<สำหรับจัดการระบบ>  USERNAME:     PASSWORD:  

ระบบสารสนเทศ บช.ศ.

     
หน่วยงานผู้ออกคำสั่ง :   กลุ่มคำสั่ง :
ช่วง วดป.ออกคำสั่ง :  -   เลขที่คำสั่ง :  /
ส่วนของข้อความในชื่อเรื่อง :   

ปี พ.ศ.ที่ออกคำสั่ง :

[จัดเรียงข้อมูลโดยคลิกที่ชื่อคอลัมน์ คลิกซ้ำ=สลับระหว่างน้อย<->มาก    คลิกที่เลขที่คำสั่ง หรือ ชื่อเรื่อง เพื่อดูรายละเอียด]

หน้า : 1/52
รวม 10353 รายการ 33402 หน้า รายการต่อหน้า

เลือกหน้า : 

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52]

หน้าที่ 1  

ลำดับ กลุ่มคำสั่ง หน่วยงาน คำสั่งที่ ชื่อเรื่อง ลงวันที่
10353 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บก.อก. 1/2534 มอบหมายหน้าที่เตรียมการต้อนรับการตรวจเยี่ยมและฟังบรรยายสรุปของ กองบัญชาการศึกษา [1 แผ่น อ่าน 1502 ครั้ง] 07 ม.ค.2534
10352 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 1/2538 แต่งตั้งคณะกรรมการ และเจ้าหน้าที่รับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นลูกจ้างประจำ ในสังกัดกองกำกับการโรงเรียนนายสิบตำรวจ [1 แผ่น อ่าน 1518 ครั้ง] 04 ม.ค.2538
10351 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 1/2539 แต่งตั้งอนุกรรมการและเจ้าหน้าที่ประมวลผลการคัดเลือก ตรวจกระดาษคำตอบซ้ำและจัดทำบัญชีประกาศผลการเลือกรอบสุดท้าย ในการคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนักเรียนพลตำรวจ ประจำปี 2539 [8 แผ่น อ่าน 1214 ครั้ง] 04 ม.ค.2539
10350 ไปราชการ ว.ตร. 1/2540 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 1663 ครั้ง] 02 ม.ค.2540
10349 ไปราชการ บก.อก. 1/2541 ให้ข้าราชการตำรวจช่วยราชการ [1 แผ่น อ่าน 1397 ครั้ง] 05 ม.ค.2541
10348 ไปราชการ ว.ตร. 1/2542 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 1426 ครั้ง] 05 ม.ค.2542
10347 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 1/2543 แต่งตั้งอาจารย์และคูร หลักสูตรการส่งกำลังบำรุง เพื่อพัฒนาข้าราชการตำรวจ ประจำปีงบประมาณ 2543 กองกำกับการโรงเรียนตำรวจภูธร 4 [4 แผ่น อ่าน 1196 ครั้ง] 04 ม.ค.2543
10346 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 1/2544 เปลี่ยนประธานกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริง [2 แผ่น อ่าน 1197 ครั้ง] 04 ม.ค.2544
10345 ไปราชการ บก.อก. 1/2545 ให้ข้าราชการเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 1319 ครั้ง] 02 ม.ค.2545
10344 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บก.อก. 1/2546 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 1290 ครั้ง] 03 ม.ค.2546
10343 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บก.อก. 1/2547 ให้ข้าราชการตำรวจช่วยราชการ [1 แผ่น อ่าน 1307 ครั้ง] 05 ม.ค.2547
10342 เข้ารับการฝึกอบรม ว.ตร. 1/2548 ให้ข้าราชการตำรวจเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรสารวัตร รุ่นที่ 85 (สถาบันพัฒนาข้าราชการตำรวจ) [11 แผ่น อ่าน 1362 ครั้ง] 04 ม.ค.2548
10341 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน กอจ. 1/2549 แต่งตั้งคณะทำงานและเจ้าหน้าที่ ตรวจกระดาษคำตอบและรวมคะแนน การสอบวัดผลภาควิชาการ ภาคเรียนที่ 2 ของนักเรียนนายสิบตำรวจ หลักสูตรนักเรียนนายสิบตำรวจ ประจำปี 2548 [3 แผ่น อ่าน 1300 ครั้ง] 06 ม.ค.2549
10340 เลื่อนขั้นเงินเดือน บก.อก. 1/2550 เลื่อนเงินเดือนข้าราชการตำรวจ [1 แผ่น อ่าน 1293 ครั้ง] 08 ม.ค.2550
10339 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 1/2551 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริง [1 แผ่น อ่าน 1215 ครั้ง] 04 ม.ค.2551
10338 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 1/2553 แต่งตั้งคณะผู้ตรวจราชการ ประจำ 2552 [2 แผ่น อ่าน 1152 ครั้ง] 07 ม.ค.2553
10337 เข้ารับการฝึกอบรม บช.ศ. 1/2554 ให้ข้าราชการตำรวจเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรผู้กำกับการ รุ่นที่ 76 [1 แผ่น อ่าน 700 ครั้ง] 05 ม.ค.2554
10336 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 1/2555 แต่งตั้งคณะกรรมการทำลายหนังสือราชการ [1 แผ่น อ่าน 722 ครั้ง] 06 ม.ค.2555
10335 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 1/2556 แต่งตั้งกรรมการตรวจการจัดจ้างตรวจสภาพและเปลี่ยนถ่ายนำมันเครื่องรถยนต์ราชการ [1 แผ่น อ่าน 658 ครั้ง] 03 ม.ค.2556
10334 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน ปชส. บช.ศ. 1/2556 แต่งตั้งโฆษกกองบัญชาการศึกษา และรองโฆษกกองบัญชาการศึกษา [1 แผ่น อ่าน 574 ครั้ง] 24 เม.ย.2556
10333 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บช.ศ. 1/2556 ตั้งอนุกรรมการและเจ้าหน้าที่ดำเนินการคุมสอบข้อเขียน [35 แผ่น อ่าน 595 ครั้ง] 22 เม.ย.2556
10332 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บก.อก. 1/2556 มอบหมาบอำนาจการปกครองบังคับบัญชา [2 แผ่น อ่าน 689 ครั้ง] 15 ม.ค.2556
10331 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บช.ศ. 1/2557 แต่งตั้งกองอำนวยการการจัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "การเขียนแผนปฏิบัติการ" [4 แผ่น อ่าน 459 ครั้ง] 03 ม.ค.2557
10330 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 1/2557 ตั้งอนุกรรมการและเจ้าหน้าที่ดำเนินการคุมสอบข้อเขียนในการรับสมัครและคัดเลือกข้าราชการตำรวจชั้นประทวนเข้ารับการฝึกอบรม เพื่อแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร พ.ศ.๒๕๕๗ [40 แผ่น อ่าน 377 ครั้ง] 19 ก.ย.2557
10329 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน ฝรก. 1/2557 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการประกวดราคาการก่อสร้างระบบป้องกันและระบายน้ำอาคารกองร้อยที่พักผู้เข้ารับการฝึกอบรมด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.๒๕๔๙ [2 แผ่น อ่าน 368 ครั้ง] 02 ม.ค.2557
10328 สอบ,สืบ,วินัย,ลงทัณฑ์ บก.อก. 2/2534 ลงทัณฑ์ข้าราชการตำรวจ [1 แผ่น อ่าน 1320 ครั้ง] 07 ม.ค.2534
10327 สอบ,สืบ,วินัย,ลงทัณฑ์ บช.ศ. 2/2535 ให้เพิมทัณฑ์ข้าราขการตำรวจ [1 แผ่น อ่าน 1337 ครั้ง] 02 ม.ค.2535
10326 ไปราชการ บช.ศ. 2/2538 ให้ข้าราชการตำรวจช่วยราชการ [1 แผ่น อ่าน 1349 ครั้ง] 05 ม.ค.2538
10325 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บก.อก. 2/2539 แก้ไขคำสั่งแต่งตั้งข้าราชการ [2 แผ่น อ่าน 1261 ครั้ง] 04 ม.ค.2539
10324 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 2/2540 แต่งตั้งอาจราย์และคูร หลักสูตรงานสารบรรณ ธุรการและกำลังพลเพื่อพัฒนาข้าราชการตำรวจชั้นประทวนและพลตำรวจ ประจำปีงบประมาณ 2540 [3 แผ่น อ่าน 1219 ครั้ง] 03 ม.ค.2540
10323 ไปราชการ บก.อก. 2/2541 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 1201 ครั้ง] 05 ม.ค.2541
10322 ไปราชการ บก.อก. 2/2542 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 1157 ครั้ง] 06 ม.ค.2542
10321 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 2/2543 แต่งตั้งอาจารย์และคูร หลักสูตรการส่งกำลังบำรุง เพื่อพัฒนาข้าราชการตำรวจ ประจำปีงบประมาณ 2543 กองกำกับการโรงเรียนตำรวจภูธร 8 [6 แผ่น อ่าน 1151 ครั้ง] 04 ม.ค.2543
10320 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 2/2544 แต่งตั้งคณะกรรมการรับมอบอาคารจากการเคหะแห่งชาติ [1 แผ่น อ่าน 1138 ครั้ง] 04 ม.ค.2544
10319 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 2/2545 แต่งตั้งกองอำนวยการฝึกอบรม โครงการฝึกอบรมการยิงปืนข้าราชการตำรวจและครูฝึกของกองบัญชาการศึกษา เพิ่มเติม [2 แผ่น อ่าน 1162 ครั้ง] 03 ม.ค.2545
10318 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ ว.ตร. 2/2547 แต่งตั้งอาจารย์ผู้สอนในหลักสูตรสารวัตร รุ่นที่ 76 เพิ่มเติม [1 แผ่น อ่าน 1263 ครั้ง] 05 ม.ค.2547
10317 เข้ารับการฝึกอบรม ว.ตร. 2/2548 ให้ข้าราชการตำรวจเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรสารวัตร รุ่นที่ 85 (กองกำกับการโรงเรียนตำรวจภูธร 2) [11 แผ่น อ่าน 1261 ครั้ง] 04 ม.ค.2548
10316 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ กอจ. 2/2549 ตั้งกองอำนวยการฝึกอบรม และแต่งตั้งอาจารย์ - ครู หลักสูตรการเงินงบประมาณ เพื่อพัฒนาข้าราชการตำรวจชั้นประทวนและพลตำรวจ ประจำปีงบประมาณ 2549 ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจกลาง [5 แผ่น อ่าน 1370 ครั้ง] 09 ม.ค.2549
10315 เลื่อนขั้นเงินเดือน บก.อก. 2/2550 เลื่อนเงินเดือนข้าราชการตำรวจ [1 แผ่น อ่าน 1231 ครั้ง] 08 ม.ค.2550
10314 ให้รับเงินเดือน,ค่าตอบแทน บก.อก. 2/2551 ให้เงินเพิ่มพิเศษรายเดือนประจำตำแหน่งผู้ทำหน้าที่ปกครองโรงเรียน (พ.ร.ต.) [2 แผ่น อ่าน 1175 ครั้ง] 04 ม.ค.2551
10313 ไปราชการ บก.อก. 2/2552 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [2 แผ่น อ่าน 1171 ครั้ง] 07 ม.ค.2552
10312 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 2/2553 แต่งตั้งคณะผู้ตรวจราชการ ประจำ 2552 [2 แผ่น อ่าน 1119 ครั้ง] 07 ม.ค.2553
10311 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บช.ศ. 2/2554 ตั้งกองอำนวยการ คณะทำงาน โครงการสัมมนาเพิ่มประสิทธิภาพ ผู้บังคับการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ ประจำปี 2553 [6 แผ่น อ่าน 618 ครั้ง] 05 ม.ค.2554
10310 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 2/2555 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ทำหน้าที่อาจารย์ [1 แผ่น อ่าน 642 ครั้ง] 06 ม.ค.2555
10309 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน ปชส. บช.ศ. 2/2556 แต่งตั้งคณะทำงานประสานงานสื่อมวลชน [1 แผ่น อ่าน 552 ครั้ง] 24 เม.ย.2556
10308 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 2/2557 แต่งตั้งวิทยากรโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "การเขียนแผนการปฏิบัติการ" [1 แผ่น อ่าน 340 ครั้ง] 03 ม.ค.2557
10307 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน ฝรก. 2/2557 แต่งตั้งกรรมการและเจ้าหน้าที่ดำเนินการตามโครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพหน่วยปฏิบัติการพิเศษของตำรวจภูธรภาค ๑ - ๙ และศูนย์ปฏิบัติการตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้ (หลักสูตรสวาทชั้นชำนาญการ) [4 แผ่น อ่าน 380 ครั้ง] 02 ม.ค.2557
10306 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บก.อก. 3/2534 มอบหมายหน้าที่กรณีรองอธิบดีตำรวจฝ่ายบริหาร 1 ตรวจเยี่ยมกองบัญชาการศึกษา [1 แผ่น อ่าน 1176 ครั้ง] 07 ม.ค.2534
10305 สอบ,สืบ,วินัย,ลงทัณฑ์ บช.ศ. 3/2535 ให้เพิมทัณฑ์ข้าราชการตำรวจ [1 แผ่น อ่าน 1348 ครั้ง] 02 ม.ค.2535
10304 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บช.ศ. 3/2537 แก้ไขคำสั่งกองบัญชาการศึกษาที่ 138/2536 [1 แผ่น อ่าน 1219 ครั้ง] 05 ม.ค.2537
10303 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ กอจ. 3/2538 แต่งตั้งอาจารย์สอนโครการฝึกอบรมหลักสูตรคอมพิวเตอร์ รุ่นที่ 1 - 2 [1 แผ่น อ่าน 1316 ครั้ง] 05 ม.ค.2538
10302 เลื่อนขั้นเงินเดือน บก.อก. 3/2539 เลื่อนชั้นและอัตราเงินเดือนข้าราชการตำรวจ [2 แผ่น อ่าน 1250 ครั้ง] 05 ม.ค.2539
10301 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ ว.ตร. 3/2540 แต่งตั้งอาจราย์และคูร หลักสูตรงานสารบรรณ ธุรการและกำลังพลเพื่อพัฒนาข้าราชการชั้นประทวนและพลเรือน ประจำปีงบประมาณ 2540 [2 แผ่น อ่าน 1184 ครั้ง] 03 ม.ค.2540
10300 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 3/2541 แต่งตั้งกองอำนวยการฝึกอบรม และกองอำนวยการสถานฝึกอบรม หลักสูตรพนักงานสอบสวนคดียาเสพติดให้โทษ รุ่นที่ 21 และรุ่นที่ 22 [4 แผ่น อ่าน 1115 ครั้ง] 06 ม.ค.2541
10299 สอบ,สืบ,วินัย,ลงทัณฑ์ บก.อก. 3/2542 ลงโทษไล่ข้าราชการตำรวจออกจากราชการ [2 แผ่น อ่าน 1214 ครั้ง] 07 ม.ค.2542
10298 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 3/2543 แต่งตั้งอาจารย์และคูร หลักสูตรการสืบสวน เพื่อพัฒนาข้าราชการตำรวจ ประจำปีงบประมาณ 2543 กองกำกับการโรงเรียนตำรวจภูธร 9 [5 แผ่น อ่าน 1091 ครั้ง] 04 ม.ค.2543
10297 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 3/2544 แต่งตั้งคณะกรรมพิจารณาคำร้องขอเข้าพักอาศัยในอาคารบ้านพักอิสระ กองบัญชาการศึกษา [2 แผ่น อ่าน 1164 ครั้ง] 05 ม.ค.2544
10296 ไปราชการ บก.อก. 3/2545 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [3 แผ่น อ่าน 1136 ครั้ง] 03 ม.ค.2545
10295 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บก.อก. 3/2546 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 1112 ครั้ง] 03 ม.ค.2546
10294 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ ว.ตร. 3/2547 แต่งตั้งอาจารย์ผู้สอนในหลักสูตรสารวัตร รุ่นที่ 77 เพิ่มเติม [1 แผ่น อ่าน 1172 ครั้ง] 05 ม.ค.2547
10293 เข้ารับการฝึกอบรม ว.ตร. 3/2548 ให้ข้าราชการตำรวจเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรสารวัตร รุ่นที่ 85 (กองกำกับการโรงเรียนตำรวจภูธร 4) [11 แผ่น อ่าน 1181 ครั้ง] 04 ม.ค.2548
10292 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บก.อก. 3/2549 มอบอำนาจการบริหารงานการเงินของกองบัญชาการศึกษา สำนักงานตำรวจแห่งชาติ [1 แผ่น อ่าน 1134 ครั้ง] 09 ม.ค.2549
10291 ให้รับเงินเดือน,ค่าตอบแทน บก.อก. 3/2550 ให้ข้าราชการตำรวจระดับ รองผู้บังคับการ (ทำหน้าที่อาจารย์) ได้รับเงินค่าตอบแทนรายเดือนนอกเหนือจากเงินเดือน [2 แผ่น อ่าน 1307 ครั้ง] 08 ม.ค.2550
10290 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ ว.ตร. 3/2551 แต่งตั้งอาจารย์และครูผู้สอนในหลักสูตรผุ้กำกับการ รุ่นที่ 60-63 [13 แผ่น อ่าน 1196 ครั้ง] 04 ม.ค.2551
10289 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 3/2552 แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบปีกันคุณภาพการศึกษา [2 แผ่น อ่าน 1088 ครั้ง] 15 ม.ค.2552
10288 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 3/2553 แต่งตั้งคณะผู้ตรวจราชการ ประจำ 2552 [2 แผ่น อ่าน 1095 ครั้ง] 07 ม.ค.2553
10287 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 3/2554 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการดำเนินการโครงการที่ทำงานสวย ช่วยกันทำ [2 แผ่น อ่าน 635 ครั้ง] 05 ม.ค.2554
10286 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 3/2555 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำบัญชีผู้เหมาะสมเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้นระดับสารวัตร รองผู้บังคับการ วาระประจำปี 2554 [1 แผ่น อ่าน 622 ครั้ง] 09 ม.ค.2555
10285 ไปราชการ บช.ศ. 3/2556 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [2 แผ่น อ่าน 624 ครั้ง] 04 ม.ค.2556
10284 - ฝรก. 3/2557 การจัดเวรยามประจำสถานที่ราชการ [1 แผ่น อ่าน 375 ครั้ง] 03 ม.ค.2557
10283 เลื่อนขั้นเงินเดือน บก.อก. 4/2534 เลื่อนชั้นและอัตราเงินเดือนข้าราชการตำรวจ [2 แผ่น อ่าน 1181 ครั้ง] 08 ม.ค.2534
10282 ไปราชการ บก.อก. 4/2535 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปตรวจราชการประจำปี 2535 [2 แผ่น อ่าน 1189 ครั้ง] 03 ม.ค.2535
10281 - บก.อก. 4/2539 แก้ไขคำสั่งบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ [1 แผ่น อ่าน 1356 ครั้ง] 05 ม.ค.2539
10280 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 4/2540 แต่งตั้งอาจราย์และคูร หลักสูตรงานสารบรรณ ธุรการและกำลังพล เพื่อพัฒนาข้าราชการชั้นประทวนและพลเรือน ประจำปีงบประมาณ 2540 [3 แผ่น อ่าน 1165 ครั้ง] 03 ม.ค.2540
10279 สอบ,สืบ,วินัย,ลงทัณฑ์ บก.อก. 4/2541 ลงทัณฑ์ข้าราชการตำรวจ [3 แผ่น อ่าน 1213 ครั้ง] 07 ม.ค.2541
10278 ไปราชการ บก.อก. 4/2542 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 1161 ครั้ง] 07 ม.ค.2542
10277 เลื่อนขั้นเงินเดือน บก.อก. 4/2543 ให้ข้าราชการตำรวจมีสิทธิได้รับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ [2 แผ่น อ่าน 1199 ครั้ง] 04 ม.ค.2543
10276 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 4/2544 แต่งตั้งผู้ปกครองอาคารบ้านพักอิสระ กองบัญชาการศึกษา [1 แผ่น อ่าน 1145 ครั้ง] 05 ม.ค.2544
10275 ไปราชการ บก.อก. 4/2545 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 1170 ครั้ง] 03 ม.ค.2545
10274 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน ว.ตร. 4/2546 แต่งตั้งวิทยากรและเจ้าหน้าที่โครงการสัมมนาเพื่อประสิทธิภาพการใช้คอมพิวเตอร์(ระบบอินเตอร์เน็ต)สำหรับผู้บริหารกองบัญชาการ [2 แผ่น อ่าน 1199 ครั้ง] 03 ม.ค.2546
10273 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ ว.ตร. 4/2547 แต่งตั้งอาจารย์ผู้สอนในหลักสูตรผู้กำกับการ รุ่นที่ 48 เพิ่มเติม [1 แผ่น อ่าน 1145 ครั้ง] 05 ม.ค.2547
10272 เข้ารับการฝึกอบรม ว.ตร. 4/2548 ให้ข้าราชการตำรวจเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรสารวัตร รุ่นที่ 85 (กองกำกับการโรงเรียนตำรวจภูธร 7) [11 แผ่น อ่าน 1196 ครั้ง] 04 ม.ค.2548
10271 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ กอจ. 4/2549 แต่งตั้งอาจารย์และครูผู้สอนในหลักสูตรฝ่ายอำนวยการตำรวจ รุ่นที่ 27 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 [1 แผ่น อ่าน 1274 ครั้ง] 13 ม.ค.2549
10270 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ ว.ตร. 4/2550 แต่งตั้งอาจารย์และครูผู้สอนในหลักสูตรฝ่ายอำนวยการตำรวจ รุ่นที่ 28 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 [1 แผ่น อ่าน 1195 ครั้ง] 08 ม.ค.2550
10269 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ ว.ตร. 4/2552 แต่งตั้งอาจารย์และครูผู้สอนในหลักสูตรผู้กำกับการรุ่นที่ 64-67 เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 [1 แผ่น อ่าน 1132 ครั้ง] 09 ม.ค.2552
10268 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 4/2555 แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือก ของกองบัญชาการศึกษา [1 แผ่น อ่าน 636 ครั้ง] 09 ม.ค.2555
10267 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บช.ศ. 4/2556 ตั้งกองอำนวยการสถานฝึกอบรมหลักสูตรการดูแลและปฐมพยาบาลขั้นสูง รุ่นที่ ๑ (Advanced First Aid Couse) [2 แผ่น อ่าน 650 ครั้ง] 08 ม.ค.2556
10266 ให้รับเงินเดือน,ค่าตอบแทน บช.ศ. 4/2557 ให้ข้าราชการตำรวจได้รับเงินตอบแทนพิเศษ [2 แผ่น อ่าน 470 ครั้ง] 07 ม.ค.2557
10265 - ฝรก. 4/2557 อนุญาตให้ข้าราชการตำรวจลาออกจากราชการ [1 แผ่น อ่าน 392 ครั้ง] 03 ม.ค.2557
10264 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บก.อก. 4/2558 ให้ข้าราชการตำรวจรักษาราชการแทน [1 แผ่น อ่าน 265 ครั้ง] 04 ก.พ.2558
10263 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 5/2534 ตั้งกรรมการพจารณาคัดเลือกข้าราชการตรวจและลูจ้างประจำดีเด่น ประจำปี 2534 [1 แผ่น อ่าน 1144 ครั้ง] 08 ม.ค.2534
10262 ไปราชการ บก.อก. 5/2535 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปตรวจราชการประจำปี 2535 [2 แผ่น อ่าน 1145 ครั้ง] 06 ม.ค.2535
10261 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ ว.ตร. 5/2537 เปลี่ยนแปลงข้าราชการตำรวจเข้ารับการศึกษาอบรม หลักสูตรสารวัตร รุ่นที่ 27 [1 แผ่น อ่าน 1156 ครั้ง] 07 ม.ค.2537
10260 สอบ,สืบ,วินัย,ลงทัณฑ์ บช.ศ. 5/2538 ห้ามข้าราชการตำรวจกองบัญชาการศึกษาเป็นผู้ปกครอง ผู้ค้ำประกันหรือผู้รับรองบุคคลที่ผ่านการคัดเลือกเป็นนักเรียนพลตำรวจ [1 แผ่น อ่าน 1315 ครั้ง] 10 ม.ค.2538
10259 เลื่อนขั้นเงินเดือน บก.อก. 5/2539 เลื่อนชั้นและอัตราเงินเดือนข้าราชการตำรวจ [2 แผ่น อ่าน 1152 ครั้ง] 11 ม.ค.2539
10258 ไปราชการ บก.อก. 5/2540 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 1134 ครั้ง] 06 ม.ค.2540
10257 ไปราชการ บก.อก. 5/2541 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 1168 ครั้ง] 07 ม.ค.2541
10256 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 5/2542 แต่งตั้งอนุกรรมการและเจ้าหน้าที่ตรวจผลการทดสอบบุคลิกภาพ [4 แผ่น อ่าน 1104 ครั้ง] 07 ม.ค.2542
10255 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ ฝรก. 5/2543 ตั้งกองอำนวยการฝึกอบรมและแต่งตั้งคูร-อาจารย์ ในการฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนาข้าราชการตำรวจ ประจำปี 2543 ตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน หลักสูตรการสืบสวน กองกำกับการโรงเรียนตำรวจภูธ 6 [3 แผ่น อ่าน 1303 ครั้ง] 06 ม.ค.2543
10254 ไปราชการ บก.อก. 5/2544 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [3 แผ่น อ่าน 1142 ครั้ง] 08 ม.ค.2544
10253 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 5/2545 แก้ไขแต่งตั้งอนุกรรมการและเข้าหน้าที่ประมวลผลการคัดเลือกและจัดทำบัญชีประกาศผลสอบรอบสุดท้ายในการคัดเลือกด้วยวิธีสอบบุคคลเข้าเป็นนักเรียนพลตำรวจประจำปี 2545 [1 แผ่น อ่าน 1155 ครั้ง] 07 ม.ค.2545
10252 ไปราชการ ว.ตร. 5/2546 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [3 แผ่น อ่าน 1208 ครั้ง] 03 ม.ค.2546
10251 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ ว.ตร. 5/2547 แต่งตั้งอาจารย์ผู้สอนในหลักสูตรสารวัตร รุ่นที่ 78 เพิ่มเติม [1 แผ่น อ่าน 1191 ครั้ง] 05 ม.ค.2547
10250 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน ว.ตร. 5/2548 แต่งตั้งอนุกรรมการและเจ้าหน้าที่ตรวจข้อสอบบุคลิกภาพ ในการสอบแข่งขันบุคคลเข้าเป็นนักเรียนพลตำรวจ ประจำปี 2548, นักเรียนพลตำรวจ (เร่งรัด) และการสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน [13 แผ่น อ่าน 1256 ครั้ง] 05 ม.ค.2548
10249 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 5/2549 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดแผนงานนโยบายและเป้าหมายในการประหยัดพลังงาน และคณะทำงานรณรงค์การใช้พลังงานอย่างประหยัดและคุ้มค่า [2 แผ่น อ่าน 1203 ครั้ง] 16 ม.ค.2549
10248 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บก.อก. 5/2550 การปฏิบัตหน้าที่เวรรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ กองบัญชาการศึกษา [5 แผ่น อ่าน 1134 ครั้ง] 09 ม.ค.2550
10247 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 5/2552 แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อจัดทำร่างคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ [1 แผ่น อ่าน 1160 ครั้ง] 12 ม.ค.2552
10246 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บช.ศ. 5/2554 แต่งตั้งอาจารย์และวิทยากรโครงการสัมมนาเพิ่มประสิทธิภาพผู้บังคับการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ ประจำปี 2553 [2 แผ่น อ่าน 620 ครั้ง] 14 ม.ค.2554
10245 เลื่อนขั้นเงินเดือน บช.ศ. 5/2555 ปรับระดับอัตราเงินเดือนและเลื่อนเงินเดือนให้แก่ข้าราชการตำรวจที่รับเงินเดือนถึงขั้นสูงของระดับ (เต็มขั้น) [2 แผ่น อ่าน 655 ครั้ง] 09 ม.ค.2555
10244 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บช.ศ. 5/2556 ตั้งกองอำนวยการสถานฝึกอบรมหลักสูตรการดูแลและปฐมพยาบาลขั้นสูง รุ่นที่ ๒ (Advanced First Aid Course) [2 แผ่น อ่าน 617 ครั้ง] 08 ม.ค.2556
10243 เลื่อนขั้นเงินเดือน บช.ศ. 5/2557 เลื่อนเงินเดือนข้าราชการตำรวจ [2 แผ่น อ่าน 426 ครั้ง] 07 ม.ค.2557
10242 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 5/2558 แต่งตั้งโฆษก รองโฆษก และเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ กองบังคับการอำนวยการ [1 แผ่น อ่าน 257 ครั้ง] 09 ก.พ.2558
10241 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บช.ศ. 5/2558 แต่งตั้งข้าราชการตำรวจ [2 แผ่น อ่าน 323 ครั้ง] 09 ม.ค.2558
10240 เลื่อนขั้นเงินเดือน บก.อก. 5/2559 เลื่อนเงินเดือนข้าราชการตำรวจ [6 แผ่น อ่าน 112 ครั้ง] 30 มี.ค.2559
10239 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บก.อก. 6/2534 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 1133 ครั้ง] 08 ม.ค.2534
10238 ไปราชการ บก.อก. 6/2535 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปตรวจราชการประจำปี 2535 [2 แผ่น อ่าน 1047 ครั้ง] 06 ม.ค.2535
10237 ไปราชการ บก.อก. 6/2537 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 1097 ครั้ง] 10 ม.ค.2537
10236 สอบ,สืบ,วินัย,ลงทัณฑ์ บช.ศ. 6/2538 ให้ข้าราชการตำรวจออกจากราชการ [1 แผ่น อ่าน 1304 ครั้ง] 11 ม.ค.2538
10235 เลื่อนขั้นเงินเดือน บก.อก. 6/2539 เลื่อนชั้นและอัตราเงินเดือนข้าราชการตำรวจ [2 แผ่น อ่าน 1147 ครั้ง] 11 ม.ค.2539
10234 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 6/2540 แต่งตั้งคณะกรรมการการตรวจรับสิ่งของหลวง [1 แผ่น อ่าน 1199 ครั้ง] 06 ม.ค.2540
10233 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 6/2541 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติข้าราชการตำรวจที่จะเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรสารวัตร รุ่นที่ 49 - 51 [2 แผ่น อ่าน 1130 ครั้ง] 07 ม.ค.2541
10232 ไปราชการ บก.อก. 6/2542 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 1079 ครั้ง] 07 ม.ค.2542
10231 ไปราชการ บก.อก. 6/2543 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการการเพิ่มเติม [1 แผ่น อ่าน 1029 ครั้ง] 06 ม.ค.2543
10230 เลื่อนขั้นเงินเดือน บก.อก. 6/2544 เลื่อนขั้นค่าค้างลูกจ้างประจำ [2 แผ่น อ่าน 1076 ครั้ง] 08 ม.ค.2544
10229 ไปราชการ บก.อก. 6/2545 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 1054 ครั้ง] 07 ม.ค.2545
10228 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 6/2546 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินประสิทธิภาพการสอนและความประพฤติของ ร้อยตำรวจเอก สุทธิเดช ขุนศรี เพื่อปรับเลื่อนตำแหน่งอาจารย์ (สบ 1) เป็นอาจารย์ (สบ 2) ในโรงเรียนตำรวจ [1 แผ่น อ่าน 1070 ครั้ง] 03 ม.ค.2546
10227 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ ว.ตร. 6/2547 แต่งตั้งอาจารย์ผู้สอนในหลักสูตรการสืบสวนคดีอาญา รุ่นที่ 79 เพิ่มเติม [1 แผ่น อ่าน 1180 ครั้ง] 05 ม.ค.2547
10226 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บก.อก. 6/2549 กำหนดรายชื่อข้าราชการตำรวจปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ กองบัญชาการศึกษา [9 แผ่น อ่าน 1031 ครั้ง] 18 ม.ค.2549
10225 เข้ารับการฝึกอบรม บช.ศ. 6/2550 ให้ข้าราชการตำรวจเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรผู้กำกับการ รุ่นที่ 56 [11 แผ่น อ่าน 1187 ครั้ง] 10 ม.ค.2550
10224 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 6/2551 แต่งตั้งคณะทำงานพิจารณาการก่อสร้างอาคารที่ทำการของกองการสอบ [2 แผ่น อ่าน 1131 ครั้ง] 09 ม.ค.2551
10223 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บก.อก. 6/2552 มอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2552 [3 แผ่น อ่าน 1054 ครั้ง] 14 ม.ค.2552
10222 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 6/2554 แต่งตั้งคระกรรมการอำนวยการและคณะทำงานจัดการฝึกอบรมหลักสูตรสืบสวนการกระทำผิดเกี่ยวกับค้ามนุษย์สำหรับเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญในการบังคับใชกฎหมายและครูผู้ฝึกสอนระดับชาติ (Human Trafficking Investigation Courses For National Trainers And Specialist Law Enforce [2 แผ่น อ่าน 641 ครั้ง] 14 ม.ค.2554
10221 เลื่อนขั้นเงินเดือน บช.ศ. 6/2555 เลื่อนเงินเดือนข้าราชการตำรวจ [2 แผ่น อ่าน 607 ครั้ง] 09 ม.ค.2555
10220 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 6/2556 แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการ และคณะทำงานขับเคลื่อนการปฏิบัติเพื่อเตรียมการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ปี ๒๕๕๘ [6 แผ่น อ่าน 609 ครั้ง] 09 ม.ค.2556
10219 ไปราชการ ฝรก. 6/2557 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [3 แผ่น อ่าน 286 ครั้ง] 06 ม.ค.2557
10218 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บช.ศ. 6/2558 แต่งตั้งข้าราชการตำรวจ [4 แผ่น อ่าน 314 ครั้ง] 09 ม.ค.2558
10217 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บก.อก. 6/2558 ให้ข้าราชการตำรวจปฏิบัติหน้าที่ราชการ [1 แผ่น อ่าน 216 ครั้ง] 11 มี.ค.2558
10216 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 7/2534 ตั้งคณะทำงานประสานงานและเตรียมการตอบกระทู้รัฐสภา [2 แผ่น อ่าน 1079 ครั้ง] 09 ม.ค.2534
10215 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 7/2535 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติในส่วนของกองบัญชาการศึกษา ประจำปี 2535 [6 แผ่น อ่าน 1182 ครั้ง] 06 ม.ค.2535
10214 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 7/2537 การแต่งตั้งคณะเจ้าหน้าที่ดำเนินการประเมินผลหลักสูตรนักเรียนพลตำรวจ [2 แผ่น อ่าน 1055 ครั้ง] 11 ม.ค.2537
10213 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 7/2540 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบรับการบริจาคสิ่งของให้ทรงราชการ [2 แผ่น อ่าน 1114 ครั้ง] 06 ม.ค.2540
10212 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บก.อก. 7/2541 แต่งตั้งยศข้าราชการตำรวจชั้นประทวน [1 แผ่น อ่าน 1111 ครั้ง] 07 ม.ค.2541
10211 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 7/2542 แต่งตั้งอาจารย์และครูหลักสูตรการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม เพื่อพัฒนาข้าราชการตำรวจ ประจำปีงบประมาณ 2542 กองกำกับการโรงเรียนตำรวจภูธร 4 [5 แผ่น อ่าน 948 ครั้ง] 08 ม.ค.2542
10210 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 7/2543 แต่งตั้งคณะทำงานโครงการฝึกอบรมหลักสูตร เพิ่มพูนวิธีตำรวจระดับคูรฝึก (ชั้นสัญญาบัตร และชั้นประวน - พลตำรวจ) [8 แผ่น อ่าน 995 ครั้ง] 06 ม.ค.2543
10209 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 7/2544 แต่งตั้งคระทำงานวิจัยประเมินผลหลักสูตรสำหรับฝึกอบรมพลตำรวจ ปีการศึกษา 2543 [4 แผ่น อ่าน 954 ครั้ง] 09 ม.ค.2544
10208 ไปราชการ บก.อก. 7/2545 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 957 ครั้ง] 07 ม.ค.2545
10207 สอบ,สืบ,วินัย,ลงทัณฑ์ บก.อก. 7/2546 ลงโทษไล่ข้าราชการตำรวจออกจากราชการ [3 แผ่น อ่าน 1079 ครั้ง] 07 ม.ค.2546
10206 ไปราชการ บก.อก. 7/2547 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [2 แผ่น อ่าน 954 ครั้ง] 05 ม.ค.2547
10205 ไปราชการ ฝรก. 7/2548 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 1128 ครั้ง] 07 ม.ค.2548
10204 เข้ารับการฝึกอบรม ว.ตร. 7/2549 ให้ข้าราชการเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรฝ่ายอำนวยการตำรวจ รุ่นที่ 27 [5 แผ่น อ่าน 1078 ครั้ง] 19 ม.ค.2549
10203 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 7/2550 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับกระสุนปืน [1 แผ่น อ่าน 980 ครั้ง] 10 ม.ค.2550
10202 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 7/2551 แต่งตั้งอนุกรรมการ และเจ้าหน้าที่ดำเนินการประมวลผลการสอบข้อเขียนและ การทดสอบความเหมาะสมกับตำแหน่ง [1 แผ่น อ่าน 1112 ครั้ง] 10 ม.ค.2551
10201 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บก.อก. 7/2552 แต่งตั้งข้าราชการตำรวจ [2 แผ่น อ่าน 1054 ครั้ง] 20 ม.ค.2552
10200 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ ว.ตร. 7/2553 ตั้งกองอำนวยการ คณะทำงาน โครงการสัมมนาเพิ่มประสิทธิภาพผู้บังคับการที่ได้รับแต่งตั้งใหม่ ประจำปี 2552 [7 แผ่น อ่าน 1099 ครั้ง] 11 ม.ค.2553
10199 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 7/2554 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับกระสุนปืน [1 แผ่น อ่าน 456 ครั้ง] 27 ม.ค.2554
10198 เลื่อนขั้นเงินเดือน บช.ศ. 7/2555 ปรับระดับอัตราเงินเดือนและเลื่อนเงินเดือนให้แก่ข้าราชการตำรวจที่รับเงินเดือนถึงขั้นสูงของระดับ(เต็มขั้น) [2 แผ่น อ่าน 499 ครั้ง] 09 ม.ค.2555
10197 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 7/2556 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจการจ้าง สำหรับการจ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ เครื่องโทรสาร เครื่องขยายเสียงควบคุมไมค์ เดินสายสัญญาณโทรศัพท์ และติดตั้งระบบ LAN โดยวิธีตกลงราคา [1 แผ่น อ่าน 403 ครั้ง] 09 ม.ค.2556
10196 ไปราชการ ฝรก. 7/2557 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [2 แผ่น อ่าน 262 ครั้ง] 06 ม.ค.2557
10195 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บช.ศ. 7/2558 แต่งตั้งข้าราชการตำรวจ [2 แผ่น อ่าน 235 ครั้ง] 09 ม.ค.2558
10194 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 8/2534 ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบสภาพพยานพาหนะ ประจำเดือน มกราคม 2534 [1 แผ่น อ่าน 1012 ครั้ง] 09 ม.ค.2534
10193 เข้ารับการฝึกอบรม บช.ศ. 8/2535 การแต่งเครื่องแบบของผู้เข้ารับการอบรมเป็นตำรวจชั้นสัญญาบัตร [1 แผ่น อ่าน 1142 ครั้ง] 06 ม.ค.2535
10192 สอบ,สืบ,วินัย,ลงทัณฑ์ บก.อก. 8/2537 ไล่ข้าราชการตำรวจออกจากราชการ [2 แผ่น อ่าน 1015 ครั้ง] 12 ม.ค.2537
10191 เข้ารับการฝึกอบรม ว.ตร. 8/2538 ให้ข้าราชการตำรวจเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรสารวัตร รุ่นที่ 32 [9 แผ่น อ่าน 1033 ครั้ง] 11 ม.ค.2538
10190 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บก.อก. 8/2540 การตั้งศูนย์ฝึกอบรมคอมพิวเตอร์กองบัญชาการศึกษาและมอบหมายหน้าที่ให้ข้าราชการตำรวจปฏิบัติหน้าที่ [3 แผ่น อ่าน 993 ครั้ง] 07 ม.ค.2540
10189 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 8/2541 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้าราชการตำรวจ [2 แผ่น อ่าน 973 ครั้ง] 08 ม.ค.2541
10188 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 8/2542 แต่งตั้งอาจารย์และครูหลักสูตรการสืบสวน เพื่อพัฒนาข้าราชการตำรวจ ประจำปีงบประมาณ 2542 กองกำกับการโรงเรียนตำรวจภูธร 4 [5 แผ่น อ่าน 993 ครั้ง] 08 ม.ค.2542
10187 ไปราชการ บก.อก. 8/2543 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 979 ครั้ง] 07 ม.ค.2543
10186 ไปราชการ บก.อก. 8/2544 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 938 ครั้ง] 10 ม.ค.2544
10185 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ ว.ตร. 8/2545 รายละเอียดการฝึกแก้ปัญหาที่บังคับการ และแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ครูอาจารย์ ประจำกองอำนวยการการฝึกและส่วนการฝึกหลักสูตรผู้กำกับการ รุ่นที่ 41 [29 แผ่น อ่าน 1054 ครั้ง] 08 ม.ค.2545
10184 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 8/2546 แต่งตั้งอาจารย์ผู้สอนในหลักสูตรการสืบสวนคดีอาญา รุ่นที่ 77 และ รุ่นที่ 78 เพิ่มเติม [1 แผ่น อ่าน 923 ครั้ง] 07 ม.ค.2546
10183 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 8/2547 แต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานการจัดฝึกอบรมการเป็นวิทยากรโครงการตำรวจมืออาชีพ ตามโครงการตำรวจมืออาชีพ [3 แผ่น อ่าน 903 ครั้ง] 05 ม.ค.2547
10182 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 8/2548 แต่งตั้งวิทยากรบรรยายหลักสูตรชัยยะขั้นพื้นฐาน สำหรับกลุ่มสายงานป้องกันปราบปรามให้กับข้าราชการตำรวจกลุ่มงานอำนวยการและสนับสนุน ที่ผ่านหลักสูตรการฝึกอบรมข้าราชการตำรวจและบุคคลที่บรรจุหรือโอนมาเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวนและชั้นพลตำรวจ ของกองกำกับการโรงเรียน [1 แผ่น อ่าน 905 ครั้ง] 07 ม.ค.2548
10181 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 8/2549 ตั้งกองอำนวยการ และเจ้าหน้าที่ โครงการสัมมนาระดับบริหาร กองบัญชาการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2549 [3 แผ่น อ่าน 882 ครั้ง] 23 ม.ค.2549
10180 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ ฝรก. 8/2550 แต่งตั้งอาจารย์ - ครูผู้สอน หลักสูตรการเงินงบประมาณ รุ่นที่ 22 (เพิ่มเติม) เพื่อพัฒนาข้าราชการตำรวจชั้นประทวน ประจำปีงบประมาณ 2550 ของศูนย์ฝึกอบรมตำรวจกลาง [1 แผ่น อ่าน 1089 ครั้ง] 12 ม.ค.2550
10179 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 8/2551 แต่งตั้งอนุกรรมการและเจ้าหน้าที่ดำเนินการคุมสอบข้อเขียนในการคัดเลือกข้าราชการตำรวจผู้มีวุฒิปริญญาตรี เข้ารับการฝึกอบรมเพื่อแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร พ.ศ.2550 [2 แผ่น อ่าน 1092 ครั้ง] 10 ม.ค.2551
10178 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บก.อก. 8/2552 แต่งตั้งข้าราชการตำรวจ [2 แผ่น อ่าน 980 ครั้ง] 20 ม.ค.2552
10177 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ ว.ตร. 8/2553 แต่งตั้งอาจารย์ในการสัมมนาโครงการสัมมนาเพิ่มประสิทธิภาพผู้บังคับการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ [2 แผ่น อ่าน 1013 ครั้ง] 12 ม.ค.2553
10176 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บช.ศ. 8/2554 กำหนดรายชื่อข้าราชการตำรวจปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ กองบัญชาการศึกษา ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2554 [1 แผ่น อ่าน 439 ครั้ง] 27 ม.ค.2554
10175 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 8/2555 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับกระสุนปืน [1 แผ่น อ่าน 469 ครั้ง] 10 ม.ค.2555
10174 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 8/2556 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำคุณลักษณะเฉพาะของเครื่องแท็บเล็ตพีซี (Tablet PC) [1 แผ่น อ่าน 386 ครั้ง] 10 ม.ค.2556
10173 - บก.อก. 8/2557 ให้ข้าราชการตำรวจรักษาราชการแทน [1 แผ่น อ่าน 297 ครั้ง] 27 ก.พ.2557
10172 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ ฝรก. 8/2557 แต่งตั้งหัวหน้าห้องเรียนและผู้ช่วยหัวหน้าห้องเรียน [1 แผ่น อ่าน 263 ครั้ง] 07 ม.ค.2557
10171 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บช.ศ. 8/2558 แต่งตั้งข้าราชการตำรวจ [2 แผ่น อ่าน 197 ครั้ง] 09 ม.ค.2558
10170 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 9/2534 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับการจัดซื้อครุภัณฑ์ไว้ใช้ในราชการ [1 แผ่น อ่าน 963 ครั้ง] 11 ม.ค.2534
10169 ไปราชการ บก.อก. 9/2535 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปตรวจราชการประจำปี 2535 [1 แผ่น อ่าน 931 ครั้ง] 07 ม.ค.2535
10168 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บก.อก. 9/2537 การแต่งตั้งอาจารย์ผู้สอนในหลักสูตรสารวัตร รุ่นที่ 27 [3 แผ่น อ่าน 1003 ครั้ง] 12 ม.ค.2537
10167 แต่งตั้ง,โยกย้าย,ยศ,ว่าที่ยศ บช.ศ. 9/2538 บรรจุและแต่งตั้งลูกจ้างประจำ [2 แผ่น อ่าน 1097 ครั้ง] 12 ม.ค.2538
10166 ไปราชการ บก.อก. 9/2539 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 891 ครั้ง] 12 ม.ค.2539
10165 ไปราชการ บก.อก. 9/2540 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 903 ครั้ง] 08 ม.ค.2540
10164 สอบ,สืบ,วินัย,ลงทัณฑ์ บก.อก. 9/2541 ให้ข้าราชการตำรวจออกจากราชการ [1 แผ่น อ่าน 917 ครั้ง] 13 ม.ค.2541
10163 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 9/2542 แต่งตั้งอาจารย์และครูหลักสูตรผู้ช่วยพนักงานสอบสวน เพื่อพัฒนาข้าราชการตำรวจ ประจำปีงบประมาณ 2542 กองกำกับการโรงเรียนตำรวจภูธร 4 [5 แผ่น อ่าน 911 ครั้ง] 08 ม.ค.2542
10162 ไปราชการ บก.อก. 9/2543 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 909 ครั้ง] 07 ม.ค.2543
10161 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บก.อก. 9/2544 ให้ข้าราชการตำรวจช่วยราชการ [1 แผ่น อ่าน 923 ครั้ง] 10 ม.ค.2544
10160 ไปราชการ บก.อก. 9/2545 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [1 แผ่น อ่าน 929 ครั้ง] 08 ม.ค.2545
10159 สอบ,สืบ,วินัย,ลงทัณฑ์ บก.อก. 9/2546 ลงทัณฑ์ข้าราชการตำรวจ [1 แผ่น อ่าน 931 ครั้ง] 07 ม.ค.2546
10158 ตั้งกองอำนวยการ,ครู,อาจารย์ บก.อก. 9/2547 แต่งตั้งอาจารย์ - ครู หลักสูตรผู้ช่วยงานสอบสวน เพื่อพัฒนาข้าราชการตำรวจ ประจำปีงบประมาณ 2547 กองกำกับการโรงเรียนตำรวจภูธร 7 (เพิ่มเติม) [2 แผ่น อ่าน 887 ครั้ง] 06 ม.ค.2547
10157 มอบหมาย,ให้ปฏิบัติหน้าที่ บก.อก. 9/2548 ให้ข้าราชการตำรวจช่วยราชการ [1 แผ่น อ่าน 827 ครั้ง] 10 ม.ค.2548
10156 ไปราชการ บก.อก. 9/2549 ให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ [2 แผ่น อ่าน 838 ครั้ง] 23 ม.ค.2549
10155 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 9/2550 แต่งตั้งคณะกรรมการ และเจ้าหน้าที่ ตรวจกระดาษคำตอบและรวมคะแนนการสอบวัดผลภาควิชาการ ภาคเรียนที่ 2 ของนักเรียนนายสิบตำรวจ หลักสูตรนักเรียนนายสิบตำรวจ ประจำปี 2549 [2 แผ่น อ่าน 1113 ครั้ง] 15 ม.ค.2550
10154 แต่งตั้งคณะกรรมการ,คณะทำงาน บช.ศ. 9/2551 ตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขัน [3 แผ่น อ่าน 1011 ครั้ง] 11 ม.ค.2551
รวม 10353 รายการ 33402 หน้า รายการต่อหน้า

เลือกหน้า : 

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52]

หน้าที่ 1  

กองบัญชาการศึกษา สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
พัฒนาระบบโดย : พ.ต.อ.อัครินทร์ สุขเษม ร่วมกับ นักศึกษาฝึกงาน ม.อีสเทิร์นเอเชีย ภาคการศึกษา 2553