<สำหรับจัดการระบบ>  USERNAME:     PASSWORD:  

ระบบสารสนเทศ บช.ศ.

     
หน่วยงานผู้ออกคำสั่ง :   กลุ่มคำสั่ง :
ช่วง วดป.ออกคำสั่ง :  -   เลขที่คำสั่ง :  /
ส่วนของข้อความในชื่อเรื่อง :   

ปี พ.ศ.ที่ออกคำสั่ง :

[จัดเรียงข้อมูลโดยคลิกที่ชื่อคอลัมน์ คลิกซ้ำ=สลับระหว่างน้อย<->มาก    คลิกที่เลขที่คำสั่ง หรือ ชื่อเรื่อง เพื่อดูรายละเอียด]

หน้า : 2/52
รวม 10356 รายการ 33407 หน้า รายการต่อหน้า

เลือกหน้า : 

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52]

หน้าที่ 2  

ลำดับ กลุ่มคำสั่ง หน่วยงาน คำสั่งที่ ชื่อเรื่อง ลงวันที่
10156 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 9/2551 ตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขัน [3 แผ่น อ่าน 1431 ครั้ง] 11 ม.ค.2551
10155 ไปราชการ บช.ศ. 9/2554 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 637 ครั้ง] 31 ม.ค.2554
10154 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 9/2555 ตั้งคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกข้าราชการตำรวจชั้นประทวนเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร พ.ศ. 2555 [3 แผ่น อ่าน 591 ครั้ง] 11 ม.ค.2555
10153 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 9/2556 แต่งตั้งคณะกรรมการทดสอบสมรรถภาพทางกายภาพของข้าราชการตำรวจ [1 แผ่น อ่าน 514 ครั้ง] 14 มี.ค.2556
10152 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 9/2556 แต่งตั้งคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุสำหรับการเช่าระบบประชุมวีดีทัศน์ทางไกลของกองบัญชาการศึกษา โดยวิธีสอบราคา [1 แผ่น อ่าน 531 ครั้ง] 10 ม.ค.2556
10151 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 9/2557 แต่งตั้งคณะกรรมการทำลายหนังสือราชการ [1 แผ่น อ่าน 399 ครั้ง] 07 ม.ค.2557
10150 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บช.ศ. 9/2558 แต่งตั้งข้าราชการตำรวจ [1 แผ่น อ่าน 369 ครั้ง] 09 ม.ค.2558
10149 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บก.อก. 10/2534 ให้ข้าราชการตำรวจช่วยราชการ [2 แผ่น อ่าน 1281 ครั้ง] 11 ม.ค.2534
10148 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 10/2535 แต่งตั้งกรรมการสอบสวนหาข้อเท็จจริงและผู้รับผิดชอบทางแพ่ง [1 แผ่น อ่าน 1103 ครั้ง] 07 ม.ค.2535
10147 ไปราชการ บช.ศ. 10/2538 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 1151 ครั้ง] 12 ม.ค.2538
10146 ไปราชการ บก.อก. 10/2539 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [2 แผ่น อ่าน 1030 ครั้ง] 12 ม.ค.2539
10145 ไปราชการ บก.อก. 10/2540 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 1075 ครั้ง] 08 ม.ค.2540
10144 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 10/2542 แต่งตั้งอาจารย์และครูหลักสูตรการจราจร เพื่อพัฒนาข้าราชการตำรวจ ประจำปีงบประมาณ 2542 กองกำกับการโรงเรียนตำรวจภูธร 4 [5 แผ่น อ่าน 1124 ครั้ง] 08 ม.ค.2542
10143 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 10/2543 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2542 [1 แผ่น อ่าน 1061 ครั้ง] 07 ม.ค.2543
10142 ไปราชการ บก.อก. 10/2544 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 1027 ครั้ง] 10 ม.ค.2544
10141 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 10/2545 แต่งตั้งกรรมการตรวจรับกระสุนพก ขนาด .38 (ซ้อมยิง) [1 แผ่น อ่าน 960 ครั้ง] 08 ม.ค.2545
10140 สอบ,สืบ,วินัย,ลงทัณฑ์ บก.อก. 10/2546 ลงทัณฑ์ข้าราชการตำรวจ [2 แผ่น อ่าน 1165 ครั้ง] 07 ม.ค.2546
10139 สอบ,สืบ,วินัย,ลงทัณฑ์ บก.อก. 10/2547 ลงโทษไล่ข้าราชการตำรวจออกจากราชการ [2 แผ่น อ่าน 1074 ครั้ง] 06 ม.ค.2547
10138 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน ฝรก. 10/2548 แต่งตั้งอนุกรรมการและเจ้าหน้าที่ตรวจข้อสอบบุคลิกภาพ ในการสอบแข่งขันบุคคลเข้าเป็นนักเรียนพลตำรวจ ประจำปี 2548, นักเรียนพลตำรวจ (เร่งรัด) และการสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน เพิ่มเติม [1 แผ่น อ่าน 1151 ครั้ง] 11 ม.ค.2548
10137 ไปราชการ บก.อก. 10/2549 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 1018 ครั้ง] 23 ม.ค.2549
10136 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 10/2550 แต่งตั้งอนุกรรมการและมอบหมายอำนาจหน้าที่ในการดำเนินการรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกเข้าเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจ ประจำปี 2550 [8 แผ่น อ่าน 1099 ครั้ง] 16 ม.ค.2550
10135 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ ว.ตร. 10/2552 แต่งตั้งอาจารย์และครูผู้สอนในหลักสูตรสืบสวนคดีอาญา รุ่นที่ 87 เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 [1 แผ่น อ่าน 1119 ครั้ง] 20 ม.ค.2552
10134 เข้ารับการฝึกอบรม ว.ตร. 10/2553 ให้ข้าราชการตำรวจเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรผู้กำกับการ รุ่นที่ 68 [9 แผ่น อ่าน 1138 ครั้ง] 12 ม.ค.2553
10133 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 10/2554 แต่งตั้งคณะทำงานพิจารณาปรับปรุงแก้ไขประมวลระเบียบการตำรวจไม่เกี่ยวกับคดี [2 แผ่น อ่าน 517 ครั้ง] 31 ม.ค.2554
10132 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 10/2556 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจการจ้างตรวจสภาพและเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์ราชการ [1 แผ่น อ่าน 415 ครั้ง] 14 ม.ค.2556
10131 - ฝรก. 10/2557 การจัดเวรยามประจำสถานที่ราชการ [1 แผ่น อ่าน 387 ครั้ง] 08 ม.ค.2557
10130 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บช.ศ. 10/2557 แต่งตั้งว่าที่ยศตำรวจชั้นสัญญาบัต [1 แผ่น อ่าน 398 ครั้ง] 08 ม.ค.2557
10129 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 10/2559 จัดตั้งศูนย์ให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณและส่งเสริมจริยธรรมและพัฒนาคุณธรรมของข้าราชการตำรวจกองบังคับการอำนวยการ [3 แผ่น อ่าน 242 ครั้ง] 04 พ.ค.2559
10128 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 11/2534 แต่งตั้งคณะทำงานการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการตำรวจแบบดุลยภาพ ในกองบัญชาการศึกษา [1 แผ่น อ่าน 1146 ครั้ง] 15 ม.ค.2534
10127 ไปราชการ บก.อก. 11/2535 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [2 แผ่น อ่าน 964 ครั้ง] 08 ม.ค.2535
10126 ไปราชการ บช.ศ. 11/2538 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 1021 ครั้ง] 12 ม.ค.2538
10125 ไปราชการ บก.อก. 11/2539 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 954 ครั้ง] 12 ม.ค.2539
10124 ไปราชการ บก.อก. 11/2540 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [2 แผ่น อ่าน 946 ครั้ง] 08 ม.ค.2540
10123 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 11/2542 แต่งตั้งอาจารย์และครูหลักสูตรงานสารบรรณ ธรุการและกำลังพล เพื่อพัฒนาข้าราชการตำรวจ ประจำปีงบประมาณ 2542 กองกำกับการโรงเรียนตำรวจภูธร 4 [5 แผ่น อ่าน 1035 ครั้ง] 08 ม.ค.2542
10122 ไปราชการ บก.อก. 11/2543 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [2 แผ่น อ่าน 947 ครั้ง] 07 ม.ค.2543
10121 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 11/2544 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกข้าราชการตำรวจเข้ารับการฝึกอบรม [1 แผ่น อ่าน 950 ครั้ง] 10 ม.ค.2544
10120 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บช.ศ. 11/2545 ให้ข้าราชการตำรวจช่วยราชการ [2 แผ่น อ่าน 1047 ครั้ง] 08 ม.ค.2545
10119 สอบ,สืบ,วินัย,ลงทัณฑ์ บก.อก. 11/2546 เปลี่ยนแปลงคำสั่งลงทัณฑ์ข้าราชการตำรวจ [1 แผ่น อ่าน 1065 ครั้ง] 07 ม.ค.2546
10118 ไปราชการ บก.อก. 11/2547 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 884 ครั้ง] 06 ม.ค.2547
10117 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 11/2548 แต่งตั้งอนุกรรมการและเจ้าหน้าที่ตรวจกระดาษคำตอบซ้ำในการสอบแข่งขันบุคคลเข้ารับราชการตำรวจชั้นประทวน [1 แผ่น อ่าน 919 ครั้ง] 11 ม.ค.2548
10116 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 11/2549 แต่งตั้งวิทยากรตามโครงการสัมมนาระดับบริหาร กองบัญชาการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2549 [1 แผ่น อ่าน 873 ครั้ง] 23 ม.ค.2549
10115 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ ว.ตร. 11/2550 ตั้งกองอำนวยการฝึกอบรม และแต่งตั้งอาจารย์ - ครู หลักสูตรการปรับพื้นฐานยุทธวิธีตำรวจ ระดับครูฝึก ประจำปีงบประมาณ 2550 [7 แผ่น อ่าน 1050 ครั้ง] 16 ม.ค.2550
10114 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ ว.ตร. 11/2552 แต่งตั้งอาจารย์และครูผู้สอนในหลักสูตรผู้กำกับการรุ่นที่ 64-67 เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 [1 แผ่น อ่าน 1088 ครั้ง] 23 ม.ค.2552
10113 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 11/2553 แก้ไขเปลี่ยนแปลง คณะกรรมการดำเนินการคัดเลือก [2 แผ่น อ่าน 1186 ครั้ง] 14 ม.ค.2553
10112 เลื่อนขั้นเงินเดือน บช.ศ. 11/2554 เลื่อนเงินเดือนข้าราชการตำรวจ [1 แผ่น อ่าน 350 ครั้ง] 31 ม.ค.2554
10111 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บช.ศ. 11/2556 แต่งตั้งอาจารย์และครู หลักสูตรการสืบสวน รุ่นที่ ๑๗ [5 แผ่น อ่าน 383 ครั้ง] 14 ม.ค.2556
10110 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 11/2557 แต่งตั้งคณะทำงานลดใช้พลังงานของกองบังคับการอำนวยการ [2 แผ่น อ่าน 348 ครั้ง] 10 มี.ค.2557
10109 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บก.อก. 11/2559 มอบหมายอำนาจหน้าที่รับผิดชอบและรักษาราชการแทนให้รองผู้บังคับการอำนวยการ [3 แผ่น อ่าน 271 ครั้ง] 07 มิ.ย.2559
10108 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 12/2534 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคำร้องขอห้องพักอาศัย [2 แผ่น อ่าน 1174 ครั้ง] 18 ม.ค.2534
10107 ไปราชการ บก.อก. 12/2537 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 881 ครั้ง] 13 ม.ค.2537
10106 ไปราชการ บช.ศ. 12/2538 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 1058 ครั้ง] 12 ม.ค.2538
10105 ไปราชการ บก.อก. 12/2539 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 944 ครั้ง] 12 ม.ค.2539
10104 ไปราชการ บก.อก. 12/2540 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 929 ครั้ง] 08 ม.ค.2540
10103 ไปราชการ บก.อก. 12/2541 ให้ข้าราชการตำรวจช่วยราชการ [1 แผ่น อ่าน 949 ครั้ง] 13 ม.ค.2541
10102 ไปราชการ บก.อก. 12/2542 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 938 ครั้ง] 08 ม.ค.2542
10101 ไปราชการ บก.อก. 12/2543 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 958 ครั้ง] 10 ม.ค.2543
10100 ไปราชการ บก.อก. 12/2544 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 951 ครั้ง] 11 ม.ค.2544
10099 ไปราชการ บก.อก. 12/2545 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการเพิ่มเติม [1 แผ่น อ่าน 895 ครั้ง] 10 ม.ค.2545
10098 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 12/2546 แต่งตั้งอาจาย์และครูผู้สอนในหลักสูตรสารวัตร รุ่น 69 รุ่นที่ 70 รุ่นที่ 71 รุ่นที่ 72 รุ่นที่ 73 เพิ่มเติม [1 แผ่น อ่าน 921 ครั้ง] 07 ม.ค.2546
10097 ไปราชการ สศป. 12/2547 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 1041 ครั้ง] 07 ม.ค.2547
10096 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 12/2548 ตั้งกองอำนวยการฝึกอบรมหลักสูตรครูฝึกยุทธวิธีตำรวจขั้นพื้นฐาน ประจำปี 2548 [2 แผ่น อ่าน 910 ครั้ง] 13 ม.ค.2548
10095 ไปราชการ บก.อก. 12/2549 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 867 ครั้ง] 24 ม.ค.2549
10094 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 12/2550 แต่งตั้งคณะทำงานจัดการฝึกอบรมควบคุมฝูงชนร่วมกับกองบัญชาการตำรวจนครบาลอังกฤษ (เพิ่มเติม) [2 แผ่น อ่าน 882 ครั้ง] 18 ม.ค.2550
10093 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ ฝรก. 12/2552 ตั้งกองอำนวยการฝึกอบรม และแต่งตั้งอาจารย์ - ครู หลักสูตรการปรับพิ้นฐานยุทธวิธีตำรวจ ระดับครูฝึก ประจำปีงบประมาณ 2552 [7 แผ่น อ่าน 454 ครั้ง] 23 ม.ค.2552
10092 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 12/2553 แต่งตั้งวิทยากรโครงการอบรมจิตวิทยาสัมพันธ์เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของข้าราชการตำรวจ ในสังกัดกองบัญชาการศึกษา [1 แผ่น อ่าน 462 ครั้ง] 15 ม.ค.2553
10091 เลื่อนขั้นเงินเดือน บช.ศ. 12/2554 เลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการตำรวจ [1 แผ่น อ่าน 393 ครั้ง] 31 ม.ค.2554
10090 เกี่ยวกับการสอบ บช.ศ. 12/2555 ให้ข้าราชการตำรวจมาปฏิบัติหน้าที่ในการดำเนินการสอบแข่งขัน และคัดเลือกประจำปีงบประมาณ 2555 [1 แผ่น อ่าน 413 ครั้ง] 12 ม.ค.2555
10089 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บช.ศ. 12/2556 แต่งตั้งอาจารย์และครู หลักสูตรงานธุรการและกำลังพล รุ่นที่ ๑๖ [3 แผ่น อ่าน 301 ครั้ง] 14 ม.ค.2556
10088 - บก.อก. 12/2557 แผนปฏิบัติการลดใช้พลังงานของกองบังคับการอำนวยการ [8 แผ่น อ่าน 350 ครั้ง] 10 มี.ค.2557
10087 - ฝรก. 12/2557 การปฏิบัติในการบริหารความต่อเนื่องในสถาวะวิกฤต [3 แผ่น อ่าน 318 ครั้ง] 14 ม.ค.2557
10086 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บก.อก. 12/2559 มอบหมายอำนาจการปกครองบังคับบัญชา [2 แผ่น อ่าน 292 ครั้ง] 08 มิ.ย.2559
10085 ไปราชการ บก.อก. 13/2537 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 459 ครั้ง] 13 ม.ค.2537
10084 ไปราชการ บช.ศ. 13/2538 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 473 ครั้ง] 12 ม.ค.2538
10083 ไปราชการ บก.อก. 13/2539 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 477 ครั้ง] 12 ม.ค.2539
10082 ไปราชการ บก.อก. 13/2540 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [2 แผ่น อ่าน 571 ครั้ง] 08 ม.ค.2540
10081 ไปราชการ บก.อก. 13/2541 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 535 ครั้ง] 14 ม.ค.2541
10080 เลื่อนขั้นเงินเดือน บก.อก. 13/2542 เลื่อนขั้นและอัตราเงินเดือนข้าราชการตำรวจ [1 แผ่น อ่าน 508 ครั้ง] 08 ม.ค.2542
10079 ไปราชการ ฝรก. 13/2543 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [2 แผ่น อ่าน 488 ครั้ง] 10 ม.ค.2543
10078 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 13/2544 แต่งตั้งอาจารย์และครูหลักสูตรการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม เพื่อพัฒนาข้าราชการตำรวจ ประจำปีงบประมาณ 2544 กองกำกับการโรงเรียนตำรวจภูธร 1 [4 แผ่น อ่าน 464 ครั้ง] 11 ม.ค.2544
10077 เลื่อนขั้นเงินเดือน บก.อก. 13/2545 เลื่อนขั้นและอัตราเงินเดือนข้าราชการตำรวจ [1 แผ่น อ่าน 470 ครั้ง] 11 ม.ค.2545
10076 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บก.อก. 13/2546 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางเดินทางไปราชการวิจัยประเมินผลกระบวนการฝึกอบรม หลักสูตรสำหรับฝึกอบรมพลตำรวจ [1 แผ่น อ่าน 415 ครั้ง] 07 ม.ค.2546
10075 ไปราชการ บก.อก. 13/2548 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 468 ครั้ง] 13 ม.ค.2548
10074 เลื่อนขั้นเงินเดือน บก.อก. 13/2549 ถอนชื่อออกจากคำสั่งเลื่อนเงินเดือนข้าราชการตำรวจ [1 แผ่น อ่าน 443 ครั้ง] 24 ม.ค.2549
10073 ไปราชการ บช.ศ. 13/2550 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [2 แผ่น อ่าน 479 ครั้ง] 18 ม.ค.2550
10072 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บก.อก. 13/2552 ให้ข้าราชการตำรวจปฏิบัติหน้าที่ราชการ [1 แผ่น อ่าน 426 ครั้ง] 23 ม.ค.2552
10071 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 13/2554 แต่งตั้งคณะทำงานดำเนินการโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในหน่วยฝึกอบรม สำนักงานตำรวจแห่งชาติ [2 แผ่น อ่าน 394 ครั้ง] 31 ม.ค.2554
10070 เข้ารับการฝึกอบรม บช.ศ. 13/2555 แต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมความพร้อมในการรับโอนศูนย์ฝึกอบรมตำรวจมาอยู่ในสังกัด กองบัญชาการศึกษา [2 แผ่น อ่าน 419 ครั้ง] 12 ม.ค.2555
10069 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 13/2556 แต่งตั้งคณะทำงานพิจารณากรณีปราสาทเขาพระวิหาร [2 แผ่น อ่าน 361 ครั้ง] 14 ม.ค.2556
10068 - ฝรก. 13/2557 แผนรักษาความปลิอดภัยที่ตั้งและสถานที่ควบคุมกองบับคับการฝึกอบรมตำรวจกลาง [1 แผ่น อ่าน 302 ครั้ง] 15 ม.ค.2557
10067 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บช.ศ. 13/2557 แต่งตั้งอาจารย์และครูผู้สอนในหลักสูตรการสืบสวนคดีอาญาระดับก้าวหน้า รุ่นที่ ๑๐ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ [5 แผ่น อ่าน 336 ครั้ง] 13 ม.ค.2557
10066 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน กส. 13/2559 แต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกองการสอบ [3 แผ่น อ่าน 341 ครั้ง] 15 มี.ค.2559
10065 สอบ,สืบ,วินัย,ลงทัณฑ์ บก.อก. 14/2534 อนุญาตให้ลูกจ้างประจำลาออกจากราชการ [1 แผ่น อ่าน 720 ครั้ง] 18 ม.ค.2534
10064 ไปราชการ บช.ศ. 14/2537 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 423 ครั้ง] 13 ม.ค.2537
10063 ไปราชการ บช.ศ. 14/2538 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 466 ครั้ง] 12 ม.ค.2538
10062 ไปราชการ บก.อก. 14/2539 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 464 ครั้ง] 12 ม.ค.2539
10061 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 14/2540 แต่งตั้งอาจราย์และคูร หลักสูตรงานสารบรรณ ธุรการและกำลังพลเพื่อพัฒนาข้าราชการตำรวจชั้นประทวนและพลตำรวจ ประจำปีงบประมาณ 2540 [3 แผ่น อ่าน 521 ครั้ง] 10 ม.ค.2540
10060 ไปราชการ บก.อก. 14/2541 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 534 ครั้ง] 15 ม.ค.2541
10059 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 14/2542 แต่งตั้งอาจารย์และครู หลักสูตรการสืบสวน เพื่อพัฒนาข้าราชการตำรวจ ประจำปีงบประมาณ 2542 กองกำกับการโรงเรียนตำรวจภูธร 1 [4 แผ่น อ่าน 497 ครั้ง] 11 ม.ค.2542
10058 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 14/2543 ตั้งกองอำนวยการฝึกอบรมและแต่งตั้งคูร-อาจารย์ ในการฝึกอบรมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของนักเรียนพลตำรวจ รุ่นที่ 10 ครั่งที่ 1 กองกำกับการโรงเรียนตำรวจภูธร 1 [2 แผ่น อ่าน 452 ครั้ง] 10 ม.ค.2543
10057 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 14/2544 แต่งตั้งอาจารย์และครูหลักสูตรการจราจร เพื่อพัฒนาข้าราชการตำรวจ ประจำปีงบประมาณ 2544 กองกำกับการโรงเรียนตำรวจภูธร 1 [4 แผ่น อ่าน 445 ครั้ง] 11 ม.ค.2544
10056 ไปราชการ บช.ศ. 14/2545 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 390 ครั้ง] 14 ม.ค.2545
10055 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บก.อก. 14/2546 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางเดินทางไปราชการวิจัยประเมินผลกระบวนการฝึกอบรม หลักสูตรสำหรับฝึกอบรมพลตำรวจ [1 แผ่น อ่าน 434 ครั้ง] 07 ม.ค.2546
10054 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 14/2547 ตั้งกองอำนวยการและแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจำกองอำนวยการโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การจัดทำคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2548 ของ กองบัญชาการศึกษา [3 แผ่น อ่าน 442 ครั้ง] 07 ม.ค.2547
10053 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บก.อก. 14/2548 ให้ข้าราชการตำรวจช่วยราชการ [1 แผ่น อ่าน 469 ครั้ง] 13 ม.ค.2548
10052 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ กอจ. 14/2549 ตั้งกองอำนวยการสัมมนาและแต่งตั้งคณะทำงานดำเนินการโครงการสัมมนาเพื่อปรับปรุงหลักสูตรและวิธีการฝึกอบรม [4 แผ่น อ่าน 513 ครั้ง] 25 ม.ค.2549
10051 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บช.ศ. 14/2550 ตั้งกองอำนวยการสัมมนา และคณะเจ้าหน้าที่ดำเนินโครงการสัมมนาเพื่อปรับปรุงหลักสูตรและวิธีการฝึกอบรม หลักสูตรนักเรียนนายสิบตำรวจ ประจำปี 2550 [4 แผ่น อ่าน 457 ครั้ง] 19 ม.ค.2550
10050 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ ว.ตร. 14/2551 แต่งตั้งอาจารย์และครูผู้สอนในหลักสูตรสารวัตร รุ่นที่ 95 [10 แผ่น อ่าน 459 ครั้ง] 15 ม.ค.2551
10049 เลื่อนขั้นเงินเดือน บก.อก. 14/2552 เลื่อนเงินเดือนข้าราชการตำรวจ [2 แผ่น อ่าน 466 ครั้ง] 23 ม.ค.2552
10048 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 14/2553 แต่งตั้งวิทยากร [1 แผ่น อ่าน 448 ครั้ง] 20 ม.ค.2553
10047 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 14/2554 แต่งตั้งวิทยากรโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในหน่วยฝึกอบรม สำนักงานตำรวจแห่งชาติ [1 แผ่น อ่าน 404 ครั้ง] 31 ม.ค.2554
10046 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 14/2555 แต่งตั้งอาจารย์ - ครูผู้สอนกิจกรรมบูรณาการของหลักสูตรการฝึกอบรมบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิปริญญาตรีที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวนกลุ่มสายงานป้องกันปราบปราม(กปป.(ปป)) ประจำปี พ.ศ. 2554 [8 แผ่น อ่าน 415 ครั้ง] 13 ม.ค.2555
10045 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 14/2556 แต่งตั้งวิทยากรในโครงการสัมมนาการดำเนินกิจกรรม ๕ ส [1 แผ่น อ่าน 355 ครั้ง] 14 ม.ค.2556
10044 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 14/2557 แต่งตั้งคณะทำงานบริหารความต่อเนื่องของการปฏิบัติงานในสภาวะวิกฤต ของ กองบัญชาการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ [3 แผ่น อ่าน 351 ครั้ง] 13 ม.ค.2557
10043 - ฝรก. 14/2557 การจัดเวรยามประจำสถานที่ราชการ [1 แผ่น อ่าน 348 ครั้ง] 15 ม.ค.2557
10042 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน กส. 14/2559 แต่งตั้งคณะทำงานพิจารณาแก้ไขระเบียบที่เกี่ยวข้องที่อยู่ในความรับผิดชอบของกองการสอบ [2 แผ่น อ่าน 253 ครั้ง] 15 มี.ค.2559
10041 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บก.อก. 15/2534 ให้ข้าราชการปฏิบัติราชการพิเศษเพิ่มเติมจากหน้าที่ปกติ [2 แผ่น อ่าน 803 ครั้ง] 23 ม.ค.2534
10040 ไปราชการ บก.อก. 15/2537 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 435 ครั้ง] 13 ม.ค.2537
10039 ไปราชการ บช.ศ. 15/2538 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 463 ครั้ง] 12 ม.ค.2538
10038 ไปราชการ บก.อก. 15/2539 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 476 ครั้ง] 15 พ.ค.2539
10037 ไปราชการ บก.อก. 15/2540 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 481 ครั้ง] 10 ม.ค.2540
10036 ไปราชการ บก.อก. 15/2541 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 450 ครั้ง] 15 ม.ค.2541
10035 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 15/2542 แต่งตั้งอาจารย์และครู หลักสูตรผู้ช่วยพนักงานสอบสวน เพื่อพัฒนาข้าราชการตำรวจ ประจำปีงบประมาณ 2542 กองกำกับการโรงเรียนตำรวจภูธร 1 [4 แผ่น อ่าน 435 ครั้ง] 11 ม.ค.2542
10034 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 15/2543 แต่งตั้งอาจารย์และคูร หลักสูตรการส่งกำลังบำรุง เพื่อพัฒนาข้าราชการตำรวจ ประจำปีงบประมาณ 2543 กองกำกับการโรงเรียนตำรวจภูธร 7 [3 แผ่น อ่าน 463 ครั้ง] 10 ม.ค.2543
10033 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 15/2544 แต่งตั้งอาจารย์และครูหลักสูตรการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม เพื่อพัฒนาข้าราชการตำรวจ ประจำปีงบประมาณ 2544 กองกำกับการโรงเรียนตำรวจภูธร 2 [3 แผ่น อ่าน 480 ครั้ง] 11 ม.ค.2544
10032 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 15/2545 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้าราชการเพิ่มเติ่ม [1 แผ่น อ่าน 444 ครั้ง] 15 ม.ค.2545
10031 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บก.อก. 15/2546 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางเดินทางไปราชการวิจัยประเมินผลกระบวนการฝึกอบรม หลักสูตรสำหรับฝึกอบรมพลตำรวจ [1 แผ่น อ่าน 405 ครั้ง] 07 ม.ค.2546
10030 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 15/2547 แต่งตั้งวิทยากรโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การจัดทำคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2548 ของ กองบัญชาการศึกษา [2 แผ่น อ่าน 392 ครั้ง] 07 ม.ค.2547
10029 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 15/2548 ตั้งกองอำนวยการสถานฝึกอบรม และแต่งตั้งครู - อาจารย์ หลักสูตรครูฝึกยุทธวิธีตำรวจขั้นพื้นฐาน ประจำปี 2548 [10 แผ่น อ่าน 410 ครั้ง] 14 ม.ค.2548
10028 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ กอจ. 15/2549 แต่งตั้งวิทยากรตามโครงการสัมมนาเพื่อปรับปรุงหลักสูตรและวิธีการอบรม [2 แผ่น อ่าน 486 ครั้ง] 25 ม.ค.2549
10027 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บช.ศ. 15/2550 แต่งตั้งวิทยากรโครงการสัมมนาเพื่อปรับปรุงหลักสูตรและวิธีการฝึกอบรม [1 แผ่น อ่าน 439 ครั้ง] 19 ม.ค.2550
10026 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน กอจ. 15/2551 แต่งตั้งคณะทำงานประสานสถาบันการศึกษาเพื่อกำหนดแนวทางการพัฒนาหลักสูตรของกองบัญชาการศึกษา [4 แผ่น อ่าน 525 ครั้ง] 15 ม.ค.2551
10025 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 15/2552 แต่งตั้งโฆษกกองบัญชาการศึกษา และรองโฆษกกองบัญชาการศึกษา [2 แผ่น อ่าน 432 ครั้ง] 26 ม.ค.2552
10024 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 15/2553 แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งข้าราชการตำรวจดำรงตำแหน่งระดับ สารวัตร ถึง รองผู้กำกับการ วาระประจำปี 2552 [1 แผ่น อ่าน 534 ครั้ง] 20 ม.ค.2553
10023 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บช.ศ. 15/2554 แต่งตั้งข้าราชการตำรวจ [4 แผ่น อ่าน 406 ครั้ง] 31 ม.ค.2554
10022 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 15/2555 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับกระสุนปืน [1 แผ่น อ่าน 375 ครั้ง] 11 ม.ค.2555
10021 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บช.ศ. 15/2556 ตั้งกองอำนวยการสัมนาและแต่งตั้งคณะดำเนินการโครงการสัมมนาการดำเนินกิจกรรม ๕ ส [2 แผ่น อ่าน 321 ครั้ง] 14 ม.ค.2556
10020 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 15/2557 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีตกลงราคา [1 แผ่น อ่าน 323 ครั้ง] 14 ม.ค.2557
10019 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ ฝรก. 15/2557 มอบหมายอำนาจหน้าที่รับผิดชอบและรักษาราชการแทน [1 แผ่น อ่าน 316 ครั้ง] 16 ม.ค.2557
10018 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บช.ศ. 15/2558 แต่งตั้งยศ และบรรจุแต่งตั้งผู้ได้รับการคัดเลือกเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน [2 แผ่น อ่าน 325 ครั้ง] 14 ม.ค.2558
10017 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บก.อก. 15/2558 มอบหมายอำนาจหน้าที่รับผิดชอบและรักษาราชการแทนให้รองผู้บังคับการอำนวยการ [3 แผ่น อ่าน 278 ครั้ง] 29 มิ.ย.2558
10016 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 16/2534 ตั้งกรรมการสอบสวนข้าราชการ [1 แผ่น อ่าน 765 ครั้ง] 24 ม.ค.2534
10015 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 16/2534 ตั้งกรรมการสอบสวนข้าราชการ [1 แผ่น อ่าน 734 ครั้ง] 24 ม.ค.2534
10014 ไปราชการ บก.อก. 16/2537 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 423 ครั้ง] 13 ม.ค.2537
10013 ไปราชการ บช.ศ. 16/2538 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 407 ครั้ง] 12 ม.ค.2538
10012 ไปราชการ บก.อก. 16/2539 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 479 ครั้ง] 12 ม.ค.2539
10011 ไปราชการ บก.อก. 16/2540 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [4 แผ่น อ่าน 451 ครั้ง] 13 ม.ค.2540
10010 สอบ,สืบ,วินัย,ลงทัณฑ์ บก.อก. 16/2541 ให้ข้าราชการตำรวจออกจากราชการ [1 แผ่น อ่าน 549 ครั้ง] 15 ม.ค.2541
10009 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 16/2542 แต่งตั้งอาจารย์และครู หลักสูตรการจราจร เพื่อพัฒนาข้าราชการตำรวจ ประจำปีงบประมาณ 2542 กองกำกับการโรงเรียนตำรวจภูธร 1 [4 แผ่น อ่าน 470 ครั้ง] 11 ม.ค.2542
10008 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 16/2543 แต่งตั้งอาจารย์และคูร หลักสูตรการส่งกำลังบำรุง เพื่อพัฒนาข้าราชการตำรวจ ร่นที่ 8 (ระดับรองสารวัตร) ประจำปีงบประมาณ 2543 กองกำกับการโรงเรียนตำรวจภูธร 7 [4 แผ่น อ่าน 437 ครั้ง] 10 ม.ค.2543
10007 ไปราชการ บก.อก. 16/2544 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 464 ครั้ง] 15 ม.ค.2544
10006 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บก.อก. 16/2545 ให้ข้าราชการตำรวจช่วยราชการ [1 แผ่น อ่าน 444 ครั้ง] 16 ม.ค.2545
10005 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บก.อก. 16/2546 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางเดินทางไปราชการวิจัยประเมินผลกระบวนการฝึกอบรม หลักสูตรสำหรับฝึกอบรมพลตำรวจ [1 แผ่น อ่าน 405 ครั้ง] 07 ม.ค.2546
10004 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ ว.ตร. 16/2547 รายละเอียดการฝึกแก้ปัญหาที่บังคับการ และแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ครูอาจารย์ ประจำกองอำนวยการฝึกและส่วนการฝึก หลักสูตรผู้กำกับการ รุ่นที่ 48 [21 แผ่น อ่าน 362 ครั้ง] 08 ม.ค.2547
10003 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 16/2548 แต่งตั้งอาจารย์และครูผู้สอนในหลักสูตรผุ้กำกับการ รุ่นที่ 51 [8 แผ่น อ่าน 399 ครั้ง] 14 ม.ค.2548
10002 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 16/2549 แต่งตั้งวิทยากรตามโครงการสัมมนาระดับบริหารของกองบัญชาการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2549 (เพิ่มเติม) [1 แผ่น อ่าน 440 ครั้ง] 27 ม.ค.2549
10001 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ ว.ตร. 16/2550 แต่งตั้งอาจารย์และครูผู้สอนในหลักสูตรผุ้กำกับการ รุ่นที่ 56เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 [1 แผ่น อ่าน 412 ครั้ง] 19 ม.ค.2550
10000 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บช.ศ. 16/2550 แต่งตั้งวิทยากรโครงการสัมมนาเพื่อปรับปรุงหลักสูตรและวิธีการฝึกอบรม [1 แผ่น อ่าน 424 ครั้ง] 19 ม.ค.2550
9999 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน กอจ. 16/2551 แต่งตั้งคณะกรรมการ และเจ้าหน้าที่ ตรวจกระดาษคำตอบและรวมคะแนนการสอบวัดผล ภาควิชาการ ภาคเรียนที่ 2 หลักสูตรนักเรียนนายสิบตำรวจ ประจำปี 2550 [3 แผ่น อ่าน 512 ครั้ง] 15 ม.ค.2551
9998 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 16/2552 แต่งตั้งคณะกรรมการประชาสัมพันธ์ [3 แผ่น อ่าน 425 ครั้ง] 26 ม.ค.2552
9997 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บก.อก. 16/2553 กำหนดรายชื่อข้าราชการตำรวจปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ กองบัญชาการศึกษา ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2553 [8 แผ่น อ่าน 407 ครั้ง] 22 ม.ค.2553
9996 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บช.ศ. 16/2554 แต่งตั้งข้าราชการตำรวจ [2 แผ่น อ่าน 390 ครั้ง] 31 ม.ค.2554
9995 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บก.อก. 16/2555 การมอบหมายหน้าที่ภายใน ฝ่ายอำนวยการ ๖ กองบังคับการอำนวยการ [3 แผ่น อ่าน 384 ครั้ง] 24 ธ.ค.2555
9994 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 16/2555 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับกระสุนปืน [1 แผ่น อ่าน 344 ครั้ง] 17 ม.ค.2555
9993 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 16/2556 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจการจ้าง สำหรับการจ้างเหมาซ่อมแซมวัสดุสิ่งของหลวงที่ชำรุดของ กองบัญชาการศึกษาโดยวิธีตกลงราคา [1 แผ่น อ่าน 300 ครั้ง] 18 ม.ค.2556
9992 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 16/2557 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับการจ้างสำหรับการจ้างทำสำเนาและเข้าเล่มเข้าเล่มเอกสาร เพื่อใช้ในโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "การเขียนแผนปฏิบัติการ" โดยวิธีตกลงราคา [1 แผ่น อ่าน 331 ครั้ง] 16 ม.ค.2557
9991 ไปราชการ ฝรก. 16/2557 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 264 ครั้ง] 16 ม.ค.2557
9990 เลื่อนขั้นเงินเดือน บก.อก. 16/2558 เลื่อนเงินเดือนข้าราชการตำรวจ [6 แผ่น อ่าน 338 ครั้ง] 30 มิ.ย.2558
9989 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บก.อก. 17/2534 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่พัสดุ [1 แผ่น อ่าน 635 ครั้ง] 24 ม.ค.2534
9988 ไปราชการ บก.อก. 17/2537 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 405 ครั้ง] 13 ม.ค.2537
9987 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ กอจ. 17/2538 การแต่งตั้งอาจารย์ผู้สอนในหลักสูตรผู้กำกับการ รุ่นที่ 24 [7 แผ่น อ่าน 767 ครั้ง] 13 ม.ค.2538
9986 ไปราชการ บก.อก. 17/2539 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 474 ครั้ง] 12 ม.ค.2539
9985 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 17/2540 แต่งตั้งอาจราย์และคูร หลักสูตรงานสารบรรณ ธุรการและกำลังพลเพื่อพัฒนาข้าราชการตำรวจชั้นประทวนและพลตำรวจ ประจำปีงบประมาณ 2540 [3 แผ่น อ่าน 424 ครั้ง] 13 ม.ค.2540
9984 ไปราชการ บก.อก. 17/2541 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [2 แผ่น อ่าน 396 ครั้ง] 16 ม.ค.2541
9983 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 17/2542 แต่งตั้งอาจารย์และครู หลักสูตรงานสารบรรณ ธุรการและกำลังพล เพื่อพัฒนาข้าราชการตำรวจ ประจำปีงบประมาณ 2542 กองกำกับการโรงเรียนตำรวจภูธร 1 [4 แผ่น อ่าน 392 ครั้ง] 11 ม.ค.2542
9982 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 17/2543 ตั้งกองอำนวยการฝึกอบรมและแต่งตั้งคูร-อาจารย์ ในการฝึกอบรมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ให้แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรการฝึกอบรม ข้าราชการชั้นประทวนและชั้นพลตำรวจ ในสังกัดตำรวจภูธรภาค 3 หลักสูตรการสืบสวน [3 แผ่น อ่าน 375 ครั้ง] 10 ม.ค.2543
9981 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 17/2544 ตั้งกองอำนวยการฝึกอบรมและแต่งตั้งครูอาจารย์ ในการอบรมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานให้ข้าราชการตำรวจชั้นประทวน และพลตำรวจในสังกัดตำรวจภูธรภาค2 ที่เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร การป้องกันปราบปรามอาชญากรรม [3 แผ่น อ่าน 417 ครั้ง] 15 ม.ค.2544
9980 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 17/2545 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาตัดสินการประกวดจัดแต่งสวนไม้ดอกไม้ประดับ [1 แผ่น อ่าน 426 ครั้ง] 16 ม.ค.2545
9979 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บก.อก. 17/2546 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางเดินทางไปราชการวิจัยประเมินผลกระบวนการฝึกอบรม หลักสูตรสำหรับฝึกอบรมพลตำรวจ [1 แผ่น อ่าน 435 ครั้ง] 07 ม.ค.2546
9978 ไปราชการ ว.ตร. 17/2547 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 349 ครั้ง] 12 ม.ค.2547
9977 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บก.อก. 17/2548 ให้ข้าราชการตำรวจช่วยราชการ [1 แผ่น อ่าน 364 ครั้ง] 17 ม.ค.2548
9976 เลื่อนขั้นเงินเดือน บก.อก. 17/2549 เลื่อนเงินเดือนข้าราชการตำรวจ [2 แผ่น อ่าน 414 ครั้ง] 30 ม.ค.2549
9975 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 17/2550 แต่งตั้งวิทยากร การฝึกอบรมเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการใช้อาวุธและการยิงปืน [1 แผ่น อ่าน 401 ครั้ง] 22 ม.ค.2550
9974 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 17/2551 ตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขัน [3 แผ่น อ่าน 364 ครั้ง] 17 ม.ค.2551
9973 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บก.อก. 17/2552 กำหนดรายชื่อข้าราชการตำรวจปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ กองบัญชาการศึกษา ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2552 [7 แผ่น อ่าน 370 ครั้ง] 27 ม.ค.2552
9972 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บก.อก. 17/2555 การมอบหมายหน้าที่งานธุรการ และงานพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบเครือข่ายและการสื่อสาร ฝ่ายอำนวยการ ๖ กองบังคับการอำนวยการ [3 แผ่น อ่าน 344 ครั้ง] 24 ธ.ค.2555
9971 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 17/2555 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติข้าราชการตำรวจที่เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรผู้กำกับการ รุ่น 84 [2 แผ่น อ่าน 308 ครั้ง] 18 ม.ค.2555
9970 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 17/2556 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจการจ้าง สำหรับการจ้างเหมากำจัดปลวก อาคารกองบัญชาการศึกษา, คลังเก็บพัสดุ กองบัญชาการศึกษา, อาคารพลานามัย, อาคารกองร้อยรักษาการณ์ และร้านค้าสวัสดิการ กองบัญชาการศึกษาโดยวิธีตกลงราคา [1 แผ่น อ่าน 302 ครั้ง] 21 ม.ค.2556
9969 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บช.ศ. 17/2557 แต่งตั้งกองอำนวยการอบรมโครงการพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ของกองบัญชาการศึกษา [2 แผ่น อ่าน 266 ครั้ง] 17 ม.ค.2557
9968 ไปราชการ ฝรก. 17/2557 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 243 ครั้ง] 20 ม.ค.2557
9967 ให้รับเงินเดือน,ค่าตอบแทน บก.อก. 17/2558 ให้ข้าราชการตำรวจได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว [2 แผ่น อ่าน 313 ครั้ง] 30 มิ.ย.2558
9966 ไปราชการ บก.อก. 18/2534 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 689 ครั้ง] 25 ม.ค.2534
9965 สอบ,สืบ,วินัย,ลงทัณฑ์ บก.อก. 18/2535 ไล่ข้าราชการตำรวจออกจากราชการ [1 แผ่น อ่าน 409 ครั้ง] 15 ม.ค.2535
9964 ไปราชการ บก.อก. 18/2537 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 455 ครั้ง] 25 ม.ค.2537
9963 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บช.ศ. 18/2538 แต่งตั้งกองอำนวยการฝึกอบรมและคณะเจ้าหน้าที่ดำเนินการหลักสูตรพนักงานสอบสวนคดียาเสพติดให้โทษ รุ่นที่ 17 เพิ่มเติม [1 แผ่น อ่าน 369 ครั้ง] 13 ม.ค.2538
9962 ไปราชการ บก.อก. 18/2539 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 417 ครั้ง] 12 ม.ค.2539
9961 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 18/2540 แต่งตั้งอาจราย์และคูร หลักสูตรงานสารบรรณ ธุรการและกำลังพลเพื่อพัฒนาข้าราชการตำรวจชั้นประทวนและพลตำรวจ ประจำปีงบประมาณ 2540 [3 แผ่น อ่าน 402 ครั้ง] 13 ม.ค.2540
9960 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 18/2542 แต่งตั้งอาจารย์และครู หลักสูตรการสืบสวน เพื่อพัฒนาข้าราชการตำรวจ ประจำปีงบประมาณ 2542 กองกำกับการโรงเรียนตำรวจภูธร 6 [4 แผ่น อ่าน 367 ครั้ง] 12 ม.ค.2542
9959 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 18/2543 แต่งตั้งอารจาย์และอาจารย์ หลักสูตรการสืบสวน เพื่อพัฒนาข้าราชการตำรวจ ประจำปีงบประมาณ 2543 กองกำกับการโรงเรียนตำรวจภูธร 3 [5 แผ่น อ่าน 352 ครั้ง] 10 ม.ค.2543
9958 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 18/2544 ตั้งกองอำนวยการฝึกอบรมและแต่งตั้งครูอาจารย์ ในการอบรมตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม [2 แผ่น อ่าน 417 ครั้ง] 15 ม.ค.2544
9957 ให้รับเงินเดือน,ค่าตอบแทน บก.อก. 18/2545 ให้ข้าราชการตำรวจหมดสิทธิ์ได้รับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ [2 แผ่น อ่าน 366 ครั้ง] 16 ม.ค.2545
รวม 10356 รายการ 33407 หน้า รายการต่อหน้า

เลือกหน้า : 

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52]

หน้าที่ 2  

กองบัญชาการศึกษา สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
พัฒนาระบบโดย : พ.ต.อ.อัครินทร์ สุขเษม ร่วมกับ นักศึกษาฝึกงาน ม.อีสเทิร์นเอเชีย ภาคการศึกษา 2553