<สำหรับจัดการระบบ>  USERNAME:     PASSWORD:  

ระบบสารสนเทศ บช.ศ.

     
หน่วยงานผู้ออกคำสั่ง :   กลุ่มคำสั่ง :
ช่วง วดป.ออกคำสั่ง :  -   เลขที่คำสั่ง :  /
ส่วนของข้อความในชื่อเรื่อง :   

ปี พ.ศ.ที่ออกคำสั่ง :

[จัดเรียงข้อมูลโดยคลิกที่ชื่อคอลัมน์ คลิกซ้ำ=สลับระหว่างน้อย<->มาก    คลิกที่เลขที่คำสั่ง หรือ ชื่อเรื่อง เพื่อดูรายละเอียด]

หน้า : 1/52
รวม 10356 รายการ 33407 หน้า รายการต่อหน้า

เลือกหน้า : 

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52]

หน้าที่ 1  

ลำดับ กลุ่มคำสั่ง หน่วยงาน คำสั่งที่ ชื่อเรื่อง ลงวันที่
10356 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บก.อก. 1/2534 มอบหมายหน้าที่เตรียมการต้อนรับการตรวจเยี่ยมและฟังบรรยายสรุปของ กองบัญชาการศึกษา [1 แผ่น อ่าน 2370 ครั้ง] 07 ม.ค.2534
10355 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 1/2538 แต่งตั้งคณะกรรมการ และเจ้าหน้าที่รับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นลูกจ้างประจำ ในสังกัดกองกำกับการโรงเรียนนายสิบตำรวจ [1 แผ่น อ่าน 2269 ครั้ง] 04 ม.ค.2538
10354 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 1/2539 แต่งตั้งอนุกรรมการและเจ้าหน้าที่ประมวลผลการคัดเลือก ตรวจกระดาษคำตอบซ้ำและจัดทำบัญชีประกาศผลการเลือกรอบสุดท้าย ในการคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนักเรียนพลตำรวจ ประจำปี 2539 [8 แผ่น อ่าน 1854 ครั้ง] 04 ม.ค.2539
10353 ไปราชการ ว.ตร. 1/2540 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 2643 ครั้ง] 02 ม.ค.2540
10352 ไปราชการ บก.อก. 1/2541 ให้ข้าราชการตำรวจช่วยราชการ [1 แผ่น อ่าน 2269 ครั้ง] 05 ม.ค.2541
10351 ไปราชการ ว.ตร. 1/2542 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 2248 ครั้ง] 05 ม.ค.2542
10350 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 1/2543 แต่งตั้งอาจารย์และคูร หลักสูตรการส่งกำลังบำรุง เพื่อพัฒนาข้าราชการตำรวจ ประจำปีงบประมาณ 2543 กองกำกับการโรงเรียนตำรวจภูธร 4 [4 แผ่น อ่าน 1885 ครั้ง] 04 ม.ค.2543
10349 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 1/2544 เปลี่ยนประธานกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริง [2 แผ่น อ่าน 1892 ครั้ง] 04 ม.ค.2544
10348 ไปราชการ บก.อก. 1/2545 ให้ข้าราชการเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 2132 ครั้ง] 02 ม.ค.2545
10347 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บก.อก. 1/2546 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 2062 ครั้ง] 03 ม.ค.2546
10346 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บก.อก. 1/2547 ให้ข้าราชการตำรวจช่วยราชการ [1 แผ่น อ่าน 2052 ครั้ง] 05 ม.ค.2547
10345 เข้ารับการฝึกอบรม ว.ตร. 1/2548 ให้ข้าราชการตำรวจเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรสารวัตร รุ่นที่ 85 (สถาบันพัฒนาข้าราชการตำรวจ) [11 แผ่น อ่าน 2072 ครั้ง] 04 ม.ค.2548
10344 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน กอจ. 1/2549 แต่งตั้งคณะทำงานและเจ้าหน้าที่ ตรวจกระดาษคำตอบและรวมคะแนน การสอบวัดผลภาควิชาการ ภาคเรียนที่ 2 ของนักเรียนนายสิบตำรวจ หลักสูตรนักเรียนนายสิบตำรวจ ประจำปี 2548 [3 แผ่น อ่าน 2102 ครั้ง] 06 ม.ค.2549
10343 เลื่อนขั้นเงินเดือน บก.อก. 1/2550 เลื่อนเงินเดือนข้าราชการตำรวจ [1 แผ่น อ่าน 2020 ครั้ง] 08 ม.ค.2550
10342 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 1/2551 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริง [1 แผ่น อ่าน 2055 ครั้ง] 04 ม.ค.2551
10341 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 1/2553 แต่งตั้งคณะผู้ตรวจราชการ ประจำ 2552 [2 แผ่น อ่าน 1816 ครั้ง] 07 ม.ค.2553
10340 เข้ารับการฝึกอบรม บช.ศ. 1/2554 ให้ข้าราชการตำรวจเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรผู้กำกับการ รุ่นที่ 76 [1 แผ่น อ่าน 1364 ครั้ง] 05 ม.ค.2554
10339 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 1/2555 แต่งตั้งคณะกรรมการทำลายหนังสือราชการ [1 แผ่น อ่าน 1407 ครั้ง] 06 ม.ค.2555
10338 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บช.ศ. 1/2556 ตั้งอนุกรรมการและเจ้าหน้าที่ดำเนินการคุมสอบข้อเขียน [35 แผ่น อ่าน 1254 ครั้ง] 22 เม.ย.2556
10337 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน ปชส. บช.ศ. 1/2556 แต่งตั้งโฆษกกองบัญชาการศึกษา และรองโฆษกกองบัญชาการศึกษา [1 แผ่น อ่าน 1290 ครั้ง] 24 เม.ย.2556
10336 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 1/2556 แต่งตั้งกรรมการตรวจการจัดจ้างตรวจสภาพและเปลี่ยนถ่ายนำมันเครื่องรถยนต์ราชการ [1 แผ่น อ่าน 1342 ครั้ง] 03 ม.ค.2556
10335 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บก.อก. 1/2556 มอบหมาบอำนาจการปกครองบังคับบัญชา [2 แผ่น อ่าน 1354 ครั้ง] 15 ม.ค.2556
10334 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บช.ศ. 1/2557 แต่งตั้งกองอำนวยการการจัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "การเขียนแผนปฏิบัติการ" [4 แผ่น อ่าน 1136 ครั้ง] 03 ม.ค.2557
10333 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน ฝรก. 1/2557 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการประกวดราคาการก่อสร้างระบบป้องกันและระบายน้ำอาคารกองร้อยที่พักผู้เข้ารับการฝึกอบรมด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.๒๕๔๙ [2 แผ่น อ่าน 1220 ครั้ง] 02 ม.ค.2557
10332 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 1/2557 ตั้งอนุกรรมการและเจ้าหน้าที่ดำเนินการคุมสอบข้อเขียนในการรับสมัครและคัดเลือกข้าราชการตำรวจชั้นประทวนเข้ารับการฝึกอบรม เพื่อแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร พ.ศ.๒๕๕๗ [40 แผ่น อ่าน 1065 ครั้ง] 19 ก.ย.2557
10331 สอบ,สืบ,วินัย,ลงทัณฑ์ บก.อก. 2/2534 ลงทัณฑ์ข้าราชการตำรวจ [1 แผ่น อ่าน 2132 ครั้ง] 07 ม.ค.2534
10330 สอบ,สืบ,วินัย,ลงทัณฑ์ บช.ศ. 2/2535 ให้เพิมทัณฑ์ข้าราขการตำรวจ [1 แผ่น อ่าน 1971 ครั้ง] 02 ม.ค.2535
10329 ไปราชการ บช.ศ. 2/2538 ให้ข้าราชการตำรวจช่วยราชการ [1 แผ่น อ่าน 2093 ครั้ง] 05 ม.ค.2538
10328 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บก.อก. 2/2539 แก้ไขคำสั่งแต่งตั้งข้าราชการ [2 แผ่น อ่าน 1950 ครั้ง] 04 ม.ค.2539
10327 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 2/2540 แต่งตั้งอาจราย์และคูร หลักสูตรงานสารบรรณ ธุรการและกำลังพลเพื่อพัฒนาข้าราชการตำรวจชั้นประทวนและพลตำรวจ ประจำปีงบประมาณ 2540 [3 แผ่น อ่าน 1872 ครั้ง] 03 ม.ค.2540
10326 ไปราชการ บก.อก. 2/2541 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 1947 ครั้ง] 05 ม.ค.2541
10325 ไปราชการ บก.อก. 2/2542 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 1809 ครั้ง] 06 ม.ค.2542
10324 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 2/2543 แต่งตั้งอาจารย์และคูร หลักสูตรการส่งกำลังบำรุง เพื่อพัฒนาข้าราชการตำรวจ ประจำปีงบประมาณ 2543 กองกำกับการโรงเรียนตำรวจภูธร 8 [6 แผ่น อ่าน 1960 ครั้ง] 04 ม.ค.2543
10323 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 2/2544 แต่งตั้งคณะกรรมการรับมอบอาคารจากการเคหะแห่งชาติ [1 แผ่น อ่าน 1725 ครั้ง] 04 ม.ค.2544
10322 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 2/2545 แต่งตั้งกองอำนวยการฝึกอบรม โครงการฝึกอบรมการยิงปืนข้าราชการตำรวจและครูฝึกของกองบัญชาการศึกษา เพิ่มเติม [2 แผ่น อ่าน 1805 ครั้ง] 03 ม.ค.2545
10321 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ ว.ตร. 2/2547 แต่งตั้งอาจารย์ผู้สอนในหลักสูตรสารวัตร รุ่นที่ 76 เพิ่มเติม [1 แผ่น อ่าน 2023 ครั้ง] 05 ม.ค.2547
10320 เข้ารับการฝึกอบรม ว.ตร. 2/2548 ให้ข้าราชการตำรวจเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรสารวัตร รุ่นที่ 85 (กองกำกับการโรงเรียนตำรวจภูธร 2) [11 แผ่น อ่าน 2025 ครั้ง] 04 ม.ค.2548
10319 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ กอจ. 2/2549 ตั้งกองอำนวยการฝึกอบรม และแต่งตั้งอาจารย์ - ครู หลักสูตรการเงินงบประมาณ เพื่อพัฒนาข้าราชการตำรวจชั้นประทวนและพลตำรวจ ประจำปีงบประมาณ 2549 ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจกลาง [5 แผ่น อ่าน 2028 ครั้ง] 09 ม.ค.2549
10318 เลื่อนขั้นเงินเดือน บก.อก. 2/2550 เลื่อนเงินเดือนข้าราชการตำรวจ [1 แผ่น อ่าน 1950 ครั้ง] 08 ม.ค.2550
10317 ให้รับเงินเดือน,ค่าตอบแทน บก.อก. 2/2551 ให้เงินเพิ่มพิเศษรายเดือนประจำตำแหน่งผู้ทำหน้าที่ปกครองโรงเรียน (พ.ร.ต.) [2 แผ่น อ่าน 1854 ครั้ง] 04 ม.ค.2551
10316 ไปราชการ บก.อก. 2/2552 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [2 แผ่น อ่าน 1852 ครั้ง] 07 ม.ค.2552
10315 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 2/2553 แต่งตั้งคณะผู้ตรวจราชการ ประจำ 2552 [2 แผ่น อ่าน 1735 ครั้ง] 07 ม.ค.2553
10314 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บช.ศ. 2/2554 ตั้งกองอำนวยการ คณะทำงาน โครงการสัมมนาเพิ่มประสิทธิภาพ ผู้บังคับการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ ประจำปี 2553 [6 แผ่น อ่าน 1289 ครั้ง] 05 ม.ค.2554
10313 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 2/2555 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ทำหน้าที่อาจารย์ [1 แผ่น อ่าน 1257 ครั้ง] 06 ม.ค.2555
10312 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน ปชส. บช.ศ. 2/2556 แต่งตั้งคณะทำงานประสานงานสื่อมวลชน [1 แผ่น อ่าน 1298 ครั้ง] 24 เม.ย.2556
10311 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 2/2557 แต่งตั้งวิทยากรโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "การเขียนแผนการปฏิบัติการ" [1 แผ่น อ่าน 981 ครั้ง] 03 ม.ค.2557
10310 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน ฝรก. 2/2557 แต่งตั้งกรรมการและเจ้าหน้าที่ดำเนินการตามโครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพหน่วยปฏิบัติการพิเศษของตำรวจภูธรภาค ๑ - ๙ และศูนย์ปฏิบัติการตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้ (หลักสูตรสวาทชั้นชำนาญการ) [4 แผ่น อ่าน 1056 ครั้ง] 02 ม.ค.2557
10309 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บก.อก. 3/2534 มอบหมายหน้าที่กรณีรองอธิบดีตำรวจฝ่ายบริหาร 1 ตรวจเยี่ยมกองบัญชาการศึกษา [1 แผ่น อ่าน 1924 ครั้ง] 07 ม.ค.2534
10308 สอบ,สืบ,วินัย,ลงทัณฑ์ บช.ศ. 3/2535 ให้เพิมทัณฑ์ข้าราชการตำรวจ [1 แผ่น อ่าน 2018 ครั้ง] 02 ม.ค.2535
10307 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บช.ศ. 3/2537 แก้ไขคำสั่งกองบัญชาการศึกษาที่ 138/2536 [1 แผ่น อ่าน 1858 ครั้ง] 05 ม.ค.2537
10306 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ กอจ. 3/2538 แต่งตั้งอาจารย์สอนโครการฝึกอบรมหลักสูตรคอมพิวเตอร์ รุ่นที่ 1 - 2 [1 แผ่น อ่าน 1937 ครั้ง] 05 ม.ค.2538
10305 เลื่อนขั้นเงินเดือน บก.อก. 3/2539 เลื่อนชั้นและอัตราเงินเดือนข้าราชการตำรวจ [2 แผ่น อ่าน 1856 ครั้ง] 05 ม.ค.2539
10304 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ ว.ตร. 3/2540 แต่งตั้งอาจราย์และคูร หลักสูตรงานสารบรรณ ธุรการและกำลังพลเพื่อพัฒนาข้าราชการชั้นประทวนและพลเรือน ประจำปีงบประมาณ 2540 [2 แผ่น อ่าน 1840 ครั้ง] 03 ม.ค.2540
10303 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 3/2541 แต่งตั้งกองอำนวยการฝึกอบรม และกองอำนวยการสถานฝึกอบรม หลักสูตรพนักงานสอบสวนคดียาเสพติดให้โทษ รุ่นที่ 21 และรุ่นที่ 22 [4 แผ่น อ่าน 1739 ครั้ง] 06 ม.ค.2541
10302 สอบ,สืบ,วินัย,ลงทัณฑ์ บก.อก. 3/2542 ลงโทษไล่ข้าราชการตำรวจออกจากราชการ [2 แผ่น อ่าน 1857 ครั้ง] 07 ม.ค.2542
10301 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 3/2543 แต่งตั้งอาจารย์และคูร หลักสูตรการสืบสวน เพื่อพัฒนาข้าราชการตำรวจ ประจำปีงบประมาณ 2543 กองกำกับการโรงเรียนตำรวจภูธร 9 [5 แผ่น อ่าน 1697 ครั้ง] 04 ม.ค.2543
10300 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 3/2544 แต่งตั้งคณะกรรมพิจารณาคำร้องขอเข้าพักอาศัยในอาคารบ้านพักอิสระ กองบัญชาการศึกษา [2 แผ่น อ่าน 1934 ครั้ง] 05 ม.ค.2544
10299 ไปราชการ บก.อก. 3/2545 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [3 แผ่น อ่าน 1811 ครั้ง] 03 ม.ค.2545
10298 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บก.อก. 3/2546 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 1791 ครั้ง] 03 ม.ค.2546
10297 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ ว.ตร. 3/2547 แต่งตั้งอาจารย์ผู้สอนในหลักสูตรสารวัตร รุ่นที่ 77 เพิ่มเติม [1 แผ่น อ่าน 1809 ครั้ง] 05 ม.ค.2547
10296 เข้ารับการฝึกอบรม ว.ตร. 3/2548 ให้ข้าราชการตำรวจเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรสารวัตร รุ่นที่ 85 (กองกำกับการโรงเรียนตำรวจภูธร 4) [11 แผ่น อ่าน 1823 ครั้ง] 04 ม.ค.2548
10295 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บก.อก. 3/2549 มอบอำนาจการบริหารงานการเงินของกองบัญชาการศึกษา สำนักงานตำรวจแห่งชาติ [1 แผ่น อ่าน 1823 ครั้ง] 09 ม.ค.2549
10294 ให้รับเงินเดือน,ค่าตอบแทน บก.อก. 3/2550 ให้ข้าราชการตำรวจระดับ รองผู้บังคับการ (ทำหน้าที่อาจารย์) ได้รับเงินค่าตอบแทนรายเดือนนอกเหนือจากเงินเดือน [2 แผ่น อ่าน 2119 ครั้ง] 08 ม.ค.2550
10293 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ ว.ตร. 3/2551 แต่งตั้งอาจารย์และครูผู้สอนในหลักสูตรผุ้กำกับการ รุ่นที่ 60-63 [13 แผ่น อ่าน 1936 ครั้ง] 04 ม.ค.2551
10292 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 3/2552 แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบปีกันคุณภาพการศึกษา [2 แผ่น อ่าน 1727 ครั้ง] 15 ม.ค.2552
10291 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 3/2553 แต่งตั้งคณะผู้ตรวจราชการ ประจำ 2552 [2 แผ่น อ่าน 1810 ครั้ง] 07 ม.ค.2553
10290 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 3/2554 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการดำเนินการโครงการที่ทำงานสวย ช่วยกันทำ [2 แผ่น อ่าน 1303 ครั้ง] 05 ม.ค.2554
10289 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 3/2555 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำบัญชีผู้เหมาะสมเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้นระดับสารวัตร รองผู้บังคับการ วาระประจำปี 2554 [1 แผ่น อ่าน 1340 ครั้ง] 09 ม.ค.2555
10288 ไปราชการ บช.ศ. 3/2556 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [2 แผ่น อ่าน 1331 ครั้ง] 04 ม.ค.2556
10287 - ฝรก. 3/2557 การจัดเวรยามประจำสถานที่ราชการ [1 แผ่น อ่าน 1004 ครั้ง] 03 ม.ค.2557
10286 เลื่อนขั้นเงินเดือน บก.อก. 4/2534 เลื่อนชั้นและอัตราเงินเดือนข้าราชการตำรวจ [2 แผ่น อ่าน 1898 ครั้ง] 08 ม.ค.2534
10285 ไปราชการ บก.อก. 4/2535 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปตรวจราชการประจำปี 2535 [2 แผ่น อ่าน 1957 ครั้ง] 03 ม.ค.2535
10284 - บก.อก. 4/2539 แก้ไขคำสั่งบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ [1 แผ่น อ่าน 1982 ครั้ง] 05 ม.ค.2539
10283 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 4/2540 แต่งตั้งอาจราย์และคูร หลักสูตรงานสารบรรณ ธุรการและกำลังพล เพื่อพัฒนาข้าราชการชั้นประทวนและพลเรือน ประจำปีงบประมาณ 2540 [3 แผ่น อ่าน 1824 ครั้ง] 03 ม.ค.2540
10282 สอบ,สืบ,วินัย,ลงทัณฑ์ บก.อก. 4/2541 ลงทัณฑ์ข้าราชการตำรวจ [3 แผ่น อ่าน 1931 ครั้ง] 07 ม.ค.2541
10281 ไปราชการ บก.อก. 4/2542 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 1834 ครั้ง] 07 ม.ค.2542
10280 เลื่อนขั้นเงินเดือน บก.อก. 4/2543 ให้ข้าราชการตำรวจมีสิทธิได้รับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ [2 แผ่น อ่าน 1877 ครั้ง] 04 ม.ค.2543
10279 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 4/2544 แต่งตั้งผู้ปกครองอาคารบ้านพักอิสระ กองบัญชาการศึกษา [1 แผ่น อ่าน 1864 ครั้ง] 05 ม.ค.2544
10278 ไปราชการ บก.อก. 4/2545 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 1793 ครั้ง] 03 ม.ค.2545
10277 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน ว.ตร. 4/2546 แต่งตั้งวิทยากรและเจ้าหน้าที่โครงการสัมมนาเพื่อประสิทธิภาพการใช้คอมพิวเตอร์(ระบบอินเตอร์เน็ต)สำหรับผู้บริหารกองบัญชาการ [2 แผ่น อ่าน 1806 ครั้ง] 03 ม.ค.2546
10276 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ ว.ตร. 4/2547 แต่งตั้งอาจารย์ผู้สอนในหลักสูตรผู้กำกับการ รุ่นที่ 48 เพิ่มเติม [1 แผ่น อ่าน 2241 ครั้ง] 05 ม.ค.2547
10275 เข้ารับการฝึกอบรม ว.ตร. 4/2548 ให้ข้าราชการตำรวจเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรสารวัตร รุ่นที่ 85 (กองกำกับการโรงเรียนตำรวจภูธร 7) [11 แผ่น อ่าน 1877 ครั้ง] 04 ม.ค.2548
10274 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ กอจ. 4/2549 แต่งตั้งอาจารย์และครูผู้สอนในหลักสูตรฝ่ายอำนวยการตำรวจ รุ่นที่ 27 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 [1 แผ่น อ่าน 1953 ครั้ง] 13 ม.ค.2549
10273 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ ว.ตร. 4/2550 แต่งตั้งอาจารย์และครูผู้สอนในหลักสูตรฝ่ายอำนวยการตำรวจ รุ่นที่ 28 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 [1 แผ่น อ่าน 1839 ครั้ง] 08 ม.ค.2550
10272 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ ว.ตร. 4/2552 แต่งตั้งอาจารย์และครูผู้สอนในหลักสูตรผู้กำกับการรุ่นที่ 64-67 เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 [1 แผ่น อ่าน 1811 ครั้ง] 09 ม.ค.2552
10271 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 4/2555 แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือก ของกองบัญชาการศึกษา [1 แผ่น อ่าน 1268 ครั้ง] 09 ม.ค.2555
10270 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บช.ศ. 4/2556 ตั้งกองอำนวยการสถานฝึกอบรมหลักสูตรการดูแลและปฐมพยาบาลขั้นสูง รุ่นที่ ๑ (Advanced First Aid Couse) [2 แผ่น อ่าน 1264 ครั้ง] 08 ม.ค.2556
10269 - ฝรก. 4/2557 อนุญาตให้ข้าราชการตำรวจลาออกจากราชการ [1 แผ่น อ่าน 1034 ครั้ง] 03 ม.ค.2557
10268 ให้รับเงินเดือน,ค่าตอบแทน บช.ศ. 4/2557 ให้ข้าราชการตำรวจได้รับเงินตอบแทนพิเศษ [2 แผ่น อ่าน 1134 ครั้ง] 07 ม.ค.2557
10267 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บก.อก. 4/2558 ให้ข้าราชการตำรวจรักษาราชการแทน [1 แผ่น อ่าน 904 ครั้ง] 04 ก.พ.2558
10266 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 5/2534 ตั้งกรรมการพจารณาคัดเลือกข้าราชการตรวจและลูจ้างประจำดีเด่น ประจำปี 2534 [1 แผ่น อ่าน 1839 ครั้ง] 08 ม.ค.2534
10265 ไปราชการ บก.อก. 5/2535 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปตรวจราชการประจำปี 2535 [2 แผ่น อ่าน 1816 ครั้ง] 06 ม.ค.2535
10264 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ ว.ตร. 5/2537 เปลี่ยนแปลงข้าราชการตำรวจเข้ารับการศึกษาอบรม หลักสูตรสารวัตร รุ่นที่ 27 [1 แผ่น อ่าน 1796 ครั้ง] 07 ม.ค.2537
10263 สอบ,สืบ,วินัย,ลงทัณฑ์ บช.ศ. 5/2538 ห้ามข้าราชการตำรวจกองบัญชาการศึกษาเป็นผู้ปกครอง ผู้ค้ำประกันหรือผู้รับรองบุคคลที่ผ่านการคัดเลือกเป็นนักเรียนพลตำรวจ [1 แผ่น อ่าน 1915 ครั้ง] 10 ม.ค.2538
10262 เลื่อนขั้นเงินเดือน บก.อก. 5/2539 เลื่อนชั้นและอัตราเงินเดือนข้าราชการตำรวจ [2 แผ่น อ่าน 1821 ครั้ง] 11 ม.ค.2539
10261 ไปราชการ บก.อก. 5/2540 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 1801 ครั้ง] 06 ม.ค.2540
10260 ไปราชการ บก.อก. 5/2541 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 1792 ครั้ง] 07 ม.ค.2541
10259 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 5/2542 แต่งตั้งอนุกรรมการและเจ้าหน้าที่ตรวจผลการทดสอบบุคลิกภาพ [4 แผ่น อ่าน 1781 ครั้ง] 07 ม.ค.2542
10258 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ ฝรก. 5/2543 ตั้งกองอำนวยการฝึกอบรมและแต่งตั้งคูร-อาจารย์ ในการฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนาข้าราชการตำรวจ ประจำปี 2543 ตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน หลักสูตรการสืบสวน กองกำกับการโรงเรียนตำรวจภูธ 6 [3 แผ่น อ่าน 2038 ครั้ง] 06 ม.ค.2543
10257 ไปราชการ บก.อก. 5/2544 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [3 แผ่น อ่าน 1842 ครั้ง] 08 ม.ค.2544
10256 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 5/2545 แก้ไขแต่งตั้งอนุกรรมการและเข้าหน้าที่ประมวลผลการคัดเลือกและจัดทำบัญชีประกาศผลสอบรอบสุดท้ายในการคัดเลือกด้วยวิธีสอบบุคคลเข้าเป็นนักเรียนพลตำรวจประจำปี 2545 [1 แผ่น อ่าน 1782 ครั้ง] 07 ม.ค.2545
10255 ไปราชการ ว.ตร. 5/2546 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [3 แผ่น อ่าน 1892 ครั้ง] 03 ม.ค.2546
10254 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ ว.ตร. 5/2547 แต่งตั้งอาจารย์ผู้สอนในหลักสูตรสารวัตร รุ่นที่ 78 เพิ่มเติม [1 แผ่น อ่าน 1826 ครั้ง] 05 ม.ค.2547
10253 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน ว.ตร. 5/2548 แต่งตั้งอนุกรรมการและเจ้าหน้าที่ตรวจข้อสอบบุคลิกภาพ ในการสอบแข่งขันบุคคลเข้าเป็นนักเรียนพลตำรวจ ประจำปี 2548, นักเรียนพลตำรวจ (เร่งรัด) และการสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน [13 แผ่น อ่าน 1861 ครั้ง] 05 ม.ค.2548
10252 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 5/2549 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดแผนงานนโยบายและเป้าหมายในการประหยัดพลังงาน และคณะทำงานรณรงค์การใช้พลังงานอย่างประหยัดและคุ้มค่า [2 แผ่น อ่าน 1818 ครั้ง] 16 ม.ค.2549
10251 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บก.อก. 5/2550 การปฏิบัตหน้าที่เวรรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ กองบัญชาการศึกษา [5 แผ่น อ่าน 1808 ครั้ง] 09 ม.ค.2550
10250 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 5/2552 แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อจัดทำร่างคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ [1 แผ่น อ่าน 1791 ครั้ง] 12 ม.ค.2552
10249 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บช.ศ. 5/2554 แต่งตั้งอาจารย์และวิทยากรโครงการสัมมนาเพิ่มประสิทธิภาพผู้บังคับการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ ประจำปี 2553 [2 แผ่น อ่าน 1296 ครั้ง] 14 ม.ค.2554
10248 เลื่อนขั้นเงินเดือน บช.ศ. 5/2555 ปรับระดับอัตราเงินเดือนและเลื่อนเงินเดือนให้แก่ข้าราชการตำรวจที่รับเงินเดือนถึงขั้นสูงของระดับ (เต็มขั้น) [2 แผ่น อ่าน 1252 ครั้ง] 09 ม.ค.2555
10247 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บช.ศ. 5/2556 ตั้งกองอำนวยการสถานฝึกอบรมหลักสูตรการดูแลและปฐมพยาบาลขั้นสูง รุ่นที่ ๒ (Advanced First Aid Course) [2 แผ่น อ่าน 1325 ครั้ง] 08 ม.ค.2556
10246 เลื่อนขั้นเงินเดือน บช.ศ. 5/2557 เลื่อนเงินเดือนข้าราชการตำรวจ [2 แผ่น อ่าน 1031 ครั้ง] 07 ม.ค.2557
10245 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 5/2558 แต่งตั้งโฆษก รองโฆษก และเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ กองบังคับการอำนวยการ [1 แผ่น อ่าน 884 ครั้ง] 09 ก.พ.2558
10244 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บช.ศ. 5/2558 แต่งตั้งข้าราชการตำรวจ [2 แผ่น อ่าน 1017 ครั้ง] 09 ม.ค.2558
10243 เลื่อนขั้นเงินเดือน บก.อก. 5/2559 เลื่อนเงินเดือนข้าราชการตำรวจ [6 แผ่น อ่าน 755 ครั้ง] 30 มี.ค.2559
10242 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บก.อก. 6/2534 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 1720 ครั้ง] 08 ม.ค.2534
10241 ไปราชการ บก.อก. 6/2535 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปตรวจราชการประจำปี 2535 [2 แผ่น อ่าน 1594 ครั้ง] 06 ม.ค.2535
10240 ไปราชการ บก.อก. 6/2537 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 1579 ครั้ง] 10 ม.ค.2537
10239 สอบ,สืบ,วินัย,ลงทัณฑ์ บช.ศ. 6/2538 ให้ข้าราชการตำรวจออกจากราชการ [1 แผ่น อ่าน 1877 ครั้ง] 11 ม.ค.2538
10238 เลื่อนขั้นเงินเดือน บก.อก. 6/2539 เลื่อนชั้นและอัตราเงินเดือนข้าราชการตำรวจ [2 แผ่น อ่าน 1633 ครั้ง] 11 ม.ค.2539
10237 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 6/2540 แต่งตั้งคณะกรรมการการตรวจรับสิ่งของหลวง [1 แผ่น อ่าน 1643 ครั้ง] 06 ม.ค.2540
10236 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 6/2541 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติข้าราชการตำรวจที่จะเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรสารวัตร รุ่นที่ 49 - 51 [2 แผ่น อ่าน 1634 ครั้ง] 07 ม.ค.2541
10235 ไปราชการ บก.อก. 6/2542 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 1573 ครั้ง] 07 ม.ค.2542
10234 ไปราชการ บก.อก. 6/2543 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการการเพิ่มเติม [1 แผ่น อ่าน 1472 ครั้ง] 06 ม.ค.2543
10233 เลื่อนขั้นเงินเดือน บก.อก. 6/2544 เลื่อนขั้นค่าค้างลูกจ้างประจำ [2 แผ่น อ่าน 1523 ครั้ง] 08 ม.ค.2544
10232 ไปราชการ บก.อก. 6/2545 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 1475 ครั้ง] 07 ม.ค.2545
10231 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 6/2546 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินประสิทธิภาพการสอนและความประพฤติของ ร้อยตำรวจเอก สุทธิเดช ขุนศรี เพื่อปรับเลื่อนตำแหน่งอาจารย์ (สบ 1) เป็นอาจารย์ (สบ 2) ในโรงเรียนตำรวจ [1 แผ่น อ่าน 1574 ครั้ง] 03 ม.ค.2546
10230 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ ว.ตร. 6/2547 แต่งตั้งอาจารย์ผู้สอนในหลักสูตรการสืบสวนคดีอาญา รุ่นที่ 79 เพิ่มเติม [1 แผ่น อ่าน 1673 ครั้ง] 05 ม.ค.2547
10229 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บก.อก. 6/2549 กำหนดรายชื่อข้าราชการตำรวจปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ กองบัญชาการศึกษา [9 แผ่น อ่าน 1608 ครั้ง] 18 ม.ค.2549
10228 เข้ารับการฝึกอบรม บช.ศ. 6/2550 ให้ข้าราชการตำรวจเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรผู้กำกับการ รุ่นที่ 56 [11 แผ่น อ่าน 1694 ครั้ง] 10 ม.ค.2550
10227 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 6/2551 แต่งตั้งคณะทำงานพิจารณาการก่อสร้างอาคารที่ทำการของกองการสอบ [2 แผ่น อ่าน 1612 ครั้ง] 09 ม.ค.2551
10226 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บก.อก. 6/2552 มอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2552 [3 แผ่น อ่าน 1511 ครั้ง] 14 ม.ค.2552
10225 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 6/2554 แต่งตั้งคระกรรมการอำนวยการและคณะทำงานจัดการฝึกอบรมหลักสูตรสืบสวนการกระทำผิดเกี่ยวกับค้ามนุษย์สำหรับเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญในการบังคับใชกฎหมายและครูผู้ฝึกสอนระดับชาติ (Human Trafficking Investigation Courses For National Trainers And Specialist Law Enforce [2 แผ่น อ่าน 1087 ครั้ง] 14 ม.ค.2554
10224 เลื่อนขั้นเงินเดือน บช.ศ. 6/2555 เลื่อนเงินเดือนข้าราชการตำรวจ [2 แผ่น อ่าน 1117 ครั้ง] 09 ม.ค.2555
10223 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 6/2556 แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการ และคณะทำงานขับเคลื่อนการปฏิบัติเพื่อเตรียมการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ปี ๒๕๕๘ [6 แผ่น อ่าน 1109 ครั้ง] 09 ม.ค.2556
10222 ไปราชการ ฝรก. 6/2557 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [3 แผ่น อ่าน 789 ครั้ง] 06 ม.ค.2557
10221 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บช.ศ. 6/2558 แต่งตั้งข้าราชการตำรวจ [4 แผ่น อ่าน 785 ครั้ง] 09 ม.ค.2558
10220 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บก.อก. 6/2558 ให้ข้าราชการตำรวจปฏิบัติหน้าที่ราชการ [1 แผ่น อ่าน 716 ครั้ง] 11 มี.ค.2558
10219 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 7/2534 ตั้งคณะทำงานประสานงานและเตรียมการตอบกระทู้รัฐสภา [2 แผ่น อ่าน 1664 ครั้ง] 09 ม.ค.2534
10218 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 7/2535 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติในส่วนของกองบัญชาการศึกษา ประจำปี 2535 [6 แผ่น อ่าน 1665 ครั้ง] 06 ม.ค.2535
10217 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 7/2537 การแต่งตั้งคณะเจ้าหน้าที่ดำเนินการประเมินผลหลักสูตรนักเรียนพลตำรวจ [2 แผ่น อ่าน 1650 ครั้ง] 11 ม.ค.2537
10216 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 7/2540 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบรับการบริจาคสิ่งของให้ทรงราชการ [2 แผ่น อ่าน 1564 ครั้ง] 06 ม.ค.2540
10215 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บก.อก. 7/2541 แต่งตั้งยศข้าราชการตำรวจชั้นประทวน [1 แผ่น อ่าน 1622 ครั้ง] 07 ม.ค.2541
10214 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 7/2542 แต่งตั้งอาจารย์และครูหลักสูตรการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม เพื่อพัฒนาข้าราชการตำรวจ ประจำปีงบประมาณ 2542 กองกำกับการโรงเรียนตำรวจภูธร 4 [5 แผ่น อ่าน 1430 ครั้ง] 08 ม.ค.2542
10213 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 7/2543 แต่งตั้งคณะทำงานโครงการฝึกอบรมหลักสูตร เพิ่มพูนวิธีตำรวจระดับคูรฝึก (ชั้นสัญญาบัตร และชั้นประวน - พลตำรวจ) [8 แผ่น อ่าน 1545 ครั้ง] 06 ม.ค.2543
10212 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 7/2544 แต่งตั้งคระทำงานวิจัยประเมินผลหลักสูตรสำหรับฝึกอบรมพลตำรวจ ปีการศึกษา 2543 [4 แผ่น อ่าน 1400 ครั้ง] 09 ม.ค.2544
10211 ไปราชการ บก.อก. 7/2545 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 1431 ครั้ง] 07 ม.ค.2545
10210 สอบ,สืบ,วินัย,ลงทัณฑ์ บก.อก. 7/2546 ลงโทษไล่ข้าราชการตำรวจออกจากราชการ [3 แผ่น อ่าน 1545 ครั้ง] 07 ม.ค.2546
10209 ไปราชการ บก.อก. 7/2547 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [2 แผ่น อ่าน 1409 ครั้ง] 05 ม.ค.2547
10208 ไปราชการ ฝรก. 7/2548 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 1597 ครั้ง] 07 ม.ค.2548
10207 เข้ารับการฝึกอบรม ว.ตร. 7/2549 ให้ข้าราชการเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรฝ่ายอำนวยการตำรวจ รุ่นที่ 27 [5 แผ่น อ่าน 1596 ครั้ง] 19 ม.ค.2549
10206 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 7/2550 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับกระสุนปืน [1 แผ่น อ่าน 1489 ครั้ง] 10 ม.ค.2550
10205 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 7/2551 แต่งตั้งอนุกรรมการ และเจ้าหน้าที่ดำเนินการประมวลผลการสอบข้อเขียนและ การทดสอบความเหมาะสมกับตำแหน่ง [1 แผ่น อ่าน 1572 ครั้ง] 10 ม.ค.2551
10204 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บก.อก. 7/2552 แต่งตั้งข้าราชการตำรวจ [2 แผ่น อ่าน 1562 ครั้ง] 20 ม.ค.2552
10203 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ ว.ตร. 7/2553 ตั้งกองอำนวยการ คณะทำงาน โครงการสัมมนาเพิ่มประสิทธิภาพผู้บังคับการที่ได้รับแต่งตั้งใหม่ ประจำปี 2552 [7 แผ่น อ่าน 1562 ครั้ง] 11 ม.ค.2553
10202 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 7/2554 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับกระสุนปืน [1 แผ่น อ่าน 957 ครั้ง] 27 ม.ค.2554
10201 เลื่อนขั้นเงินเดือน บช.ศ. 7/2555 ปรับระดับอัตราเงินเดือนและเลื่อนเงินเดือนให้แก่ข้าราชการตำรวจที่รับเงินเดือนถึงขั้นสูงของระดับ(เต็มขั้น) [2 แผ่น อ่าน 1117 ครั้ง] 09 ม.ค.2555
10200 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 7/2556 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจการจ้าง สำหรับการจ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ เครื่องโทรสาร เครื่องขยายเสียงควบคุมไมค์ เดินสายสัญญาณโทรศัพท์ และติดตั้งระบบ LAN โดยวิธีตกลงราคา [1 แผ่น อ่าน 1055 ครั้ง] 09 ม.ค.2556
10199 ไปราชการ ฝรก. 7/2557 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [2 แผ่น อ่าน 707 ครั้ง] 06 ม.ค.2557
10198 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บช.ศ. 7/2558 แต่งตั้งข้าราชการตำรวจ [2 แผ่น อ่าน 702 ครั้ง] 09 ม.ค.2558
10197 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บช.ศ. 7/2562 แต่งตั้งว่าที่ยศตำรวจชั้นสัญญาบัตร [1 แผ่น อ่าน 100 ครั้ง] 10 ม.ค.2562
10196 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 8/2534 ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบสภาพพยานพาหนะ ประจำเดือน มกราคม 2534 [1 แผ่น อ่าน 1605 ครั้ง] 09 ม.ค.2534
10195 เข้ารับการฝึกอบรม บช.ศ. 8/2535 การแต่งเครื่องแบบของผู้เข้ารับการอบรมเป็นตำรวจชั้นสัญญาบัตร [1 แผ่น อ่าน 1618 ครั้ง] 06 ม.ค.2535
10194 สอบ,สืบ,วินัย,ลงทัณฑ์ บก.อก. 8/2537 ไล่ข้าราชการตำรวจออกจากราชการ [2 แผ่น อ่าน 1455 ครั้ง] 12 ม.ค.2537
10193 เข้ารับการฝึกอบรม ว.ตร. 8/2538 ให้ข้าราชการตำรวจเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรสารวัตร รุ่นที่ 32 [9 แผ่น อ่าน 1434 ครั้ง] 11 ม.ค.2538
10192 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บก.อก. 8/2540 การตั้งศูนย์ฝึกอบรมคอมพิวเตอร์กองบัญชาการศึกษาและมอบหมายหน้าที่ให้ข้าราชการตำรวจปฏิบัติหน้าที่ [3 แผ่น อ่าน 1547 ครั้ง] 07 ม.ค.2540
10191 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 8/2541 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้าราชการตำรวจ [2 แผ่น อ่าน 1527 ครั้ง] 08 ม.ค.2541
10190 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 8/2542 แต่งตั้งอาจารย์และครูหลักสูตรการสืบสวน เพื่อพัฒนาข้าราชการตำรวจ ประจำปีงบประมาณ 2542 กองกำกับการโรงเรียนตำรวจภูธร 4 [5 แผ่น อ่าน 1442 ครั้ง] 08 ม.ค.2542
10189 ไปราชการ บก.อก. 8/2543 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 1500 ครั้ง] 07 ม.ค.2543
10188 ไปราชการ บก.อก. 8/2544 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 1359 ครั้ง] 10 ม.ค.2544
10187 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ ว.ตร. 8/2545 รายละเอียดการฝึกแก้ปัญหาที่บังคับการ และแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ครูอาจารย์ ประจำกองอำนวยการการฝึกและส่วนการฝึกหลักสูตรผู้กำกับการ รุ่นที่ 41 [29 แผ่น อ่าน 1603 ครั้ง] 08 ม.ค.2545
10186 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 8/2546 แต่งตั้งอาจารย์ผู้สอนในหลักสูตรการสืบสวนคดีอาญา รุ่นที่ 77 และ รุ่นที่ 78 เพิ่มเติม [1 แผ่น อ่าน 1396 ครั้ง] 07 ม.ค.2546
10185 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 8/2547 แต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานการจัดฝึกอบรมการเป็นวิทยากรโครงการตำรวจมืออาชีพ ตามโครงการตำรวจมืออาชีพ [3 แผ่น อ่าน 1347 ครั้ง] 05 ม.ค.2547
10184 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 8/2548 แต่งตั้งวิทยากรบรรยายหลักสูตรชัยยะขั้นพื้นฐาน สำหรับกลุ่มสายงานป้องกันปราบปรามให้กับข้าราชการตำรวจกลุ่มงานอำนวยการและสนับสนุน ที่ผ่านหลักสูตรการฝึกอบรมข้าราชการตำรวจและบุคคลที่บรรจุหรือโอนมาเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวนและชั้นพลตำรวจ ของกองกำกับการโรงเรียน [1 แผ่น อ่าน 1346 ครั้ง] 07 ม.ค.2548
10183 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 8/2549 ตั้งกองอำนวยการ และเจ้าหน้าที่ โครงการสัมมนาระดับบริหาร กองบัญชาการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2549 [3 แผ่น อ่าน 1389 ครั้ง] 23 ม.ค.2549
10182 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ ฝรก. 8/2550 แต่งตั้งอาจารย์ - ครูผู้สอน หลักสูตรการเงินงบประมาณ รุ่นที่ 22 (เพิ่มเติม) เพื่อพัฒนาข้าราชการตำรวจชั้นประทวน ประจำปีงบประมาณ 2550 ของศูนย์ฝึกอบรมตำรวจกลาง [1 แผ่น อ่าน 1514 ครั้ง] 12 ม.ค.2550
10181 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 8/2551 แต่งตั้งอนุกรรมการและเจ้าหน้าที่ดำเนินการคุมสอบข้อเขียนในการคัดเลือกข้าราชการตำรวจผู้มีวุฒิปริญญาตรี เข้ารับการฝึกอบรมเพื่อแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร พ.ศ.2550 [2 แผ่น อ่าน 1529 ครั้ง] 10 ม.ค.2551
10180 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บก.อก. 8/2552 แต่งตั้งข้าราชการตำรวจ [2 แผ่น อ่าน 1528 ครั้ง] 20 ม.ค.2552
10179 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ ว.ตร. 8/2553 แต่งตั้งอาจารย์ในการสัมมนาโครงการสัมมนาเพิ่มประสิทธิภาพผู้บังคับการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ [2 แผ่น อ่าน 1502 ครั้ง] 12 ม.ค.2553
10178 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บช.ศ. 8/2554 กำหนดรายชื่อข้าราชการตำรวจปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ กองบัญชาการศึกษา ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2554 [1 แผ่น อ่าน 984 ครั้ง] 27 ม.ค.2554
10177 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 8/2555 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับกระสุนปืน [1 แผ่น อ่าน 1041 ครั้ง] 10 ม.ค.2555
10176 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 8/2556 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำคุณลักษณะเฉพาะของเครื่องแท็บเล็ตพีซี (Tablet PC) [1 แผ่น อ่าน 788 ครั้ง] 10 ม.ค.2556
10175 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ ฝรก. 8/2557 แต่งตั้งหัวหน้าห้องเรียนและผู้ช่วยหัวหน้าห้องเรียน [1 แผ่น อ่าน 721 ครั้ง] 07 ม.ค.2557
10174 - บก.อก. 8/2557 ให้ข้าราชการตำรวจรักษาราชการแทน [1 แผ่น อ่าน 853 ครั้ง] 27 ก.พ.2557
10173 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บช.ศ. 8/2558 แต่งตั้งข้าราชการตำรวจ [2 แผ่น อ่าน 688 ครั้ง] 09 ม.ค.2558
10172 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 9/2534 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับการจัดซื้อครุภัณฑ์ไว้ใช้ในราชการ [1 แผ่น อ่าน 1614 ครั้ง] 11 ม.ค.2534
10171 ไปราชการ บก.อก. 9/2535 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปตรวจราชการประจำปี 2535 [1 แผ่น อ่าน 1496 ครั้ง] 07 ม.ค.2535
10170 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 9/2537 การแต่งตั้งอาจารย์ผู้สอนในหลักสูตรสารวัตร รุ่นที่ 27 [3 แผ่น อ่าน 1524 ครั้ง] 12 ม.ค.2537
10169 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บช.ศ. 9/2538 บรรจุและแต่งตั้งลูกจ้างประจำ [2 แผ่น อ่าน 1578 ครั้ง] 12 ม.ค.2538
10168 ไปราชการ บก.อก. 9/2539 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 1331 ครั้ง] 12 ม.ค.2539
10167 ไปราชการ บก.อก. 9/2540 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 1362 ครั้ง] 08 ม.ค.2540
10166 สอบ,สืบ,วินัย,ลงทัณฑ์ บก.อก. 9/2541 ให้ข้าราชการตำรวจออกจากราชการ [1 แผ่น อ่าน 1438 ครั้ง] 13 ม.ค.2541
10165 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 9/2542 แต่งตั้งอาจารย์และครูหลักสูตรผู้ช่วยพนักงานสอบสวน เพื่อพัฒนาข้าราชการตำรวจ ประจำปีงบประมาณ 2542 กองกำกับการโรงเรียนตำรวจภูธร 4 [5 แผ่น อ่าน 1368 ครั้ง] 08 ม.ค.2542
10164 ไปราชการ บก.อก. 9/2543 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 1351 ครั้ง] 07 ม.ค.2543
10163 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บก.อก. 9/2544 ให้ข้าราชการตำรวจช่วยราชการ [1 แผ่น อ่าน 1392 ครั้ง] 10 ม.ค.2544
10162 ไปราชการ บก.อก. 9/2545 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 1305 ครั้ง] 08 ม.ค.2545
10161 สอบ,สืบ,วินัย,ลงทัณฑ์ บก.อก. 9/2546 ลงทัณฑ์ข้าราชการตำรวจ [1 แผ่น อ่าน 1374 ครั้ง] 07 ม.ค.2546
10160 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 9/2547 แต่งตั้งอาจารย์ - ครู หลักสูตรผู้ช่วยงานสอบสวน เพื่อพัฒนาข้าราชการตำรวจ ประจำปีงบประมาณ 2547 กองกำกับการโรงเรียนตำรวจภูธร 7 (เพิ่มเติม) [2 แผ่น อ่าน 1329 ครั้ง] 06 ม.ค.2547
10159 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บก.อก. 9/2548 ให้ข้าราชการตำรวจช่วยราชการ [1 แผ่น อ่าน 1280 ครั้ง] 10 ม.ค.2548
10158 ไปราชการ บก.อก. 9/2549 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [2 แผ่น อ่าน 1280 ครั้ง] 23 ม.ค.2549
10157 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 9/2550 แต่งตั้งคณะกรรมการ และเจ้าหน้าที่ ตรวจกระดาษคำตอบและรวมคะแนนการสอบวัดผลภาควิชาการ ภาคเรียนที่ 2 ของนักเรียนนายสิบตำรวจ หลักสูตรนักเรียนนายสิบตำรวจ ประจำปี 2549 [2 แผ่น อ่าน 1559 ครั้ง] 15 ม.ค.2550
รวม 10356 รายการ 33407 หน้า รายการต่อหน้า

เลือกหน้า : 

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52]

หน้าที่ 1  

กองบัญชาการศึกษา สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
พัฒนาระบบโดย : พ.ต.อ.อัครินทร์ สุขเษม ร่วมกับ นักศึกษาฝึกงาน ม.อีสเทิร์นเอเชีย ภาคการศึกษา 2553