<สำหรับจัดการระบบ>  USERNAME:     PASSWORD:  

ระบบสารสนเทศ บช.ศ.

     
หน่วยงานผู้ออกคำสั่ง :   กลุ่มคำสั่ง :
ช่วง วดป.ออกคำสั่ง :  -   เลขที่คำสั่ง :  /
ส่วนของข้อความในชื่อเรื่อง :   

ปี พ.ศ.ที่ออกคำสั่ง :

[จัดเรียงข้อมูลโดยคลิกที่ชื่อคอลัมน์ คลิกซ้ำ=สลับระหว่างน้อย<->มาก    คลิกที่เลขที่คำสั่ง หรือ ชื่อเรื่อง เพื่อดูรายละเอียด]

หน้า : 12/52
รวม 10355 รายการ 33406 หน้า รายการต่อหน้า

เลือกหน้า : 

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52]

หน้าที่ 12  

ลำดับ กลุ่มคำสั่ง หน่วยงาน คำสั่งที่ ชื่อเรื่อง ลงวันที่
8155 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บช.ศ. 98/2545 ตั้งกองอำนวยการฝึกอบรมและแต่งตั้งครู - อาจารย์ ในการฝึกอบรมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ของนักเรียนพลตำรวจ รุ่นที่ 75 กองกำกับการ โรงเรียนตำรวจนครบาล [2 แผ่น อ่าน 324 ครั้ง] 20 ก.พ.2545
8154 เลื่อนขั้นเงินเดือน บก.อก. 98/2546 เลื่อนขั้นและอัตราเงินเดือนข้าราชการตำรวจ [2 แผ่น อ่าน 317 ครั้ง] 27 ก.พ.2546
8153 ไปราชการ บก.อก. 98/2547 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 372 ครั้ง] 11 พ.ย.2547
8152 เลื่อนขั้นเงินเดือน บก.อก. 98/2548 เลื่อนเงินเดือนข้าราชการตำรวจ [2 แผ่น อ่าน 288 ครั้ง] 16 มี.ค.2548
8151 เข้ารับการฝึกอบรม ว.ตร. 98/2549 ให้ข้าราชการตำรวจเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรผู้กำกับการ รุ่นที่ 54 [12 แผ่น อ่าน 351 ครั้ง] 15 พ.ค.2549
8150 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ สศป. 98/2551 แต่งตั้งวิทยากรอบรมในโครงการเสริมสร้างสุขภาพและพลานามัยของกองบัญชาการศึกษา [1 แผ่น อ่าน 301 ครั้ง] 22 เม.ย.2551
8149 ไปราชการ บก.อก. 98/2552 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 363 ครั้ง] 07 เม.ย.2552
8148 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 98/2553 แต่งตั้งคณะทำงานจัดงานครบรอบ 5 ทศวรรษ วันคล้ายวันสถาปนา กองบัญชาการศึกษา [3 แผ่น อ่าน 446 ครั้ง] 31 มี.ค.2553
8147 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บช.ศ. 98/2554 แต่งตั้งยศตำรวจชั้นประทวน [1 แผ่น อ่าน 324 ครั้ง] 12 พ.ค.2554
8146 เลื่อนขั้นเงินเดือน บช.ศ. 98/2555 เลื่อนเงินเดือนข้าราชการตำรวจ [1 แผ่น อ่าน 260 ครั้ง] 12 เม.ย.2555
8145 - บช.ศ. 98/2556 แผนการปฏิบัติการตามแนวทางการประหยัดพลังงาน ของกองบัญชาการศึกษา [6 แผ่น อ่าน 268 ครั้ง] 09 เม.ย.2556
8144 เลื่อนขั้นเงินเดือน ฝรก. 98/2557 เลื่อนเงินเดือนข้าราชการตำรวจผู้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงของระดับ (เต็มขั้น) และได้รับการปรับระดับอัตราเงินเดือน [2 แผ่น อ่าน 244 ครั้ง] 27 มี.ค.2557
8143 - บช.ศ. 98/2557 เปลี่ยนประธานกรรมการตรวจการจ้างงานก่อสร้างอาคารพักกองร้อยควบคุมฝูงชนมาตรฐาน [1 แผ่น อ่าน 295 ครั้ง] 04 เม.ย.2557
8142 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 99/2535 ตั้งกรรมการดำเนินการคัดเลือกด้วยวิธีพิจารณาความเหมาะสมในการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอกเข้ารับราชการตำรวจ [2 แผ่น อ่าน 413 ครั้ง] 25 มี.ค.2535
8141 ไปราชการ บก.อก. 99/2536 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [3 แผ่น อ่าน 329 ครั้ง] 12 พ.ค.2536
8140 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 99/2538 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงหาผู้รับผิดทางแพ่งและประเมินราคาขั้นต่ำครุภัฒฑ์สำนักงานชำรุดเพื่อจำหน่าย [1 แผ่น อ่าน 347 ครั้ง] 15 มี.ค.2538
8139 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บก.อก. 99/2539 แก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งแต่งตั้งอาจารย์และครูหลักสูตรงานสารบรรณ ธุรการและกำลังพล เพื่อพัฒนาข้าราชการตำรวจชั้นประทวนและพลตำรวจ [1 แผ่น อ่าน 355 ครั้ง] 13 ก.พ.2539
8138 ไปราชการ บก.อก. 99/2540 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 334 ครั้ง] 20 ก.พ.2540
8137 ไปราชการ บก.อก. 99/2541 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [2 แผ่น อ่าน 321 ครั้ง] 06 มี.ค.2541
8136 สอบ,สืบ,วินัย,ลงทัณฑ์ บก.อก. 99/2542 ให้ยุติเรื่องทางวินัย [1 แผ่น อ่าน 444 ครั้ง] 16 ก.พ.2542
8135 ไปราชการ บก.อก. 99/2543 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [2 แผ่น อ่าน 370 ครั้ง] 22 ก.พ.2553
8134 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 99/2544 ตั้งกองอำนวยการฝึกอบรมและแต่งตั้งครูอาจารย์ ในการอบรมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ของนักเรียนพลตำรวจ รุ่นที่ 17 ครั้งที่ 1 กองกำกับการโรงเรียนตำรวจภูธร 8 ประจำปี การศึกษา 2544 [3 แผ่น อ่าน 383 ครั้ง] 14 ก.พ.2544
8133 เลื่อนขั้นเงินเดือน บก.อก. 99/2545 เลื่อนขั้นและอัตราเงินเดือนข้าราชการตำรวจ [1 แผ่น อ่าน 373 ครั้ง] 21 ก.พ.2545
8132 เลื่อนขั้นเงินเดือน บก.อก. 99/2546 เลื่อนขั้นและอัตราเงินเดือนข้าราชการตำรวจ [2 แผ่น อ่าน 312 ครั้ง] 27 ก.พ.2546
8131 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ ว.ตร. 99/2547 แต่งตั้งอาจารย์ผู้สอนในหลักสูตรสารวัตร รุ่นที่ 80 [8 แผ่น อ่าน 283 ครั้ง] 27 ก.พ.2547
8130 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ ว.ตร. 99/2548 ตั้งกองอำนวยการฝึกอบรม และแต่งตั้งอาจารย์ - ครู หลักสูตรการจราจร เพื่อพัฒนาข้าราชการตำรวจ ประจำปีงบประมาณ 2548 กองกำกับการโรงเรียนตำรวจนครบาล [5 แผ่น อ่าน 297 ครั้ง] 16 มี.ค.2548
8129 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 99/2549 แต่งตั้งวิทยากร [1 แผ่น อ่าน 328 ครั้ง] 15 พ.ค.2549
8128 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 99/2550 แต่งตั้งคณะทำงานในส่วนของกองบัญชาการศึกษา เพื่อทำหน้าที่ช่วยเหลือฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการอำนวยการฯ [3 แผ่น อ่าน 435 ครั้ง] 15 พ.ค.2550
8127 ให้รับเงินเดือน,ค่าตอบแทน สศป. 99/2551 ให้ข้าราชการตำรวจหมดสิทธิได้รับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ [2 แผ่น อ่าน 347 ครั้ง] 23 เม.ย.2551
8126 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บช.ศ. 99/2552 แต่งตั้งว่าที่ยศตำรวจชั้นสัญญาบัตร [1 แผ่น อ่าน 528 ครั้ง] 07 เม.ย.2552
8125 เกี่ยวกับการสอบ บช.ศ. 99/2553 กำหนดการดำเนินการสอบในการรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิปริญญาตรี เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน พ.ศ.2553 [1 แผ่น อ่าน 375 ครั้ง] 31 มี.ค.2553
8124 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บช.ศ. 99/2554 ให้ข้าราชการตำรวจปฏิบัติหน้าที่ราชการ [1 แผ่น อ่าน 292 ครั้ง] 18 พ.ค.2554
8123 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บช.ศ. 99/2555 แต่งตั้งอาจารย์และครู หลักสูตรการสืบสวนคดีอาญา รุ่นที่ 90 ประจำปีงบประมาณ 2555 [9 แผ่น อ่าน 277 ครั้ง] 19 เม.ย.2555
8122 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บช.ศ. 99/2556 แต่งตั้งว่าที่ยศตำรวจชั้นสัญญาบัตร [1 แผ่น อ่าน 289 ครั้ง] 05 เม.ย.2556
8121 ให้รับเงินเดือน,ค่าตอบแทน ฝรก. 99/2557 ให้ข้าราชการตำรวจได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว [3 แผ่น อ่าน 232 ครั้ง] 27 มี.ค.2557
8120 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บก.อก. 100/2535 ให้ข้าราชการตำรวจช่วยราชการ [1 แผ่น อ่าน 364 ครั้ง] 25 มี.ค.2535
8119 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 100/2537 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประสานงานและปราบปรามการทุจริตการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษษในสถาบันอุดรศึกษา ทบวงมหาวิทยาลัย ประจำปี 2537 เพิ่มเติม [1 แผ่น อ่าน 333 ครั้ง] 21 มี.ค.2537
8118 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ กอจ. 100/2538 แต่งตั้งอาจารย์และครูหลักสูตรการสืบสวนเพื่อพัฒนาข้าราชการตำรวจชั้นประทวนและพลตำรวจประจำปี 2538 [3 แผ่น อ่าน 496 ครั้ง] 15 มี.ค.2538
8117 เข้ารับการฝึกอบรม ฝรก. 100/2539 การฝึกอบอมหลักสูตรการสืบสวนเพื่อพัฒนาข้าราชการตำรวจชั้นประทวนและพลตำรวจ ประจำปี 2539 [3 แผ่น อ่าน 462 ครั้ง] 13 ก.พ.2539
8116 ไปราชการ บก.อก. 100/2540 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 432 ครั้ง] 20 ก.พ.2540
8115 ไปราชการ บก.อก. 100/2541 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [2 แผ่น อ่าน 374 ครั้ง] 06 มี.ค.2541
8114 เลื่อนขั้นเงินเดือน บก.อก. 100/2542 เลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ [1 แผ่น อ่าน 391 ครั้ง] 18 ก.พ.2542
8113 ไปราชการ บก.อก. 100/2543 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [2 แผ่น อ่าน 316 ครั้ง] 22 ก.พ.2553
8112 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 100/2544 ตั้งกองอำนวยการฝึกอบรมและแต่งตั้งครูอาจารย์ ในการฝึกอบรมอบรมนักเรียนพลตำรวจตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน (ครั้งที่ 1) ของนักเรียนพลตำรวจ รุ่นที่ 52 กองกำกับการโรงเรียนตำรวจภูธร 7 [2 แผ่น อ่าน 345 ครั้ง] 15 ก.พ.2544
8111 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 100/2545 ตั้งกองอำนยการฝึกอบรม และแต่งตั้งอาจารย์ - ครู หลักสูตรการจราจรเพื่อพัฒนาข้าราชการตำรวจ ประจำปีงบประมาณ 2545 กองกำกับการโรงเรียนตำรวจภูธร 1 [4 แผ่น อ่าน 295 ครั้ง] 21 ก.พ.2545
8110 เลื่อนขั้นเงินเดือน บก.อก. 100/2546 เลื่อนขั้นและอัตราเงินเดือนข้าราชการตำรวจ [4 แผ่น อ่าน 271 ครั้ง] 27 ก.พ.2546
8109 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 100/2547 แต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริง [1 แผ่น อ่าน 320 ครั้ง] 01 มี.ค.2547
8108 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ ว.ตร. 100/2548 ตั้งกองอำนวยการฝึกอบรมและแต่งตั้งอาจารย์ - ครู หลักสูตรการจราจร เพื่อพัฒนาข้าราชการตำรวจ ประจำปีงบประมาณ 2548 กองกำกับการโรงเรียนตำรวจภูธร 1 [4 แผ่น อ่าน 410 ครั้ง] 16 มี.ค.2548
8107 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ สศป. 100/2550 ตั้งกองอำนวยการฝึกอบรมและแต่งตั้งอาจารย์ - ครู หลักสูตรการสืบสวน รุ่นที่ 11 เพื่อพัฒนาข้าราชการตำรวจ ประจำปีงบประมาณ 2550 [5 แผ่น อ่าน 284 ครั้ง] 16 พ.ค.2550
8106 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บก.อก. 100/2551 กำหนดรายชื่อข้าราชการตำรวจปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ กองบัญชาการศึกษา ประจำเดือนพฤษภาคม 2551 [8 แผ่น อ่าน 309 ครั้ง] 24 เม.ย.2551
8105 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ ว.ตร. 100/2552 แต่งตั้งอาจารย์และครูผู้สอนในหลักสูตรผู้กำกับการ รุ่นที่ 64 - 67 เพิ่มเติม ครั้งที่ 7 [1 แผ่น อ่าน 317 ครั้ง] 09 เม.ย.2552
8104 เข้ารับการฝึกอบรม บช.ศ. 100/2553 ให้ข้าราชการตำรวจเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรผู้กำกับการ รุ่นที่ 71 [9 แผ่น อ่าน 352 ครั้ง] 31 มี.ค.2553
8103 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 100/2554 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาสิทธิได้รับคะแนนเพิ่มเป็นพิเศษ [2 แผ่น อ่าน 296 ครั้ง] 19 พ.ค.2554
8102 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บช.ศ. 100/2555 ตั้งกองอำนวยการสัมมนา และแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ดำเนินโครงการสัมมนาปรับปรุงคู่มือหลักสูตรนักเรียนนายสิบตำรวจและวิธีการฝึกอบรมประจำปี พ.ศ.2555 [5 แผ่น อ่าน 303 ครั้ง] 20 เม.ย.2555
8101 ไปราชการ ฝรก. 100/2557 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 190 ครั้ง] 27 มี.ค.2557
8100 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บช.ศ. 100/2557 ตั้งกองอำนวยการสัมมนาและแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ดำเนินการโครงการสัมมนาปรับปรุงคู่มือตำรวจหลักสูตรนักเรียนนายสิบตำรวจ ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๗ [4 แผ่น อ่าน 214 ครั้ง] 04 เม.ย.2557
8099 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บก.อก. 101/2536 บรรจุและแต่งตั้งลูกจ้างประจำ [1 แผ่น อ่าน 309 ครั้ง] 13 พ.ค.2536
8098 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บช.ศ. 101/2537 กำหนดรายชื่อข้าราชการตำรวจปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาสถานที่ราชการและเวรประชาสัมพันธ์ ประจำเดือน เมษายน 2537 [12 แผ่น อ่าน 345 ครั้ง] 25 มี.ค.2537
8097 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ กอจ. 101/2538 แต่งตั้งอาจารย์และครูหลักสูตรการจราจรเพื่อพัฒนาข้าราชการตำรวจชั้นประทวนและพลตำรวจประจำปี 2538 [3 แผ่น อ่าน 464 ครั้ง] 15 มี.ค.2538
8096 ไปราชการ ว.ตร. 101/2540 ให้ข้าราชการเข้ารับฝึกอบรมหลักสูตรสารวัตร รุ่นที่ 41 [14 แผ่น อ่าน 414 ครั้ง] 20 ก.พ.2540
8095 ไปราชการ บก.อก. 101/2541 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [2 แผ่น อ่าน 390 ครั้ง] 10 มี.ค.2541
8094 ไปราชการ บก.อก. 101/2542 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [2 แผ่น อ่าน 396 ครั้ง] 18 ก.พ.2542
8093 ไปราชการ บก.อก. 101/2543 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [2 แผ่น อ่าน 388 ครั้ง] 22 ก.พ.2543
8092 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 101/2544 ตั้งกองอำนวยการฝึกอบรมและแต่งตั้งวิทยากรและเจ้าหน้าที่ ในการอบรมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ประจำปี 2544 หลักสูตรนักเรียนพลตำรวจ รุ่นที่ 31 กองกำกับการโรงเรียนตำรวจภูธร 6 [4 แผ่น อ่าน 302 ครั้ง] 15 ก.พ.2544
8091 ไปราชการ บก.อก. 101/2545 ให้ข้าราชการเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 339 ครั้ง] 21 ก.พ.2545
8090 เลื่อนขั้นเงินเดือน บก.อก. 101/2546 เลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ [2 แผ่น อ่าน 294 ครั้ง] 27 ก.พ.2546
8089 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บก.อก. 101/2547 มอบหมายอำนาจการปกครองบังคับบัญชา [3 แผ่น อ่าน 355 ครั้ง] 02 มี.ค.2547
8088 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ ว.ตร. 101/2548 ตั้งกองอำนวยการฝึกอบรมและแต่งตั้งอาจารย์ - ครู หลักสูตรการจราจร เพื่อพัฒนาข้าราชการตำรวจ ประจำปีงบประมาณ 2548 กองกำกับการโรงเรียนตำรวจภูธร 2 [5 แผ่น อ่าน 338 ครั้ง] 16 มี.ค.2548
8087 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ ว.ตร. 101/2549 แต่งตั้งอาจารย์และครูผู้สอนในหลักสูตรผุ้กำกับการ รุ่นที่ 55 [9 แผ่น อ่าน 312 ครั้ง] 16 พ.ค.2549
8086 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 101/2550 แต่งตั้งคณะกรรมการขายทอดตลาดพัสดุสิ่งของหลวงชำรุด และพัสดุไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ [1 แผ่น อ่าน 306 ครั้ง] 16 พ.ค.2550
8085 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ ว.ตร. 101/2551 แต่งตั้งอาจารย์และครูผู้สอนในหลักสูตรฝ่ายอำนวยการตำรวจ รุ่นที่ 29 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 [2 แผ่น อ่าน 284 ครั้ง] 24 เม.ย.2551
8084 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ ว.ตร. 101/2552 แต่งตั้งอาจารย์และครูผู้สอนในหลักสูตรฝ่ายอำนวยการตำรวจ รุ่นที่ 30 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 [1 แผ่น อ่าน 286 ครั้ง] 09 เม.ย.2552
8083 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 101/2553 แต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมและให้คำแนะนำการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ [2 แผ่น อ่าน 435 ครั้ง] 01 เม.ย.2553
8082 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บช.ศ. 101/2554 ตั้งกองอำนวยการฝึกอบรมหลักสูตร การอยู่รอดของเจ้าหน้าที่ (Officer Survival) สำหรับวิทยากรผู้สอนวิชายุทธวิธีตำรวจของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ [2 แผ่น อ่าน 274 ครั้ง] 20 พ.ค.2554
8081 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 101/2555 แต่งตั้งวิทยากรโครงการสัมมนาปรับปรุงคู่มือหลักสูตรนักเรียนนายสิบตำรวจและวิธีการฝึกอบรม ประจำปี พ.ศ.2555 [2 แผ่น อ่าน 327 ครั้ง] 20 เม.ย.2555
8080 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 101/2556 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจการจ้าง สำหรับการจ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ เครื่องโทรสาร กล้องถ่ายรูป และเดินสายสัญญาณโทรศัพท์ โดยวิธีตกลงราคา [1 แผ่น อ่าน 308 ครั้ง] 10 เม.ย.2556
8079 - บช.ศ. 101/2557 แต่งตั้งวิทยากรโครงการสัมมนาปรับปรุงคู่มือตำรวจหลักสูตรนักเรียนนายสิบตำรวจ ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๗ [1 แผ่น อ่าน 224 ครั้ง] 08 เม.ย.2557
8078 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 102/2535 แต่งตั้งคณะทำงานประสานงานเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในการสอบคัดเลือก บุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ทบวงมหาวิทยาลัย ประจำปี การศึกษา 2535 [2 แผ่น อ่าน 412 ครั้ง] 26 มี.ค.2535
8077 สอบ,สืบ,วินัย,ลงทัณฑ์ บก.อก. 102/2536 ไล่ข้าราชการตำรวจออกจากราชการ [1 แผ่น อ่าน 381 ครั้ง] 13 พ.ค.2536
8076 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 102/2537 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับงานจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาลิฟท์ [1 แผ่น อ่าน 385 ครั้ง] 28 มี.ค.2537
8075 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ กอจ. 102/2538 แต่งตั้งอาจารย์และครูหลักสูตรผู้ช่วยพนักงานสอบสวน เพื่อพัฒนาข้าราชการตำรวจชั้นประทวนและพลตำรวจ ประจำปี 2538 [3 แผ่น อ่าน 405 ครั้ง] 16 มี.ค.2538
8074 - บก.อก. 102/2539 เพิ่มเติมคำสั่ง กองบัญชารศึกษาที่ 25/2539 ลงวันที่ 17 มกราคม 2539 [1 แผ่น อ่าน 384 ครั้ง] 16 ก.พ.2539
8073 ไปราชการ ว.ตร. 102/2540 ให้ข้าราชการเข้ารับฝึกอบรมหลักสูตรสารวัตร รุ่นที่ 42 [12 แผ่น อ่าน 375 ครั้ง] 20 ก.พ.2540
8072 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 102/2541 แต่งตั้งอาจราย์และคูร หลักสูตรการป้องกันปราบปรามอาชญกรรม เพื่อพัฒนาข้าราชการชั้นประทวนและพลเรือน ประจำปีงบประมาณ 2541 กองกำบการโรงเรียนตำรวจภูธร 1 [4 แผ่น อ่าน 412 ครั้ง] 11 มี.ค.2541
8071 ไปราชการ บก.อก. 102/2542 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 424 ครั้ง] 22 ก.พ.2542
8070 ไปราชการ บก.อก. 102/2543 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [3 แผ่น อ่าน 363 ครั้ง] 22 ก.พ.2543
8069 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 102/2544 แต่งตั้งอาจารย์และครูหลักสูตรการจราจร เพื่อพัฒนาข้าราชการตำรวจ ประจำปีงบประมาณ 2544 กองกำกับการโรงเรียนตำรวจภูธร 7 [3 แผ่น อ่าน 277 ครั้ง] 15 ก.พ.2544
8068 ไปราชการ บก.อก. 102/2545 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 373 ครั้ง] 21 ก.พ.2545
8067 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 102/2546 แต่งตั้งครู-อาจารย์ หลักสูตรการสำหรับฝึกอบอมพลตำรวจภาควิชาการ (ภาคเรียนที่1) ของนักเรียนพลตำรวจ รุ่นที่41 กองกำกับการโรงเรียนตำรวจภุธร2(เพิ่มเติม) [1 แผ่น อ่าน 315 ครั้ง] 03 มี.ค.2546
8066 ไปราชการ บก.อก. 102/2547 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [2 แผ่น อ่าน 348 ครั้ง] 02 มี.ค.2547
8065 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ ว.ตร. 102/2548 ตั้งกองอำนวยการฝึกอบรมและแต่งตั้งอาจารย์ - ครู หลักสูตรการจราจร เพื่อพัฒนาข้าราชการตำรวจ ประจำปีงบประมาณ 2548 กองกำกับการโรงเรียนตำรวจภูธร 3 [6 แผ่น อ่าน 366 ครั้ง] 16 มี.ค.2548
8064 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ ว.ตร. 102/2549 ตั้งกองอำนวยการฝึกอบรม และแต่งตั้งอาจารย์ - ครู หลักสูตรงานธุรการ และกำลังพล รุ่นที่ 10 เพื่อพัฒนาข้าราชการตำรวจ ประจำปีงบประมาณ 2549 ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจกลาง [4 แผ่น อ่าน 331 ครั้ง] 16 พ.ค.2549
8063 ให้รับเงินเดือน,ค่าตอบแทน บก.อก. 102/2550 ให้ข้าราชการตำรวจได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว [2 แผ่น อ่าน 318 ครั้ง] 17 พ.ค.2550
8062 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ ว.ตร. 102/2551 แต่งตั้งอาจารย์และครูผู้สอนในหลักสูตรการสืบสวนคดีอาญา รุ่นที่ 86 เพิ่มเติม ครั้งที่ 4 [1 แผ่น อ่าน 297 ครั้ง] 25 เม.ย.2551
8061 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บช.ศ. 102/2554 ให้ข้าราชการตำรวจเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรผู้กำกับการ รุ่นที่ 81 [8 แผ่น อ่าน 332 ครั้ง] 25 พ.ค.2554
8060 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บช.ศ. 102/2555 แต่งตั้งว่าที่ยศตำรวจชั้นสัญญาบัตร [1 แผ่น อ่าน 319 ครั้ง] 23 เม.ย.2555
8059 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 102/2556 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำ Application ภาษาประเทศสมาชิกของกลุ่มประชาคมอาเซียน [10 แผ่น อ่าน 283 ครั้ง] 11 เม.ย.2556
8058 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 102/2557 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบติดตามและประเมินผลการฝึกอบรมข้าราชการตำรวจผู้ปฏิบัติงาน ๔ สายงาน ในสถานีตำรวจ [7 แผ่น อ่าน 206 ครั้ง] 10 เม.ย.2557
8057 ไปราชการ ฝรก. 102/2557 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 224 ครั้ง] 27 มี.ค.2557
8056 ไปราชการ บก.อก. 103/2534 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 597 ครั้ง] 27 ก.พ.2534
8055 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 103/2535 แต่งตั้งกรรมการและเจ้าหน้าที่ตรวจข้อสอบ รวมคะแนน และทำบัญชีประมวลผล ในการสอบแข่งขันบุคคลผู้มีวุฒิปริญาตรี สายการเงิน พ.ศ. 2535 [11 แผ่น อ่าน 437 ครั้ง] 26 มี.ค.2535
8054 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บก.อก. 103/2536 ตั้งหน่วยเฉพาะกิจ [3 แผ่น อ่าน 325 ครั้ง] 19 พ.ค.2536
8053 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บก.อก. 103/2537 ให้ข้าราชการตำรวจช่วยราชการ [1 แผ่น อ่าน 327 ครั้ง] 29 มี.ค.2537
8052 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ กอจ. 103/2538 แต่งตั้งอาจารย์และครูหลักสูตรงานสารบรรณ ธุรการ และกำลังพลเพื่อพัฒนาข้าราชการตำรวจชั้นประทวนและพลตำรวจ ประจำปี 2538 [3 แผ่น อ่าน 415 ครั้ง] 16 มี.ค.2538
8051 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บก.อก. 103/2539 ให้ข้าราชการตำรวจช่วยราชการ [1 แผ่น อ่าน 346 ครั้ง] 19 ก.พ.2539
8050 เลื่อนขั้นเงินเดือน บก.อก. 103/2540 เลื่อนชั้นและอัตราเงินเดือนข้าราชการตำรวจ [2 แผ่น อ่าน 393 ครั้ง] 24 ก.พ.2540
8049 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 103/2541 แต่งตั้งอาจราย์และคูร หลักสูตรสืบสวน เพื่อพัฒนาข้าราชการชั้นประทวนและพลเรือน ประจำปีงบประมาณ 2541 กองกำบการโรงเรียนตำรวจภูธร 21 [4 แผ่น อ่าน 394 ครั้ง] 11 มี.ค.2541
8048 ไปราชการ บก.อก. 103/2542 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [2 แผ่น อ่าน 332 ครั้ง] 22 ก.พ.2542
8047 ไปราชการ บก.อก. 103/2543 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [3 แผ่น อ่าน 384 ครั้ง] 22 ก.พ.2543
8046 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 103/2544 แต่งตั้งอาจารย์และครู หลักสูตรการส่งกำลังบำรุงเพื่อพัฒนาข้าราชการตำรวจ รุ่นที่ 10 (ระดับรองสารวัตร) ประจำปีงบประมาณ 2544 กองกำกับการโรงเรียนตำรวจภูธร 7 [4 แผ่น อ่าน 301 ครั้ง] 15 ก.พ.2544
8045 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ ว.ตร. 103/2545 รายละเอียดการฝึกแก้ปัญหาที่บังคับการ และแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ครูอาจารย์ ประจำกองอำนวยการฝึกและส่วนการฝึกหลักสุตรผู้กำกับการ รุ่นที่ 42 [27 แผ่น อ่าน 309 ครั้ง] 22 ก.พ.2545
8044 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 103/2546 แต่งตั้งอาจารย์และครูสอนวิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตรสำหรับฝึกอบอมพลตำรวจกองกำการโรงเรียนตำรวจภูธร7 [1 แผ่น อ่าน 305 ครั้ง] 03 มี.ค.2546
8043 ไปราชการ บก.อก. 103/2547 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [2 แผ่น อ่าน 366 ครั้ง] 02 มี.ค.2547
8042 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ ว.ตร. 103/2548 ตั้งกองอำนวยการฝึกอบรมและแต่งตั้งอาจารย์ - ครู หลักสูตรการจราจร เพื่อพัฒนาข้าราชการตำรวจ ประจำปีงบประมาณ 2548 กองกำกับการโรงเรียนตำรวจภูธร 4 [6 แผ่น อ่าน 366 ครั้ง] 16 มี.ค.2548
8041 ไปราชการ บช.ศ. 103/2549 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 327 ครั้ง] 17 พ.ค.2549
8040 ให้รับเงินเดือน,ค่าตอบแทน บก.อก. 103/2550 ให้ข้าราชการตำรวจได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว [2 แผ่น อ่าน 351 ครั้ง] 17 พ.ค.2550
8039 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 103/2551 แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและกำกับดูแลการดำเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (Streering Committee) และคณะทำงานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (Working Team) [4 แผ่น อ่าน 345 ครั้ง] 28 เม.ย.2551
8038 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บก.อก. 103/2552 มอบอำนาจดำเนินการเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ [2 แผ่น อ่าน 351 ครั้ง] 09 เม.ย.2552
8037 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บช.ศ. 103/2554 กำหนดรายชื่อข้าราชการตำรวจปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ กองบัญชาการศึกษา ประจำเดือน มิถุนายน 2554 [1 แผ่น อ่าน 231 ครั้ง] 25 พ.ค.2554
8036 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บช.ศ. 103/2555 ให้ข้าราชการตำรวจปฏิบัติหน้าที่ราชการ [2 แผ่น อ่าน 304 ครั้ง] 23 เม.ย.2555
8035 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บช.ศ. 103/2556 ให้ข้าราชการตำรวจปฏิบัติหน้าที่ราชการ [1 แผ่น อ่าน 260 ครั้ง] 11 เม.ย.2556
8034 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บช.ศ. 103/2557 แต่งตั้งอาจารย์และครูผู้สอนในหลักสูตรฝ่ายอำนวยการตำรวจรุ่นที่ ๓๕ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ [9 แผ่น อ่าน 294 ครั้ง] 11 เม.ย.2557
8033 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน ฝรก. 103/2557 แต่งตั้งคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ดำเนินการสอบความรู้ในการสอบซ่อม ภาควิชาการหลักสูตรนักเรียนนายสิบตำรวจ ภาคเรียนที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๖ [2 แผ่น อ่าน 218 ครั้ง] 01 เม.ย.2557
8032 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 104/2534 แต่งตั้งคณะผู้รับผิดชอบฝึกฝนและทดสอบร่างกายผู้เข้ารับการฝึกหลักสูตรจู่โจม [1 แผ่น อ่าน 497 ครั้ง] 06 มี.ค.2534
8031 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บก.อก. 104/2535 กำหนดรายชื่อข้าราชการตำรวจปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาสถานที่ราชการ กองบัญชาการศึกษา ประจำเดือน เมษายน 2535 [8 แผ่น อ่าน 302 ครั้ง] 30 มี.ค.2535
8030 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 104/2536 แต่งตั้งคณะทำงานวิเคราะห์ผลการตรวจราชการ [2 แผ่น อ่าน 314 ครั้ง] 19 พ.ค.2536
8029 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บก.อก. 104/2537 ให้ข้าราชการตำรวจช่วยราชการ [1 แผ่น อ่าน 333 ครั้ง] 29 มี.ค.2537
8028 สอบ,สืบ,วินัย,ลงทัณฑ์ บช.ศ. 104/2538 อนุญาตให้ข้าราชการตำรวจลาออกจากราชการ [1 แผ่น อ่าน 391 ครั้ง] 16 มี.ค.2538
8027 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บก.อก. 104/2539 แต่งตั้งอาจารย์และครูหลักสูตรการจราจร เพื่อพัฒนาขาราชการตำรวจชั้นประทวนและพลตำรวจ ประจำปี 2539 [3 แผ่น อ่าน 327 ครั้ง] 19 ก.พ.2539
8026 เลื่อนขั้นเงินเดือน บก.อก. 104/2540 เลื่อนชั้นและอัตราเงินเดือนข้าราชการตำรวจ [1 แผ่น อ่าน 463 ครั้ง] 24 ก.พ.2540
8025 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 104/2541 แต่งตั้งอาจราย์และคูร หลักสูตรผู้ช่วยพนักงานสอบสวน เพื่อพัฒนาข้าราชการตำรวจ ประจำปีงบประมาณ 2541 กองกำบการโรงเรียนตำรวจภูธร 1 [4 แผ่น อ่าน 521 ครั้ง] 11 มี.ค.2541
8024 ไปราชการ บก.อก. 104/2542 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [2 แผ่น อ่าน 327 ครั้ง] 22 ก.พ.2542
8023 ไปราชการ บก.อก. 104/2543 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [3 แผ่น อ่าน 333 ครั้ง] 22 ก.พ.2543
8022 ไปราชการ บก.อก. 104/2544 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 275 ครั้ง] 19 ก.พ.2544
8021 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บก.อก. 104/2545 กำหนดรายชื่อข้าราชการตำรวจปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์และเวรประชาสัมพันธ์ กองบัญชาการศึกษา [12 แผ่น อ่าน 344 ครั้ง] 25 ก.พ.2545
8020 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 104/2546 ตั้งกองอำนวยการฝึกอบรม และแต่งตั้งครู-อาจารย์ ในการฝึกอบอมโครงการพัฒนาคุรภาพชีวิตเพื่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ของนักเรียนพลตำรวจ รุ่นที่33 กองกำกับการโรงเรียนตำรวจภูธร6 [3 แผ่น อ่าน 293 ครั้ง] 03 มี.ค.2546
8019 ไปราชการ บก.อก. 104/2547 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 295 ครั้ง] 02 มี.ค.2547
8018 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ ว.ตร. 104/2548 ตั้งกองอำนวยการฝึกอบรม และแต่งตั้งอาจารย์ - ครู หลักสูตรการจราจร เพื่อพัฒนาข้าราชการตำรวจ ประจำปีงบประมาณ 2548 กองกำกับการโรงเรียนตำรวจภูธร 5 [5 แผ่น อ่าน 305 ครั้ง] 16 มี.ค.2548
8017 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บก.อก. 104/2549 แต่งตั้งยศตำรวจชั้นประทวน [2 แผ่น อ่าน 299 ครั้ง] 18 พ.ค.2549
8016 ให้รับเงินเดือน,ค่าตอบแทน บก.อก. 104/2550 ให้ลูกจ้างประจำได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว [2 แผ่น อ่าน 399 ครั้ง] 17 พ.ค.2550
8015 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บก.อก. 104/2551 ให้ข้าราชการตำรวจปฏิบัติหน้าที่ราชการ [1 แผ่น อ่าน 282 ครั้ง] 28 เม.ย.2551
8014 ให้รับเงินเดือน,ค่าตอบแทน บช.ศ. 104/2552 ให้ข้าราชการตำรวจได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว [1 แผ่น อ่าน 470 ครั้ง] 09 เม.ย.2552
8013 สอบ,สืบ,วินัย,ลงทัณฑ์ บช.ศ. 104/2553 เปลี่ยนแปลงกำหนดการปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่สืบสวนหาข่าวการทุจริตการสอบ [1 แผ่น อ่าน 455 ครั้ง] 07 เม.ย.2553
8012 ไปราชการ บช.ศ. 104/2555 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [2 แผ่น อ่าน 230 ครั้ง] 23 เม.ย.2555
8011 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บช.ศ. 104/2557 แต่งตั้งว่าที่ยศตำรวจชั้นสัญญาบัตร [1 แผ่น อ่าน 277 ครั้ง] 11 เม.ย.2557
8010 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 105/2535 แต่งตั้งกรรมการและเจ้าหน้าที่ตรวจข้อสอบ รวมคะแนนและทำบัญชีประมวลผลในการสอบแข่งขันบุคคลผู้มีวุฒิปริญญาตรี สายการเงิน ปี พ.ศ.2535 (เพิ่มเติม) [1 แผ่น อ่าน 461 ครั้ง] 30 มี.ค.2535
8009 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 105/2536 แต่งตั้งกรรมการตรวจสอบสถาพบ้านเช่าของข้าราชการตำรวจ [1 แผ่น อ่าน 312 ครั้ง] 19 พ.ค.2536
8008 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 105/2537 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้าราชการ [2 แผ่น อ่าน 364 ครั้ง] 29 มี.ค.2537
8007 เข้ารับการฝึกอบรม ว.ตร. 105/2538 ให้ข้าราชการตำรวจเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรสารวัตร รุ่นที่ 35 [8 แผ่น อ่าน 319 ครั้ง] 17 มี.ค.2538
8006 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บก.อก. 105/2539 แต่งตั้งอาจารย์และครูหลักสูตรผู้ช่วยพนักงานสอบสวน เพื่อพัฒนาขาราชการตำรวจชั้นประทวนและพลตำรวจ ประจำปี 2539 [3 แผ่น อ่าน 442 ครั้ง] 19 ก.พ.2539
8005 เลื่อนขั้นเงินเดือน บก.อก. 105/2540 เลื่อนชั้นและอัตราเงินเดือนข้าราชการตำรวจ [1 แผ่น อ่าน 333 ครั้ง] 24 ก.พ.2540
8004 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 105/2541 แต่งตั้งอาจราย์และคูร หลักสูตรการจราจร เพื่อพัฒนาข้าราชการชั้นประทวนและพลเรือน ประจำปีงบประมาณ 2541 กองกำบการโรงเรียนตำรวจภูธร 1 [4 แผ่น อ่าน 471 ครั้ง] 11 มี.ค.2541
8003 ไปราชการ บก.อก. 105/2542 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [2 แผ่น อ่าน 363 ครั้ง] 22 ก.พ.2542
8002 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 105/2543 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจการจ้างเหมาซ่อมแซมสนามยิงปืนพก ระบบ พี.พี.ซี. ของกองบัญชาการศึกษา [1 แผ่น อ่าน 336 ครั้ง] 22 ก.พ.2543
8001 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 105/2544 ตั้งกองอำนวยการฝึกอบรมและแต่งตั้งครูอาจารย์ ในการฝึกอบรมตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของข้าราชการตำรวจ ชั้นประทวน และพลตำรวจในสังกัดตำรวจภูธรภาค 1 หลักสูตรการจราจร ประจำปี 2544 [2 แผ่น อ่าน 306 ครั้ง] 19 ก.พ.2544
8000 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บก.อก. 105/2545 การบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ [2 แผ่น อ่าน 503 ครั้ง] 25 ก.พ.2545
7999 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 105/2546 ตั้งกองอำนวยการฝึกอบรม และแต่งตั้งครู-อาจารย์ ในการฝึกอบอมโครงการพัฒนาคุรภาพชีวิตเพื่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ของนักเรียนพลตำรวจ รุ่นที่54 กองกำกับการโรงเรียนตำรวจภูธร9 [3 แผ่น อ่าน 350 ครั้ง] 03 มี.ค.2546
7998 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บก.อก. 105/2547 มอบหมายอำนาจหน้าที่ให้ รองผู้บัญชาการ กองบัญชาการศึกษา ปฏิบัติราชการแทนผู้บัญชาการ กองบัญชาการศึกษา และรักษาราชการแทน ผู้บัญชาการ กองบัญชาการศึกษา [5 แผ่น อ่าน 274 ครั้ง] 04 มี.ค.2547
7997 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ ว.ตร. 105/2548 ตั้งกองอำนวยการฝึกอบรมและแต่งตั้งอาจารย์ - ครู หลักสูตรการจราจร เพื่อพัฒนาข้าราชการตำรวจ ประจำปีงบประมาณ 2548 กองกำกับการโรงเรียนตำรวจภูธร 6 [5 แผ่น อ่าน 292 ครั้ง] 16 มี.ค.2548
7996 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 105/2549 แต่งตั้งวิทยากรโครงการอบรมสัมมนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพงานอำนวยการของ กองบัญชาการศึกษา : ด้านสวัสดิการและสิทธิประโยชน์เกี่ยวกับกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ [1 แผ่น อ่าน 232 ครั้ง] 18 พ.ค.2549
7995 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บช.ศ. 105/2550 กำหนดรายชื่อข้าราชการตำรวจปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ กองบัญชาการศึกษา ประจำเดือน มิถุนายน 2550 [8 แผ่น อ่าน 348 ครั้ง] 24 พ.ค.2550
7994 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 105/2551 ตั้งคณะกรรมการตรวจรับรองเท้าคอมแบ็ต [1 แผ่น อ่าน 252 ครั้ง] 30 เม.ย.2551
7993 ให้รับเงินเดือน,ค่าตอบแทน บช.ศ. 105/2552 ให้ข้าราชการตำรวจได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว [1 แผ่น อ่าน 462 ครั้ง] 09 เม.ย.2552
7992 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ ว.ตร. 105/2553 แต่งตั้งวิทยากรบรรยายตามโครงการฝึกอบรมความรู้พิ้นฐานงานวิจัยเบื้องต้น [1 แผ่น อ่าน 352 ครั้ง] 12 เม.ย.2553
7991 ให้รับเงินเดือน,ค่าตอบแทน บช.ศ. 105/2554 ให้ข้าราชการตำรวจระดับ ผู้กำกับการ หรือผู้ดำรงตำแหน่งเทียบเท่าขึ้นไปได้รับเงินค่าตอบแทนรายเดือนนอกเหนือจากเงินเดือน [2 แผ่น อ่าน 295 ครั้ง] 26 พ.ค.2554
7990 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บช.ศ. 105/2555 วิธีการเก็บรักษาบัตรและกำหนดวิธีการปฏิบัติงานในการใช้บัตรกำหนดสิทธิการใช้(GFMIS Smart Card) รหัสผู้ใช้งาน (User Log-in) และรหัสผ่าน (Password) [3 แผ่น อ่าน 277 ครั้ง] 25 เม.ย.2555
7989 ไปราชการ ฝรก. 105/2557 ให้ข้าราชการตำรวจและนักเรียนนายสิบตำรวจเดินทางไปราชการ [14 แผ่น อ่าน 257 ครั้ง] 02 เม.ย.2557
7988 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 105/2557 แต่งตั้งคณะทำงานพิธีมอบเครื่องหมายเชิดชูเกียรติของกองบัญชาการศึกษาประจำปี ๒๕๕๗ [11 แผ่น อ่าน 340 ครั้ง]
7987 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 106/2534 แต่งตั้งกรรมการและเจ้าหน้าที่ดำเนินการสอบพลสึกษา ในการรับสมัครและสอบคัดเลือกข้าราชการตำรวจเข้าเป็นนักเรียนนายร้อยตำรวจ ประจำปีการศึกษา 2534 [4 แผ่น อ่าน 528 ครั้ง] 07 มี.ค.2534
7986 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ กอจ. 106/2538 มอบหมายให้ข้าราชการตำรวจรักษาการในต่ำแหน่ง [1 แผ่น อ่าน 315 ครั้ง] 20 มี.ค.2538
7985 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บก.อก. 106/2539 แต่งตั้งอาจารย์และครูหลักสูตรงานสารบรรณ ธุรการและกำลังพล เพื่อพัฒนาข้าราชการตำรวจชั้นประทวนและพลตำรวจ ประจำปี 2539 [3 แผ่น อ่าน 433 ครั้ง] 19 ก.พ.2539
7984 เลื่อนขั้นเงินเดือน บก.อก. 106/2540 เลื่อนชั้นและอัตราเงินเดือนข้าราชการตำรวจ [1 แผ่น อ่าน 286 ครั้ง] 24 ก.พ.2540
7983 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 106/2541 แต่งตั้งอาจราย์และคูร หลักสูตรงานสารบรรณ ธุรการและกำลังพลเพื่อพัฒนาข้าราชการตำรวจ ประจำปีงบประมาณ 2541 กองกำบการโรงเรียนตำรวจภูธร 1 [4 แผ่น อ่าน 450 ครั้ง] 11 มี.ค.2541
7982 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 106/2543 การแต่งตั้งคณกรรมการพิจารณาเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เหรียญจักรมาลา เหรียญจักรพรรดิมาลา ให้แก่ข้าราชการตำรวจ และคู่สมรส ของข้าราชการตำรวจชั้นผู้ใหญ่และการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาถรณ์ อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ให้แก่ผู้กระทำความ [2 แผ่น อ่าน 416 ครั้ง] 23 ก.พ.2543
7981 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 106/2544 แต่งตั้งอาจารย์และครูหลักสูตรการจราจร เพื่อพัฒนาข้าราชการตำรวจ ประจำปีงบประมาณ 2544 กองกำกับการโรงเรียนตำรวจภูธร 4 [13 แผ่น อ่าน 286 ครั้ง] 19 ก.พ.2544
7980 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ ว.ตร. 106/2545 แต่งตั้งอาจารย์ผู้สอนในหลักสูตรการสืบสวนคดีอาญา รุ่นที่ 75 และรุ่นที่ 76 [10 แผ่น อ่าน 263 ครั้ง] 25 ก.พ.2545
7979 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 106/2546 แต่งตั้งคระกรรมการการตรวจรับรถยนต์ [1 แผ่น อ่าน 246 ครั้ง] 03 มี.ค.2546
7978 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 106/2547 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินประสิทธิภาพการสอนและความประพฤติของ ร้อยตำรวจเอก หญิง ภาวนา มาลากุล เพื่อปรับเลื่อนตำแหน่งอาจารย์ (สบ 1) เป็นอาจารย์ (สบ 2) ในโรงเรียนตำรวจ [1 แผ่น อ่าน 324 ครั้ง] 04 มี.ค.2547
7977 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ ว.ตร. 106/2548 ตั้งกองอำนวยการฝึกอบรมและแต่งตั้งอาจารย์ - ครู หลักสูตรการจราจร เพื่อพัฒนาข้าราชการตำรวจชั้นประทวน ประจำปีงบประมาณ 2548 กองกำกับการโรงเรียนตำรวจภูธร 7 [6 แผ่น อ่าน 273 ครั้ง] 16 มี.ค.2548
7976 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 106/2549 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับกระบี่พร้อมฝัก (ชนิดไม่มีลาย) [1 แผ่น อ่าน 256 ครั้ง] 19 พ.ค.2549
7975 ให้รับเงินเดือน,ค่าตอบแทน บก.อก. 106/2550 ให้เงินเพิ่มพิเศษรายเดือนประจำตำแหน่งผู้ทำหน้าที่ปกครองโรงเรียน (พ.ร.ต.) [2 แผ่น อ่าน 347 ครั้ง] 25 พ.ค.2550
7974 สอบ,สืบ,วินัย,ลงทัณฑ์ บก.อก. 106/2551 ให้ยกเลิกคำสั่งทางปกครอง และดำเนินกระบวนการสอบสวนวินัยใหม่ [1 แผ่น อ่าน 415 ครั้ง] 01 พ.ค.2551
7973 เลื่อนขั้นเงินเดือน บช.ศ. 106/2552 เลื่อนเงินเดือนข้าราชการตำรวจ [1 แผ่น อ่าน 386 ครั้ง] 09 เม.ย.2552
7972 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 106/2553 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับกระสุนปืน [1 แผ่น อ่าน 459 ครั้ง] 19 เม.ย.2553
7971 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บช.ศ. 106/2554 แต่งตั้งว่าที่ยศตำรวจชั้นสัญญาบัตร [1 แผ่น อ่าน 230 ครั้ง] 26 พ.ค.2554
7970 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บช.ศ. 106/2556 ให้ข้าราชการตำรวจปฏิบัติหน้าที่ราชการ [1 แผ่น อ่าน 273 ครั้ง] 11 เม.ย.2556
7969 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บช.ศ. 106/2557 มอบหมายอำนาจหน้าที่รับผิดชอบและรักษาราชการแทน [1 แผ่น อ่าน 243 ครั้ง] 17 เม.ย.2557
7968 ไปราชการ ฝรก. 106/2557 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 217 ครั้ง] 02 เม.ย.2557
7967 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 107/2534 แต่งตั้งอนุกรรมการและเจ้าหน้าที่สอบสัมภาษณ์ในการสอบคัดเลือกข้าราชการตำรวจเข้าเป็นนักเรียนนายร้อยตำรวจ ประจำปีการสึกษา 2534 [3 แผ่น อ่าน 540 ครั้ง] 07 มี.ค.2534
7966 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 107/2535 แต่งตั้งกรรมการและเจ้าหน้าที่ดำเนินการสอบแข่งขันบุคคลผุ้มีวุฒิปริญญาตรี เพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร สายการเงิน พ.ศ. 2535 [2 แผ่น อ่าน 490 ครั้ง] 02 เม.ย.2535
7965 ให้รับเงินเดือน,ค่าตอบแทน บก.อก. 107/2537 แก้ไขคำสั่งเพิ่มค่าจ้างลุกจ้างประจำ [1 แผ่น อ่าน 256 ครั้ง] 30 มี.ค.2537
7964 เลื่อนขั้นเงินเดือน บก.อก. 107/2538 ถอนรายชื่อข้าราชการตำรวจออกจากคำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือน [1 แผ่น อ่าน 311 ครั้ง] 20 มี.ค.2538
7963 ไปราชการ บก.อก. 107/2539 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [2 แผ่น อ่าน 290 ครั้ง] 20 ก.พ.2539
7962 เลื่อนขั้นเงินเดือน บก.อก. 107/2540 เลื่อนชั้นและอัตราเงินเดือนข้าราชการตำรวจ [1 แผ่น อ่าน 298 ครั้ง] 24 ก.พ.2540
7961 ไปราชการ บก.อก. 107/2541 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [2 แผ่น อ่าน 314 ครั้ง] 12 มี.ค.2541
7960 สอบ,สืบ,วินัย,ลงทัณฑ์ บก.อก. 107/2543 ลงทัณฑ์ข้าราชการตำรวจ [2 แผ่น อ่าน 335 ครั้ง] 23 ก.พ.2543
7959 ไปราชการ บก.อก. 107/2544 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 297 ครั้ง] 21 ก.พ.2544
7958 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ ว.ตร. 107/2545 แก้ไขคำสั่ง กองบัญชาการศึกษา ที่ 101/2545 ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2545 [1 แผ่น อ่าน 330 ครั้ง] 25 ก.พ.2545
7957 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 107/2546 แต่งตั้งวิทยาการในการประชุมสัมมนาหลักสูตรการบริหารตำรวจประเทสอาเซียนระดับสูง ครั้งที่12 [2 แผ่น อ่าน 262 ครั้ง] 03 มี.ค.2546
7956 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 107/2547 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินประสิทธิภาพการสอนและความประพฤติของ ร้อยตำรวจเอก ทรงศักดิ์ ธิติธารวัฒน์ เพื่อปรับเลื่อนตำแหน่งอาจารย์ (สบ 1) เป็นอาจารย์ (สบ 2) ในโรงเรียนตำรวจ [1 แผ่น อ่าน 274 ครั้ง] 04 มี.ค.2547
รวม 10355 รายการ 33406 หน้า รายการต่อหน้า

เลือกหน้า : 

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52]

หน้าที่ 12  

กองบัญชาการศึกษา สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
พัฒนาระบบโดย : พ.ต.อ.อัครินทร์ สุขเษม ร่วมกับ นักศึกษาฝึกงาน ม.อีสเทิร์นเอเชีย ภาคการศึกษา 2553