<สำหรับจัดการระบบ>  USERNAME:     PASSWORD:  

ระบบสารสนเทศ บช.ศ.

     
หน่วยงานผู้ออกคำสั่ง :   กลุ่มคำสั่ง :
ช่วง วดป.ออกคำสั่ง :  -   เลขที่คำสั่ง :  /
ส่วนของข้อความในชื่อเรื่อง :   

ปี พ.ศ.ที่ออกคำสั่ง :

[จัดเรียงข้อมูลโดยคลิกที่ชื่อคอลัมน์ คลิกซ้ำ=สลับระหว่างน้อย<->มาก    คลิกที่เลขที่คำสั่ง หรือ ชื่อเรื่อง เพื่อดูรายละเอียด]

จัดเรียงข้อมูลตาม ชื่อเรื่อง จากน้อยไปหามาก หน้า : 1/52
รวม 10355 รายการ 33406 หน้า รายการต่อหน้า

เลือกหน้า : 

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52]

หน้าที่ 1  

ลำดับ กลุ่มคำสั่ง หน่วยงาน คำสั่งที่ ชื่อเรื่อง ลงวันที่
10355 - บก.อก. 113/2542 - [1 แผ่น อ่าน 553 ครั้ง] 26 ก.พ.2542
10354 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 74/25hp sadasdasdasdsa [1 แผ่น อ่าน 438 ครั้ง] 25 ม.ค.2557
10353 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บช.ศ. 0/25f xzczxcxzcxzcz [1 แผ่น อ่าน 575 ครั้ง] 25 ม.ค.2557
10352 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บก.อก. 93/2534 กรรมการตรวจรับการจัดซ่อมรถยนต์ราชการส่วนกลาง [1 แผ่น อ่าน 671 ครั้ง] 26 ก.พ.2534
10351 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บก.อก. 543/2539 การคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนักเรียนพลตำรวจ ประจำปี 2540 [1 แผ่น อ่าน 496 ครั้ง] 18 ต.ค.2539
10350 สอบ,สืบ,วินัย,ลงทัณฑ์ บก.อก. 423/2540 การคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนักเรียนพลตำรวจ ประจำปี 2541 [10 แผ่น อ่าน 581 ครั้ง] 18 ก.ย.2540
10349 เกี่ยวกับการสอบ บก.อก. 286/2538 การคัดเลือกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) เพื่อบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการ พ.ศ.2538 [9 แผ่น อ่าน 563 ครั้ง] 09 ส.ค.2538
10348 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 260/2552 การจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการกองบัญชาการศึกษา [4 แผ่น อ่าน 571 ครั้ง] 18 ก.ย.2552
10347 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 107/2556 การจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการกองบัญชาการศึกษา [15 แผ่น อ่าน 355 ครั้ง] 11 เม.ย.2556
10346 - บช.ศ. 391/2556 การจัดตั้งศูนย์อำนวยการจัดการประชุมว่าด้วยความร่วมมือในการฝึกอบรมตำรวจอาเซียน ครั้งที่ ๔ [5 แผ่น อ่าน 371 ครั้ง] 23 ธ.ค.2556
10345 - บช.ศ. 57/2557 การจัดตั้งศูนย์อำนวยการจัดการประชุมว่าด้วยความร่วมมือในการฝึกอบรมตำรวจอาเซียน ครั้งที่ ๔ [5 แผ่น อ่าน 414 ครั้ง] 28 ก.พ.2557
10344 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 718/2542 การจัดตั้งองค์กรสนับสนุนการปฏิบัตงานของคณะกรรมการกองการเลือกตั้ง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ [5 แผ่น อ่าน 489 ครั้ง] 14 ธ.ค.2542
10343 - ฝรก. 165/2557 การจัดเวรเจ้าหน้าที่กำกับดูแลอุปกรณ์ชุดประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference) ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๕๗ [2 แผ่น อ่าน 283 ครั้ง] 22 พ.ค.2557
10342 - ฝรก. 3/2557 การจัดเวรยามประจำสถานที่ราชการ [1 แผ่น อ่าน 1158 ครั้ง] 03 ม.ค.2557
10341 - ฝรก. 10/2557 การจัดเวรยามประจำสถานที่ราชการ [1 แผ่น อ่าน 454 ครั้ง] 08 ม.ค.2557
10340 - ฝรก. 14/2557 การจัดเวรยามประจำสถานที่ราชการ [1 แผ่น อ่าน 421 ครั้ง] 15 ม.ค.2557
10339 - ฝรก. 19/2557 การจัดเวรยามประจำสถานที่ราชการ [1 แผ่น อ่าน 438 ครั้ง] 22 ม.ค.2557
10338 - ฝรก. 22/2557 การจัดเวรยามประจำสถานที่ราชการ [1 แผ่น อ่าน 366 ครั้ง] 28 ม.ค.2557
10337 - ฝรก. 30/2557 การจัดเวรยามประจำสถานที่ราชการ [1 แผ่น อ่าน 431 ครั้ง] 04 ก.พ.2557
10336 - ฝรก. 40/2557 การจัดเวรยามประจำสถานที่ราชการ [1 แผ่น อ่าน 397 ครั้ง] 12 ก.พ.2557
10335 - ฝรก. 58/2557 การจัดเวรยามประจำสถานที่ราชการ [1 แผ่น อ่าน 460 ครั้ง] 21 ก.พ.2557
10334 - ฝรก. 60/2557 การจัดเวรยามประจำสถานที่ราชการ [1 แผ่น อ่าน 416 ครั้ง] 27 ก.พ.2557
10333 - ฝรก. 71/2557 การจัดเวรยามประจำสถานที่ราชการ [1 แผ่น อ่าน 377 ครั้ง] 06 มี.ค.2557
10332 - ฝรก. 81/2557 การจัดเวรยามประจำสถานที่ราชการ [1 แผ่น อ่าน 371 ครั้ง] 18 มี.ค.2557
10331 - ฝรก. 112/2557 การจัดเวรยามประจำสถานที่ราชการ [1 แผ่น อ่าน 392 ครั้ง] 11 เม.ย.2557
10330 - ฝรก. 115/2557 การจัดเวรยามประจำสถานที่ราชการ [1 แผ่น อ่าน 348 ครั้ง] 17 เม.ย.2557
10329 - ฝรก. 121/2557 การจัดเวรยามประจำสถานที่ราชการ [1 แผ่น อ่าน 359 ครั้ง] 22 เม.ย.2557
10328 - ฝรก. 141/2557 การจัดเวรยามประจำสถานที่ราชการ [1 แผ่น อ่าน 332 ครั้ง] 07 พ.ค.2557
10327 - ฝรก. 174/2557 การจัดเวรยามประจำสถานที่ราชการ [1 แผ่น อ่าน 362 ครั้ง] 27 พ.ค.2557
10326 - ฝรก. 178/2557 การจัดเวรยามประจำสถานที่ราชการ [1 แผ่น อ่าน 355 ครั้ง] 04 มิ.ย.2557
10325 ไปราชการ บก.อก. 234/2536 การใช้รถราชการ [2 แผ่น อ่าน 506 ครั้ง] 20 ก.ย.2536
10324 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 450/2540 การดำเนินการประชาสัมพันธ์ กองบัญชาการศึกษา [5 แผ่น อ่าน 531 ครั้ง] 08 ต.ค.2540
10323 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 516/2540 การดำเนินการประชาสัมพันฝธ์ กองบัญชาการศึกษา (แก้ไขเพิ่มเติม) [1 แผ่น อ่าน 545 ครั้ง] 04 พ.ย.2540
10322 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บช.ศ. 273/2535 การตรวจราชการประจำปี 2535 [1 แผ่น อ่าน 511 ครั้ง] 09 ก.ย.2535
10321 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 309/2544 การตั้งกองอำนวยการฝึกอบรม และแต่งตั้งครู - อาจารย์สอนหลักสูตรผู้ช่วยพนักงานสอบสวนเพื่อพัฒนาข้าราชการตำรวจชั้นประทวนและพลตำรวจ ประจำปีงบประมาณ 2544 กองกำกับการโรงเรียนตำรวจนครบาล (เพิ่มเติม) [3 แผ่น อ่าน 508 ครั้ง] 20 ก.ค.2544
10320 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 328/2544 การตั้งกองอำนวยการฝึกอบรม และแต่งตั้งครู - อาจารย์สอนหลักสูตรผู้ช่วยพนักงานสอบสวนเพื่อพัฒนาข้าราชการตำรวจชั้นประทวนและพลตำรวจ ประจำปีงบประมาณ 2544 กองกำกับการโรงเรียนตำรวจภูธร 1 (เพิ่มเติม) [4 แผ่น อ่าน 504 ครั้ง] 28 มิ.ย.2544
10319 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 308/2544 การตั้งกองอำนวยการฝึกอบรม และแต่งตั้งครู - อาจารย์สอนหลักสูตรผู้ช่วยพนักงานสอบสวนเพื่อพัฒนาข้าราชการตำรวจชั้นประทวนและพลตำรวจ ประจำปีงบประมาณ 2544 กองกำกับการโรงเรียนตำรวจภูธร 2 (เพิ่มเติม) [3 แผ่น อ่าน 651 ครั้ง] 20 ก.ค.2544
10318 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 329/2544 การตั้งกองอำนวยการฝึกอบรม และแต่งตั้งครู - อาจารย์สอนหลักสูตรผู้ช่วยพนักงานสอบสวนเพื่อพัฒนาข้าราชการตำรวจชั้นประทวนและพลตำรวจ ประจำปีงบประมาณ 2544 กองกำกับการโรงเรียนตำรวจภูธร 3 (เพิ่มเติม) [5 แผ่น อ่าน 523 ครั้ง] 28 มิ.ย.2544
10317 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 307/2544 การตั้งกองอำนวยการฝึกอบรม และแต่งตั้งครู - อาจารย์สอนหลักสูตรผู้ช่วยพนักงานสอบสวนเพื่อพัฒนาข้าราชการตำรวจชั้นประทวนและพลตำรวจ ประจำปีงบประมาณ 2544 กองกำกับการโรงเรียนตำรวจภูธร 4 (เพิ่มเติม) [3 แผ่น อ่าน 488 ครั้ง] 20 ก.ค.2544
10316 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 306/2544 การตั้งกองอำนวยการฝึกอบรม และแต่งตั้งครู - อาจารย์สอนหลักสูตรผู้ช่วยพนักงานสอบสวนเพื่อพัฒนาข้าราชการตำรวจชั้นประทวนและพลตำรวจ ประจำปีงบประมาณ 2544 กองกำกับการโรงเรียนตำรวจภูธร 5 (เพิ่มเติม) [4 แผ่น อ่าน 493 ครั้ง] 20 ก.ค.2544
10315 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 305/2544 การตั้งกองอำนวยการฝึกอบรม และแต่งตั้งครู - อาจารย์สอนหลักสูตรผู้ช่วยพนักงานสอบสวนเพื่อพัฒนาข้าราชการตำรวจชั้นประทวนและพลตำรวจ ประจำปีงบประมาณ 2544 กองกำกับการโรงเรียนตำรวจภูธร 6 (เพิ่มเติม) [4 แผ่น อ่าน 529 ครั้ง] 20 ก.ค.2544
10314 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 304/2544 การตั้งกองอำนวยการฝึกอบรม และแต่งตั้งครู - อาจารย์สอนหลักสูตรผู้ช่วยพนักงานสอบสวนเพื่อพัฒนาข้าราชการตำรวจชั้นประทวนและพลตำรวจ ประจำปีงบประมาณ 2544 กองกำกับการโรงเรียนตำรวจภูธร 7 (เพิ่มเติม) [4 แผ่น อ่าน 536 ครั้ง] 20 มิ.ย.2544
10313 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 330/2544 การตั้งกองอำนวยการฝึกอบรม และแต่งตั้งครู - อาจารย์สอนหลักสูตรผู้ช่วยพนักงานสอบสวนเพื่อพัฒนาข้าราชการตำรวจชั้นประทวนและพลตำรวจ ประจำปีงบประมาณ 2544 กองกำกับการโรงเรียนตำรวจภูธร 8 (เพิ่มเติม) [3 แผ่น อ่าน 512 ครั้ง] 28 มิ.ย.2544
10312 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 310/2544 การตั้งกองอำนวยการฝึกอบรม และแต่งตั้งครู - อาจารย์สอนหลักสูตรผู้ช่วยพนักงานสอบสวนเพื่อพัฒนาข้าราชการตำรวจชั้นประทวนและพลตำรวจ ประจำปีงบประมาณ 2544 กองกำกับการโรงเรียนตำรวจภูธร 9 (เพิ่มเติม) [4 แผ่น อ่าน 479 ครั้ง] 20 ก.ค.2544
10311 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 283/2544 การตั้งกองอำนวยการฝึกอบรม และแต่งตั้งครู-อาจารย์ สอนหลักสูตรการสืบสวน เพื่อพัฒนาข้าราชการชั้นประทวนและพลตำรวจ กองกำกับการโรงเรียนตำรวจนครบาล เพิ่มเติม [3 แผ่น อ่าน 424 ครั้ง] 08 มิ.ย.2544
10310 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 284/2544 การตั้งกองอำนวยการฝึกอบรม และแต่งตั้งครู-อาจารย์ สอนหลักสูตรการสืบสวน เพื่อพัฒนาข้าราชการชั้นประทวนและพลตำรวจ กองกำกับการโรงเรียนตำรวจภูธร 1 เพิ่มเติม [4 แผ่น อ่าน 482 ครั้ง] 08 มิ.ย.2544
10309 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 285/2544 การตั้งกองอำนวยการฝึกอบรม และแต่งตั้งครู-อาจารย์ สอนหลักสูตรการสืบสวน เพื่อพัฒนาข้าราชการชั้นประทวนและพลตำรวจ กองกำกับการโรงเรียนตำรวจภูธร 2 เพิ่มเติม [3 แผ่น อ่าน 530 ครั้ง] 08 มิ.ย.2544
10308 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 286/2544 การตั้งกองอำนวยการฝึกอบรม และแต่งตั้งครู-อาจารย์ สอนหลักสูตรการสืบสวน เพื่อพัฒนาข้าราชการชั้นประทวนและพลตำรวจ กองกำกับการโรงเรียนตำรวจภูธร 3 เพิ่มเติม [4 แผ่น อ่าน 479 ครั้ง] 08 มิ.ย.2544
10307 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 287/2544 การตั้งกองอำนวยการฝึกอบรม และแต่งตั้งครู-อาจารย์ สอนหลักสูตรการสืบสวน เพื่อพัฒนาข้าราชการชั้นประทวนและพลตำรวจ กองกำกับการโรงเรียนตำรวจภูธร 4 เพิ่มเติม [3 แผ่น อ่าน 480 ครั้ง] 08 มิ.ย.2544
10306 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 288/2544 การตั้งกองอำนวยการฝึกอบรม และแต่งตั้งครู-อาจารย์ สอนหลักสูตรการสืบสวน เพื่อพัฒนาข้าราชการชั้นประทวนและพลตำรวจ กองกำกับการโรงเรียนตำรวจภูธร 5 เพิ่มเติม [4 แผ่น อ่าน 479 ครั้ง] 08 มิ.ย.2544
10305 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 289/2544 การตั้งกองอำนวยการฝึกอบรม และแต่งตั้งครู-อาจารย์ สอนหลักสูตรการสืบสวน เพื่อพัฒนาข้าราชการชั้นประทวนและพลตำรวจ กองกำกับการโรงเรียนตำรวจภูธร 6 เพิ่มเติม [4 แผ่น อ่าน 480 ครั้ง] 08 มิ.ย.2544
10304 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 290/2544 การตั้งกองอำนวยการฝึกอบรม และแต่งตั้งครู-อาจารย์ สอนหลักสูตรการสืบสวน เพื่อพัฒนาข้าราชการชั้นประทวนและพลตำรวจ กองกำกับการโรงเรียนตำรวจภูธร 7 เพิ่มเติม [4 แผ่น อ่าน 500 ครั้ง] 08 มิ.ย.2544
10303 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 291/2544 การตั้งกองอำนวยการฝึกอบรม และแต่งตั้งครู-อาจารย์ สอนหลักสูตรการสืบสวน เพื่อพัฒนาข้าราชการชั้นประทวนและพลตำรวจ กองกำกับการโรงเรียนตำรวจภูธร 8 เพิ่มเติม [4 แผ่น อ่าน 531 ครั้ง] 08 มิ.ย.2544
10302 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 292/2544 การตั้งกองอำนวยการฝึกอบรม และแต่งตั้งครู-อาจารย์ สอนหลักสูตรการสืบสวน เพื่อพัฒนาข้าราชการชั้นประทวนและพลตำรวจ กองกำกับการโรงเรียนตำรวจภูธร 9 เพิ่มเติม [4 แผ่น อ่าน 439 ครั้ง] 08 มิ.ย.2544
10301 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บก.อก. 550/2539 การตั้งศูนย์ประสานงานเฉพาะกิจการก่อสร้างอาคารเรียนรวมและการมอบหมายหน้าที่ให้ข้าราชการตำรวจปฏิบัติหน้าที่ [4 แผ่น อ่าน 555 ครั้ง] 18 ต.ค.2539
10300 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บก.อก. 8/2540 การตั้งศูนย์ฝึกอบรมคอมพิวเตอร์กองบัญชาการศึกษาและมอบหมายหน้าที่ให้ข้าราชการตำรวจปฏิบัติหน้าที่ [3 แผ่น อ่าน 1708 ครั้ง] 07 ม.ค.2540
10299 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บก.อก. 65/2548 การเตรียมการต้อนรับจเรตำรวจแห่งชาติและคณะ [1 แผ่น อ่าน 594 ครั้ง] 18 ก.พ.2548
10298 เข้ารับการฝึกอบรม บช.ศ. 8/2535 การแต่งเครื่องแบบของผู้เข้ารับการอบรมเป็นตำรวจชั้นสัญญาบัตร [1 แผ่น อ่าน 1842 ครั้ง] 06 ม.ค.2535
10297 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บก.อก. 75/2547 การแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ [4 แผ่น อ่าน 679 ครั้ง] 13 ก.พ.2547
10296 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บก.อก. 226/2547 การแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ [3 แผ่น อ่าน 507 ครั้ง] 14 พ.ค.2547
10295 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บก.อก. 227/2547 การแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ [2 แผ่น อ่าน 436 ครั้ง] 14 พ.ค.2547
10294 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บก.อก. 228/2547 การแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ [5 แผ่น อ่าน 533 ครั้ง] 14 พ.ค.2547
10293 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 546/2546 การแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ [2 แผ่น อ่าน 475 ครั้ง] 30 ก.ย.2546
10292 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บก.อก. 76/2545 การแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ [4 แผ่น อ่าน 592 ครั้ง] 06 ก.พ.2545
10291 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บก.อก. 88/2545 การแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ [1 แผ่น อ่าน 497 ครั้ง] 13 ก.พ.2545
10290 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บก.อก. 97/2546 การแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ [4 แผ่น อ่าน 546 ครั้ง] 26 ก.พ.2546
10289 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บก.อก. 282/2545 การแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ [5 แผ่น อ่าน 463 ครั้ง] 07 มิ.ย.2545
10288 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บก.อก. 322/2545 การแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ [1 แผ่น อ่าน 518 ครั้ง] 26 มิ.ย.2545
10287 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บก.อก. 363/2545 การแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ [6 แผ่น อ่าน 538 ครั้ง] 12 ก.ค.2545
10286 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 106/2543 การแต่งตั้งคณกรรมการพิจารณาเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เหรียญจักรมาลา เหรียญจักรพรรดิมาลา ให้แก่ข้าราชการตำรวจ และคู่สมรส ของข้าราชการตำรวจชั้นผู้ใหญ่และการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาถรณ์ อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ให้แก่ผู้กระทำความ [2 แผ่น อ่าน 524 ครั้ง] 23 ก.พ.2543
10285 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 412/2534 การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับบ้านเช่าข้าราชการ [1 แผ่น อ่าน 581 ครั้ง] 06 พ.ย.2534
10284 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 154/2535 การแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินความประพฤติ ระเบียบวินัย บุคลิกลักษณะ และความเหมาะสมของผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการบริหารงานตำรวจชั้นสูง รุ่นที่ 11 [2 แผ่น อ่าน 585 ครั้ง] 29 พ.ค.2535
10283 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 115/2535 การแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินความประพฤติ ระเบียบวินัย บุคลิกลักษณะ และความเหมาะสมของผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรผุ้กำกับการ รุ่นที่ 18 [1 แผ่น อ่าน 655 ครั้ง] 29 พ.ค.2535
10282 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 274/2540 การแต่งตั้งคณะการทำงาน เพื่อพิจารณากำหนดมาตรการ การฝึกอบรมพนักงานรักษาความปลอดภัย และสถานที่สำหรับภาค เอกชน [2 แผ่น อ่าน 582 ครั้ง] 17 มิ.ย.2540
10281 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 7/2537 การแต่งตั้งคณะเจ้าหน้าที่ดำเนินการประเมินผลหลักสูตรนักเรียนพลตำรวจ [2 แผ่น อ่าน 1839 ครั้ง] 11 ม.ค.2537
10280 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 458/2540 การแต่งตั้งคณะทำงานประเมินผลกระบวนการฝึกอบรมหลักสูตรสำหรับฝึกอบรมพลตำรวจ [2 แผ่น อ่าน 575 ครั้ง] 10 ต.ค.2540
10279 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 479/2539 การแต่งตั้งคณะผู้รับผิดชอบและอาจารย์ผุ้บรรยายในการศึกษาอบรมหลักสูตรทบทวนการสอบสวนคดีอาญา รุ่นที่ 13 และ 14 [6 แผ่น อ่าน 516 ครั้ง] 09 ก.ย.2539
10278 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 406/2540 การแต่งตั้งคณะผู้รับผิดชอบและอาจารย์ผู้บรรยายในการฝึกอบรม หลักสูตรการบริหารตำรวจชั้นสูง รุ่นที่ 17 [7 แผ่น อ่าน 509 ครั้ง] 08 ก.ย.2540
10277 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 315/2538 การแต่งตั้งคณะผู้รับผิดชอบและอาจารย์ผู้บรรยายในการศึกษาอบรม หลักสูตรทบทวนสอบสวนคดีอาญา รุ่นที่ 10,11 และ 12 [6 แผ่น อ่าน 525 ครั้ง] 21 ก.ย.2538
10276 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 41/2540 การแต่งตั้งคณะผู้รับผิดชอบและอาจารย์ผู้บรรยายในการศึกษาอบรม หลัดสตูรการสืบสวนคดีอาญา รุ่นที่ 66 [8 แผ่น อ่าน 763 ครั้ง] 28 ม.ค.2540
10275 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 267/2543 การแต่งตั้งวิทยากรโครงการวิทยากรสัญจร (เพิ่มเติม) [1 แผ่น อ่าน 530 ครั้ง] 04 พ.ค.2543
10274 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 62/2539 การแต่งตั้งอาจรย์ วิทยากร และเจ้าหน้าที่ในหลักสูตรการสัมมนาข้าราชการตำรวจที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ ระดับผู้บังคับการ ประจำปี 2539 [3 แผ่น อ่าน 536 ครั้ง] 30 ม.ค.2539
10273 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน กอจ. 357/2538 การแต่งตั้งอาจารย์ วิทยากร และเจ้าหน้าที่ในหลักสูตรการสัมมนาข้าราชการตำรวจที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ ระดับผุ้บังคับการ ประจำปี 2538 [3 แผ่น อ่าน 625 ครั้ง] 24 ต.ค.2538
10272 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 313/2538 การแต่งตั้งอาจารย์ผุ้สอนในหลักสูตรผู้กำกับการ รุ่นที่ 25 [10 แผ่น อ่าน 539 ครั้ง] 18 ก.ย.2538
10271 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ กอจ. 17/2538 การแต่งตั้งอาจารย์ผู้สอนในหลักสูตรผู้กำกับการ รุ่นที่ 24 [7 แผ่น อ่าน 845 ครั้ง] 13 ม.ค.2538
10270 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 454/2539 การแต่งตั้งอาจารย์ผู้สอนในหลักสูตรผู้กำกับการรุ่นที่ 26,27 และรุ่นที่ 28 [2 แผ่น อ่าน 533 ครั้ง] 28 ส.ค.2539
10269 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 315/2539 การแต่งตั้งอาจารย์ผู้สอนในหลักสูตรฝ่ายอำนวยการตำรวจ รุ่นที่ 19 [10 แผ่น อ่าน 608 ครั้ง] 29 พ.ค.2539
10268 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ กอจ. 54/2538 การแต่งตั้งอาจารย์ผู้สอนในหลักสูตรวิทยากรงานสอบสวน รุ่นที่ 1 และ 2 [5 แผ่น อ่าน 615 ครั้ง] 09 ก.พ.2538
10267 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 9/2537 การแต่งตั้งอาจารย์ผู้สอนในหลักสูตรสารวัตร รุ่นที่ 27 [3 แผ่น อ่าน 1766 ครั้ง] 12 ม.ค.2537
10266 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 121/2537 การแต่งตั้งอาจารย์ผู้สอนในหลักสูตรสารวัตร รุ่นที่ 29 และ รุ่นที่ 30 [6 แผ่น อ่าน 652 ครั้ง] 22 เม.ย.2537
10265 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ กอจ. 412/2537 การแต่งตั้งอาจารย์ผู้สอนในหลักสูตรสารวัตร รุ่นที่ 32-35 [7 แผ่น อ่าน 527 ครั้ง] 29 ธ.ค.2537
10264 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 155/2539 การแต่งตั้งอาจารย์ผู้สอนในหลักสูตรสารวัตร รุ่นที่ 36-38 เพิ่มเติม [4 แผ่น อ่าน 592 ครั้ง] 26 มี.ค.2539
10263 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ กอจ. 253/2537 การแต่งตั้งอาจารย์และวิทยากรในหลักสูตร การสัมมนา ข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตรของไทยและมาเลเซีย [3 แผ่น อ่าน 578 ครั้ง] 29 ก.ค.2537
10262 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน ว.ตร. 389/2540 การแต่งตั้งอาจารยืผู้สอนในหลักสูตรสารวัตร รุ่นที่ 41 - 48 [2 แผ่น อ่าน 570 ครั้ง] 29 ส.ค.2540
10261 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 91/2537 การแต่งตั้งอาจารยืผู้สอนในหลักสูตรสารวัตร รุ่นที่ 28 [4 แผ่น อ่าน 547 ครั้ง] 08 มี.ค.2537
10260 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน ว.ตร. 293/2540 การแต่งตั้งึคณะผู้รับผิดชอบและอาจารย์บรรยายในการฝึกอบรม หลักสูตรผู้กำกับ รุ่นที่ 29 และ 30 [14 แผ่น อ่าน 542 ครั้ง] 27 มิ.ย.2540
10259 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บช.ศ. 393/2558 การบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ และแก้ไขตำแหน่งเลขที่ในคำสั่ง บช.ศ. ที่ 393/2558 ลง 30 ต.ค.2558 [89 แผ่น อ่าน 363 ครั้ง] 30 ต.ค.2558
10258 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บก.อก. 131/2548 การบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ [18 แผ่น อ่าน 555 ครั้ง] 31 มี.ค.2548
10257 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บก.อก. 132/2548 การบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ [18 แผ่น อ่าน 504 ครั้ง] 31 มี.ค.2548
10256 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บก.อก. 133/2548 การบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ [11 แผ่น อ่าน 560 ครั้ง] 31 มี.ค.2548
10255 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บก.อก. 227/2548 การบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ [1 แผ่น อ่าน 496 ครั้ง] 10 มิ.ย.2548
10254 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บก.อก. 228/2548 การบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ [13 แผ่น อ่าน 595 ครั้ง] 10 มิ.ย.2548
10253 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บก.อก. 229/2548 การบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ [17 แผ่น อ่าน 487 ครั้ง] 10 มิ.ย.2548
10252 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บก.อก. 222/2548 การบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ [36 แผ่น อ่าน 528 ครั้ง] 10 มิ.ย.2548
10251 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บก.อก. 223/2548 การบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ [19 แผ่น อ่าน 724 ครั้ง] 10 มิ.ย.2548
10250 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บก.อก. 224/2548 การบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ [18 แผ่น อ่าน 523 ครั้ง] 10 มิ.ย.2548
10249 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บก.อก. 225/2548 การบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ [18 แผ่น อ่าน 564 ครั้ง] 10 พ.ค.2548
10248 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บก.อก. 226/2548 การบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ [15 แผ่น อ่าน 516 ครั้ง] 10 มิ.ย.2548
10247 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บก.อก. 230/2548 การบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ [23 แผ่น อ่าน 476 ครั้ง] 10 มิ.ย.2548
10246 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บก.อก. 232/2548 การบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ [12 แผ่น อ่าน 661 ครั้ง] 10 มิ.ย.2548
10245 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บก.อก. 231/2548 การบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ [10 แผ่น อ่าน 466 ครั้ง] 10 มิ.ย.2548
10244 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บก.อก. 312/2547 การบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ [1 แผ่น อ่าน 491 ครั้ง] 24 มิ.ย.2547
10243 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ ว.ตร. 302/2547 การบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ [2 แผ่น อ่าน 477 ครั้ง] 14 มิ.ย.2547
10242 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บก.อก. 60/2547 การบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ [56 แผ่น อ่าน 740 ครั้ง] 30 ม.ค.2547
10241 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บก.อก. 61/2547 การบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ [63 แผ่น อ่าน 595 ครั้ง] 30 ม.ค.2547
10240 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บก.อก. 62/2547 การบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ [71 แผ่น อ่าน 719 ครั้ง] 30 ม.ค.2547
10239 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บก.อก. 248/2547 การบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ [2 แผ่น อ่าน 466 ครั้ง] 14 พ.ค.2547
10238 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บก.อก. 62/2545 การบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ [21 แผ่น อ่าน 623 ครั้ง] 01 ก.พ.2545
10237 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บก.อก. 63/2545 การบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ [13 แผ่น อ่าน 633 ครั้ง] 01 ก.พ.2545
10236 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บก.อก. 64/2545 การบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ [17 แผ่น อ่าน 561 ครั้ง] 01 ก.พ.2545
10235 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บก.อก. 65/2545 การบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ [12 แผ่น อ่าน 591 ครั้ง] 01 ก.พ.2545
10234 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บก.อก. 66/2545 การบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ [13 แผ่น อ่าน 549 ครั้ง] 01 ก.พ.2545
10233 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บก.อก. 67/2545 การบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ [10 แผ่น อ่าน 578 ครั้ง] 01 ก.พ.2545
10232 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บก.อก. 68/2545 การบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ [15 แผ่น อ่าน 589 ครั้ง] 01 ก.พ.2545
10231 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บก.อก. 69/2545 การบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ [19 แผ่น อ่าน 518 ครั้ง] 01 ก.พ.2545
10230 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บก.อก. 70/2545 การบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ [8 แผ่น อ่าน 539 ครั้ง] 01 ก.พ.2545
10229 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บก.อก. 71/2545 การบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ [12 แผ่น อ่าน 617 ครั้ง] 01 ก.พ.2545
10228 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บก.อก. 93/2545 การบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ [2 แผ่น อ่าน 564 ครั้ง] 15 ก.พ.2545
10227 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บก.อก. 105/2545 การบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ [2 แผ่น อ่าน 581 ครั้ง] 25 ก.พ.2545
10226 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 62/2544 การบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ [13 แผ่น อ่าน 516 ครั้ง] 29 ม.ค.2544
10225 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 65/2544 การบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ [14 แผ่น อ่าน 599 ครั้ง] 29 ม.ค.2544
10224 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 66/2544 การบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ [13 แผ่น อ่าน 526 ครั้ง] 29 ม.ค.2544
10223 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 67/2544 การบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ [13 แผ่น อ่าน 512 ครั้ง] 29 ม.ค.2544
10222 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 68/2544 การบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ [13 แผ่น อ่าน 526 ครั้ง] 29 ม.ค.2544
10221 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 69/2544 การบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ [16 แผ่น อ่าน 455 ครั้ง] 29 ม.ค.2544
10220 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 70/2544 การบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ [12 แผ่น อ่าน 528 ครั้ง] 29 ม.ค.2544
10219 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บก.อก. 46/2546 การบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ [23 แผ่น อ่าน 584 ครั้ง] 31 ม.ค.2546
10218 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บก.อก. 47/2546 การบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ [17 แผ่น อ่าน 643 ครั้ง] 31 ม.ค.2546
10217 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บก.อก. 48/2546 การบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ [17 แผ่น อ่าน 599 ครั้ง] 31 ม.ค.2546
10216 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บก.อก. 49/2546 การบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ [15 แผ่น อ่าน 598 ครั้ง] 31 ม.ค.2546
10215 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บก.อก. 50/2546 การบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ [11 แผ่น อ่าน 500 ครั้ง] 31 ม.ค.2546
10214 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บก.อก. 51/2546 การบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ [10 แผ่น อ่าน 524 ครั้ง] 31 ม.ค.2546
10213 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บก.อก. 52/2546 การบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ [16 แผ่น อ่าน 581 ครั้ง] 31 ม.ค.2546
10212 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บก.อก. 53/2546 การบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ [18 แผ่น อ่าน 539 ครั้ง] 31 ม.ค.2546
10211 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บก.อก. 54/2546 การบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ [9 แผ่น อ่าน 571 ครั้ง] 31 ม.ค.2546
10210 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บก.อก. 55/2546 การบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ [36 แผ่น อ่าน 668 ครั้ง] 31 ม.ค.2546
10209 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บช.ศ. 353/2557 การบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ [133 แผ่น อ่าน 429 ครั้ง] 31 ต.ค.2557
10208 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บช.ศ. 174/2558 การบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ [46 แผ่น อ่าน 372 ครั้ง] 29 พ.ค.2558
10207 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บช.ศ. 43/2558 การบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการตำรวจผู้ออกจากราชการไปแล้วกลับเข้ารับราชการตำรวจ [1 แผ่น อ่าน 379 ครั้ง] 30 ม.ค.2558
10206 - บก.อก. 404/2535 การเบิกจ่ายเงินของทางราชการ [1 แผ่น อ่าน 491 ครั้ง] 15 ธ.ค.2535
10205 - ฝรก. 42/2557 การปกครองบังคับบัญชาและมอบหมายอำนาจการปกครองบังคับบัญชา [2 แผ่น อ่าน 312 ครั้ง] 12 ก.พ.2557
10204 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บก.อก. 5/2550 การปฏิบัตหน้าที่เวรรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ กองบัญชาการศึกษา [5 แผ่น อ่าน 2181 ครั้ง] 09 ม.ค.2550
10203 - ฝรก. 12/2557 การปฏิบัติในการบริหารความต่อเนื่องในสถาวะวิกฤต [3 แผ่น อ่าน 381 ครั้ง] 14 ม.ค.2557
10202 เข้ารับการฝึกอบรม ว.ตร. 373/2535 การปฏิบัติและการดำเนินการเกี่ยวกับการคัดเลือกหรือสอบแข่งขันและการปฏิบัติต่อผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรต่างฯ [3 แผ่น อ่าน 511 ครั้ง] 19 พ.ย.2535
10201 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บช.ศ. 169/2555 การปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ กองบัญชาการศึกษา [5 แผ่น อ่าน 426 ครั้ง] 29 มิ.ย.2555
10200 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บช.ศ. 111/2556 การปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ กองบัญชาการศึกษา [5 แผ่น อ่าน 483 ครั้ง] 18 เม.ย.2556
10199 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บช.ศ. 148/2556 การปฏิบัติหน้าที่เวรศูนย์ปฏิบัติการ กองบัญชาการศึกษา [4 แผ่น อ่าน 369 ครั้ง] 17 พ.ค.2556
10198 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บช.ศ. 242/2556 การปฏิบัติหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการการสอบและกองอำนวยการ กองบัญชาการศึกษา [7 แผ่น อ่าน 305 ครั้ง] 19 ส.ค.2556
10197 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บก.อก. 145/2545 การประเมินผลงานทางวิชาการ ประเมินประสิทธิภาพการสอนและการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการตำรวจเพื่อปรับเลื่อนตำแหน่ง [1 แผ่น อ่าน 502 ครั้ง] 15 มี.ค.2545
10196 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บก.อก. 164/2545 การประเมินผลงานทางวิชาการ ประเมินประสิทธิภาพการสอนและการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการตำรวจเพื่อปรับเลื่อนตำแหน่ง [1 แผ่น อ่าน 433 ครั้ง] 26 มี.ค.2545
10195 - ตร. 224/2557 การปรับค่าชดใช้แทนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ไม่สามารถส่งคืนตามกฎหมาย [9 แผ่น อ่าน 402 ครั้ง] 21 ต.ค.2557
10194 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บช.ศ. 215/2553 การปรับเปลี่ยนตำแหน่งลูกจ้างประจำเข้าสู่ตำแหน่งตามระบบใหม่ [2 แผ่น อ่าน 481 ครั้ง] 11 ส.ค.2553
10193 ให้รับเงินเดือน,ค่าตอบแทน บช.ศ. 218/2558 การปรับอัตราค่าจ้างลูกจ้างประจำ [2 แผ่น อ่าน 248 ครั้ง] 30 มิ.ย.2558
10192 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ ว.ตร. 415/2542 การฝึกแก้ไขปัญหาที่บังคับการหลักสูตรผู้กำกับการรุ่นที่ 34 และแต่งตั้งครูอาจารย์และเจ้าหน้าที่ประจำกองอำนวยการการฝึกและส่วนการฝึก [33 แผ่น อ่าน 497 ครั้ง] 22 ก.ค.2542
10191 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 424/2542 การฝึกแก้ไขปัญหาที่บังคับการหลักสูตรฝ่ายอำนวยการตำรวจ รุ่นที่ 21 และแต่งตังครูอาจารย์และเจ้าหนาที่ประจำกองอำนวยการฝึกและส่วนการฝึก [31 แผ่น อ่าน 564 ครั้ง] 30 ก.ค.2542
10190 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 391/2539 การฝึกแก้ปัญหาที่บัคับการหบักสูตรผู้กำกับการรุ่นที่ รุ่นที่ 28 แต่งตั้งวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ครุอาจารย์ประจำกองอำนวยการฝึกและส่วนการฝึก [9 แผ่น อ่าน 585 ครั้ง] 02 ส.ค.2539
10189 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ ว.ตร. 452/2543 การฝึกแก้ปัญหาที่บังคับการ และแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ครูอาจารย์ ประจำกองอำนวยการฝึกและส่วนการฝึกหลักสูตรผู้กำกับการ รุ่นที่ 35 [27 แผ่น อ่าน 490 ครั้ง] 19 ก.ค.2543
10188 เข้ารับการฝึกอบรม บก.อก. 190/2539 การฝึกแก้ปัญหาที่บังคับการ หลักสูตรฝ่ายอำนวยการตำรวจ รุ่นที่ 19 [3 แผ่น อ่าน 517 ครั้ง] 22 เม.ย.2539
10187 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ ว.ตร. 542/2543 การฝึกแก้ปัญหาที่บังคับการและแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ครู อาจารย์ ประจำกองอำนวยการฝึก และส่วนการฝึกหลัสูตรผู้กำกับการ รุ่นที่ 35 (เพิ่มเติม) [1 แผ่น อ่าน 384 ครั้ง] 11 ส.ค.2543
10186 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ ว.ตร. 543/2543 การฝึกแก้ปัญหาที่บังคับการและแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ครู อาจารย์ ประจำกองอำนวยการฝึก และส่วนการฝึกหลัสูตรผู้กำกับการ รุ่นที่ 37 (เพิ่มเติม) [1 แผ่น อ่าน 388 ครั้ง] 11 ส.ค.2543
10185 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ ว.ตร. 544/2543 การฝึกแก้ปัญหาที่บังคับการและแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ครู อาจารย์ ประจำกองอำนวยการฝึก และส่วนการฝึกหลัสูตรฝ่ายอำนวยตำรวจ รุ่นที่ 22 (เพิ่มเติม) [1 แผ่น อ่าน 418 ครั้ง] 11 ส.ค.2543
10184 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ ว.ตร. 182/2538 การฝึกแก้ปัญหาที่บังคับการหลักสูตรผู้กำกับการ รุ่นที่ 24 แต่งตั้งวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ครูอาจารย์ประจำกองอำนวยการฝึกและส่วนการฝึก [6 แผ่น อ่าน 485 ครั้ง] 15 พ.ค.2538
10183 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 280/2539 การฝึกแก้ปัญหาที่บังคับการหลักสูตรผู้กำกับการ รุ่นที่ 26 แต่งตั้งวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ครูอาจารย์ประจำ กองอำนวยการฝึกและส่วนการฝึก [6 แผ่น อ่าน 476 ครั้ง] 15 พ.ค.2539
10182 เลื่อนขั้นเงินเดือน บก.อก. 261/2540 การฝึกแก้ปัญหาที่บังคับการหลักสูตรผู้กำกับการ รุ่นที่ 29 แต่งตั้งวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ครูอาจารย์ ประจะกองอำนวยการฝึกและส่วนการฝึก [6 แผ่น อ่าน 608 ครั้ง] 10 มิ.ย.2540
10181 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ ว.ตร. 313/2540 การฝึกแก้ปัญหาที่บังคับการหลักสูตรผู้กำกับการ รุ่นที่ 30 แต่งตั้งวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ครูอาจารย์ ประจำกองอำนวยการฝึกและส่วนการฝึก [9 แผ่น อ่าน 460 ครั้ง] 07 ก.ค.2540
10180 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 357/2539 การฝึกแก้ปัญหาที่ยังคับการหลักสูตรผู้กำกับการรุ่นที่ รุ่นที่ 27 แต่งตั้งวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ครูอาจารย์ประจำ กองอำนวยการฝึกและส่วนการฝึก [9 แผ่น อ่าน 525 ครั้ง] 28 มิ.ย.2539
10179 เข้ารับการฝึกอบรม บก.อก. 409/2542 การฝึกอบรมข้าราชการตำรวจชั้นประทวนและพลตำรวจ [3 แผ่น อ่าน 438 ครั้ง] 19 ก.ค.2542
10178 เข้ารับการฝึกอบรม บก.อก. 456/2539 การฝึกอบรมข้าราชการตำรวจชั้นประทวนและพลตำรวจ [2 แผ่น อ่าน 488 ครั้ง] 05 ก.ย.2539
10177 เข้ารับการฝึกอบรม บช.ศ. 196/2537 การฝึกอบรมข้าราชการตำรวจชั้นประทวนและพลตำรวจประจำสัปดาห์ [2 แผ่น อ่าน 448 ครั้ง] 22 มิ.ย.2537
10176 เข้ารับการฝึกอบรม ฝรก. 369/2537 การฝึกอบรมข้าราชการตำรวจชั้นประทวนและพลตำรวจประจำสัปดาห์ [2 แผ่น อ่าน 495 ครั้ง] 15 พ.ย.2537
10175 เข้ารับการฝึกอบรม บก.อก. 536/2539 การฝึกอบรมเข้าราชการตำรวจชั้นประทวนและพลตำรวจ [1 แผ่น อ่าน 590 ครั้ง] 15 ต.ค.2539
10174 เข้ารับการฝึกอบรม ว.ตร. 75/2537 การฝึกอบรมความรู้พื้นฐานพลตำรวจที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งใหม่ [3 แผ่น อ่าน 645 ครั้ง] 21 ก.พ.2537
10173 เข้ารับการฝึกอบรม ว.ตร. 78/2538 การฝึกอบรมหลักสุตรงานสารบรรณ ธุรการและกำลังพล เพื่อพัฒนาข้าราชการตำรวจชั้นประทวนและพลตำรวจ ประจำปี 2538 [3 แผ่น อ่าน 519 ครั้ง] 02 มี.ค.2538
10172 เข้ารับการฝึกอบรม ว.ตร. 123/2538 การฝึกอบรมหลักสูตรการการจราจร เพื่อพัฒนาข้าราชการตำรวจชั้นประทวนและพลตำรวจ ประจำปี 2538 [3 แผ่น อ่าน 526 ครั้ง] 31 มี.ค.2538
10171 เข้ารับการฝึกอบรม ว.ตร. 114/2538 การฝึกอบรมหลักสูตรการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม เพื่อพัฒนาข้าราชการตำรวจชั้นประทวนและพลตำรวจ ประจำปี 2538 [3 แผ่น อ่าน 466 ครั้ง] 20 มี.ค.2538
10170 เข้ารับการฝึกอบรม ว.ตร. 188/2538 การฝึกอบรมหลักสูตรการสืบสวนเพื่อพัฒนาข้าราชการตำรวจชั้นประทวนและพลตำรวจ ประจำปี 2538 [3 แผ่น อ่าน 480 ครั้ง] 17 พ.ค.2538
10169 เข้ารับการฝึกอบรม ว.ตร. 142/2538 การฝึกอบรมหลักสูตรผู้ช่วยพนักงานสอบสวน เพื่อพัฒนาข้าราชการตำรวจชั้นประทวนและพลตำรวจ ประจำปี 2538 [3 แผ่น อ่าน 412 ครั้ง] 11 เม.ย.2538
10168 เข้ารับการฝึกอบรม บช.ศ. 125/2539 การฝึกอบอมหลักสูตรการจราจรเพื่อพัฒนาข้าราชการตำรวจ ชั้นประทวนและพลตำรวจ ประจำปี 2539 [3 แผ่น อ่าน 460 ครั้ง] 27 ก.พ.2539
10167 เข้ารับการฝึกอบรม ฝรก. 100/2539 การฝึกอบอมหลักสูตรการสืบสวนเพื่อพัฒนาข้าราชการตำรวจชั้นประทวนและพลตำรวจ ประจำปี 2539 [3 แผ่น อ่าน 550 ครั้ง] 13 ก.พ.2539
10166 เข้ารับการฝึกอบรม ว.ตร. 78/2535 การฝืกอบรมเพื่อคัดเลือกข้าราชการตำรวจที่ทำหน้าที่ครูฝืกพลศึกษาประจำโรงรียนตำรวจในสังกัดกองลบัญชาการศึกษา [2 แผ่น อ่าน 564 ครั้ง] 18 มี.ค.2535
10165 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บก.อก. 280/2547 การมอบหมายเบิกเงินแทน [1 แผ่น อ่าน 488 ครั้ง] 09 มิ.ย.2547
10164 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บก.อก. 555/2547 การมอบหมายเบิกเงินแทน [1 แผ่น อ่าน 381 ครั้ง] 13 ต.ค.2547
10163 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บก.อก. 603/2546 การมอบหมายเบิกเงินแทน [1 แผ่น อ่าน 394 ครั้ง] 05 พ.ย.2546
10162 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บก.อก. 271/2554 การมอบหมายเบิกเงินแทน [1 แผ่น อ่าน 554 ครั้ง] 05 มิ.ย.2544
10161 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บก.อก. 331/2545 การมอบหมายเบิกเงินแทน [1 แผ่น อ่าน 506 ครั้ง] 28 มิ.ย.2545
10160 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บก.อก. 521/2544 การมอบหมายเบิกเงินแทน [1 แผ่น อ่าน 428 ครั้ง] 16 ต.ค.2544
10159 ให้รับเงินเดือน,ค่าตอบแทน บก.อก. 560/2544 การมอบหมายเบิกเงินแทน [1 แผ่น อ่าน 393 ครั้ง] 08 พ.ย.2544
10158 ให้รับเงินเดือน,ค่าตอบแทน บก.อก. 544/2545 การมอบหมายเบิกเงินแทน [1 แผ่น อ่าน 493 ครั้ง] 15 ต.ค.2545
10157 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บก.อก. 738/2543 การมอบหมายเบิกเงินแทน [1 แผ่น อ่าน 614 ครั้ง] 25 ต.ค.2543
10156 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บก.อก. 343/2538 การมอบหมายเบิกเงินแทน [1 แผ่น อ่าน 510 ครั้ง] 16 ต.ค.2538
รวม 10355 รายการ 33406 หน้า รายการต่อหน้า

เลือกหน้า : 

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52]

หน้าที่ 1  

กองบัญชาการศึกษา สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
พัฒนาระบบโดย : พ.ต.อ.อัครินทร์ สุขเษม ร่วมกับ นักศึกษาฝึกงาน ม.อีสเทิร์นเอเชีย ภาคการศึกษา 2553