายสิบตำรวจ รุ่นที่ 1 กองกำกับการโรงเรียนตำรวจภูธร 7 และกองกำกับการ 7 กองบังคับการฝึกพิเศษ [12 แผ่น อ่าน 365 ครั้ง] 09 พ.ค.2548
6302 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 182/2549 แต่งตั้งอาจารย์และครูผู้สอนในหลักสูตรผุ้กำกับการ รุ่นที่ 55 เพิ่มเติมครั้งที่ 2 [1 แผ่น อ่าน 336 ครั้ง] 28 ส.ค.2549
6301 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ ว.ตร. 182/2550 ตั้งกองอำนวยการฝึกอบรม และแต่งตั้งครู - อาจารย์ และเจ้าหน้าที่หลักสูตรเพิ่มทักษะในการใช้อาวุธและยิงปืน [4 แผ่น อ่าน 327 ครั้ง] 24 ส.ค.2550
6300 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บช.ศ. 182/2551 แต่งตั้งอาจารย์และครูผู้สอนในหลักสูตรผู้กำกับการรุ่นที่ 60-63 เพิ่มเติม ครั้งที่ 4 [2 แผ่น อ่าน 487 ครั้ง] 25 ก.ค.2551
6299 ไปราชการ บช.ศ. 182/2552 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 504 ครั้ง] 09 ก.ค.2552
6298 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 182/2553 แต่งตั้งอนุกรรมการดำเนินการจับฉลาก และประมวลผลการสอบ ผู้ที่มีคะแนนเท่ากันในการคัดเลือกข้าราชการตำรวจชั้นประทวนผู้มีวุฒิปริญญาตรี เข้ารับการฝึกอบรม เพื่อแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร พ.ศ.2550 (เพิ่มเติม) สาย ป้องกันปราบปราม [2 แผ่น อ่าน 503 ครั้ง] 05 ก.ค.2553
6297 เลื่อนขั้นเงินเดือน บช.ศ. 182/2554 เลื่อนเงินเดือนข้าราชการตำรวจ [2 แผ่น อ่าน 288 ครั้ง] 02 ก.ย.2554
6296 เลื่อนขั้นเงินเดือน บช.ศ. 182/2555 เลื่อนเงินเดือนข้าราชการตำรวจ [1 แผ่น อ่าน 328 ครั้ง] 05 ก.ค.2555
6295 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 182/2556 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับการจ้าง สำหรับการจ้างทำเอกสารการจัดทำคู่มือการบริหารหลักสูตรบริหารงานตำรวจชั้นสูง รุ่นที่ ๓๖ และ ๓๗ โดยวิธีตกลงราคา [1 แผ่น อ่าน 311 ครั้ง] 27 มิ.ย.2556
6294 ไปราชการ บก.อก. 183/2534 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [2 แผ่น อ่าน 571 ครั้ง] 17 พ.ค.2534
6293 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 183/2535 ตั้งตณะกรรมการเพื่อยกร่างเพิ่มเติมประมวลระเบียบการตำรวจไม่เกี่ยวกับคดี [1 แผ่น อ่าน 529 ครั้ง] 03 ก.ค.2535
6292 สอบ,สืบ,วินัย,ลงทัณฑ์ บก.อก. 183/2537 ลงทัณฑ์ข้าราชการตำรวจ [1 แผ่น อ่าน 499 ครั้ง] 14 มิ.ย.2537
6291 ไปราชการ บช.ศ. 183/2538 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [2 แผ่น อ่าน 314 ครั้ง] 16 พ.ค.2538
6290 ไปราชการ บก.อก. 183/2539 ให้ข้าราขการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 575 ครั้ง] 18 เม.ย.2539
6289 ไปราชการ บก.อก. 183/2540 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 384 ครั้ง] 18 เม.ย.2540
6288 ไปราชการ บก.อก. 183/2541 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 427 ครั้ง] 14 พ.ค.2541
6287 ไปราชการ บก.อก. 183/2542 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 449 ครั้ง] 05 เม.ย.2542
6286 ไปราชการ บช.ศ. 183/2543 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 423 ครั้ง] 03 เม.ย.2543
6285 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ ว.ตร. 183/2544 แต่งตั้งอาจารย์ผู้สอนในหลักสูตรสารวัตร รุ่นที่ 60 รุ่นที่ 61 และรุ่นที่ 62 [6 แผ่น อ่าน 391 ครั้ง] 31 มี.ค.2544
6284 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 183/2545 แก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งกองบัยชาการศึกษา ที่ 763/2543 และคำสั่งกองบัญชาการศึกษา ที่ 40/2544 [1 แผ่น อ่าน 345 ครั้ง] 18 เม.ย.2545
6283 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 183/2546 แต่งตั้งผู้ตรวจสอบรายการรับจ่ายเงินของ กองบัญชาการศึกษา [1 แผ่น อ่าน 335 ครั้ง] 25 เม.ย.2546
6282 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 183/2547 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติ และผลงานทางวิชาการของผู้ขอรับการประเมินผลงานทางวิชาการในโรงเรียนตำรวจของ กองบัญชาการศึกษา [4 แผ่น อ่าน 313 ครั้ง] 23 เม.ย.2547
6281 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 183/2548 ตั้งกองอำนวยการฝึกอบรม และแต่งตั้ง ครู - อาจารย์ หลักสูตรนักเรียนนายสิยตำรวจ ภาควิชาการ (ภาคเรียนที่ 1) ของนักเรียนนายสิบตำรวจ รุ่นที่ 1 กองกำกับการโรงเรียนตำรวจภูธร 8 [7 แผ่น อ่าน 338 ครั้ง] 09 พ.ค.2548
6280 เลื่อนขั้นเงินเดือน บช.ศ. 183/2549 เลื่อนเงินเดือนข้าราชการตำรวจ [1 แผ่น อ่าน 382 ครั้ง] 28 ส.ค.2549
6279 ไปราชการ บก.อก. 183/2550 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 357 ครั้ง] 24 ส.ค.2550
6278 เลื่อนขั้นเงินเดือน บก.อก. 183/2551 เลื่อนเงินเดือนข้าราชการตำรวจ [2 แผ่น อ่าน 336 ครั้ง] 28 ก.ค.2551
6277 ไปราชการ บช.ศ. 183/2552 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 446 ครั้ง] 09 ก.ค.2552
6276 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 183/2553 ตั้งกองอำนวยการฝึกอบรมโครงการบรรยายพิเศษเพื่อให้ความรู้ความเข้าใจแนวทางการพิจารณาอุทธรณ์ในการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารตามพระราชบัญญัติข้อมูลข้าวสารของราชการ พ.ศ.2540 [3 แผ่น อ่าน 404 ครั้ง] 07 ก.ค.2553
6275 ไปราชการ บช.ศ. 183/2554 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [3 แผ่น อ่าน 307 ครั้ง] 02 ก.ย.2554
6274 เลื่อนขั้นเงินเดือน บช.ศ. 183/2555 เลื่อนเงินเดือนข้าราชการตำรวจ [1 แผ่น อ่าน 299 ครั้ง] 05 ก.ค.2555
6273 ไปราชการ บก.อก. 184/2534 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [2 แผ่น อ่าน 616 ครั้ง] 17 พ.ค.2534
6272 สอบ,สืบ,วินัย,ลงทัณฑ์ บก.อก. 184/2537 ไล่ข้าราชการตำรวจออกจากราชการ [1 แผ่น อ่าน 526 ครั้ง] 14 มิ.ย.2537
6271 ไปราชการ บช.ศ. 184/2538 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [2 แผ่น อ่าน 367 ครั้ง] 16 พ.ค.2538
6270 เลื่อนขั้นเงินเดือน บก.อก. 184/2539 เลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการตำรวจ [2 แผ่น อ่าน 455 ครั้ง] 18 เม.ย.2539
6269 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 184/2540 แต่งตั้งคณะเจ้าหน้าที่ศึกษาแนวทางการป้องกันการทุจริตในการรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนักเรียนพลตำรวจของกองบัญชาการศึกษา [2 แผ่น อ่าน 422 ครั้ง] 21 เม.ย.2540
6268 ไปราชการ บก.อก. 184/2541 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 378 ครั้ง] 14 พ.ค.2541
6267 ไปราชการ บก.อก. 184/2542 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [2 แผ่น อ่าน 470 ครั้ง] 05 เม.ย.2542
6266 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 184/2543 แต่งตั้งอาจรย์สอนภาษอังกฤษหลักสูตรหลักนักเรียนพลตำรวจ รุ่นที่ 10 กองกำกับการโรงเรียนตำรวจภูธร 1 [1 แผ่น อ่าน 443 ครั้ง] 03 เม.ย.2543
6265 สอบ,สืบ,วินัย,ลงทัณฑ์ บก.อก. 184/2544 เปลี่ยนผู้ช่วยผู้สืบสวนข้อเท็จจริง [1 แผ่น อ่าน 518 ครั้ง] 02 เม.ย.2544
6264 ไปราชการ บก.อก. 184/2545 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [4 แผ่น อ่าน 342 ครั้ง] 19 เม.ย.2545
6263 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 184/2546 แต่งตั้งคระกรรมการตรวจรับกระสุนปืนพร้อมเป้าหุ่นเงาคน [1 แผ่น อ่าน 331 ครั้ง] 28 เม.ย.2546
6262 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน ว.ตร. 184/2547 แต่งตั้งคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ในการสอบคัดเลือกข้าราชการตำรวจเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรฝ่ายอำนวยการตำรวจ รุ่นที่ 26 (เพิ่มเติม) [1 แผ่น อ่าน 306 ครั้ง] 23 เม.ย.2547
6261 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 184/2548 ตั้งกองอำนวยการฝึกอบรม และแต่งตั้ง ครู - อาจารย์ หลักสูตรนักเรียนนายสิยตำรวจ ภาควิชาการ (ภาคเรียนที่ 1) ของนักเรียนนายสิบตำรวจ รุ่นที่ 1 กองกำกับการโรงเรียนตำรวจภูธร 9 และกองกำกับการ 9 กองบังคับการฝึกพิเศษ [12 แผ่น อ่าน 307 ครั้ง] 09 พ.ค.2548
6260 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 184/2549 แต่งตั้งกรรมการเก็บรักษาเงินของ กองบัญชาการศึกษา [1 แผ่น อ่าน 342 ครั้ง] 28 ส.ค.2549
6259 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บก.อก. 184/2550 กำหนดรายชื่อข้าราชการตำรวจปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ กองบัญชาการศึกษา ประจำเดือน กันยายน 2550 [8 แผ่น อ่าน 333 ครั้ง] 27 ส.ค.2550
6258 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บช.ศ. 184/2551 ตั้งกองอำนวยการสัมมนาและแต่งตั้งคณะดำเนินการโครงการสัมมนาเพื่อปรับปรุงหลักสูตรสำหรับฝึกอบรมเพื่อทบทวนความรู้ ความสามารถของข้าราชการตำรวจให้ทันสมัย [9 แผ่น อ่าน 551 ครั้ง] 28 ก.ค.2551
6257 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ ฝรก. 184/2552 ตั้งกองอำนวยการฝึกอบรมและแต่งตั้ง ครู - อาจารย์ หลักสูตรครูสอนการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2552 [4 แผ่น อ่าน 361 ครั้ง] 09 ก.ค.2552
6256 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 184/2553 แต่งตั้งวิทยากรตามโครงการบรรยายพิเศษเพื่อให้ความรู้ความเข้าใจแนวทางการพิจารณาอุทธรณ์ในการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารตามพระราชบัญญัติข้อมูลข้าวสารของราชการ พ.ศ.2540 [1 แผ่น อ่าน 342 ครั้ง] 07 ก.ค.2553
6255 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บช.ศ. 184/2554 ตั้งกองอำนวยการสัมมนา และแต่งตั้งวิทยากร และเจ้าหน้าที่ช่วยเหลือ โครงการสัมมนาสุปผลการฝึกอบรมหลักสูตรกองร้อยควบคุมฝูงชนต้นแบบ ประจำปี 2554 [5 แผ่น อ่าน 295 ครั้ง] 06 ก.ย.2554
6254 เลื่อนขั้นเงินเดือน บช.ศ. 184/2555 เลื่อนเงินเดือนข้าราชการตำรวจ [1 แผ่น อ่าน 332 ครั้ง] 05 ก.ค.2555
6253 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 184/2556 แต่งตั้งกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการจัดซื้อหนังสือพิมพ์และนิตยสาร ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๕๖ โดยวิธีตกลงราคา [1 แผ่น อ่าน 274 ครั้ง] 27 มิ.ย.2556
6252 ไปราชการ บก.อก. 185/2534 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [2 แผ่น อ่าน 573 ครั้ง] 17 พ.ค.2534
6251 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 185/2537 ตั้งคณะทำงานพิจารณาปรับปรุงและพัฒนาโรงเรียนตำรวจในสังกัดกองบัญชาการศึกษา [2 แผ่น อ่าน 445 ครั้ง] 14 มิ.ย.2537
6250 ไปราชการ บช.ศ. 185/2538 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [2 แผ่น อ่าน 344 ครั้ง] 16 พ.ค.2538
6249 เข้ารับการฝึกอบรม บก.อก. 185/2539 ให้ข้าราชการตำรวจเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรผู้กำกับการ รุ่นที่ 28 (เพิ่มเติม) [2 แผ่น อ่าน 455 ครั้ง] 19 เม.ย.2539
6248 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บก.อก. 185/2540 กำหนดรายชื่อข้าราชการตำรวจปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาสถานที่ราชการและเวรประชาสัมพันธ์ ประจำเดือน พฤษภาคม 2540 [12 แผ่น อ่าน 448 ครั้ง] 22 เม.ย.2540
6247 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 185/2541 แต่งตั้งกรมมการผู้ทรงคุณวุฒเพื่อประเมินผลงานทางวิชาการ ของผู้ทำหน้าที่อาจารย์ของสถาบันข้าราชการ [1 แผ่น อ่าน 482 ครั้ง] 15 พ.ค.2541
6246 สอบ,สืบ,วินัย,ลงทัณฑ์ บก.อก. 185/2542 ลงโทษไล่ข้าราชการตำรวจออกจากราชการ [2 แผ่น อ่าน 483 ครั้ง] 07 เม.ย.2542
6245 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 185/2543 แต่งตั้งอาจารย์และครู หลักสูตรผู้ช่วยพนักงานสอบสวน เพื่อพัฒนาข้าราชการตำรวจ ประจำปีงบประมาณ 2543 กองกำกับการโรงเรียนตำรวจนครบาล [4 แผ่น อ่าน 396 ครั้ง] 03 เม.ย.2543
6244 ไปราชการ บก.อก. 185/2544 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 351 ครั้ง] 03 เม.ย.2544
6243 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 185/2545 ตั้งกองอำนวยการอบรมสัมมนาเพื่อปรับปรุงหลักสูตรและวิธีการฝึกอบรม [3 แผ่น อ่าน 348 ครั้ง] 19 เม.ย.2545
6242 ไปราชการ บก.อก. 185/2546 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 310 ครั้ง] 28 เม.ย.2546
6241 ไปราชการ บก.อก. 185/2547 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 318 ครั้ง] 23 เม.ย.2547
6240 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ ว.ตร. 185/2549 แต่งตั้งอาจารย์และครูผู้สอนในหลักสูตรการบริหารงานตำรวจชั้นสูง รุ่นที่ 26 เพิ่มเติม ครั้งที่ 4 [1 แผ่น อ่าน 320 ครั้ง] 30 ส.ค.2549
6239 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ ว.ตร. 185/2550 ตั้งกองอำนวยการฝึกอบรม และแต่งตั้งครู - อาจารย์ หลักสูตรนักเรียนนายสิบตำรวจ ภาควิชาการ (ภาคเรียนที่ 2) ของนักเรียนนายสิบตำรวจ รุ่นที่ 3 ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจกลาง [5 แผ่น อ่าน 276 ครั้ง] 28 ส.ค.2550
6238 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บช.ศ. 185/2551 แต่งตั้งวิทยากรโครงการสัมมนาเพื่อปรับปรุงหลักสูตรสำหรับฝึกอบรมเพื่อทบทวนความรู้ ความสามารถของข้าราชการตำรวจให้ทันสมัย [2 แผ่น อ่าน 454 ครั้ง] 28 ก.ค.2551
6237 ไปราชการ บช.ศ. 185/2552 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 484 ครั้ง] 09 ก.ค.2552
6236 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บก.อก. 185/2553 แต่งตั้งข้าราชการตำรวจ [2 แผ่น อ่าน 414 ครั้ง] 07 ก.ค.2553
6235 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บช.ศ. 185/2554 ตั้งกองอำนวยการสัมมนา และแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ดำเนินโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อสรุปผลการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554 และเตรียมความพร้อมในการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ.2555 ของกองบัญชาการศึกษา [4 แผ่น อ่าน 268 ครั้ง] 08 ก.ย.2554
6234 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บช.ศ. 185/2555 แต่งตั้งอาจารย์และครู หลักสูตร สารวัตร รุ่นที่ 119 ประจำปีงบประมาณ 2555 [6 แผ่น อ่าน 329 ครั้ง] 06 ก.ค.2555
6233 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บช.ศ. 185/2556 แต่งตั้งอาจารย์และครูผู้สอนในหลักสูตรฝ่ายอำนวยการตำรวจ รุ่นที่ ๓๔ [7 แผ่น อ่าน 295 ครั้ง] 01 ก.ค.2556
6232 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บช.ศ. 185/2558 แต่งตั้งวิทยากรโครงการสัมมนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพงานอำนวยการ ของกองบัญชาการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ [1 แผ่น อ่าน 305 ครั้ง] 10 มิ.ย.2558
6231 ไปราชการ บก.อก. 186/2534 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [2 แผ่น อ่าน 556 ครั้ง] 17 พ.ค.2534
6230 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บช.ศ. 186/2537 มอบหมายให้ข้าราชการตำรวจรักษาการในตำแหน่ง [1 แผ่น อ่าน 350 ครั้ง] 14 มิ.ย.2537
6229 ไปราชการ บช.ศ. 186/2538 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [2 แผ่น อ่าน 371 ครั้ง] 16 พ.ค.2538
6228 ไปราชการ บก.อก. 186/2539 ให้ข้าราขการตำรวจเดินทางไปราชการ [2 แผ่น อ่าน 441 ครั้ง] 19 เม.ย.2539
6227 ไปราชการ บก.อก. 186/2540 ให้ข้าราชการตำรวจช่วยราชการ [1 แผ่น อ่าน 425 ครั้ง] 22 เม.ย.2540
6226 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 186/2541 แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อประเมินผลงานทางวิชาการ ของผู้ทำหน้าที่อาจารย์ของสถาบันพัฒนาข้าราชการตำรวจ [1 แผ่น อ่าน 472 ครั้ง] 15 พ.ค.2541
6225 ไปราชการ บก.อก. 186/2542 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 441 ครั้ง] 07 เม.ย.2542
6224 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 186/2543 ตั้งกองอำนวยการฝึกอบรมและแต่งตั้งครู-อาจารย์ ในการอบรมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ให้แก่ข้าราชการตำตวจชั้นประทวนและพลตำรวจในสังกัดตำรวจภูธรภาค 2 ที่เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร ผู้ช่วยพนักงานสอบสวน [3 แผ่น อ่าน 379 ครั้ง] 03 เม.ย.2543
6223 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 186/2544 ตั้งกองอำนวยการฝึกอบรมและแต่งตั้งครู-อาจารย์ ในการฝึกอบรมตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต เพื่อประสิทธิภาพในการปฎิบัติงาน ของข้าราชการตำรวจชั้นประทวนและพลตำรวจ ในสังกัดตำรวจภาค 1 หลักสูตรการสืบสวน ประจำปี 2544 [2 แผ่น อ่าน 345 ครั้ง] 05 เม.ย.2544
6222 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บก.อก. 186/2545 แต่งตั้งวิทยากรโครงการอบรมสัมนา เพื่อปรับปรุงหลักสูตรและวิธีการฝึกอบรม [1 แผ่น อ่าน 341 ครั้ง] 19 เม.ย.2545
6221 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บก.อก. 186/2547 แต่งตั้งข้าราชการตำรวจ [1 แผ่น อ่าน 342 ครั้ง] 23 เม.ย.2547
6220 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บก.อก. 186/2548 แต่งตั้งยศตำรวจชั้นประทวน [7 แผ่น อ่าน 340 ครั้ง] 12 พ.ค.2548
6219 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 186/2549 แต่งตั้ง อาจารย์ - ครู หลักสูตรการปรับพื้นฐานยุทธวิธีตำรวจ ระดับครูฝึก ประจำปีงบประมาณ 2549 (เพิ่มเติม ครั้งที่ 2) [1 แผ่น อ่าน 342 ครั้ง] 30 ส.ค.2549
6218 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ ว.ตร. 186/2550 แต่งตั้งอาจารย์และครูผู้สอนในหลักสูตรผุ้กำกับการ รุ่นที่ 57-59 เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 [1 แผ่น อ่าน 295 ครั้ง] 28 ส.ค.2550
6217 เข้ารับการฝึกอบรม ว.ตร. 186/2551 ให้ข้าราชการตำรวจเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรสารวัตร รุ่นที่ 96 [8 แผ่น อ่าน 325 ครั้ง] 28 ก.ค.2551
6216 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 186/2552 แต่งตั้งอาจารย์และครูผู้สอนในหลักสูตรการต่อต้านการก่อการร้าย (ฝ่ายปฏิบัติการสืบสวน) รุ่นที่ 7 เพิ่มเติม ครั้งที่ 7 [3 แผ่น อ่าน 323 ครั้ง] 13 ก.ค.2552
6215 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ ว.ตร. 186/2553 แต่งตั้งข้าราชการตำรวจ [2 แผ่น อ่าน 360 ครั้ง] 07 ก.ค.2553
6214 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บช.ศ. 186/2554 แต่งตั้งวิทยาการ โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อสรุปผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2554 และเตรียมความพร้อมในการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี 2555 ของกองบัญชาการศึกษา [2 แผ่น อ่าน 290 ครั้ง] 08 ก.ย.2554
6213 ไปราชการ บก.อก. 187/2534 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [2 แผ่น อ่าน 507 ครั้ง] 17 พ.ค.2534
6212 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 187/2535 แต่งตั้งคณะทำงานดำเนินการฝึกซ้อมยิงเป้ากระสุนจริง ประจำปี 2535 [4 แผ่น อ่าน 499 ครั้ง] 08 ก.ค.2535
6211 เข้ารับการฝึกอบรม ว.ตร. 187/2537 ให้ข้าราชการเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรฝ่ายอำนวยการตำรวจ รุ่นที่ 17 [6 แผ่น อ่าน 319 ครั้ง] 14 มิ.ย.2537
6210 ไปราชการ บช.ศ. 187/2538 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [2 แผ่น อ่าน 342 ครั้ง] 16 พ.ค.2538
6209 ไปราชการ บก.อก. 187/2539 ให้ข้าราขการตำรวจเดินทางไปราชการ [2 แผ่น อ่าน 395 ครั้ง] 19 เม.ย.2539
6208 - บก.อก. 187/2540 อนุญาตให้ลูกจ้างประจำลาออกจากราชการ [1 แผ่น อ่าน 458 ครั้ง] 22 เม.ย.2540
6207 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ ว.ตร. 187/2541 กำหนดหน้าที่ของคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ในการสอบคัดเลือกข้าราชการตำรวจเข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรฝ่ายอำนวยการตำรวจ รุ่นที่ 20 [7 แผ่น อ่าน 374 ครั้ง] 15 พ.ค.2541
6206 ไปราชการ บก.อก. 187/2542 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 363 ครั้ง] 07 เม.ย.2542
6205 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 187/2543 ตั้งกองอำนวยการ และแต่งตั้ง ครู-อาจารย์ หลักสูตรสำหรับฝึกอบรมพลตำรวจ ภาควิชาการของนักเรียนพลตำรวจ รุ่นที่ 38 กองกำกับการโรงเรียนตำรวจภูธร 2 (เพิ่มเติม) [1 แผ่น อ่าน 326 ครั้ง] 03 เม.ย.2543
6204 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน ว.ตร. 187/2544 แต่งตั้งคณะกรรมการตรจจสอบคุณสมบัติข้าราชการตำรวจที่ข้าราชการฝึกอบรมหลักสูตรฝ่ายอำนวยการตำรวจ รุ่นที่ 23 [2 แผ่น อ่าน 269 ครั้ง] 11 เม.ย.2544
6203 เลื่อนขั้นเงินเดือน บก.อก. 187/2545 เลื่อนขั้นและอัตราเงินเดือนข้าราชการตำรวจ [1 แผ่น อ่าน 303 ครั้ง] 19 เม.ย.2545
6202 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 187/2546 แต่งตั้งครู-อาจารย์ หลักสูตรการสำหรับฝึกอบอมพลตำรวจภาควิชาการ (ภาคเรียนที่1) ของนักเรียนพลตำรวจ รุ่นที่54 กองกำกับการโรงเรียนตำรวจภุธร9(เพิ่มเติม) [1 แผ่น อ่าน 269 ครั้ง] 28 เม.ย.2546
6201 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน ว.ตร. 187/2547 แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการและเจ้หน้าที่ในการสอบคัดเลือกข้าราชการตำรวจเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรฝ่ายอำนวยการตำรวจ รุ่นที่ 26 [1 แผ่น อ่าน 281 ครั้ง] 23 เม.ย.2547
6200 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 187/2548 ตั้งกองอำนวยการฝึกอบรมหลักสูตรครูฝึกยุทธวิธีตำรวจด้านการเจรจาต่อรอง การควบคุมฝูงชน และการยิงปืนพกระบบออโตเมติก [2 แผ่น อ่าน 366 ครั้ง] 13 พ.ค.2548
6199 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 187/2549 ตั้งกองอำนวยการโครงการสัมมนาผู้บริหารของกองบัญชาการศึกษา ระดับ รองผู้กำกับขึ้นไป [2 แผ่น อ่าน 333 ครั้ง] 30 ส.ค.2549
6198 ให้รับเงินเดือน,ค่าตอบแทน บก.อก. 187/2550 ให้ข้าราชการตำรวจได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว [2 แผ่น อ่าน 360 ครั้ง] 30 ส.ค.2550
6197 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ ว.ตร. 187/2551 แต่งตั้งอาจารย์และครูผู้สอนการฝึกอบรมให้กับผู้บัญชาการกองกำลังตำรวจแห่งชาติ ประเทศติมอร์ - เลสเต ในหลักสูตรการบริหารงานตำรวจชั้นสูง รุ่นที่ 28 [3 แผ่น อ่าน 288 ครั้ง] 29 ก.ค.2551
6196 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ ว.ตร. 187/2553 แต่งตั้งอาจารย์และครูผู้สอนในหลักสูตรผู้กำกับการรุ่นที่ 71 รุ่นที่ 73 และรุ่นที่ 75 เพิ่มเติม ครั้งที่ 5 [1 แผ่น อ่าน 295 ครั้ง] 08 ก.ค.2553
6195 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บช.ศ. 187/2554 แต่งตั้งว่าที่ยศตำรวจชั้นสัญญาบัตร [1 แผ่น อ่าน 303 ครั้ง] 09 ก.ย.2554
6194 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 187/2555 แต่งตั้งคณะผู้ตรวจราชการประจำปี 2555 [2 แผ่น อ่าน 310 ครั้ง] 11 ก.ค.2555
6193 ไปราชการ บก.อก. 188/2534 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [2 แผ่น อ่าน 542 ครั้ง] 17 พ.ค.2534
6192 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 188/2535 แต่งตั้งคณะทำงานปรับปรุงแก้ไขบันทึกคำสอนหลักสูตรนักเรียนพลตำรวจ [6 แผ่น อ่าน 560 ครั้ง] 09 ก.ค.2535
6191 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บก.อก. 188/2537 แต่งตั้งลูกจ้างประจำ [1 แผ่น อ่าน 371 ครั้ง] 15 มิ.ย.2537
6190 เข้ารับการฝึกอบรม ว.ตร. 188/2538 การฝึกอบรมหลักสูตรการสืบสวนเพื่อพัฒนาข้าราชการตำรวจชั้นประทวนและพลตำรวจ ประจำปี 2538 [3 แผ่น อ่าน 478 ครั้ง] 17 พ.ค.2538
6189 ไปราชการ บก.อก. 188/2539 ให้ข้าราขการตำรวจเดินทางไปราชการ [2 แผ่น อ่าน 398 ครั้ง] 19 เม.ย.2539
6188 - บก.อก. 188/2540 อนุญาตให้ลูกจ้างประจำลาออกจากราชการ [1 แผ่น อ่าน 462 ครั้ง] 22 เม.ย.2540
6187 ไปราชการ บก.อก. 188/2541 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 387 ครั้ง] 18 พ.ค.2541
6186 ไปราชการ บก.อก. 188/2542 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 359 ครั้ง] 09 เม.ย.2542
6185 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 188/2543 ตั้งกองอำนวยการฝึกอบรมแต่งตั้งครู-อาจารย์ ในการฝึกอบรมตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต เพื่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน หลักสูตรผู้ช่วยพนักงานสอบสวน รุ่นที่ 7 ประจำปี 2543 ของข้าราชการตำรวจชั้นประทวนและชั้นพลตำรวจในสังกัดตำรวจภูธรภาค 1 [2 แผ่น อ่าน 338 ครั้ง] 03 เม.ย.2543
6184 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 188/2544 แต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริง [1 แผ่น อ่าน 335 ครั้ง] 12 เม.ย.2544
6183 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 188/2545 ตั้งกองอำนวยการฝึกอบรมและแต่งตั้งครู-อาจารย์ ในการฝึกอบรมพัฒนาคุณภาพชีวิต เพื่อปรสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน หลักสูตรการเงินงบประมาณ รุ่นที่ 13 กองกำกับการโรงเรียนตำรวจนครบาล [2 แผ่น อ่าน 316 ครั้ง] 22 เม.ย.2545
6182 สอบ,สืบ,วินัย,ลงทัณฑ์ บก.อก. 188/2546 เปลี่ยนแปลงคำสั่งลงทัณฑ์ข้าราชการตำรวจ [1 แผ่น อ่าน 390 ครั้ง] 28 เม.ย.2546
6181 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 188/2547 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจราชการ ประจำปี 2547 [2 แผ่น อ่าน 327 ครั้ง] 23 เม.ย.2547
6180 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ ว.ตร. 188/2548 แต่งตั้งครู-อาจาย์หลักสูตรครูฝึกยุทธวิธีตำรวจด้านการเจรจาต่อรอง การควบคุมฝูงชน และการยิงปืนพกระบบออโตเมติก [2 แผ่น อ่าน 356 ครั้ง] 13 พ.ค.2548
6179 ให้รับเงินเดือน,ค่าตอบแทน บก.อก. 188/2550 ให้ข้าราชการตำรวจได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว [2 แผ่น อ่าน 364 ครั้ง] 30 ส.ค.2550
6178 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บก.อก. 188/2551 ให้ข้าราชการตำรวจปฏิบัติหน้าที่ราชการ [1 แผ่น อ่าน 298 ครั้ง] 30 ก.ค.2551
6177 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 188/2552 แต่งตั้งวิทยากรโครงการบรรยายพิเศษให้ความรู้ตามกฎหมายข้อมูลข่าวสารของราชการ [1 แผ่น อ่าน 360 ครั้ง] 14 ก.ค.2552
6176 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ ฝรก. 188/2553 ตั้งกองอำนวยการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมและทบทวนด้านอาวุธศึกษาของข้าราชการบริพารในพระองค์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมาร [3 แผ่น อ่าน 341 ครั้ง] 08 ก.ค.2553
6175 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บช.ศ. 188/2554 แต่งตั้งยศตำรวจชั้นประทวน [1 แผ่น อ่าน 311 ครั้ง] 09 ก.ย.2554
6174 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 188/2555 แต่งตั้งคณะผู้ตรวจราชการประจำปี 2555 [2 แผ่น อ่าน 280 ครั้ง] 11 ก.ค.2555
6173 ไปราชการ บก.อก. 189/2534 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [2 แผ่น อ่าน 481 ครั้ง] 17 พ.ค.2534
6172 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บก.อก. 189/2535 ตั้งกรรมการพิจารณาคัดเลือกจ่าสิบตำรวจเพื่อแต่งตั้งให้มียศเป็น นายดาบตำรวจ ประจำปี 2535 [1 แผ่น อ่าน 414 ครั้ง] 13 ก.ค.2535
6171 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 189/2537 ตั้งคณะทำงานพัฒนาการปฏิบัติงานโดยใช้ระบบคอมพิวเตอร์ [2 แผ่น อ่าน 371 ครั้ง] 16 มิ.ย.2537
6170 เลื่อนขั้นเงินเดือน บก.อก. 189/2538 เลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการตำรวจ [1 แผ่น อ่าน 347 ครั้ง] 17 พ.ค.2538
6169 ไปราชการ บก.อก. 189/2539 ให้ข้าราขการตำรวจเดินทางไปราชการ [2 แผ่น อ่าน 374 ครั้ง] 22 เม.ย.2539
6168 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บก.อก. 189/2540 แต่งตั้งข้าราชการตำรวจ [1 แผ่น อ่าน 339 ครั้ง] 22 เม.ย.2540
6167 ไปราชการ บก.อก. 189/2541 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 403 ครั้ง] 18 พ.ค.2541
6166 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 189/2542 ตั้งกองอำนวยการฝึกอบรมและแต่งตั้งครู-อาจารย์ ในการอบรมตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของข้าราชการ ตำรวจระดับสารวัตร ในสังกัดตำรวจภูธรภาค 2 และกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางที่ปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจภูธรภาค 2 [2 แผ่น อ่าน 317 ครั้ง] 09 เม.ย.2542
6165 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 189/2543 แต่งตั้งอาจารย์และครู หลักสูตรผู้ช่วยพนักงานสอบสวน เพื่อพัฒนาข้าราชการตำรวจ ประจำปีงบประมาณ 2543 กองกำกับการโรงเรียนตำรวจภูธร 2 [3 แผ่น อ่าน 379 ครั้ง] 03 เม.ย.2543
6164 สอบ,สืบ,วินัย,ลงทัณฑ์ บก.อก. 189/2544 ถอนชื่อข้าราชการตำรวจออกจารคำสั่งเลื่อนขั้นและอัตราเงินเดือน [1 แผ่น อ่าน 438 ครั้ง] 12 เม.ย.2544
6163 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 189/2545 แต่งตั้งคณะทำงานรวบรวมข้อเท็จจริง [2 แผ่น อ่าน 318 ครั้ง] 24 เม.ย.2545
6162 ไปราชการ บก.อก. 189/2546 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 299 ครั้ง] 30 เม.ย.2546
6161 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 189/2547 ตั้งกองอำนวยการฝึกอบรมและแต่งตั้งอาจารย์ - ครู หลักสูตรการส่งกำลังบำรุง รุ่นที่ 17 เพื่อพัฒนาข้าราชการตำรวจ ประจำปีงบประมาณ 2547 กองกำกับการโรงเรียนตำรวจภูธร 3 [4 แผ่น อ่าน 322 ครั้ง] 26 เม.ย.2547
6160 ไปราชการ บก.อก. 189/2548 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [2 แผ่น อ่าน 380 ครั้ง] 13 พ.ค.2548
6159 ไปราชการ บก.อก. 189/2549 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [3 แผ่น อ่าน 335 ครั้ง] 30 ส.ค.2549
6158 ให้รับเงินเดือน,ค่าตอบแทน บก.อก. 189/2550 ให้ข้าราชการตำรวจได้รับเงินเพิ่มพิเศษสำหรับการสู้รบ (พ.ส.ร.) [2 แผ่น อ่าน 363 ครั้ง] 30 ส.ค.2550
6157 ไปราชการ บช.ศ. 189/2551 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [3 แผ่น อ่าน 538 ครั้ง] 30 ก.ค.2551
6156 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ ฝรก. 189/2553 แต่งตั้งวิทยากรโครงการฝึกอบรมและทบทวนด้านอาวุธศึกษาของข้าราชการบริพารในพระองค์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมาร [3 แผ่น อ่าน 426 ครั้ง] 08 ก.ค.2553
รวม 10355 รายการ 33406 หน้า รายการต่อหน้า

เลือกหน้า : 

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52]

หน้าที่ 21  

กองบัญชาการศึกษา สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
พัฒนาระบบโดย : พ.ต.อ.อัครินทร์ สุขเษม ร่วมกับ นักศึกษาฝึกงาน ม.อีสเทิร์นเอเชีย ภาคการศึกษา 2553