<สำหรับจัดการระบบ>  USERNAME:     PASSWORD:  

ระบบสารสนเทศ บช.ศ.

     
หน่วยงานผู้ออกคำสั่ง :   กลุ่มคำสั่ง :
ช่วง วดป.ออกคำสั่ง :  -   เลขที่คำสั่ง :  /
ส่วนของข้อความในชื่อเรื่อง :   

ปี พ.ศ.ที่ออกคำสั่ง :

[จัดเรียงข้อมูลโดยคลิกที่ชื่อคอลัมน์ คลิกซ้ำ=สลับระหว่างน้อย<->มาก    คลิกที่เลขที่คำสั่ง หรือ ชื่อเรื่อง เพื่อดูรายละเอียด]

หน้า : 1/52
รวม 10355 รายการ 33406 หน้า รายการต่อหน้า

เลือกหน้า : 

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52]

หน้าที่ 1  

ลำดับ กลุ่มคำสั่ง หน่วยงาน คำสั่งที่ ชื่อเรื่อง ลงวันที่
10355 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บก.อก. 1/2534 มอบหมายหน้าที่เตรียมการต้อนรับการตรวจเยี่ยมและฟังบรรยายสรุปของ กองบัญชาการศึกษา [1 แผ่น อ่าน 2413 ครั้ง] 07 ม.ค.2534
10354 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 1/2538 แต่งตั้งคณะกรรมการ และเจ้าหน้าที่รับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นลูกจ้างประจำ ในสังกัดกองกำกับการโรงเรียนนายสิบตำรวจ [1 แผ่น อ่าน 2311 ครั้ง] 04 ม.ค.2538
10353 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 1/2539 แต่งตั้งอนุกรรมการและเจ้าหน้าที่ประมวลผลการคัดเลือก ตรวจกระดาษคำตอบซ้ำและจัดทำบัญชีประกาศผลการเลือกรอบสุดท้าย ในการคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนักเรียนพลตำรวจ ประจำปี 2539 [8 แผ่น อ่าน 1878 ครั้ง] 04 ม.ค.2539
10352 ไปราชการ ว.ตร. 1/2540 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 2692 ครั้ง] 02 ม.ค.2540
10351 ไปราชการ บก.อก. 1/2541 ให้ข้าราชการตำรวจช่วยราชการ [1 แผ่น อ่าน 2298 ครั้ง] 05 ม.ค.2541
10350 ไปราชการ ว.ตร. 1/2542 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 2280 ครั้ง] 05 ม.ค.2542
10349 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 1/2543 แต่งตั้งอาจารย์และคูร หลักสูตรการส่งกำลังบำรุง เพื่อพัฒนาข้าราชการตำรวจ ประจำปีงบประมาณ 2543 กองกำกับการโรงเรียนตำรวจภูธร 4 [4 แผ่น อ่าน 1909 ครั้ง] 04 ม.ค.2543
10348 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 1/2544 เปลี่ยนประธานกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริง [2 แผ่น อ่าน 1924 ครั้ง] 04 ม.ค.2544
10347 ไปราชการ บก.อก. 1/2545 ให้ข้าราชการเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 2157 ครั้ง] 02 ม.ค.2545
10346 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บก.อก. 1/2546 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 2092 ครั้ง] 03 ม.ค.2546
10345 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บก.อก. 1/2547 ให้ข้าราชการตำรวจช่วยราชการ [1 แผ่น อ่าน 2084 ครั้ง] 05 ม.ค.2547
10344 เข้ารับการฝึกอบรม ว.ตร. 1/2548 ให้ข้าราชการตำรวจเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรสารวัตร รุ่นที่ 85 (สถาบันพัฒนาข้าราชการตำรวจ) [11 แผ่น อ่าน 2114 ครั้ง] 04 ม.ค.2548
10343 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน กอจ. 1/2549 แต่งตั้งคณะทำงานและเจ้าหน้าที่ ตรวจกระดาษคำตอบและรวมคะแนน การสอบวัดผลภาควิชาการ ภาคเรียนที่ 2 ของนักเรียนนายสิบตำรวจ หลักสูตรนักเรียนนายสิบตำรวจ ประจำปี 2548 [3 แผ่น อ่าน 2124 ครั้ง] 06 ม.ค.2549
10342 เลื่อนขั้นเงินเดือน บก.อก. 1/2550 เลื่อนเงินเดือนข้าราชการตำรวจ [1 แผ่น อ่าน 2045 ครั้ง] 08 ม.ค.2550
10341 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 1/2551 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริง [1 แผ่น อ่าน 2077 ครั้ง] 04 ม.ค.2551
10340 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 1/2553 แต่งตั้งคณะผู้ตรวจราชการ ประจำ 2552 [2 แผ่น อ่าน 1835 ครั้ง] 07 ม.ค.2553
10339 เข้ารับการฝึกอบรม บช.ศ. 1/2554 ให้ข้าราชการตำรวจเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรผู้กำกับการ รุ่นที่ 76 [1 แผ่น อ่าน 1386 ครั้ง] 05 ม.ค.2554
10338 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 1/2555 แต่งตั้งคณะกรรมการทำลายหนังสือราชการ [1 แผ่น อ่าน 1426 ครั้ง] 06 ม.ค.2555
10337 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน ปชส. บช.ศ. 1/2556 แต่งตั้งโฆษกกองบัญชาการศึกษา และรองโฆษกกองบัญชาการศึกษา [1 แผ่น อ่าน 1311 ครั้ง] 24 เม.ย.2556
10336 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บช.ศ. 1/2556 ตั้งอนุกรรมการและเจ้าหน้าที่ดำเนินการคุมสอบข้อเขียน [35 แผ่น อ่าน 1274 ครั้ง] 22 เม.ย.2556
10335 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 1/2556 แต่งตั้งกรรมการตรวจการจัดจ้างตรวจสภาพและเปลี่ยนถ่ายนำมันเครื่องรถยนต์ราชการ [1 แผ่น อ่าน 1363 ครั้ง] 03 ม.ค.2556
10334 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บก.อก. 1/2556 มอบหมาบอำนาจการปกครองบังคับบัญชา [2 แผ่น อ่าน 1378 ครั้ง] 15 ม.ค.2556
10333 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บช.ศ. 1/2557 แต่งตั้งกองอำนวยการการจัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "การเขียนแผนปฏิบัติการ" [4 แผ่น อ่าน 1157 ครั้ง] 03 ม.ค.2557
10332 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน ฝรก. 1/2557 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการประกวดราคาการก่อสร้างระบบป้องกันและระบายน้ำอาคารกองร้อยที่พักผู้เข้ารับการฝึกอบรมด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.๒๕๔๙ [2 แผ่น อ่าน 1242 ครั้ง] 02 ม.ค.2557
10331 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 1/2557 ตั้งอนุกรรมการและเจ้าหน้าที่ดำเนินการคุมสอบข้อเขียนในการรับสมัครและคัดเลือกข้าราชการตำรวจชั้นประทวนเข้ารับการฝึกอบรม เพื่อแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร พ.ศ.๒๕๕๗ [40 แผ่น อ่าน 1091 ครั้ง] 19 ก.ย.2557
10330 สอบ,สืบ,วินัย,ลงทัณฑ์ บก.อก. 2/2534 ลงทัณฑ์ข้าราชการตำรวจ [1 แผ่น อ่าน 2152 ครั้ง] 07 ม.ค.2534
10329 สอบ,สืบ,วินัย,ลงทัณฑ์ บช.ศ. 2/2535 ให้เพิมทัณฑ์ข้าราขการตำรวจ [1 แผ่น อ่าน 1990 ครั้ง] 02 ม.ค.2535
10328 ไปราชการ บช.ศ. 2/2538 ให้ข้าราชการตำรวจช่วยราชการ [1 แผ่น อ่าน 2113 ครั้ง] 05 ม.ค.2538
10327 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บก.อก. 2/2539 แก้ไขคำสั่งแต่งตั้งข้าราชการ [2 แผ่น อ่าน 1970 ครั้ง] 04 ม.ค.2539
10326 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 2/2540 แต่งตั้งอาจราย์และคูร หลักสูตรงานสารบรรณ ธุรการและกำลังพลเพื่อพัฒนาข้าราชการตำรวจชั้นประทวนและพลตำรวจ ประจำปีงบประมาณ 2540 [3 แผ่น อ่าน 1895 ครั้ง] 03 ม.ค.2540
10325 ไปราชการ บก.อก. 2/2541 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 1975 ครั้ง] 05 ม.ค.2541
10324 ไปราชการ บก.อก. 2/2542 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 1829 ครั้ง] 06 ม.ค.2542
10323 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 2/2543 แต่งตั้งอาจารย์และคูร หลักสูตรการส่งกำลังบำรุง เพื่อพัฒนาข้าราชการตำรวจ ประจำปีงบประมาณ 2543 กองกำกับการโรงเรียนตำรวจภูธร 8 [6 แผ่น อ่าน 1993 ครั้ง] 04 ม.ค.2543
10322 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 2/2544 แต่งตั้งคณะกรรมการรับมอบอาคารจากการเคหะแห่งชาติ [1 แผ่น อ่าน 1742 ครั้ง] 04 ม.ค.2544
10321 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 2/2545 แต่งตั้งกองอำนวยการฝึกอบรม โครงการฝึกอบรมการยิงปืนข้าราชการตำรวจและครูฝึกของกองบัญชาการศึกษา เพิ่มเติม [2 แผ่น อ่าน 1824 ครั้ง] 03 ม.ค.2545
10320 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ ว.ตร. 2/2547 แต่งตั้งอาจารย์ผู้สอนในหลักสูตรสารวัตร รุ่นที่ 76 เพิ่มเติม [1 แผ่น อ่าน 2041 ครั้ง] 05 ม.ค.2547
10319 เข้ารับการฝึกอบรม ว.ตร. 2/2548 ให้ข้าราชการตำรวจเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรสารวัตร รุ่นที่ 85 (กองกำกับการโรงเรียนตำรวจภูธร 2) [11 แผ่น อ่าน 2071 ครั้ง] 04 ม.ค.2548
10318 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ กอจ. 2/2549 ตั้งกองอำนวยการฝึกอบรม และแต่งตั้งอาจารย์ - ครู หลักสูตรการเงินงบประมาณ เพื่อพัฒนาข้าราชการตำรวจชั้นประทวนและพลตำรวจ ประจำปีงบประมาณ 2549 ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจกลาง [5 แผ่น อ่าน 2050 ครั้ง] 09 ม.ค.2549
10317 เลื่อนขั้นเงินเดือน บก.อก. 2/2550 เลื่อนเงินเดือนข้าราชการตำรวจ [1 แผ่น อ่าน 1970 ครั้ง] 08 ม.ค.2550
10316 ให้รับเงินเดือน,ค่าตอบแทน บก.อก. 2/2551 ให้เงินเพิ่มพิเศษรายเดือนประจำตำแหน่งผู้ทำหน้าที่ปกครองโรงเรียน (พ.ร.ต.) [2 แผ่น อ่าน 1881 ครั้ง] 04 ม.ค.2551
10315 ไปราชการ บก.อก. 2/2552 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [2 แผ่น อ่าน 1878 ครั้ง] 07 ม.ค.2552
10314 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 2/2553 แต่งตั้งคณะผู้ตรวจราชการ ประจำ 2552 [2 แผ่น อ่าน 1755 ครั้ง] 07 ม.ค.2553
10313 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บช.ศ. 2/2554 ตั้งกองอำนวยการ คณะทำงาน โครงการสัมมนาเพิ่มประสิทธิภาพ ผู้บังคับการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ ประจำปี 2553 [6 แผ่น อ่าน 1311 ครั้ง] 05 ม.ค.2554
10312 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 2/2555 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ทำหน้าที่อาจารย์ [1 แผ่น อ่าน 1275 ครั้ง] 06 ม.ค.2555
10311 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน ปชส. บช.ศ. 2/2556 แต่งตั้งคณะทำงานประสานงานสื่อมวลชน [1 แผ่น อ่าน 1314 ครั้ง] 24 เม.ย.2556
10310 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 2/2557 แต่งตั้งวิทยากรโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "การเขียนแผนการปฏิบัติการ" [1 แผ่น อ่าน 1004 ครั้ง] 03 ม.ค.2557
10309 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน ฝรก. 2/2557 แต่งตั้งกรรมการและเจ้าหน้าที่ดำเนินการตามโครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพหน่วยปฏิบัติการพิเศษของตำรวจภูธรภาค ๑ - ๙ และศูนย์ปฏิบัติการตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้ (หลักสูตรสวาทชั้นชำนาญการ) [4 แผ่น อ่าน 1086 ครั้ง] 02 ม.ค.2557
10308 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บก.อก. 3/2534 มอบหมายหน้าที่กรณีรองอธิบดีตำรวจฝ่ายบริหาร 1 ตรวจเยี่ยมกองบัญชาการศึกษา [1 แผ่น อ่าน 1945 ครั้ง] 07 ม.ค.2534
10307 สอบ,สืบ,วินัย,ลงทัณฑ์ บช.ศ. 3/2535 ให้เพิมทัณฑ์ข้าราชการตำรวจ [1 แผ่น อ่าน 2038 ครั้ง] 02 ม.ค.2535
10306 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บช.ศ. 3/2537 แก้ไขคำสั่งกองบัญชาการศึกษาที่ 138/2536 [1 แผ่น อ่าน 1877 ครั้ง] 05 ม.ค.2537
10305 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ กอจ. 3/2538 แต่งตั้งอาจารย์สอนโครการฝึกอบรมหลักสูตรคอมพิวเตอร์ รุ่นที่ 1 - 2 [1 แผ่น อ่าน 1956 ครั้ง] 05 ม.ค.2538
10304 เลื่อนขั้นเงินเดือน บก.อก. 3/2539 เลื่อนชั้นและอัตราเงินเดือนข้าราชการตำรวจ [2 แผ่น อ่าน 1875 ครั้ง] 05 ม.ค.2539
10303 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ ว.ตร. 3/2540 แต่งตั้งอาจราย์และคูร หลักสูตรงานสารบรรณ ธุรการและกำลังพลเพื่อพัฒนาข้าราชการชั้นประทวนและพลเรือน ประจำปีงบประมาณ 2540 [2 แผ่น อ่าน 1862 ครั้ง] 03 ม.ค.2540
10302 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 3/2541 แต่งตั้งกองอำนวยการฝึกอบรม และกองอำนวยการสถานฝึกอบรม หลักสูตรพนักงานสอบสวนคดียาเสพติดให้โทษ รุ่นที่ 21 และรุ่นที่ 22 [4 แผ่น อ่าน 1758 ครั้ง] 06 ม.ค.2541
10301 สอบ,สืบ,วินัย,ลงทัณฑ์ บก.อก. 3/2542 ลงโทษไล่ข้าราชการตำรวจออกจากราชการ [2 แผ่น อ่าน 1880 ครั้ง] 07 ม.ค.2542
10300 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 3/2543 แต่งตั้งอาจารย์และคูร หลักสูตรการสืบสวน เพื่อพัฒนาข้าราชการตำรวจ ประจำปีงบประมาณ 2543 กองกำกับการโรงเรียนตำรวจภูธร 9 [5 แผ่น อ่าน 1720 ครั้ง] 04 ม.ค.2543
10299 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 3/2544 แต่งตั้งคณะกรรมพิจารณาคำร้องขอเข้าพักอาศัยในอาคารบ้านพักอิสระ กองบัญชาการศึกษา [2 แผ่น อ่าน 1955 ครั้ง] 05 ม.ค.2544
10298 ไปราชการ บก.อก. 3/2545 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [3 แผ่น อ่าน 1834 ครั้ง] 03 ม.ค.2545
10297 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บก.อก. 3/2546 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 1811 ครั้ง] 03 ม.ค.2546
10296 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ ว.ตร. 3/2547 แต่งตั้งอาจารย์ผู้สอนในหลักสูตรสารวัตร รุ่นที่ 77 เพิ่มเติม [1 แผ่น อ่าน 1831 ครั้ง] 05 ม.ค.2547
10295 เข้ารับการฝึกอบรม ว.ตร. 3/2548 ให้ข้าราชการตำรวจเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรสารวัตร รุ่นที่ 85 (กองกำกับการโรงเรียนตำรวจภูธร 4) [11 แผ่น อ่าน 1853 ครั้ง] 04 ม.ค.2548
10294 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บก.อก. 3/2549 มอบอำนาจการบริหารงานการเงินของกองบัญชาการศึกษา สำนักงานตำรวจแห่งชาติ [1 แผ่น อ่าน 1844 ครั้ง] 09 ม.ค.2549
10293 ให้รับเงินเดือน,ค่าตอบแทน บก.อก. 3/2550 ให้ข้าราชการตำรวจระดับ รองผู้บังคับการ (ทำหน้าที่อาจารย์) ได้รับเงินค่าตอบแทนรายเดือนนอกเหนือจากเงินเดือน [2 แผ่น อ่าน 2136 ครั้ง] 08 ม.ค.2550
10292 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ ว.ตร. 3/2551 แต่งตั้งอาจารย์และครูผู้สอนในหลักสูตรผุ้กำกับการ รุ่นที่ 60-63 [13 แผ่น อ่าน 1968 ครั้ง] 04 ม.ค.2551
10291 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 3/2552 แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบปีกันคุณภาพการศึกษา [2 แผ่น อ่าน 1747 ครั้ง] 15 ม.ค.2552
10290 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 3/2553 แต่งตั้งคณะผู้ตรวจราชการ ประจำ 2552 [2 แผ่น อ่าน 1828 ครั้ง] 07 ม.ค.2553
10289 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 3/2554 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการดำเนินการโครงการที่ทำงานสวย ช่วยกันทำ [2 แผ่น อ่าน 1319 ครั้ง] 05 ม.ค.2554
10288 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 3/2555 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำบัญชีผู้เหมาะสมเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้นระดับสารวัตร รองผู้บังคับการ วาระประจำปี 2554 [1 แผ่น อ่าน 1358 ครั้ง] 09 ม.ค.2555
10287 ไปราชการ บช.ศ. 3/2556 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [2 แผ่น อ่าน 1354 ครั้ง] 04 ม.ค.2556
10286 - ฝรก. 3/2557 การจัดเวรยามประจำสถานที่ราชการ [1 แผ่น อ่าน 1022 ครั้ง] 03 ม.ค.2557
10285 เลื่อนขั้นเงินเดือน บก.อก. 4/2534 เลื่อนชั้นและอัตราเงินเดือนข้าราชการตำรวจ [2 แผ่น อ่าน 1923 ครั้ง] 08 ม.ค.2534
10284 ไปราชการ บก.อก. 4/2535 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปตรวจราชการประจำปี 2535 [2 แผ่น อ่าน 1975 ครั้ง] 03 ม.ค.2535
10283 - บก.อก. 4/2539 แก้ไขคำสั่งบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ [1 แผ่น อ่าน 2003 ครั้ง] 05 ม.ค.2539
10282 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 4/2540 แต่งตั้งอาจราย์และคูร หลักสูตรงานสารบรรณ ธุรการและกำลังพล เพื่อพัฒนาข้าราชการชั้นประทวนและพลเรือน ประจำปีงบประมาณ 2540 [3 แผ่น อ่าน 1862 ครั้ง] 03 ม.ค.2540
10281 สอบ,สืบ,วินัย,ลงทัณฑ์ บก.อก. 4/2541 ลงทัณฑ์ข้าราชการตำรวจ [3 แผ่น อ่าน 1950 ครั้ง] 07 ม.ค.2541
10280 ไปราชการ บก.อก. 4/2542 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 1851 ครั้ง] 07 ม.ค.2542
10279 เลื่อนขั้นเงินเดือน บก.อก. 4/2543 ให้ข้าราชการตำรวจมีสิทธิได้รับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ [2 แผ่น อ่าน 1894 ครั้ง] 04 ม.ค.2543
10278 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 4/2544 แต่งตั้งผู้ปกครองอาคารบ้านพักอิสระ กองบัญชาการศึกษา [1 แผ่น อ่าน 1883 ครั้ง] 05 ม.ค.2544
10277 ไปราชการ บก.อก. 4/2545 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 1816 ครั้ง] 03 ม.ค.2545
10276 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน ว.ตร. 4/2546 แต่งตั้งวิทยากรและเจ้าหน้าที่โครงการสัมมนาเพื่อประสิทธิภาพการใช้คอมพิวเตอร์(ระบบอินเตอร์เน็ต)สำหรับผู้บริหารกองบัญชาการ [2 แผ่น อ่าน 1831 ครั้ง] 03 ม.ค.2546
10275 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ ว.ตร. 4/2547 แต่งตั้งอาจารย์ผู้สอนในหลักสูตรผู้กำกับการ รุ่นที่ 48 เพิ่มเติม [1 แผ่น อ่าน 2259 ครั้ง] 05 ม.ค.2547
10274 เข้ารับการฝึกอบรม ว.ตร. 4/2548 ให้ข้าราชการตำรวจเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรสารวัตร รุ่นที่ 85 (กองกำกับการโรงเรียนตำรวจภูธร 7) [11 แผ่น อ่าน 1906 ครั้ง] 04 ม.ค.2548
10273 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ กอจ. 4/2549 แต่งตั้งอาจารย์และครูผู้สอนในหลักสูตรฝ่ายอำนวยการตำรวจ รุ่นที่ 27 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 [1 แผ่น อ่าน 1972 ครั้ง] 13 ม.ค.2549
10272 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ ว.ตร. 4/2550 แต่งตั้งอาจารย์และครูผู้สอนในหลักสูตรฝ่ายอำนวยการตำรวจ รุ่นที่ 28 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 [1 แผ่น อ่าน 1860 ครั้ง] 08 ม.ค.2550
10271 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ ว.ตร. 4/2552 แต่งตั้งอาจารย์และครูผู้สอนในหลักสูตรผู้กำกับการรุ่นที่ 64-67 เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 [1 แผ่น อ่าน 1828 ครั้ง] 09 ม.ค.2552
10270 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 4/2555 แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือก ของกองบัญชาการศึกษา [1 แผ่น อ่าน 1284 ครั้ง] 09 ม.ค.2555
10269 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บช.ศ. 4/2556 ตั้งกองอำนวยการสถานฝึกอบรมหลักสูตรการดูแลและปฐมพยาบาลขั้นสูง รุ่นที่ ๑ (Advanced First Aid Couse) [2 แผ่น อ่าน 1282 ครั้ง] 08 ม.ค.2556
10268 ให้รับเงินเดือน,ค่าตอบแทน บช.ศ. 4/2557 ให้ข้าราชการตำรวจได้รับเงินตอบแทนพิเศษ [2 แผ่น อ่าน 1156 ครั้ง] 07 ม.ค.2557
10267 - ฝรก. 4/2557 อนุญาตให้ข้าราชการตำรวจลาออกจากราชการ [1 แผ่น อ่าน 1052 ครั้ง] 03 ม.ค.2557
10266 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บก.อก. 4/2558 ให้ข้าราชการตำรวจรักษาราชการแทน [1 แผ่น อ่าน 922 ครั้ง] 04 ก.พ.2558
10265 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 5/2534 ตั้งกรรมการพจารณาคัดเลือกข้าราชการตรวจและลูจ้างประจำดีเด่น ประจำปี 2534 [1 แผ่น อ่าน 1860 ครั้ง] 08 ม.ค.2534
10264 ไปราชการ บก.อก. 5/2535 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปตรวจราชการประจำปี 2535 [2 แผ่น อ่าน 1836 ครั้ง] 06 ม.ค.2535
10263 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ ว.ตร. 5/2537 เปลี่ยนแปลงข้าราชการตำรวจเข้ารับการศึกษาอบรม หลักสูตรสารวัตร รุ่นที่ 27 [1 แผ่น อ่าน 1815 ครั้ง] 07 ม.ค.2537
10262 สอบ,สืบ,วินัย,ลงทัณฑ์ บช.ศ. 5/2538 ห้ามข้าราชการตำรวจกองบัญชาการศึกษาเป็นผู้ปกครอง ผู้ค้ำประกันหรือผู้รับรองบุคคลที่ผ่านการคัดเลือกเป็นนักเรียนพลตำรวจ [1 แผ่น อ่าน 1934 ครั้ง] 10 ม.ค.2538
10261 เลื่อนขั้นเงินเดือน บก.อก. 5/2539 เลื่อนชั้นและอัตราเงินเดือนข้าราชการตำรวจ [2 แผ่น อ่าน 1844 ครั้ง] 11 ม.ค.2539
10260 ไปราชการ บก.อก. 5/2540 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 1826 ครั้ง] 06 ม.ค.2540
10259 ไปราชการ บก.อก. 5/2541 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 1811 ครั้ง] 07 ม.ค.2541
10258 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 5/2542 แต่งตั้งอนุกรรมการและเจ้าหน้าที่ตรวจผลการทดสอบบุคลิกภาพ [4 แผ่น อ่าน 1801 ครั้ง] 07 ม.ค.2542
10257 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ ฝรก. 5/2543 ตั้งกองอำนวยการฝึกอบรมและแต่งตั้งคูร-อาจารย์ ในการฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนาข้าราชการตำรวจ ประจำปี 2543 ตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน หลักสูตรการสืบสวน กองกำกับการโรงเรียนตำรวจภูธ 6 [3 แผ่น อ่าน 2057 ครั้ง] 06 ม.ค.2543
10256 ไปราชการ บก.อก. 5/2544 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [3 แผ่น อ่าน 1864 ครั้ง] 08 ม.ค.2544
10255 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 5/2545 แก้ไขแต่งตั้งอนุกรรมการและเข้าหน้าที่ประมวลผลการคัดเลือกและจัดทำบัญชีประกาศผลสอบรอบสุดท้ายในการคัดเลือกด้วยวิธีสอบบุคคลเข้าเป็นนักเรียนพลตำรวจประจำปี 2545 [1 แผ่น อ่าน 1800 ครั้ง] 07 ม.ค.2545
10254 ไปราชการ ว.ตร. 5/2546 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [3 แผ่น อ่าน 1918 ครั้ง] 03 ม.ค.2546
10253 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ ว.ตร. 5/2547 แต่งตั้งอาจารย์ผู้สอนในหลักสูตรสารวัตร รุ่นที่ 78 เพิ่มเติม [1 แผ่น อ่าน 1843 ครั้ง] 05 ม.ค.2547
10252 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน ว.ตร. 5/2548 แต่งตั้งอนุกรรมการและเจ้าหน้าที่ตรวจข้อสอบบุคลิกภาพ ในการสอบแข่งขันบุคคลเข้าเป็นนักเรียนพลตำรวจ ประจำปี 2548, นักเรียนพลตำรวจ (เร่งรัด) และการสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน [13 แผ่น อ่าน 1882 ครั้ง] 05 ม.ค.2548
10251 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 5/2549 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดแผนงานนโยบายและเป้าหมายในการประหยัดพลังงาน และคณะทำงานรณรงค์การใช้พลังงานอย่างประหยัดและคุ้มค่า [2 แผ่น อ่าน 1836 ครั้ง] 16 ม.ค.2549
10250 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บก.อก. 5/2550 การปฏิบัตหน้าที่เวรรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ กองบัญชาการศึกษา [5 แผ่น อ่าน 1856 ครั้ง] 09 ม.ค.2550
10249 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 5/2552 แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อจัดทำร่างคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ [1 แผ่น อ่าน 1810 ครั้ง] 12 ม.ค.2552
10248 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บช.ศ. 5/2554 แต่งตั้งอาจารย์และวิทยากรโครงการสัมมนาเพิ่มประสิทธิภาพผู้บังคับการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ ประจำปี 2553 [2 แผ่น อ่าน 1313 ครั้ง] 14 ม.ค.2554
10247 เลื่อนขั้นเงินเดือน บช.ศ. 5/2555 ปรับระดับอัตราเงินเดือนและเลื่อนเงินเดือนให้แก่ข้าราชการตำรวจที่รับเงินเดือนถึงขั้นสูงของระดับ (เต็มขั้น) [2 แผ่น อ่าน 1271 ครั้ง] 09 ม.ค.2555
10246 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บช.ศ. 5/2556 ตั้งกองอำนวยการสถานฝึกอบรมหลักสูตรการดูแลและปฐมพยาบาลขั้นสูง รุ่นที่ ๒ (Advanced First Aid Course) [2 แผ่น อ่าน 1341 ครั้ง] 08 ม.ค.2556
10245 เลื่อนขั้นเงินเดือน บช.ศ. 5/2557 เลื่อนเงินเดือนข้าราชการตำรวจ [2 แผ่น อ่าน 1049 ครั้ง] 07 ม.ค.2557
10244 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 5/2558 แต่งตั้งโฆษก รองโฆษก และเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ กองบังคับการอำนวยการ [1 แผ่น อ่าน 901 ครั้ง] 09 ก.พ.2558
10243 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บช.ศ. 5/2558 แต่งตั้งข้าราชการตำรวจ [2 แผ่น อ่าน 1043 ครั้ง] 09 ม.ค.2558
10242 เลื่อนขั้นเงินเดือน บก.อก. 5/2559 เลื่อนเงินเดือนข้าราชการตำรวจ [6 แผ่น อ่าน 772 ครั้ง] 30 มี.ค.2559
10241 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บก.อก. 6/2534 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 1737 ครั้ง] 08 ม.ค.2534
10240 ไปราชการ บก.อก. 6/2535 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปตรวจราชการประจำปี 2535 [2 แผ่น อ่าน 1610 ครั้ง] 06 ม.ค.2535
10239 ไปราชการ บก.อก. 6/2537 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 1599 ครั้ง] 10 ม.ค.2537
10238 สอบ,สืบ,วินัย,ลงทัณฑ์ บช.ศ. 6/2538 ให้ข้าราชการตำรวจออกจากราชการ [1 แผ่น อ่าน 1894 ครั้ง] 11 ม.ค.2538
10237 เลื่อนขั้นเงินเดือน บก.อก. 6/2539 เลื่อนชั้นและอัตราเงินเดือนข้าราชการตำรวจ [2 แผ่น อ่าน 1645 ครั้ง] 11 ม.ค.2539
10236 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 6/2540 แต่งตั้งคณะกรรมการการตรวจรับสิ่งของหลวง [1 แผ่น อ่าน 1659 ครั้ง] 06 ม.ค.2540
10235 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 6/2541 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติข้าราชการตำรวจที่จะเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรสารวัตร รุ่นที่ 49 - 51 [2 แผ่น อ่าน 1651 ครั้ง] 07 ม.ค.2541
10234 ไปราชการ บก.อก. 6/2542 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 1588 ครั้ง] 07 ม.ค.2542
10233 ไปราชการ บก.อก. 6/2543 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการการเพิ่มเติม [1 แผ่น อ่าน 1486 ครั้ง] 06 ม.ค.2543
10232 เลื่อนขั้นเงินเดือน บก.อก. 6/2544 เลื่อนขั้นค่าค้างลูกจ้างประจำ [2 แผ่น อ่าน 1540 ครั้ง] 08 ม.ค.2544
10231 ไปราชการ บก.อก. 6/2545 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 1491 ครั้ง] 07 ม.ค.2545
10230 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 6/2546 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินประสิทธิภาพการสอนและความประพฤติของ ร้อยตำรวจเอก สุทธิเดช ขุนศรี เพื่อปรับเลื่อนตำแหน่งอาจารย์ (สบ 1) เป็นอาจารย์ (สบ 2) ในโรงเรียนตำรวจ [1 แผ่น อ่าน 1589 ครั้ง] 03 ม.ค.2546
10229 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ ว.ตร. 6/2547 แต่งตั้งอาจารย์ผู้สอนในหลักสูตรการสืบสวนคดีอาญา รุ่นที่ 79 เพิ่มเติม [1 แผ่น อ่าน 1690 ครั้ง] 05 ม.ค.2547
10228 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บก.อก. 6/2549 กำหนดรายชื่อข้าราชการตำรวจปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ กองบัญชาการศึกษา [9 แผ่น อ่าน 1625 ครั้ง] 18 ม.ค.2549
10227 เข้ารับการฝึกอบรม บช.ศ. 6/2550 ให้ข้าราชการตำรวจเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรผู้กำกับการ รุ่นที่ 56 [11 แผ่น อ่าน 1707 ครั้ง] 10 ม.ค.2550
10226 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 6/2551 แต่งตั้งคณะทำงานพิจารณาการก่อสร้างอาคารที่ทำการของกองการสอบ [2 แผ่น อ่าน 1626 ครั้ง] 09 ม.ค.2551
10225 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บก.อก. 6/2552 มอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2552 [3 แผ่น อ่าน 1532 ครั้ง] 14 ม.ค.2552
10224 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 6/2554 แต่งตั้งคระกรรมการอำนวยการและคณะทำงานจัดการฝึกอบรมหลักสูตรสืบสวนการกระทำผิดเกี่ยวกับค้ามนุษย์สำหรับเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญในการบังคับใชกฎหมายและครูผู้ฝึกสอนระดับชาติ (Human Trafficking Investigation Courses For National Trainers And Specialist Law Enforce [2 แผ่น อ่าน 1107 ครั้ง] 14 ม.ค.2554
10223 เลื่อนขั้นเงินเดือน บช.ศ. 6/2555 เลื่อนเงินเดือนข้าราชการตำรวจ [2 แผ่น อ่าน 1132 ครั้ง] 09 ม.ค.2555
10222 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 6/2556 แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการ และคณะทำงานขับเคลื่อนการปฏิบัติเพื่อเตรียมการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ปี ๒๕๕๘ [6 แผ่น อ่าน 1123 ครั้ง] 09 ม.ค.2556
10221 ไปราชการ ฝรก. 6/2557 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [3 แผ่น อ่าน 803 ครั้ง] 06 ม.ค.2557
10220 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บก.อก. 6/2558 ให้ข้าราชการตำรวจปฏิบัติหน้าที่ราชการ [1 แผ่น อ่าน 734 ครั้ง] 11 มี.ค.2558
10219 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บช.ศ. 6/2558 แต่งตั้งข้าราชการตำรวจ [4 แผ่น อ่าน 799 ครั้ง] 09 ม.ค.2558
10218 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 7/2534 ตั้งคณะทำงานประสานงานและเตรียมการตอบกระทู้รัฐสภา [2 แผ่น อ่าน 1688 ครั้ง] 09 ม.ค.2534
10217 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 7/2535 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติในส่วนของกองบัญชาการศึกษา ประจำปี 2535 [6 แผ่น อ่าน 1680 ครั้ง] 06 ม.ค.2535
10216 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 7/2537 การแต่งตั้งคณะเจ้าหน้าที่ดำเนินการประเมินผลหลักสูตรนักเรียนพลตำรวจ [2 แผ่น อ่าน 1668 ครั้ง] 11 ม.ค.2537
10215 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 7/2540 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบรับการบริจาคสิ่งของให้ทรงราชการ [2 แผ่น อ่าน 1582 ครั้ง] 06 ม.ค.2540
10214 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บก.อก. 7/2541 แต่งตั้งยศข้าราชการตำรวจชั้นประทวน [1 แผ่น อ่าน 1638 ครั้ง] 07 ม.ค.2541
10213 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 7/2542 แต่งตั้งอาจารย์และครูหลักสูตรการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม เพื่อพัฒนาข้าราชการตำรวจ ประจำปีงบประมาณ 2542 กองกำกับการโรงเรียนตำรวจภูธร 4 [5 แผ่น อ่าน 1457 ครั้ง] 08 ม.ค.2542
10212 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 7/2543 แต่งตั้งคณะทำงานโครงการฝึกอบรมหลักสูตร เพิ่มพูนวิธีตำรวจระดับคูรฝึก (ชั้นสัญญาบัตร และชั้นประวน - พลตำรวจ) [8 แผ่น อ่าน 1561 ครั้ง] 06 ม.ค.2543
10211 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 7/2544 แต่งตั้งคระทำงานวิจัยประเมินผลหลักสูตรสำหรับฝึกอบรมพลตำรวจ ปีการศึกษา 2543 [4 แผ่น อ่าน 1414 ครั้ง] 09 ม.ค.2544
10210 ไปราชการ บก.อก. 7/2545 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 1442 ครั้ง] 07 ม.ค.2545
10209 สอบ,สืบ,วินัย,ลงทัณฑ์ บก.อก. 7/2546 ลงโทษไล่ข้าราชการตำรวจออกจากราชการ [3 แผ่น อ่าน 1559 ครั้ง] 07 ม.ค.2546
10208 ไปราชการ บก.อก. 7/2547 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [2 แผ่น อ่าน 1422 ครั้ง] 05 ม.ค.2547
10207 ไปราชการ ฝรก. 7/2548 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 1612 ครั้ง] 07 ม.ค.2548
10206 เข้ารับการฝึกอบรม ว.ตร. 7/2549 ให้ข้าราชการเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรฝ่ายอำนวยการตำรวจ รุ่นที่ 27 [5 แผ่น อ่าน 1621 ครั้ง] 19 ม.ค.2549
10205 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 7/2550 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับกระสุนปืน [1 แผ่น อ่าน 1506 ครั้ง] 10 ม.ค.2550
10204 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 7/2551 แต่งตั้งอนุกรรมการ และเจ้าหน้าที่ดำเนินการประมวลผลการสอบข้อเขียนและ การทดสอบความเหมาะสมกับตำแหน่ง [1 แผ่น อ่าน 1587 ครั้ง] 10 ม.ค.2551
10203 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บก.อก. 7/2552 แต่งตั้งข้าราชการตำรวจ [2 แผ่น อ่าน 1577 ครั้ง] 20 ม.ค.2552
10202 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ ว.ตร. 7/2553 ตั้งกองอำนวยการ คณะทำงาน โครงการสัมมนาเพิ่มประสิทธิภาพผู้บังคับการที่ได้รับแต่งตั้งใหม่ ประจำปี 2552 [7 แผ่น อ่าน 1575 ครั้ง] 11 ม.ค.2553
10201 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 7/2554 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับกระสุนปืน [1 แผ่น อ่าน 969 ครั้ง] 27 ม.ค.2554
10200 เลื่อนขั้นเงินเดือน บช.ศ. 7/2555 ปรับระดับอัตราเงินเดือนและเลื่อนเงินเดือนให้แก่ข้าราชการตำรวจที่รับเงินเดือนถึงขั้นสูงของระดับ(เต็มขั้น) [2 แผ่น อ่าน 1131 ครั้ง] 09 ม.ค.2555
10199 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 7/2556 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจการจ้าง สำหรับการจ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ เครื่องโทรสาร เครื่องขยายเสียงควบคุมไมค์ เดินสายสัญญาณโทรศัพท์ และติดตั้งระบบ LAN โดยวิธีตกลงราคา [1 แผ่น อ่าน 1073 ครั้ง] 09 ม.ค.2556
10198 ไปราชการ ฝรก. 7/2557 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [2 แผ่น อ่าน 723 ครั้ง] 06 ม.ค.2557
10197 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บช.ศ. 7/2558 แต่งตั้งข้าราชการตำรวจ [2 แผ่น อ่าน 715 ครั้ง] 09 ม.ค.2558
10196 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บช.ศ. 7/2562 แต่งตั้งว่าที่ยศตำรวจชั้นสัญญาบัตร [1 แผ่น อ่าน 126 ครั้ง] 10 ม.ค.2562
10195 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 8/2534 ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบสภาพพยานพาหนะ ประจำเดือน มกราคม 2534 [1 แผ่น อ่าน 1622 ครั้ง] 09 ม.ค.2534
10194 เข้ารับการฝึกอบรม บช.ศ. 8/2535 การแต่งเครื่องแบบของผู้เข้ารับการอบรมเป็นตำรวจชั้นสัญญาบัตร [1 แผ่น อ่าน 1631 ครั้ง] 06 ม.ค.2535
10193 สอบ,สืบ,วินัย,ลงทัณฑ์ บก.อก. 8/2537 ไล่ข้าราชการตำรวจออกจากราชการ [2 แผ่น อ่าน 1472 ครั้ง] 12 ม.ค.2537
10192 เข้ารับการฝึกอบรม ว.ตร. 8/2538 ให้ข้าราชการตำรวจเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรสารวัตร รุ่นที่ 32 [9 แผ่น อ่าน 1450 ครั้ง] 11 ม.ค.2538
10191 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บก.อก. 8/2540 การตั้งศูนย์ฝึกอบรมคอมพิวเตอร์กองบัญชาการศึกษาและมอบหมายหน้าที่ให้ข้าราชการตำรวจปฏิบัติหน้าที่ [3 แผ่น อ่าน 1565 ครั้ง] 07 ม.ค.2540
10190 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 8/2541 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้าราชการตำรวจ [2 แผ่น อ่าน 1546 ครั้ง] 08 ม.ค.2541
10189 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 8/2542 แต่งตั้งอาจารย์และครูหลักสูตรการสืบสวน เพื่อพัฒนาข้าราชการตำรวจ ประจำปีงบประมาณ 2542 กองกำกับการโรงเรียนตำรวจภูธร 4 [5 แผ่น อ่าน 1456 ครั้ง] 08 ม.ค.2542
10188 ไปราชการ บก.อก. 8/2543 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 1513 ครั้ง] 07 ม.ค.2543
10187 ไปราชการ บก.อก. 8/2544 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 1373 ครั้ง] 10 ม.ค.2544
10186 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ ว.ตร. 8/2545 รายละเอียดการฝึกแก้ปัญหาที่บังคับการ และแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ครูอาจารย์ ประจำกองอำนวยการการฝึกและส่วนการฝึกหลักสูตรผู้กำกับการ รุ่นที่ 41 [29 แผ่น อ่าน 1615 ครั้ง] 08 ม.ค.2545
10185 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 8/2546 แต่งตั้งอาจารย์ผู้สอนในหลักสูตรการสืบสวนคดีอาญา รุ่นที่ 77 และ รุ่นที่ 78 เพิ่มเติม [1 แผ่น อ่าน 1409 ครั้ง] 07 ม.ค.2546
10184 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 8/2547 แต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานการจัดฝึกอบรมการเป็นวิทยากรโครงการตำรวจมืออาชีพ ตามโครงการตำรวจมืออาชีพ [3 แผ่น อ่าน 1367 ครั้ง] 05 ม.ค.2547
10183 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 8/2548 แต่งตั้งวิทยากรบรรยายหลักสูตรชัยยะขั้นพื้นฐาน สำหรับกลุ่มสายงานป้องกันปราบปรามให้กับข้าราชการตำรวจกลุ่มงานอำนวยการและสนับสนุน ที่ผ่านหลักสูตรการฝึกอบรมข้าราชการตำรวจและบุคคลที่บรรจุหรือโอนมาเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวนและชั้นพลตำรวจ ของกองกำกับการโรงเรียน [1 แผ่น อ่าน 1359 ครั้ง] 07 ม.ค.2548
10182 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 8/2549 ตั้งกองอำนวยการ และเจ้าหน้าที่ โครงการสัมมนาระดับบริหาร กองบัญชาการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2549 [3 แผ่น อ่าน 1403 ครั้ง] 23 ม.ค.2549
10181 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ ฝรก. 8/2550 แต่งตั้งอาจารย์ - ครูผู้สอน หลักสูตรการเงินงบประมาณ รุ่นที่ 22 (เพิ่มเติม) เพื่อพัฒนาข้าราชการตำรวจชั้นประทวน ประจำปีงบประมาณ 2550 ของศูนย์ฝึกอบรมตำรวจกลาง [1 แผ่น อ่าน 1533 ครั้ง] 12 ม.ค.2550
10180 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 8/2551 แต่งตั้งอนุกรรมการและเจ้าหน้าที่ดำเนินการคุมสอบข้อเขียนในการคัดเลือกข้าราชการตำรวจผู้มีวุฒิปริญญาตรี เข้ารับการฝึกอบรมเพื่อแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร พ.ศ.2550 [2 แผ่น อ่าน 1543 ครั้ง] 10 ม.ค.2551
10179 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บก.อก. 8/2552 แต่งตั้งข้าราชการตำรวจ [2 แผ่น อ่าน 1543 ครั้ง] 20 ม.ค.2552
10178 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ ว.ตร. 8/2553 แต่งตั้งอาจารย์ในการสัมมนาโครงการสัมมนาเพิ่มประสิทธิภาพผู้บังคับการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ [2 แผ่น อ่าน 1515 ครั้ง] 12 ม.ค.2553
10177 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บช.ศ. 8/2554 กำหนดรายชื่อข้าราชการตำรวจปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ กองบัญชาการศึกษา ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2554 [1 แผ่น อ่าน 998 ครั้ง] 27 ม.ค.2554
10176 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 8/2555 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับกระสุนปืน [1 แผ่น อ่าน 1055 ครั้ง] 10 ม.ค.2555
10175 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 8/2556 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำคุณลักษณะเฉพาะของเครื่องแท็บเล็ตพีซี (Tablet PC) [1 แผ่น อ่าน 798 ครั้ง] 10 ม.ค.2556
10174 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ ฝรก. 8/2557 แต่งตั้งหัวหน้าห้องเรียนและผู้ช่วยหัวหน้าห้องเรียน [1 แผ่น อ่าน 737 ครั้ง] 07 ม.ค.2557
10173 - บก.อก. 8/2557 ให้ข้าราชการตำรวจรักษาราชการแทน [1 แผ่น อ่าน 868 ครั้ง] 27 ก.พ.2557
10172 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บช.ศ. 8/2558 แต่งตั้งข้าราชการตำรวจ [2 แผ่น อ่าน 702 ครั้ง] 09 ม.ค.2558
10171 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 9/2534 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับการจัดซื้อครุภัณฑ์ไว้ใช้ในราชการ [1 แผ่น อ่าน 1632 ครั้ง] 11 ม.ค.2534
10170 ไปราชการ บก.อก. 9/2535 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปตรวจราชการประจำปี 2535 [1 แผ่น อ่าน 1513 ครั้ง] 07 ม.ค.2535
10169 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 9/2537 การแต่งตั้งอาจารย์ผู้สอนในหลักสูตรสารวัตร รุ่นที่ 27 [3 แผ่น อ่าน 1541 ครั้ง] 12 ม.ค.2537
10168 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บช.ศ. 9/2538 บรรจุและแต่งตั้งลูกจ้างประจำ [2 แผ่น อ่าน 1596 ครั้ง] 12 ม.ค.2538
10167 ไปราชการ บก.อก. 9/2539 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 1344 ครั้ง] 12 ม.ค.2539
10166 ไปราชการ บก.อก. 9/2540 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 1379 ครั้ง] 08 ม.ค.2540
10165 สอบ,สืบ,วินัย,ลงทัณฑ์ บก.อก. 9/2541 ให้ข้าราชการตำรวจออกจากราชการ [1 แผ่น อ่าน 1452 ครั้ง] 13 ม.ค.2541
10164 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 9/2542 แต่งตั้งอาจารย์และครูหลักสูตรผู้ช่วยพนักงานสอบสวน เพื่อพัฒนาข้าราชการตำรวจ ประจำปีงบประมาณ 2542 กองกำกับการโรงเรียนตำรวจภูธร 4 [5 แผ่น อ่าน 1395 ครั้ง] 08 ม.ค.2542
10163 ไปราชการ บก.อก. 9/2543 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 1367 ครั้ง] 07 ม.ค.2543
10162 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บก.อก. 9/2544 ให้ข้าราชการตำรวจช่วยราชการ [1 แผ่น อ่าน 1403 ครั้ง] 10 ม.ค.2544
10161 ไปราชการ บก.อก. 9/2545 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 1318 ครั้ง] 08 ม.ค.2545
10160 สอบ,สืบ,วินัย,ลงทัณฑ์ บก.อก. 9/2546 ลงทัณฑ์ข้าราชการตำรวจ [1 แผ่น อ่าน 1392 ครั้ง] 07 ม.ค.2546
10159 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 9/2547 แต่งตั้งอาจารย์ - ครู หลักสูตรผู้ช่วยงานสอบสวน เพื่อพัฒนาข้าราชการตำรวจ ประจำปีงบประมาณ 2547 กองกำกับการโรงเรียนตำรวจภูธร 7 (เพิ่มเติม) [2 แผ่น อ่าน 1341 ครั้ง] 06 ม.ค.2547
10158 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บก.อก. 9/2548 ให้ข้าราชการตำรวจช่วยราชการ [1 แผ่น อ่าน 1294 ครั้ง] 10 ม.ค.2548
10157 ไปราชการ บก.อก. 9/2549 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [2 แผ่น อ่าน 1297 ครั้ง] 23 ม.ค.2549
10156 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 9/2550 แต่งตั้งคณะกรรมการ และเจ้าหน้าที่ ตรวจกระดาษคำตอบและรวมคะแนนการสอบวัดผลภาควิชาการ ภาคเรียนที่ 2 ของนักเรียนนายสิบตำรวจ หลักสูตรนักเรียนนายสิบตำรวจ ประจำปี 2549 [2 แผ่น อ่าน 1577 ครั้ง] 15 ม.ค.2550
รวม 10355 รายการ 33406 หน้า รายการต่อหน้า

เลือกหน้า : 

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52]

หน้าที่ 1  

กองบัญชาการศึกษา สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
พัฒนาระบบโดย : พ.ต.อ.อัครินทร์ สุขเษม ร่วมกับ นักศึกษาฝึกงาน ม.อีสเทิร์นเอเชีย ภาคการศึกษา 2553